Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 3, 2014, årg 8

LEDARE

Mångfald istället för enfald

Paul Lindberg: Ett större engagemang mot rasism och extrema våldsverkare är nödvändigt – så långt har det gått. Bristen på ett parlamentariskt handlande är ett hot mot människor och de mänskliga rättigheterna. Biskop Åke Bonniers uppmaning "stå upp mot rasism" är det som gäller.


NY ARTIKEL

FN:s rapport, en gigantisk kris

Marie von Zeipel: FN:s rapport om klimatpåverkan som släpps i dag ger det tydligaste och mest omfat- tande beviset hittills på de gigantiska utmaningar planeten står inför. Klimatförändringarna påverkar redan idag liv och försörjningsmöjligheter för hundra- tals miljoner människor. Livsbetingelserna hotas.


NY ARTIKEL

Torgny Segerstedt behövs idag

Paul Lindberg: Den personifierade symbolen mot rasism och fascism. Han gjorde det som måste göras och visade vägen för solidarisk medmänsklighet. Låt Torgny Segerstedt bli symbolen för en antirasistisk nödvändighet av idag!


NY ARTIKEL

Det osynliga partiet ()

Paul Lindberg: Rikare Liv har undersökt extrem- vänstern, som anses stå i paritet med den svenska högerextremismen – enligt polisens rapporter. Närmast vänsterextremism är Motmakt, som är kopplade till det revolutionsromantiska nätverket Osynliga partiet (). Motmakt är antirasistiskt.


NY ARTIKEL

Exploatering utan gränser

Ulf Svensson: Priset på ris har passerat gränsen runt om i världen. I länder som exempelvis Egypten, Filipinerna, Haiti, Mexiko, Vietnam har priset på ris hjts kraftigt under sent 20 00-tal. Med prischocker upp till 300 procent. Flera regeringar har infört exportförbud på ris, för att skydda befolkningen.


NY ARTIKEL

Kliniker stängda i Burma

Malin Lager: Diskussioner på hög nivå med Burmas regering om behovet av en nödvändig medicinsk vård till 700 000 människor i Rakhine som för närvarande hotas av en humanitär kris. De står helt utan vård efter cyklonerna Nargis och Giri.


NY ARTIKEL

Riksrevisionen kritisk till FM 

Pernilla Eldblom/Pressmedd.: Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens förändring genom de tre senaste försvars- och inriktningsbesluten 2000, 2004 och 2009. Det visar en gradvis förskjutning från riksdagen till regeringen, som gör det svårare för riksdagen att värdera Försvarsmaktens förmåga.


NY ARTIKEL

Regeringen bygger luftslott

Katarina Herou: WWF kommenterar regeringens strategi för biologisk mångfald: Regeringen bygger luftslott! Det gäller strategin för hur Sverige ska bevara den biologiska mångfalden. WWF anser att det är oroväckande, med bara sex år kvar tills målen ska nås, regeringer föreslår nya utredningar.


NY ARTIKEL

Inga fler aliens, tack!

Martin Nilsson/Cogito: En superintelligent livsform stiger ned på Jorden i akt och mening att rädda planeten från förintelse. Detta ska ske genom att förgöra det största hotet mot Jorden: människan. mänskligheten. Men som i sista sekund ger mänskligheten chansen att själv rädda sin planet.


NY ARTIKEL

Tre år efter Fukushima

Petra Modée/FMKK: Har vi lärt oss något? I media är det en av många beklagansvärda händelser som tillhör det förflutna. För den som följer utvecklingen i Japan är emellertid sanningen en annan. Härdsmält- orna pågår för fullt – ingen vet hur det egentligen ser ut inne i de förolyckade reaktorerna. 


NY ARTIKEL

Miljösmartare livsstil

Anna Löfdahl/SEI: Hur kan du minska din klimatpåverkan? "Min klimatpåverkan" kan hjälpa dig till en smartare livsstil. Alla dina val påverkar miljön och med webb-verktyget Min klimatpåverkan kan du förstå hur din livsstil påverkar miljön och få tips om miljösmartare val. Verktyget har utvecklats av SEI. 


NY ARTIKEL

Vapenskrammel eller förhandla

Peter Weiderud: Socialdemokrater för tro och solidaritet ser med stor oro på utvecklingen i Ukraina och på Rysslands agerande på Krim. Samma oro har fått svenska högerpartier att börja vapenskramla om Nato-medlemskap. Sveriges möjligheter att värna fred och säkerhet sker bäst genom alliansfrihet.


