Socialhumanistisk kulturtidning

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 7 2015, årg. 9

SKATTEPARADISET

Skatta i paradiset

Ulf Svensson: Vinster i välfärden handlar om att  skatterna och framtida konsumtion hamnar någon annan stans i världen. Stora summor av svensk välfärd förs ur landet och spär på den sjukvårdskris som Stockholmare och landets invånare tvingas uppleva och som förvärras dag för dag.


SVENSKA KYRKAN

Dagen för hållbar utveckling

Sofia Svarfvar: Vi i det civila samhället, kyrkor och organisationer, kommer att hålla ett öga på världens ledare. För även om agendan är ambitiös så finns fortfarande få mekanismer för att hålla länder och makthavare till ansvariga. Inget är bindande, allt är frivilligt.


WWF

Hoppfullt med FN:s globalmål

Marie von Zeipel: I Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter. Det är uppenbart att vi måste ändra på det om alla människor ska ha utrymme att leva ett gott liv samtidigt som de friska ekosystemen som vi är beroende av bibehålls.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Nyckeln till framtiden

Anna Havula: Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten. Världens ledare har enats om en ambitiös och universell plan för hållbar utveckling de kommande 15 åren. Tillsammans är vi redo.


FLYKTINGSTRÖMMARNA

Ett hot mot EU:s säkerhet?

Anders Melbourn: Med euro- och Greklandskrisen blev vi tvungna påminna oss om att en påskyndad och delvis orealistisk valutaunion mer bidragit till splittring och försvagning av det europeiska samarbetet än tillväxt och välfärd i en allt tätare gemenskap.


FREDSTEKNIK

Fredsindustri har en framtid

Ulf Svensson: I Sverige finns stor kunskap inom sprängämnesområdet vilken nu kan användas i en helt ny kontext där fred och rättvisa utgör ett rättesnöre. Exempelvis handlar ett av de sjutton nya globala målen som FN nyligen antog just om; ”Peace and justice, Strong institutions”.


MÄNSKLIG SÄKERHET

Global ojämlikhet

Lars Ingelstam: Kunskaper förbrukas inte när de används. Tvärtom faktiskt. Jag är däremot misstrogen mot pengar både som mått och hjälpmedel. Att flytta pengar från A till B har sällan någon större effekt på systemets funktion.


NY SKRIFT FRÅN SST

En nordisk utblick

Thomas Arentzen: Idag utgör de ortodoxa och österländska troende en av Sveriges kristna grupper – om man väljer att se dem som en grupp. På hundra år har den östkyrkliga befolkningen gått från att vara drygt 500 personer till att idag uppgå till ungefär 400 000.


MEDELHAVSMUSEET

Palmyra – om ett kulturarv

Tina Sjögren: Illegala utgrävningar och handel med stulna kulturföremål har ökat kraftigt i Irak och i Syrien. Detta följer ofta i spåren av krig. Kaos och fattigdom gör det lättare för kriminella nätverk att agera. UNESCO rapporterar att också IS ägnar sig åt illegal handel med antika föremål.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Har ditt kaffe farliga gifter?

Brandão Jönsson: Kaffe är tillsammans med bananer ett av de mest besprutade livsmedlen.  Bekämpningsmedlen utsätter arbetarna för stora risker, skadar växter och djur på och runt om plantagen och förgiftar grundvattnet vilket utsätter alla som bor i området för risker via dricksvattnet.


MAKEDONIEN

Flykting- och migrationskrisen

Biskop Artun Cirimotic: Makedonien och dess grannländer, som påverkas av strömmen av flyktingar och migranter, har inte kapacitet eller medel att ta hand om så många nyanlända på egen hand. EU bör ge ekonomiskt stöd till de länder som tar emot migranter och hjälpa dem.


EQUMENIAKYRKAN

Försoning berör

Sofia Cammerin: När flyktingarna inte längre kan vara en anonym massa för oss, något att paketera och förhålla sig till på distans, utan blir människor som tar gestalt framför oss, blir personer med ansikten och namn.


SYSTEMBOLAGET

Ömsom vin ömsom vatten

Åse Botha: Utsatta lantarbetare sliter hårt i vin- producerande länder för en lön som inte går att leva på. De har ofta informella kontrakt, en otrygg bostadssituation och svårt att organisera sig fackligt. Det visade rapporten Vinets väg från druva till glas.


