Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 3, 2016, årg. 10

SVENSKA KYRKAN

Sören Dalevi – ny biskop

Ewa Almqvist: – Det känns stort, säger Sören Dalevi som vigdes till biskop för Karlstads stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.  


Hyresgästernas Boendetrygghet

Ny bostadspolitik för Sverige

Margareta Friman-Scharin: I stora delar av Sverige har vi bostadsbrist. Bostadsbyggandet är för lågt och främst inriktat på mycket dyra bostäder. Boendekostnaderna är genomgående för höga både i hyresrätter och för de som nyligen köpt en bostad.


KRÖNIKA

One for the road

Ulf Svensson: Enligt forskarna kommer trots bränsleeffektivare flygplanstyper bränslet att öka kraftigt inom flygtrafiken. Orsaken är volymökningen inom flygtrafiken. En obekväm sanning om det ohållbara flyget.


WWF

Hållbar fisk på restaurang

Marie von Seipel: På WWF jobbas det stenhårt med att öppna ögonen på politiker, ställa krav på fiskeindustrin och mycket mer som behövs för att haven och djuren ska tas om hand på ett hållbart sätt.  


Multilaterala fredsoperationer: 

SIPRI Yearbook 2016

Stephanie Blenckner: SIPRI Yearbook är en sammanställning av banbrytande information och analys om utvecklingen gällande krigsmateriel, nedrustning och internationell säkerhet, samt  internationella vapenöverföringar och världens militärutgifter .


rasism och intolerans

Hotet mot demokratin

Daniel Poohl: Det faktum att många människor stödjer partiet gör det inte mindre problematiskt. Tvärtom. Nu om någon gång är det hög tid att inse vilka krafter som knackar på den dörr som sakta glider fram. 


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Skärp EU:s klimatmål

Johanna Sandahl: Det övergripande målet på 30 procents utsläppsminskning 2005-2030 är alldeles för lågt satt, både i relation till vad EU bör göra i linje med Parisavtalet och vad som krävs enligt klimatforskningen för att begränsa den globala uppvärmningen.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Varför arbetar vi i Syrien?

Malin Lager: Den syriska regeringen fortsätter att neka Läkare Utan Gränser tillträde till regerings- kontrollerade områden. I ett land där vi skulle kunna ha några av våra mest omfattande medicinska program är möjligheterna att nå fram till människor extremt begränsade.


CONCORD

Ta ansvaret för flyktingarna!

Kristina Henschen: Värna asylrätten och säkerställ att flyktingar får sina rättigheter tillgodosedda. Lev upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som omfattar alla människor, inklusive migranter och internflyktingar, oavsett status.


SVENSKA FREDS

EU-pengar till vapenforskning

Eva Kellström Froste: En rådgivande ”Group of personalities”, där hälften är från vapenindustrin, har skrivit ett dokument (PA, Preparatory Action) om försvarsforskning vilket är en del av EU:s budgetförslag för 2017. Med i gruppen finns Carl Bildt och Saabs VD Håkan Buskhe. 


STOCKHOLMS STADSMISSION

Matmissionen

Maria von Sydow: Matmissionen i Veddesta gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Matmissionen är också en plats för arbetsträning och bidrar till att minska matsvinnet.  

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

Ny skrift!  Klicka på bilden ovan!

Biljettsläpp TILL Malmö arena 31 oktober

Påve Franciskus till Sverige

Martin Larsson: |2016-09-17|  Den 31 oktober kommer påve Franciskus till Sverige när Vatikanen och Lutherska världsförbundet gemensamt uppmärksammar reformationens 500-årsminne i Lunds domkyrka och på Malmö arena. Biljetter till eventet på Malmö arena släpps på fredag den 9 september.  

ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Rysslands folk är inte våra fiender

Margareta Ingelstam: |2016-09-16| Tre programkvällar under hösten i Abrahamsbergskyrkan. Militärer, journalister och politiker återkommer till att Ryssland under president Putin är vår fiende. Det ryska folket är våra grannar. Det har under århundraden utsatts för svåra lidanden. Men Ryssland är också ett fascinerande land med rik kultur och stora utvecklingsmöjligheter.

Centrum för religionsdialog 

Mänskliga rättigheter, religionsdialog och försoning

Helene Egnell: |2016-10-04| Seminarium: I ett samhälle som blir alltmer polariserat behöver vi lära oss metoder för försoningsarbete. Religion, menneskerettigheter og dialog som redskap for forsoning är temat för ett seminarium med Inge Eidsvåg från Nansen Center for Peace and Dialogue i Norge.