NY ARTIKEL

Förena klimat och jobb

Peter Larsson/Svante Axelsson: Den mest ambitiösa klimatpolitiken är den som ger flest jobb. Men trots detta väljer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till klimatmål för 203 0 som i praktiken är ett skambud, skriver Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.


NY ARTIKEL

Sandsugning hotar Öresund

Daniel Bengtsson: Fiskare och miljöorganisationer i gemensam protestflotta för att skydda Öresund. Det gäller ödeläggelsen av viktiga fiskebankar i Öresund, ett av få marina områden. Nu skövlas miljöerna av stora sandsugar, med tillstånd utfärdade av danska Naturstyrelsen.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

FÖDELSEN: Allting länkas i holistiska relationer mellan de fyra krafterna i en skalenlig expansion i relation med uppkomsten av rumtidssdimensionen. Genesis – Den Stora Expansionen, eller Big Bang. Cat´s Aye Nebula, kan likna första ögonblicket för Universum.

Foto: Hubble Space Telescope

UNIVERSUMS FÖDELSE

Bråkdelen av en sekund

Nollpunktsenergi i ett vakuum, med bråkdelen av en sekund, utstrålar och expanderar vågsträngar skalenligt, med en hastighet betydligt snabbare än ljuset. Bevisen anses vara en av mänsklighetens största upptäckter. Genom sådan utstrålning kan en mångfald av världar ha skapats. Exempelvis flera universa som kan vara begränsade och ändliga. De kan vara ofullkomliga, men också fullkomliga. Förklaring till fenomenen kan visa sig genom forskningen kring dimensions- och mångvärldsteorierna i relation med mörk materia.

Nasa-finansierad studie

Industrialismen mot oåterkallelig kollapps

Natur- och samhällsvetare utvecklar ny modell för den "precisa stormen" som på grund av klimatförändringarna skulle kunna riva upp de globala systemen. Den nya studien har uppmärksammat möjligheten att den globala industriella civilisationen kan kollapsa under de närmaste decennierna på grund av ohållbar resursexploatering och alltmer ojämlik förmögenhetsfördelning.

KYRKANS TIDNING/EU-VALET

Rösta solidariskt i maj

EU-valet. Det är viktigare än någonsin att rösta fram ett parlament som verkar för ökad jämlikhet i Europa. Den maningen kommer från den Europeiska kyrkokonferensen. Tobinskatt på finansiella transaktioner i hela EU, avskaffa tullar för jordbruksprodukter från fattiga länder, en mycket generösare flykting- och invandringspolitik, mer pengar till offentlig vård och omsorg och stopp för avregleringar och åtstramningar. Och en storsatsning på en kraftfull klimatpolitik.

Greenpeace Norden 

Svenska aktivister mot Exxons arktiska oljerigg

25-år efter Exxon Valdez-katastrofen, genomför aktivister från Greenpeace en fredlig aktion i Norge där de klättrat ombord på Exxon Mobils oljeplattform för att protestera mot oljebolagets planer på att borra efter olja intill en rysk nationalpark i Arktis.

SVENSKA KYRKAN/KINNA

Kinna församling står upp mot homofobi

Biskop Per Eckerdal har nu talat med kyrkoherden i Kinna. De kunde konstatera att de är överens på flera viktiga punkter. Det gäller till exempel att det är viktigt att ta starkt avstånd från tanken på att man skulle omvända eller ”bota” någon från homosexualitet till heterosexualitet.

VÄNSTERPARTIET

Rikspolischefen kallas till justitieutskottet

Vänsterpartiet begär att rikspolischefen kommer till justitieutskottet och svarar på DI:s kritik. Datainspektionen riktar allvarlig kritik mot rikspolisstyrelsens hantering av det allmänna spaningsregistret, där man i strid med reglerna har använt ord som ”kringresande”. Därför kommer Vänsterpartiet att begära att rikspolischefen kallas till justitieutskottet.

SVENSKA KYRKAN

Ris och ros till biståndspolitisk plattform

Regeringens presentation av den nya biståndspolitiska plattformen inför riksdagen får både ris och ros. Svenska kyrkan har tidigare skickat in synpunkter på skrivelsens innehåll och flera av kommentarerna har nu hörsammats i plattformen. Den nya skrivelsen uppvisar såväl framsteg som områden där utmaningar kvarstår. Svenska kyrkan lyfte under remissperioden en rad utmaningar, många som regeringen nu tagit fasta på i sin skrivelse.

FRIA TIDNINGEN/OPINION/URKLIPP

Vi köper inte Nato-propagandan, SvD!

