Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 2, 2016, årg. 10

ROADS TO RUIN

Vid vägs ände

Ulf Svensson: Plikten att sätta press mot makten. Homo sapiens sapiens har erövrat världen och byggt samhällen i en rasande takt. En studie konstaterade för några år sedan att den stadsyta som fanns 2010 skulle 2030 utgöra 40 procent, det vill säga mer än en fördubbling av stadsytan på 20 år.


MARKNADSLOGIKENS TRAGEDI

Tillfälligt i funktion

Ulf Svensson: Man kan undra varför våra toppolitiker, företrädesvis de s-märkta, går med på denna nyordning där allmänintresset successivt säljs ut till förmån för våra s.k. riskkapitalister och deras ickebeskattade vinster.


SOLENERGI

Överlägsna energikällor

Paul Lindberg: De oslagbara alternativen är fram- gången med solceller, biokraft och vindkraft. Som kan täcka Sveriges hela energibehov. Forskningen kring artificiell fotosyntes för framställning av vätgas kan vara ett löfte, men också ett hot. 


STOCKHOLM PRIDE 2016

Hata hatbeteendet

Paul Lindberg: Vi föds och vi dör. Och med livets gång odlas de goda traditionerna. Samtidigt vissnar fördomsfulla traditioner och många knutar löses upp. Och det goda och kärleksfulla samhället tar plats för en bättre tillväxt för alla.


GREENPEACE

Mikroplastkorn skapar problem

Lina Burnelius: En tandkrämstub kan innehålla upp till 360.000 av små plastkorn. Problemet med mikroplastkornen är att de ofta är för små för att filtreras bort i reningsverken och därför hamnar en stor del i våra floder, sjöar och hav. 


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Ett värdefullt barn

Aisling Semple: Jag får ett samtal från en av de lokala barnmorskorna. Hon vill att en pojke som föddes i sitt hem i dag ska komma till vår avdelning för nyfödda. Under förlossningen kom kroppen ut först och huvudet fastnade. Det var en händelse av många i Läkare Utan Gränser dagliga rutiner.


JORDENS VÄNNER

Svenska Greenwashpriset

Pelle Hällje: Svenska Greenwashpriset, gick till Miljöpartiet, Sveriges minst attraktiva miljöpris. Delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket. Syftet är att uppmärksamma oärliga miljöbudskap, så kallad greenwash – grönmålning. 


WWF

Rekordtidig Overshoot Day

Marie von Zeipel: Jordens resurser tog slut 8 augusti. Vår vackra planet ska försörja alla sina invånare. Ekosystemen belastas hårt av avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidlagring i atmosfären.


UNICEF

Aleppo – miljoner utan vatten 

Monica Lundbom: I slutet av juli förstördes elnätet i Aleppo, som behövs för att pumpa dricksvattnet genom staden. Myndigheterna lyckades få upp en alternativ lösning några dagar senare. Men, inom mindre än ett dygn förstördes även detta system och under fyra dagar var staden helt utan vatten.


WORLD ANIMAL PROTECTION

Hundra katter räddade i Rio

Lise-Lott Alsenius: Människor borde aldrig överge ett djur. Särskilt inte vid Maracanã, där stora evenemang hålls och många människor samlas. De är så sårbara och beroende av människor. Att överge dem är grymt och gör att de riskerar svält, sjukdomar, misshandel och att köras över av bilar,”

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

Ny skrift!  Klicka på bilden ovan!

 

 

Hillarys prestationer att expandera sjukförsäkring för miljontals barn, att stå upp för kvinnors rättigheter på den internationella arenan, och det är bara början.

 

 

Herbie Sanders, en drömpresident för alla dem som saknar ett kärleksfullt och rättvist Amerika. Över alla förväntningar har han tagit hem en av topplaceringarna.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Enighet om ny lag för grönare bränsle

Anna Havula Alla politiska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är eniga om att det behövs en ny lag som ser till att det blir grönare och grönare att tanka bensin och diesel. Målet är att klimatutsläppen från drivmedel ska minska med 70 procent till 2030. Den breda politiska enigheten framkom vid Naturskyddsföreningens öppna förhandlingar under Almedalsveckan. Partierna möttes två och två och syftet var att hitta de gemensamma ytorna i klimatpolitiken.

RIKARE LIV

WWF och Pandakatalogen

Ulf Svensson: Alla föreningar har behov av intäkter för att kunna bedriva sin verksamhet. Frågan är dock varför WWF, denna seriösa, aktade och viktiga aktör inom klimat- och naturvårdsarbete, satsar så mycket på försäljning av prylar för att kunna rädda allt från pandor i Kina till orangutanger på Sumatra och Borneo (som är årets mottagare av pengar från Pandaförsäljningen AB).

KLIMATAKTION / SEMINARIUM

Österleden dammas av

Paul Lindberg: Klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg? Österleden kallas nu ”Östlig förbindelse” och Trafikverket planerar för fullt för en sexfilig motorväg i tunnel mellan Nacka, Frihamnen och Ropsten. Samtidigt som ”Förbifart Stockholm” just påbörjats. 