SVENSKA KYRKAN

"Tidens tecken"

Martin Larsson: |2016-09-15| Ny publikation från Svenska kyrkan. Kritisk omvärldsanalys utifrån ett existentiellt perspektiv. Det ska prägla den nya publikationen Tidens tecken som i dagarna kommer ut med sitt första nummer. Tidens tecken riktar sig till kyrkligt anställda och intresserade, men ambitionen är att nå en bredare läsekrets än så, säger redaktören Mikael Kurkiala, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kansli i Uppsala.  

oxfam / Ny rapport:

Fyra miljoner flyktingar

Robert Höglund: |2016-09-15| Nästan fyra miljoner har flytt från en konflikt till en annan. En ny analys som Oxfam presenterar idag visar att nästan 3,8 miljoner människor som flytt sitt land har lämnat en konfliktzon bara för att hamna i en annan. 

Kristna Fredsrörelsen

Ny generalsekreterare för KrF

Julle Bergenholtz: Charlotte Sjöström Becker har tillträtts som ny generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen  under sommaren 2016. Hon har en mycket bred erfarenhet från arbete med mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands, senast i Afghanistan, Georgien och Sri Lanka.

OXFAM /Glocalities

Få vet att fattigdomen minskar

Robert Höglund: |2016-09-22| 74 procent av svenskarna tror att andelen människor i extrem fattigdom är samma eller högre idag jämfört med 20 år sedan, trots att andelen mer än halverats. Den hittills mycket framgångsrika kampen mot fattigdom går dåligt på ett område – människors kunskaper och attityder. 

CARITAS

Mosuls befrielse

Henrik Alberius, OP: |2016-09-15| Irakiska regeringsstyrkor avancerade i riktning mot nyckelstaden Mosul i norr. Fronten ligger cirka 60 kilometer söder om staden, strax norr om staden Qayyara. Samtidigt håller de kurdiska styrkorna ”peshmerga” frontlinjer i norr, nordväst och öster om staden. Planen var att ett gemensamt anfall av de båda styrkorna sattes in mot staden samtidigt för att befria den från Islamiska statens (IS) trupper.  

KVINNA TILL KVINNA

EU måste snabba upp asylprocesserna

Anna-Carin Hall: |2016-09-19| Företrädare för syriska flyktingar kräver i ett öppet brev att EU snabbar upp asylprocesserna, garanterar utbildning och skolgång inom trettio dagar och tar emot långt fler syrier på flykt. Dessutom att EU ökar medvetenheten om det könsbaserade våld som främst kvinnor på flykt utsätts för.

JORDENS VÄNNER

Stäm staten för brunkolsförsäljningen!

Viktoria Olausson: |2016-09-13| Flera svenska ungdomsorganisationer och ett växande antal enskilda stämmer nu staten för försäljningen av Vattenfalls brunkol. Även Jordens Vänner ställer sig bakom initiativet!

Amnesty Sverige

Frige Dawit Isaak – veckolång manifestation

Ami Hedenborg: |2016-09-23| 23 september var det 15 år sedan Dawit Isaak och hans kollegor greps. Samma dag tystnade den fria pressen helt i Eritrea. För att uppmärksamma Dawits fall genomför Amnesty Sverige en aktion under en veckas tid tillsammans med nio andra organisationer på Stockholms Central.

GREENPEACE

Nya hemliga handelsdokument läckta

Mathias Leveborn: |2016-09-20| Greenpeace Nederländerna har publicerat hemliga dokument från handelsavtalet TiSA. Man kan läsa hur förhandlingarna fortgår, de olika ländernas position och hur avtalet bakbinder klimatarbetet. De nyaste dokumenten är från juli 2016.  

REGERINGENS BUDGETproposition

Bra idéer men för lite pengar till miljön

Axel Naver: |2016-09-20| Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, kommenterar regeringens budgetproposition och menar att Regeringen har infört flera bra klimatåtgärder som klimatklivet och stadsmiljöavtalen. Tyvärr ges ingen av dessa åtgärder tillräckligt med pengar för att göra den skillnad som krävs. Klimatsatsningarna i budget är som att ge brandkåren en vattenpistol för att bekämpa eldsvådor.

AMNESTY /NIGERIA

Systematisk tortyr utförd av polis

Ami Hedenborg: |2016-09-21| En polisenhet i Nigeria som ska bekämpa våldsamma brott har poliser som systematiskt använt sig av tortyr och utpressning mot fångar som ett sätt att få fram bekännelser och för att kunna ta mutor. Det här framkommer i en ny rapport från Amnesty International.

 

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com