AMNESTY/CHILE

Extrem anti-abortlagstifning

Ami Hedenborg: Chiles anti-abortlag klubbades igenom 1989 under den sista tiden av Augusto Pinochets brutala regim. Enligt den är abort olagligt även när kvinnans eller flickans liv är i fara eller när hennes hälsotillstånd hotas. Abort är även olagligt om kvinnan eller flickan blivit våldtagen.


EMPATI

Konsten att leva med varandra

Paul Lindberg: Empati är något man lär sig. Underhållningsvåldet hindrar empatins samfällda tillväxt. Solidariteten för den andres välmående saboteras och övergår till sociala problem i en omfattande utbredning. Våld blir lösningen på problem, i stället för konstruktiv eftertänksamhet. 

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Det här är en seger för dig och de 7 miljoner människor över hela världen som engagerat sig och krävt att Arktis ska skyddas. Vi gjorde det här tillsammans.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

En seger för Arktis!

Det är inte ofta jag får möjlighet att komma med såna här fantastiska nyheter: Shell har just meddelat att de upphör med sina borrningar i Alaska på obestämd tid. En avgörande dag för Arktis! Shell säger själva att höga kostnader och tuffa miljöregleringar är anledningen till att de nu lämnar området.

Förslag till kyrkomötet:

75 miljoner kr till flyktingarbete

Kyrkomötets budgetutskott föreslår på eget initiativ att Svenska kyrkan avsätter extra medel på 75 miljoner kronor, utöver kostnadsramen, till arbetet med flyktingar och asylsökande både i Sverige och utomlands under 2016. Beslut fattas av kyrkomötet i november.

Prata till punkt

Ny säsong för ärkebiskopens podcast

I höst kommer en ny omgång av "Prata till punkt med ärkebiskopen". En fredspristagare, en minister och en strategisk rådgivare i framtidsfrågor – det är några av höstens gäster hos ärkebiskop Antje Jackelén. Sammanlagt rör det sig om sex program och i slutet av oktober finns första programmet tillgängligt i alla vanliga podcastkanaler.

FN:s GENERALFÖRSAMLING/AGENDA 2030

Kyrkan välkomnar nya globala hållbarhetsmål

Världens stats- och regeringschefer skriver under den nya globala agendan för hållbar utveckling – Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Detta sker i samband med FN:s generalförsamling i New York.

OXFAM

Nya hållbara utvecklingsmål mot hunger

Världens ledare möttes för att anta de globala målen för hållbar utveckling. Det nya ramverket kommer att ta vid där milleniemålen slutar och omfattar alla världens länder. De nya åtagandena omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig.

SVENSKA KYRKAN

Samernas rätt att bruka kyrkans mark

Svenska kyrkan publicerar rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”. Rapporten redovisar hur svensk lagstiftning och Sveriges redan gällande internationella åtaganden inom urfolksrätten påverkar Svenska kyrkan som markägare.

Ny undersökning:

Konsumenterna stödjer gott djurskydd

Åtta av tio konsumenter anger att djurfrågorna väger tungt när de väljer livsmedel och fem av tio skulle minska sina köp av svenska livsmedel om djurskyddet skulle försämras till EU-nivå. Sju av tio prioriterar svenska animaliska livsmedel.

SST

Malmöbo för en stund

Fredagen den 11 september besökte jag Malmö. En person jag mötte sa att i Malmö talar vi inte om att vara ”kommuninvånare” för det involverar olika beslut, papper och stämpel i passet. Vi säger att vi är Malmöbor och en Malmöbo kan bo här en kortare eller längre tid.

BRIS

Kommentar till statsbudgeten

Gratis glasögon och medicin till barn under 18 år och fri tandvård upp till 21 års ålder är några förslag i regeringens budget. Men gäller det verkligen alla barn och vilka av barnets rättigheter kommer inte stärkas? Regeringen föreslog konkreta åtgärder i sin statsbudget som direkt påverkar barnet och främjar lika rättigheter, men det saknas en analys som visar hur samtliga satsningar och nedskärningar påverkar det enskilda barnet.  

SVENSKA FREDS /Burma/Myanmar

Sju punkter för fred och demokrati

Frisläpp de politiska fångarna, stoppa utvinningen av naturtillgångar, ge det civila samhället rätt att delta i alla steg av fredsprocessen. På den internationella fredsdagen, den 21 september, har Svenska Freds samarbetsorganisationer i Burma/Myanmar satt samman ett uttalande med sju punkter om vad som behövs på vägen mot fred och frihet i landet. Svenska Freds firade fredsdagen i Burma/Myanmar.

