Socialhumanistisk kulturtidning

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 5 2015, årg. 9

GLOBALHUMANISM

Klarsynt uppvaknande

Paul Lindberg: Den nyliberala målinriktningen gäller erövringen av den globala politiken och ägandet av kapital för att kunna utgöra ett meta economica över världsekonomin. Det gäller alltid att kunna kringgå demokratins spelregler, genom medverkan och samspel med en korporativistisk korridorpolitik.


SVENSKA FREDS

Fredspris till Rickard Söderberg 

Anna Ek: Oavsett om det rör protester mot rasism, förtryck eller krigsverkare är Rickard Söderbergs stämma och kampvilja där. I medgång och motgång inspirerar han med glädje och sång för fredsarbetet. Han är en sann förebild för en bättre värld. En värld där vi älskar istället för dödar varandra.


AMNESTY/GAZA "BLACK FRIDAY"-RAPPORTEN

Israeliska krigsförbrytelser

Joakim Högström: Arkitekturmodeller hjälper oss att länka samman många små bitar av bevis som bilder, videor som laddats upp på sociala medier och vittnesmål för att virtuellt rekonstruera händelseförloppet, säger Eyal Weizman, chef för Forensic Architecture.


STOCKHOLM PRIDE PARAD

Gör slut på orättvisorna

Paul Lindberg: Gör slut på orättvisorna! Passa på och göra slut på främlingsfientlighet, kortsynthet, fördomar, lögner och allt som gör människor ledsna och förtryckta. Kasta elakheterna på sophögen. Var istället glad och stolt som fri människa med förmåga att älska medmänniskor på alla sätt och vis. Då blir livet meningsfullare.


1978

"Det omöjliga samhället"

Roland Pålsson: I brytningen mellan den materiella individualism och 70-talets orientering mot en ny livsstil har en osäkerhet uppstått, en håglöshet och en pessimism, som omvittnas av allt fler människor. Den svarar illa mot de krav vår situation nu ställer på konstruktivt agerande i många avseenden.


FORUM SYD

Kampen mot skatteflykt

Anna Blücher, FUF: Samarbete, lagstiftning, opinion och frivilliga initiativ betonas i kampen mot skatteflykt. Transparens är ledordet i det fortsatta arbetet, menar företrädare för näringsliv, riksdagen och civilsamhället som har träffats för att diskutera skatteflykt som utvecklingshinder.


HISTORIEN

Rättvisans transcendent

Lars Söderholm: Vilken roll har visionen om historiens utopiska och transcendenta dimensioner spelat genom tiderna och vilken roll spelar den idag? I boken Den gudomliga historien, följer professor Jayne Svenungsson, denna fråga genom nerslag i fem historiska epoker och deras tänkande.


GLOBALT ARBETE

Insyn i bankernas investeringar

Anna Havula: De sju största bankerna i Sverige förfogar över mer än 10 000 miljarder kronor, kapital som till stor del består av allmänhetens besparingar. Genom konsumenternas informationsunderläge kan pengarna fortsätta att investeras i företag som förstör miljön och kränker mänskliga rättigheter.


DET NATURLIGA STEGET

Positivt skapande

Lena Johansson: Vi kan inte längre använda 20:e århundradets metoder för mötet med 21:a århundradet. Vilket innebär utmaningen mot gamla vanor och omfamna den nya livsstilen. Det innebär att man tar många naturliga steg, för en effektiv påverkan för livet. Ur IKEA Netpositive Report 2014.


SVENSKA FREDS

Granskning av Natosamarbete

Linda Åkerström: Natodebatten handlar sällan om inre problem inom NATO. Inte heller handlar det om den större frågan om hur vi bäst bygger en säkrare värld. I stället kretsar det ofta kring frågor som redan integrerade vapensystem, gemensamma militära insatser och Ryssland. 


AMNESTY/ IRAN

700 avrättade på 6 månader

Elisabeth Löfgren: Amnesty är emot dödsstraff utan undantag. I Iran saknar domstolarna helt suveränitet. Domarna baseras på vagt formulerade brottsrubriceringar. Personer fängslas och döms till döden för handlingar som inte är kriminaliserat, eller belagt med dödsstraff enligt lagen.