Svenska Dagbladet har under en längre tid bedrivit hetspropaganda i syfte att öka det militära försvaret och driva in Sverige i Nato. Två ledamöter i Krigsvetenskapsakademien har varit drivande under flera år. Claes Arvidsson har skrivit ledare. Mikael Holmström nyhetsartiklar och analyser. Att de varit engagerade i Krigsvetenskapsakademien har varit något SvD under många år mörkat.

Amnesty International/Ukraina

Nationalister attackerade tv-chef

Den attack mot chefen för en ledande tv-kanal i Ukraina av en nationalistisk parlamentsledamot måste omedelbart utredas och de ansvariga måste ställas till svars, säger Amnesty International.

EU-VALET

Klimat och mänskliga rättigheter i fokus

Hårdare tag mot länder som bryter mot mänskliga rättigheter och mer pengar till klimatarbetet. Det bestämde fler än 1600 medlemmar i Miljöpartiet de gröna, när de röstade om partiets nya EU-valmanifest. Skatt på finansiella transaktioner ska användas till klimatsatsningar.

WE EFFECT/Moçambique

Moçambique – världens mest sårbara land

Moçambique, Centralafrikanska Republiken, Guinea, Uganda och Haiti är de länder som är mest sårbara om de drabbas av en naturkatastrof. Finland och Sverige är bland de minst sårbara. Det visar We Effects nya sårbarhetsindex som presenterades för en vecka sedan. Rapporten ”Minska katastrofen” där den centrala delen är ett nytt index som kartlägger vilka länder som är mest sårbara vid en naturkatastrof.

Växjö Pride 2014

Mona Sahlin blir Pridetalare i Växjö

Jag ser mycket fram emot att vara årets Pridetalare under Växjö Pride. I år är det viktigare än på länge att stå upp för alla människors lika värde. Kärlek är ofta ett hot mot förtryckare. Det säger Mona Sahlin som pridetalar den 10 maj i Linnéparken. Växjö Pride arrangeras av Nätverket Växjö Pride 2014. Det är ett öppet nätverk som består av organisationer, föreningar, institutioner, företag och personer som utifrån en gemensam värdegrund vill samverka för anordnande av Växjö Pride.

Kvinna till Kvinna/irak

Våld mot kvinnor – förslag om barnäktenskap

Organisationer i Irak vittnar om att övergreppen mot kvinnor ökar som en följd av det upptrappade våldet inför valet och kriget i grannlandet Syrien. Ministerrådet har dessutom lagt fram ett lagförslag som förbjuder kvinnor att skilja sig och tillåter barnäktenskap. Enligt förslaget ska flickor så unga som nio år kunna giftas bort.

RÄDDA BARNEN 

Samarbete i humanitära insatser

Ericsson kommer att ge stöd till Rädda Barnens humanitära insatser, bland annat genom att förse organisationen med telekommunikationsutrustning. Ett samarbetsavtal mellan Rädda Barnen och Ericssons enhet för katastrofhjälp, Ericsson Response, gör att Rädda Barnen kommer att kunna agera snabbare och bättre när det inträffar stora katastrofer.

Amnesty International/nordkorea

FN-omröstning ett steg i rätt riktning

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade för en resolution som fördömer Nordkorea för de grova, systematiska och utbredda människorättskränkningar och brott mot mänskligheten som pågår i landet. En viktig FN-omröstning skickar tydliga signaler till den nordkoreanska regeringen att de ansvariga för brott mot mänskligheten måste ställas till svars, säger Amnesty International.

Amnesty International

Fånge släppt efter 46 år i dödscell

Äntligen har det japanska rättsväsendet tagit sitt förnuft till fånga och släppt 78-årige Hakamada Iwao ur fängelset. Frigivningen är dock villkorlig. Hakamada Iwao släpptes efter att ha blivit beviljad en ny rättegång, ett beslut åklagarna kan överklaga inom fyra dagar. Åklagarna överklagade beslutet att släppa Hakamada Iwao omedelbart men fick inte gehör av domstolen.

VÄRLDEN

Dödsstraffets statistik under 2013

Dödsstraffet under 2013 – ett fåtal länder står för en ökning av antalet avrättningar. När Amnesty presenterar sin årliga statistik över antalet avrättningar och dödsdomar i världen är det tre länder som särskilt sticker ut: Kina, där användningen av dödsstraff är en statshemlighet men där tusentals avrättas varje år och Iran och Irak där en kraftig ökning skedde under 2013.

