Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 8 2015, årg. 9

KLIMATOMVANDLIG

Klimatet och välfärden

Ulf Svensson: Staffan Laestadius nya klimatmodell låter trähus, träbroar, trätorn för vindkraftverk ta form. Parallellt med att det sker en återplantering blir framtidsutsikterna mycket bättre eftersom dagens material, cement och stål, är stora utsläppskällor med dagens produktionsmetoder.   


STATUSBILISM I STORSTADEN

Nu kör vi så det ryker!

Ulf Svensson: Alltfler bilar säljs, och de minskade koldioxidutsläpp äts snabbt upp av den ökade mängden nybilar. De nya tungstarka bilarna väger omkring 2 ton, med motorstyrkan motsvarande 150 till 200 Hk. Dessa biltyper ökar mest i Stockholms regionen för närvarande.


FÖRSONINGSPREDIKAN

Upplevelsen på berget Moria

Ute Steyer, Rabbin: Det tar tid ibland att upptäcka en människas sanna karaktär, inte första intrycket utan personen som döljer sig bakom den yttre fasaden. Man upptäcker att personen som först verkade vara lite färglös i själva verket är en fin och uppriktig person som man gärna vill kalla för sin vän.


EXPO IDAG

Ensamvargen lever inte i vakuum

Daniel Poohl: Anton Lundin Pettersson gillade bland annat klipp där Jimmie Åkesson påstås krossa sina politiska motståndare, skoningslös religionskritik, en högerextrem bloggare och klipp som glorifierar Hitlers nazityska regim.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Klimatsmart bilpark

Svante Axelsson: Varför satsa stora summor skattemedel på att stödja bilister i storstäderna med mycket god tillgång till kollektivtrafik? Större delen av de drygt 4 miljarder kronor per år som denna subvention kostar går inte till landsbygdens invånare som behöver stödet.


MILJÖGIFTERNA

Gifternas höga halter är farligt

Gunnar Lindgren: Arsenik är trots allt liksom kadmium ett beständigt grundämne som av allt att döma kommer att ligga kvar i åkermarken till tidens ände och utgöra ett hot mot hälsan hos alla efterkommande släkten.


PÅMINNELSE

Framgångsrika klimatskeptiker

Anika Agerbjörn: Klimatskeptikerna värjer sig genom att i sin tur ifrågasätta hela forskningen kring klimatet. Den analysen gör Jonas Anshelm professor vid Tema Teknik och social förändring, i en studie tillsammans med Martin Hultman, Fil Dr, forskare och verksam vid Umeå universitet.


VERKLIGHETENS BETYDELSE

Välkomna till verkligheten!

Paul Lindberg: Människans medvetande förmår att sätta in perspektiv på framtiden. I sammanhanget anses det att det sunda förnuftet är helt lagbundet. Det som stör den verklighetsuppfattningen är oviljan att lösa nödvändiga samhällsförändringar bland beslutsfattarna.


KROPP-SJÄL-KOMPLEXET

Tanke och materia

Paul Lindberg: Hur kan ett medvetande påverka den materiella kroppen. Hjärnan är jämförbart med en avancerad dator, och medvetandet är jämförbart med ett avancerat minne och dataprogram, som dirigerar in- och utdata för människans behov för alla möjliga uppgifter och funktioner.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Flykt under bar himmel

Malin Lager: Fler än 3 000 människor är strandsatta i ingenmansland på gränsen mellan Serbien och Kroatien. De saknar tillgång till både skydd och hygieninrättningar. Läkare Utan Gränser varnar för extremt svåra levnadsförhållanden under den kommande vintern.


AMNESTY SYDOSTASIEN

Flyktingar utsatta av övergrepp

Ami Hedenborg: Rohingyafolket har i decennier förtryckts och diskriminerats i Burma, där de nekas medborgarskap. Återkommande vågor av våld mot rohingya, där den senaste bröt ut 2012, har tvingat tiotusentals in i överfyllda läger där de lever under fruktansvärda förhållanden.


OXFAM

Klimatet, hunger och fattigdom

Corinne Appelgren: I Afrika har temperaturerna stigit snabbare än det globala genomsnittet, särskilt söder om Sahara där matbrist och undernäring redan är ett problem. Förändringarna hotar nu de framsteg som gjorts i kampen mot hunger i det mest sårbara jordbrukssystemet.


WWF/KINA

Nolltolerans mot kinamedicin

Annika Dellensjö: Handeln med djurdelar från hotade arter omsätter miljarder. Från 2012 gällde det 130 miljarder kronor per år – men sedan dess har tjuvjakten och handeln eskalerat. Förra året visar att tjuvjägare dödade en elefant varje kvart, fyra noshörningar per dygn, och 100 tigrar varje år.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Hebron efter våldsvågen

Malin Lager: De våldsamma drabbningarna och övergreppen de senaste tre veckorna fortsätter inverka på människors liv, välmående och rörlighet. De svåra förhållandena orsakar inte bara fysiska skador utan även psykiska trauma.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN / DEBATT