FRAMTIDSREALISTERNA

Samhällspåfrestningar

Göran Bäckstrand: Möjligheten att på ett eget vis undvika att dras in i skeenden utanför vår kontroll finns inte. Vi framtidsrealister tror rentav att de nödvändiga förändringarna av tänkesätt och levnadssätt måste börja inom vad som brukar kallas "civilsamhället", dvs. bland oss vanliga medborgare.


AFRIKAGRUPPERNA

Hållbarhet i AP-fonderna

Cecilia Abrahamsson: Fler inom finansbranschen menar att det inte finns någon motsättning mellan avkastning och hållbarhet. Då borde det inte heller vara ett problem att strama åt hållbarhetsramarna för investeringar så att de går från att utgöra oacceptabla risker till att bli en välbehövlig omställningskraft.


AMNESTY INTERNATIONAL

The Gaza Platform

Elisabeth Löfgren: Attacker mot civila som inte deltar i striderna eller mot civila mål är brott mot den internationella humanitära rätten – krigets lagar. Såväl Amnesty International som FN:s undersökningskommission och även andra organisationer har skarpt kritiserat dessa attacker.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Ökade strider i Sydsudan

Malin Lager: Sedan konflikten bröt ut i december 2013 har väpnade grupper attackerat civila och sjukvårdsinrättningar, vilket ytterligare försämrar den dåliga humanitära situationen i landet. Eftersom många tvingas fly ökar risken för undernäring, sjukdomar och epidemier.


SEI – STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

Tillvarata kraften i regnvatten

Sarah Odera: Deltagare i den första internationella symposiet om regnvatten och Resilience, i samarbete med SEI, uppmanar beslutsfattare att utveckla effektiva åtgärder för att bättre utnyttja regnvatten för att förbättra livsmedelsförsörjningen och landsbygdsnäringar.


AMNESTY INTERNATIONAL/ KINA

"Nationella säkerheten"

Joakim Högström: Enligt internationell rätt måste myndigheter omedelbart informera fängslade om anledningen till varför de gripits och erbjuda dem faktiskt möjlighet att lagligt bestrida beslutet i en domstol och med omedelbar tillgång till hälsovård om det önskas.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

Krister Stendahl Memorial Lecture 

Den 12 oktober kl 15  Bringsalen på Ersta Konferens. 

 

Professor Mona Siddiqui kommer att hålla årets Krister Stendahl Memorial Lecture  den 12 oktober kl 15 i Bringsalen på Ersta Konferens. 

Foto: Svk

Krister Stendahl Memorial Lecture

Mona Siddiqui blir årets Stendahlföreläsare

Mona Siddiqui föddes i Pakistan, men har växt upp och fått sin utbildning i England. Hon är sedan 2011 den första innehavaren av professuren i islam och interreligiösa studier vid Edinburghs universitet. Innan dess ledde hon The Centre for the study of Islam i Glasgow.

EQUMENIAKYRKAN

Därför gick jag i Prideparaden – trots allt

"Jag är ingen paradmänniska." Det säger Jenny Dobers, pastor i Equmeniakyrkan. Dels trivs jag bättre med att lyssna och föra samtal än med att proklamera. Dels uttrycks det alltid i en stor manifestation många olika åsikter, också sådana jag inte delar och helst inte förknippas med. Att gå i en parad är för mig att lämna min bekvämlighetszon. Ändå går jag med glädje och ödmjukhet tillsammans med andra i Pridefestivalens parad i år igen.

GREENPEACE/USA

AKTION: 26 klättrare hindrar Shells isbrytare

26 klättrare från Greenpeace i USA befinner sig under den 124 meter höga St Johns Bridge, i syfte att blockera isbrytaren Fennicas försök att, mitt i natten amerikansk tid, lämna hamnen i Portland. Fennica är efter en nödreparation åter på väg norrut för att bistå Shell att borra efter olja i Alaska. Aktivisterna vill med aktionen ge de amerikanska myndigheterna en sista chans att stoppa Shells oljeborrning i Arktis.