Greenpeace 

EU ger Bildt bakläxa om skyddet av Arktis

Stockholm, 2014 – EU-parlamentet har antagit en resolution som uppmanar EU:s medlemsstater att verka för ett skyddat område runt Nordpolen, vilket skulle kunna förbjuda oljebolag och industriella fiskeflottor i regionen. Texten innehåller till stor del samma krav som Greenpeace kampanj driver för att skydda Arktis och som hittills fått stöd av över fem miljoner människor.

AMNESTY/DARFUR

Halv miljon tvingas fly när våldet trappas upp

Det avsiktliga våldet mot civila tillsammans med plundring, våldtäkter och mord är dokumenterade i rapporten "We can't endure any more": attacks against civilians in Central Darfur. Rapporten innehåller vittnesmål av förstahandskällor, människor som drabbats av den senaste våldsvågen i Darfurs elvaåriga konflikt.

klimataktion/Naturskyddsföreningen

Minska biltrafiken – skrota förbifart Stockholm

År 2024 står motorvägsprojektet Förbifart Stockholm färdigt – om det går som våra mäktiga beslutsfattare vill. Tanken på en motorväg väster om Stockholm kom upp för 50 år sedan. Sedan dess har den stötts och blötts. Men idén om en motorväg är idag föråldrad. Värderingar och behov förändras. De som är unga idag tänker på ett annat sätt och vill att man ska satsa på kollektivtrafik, cykelbanor och en trevlig stadsmiljö istället. 

 

www.radikaliseraklimatpolitiken.nu

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Existentiell folkhälsa  Föreläsare: Cecilia Melder, dr. rel.psyk.

Kursprogram, plats, tider, datum och kostnader. Ger högskolepoäng.

Kursanmälan senast 15 april. Läs nedanstående information:

Existentiell hälsa

Existentiell folkhälsa

Förstå och möta människor i kris

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Ladda ner, köp eller beställ 

Ladda ned som pdf-fil här

Eller beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

System – Att tänka över samhälle och teknik

Lars Ingelstam:

Syftet

Ett konkret syfte med den här studien är att förbättra och teoretiskt berika forskning om tekniska system i samhället, med särskilt sikte på energisystem. För att nå detta syfte tror jag att en avsevärd kringgående rörelse är motiverad. 

Eftersom ”system”, ”systemanalys” och ”systemiskhet” spelar en allt mer central roll i vårt samhälle är det klokt att ordna upp fältet och visa på dess stora bredd. Min uppfattning är att konkret forskning kring exempelvis energisystem eller miljö har oerhört mycket att hämta – vad gäller metoder, begrepp, kritisk diskussion, modeller, vetenskaplig erfarenhet med mera – från andra grenar av systemforskningen.

Andra upplagan, Energimyndigheten. 340 sidor. Ladda ned gratis!

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Läs senaste numret av Pax

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Ge de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Bli fadder till ett fadderbarn nu! 

Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. Att få växa upp i respekt och trygghet. Ett ställningstagande som varit bärande för SOS Barnbyar sedan starten för över 60 år sedan. Att ha ett fadderbarn innebär att du kan tillsammans med oss göra skillnad för världens ensamma och mest utsatta barn.

Bli fadder från 200 kronor i månaden

Du kan välja att följa ett fadderbarn eller verksamheten i en hel barnby, oavsett går dina pengar till den barnbyn där du blir fadder och hjälper alla barn som bor där.

Genom ditt stöd får övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem hos oss. En mamma som kramar. Som tjatar. Som plåstrar om när det behövs och läser godnattsaga. En mamma som alltid finns där.

Som fadder bidrar du med minst 200 kronor i månaden. Genom att ta del av skattereduktionen kan du som blir fadder hos oss ge 267 kr per månad - men det kostar dig bara 200 kr per månad! Läs mer om skattereduktionen här!

Tack för att du hjälper oss – och varmt välkommen som fadder till ett fadderbarn!

SOS BARNBYAR

 

Brev till Sveriges Riksdagspartier:

Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för 2014–2018!

Undertecknare:

Philippe Charas, Civilingenjör, systemvetare, Träslövsläge; Gustav Delin, Jur. kand. Konsult framtidsfrågor, Sigtuna; Sten Ebbersten, Agr. Dr. Professor emeritus, Sigtuna; Björn Lindbergson, Tekn. Lic., Sigtuna: Gunnar Weman, Teol. Dr. Ärkebiskop emeritus, Sigtuna.

Läs brevet till Riksdagspartierna!

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com