Kyrkans ledarskap för skogen

Johanna Sandahl: Vi är övertygade om kyrkans goda ambitioner när det gäller vår gemensamma miljö. Men inför det akuta läget i skogen behöver kyrkan ta på sig ledartröjan och visa vägen mot ett verkligt hållbart skogsbruk där ekosystemets ramar styr hur mycket råvara som kan tas ur skogen.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Sämre, miljö- och djurskydd

Johanna Sandahl: Ekosystemens bärkraft är ut- gångspunkten för ekonomisk och social hållbarhet. Fokusera på att stimulera mervärden för att skapa konkurrenskraft i den svenska produktionen. Satsa på ekologisk produktion som innovationsmotor för utvecklingen av ett svenskt hållbart lantbruk.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

De ansvariga för den globala uppvärmningen är de som åstadkommer växthusgaserna, och det måste Parismötet klara ut. 

Foto: Nasa

FN:s KLIMATMÖTE IPCC

Pariskonferensen måste nödvändigtvis lyckas!

Nu ser vi accelerationen på klimatförändringarna. Haven tar emot massiva mängder av smältvatten från jordens alla glaciärer, med högre havsnivåer och ökad försurning som leder till ökad syrebrist med döda bottnar och utrotning av matfisk. Sverige släppte ut 6 ton växthusgaser per person under år 2012. Den siffran har höjts sedan dess.

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens reaktion på flyktingmottagandet

Med anledning av regeringens förslag om tillfällig lagstiftning för att fler flyktingar ska söka asyl i andra länder än Sverige får Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén att reagera.

SVENSKA KYRKAN

Kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

På måndag 30 november inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Med på mötet finns bland annat ärkebiskop Antje Jackelén. En av de viktigaste frågorna är att lösa finansieringen av klimatomställningen.

 

 

Klicka på bilden här ovanför! Se hela programmet med tider och städer som ställer upp.

29 NOVEMBER

29 November – Tillsammans för klimatet

Låt oss göra detta till en kreativ, inspirerande dag med evenemang över hela Sverige – med tydliga krav på våra politiker. Vill du delta i en manifestation, klicka på evenemangen på bilden ovan. Det som behövs främst är fler personer som vill organisera manifestationer runt om i landet, för att göra detta så stort som möjligt! Se checklistan för att komma igång med ditt evenemang.

SVENSKA KYRKAN

Fredspristagare besökte svenska kyrkan

Leymah Gbowee ledde Liberias kvinnor i ickevåldsdemonstrationer mot inbördeskriget, vilka växte till en massrörelse och till slut tvingade fram fred. Hon har också lett Liberias sannings- och försoningskommission efter kriget.

RIKARE LIV – CIVILISATION

Behovet av mänsklig säkerhet

Prövar Gud människor? Nej, men det gör istället människor själva. Människorna är inte av samma slag – de gror inte i samma jordmån. Plågoandarna som är besatta av hat gör livet surt för just dem som lider av krig, flykt och elände. Kriminaliteten har gripit sig fast i politiken som möjliggjorts i bristen på ändamålsenliga lagar – till skydd för demokrati och humanitet. 

SVENSKA KYRKAN

Minister först ut i ärkebiskopens podcast

Höstens första avsnitt av ärkebiskop Antje Jackeléns podcast, Prata till punkt med ärkebiskopen. Det är ett samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kulturens bidrag till hopp och sammanhållning, och om religionens roll i samhället.

SVENSKA KYRKAN / FN:s KLIMATFÖRHANDLINGAR

Arbetet går för långsamt – krafttag krävs

Framstegen är få, och processen trög. Därför blir den samlade bedömningen att det krävs krafttag från världens ledare som måste se bortom egenintressen och lösa de knäckfrågor som återstår. Ett långsiktigt globalt klimatavtal brådskar om världen ska undvika alltför höga temperaturhöjningar och katastrofala klimatförändringar.

AMNESTY / MEXIKO

Fördubblingar av tortyranmälningar

Mexikos tortyrepidemi har nått nya, katastrofala nivåer. Antalet anmälningar om kvävning, sexuella övergrepp, elchocker och misshandel  har mer än fördubblats det senaste året, säger Amnesty i en ny rapport. Samtidigt ska president Peña Nieto inom kort presentera ett nytt lagförslag mot tortyr för kongressen.

TRO OCH SOLIDARITET

Tillfälliga uppehållstillstånd en besvikelse

Uppgörelsen om flyktingsituationen är nu klar. Socialdemokrater för tro och solidaritet är väldigt glada och tacksamma att en överenskommelse har kunnat komma till stånd om den alltmer akuta flyktingsituationen.  

CARITAS

Arbetet med Kroatiens flyktingar

På eftermiddag den 18 oktober 2015 anlände 2 322 nya flyktingar till Kroatien. Därför finns det nu 5 132 personer som väntar på transport vidare till Slovenien i transitlägret i Opatovac. Sedan början av flyktingkrisen har totalt cirka 195 000 flyktingar kommit till Kroatien.