GREENPEACE/USA

Shell och en arktisk miljökatastrof

Hej Paul! Just nu är det bara några klättrare och aktivister i kajaker som står mellan Shell och en arktisk miljökatastrof. Shell är redo att börja borra efter olja i Arktis, men de saknar en viktig komponent. Den isbrytare som skulle hjälpa dem att borra i Alaska tvingades nämligen lägga till i Portland för nödreparation. Nu kan fartyget inte lämna hamnen.

MILJÖPARTIET

Svarta pengar bakom sprängdåd i Malmö

Svart ekonomi kan ligga bakom sprängdåd i Malmö. Den illegala ekonomin är ett stort problem i Malmö. Ska man få stopp på sprängningar och våld måste alla myndigheter samarbeta för att utrota den svarta ekonomin. Det menar Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot från Malmö.

STOCKHOLMS STADSMISSION

De som inte syns och hörs

Det finns människor i Sverige för vilka mänskliga rättigheter inte är en självklarhet. De är svenska medborgare, EU-migranter och papperslösa som inte har några möjligheter att göra sin röst hörd. Idag finns en osynlig fattigdom i det svenska välfärdssamhället som växer. Bland dem finns EU-medborgare som kommer till Sverige med drömmar om jobb, men som hamnar i tiggeri.

AMNESTY INTERNATIONAL/ BURUNDI

Dödligt polisvåld mot demonstrationer

Amnesty Internationals utredning från maj och juni 2015 visar att den burundiska polisen använder dödligt våld, även mot kvinnor och barn, för att tysta ner oppositionen mot president Pierre Nkurunzizas anspråk på en tredje mandatperiod.

SVENSKA KYRKAN

Motioner inför kyrkomötet

108 – så många motioner hade kommit in till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut på onsdagen. Klimat, diakoni och själavård samt situationen i Mellanöstern är några ämnen som engagerar ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

GREENPEACE

Kol och kärnkraft – nedskrivningar för Vattenfall

I delårsrapporten väljer Vattenfall att göra stora nedskrivningar av värdet på sina tyska kolkraftverk, men allt talar för att större nedskrivningar kommer att krävas om bolaget ska kunna sälja verksamheten.  Det bokförda värdet anses ligga kring 60 miljarder kronor, medan det verkliga värdet vid en försäljning antas vara mellan 10 och 30 miljarder.

AMNESTY/ EU

Fördelning av asylsökande i ett trasigt system

Oavsett hur överenskommelsen utformas för att fördela 40 000 asylsökande inom EU, är det ett väldigt litet steg mot att reparera ett trasigt system, säger Amnesty International inför det informella mötet mellan EU:s justitie- och inrikesministrar i Bryssel.

Amnesty International /TURKIET 

Bombdåd riktat mot civila i Suruç fördöms

Bombdådet skedde i den turkiska gränsstaden Suruç, nära den i huvudsak kurdiska staden Kobane i Syrien. Enligt ett uttalande från turkiska myndigheter kort efter explosionen dödades 27 personer och nära 100 personer skadades, i vissa fall livshotande.

Equmeniakyrkan

Baptist World Alliance – kongress i Sydafrika

Baptist World Alliance (BWA) samlades till sin 21:a kongress. BWA bildades 1905 och samlar idag 231 samfund från 121 länder och Equmeniakyrkan är ett av dessa medlemssamfund. BWA samlas till kongress vart femte år och i år är platsen för detta Durban i Sydafrika där vi är drygt 3000 personer tillsammans.

Centrum för religionsdialog/ STOCKHOLMS STIFT/ SENSUS

Religionsfriheten i ett mångkulturellt samhälle

2015-10-21: Religionsfrihet är en av de mänskliga fri- och rättigheterna. För att förstå vad det innebär i det vardagliga livet behövs kunskap om religioner och samtal om hur religionen kan vara en del av en människas identitet. Vi arbetar med Sveriges kristna råds nya undervisningsmaterial om religionsfrihet. Det riktar sig till de som arbetar i skolan med elever som ska introduceras mer i ämnesinriktad undervisning.