WATER AID

Tydligare vattenperspektiv behövs

Petter Gustafsson: I höst ska regeringen för riksdagen presentera ett nytt policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, vilket bland annat ska vägleda arbetet för att nå de 17 globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling. WaterAid har nu lämnat in ett remissvar på regeringens förslag till nytt policyramverk.

VATIKANEN

Påven: ”Det är möjligt att uppnå fred i Syrien”

Henrik Alberius: För att ge sitt stöd till Caritas världsvida kampanj för fred i Syrien vänder sig nu påve Franciskus i en video till alla regeringar för att de ska finna en politisk lösning på konflikten. ”Alla måste inse att det inte finns en militär lösning på konflikten i Syrien. Det finns bara en politisk lösning på den. Därför måste det internationella samhället stödja fredssamtal som en väg att bygga upp en nationell enhetsregering i landet”, säger påve Franciskus.

 

 

Den globala uppvärmningen tillväxer i takt med bilförsäljningen. Helt logiskt.

 

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Varmaste året någonsin

Paul Lindberg:  De tre senaste åren i rad har nya värmerekord slagit varandra i tur och ordning. Världens samlade forskningsorgan har bevisat att 2015 är det varmaste året sedan mätningarna inleddes år 1850 och under industrialismens era. De främsta forskningsorganisationerna runt om i hela världen har kommit fram till att året 2014 kommer på andra plats och år 2013 hamnar på tredje plats, och så vidare bakåt i tiden.

URKLIPP DAGEN

Utrota den extrema rikedomen nu

Torbjörn Vennström: Vid FN:s klimattoppmöte i Paris kom det två internationella rapporter som satte fokus på sambandet mellan rikedom och klimatpåverkan. Ekonomerna Piketty och Chancel undersökte hur människors konsumtion påverkat utsläppen under de senaste årtiondena.

Det är viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelades tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället.

Foto: Alex & Martin/IKON

SVENSKA KYRKAN

Kyrkans arbete för människor på flykt

Stefan Håkansson: Mer pengar till arbetet med asylsökande och nyanlända . Svenska kyrkan fördelar sju miljoner kronor till utbildning i psykosocialt stöd, en satsning på nyanlända barn och ungdomar samt stöd till stiften för samordnare till församlingarnas arbete med nyanlända. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

JORDENS VÄNNER

Vem bestämmer över trafiken?

Pelle Hälje: |2016-01-13| Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka.

Greenpeace rapport:

Gifter i skidkläder och friluftsutrustning

Ylva Bergman: Greenpeace hat publicerat en ny rapport som visar att skadliga kemikalier påträffats i ett stort antal produkter från ledande friluftsmärken. Stickprov bestående av 40 artiklar från 11 varumärken har testats för fluorkarboner, PFAS, en grupp som tillförs för att göra produkter vatten- och smutsavvisande. I en av de testade produkterna som köptes i Norge, en känga från Haglöfs, återfanns betydligt högre halter av fluorkarbonen PFOA än vad som är tillåtet att sälja i butik.

FN:s GLOBALA MÅL

Upphandling för hållbar utveckling

Linda Scott Jakobsson: Under måndagens lansering av Sveriges arbete för att nå FN:s 17 nya Globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – poängterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i arbetet för att nå målen.

AMNESTY INTERNATIONAL/MALAYSIA

Hundratals kritiker anklagade för uppvigling

Ami Hedenborg: Bara under 2015 har 91 personer gripits, åtalats eller utretts för uppvigling - nästan fem gånger så många som under de 50 år som lagen funnits. De som råkat ut för lagen är bland andra människorättsaktivister, journalister, advokater och oppositionspolitiker.

AMNESTY

Peter Dahlin släppt!

Ami Hedenborg: Den 25 januari nåddes vi av beskedet att Peter Dahlin släppts ur det hemliga häkte i Kina han hållits i sedan 3 januari. Peter Dahlin är människorättsförsvarare och en av grundarna till NGO-organisationen Chinese Urgent Action Working Group och greps av kinesiska myndigheter anklagad för att "hota rikets säkerhet".

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet

Bostadsbubblan ökar hotfullt i Stockholm

Roland von Malmborg: Bakom bostadsbubblan står bygg- och bostadsbranschen. Rimliga villkor för allmännyttan och för bostadsbyggandet krävs. Under senaste mandatperioden har ställts mycket höga avkastningskrav på de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och bostadsbyggandet har hanterats som en inkomstkälla istället för att tillgodose ett bostadsbehov.

AFRIKAGRUPPERNA

Jakten på råvaror

Cecilia Abrahamsson: Den globala gruvboomen har expanderat snabbt under det senaste decenniet. Den leder till "landgrabbing" som på flera platser hotar jordbruk och vattenförsörjning. Flera afrikanska länder har hamnat i råvarufällan. Ensidigt beroende av export av några råvaror, utan att det leder till utveckling av förädling, industri och jobb i landet, är en majoritet av de råvaror som behövs och importeras för tillverkningsindustrin av och för EU. 

 

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com