DIAKONIA

Religiös uppmaning till ambitiöst klimatavtal

FN:s klimatchef Christiana Figueres tog emot ett upprop från 154 religiösa och andliga ledare från 50 länder om att de vill se ett ambitiöst klimatavtal i Paris. Bakom uppropet står kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister, brahma kumaris och sikher som visar sin oro och uppmanar världens ledare att nå nollutsläpp till mitten av 2000-talet.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är precis där det ska

I en debattartikel ställs frågan var Naturskyddsföreningen är när det gäller debatten om odlingslandskapet och svenskt lantbruks framtid. Naturskyddsföreningen är precis där vi ska vara – i de främsta leden i kampen för det jordbruk som är hållbart både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, skriver Johanna Sandahl i en replik.  

KVINNA TILL KVINNA

Afrikanska fredsförhandlingar helt utan kvinnor

Kvinna till Kvinna lanserar idag tillsammans med International Alert en rapport, ”Gender Audit” som lägger en genusanalys på fredsavtalet som slöts 2013 mellan Demokratiska Republiken Kongo, länderna i den så kallade Stora Sjöregionen i östra Kongo och FN. Rapporten lanseras i New York 20 oktober under de veckor som uppmärksammar att det är femton år sedan FN:s banbrytande resolution om kvinnor, fred och säkerhet (Res 1325).  

Det Naturliga Steget

Samverkan för innovation och hållbarhet

Innovativa samarbeten med leverantörerna är avgörande för att accelerera utvecklingen av de produkter, tjänster och produktionsmetoder som efterfrågas av kunderna på en alltmer hållbarhetsdriven marknad.

SWEDVATCH

Smutsiga metoder bakom skyddshandskar

Arbetare på en fabrik i Thailand som tillverkar skyddshandskar till finska sjukhus jobbar under extrem press och får sina pass beslagtagna, enligt en ny rapport. Liknande problem har även upptäckts vid revision i en fabrik som tillverkar för svenska landsting.

JORDBRUKSVERKET

Jordbruksmarkens värden

Mycket pekar på att svensk jordbruksmark kommer att bli allt viktigare för livsmedelsförsörjningen framöver, både i Sverige och globalt. Det är ett viktigt perspektiv att väga in när vi diskuterar användningen av vår jordbruksmark.

AMNESTY INTERNATIONAL/KUBA

Graffitikonstnär frisläppt efter ett år

Graffitikonstnären Danilo Maldonado Machado – känd som “El Sexto” – släpptes oväntat från Valle Grande-fängelset den 20 oktober. Hans frigivning är fantastiska nyheter, men han skulle aldrig ha blivit fängslad överhuvudtaget. Att fredligt uttrycka sin åsikt är inte ett brott, säger Erika Guevara-Rosas, chef Amnestys Amerikaavdelning.

Greenpeace Norden

Låt Vattenfalls omställning bli det goda exemplet

Greenpeace Nordens presentation av ett “Statement of Interest” till Citibank som redogör för intentionerna med ett potentiellt övertagande av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland, den tänkta ägarstrukturen och den finansiella grunden för detta.

AMNESTY:

Fel att införa tillfälliga uppehållstillstånd

Efter en dryg veckas förhandlingar har regeringen och allianspartierna enats om en uppgörelse för flyktingmottagandet. En del av överenskommelsen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att införas under en treårsperiod för vuxna personer utan barn, vilket är något som Amnesty skarpt kritiserar.

NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND – SST

Inbjuder under hösten och vintern 2015:

Delaktighet för alla

Tre workshops Om, För och Med dig som är eller vill vara 

en engagerad kvinna i trossamfundsvärlden.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) inbjuder till samtal, problemformuleringar, funderingar, positiva exempel och gemenskap under hösten och vintern 2015. Arrangemanget är en del i det utökade demokratiuppdrag regeringen gett SST. Under våren 2015 möttes flera representanter från trossamfund för att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter av att vara kvinna i trossamfundsvärlden. Detta mynnade ut i idén att arrangera särskilda workshops på tre teman som berör kvinnor i religiösa organisationer.

SST har bett Annika Damirjian från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd att vara samtalsledare vid de tre tillfällena. Resultat från de tre träffarna och diskussionerna är tänkta att presenteras i början av 2016.

Denna inbjudan är öppen för alla kvinnor i trossamfund och kan spridas fritt i egna nätverk.

29 sep kl. 14-17 Kropp, Sexualitet, Behov. Om kvinnors kroppar i det gemensamma rummet.

3 nov kl. 14-17 Om makt. Hur får man den, hur tar man den, vill man ha den?

3 dec kl. 14-17 Att vara kvinna och ledare. Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna?

Plats och tid: Kl. 14-17, På Ekumeniska Centret i Alvik. (Gustavslundsvägen 18)

KOSTNAD: Workshopen är gratis. SST bjuder på matigare fika vid varje tillfälle.

SAMTALSLEDARE: Annika Damirjian, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

ANMÄLAN: Mejla din anmälan till Fredrik Brusi skriv ”Workshop” i ämnesraden. Uppge namn, trossamfund/församling samt vid vilka datum du ämnar delta.

FRÅGOR: Fredrik Brusi: 08-453 68 61, fredrik.brusi@sst.a.se eller: annika.damirjian@ekuc.se

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com