OXFAM

En dyster framtid för Gazas unga

Ett år efter den senaste konflikten går utvecklingen i Gaza trögt. En hel generation unga människor går nu en dyster framtid till mötes med litet hopp om jobb, förbättrad infrastruktur och säkerhet. Trots det har lite gjorts för att säkra utvecklingen i regionen och förhindra att nya konflikter utvecklas.

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopen hedersdoktor i Chicago

– Jag är mycket glad och stolt över utnämningen. Mina år i Chicago kommer jag alltid att minnas som utmanande och oerhört utvecklande, och jag kan fortfarande sakna kontakten med studenter och kollegor, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

AMNESTY/ SVERIGE 

Banker bryter mot mänskliga rättigheter

Svenska banker bryter mot riktlinjer för mänskliga rättigheter då de investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, visar en ny rapport. Rapporten visar dessutom att bankernas vanligaste försvar – att föra påtryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet.

AMNESTY/ STORBRITANNIEN

Amnesty protest mot brittisk övervakning

I ett brev till den brittiske premiärminister, David Cameron, kräver Amnesty International att regeringen tillsätter en oberoende utredning, ledd av domare, om den brittiska underrättelsetjänstens övervakning av människorättsorganisationer.

AMNESTY/ BOSNIEN HERCEGOVINA

Folkmordet i Srebrenica 

Rysslands veto mot resolutionen i FN:s säkerhetsråd om folkmordet i Srebrenica är ett hån mot familjerna till dem som mördades i massakern. Det kommer också att hindra försöken till försoning mellan folkgrupper i Bosnien Hercegovina, säger Amnesty International.

AMNESTY/ IRLAND

Håll folkomröstning om abortlagen

Den irländska regeringen sätts under allt hårdare press att reformera landets hårda abortlagstiftning, en av de mest restriktiva i världen. En undersökning gjord av Amnesty visar att 67 procent är för en total avkriminalisering och att 81 procent vill att rätten till abort ska utökas väsentligt. 

RÄDDA BARNEN

Barnen i Gaza psykiskt stressade

Sängvätning, mardrömmar och konstant oro. Det är några av de symptom på psykisk stress som barnen i Gaza uppvisar, ett år efter det senaste krigsutbrottet. En undersökning som Rädda Barnen gjort i Gazas värst drabbade områden berättar att 75 procent av barnen regelbundet lider av onormal sängvätning.

Tro och Solidaritet

Internationell solidaritet gäller även Grekland

Självmorden har ökat med 35 % sen den grekiska åtstramningen började. Skolbarn svimmar av hunger. Pengarna är slut. Privatpersoner initierar insamlingar till stöd för Grekland. Demokratin är utmanad. I just det land där den sägs vara född.

SVENSKA MISSIONSRÅDET

Dessa våra minsta från Syrien

Vår medlemsorganisation PMU besökte för en tid sedan flera informella tältläger i Libanon, där de stödjer flyktingarna på olika sätt genom sin partner World Vision Lebanon. Antalet flyktingar som tagit sig över gränsen från Syrien fortsätter att växa, trots svårigheter att möta de krav på pass och visum som behövs för att fly kriget.

Civilisation

Rikare Liv – Civilisation är en socialhumanistisk kulturtidning med impulsen för demokrati, solidaritet, mångfald, fred och jämlikhet. Men också för en helt ny livsstil och livsanda. Det är en ideell tidning med oavlönat arbete, vilket vi ser som meningsfullt. Vi söker likasinnade medhjälpare som kan tänka sig att rycka in och förverkliga ambitionen för breddning av läsekretsen. Många har frågat om vi snart kommer ut på sociala medier, som exempelvis Facebook. Vi vill det, men tiden räcker inte till. Vår fråga gäller om det finns några hjälpande änglar som kan bistå Rikare Liv, med kunskap och arbete? 

