Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 2, 2015, årg. 9

AMNESTY WORLD

Amnestys årsrapport 2014-15

Elisabeth Löfgren: Trots kännedom om att vapen skulle användas för att begå grova övergrepp mot civila som var fångade mitt i konflikter, skeppades mängder av vapen till Irak, Israel, Sydsudan och Syrien under 2014. När IS tog kontrollen över stora delar av Irak, kom de över mängder av vapen.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Höj koldioxidskatten

Svante Axelsson: Det är för billigt att köra bil – höj koldioxidskatten. Om Sverige ska leva upp till principen om att förorenaren ska betala och åtminstone hamna på ungefär samma andel miljöskatter som Danmark, borde inkomsterna från miljöskatterna öka med 46 miljarder.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Styr mot fossilfria bilar nu

Eva-Lena Neiman: Faktum är att ungefär hälften av Sveriges totala antal bilresor är kortare än fem kilometer. Dessa kan i många fall ersättas av cykel och kollektivtrafik. Men även i detta avseende behövs styrmedel som gör det lättare att välja miljövänligare transporter istället för bil.


TRO OCH SOLIDARITET

Ansvarsfullt flyktingmottagande

Monica Pourshahidi: Välfärd ska inte vara vinst- genererande för ett fåtal, utan gagna oss alla. En generell välfärd är grundläggande för ett humant samhälle. Ett värdigt flyktingmottagande är en del av den solidariska välfärden. På sikt bidrar också migration till en stärkt välfärd, för hela samhället.


DAGENS EXPO

Hatet mot judar

Daniel Vergara: Planer på attentat har riktats mot judar från militanta jihadister i Europa den senaste tiden. Efter terrordådet i Paris och Köpenhamn är judiska församlingar i Sverige och i flera andra länder oroade över våldet. Säkerheten har också höjts kring judiska byggnader, synagogor och skolor.


SIPRI

Framtida fredsoperationer

Stephanie Blenckner: FN ses av de flesta som auktoriteten för fredsinsatser och konflikthantering. Det finns en ökande konvergens av synpunkter från nya och etablerade kompetenser, med vikten av att finna pragmatiska lösningar på nya säkerhetsproblem och med skiftande maktdynamik.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Serbiens asylsökande i skogen

Malin Lager: Folk har för lite kläder på sig, de kan inte tvätta sig ordentligt och är väldigt hungriga, säger Vasiliki Armeniakou, ansvarig för Läkare Utan Gränsers medicinska insatser på plats. Efter att ha gått genom skogen i några dagar har många muskel- och skelettskador, skärsår och köldskador.


WE EFFECT/GUATEMALA

Kvinnorna som äger Moder Jord

Marcus Lundstedt: Tre procent av markägarna förfogar över 70 procent av all odlingsbar mark i landet. För bönderna är en jordreform med fokus på de fattiga det allra viktigaste kravet. Inbördeskriget i Guatemala, 1960–1996, orsakade livet av 200 000 människors och en miljon gjordes till flyktingar.


KATOLSKA KYRKAN

Kardinal mot fiffel i Vatikanen

Paul Lindberg:  Planerna på att centralisera Vatikanens finanser, vilket föreslagits av kardinal George Pell, går för långt, enligt Pells motståndare. Förutom Ndranghetan ställer sig de högerextrema medierna bakom den cyniska frågan "Har George Pell fått för mycket makt?"


SVENSKA FREDS

Fredsprojekt i Burma

Christoffer Burnett-Cargill: Vi är glada över att vara en del av detta projekt. Vi tror att det kommer att fungera väl eftersom det är en bra kombination av de svenska erfarenheterna av fredsbyggande och det burmesiska civilsamhällets starka engagemang i deltagandet av den pågående fredsprocessen.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN/COLOMBIA

Domstol erkänner vapenvägrare

Sanna Svensson: Colombias konstitutionsdomstol har slagit fast att samvetsvägran är en rättighet. Trots detta respekterar eller garanterar den colombianska militärmakten inte att ungdomar kan utöva denna rättighet och den colombianska kongressen har ännu inte lagstiftat för att befästa rättigheten.


TUNNELBANEREKLAM

Tillsammans funkar alltsammans

Ulf Svensson: En vision om att bussar, pendeltåg och tunnelbanor skulle börja fungera ännu smartare och fiffigare på något sätt. Smartare för oss resenärer för upptäckten av nya resvägar och platser i Storstockholm. Men visionen var av ett helt annat slag.