Mångkulturellt centrum

De nyanlända flyktingarna

Vad kan Mångkulturellt centrum göra i förhållande till de många flyktingar som nu kommer till Stockholmsområdet och till Botkyrka? Vi har flera möjligheter att bidra i utställningarna, pedagogiska verkstan, programverksamheten och i arbetsplatsen/organisationen. Flyktingar i Botkyrka bor hos anhöriga och vänner (så kallat Ebo). Det finns inga flyktingboenden i kommunen, men det finns boenden för ensamkommande barn.

VATIKANEN OCH KUBA

Franciskus och Castro i försoning

Enligt bekräftade uppgifter från Vatikanen anordnades ett privat möte för påve Franciskus och Kubas tidigare president Fidel Castro. Tillsammans med påven följde ärkebiskopen Giorgio Linguaen och några tekniker till Castros hem. De konverserade om världens aktuella problem och den dramatiska klimatutvecklingen.

RÄDDA BARNEN

Skydda ditt barn mot övergrepp på Internet

Anmälningarna om sexualbrott på nätet ökar dramatiskt. Enligt brottsförebyggande rådet fördubblades antalet anmälningar om utnyttjande av barn för sexuell posering (att barnet uppmanas posera framför en webbkamera) bara mellan 2013 och 2014.

MILJÖAKTUELLT

Se över era tjänstebilar efter utsläppsfusket

Hållbarhetschefer på svenska företag har anledning att se över sin tjänstebilsflotta med anledning av Volkswagens utsläppsfusk som nu även spridit sig till Audi, Seat och Skoda. Det menar Ronny Svensson, grundare av tjänstebilsrådgivaren Ynnor.

TRO OCH SOLIDARITET

Vattenfalls beslut ger sur eftersmak

Vattenfall aviserar idag att de säljer brunkolsverksamheterna i Tyskland. Det är ett i raden av beslut som lämnar en sur eftersmak. Vattenfall fortsätter att vara ur fas med tiden och ur fas med hur ett företag som både ägs av och representerar svenska folket borde bete sig. Brunkolet borde få stanna i marken.

Sveriges Stadsmissioner

Fattigdomsrapporten – Stadens fattiga 2015

Bryt tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige. Sveriges Stadsmissioner har givit ut rapporten om Fattigsverige – en rapport av Sveriges Stadsmissioner och fattigdomen som den ser ut i verkligheten av idag.

Centrets egna arrangemang 2015

Våldet i våra heliga texter och våldet – hur ska vi hantera det? 

Söndag 6 september kl 13-14.30 

Samtal utifrån boken Religion – konflikt och försoning. 

Göran Eidevall, professor i bibelvetenskap.

Hans Leander, präst och teol. dr. 

Ute Steyer, rabbin i Judiska församlingen, Stockholm. I samarbete med Domkyrkoförsamlingen.

Vandring för vänskap 

Söndag 20 september kl 14-17 

Interreligiöst Fredsforum inbjuder till Vandring för vänskap, med samling på Astrid Lindgrens Terrass i Vasaparken. Vi går till Birkagården, där enklare förtäring serveras.  

Läs mer om Vandring för vänskap!

Krister Stendahl Memorial Lecture 2015 

Måndag 12 oktober kl 15 i Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K

Professor Mona Siddiqui håller årets föreläsning till biskop Krister Stendahls minne under rubriken ”Love and Law in Christianity and Islam”. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Paideia. 

Anmälan senast 8 oktober till Paideia, tel 08-679 55 55 eller e-post info@paideia-eu.org.

Religionsfrihet i skolan 

Onsdag 21 oktober kl 13-16 i Skolhuset, Kammakargatan 13 

En halvdag för församlingsmedarbetare med goda kontakter i skolans värld. Religionsfriheten – vad innebär den och vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Religionsfrihet är en av de mänskliga fri- och rättigheterna. För att förstå vad det innebär i det vardagliga livet behövs kunskap om religioner och samtal om hur religionen kan vara en del av en människas identitet. Vi arbetar med Sveriges kristna råds nya undervisningsmaterial om religionsfrihet. Det riktar sig till de som arbetar i skolan med elever som ska introduceras mer i ämnesinriktad undervisning. Information och anmälan.

CENTRUM FÖR RELIGIONSDIALOG

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

 Skriv på för klimaträttvisa!

Visste du att klimatförändringarna skapar hunger? Torrare klimat och extrema väderhändelser gör det svårare att odla mat. Uppmana världens politiska ledare att ta sitt ansvar! Svenska kyrkans internationella arbete. Läs brevet och skriv under! Läs brevet!

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com