I så fall, hör av er till oss på Rikareliv@rikareliv.info

Berätta lite om dig själv och vad du vill och kan! Det är alltså inte frågan om någon anställning, det är helt utan lön eller någon form av ersättning. Helt enkelt en frivillig och ideell arbetsinsats.

Centrets egna arrangemang 2015

Våldet i våra heliga texter och våldet – hur ska vi hantera det? 

Söndag 6 september kl 13-14.30 

Samtal utifrån boken Religion – konflikt och försoning. 

Göran Eidevall, professor i bibelvetenskap.

Hans Leander, präst och teol. dr. 

Ute Steyer, rabbin i Judiska församlingen, Stockholm. I samarbete med Domkyrkoförsamlingen.

Vandring för vänskap 

Söndag 20 september kl 14-17 

Interreligiöst Fredsforum inbjuder till Vandring för vänskap, med samling på Astrid Lindgrens Terrass i Vasaparken. Vi går till Birkagården, där enklare förtäring serveras.  

Läs mer om Vandring för vänskap!

Krister Stendahl Memorial Lecture 2015 

Måndag 12 oktober kl 15 i Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K

Professor Mona Siddiqui håller årets föreläsning till biskop Krister Stendahls minne under rubriken ”Love and Law in Christianity and Islam”. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Paideia. 

Anmälan senast 8 oktober till Paideia, tel 08-679 55 55 eller e-post info@paideia-eu.org.

Religionsfrihet i skolan 

Onsdag 21 oktober kl 13-16 i Skolhuset, Kammakargatan 13 

En halvdag för församlingsmedarbetare med goda kontakter i skolans värld. Religionsfriheten – vad innebär den och vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Religionsfrihet är en av de mänskliga fri- och rättigheterna. För att förstå vad det innebär i det vardagliga livet behövs kunskap om religioner och samtal om hur religionen kan vara en del av en människas identitet. Vi arbetar med Sveriges kristna råds nya undervisningsmaterial om religionsfrihet. Det riktar sig till de som arbetar i skolan med elever som ska introduceras mer i ämnesinriktad undervisning. Information och anmälan.

CENTRUM FÖR RELIGIONSDIALOG

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 
 

 

KONFERENS

Människans existens

och Fredens Möjligheter

Nu när vår osynliga verklighet blir alltmer synlig.

Bakgrund: 1900-talets GUD har blivit alltmer särskriven som G, U och D, vilket utskrivet står för Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Vid det senaste seklets slut trodde många att sekulariseringen hade triumferat. Men nu är den sammanskrivne Guden tillbaka med religionskrig i släptåg. Men också med en ny andlighet. 

Om hur religion, sekularisering och andlighet påverkar vår existens handlar denna konferens. Här några av dem du kommer att få träffa och lyssna till: Thomas Wiehe, musiker, kompositör och en av de stora inom proggmusiken; Anton Geels, författare och religionshistoriker Lunds universitet; Kajsa Ingemarsson, författare och inspiratör; Rune Östensson, mikrobiolog och näringsforskare; Leah Allén, journalist och författare: Rita Borenstein, hypnoterapeut, leg. sjuksköterska och osteopat; Anna Lena Vikström, diakon och medium; Ingrid Krianon, författare och initiativtagare till denna konferens

Konferensen leds av Inga-Lill Wener, fd universitetsadjunkt, författare och meditationsledare, samt medgrundare till nätverket Bro- bygge & Dialog och av Lars-Olof (LO) Landin, kommunikatör och ordförande i Kreaprenör®; Bengt Wadensjö, biskop emeritus, författare, direktor Centrum för samtidsanalys; Anders Liljas, professor emeritus i biokemi med strukturbiologi, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Konferensen arrangeras av nätverket Brobygge & Dialog i samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör®.

Tid: 19-20 september 2015 

Plats: Zäta-salen i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

www.kreaprenor.se

 Skriv på för klimaträttvisa!

Visste du att klimatförändringarna skapar hunger? Torrare klimat och extrema väderhändelser gör det svårare att odla mat. Uppmana världens politiska ledare att ta sitt ansvar! Svenska kyrkans internationella arbete. Läs brevet och skriv under! Läs brevet!

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com