COGITO

Jämlikhet och populism

Anders Malmén: Sambanden är tydliga mellan ojämlikhet, livslängd eller psykisk sjukdom. Medlet för att öka alla medborgares välbefinnande består i att utjämna inkomstskillnaderna. Den insikten verkar trots allt vinna mark, även bland de mest inbitna förespråkarna för otyglad marknadsekonomi.


OXFAM

Hårdare regler mot skattefusk  

Corinne Appelgren: Världens rikaste länder skriver just nu de globala skattereglerna. Risken är att de skapar regler som tjänar dem själva utan hänsyn till fattiga länders behov. Värre är att de fattigaste länderna inte ens finns representerade vid förhandlingsbordet.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Positiv medicin mot ebola

Malin Lager: På behandlingscentret i Guéckédou ser personalen realistiskt på resultaten. Behandlingen har haft effekt på vissa patienter men inte på andra. Några återhämtar sig, andra dör, säger sjuksköterskan Julien Demeuldre som jobbar för Läkare Utan Gränser i Guéckédou.


SWEDWATCH-RAPPORTEN

Börsekonomin påverkar 

Frida Arounsavath: Rapporten vittnar om ett engagemang bland förvaltarna, men konstaterar samtidigt att finanssektorns klimatarbete är svårt att överblicka. Se även Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar bankers åtaganden och policyer på hållbarhetsområdet. 


EN MÖJLIG MORGONDAG

Socialhumanism - socialliberalism

Paul Lindberg: Båda krafterna har insikten om påfrestningar för livet på jorden. Sociala orättvisor och en global uppvärmning handlar mycket om brott mot mänskligheten. Kunskapen och teknologin för åtgärder står redo. Men den politiska viljan, förmågan och handlandet saknas i det stora hela.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Testning i USA av en svensk fredlig missil.

 

VAPENEXPORTEN

Vapenhandel eller rättstänkande?

Vapenexporten är delaktigheten av krig. Sveriges regering har ställts inför ståndpunkterna för eller emot vapenexport till opålitliga regimer. SAP:s medlemskår står för ett massivt motstånd till vapenexporten, medan partiets vid-sidan-om-ledarskap tvingat fram vapenexporten. Ett moraliskt exempel på brott mot mänskligheten.

Alexandriainstitutet 

Peter Weiderud lämnar Tro och solidaritet

Regeringen har utnämnt Peter Weiderud till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. I samband med utnämningen har Peter Weiderud bestämt sig för att inte kandidera till omval som ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet vid förbundsårsmötet i juni.

 

Gabura, södra Bangladesh, med saltdränkt odlingsmark.                               FOTO:  Martina Holmberg

SVENSKA KYRKAN

Global klimatkampanj lanseras i Sverige

Svenska kyrkan har lanserat den svenska delen av den globala kampanjen Act Now for Climate Justice. Kampanjens mål är att världens ledare vid klimattoppmötet i Paris i december, ska enas om ett avtal som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla. Bakom kampanjen står majoriteten av kyrkorna i Sverige.

WWF/ FISKGUIDEN 2015

Grönt ljus för miljömärkta tropiska räkor

Grönt ljus för miljömärkta tropiska räkor – men fortsatt rött för västkusträkan . Nytt i årets upplaga av WWFs fiskguide är att ASC-certifierade tropiska jätteräkor för första gången får grönt ljus liksom MSC-märkta havskräftor från Kattegatt och Skagerrak. Den omdebatterade nordhavsräkan behåller tyvärr sitt röda ljus, förutom i Barents hav. Årets fiskguide omfattar ett 50-tal fiskarter, där cirka hälften har grönt ljus. Nytt är också att Fiskguiden nu kan laddas ner som app i mobilen.

UTNYTTJA INTE KRÄNKANDET

Om skorpionen

Vad vill jag med nedanstående textmassa? Jo, påpeka att det kan finns skäl att ägna tankar åt Theodor Kallifatides artikel i DN idag - Demokratin sticker sig själv likt en hotad skorpion. Så det är lika bra att gå direkt dit och hoppa över nedanstående...

REN ÅKER – REN MAT

Kemikalier – effekten på människor och djur

Tack för all uppmuntran från er läsare! Vi rör oss obevekligen framåt mot ett slamstopp och därmed mot hälsosammare mat – inte minst barnmat. I synnerhet efter den nya och allvarliga rapporten om inandning av hormonstörande ämnen. Syftet med slamkritiken är att befria våra svenska livsmedel samt även inandningsluften från miljögifter från slam. Därmed minskas risken för hälsostörningar hos främst foster och barn.

SVENSKA KYRKAN

Insamlingen för att utrota hungern

Svenska kyrkans årliga insamlingskampanj under fastetiden. Målet är att samla in 35 miljoner kronor till arbetet för att utrota hungern. Tusentals frivilliga och anställda är engagerade i kampanjen. Kampanjen pågår mellan 15 februari och 29 mars.

SVENSKA FREDS

Politiker har fått 1000 mail om Saudiavtalet

1000 mail har nu skickats till ansvariga politiker genom Svenska Freds brevskrivningskampanj för att avsluta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Det stora engagemanget för kampanjen är ett tecken på det omfattande missnöje som finns med Saudiavtalet, inom alla politiska läger.  

minskad materiell konsumtion

Minimalistguru till Sverige

Joshua Becker kommer vara i Sverige 7-12 mars och har vissa spridda tider för intervjuer och föreläsningar. Det var Joshuas granne som först introducerade honom till minimalism för snart sju år sedan när Joshua en helgdag, likt många andra dagar, skulle genomföra en storstädning i garaget. Han insåg att han faktiskt snarare var fastlåst vid sina prylar än att de gav honom den frihet han hade trott att han skulle få vid köptillfället.  

Jordbruk och mat /Naturskyddsföreningen

Ananas odlas ofta med gifter

Vid odling av oekologisk ananas används ofta en lång rad kemikalier som är förbjudna inom EU.Parakvat, Diazinon, Bromacil och Ametrun är bara några av de bekämpnings- och insektsmedel som sprutas på mark och plantor i samband med ananasodling. Samtliga preparat är förbjudna inom EU på grund av att de är giftiga för människor och miljö.

Water Aid 

WaterAid inleder samarbete med Lindex

WaterAid och Lindex inleder ett långsiktigt samarbete med målet att ge fler tillgång till rent vatten och sanitet. WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. I dagsläget saknar 750 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,5 miljarder har inte tillgång till en toalett.

KLIMATAKTION

Ännu en planetär gräns passerad

Nu har ytterligare en av de sk planetära gränsvärdena överskridits – det betyder fyra av nio. Den här gången är det gränsen för markanvändning, bl a förlusten av skog. Det framgår av en ny rapport från Stockholm Resilience Center.  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Rädda åkermarken innan det är försent!

Under de senaste tjugo åren har mer än 7 000 hektar av Sveriges åkermark använts till bebyggelse – och om inget görs kommer utvecklingen att fortsätta i allt snabbare takt. Sveriges kommuner har ensamrätt att bestämma var och hur vi bygger. Det innebär att vi alla kan påverka utvecklingen i vår egen kommun. Det går att bygga tätt och grönt!

Norrlands universitetssjukhus

Nu ska sex timmars arbetsdag testas

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det ska nu testas på två avdelningar på Norrlands universitetssjukhus. Tanken är att man ska sätta igång med försöket under detta å för att få behålla personalen. Väldigt många går på knäna idag, säger Liselotte Olsson (V), landstingsråd.  

LÄKARE UTAN GRÄNSER/SYRIEN

Skadade måste evakueras från Aleppo

Läkare Utan Gränser uppmanade de stridande grupperna i Syrien att göra det möjligt att evakuera skadade från Aleppo och att tillåta humanitära insatser. Många människor har skadats i attackerna de senaste dagarna och befolkningen har i månader varit instängd i staden på grund av strider och bombningar.

 Skriv på för klimaträttvisa!

Visste du att klimatförändringarna skapar hunger? Torrare klimat och extrema väderhändelser gör det svårare att odla mat. Uppmana världens politiska ledare att ta sitt ansvar! Svenska kyrkans internationella arbete. Läs brevet och skriv under! Läs brevet!

Fredens hav

TORSDAG 9 APRIL KL 18.00

Hur kan vi skapa förtroende och säkerhet i vårt närområde?

Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör på DN och direktör för Utrikespolitiska institutet. Christer Daelander, samordnare för mänskliga rättigheter i Equmeniakyrkan och styrelsemedlem i Svenska OSSE-nätverkat. Margareta Ingelstam, redaktör, utbildare. Samtalsledare: Britt Östlund, professor KTH, församlingsbo. Värd: Janna Bäcklund, präst i Västerleds församling.

TORSDAG 7 MAJ 18.00

Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige!

Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring. Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap. Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och

Pär Lewin Ronnås, pastor i Abrahamsbergskyrkan.

Alla kvällar börjar kl. 18.00. Kvällen avslutas senast 20.00. Ingen föranmälan behövs till samtalet.

Plats: Församlingshuset Vidängsvägen 11, Alvik/Traneberg.

Soppa till självkostnadspris serveras 17.15, för dig som anmäler dig. Anmälan till soppa: Anita Elwesiköld, 08-445 96 30 eller anita.elweskiold@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan – Abrahamsbergskyrkan – Sensus – Bilda

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com