Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 3, 2015, årg. 9

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Vätgasbilen är inte realistisk

Paul Lindberg: Vätgas liknar "kejsarens nya kläder". Specifikt för vätgasbilen är att den inte ökar växthuseffekten, men det gör däremot den energi som krävs för elektrolyshanteringen vid framställning av vätgas. Om detta vill vätgasintressenterna inte alls berätta. 


KRISTEN HUMANISM

Det sekulära och rätten

Erik Lundgren: Det sekulära – egen och andras rätt till sina auktoriteter. Varför är ett sekulärt samhälle ett demokratiskt samhälle? Ett sådant samhälle innebär frihet till religion, men även rätten till frihet från religion, är ett vanligt påstående.


SVENSKA FREDS/LIBERAL DEBATT

Hård satsning på Jas-försäljning

Linda Åkerström: Ökad öppenhet och möjligheter att se hur besluten är fattade – och av vem – bör också vara med när utredningen kommer med sina slutsatser i april. Grundläggande värden om fred, hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter måste styra även vapenexporten.


GEMENSAMHET

Fuskåkarna och moralen

Ulf Svensson: Det är stora belopp som dras bort från våra gemensamma kassor för att klara vård, omsorg, skola och försvar. Med dessa medel i våra offentliga kassor skulle vi inte ha någon större kris i samhället. För de som har ett kapital är det mycket lönsamt att leva i det svenska samhället. 


AMNESTY/VÄRLDEN

Joan Baez och Ai Weiwei

Elisabet Löfgren: Ambassador of Conscience Award är en hyllning av de unika individer som använt sina talanger till att inspirera många att engagera sig personligt mot orättvisor. Det är därför Joan Baez och Ai Weiwei är så värdiga mottagare av priset – de är en inspiration för tusentals.


AMNESTY/NIGERIA

Nigeriadeltat dränkt i olja

Elisabet Löfgren: Ett antal dokument som släpptes under rättsprocessen visade att oljebolaget i åratal hade vetat om att en av de huvudsakliga oljeledningarna var gammal och utgjorde en risk, men trots det hade underlåtit att låta underhålla den.


KLIMATANSVARET-CCL SVERIGE

Koldioxidutsläppen måste kosta

Lars Almström: Stadigt stigande koldioxidavgift med full utbetalning har den fördelen att den kan accepteras av hela den politiska skalan från vänster till höger. En sådan avgift ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Genom att stimulera minskad användning av fossila bränslen.


REN ÅKER – REN MAT

Svenskt Vatten och osanningen

Gunnar Lindgren: Idag finns de tekniska och ekonomiska alternativen för att skilja fosforn från kadmium, miljögifter, kemikalier, smittämnen, läkemedelsrester, radioaktiva ämnen, okända ämnen samt alla nedbrytningsprodukter. Det vore en stor framgång att få se det sanna kretslopp vi behöver. 


WWF

Kräv hållbare investeringar

Katarina Herou: En ny granskning som WWF låtit göra visar att trots klimatdebatten ökar innehavet av olja, gas och kol-reserver genom statliga AP- fonder. Idag investeras det i bolag som satsar på flytande fordonsbränslen av kol med enorma utsläpp, det är knappast vad svenska folkets önskar sig.


SIPRI

USA leder vapenexporten

Stephanie Blenckner: USA har ledningen som den största vapenexportören i världen, enligt nya uppgifter om internationella vapenöverföringar som publicerades av Sipri. Den sammantagna volymen av internationella överföringar av större konventionella vapen ökade med 16 procent mellan 2005-14.


SEI

Inför klimatavtalet i Paris

Marion Davis: En ny rapport undersöker alternativ för bedömning och översyn av parternas bidrag för att säkerställa att de är i linje med ömsesidigt överenskomna mål och principer, garantera insyn och höja ambitionen med tiden.


OXFAM

Ett år sedan Ebolautbrottet

Corinne Appelgren: Ett år har gått efter att Ebola i Västafrika började spridas. Enligt Oxfam har det lokala engagemanget varit avgörande för insatserna. Medicinsk behandling och förebyggande arbete måste gå hand i hand – det är en viktig lärdom att ta med sig till kommande katastrofer.


COGITO

Svenska nyord

Christer Sanne: Åsiktskorridoren behöver vidgas; man ska inte behöva idiotförklaras för att man är tveksam till tillväxt. Men ”åsiktskorridor” är granne med ”strutspolitik”. Att inte låtsas om de ekologiska gränserna är strutspolitik. Men i ärlighetens namn gäller det fler frågor.


FORUM SYD

Diasporan är en viktig aktör

Mussie Ephrem: Det är av stor vikt att migrationen erkänns och nämns som en viktig global partner för utveckling, i linje med andra viktiga partners. Bland annat för att migranter i en mobil värld finns överallt, flyttar runt och bidrar socialt, ekonomiskt och politiskt till utvecklingen i många länder. 


EXPO IDAG

Nazister satsade stort i valet

Anna-Sofia Quensel: Under valåret 2014 satte Svenskarnas parti rekord i aktiviteter. Totalt noteras en 23-procentig ökning, med propagandaspridning, offentliga manifestationer och aktioner i genomsnitt sju gånger om dagen. 2014 var också året då Nationaldemokraterna lade ned sin verksamhet.


MILJÖMAGASINET

Mänskliga rättigheter i EU

Anna Heh: Det har under en längre tid stått klart att EU saknar tydliga verktyg då en medlemsstat inskränker mänskliga rättigheter. EU ställer stora krav på länder som vill gå med, men har svårare att reagera när ett land väl är medlem.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

 En stark positiv trend i Sverige är att vi ser fler sociala entreprenörer som kombinerar en god affär med att göra gott.

Foto: WWF

WWF

Earth Hour är en handling för klimatfrågan

Lördag den 28 mars klockan 20.30-21.30 släckte världen för klimatet. Stort tack till alla hundratals miljoner människor som genom denna symbolhandling var med och visade makthavarna att de måste ta klimatförändringarna på allvar!

HANDELSAVTAL MELLAN EU OCH USA

"I frihandelns goda namn"

"Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är också utan svar. Regeringen måste förklara Sveriges position i förhandlingarna, de skriver företrädare för Katalys och Cogito i DN-Debatt, 2015-03-27".

Den 12 april vigs Fredrik Modéus till biskop för Växjö stift. Foto: Sara Peterson

SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan får en ny biskop

Söndagen den 12 april vigs Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling, till biskop för Växjö stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar. Fredrik Modéus valdes till biskop i december och han efterträder Jan-Olof Johansson som går i pension.

Svenska kyrkan investerar i flera bolag som bidrar till lösningar på stora samhällsfrågor. På bilden en solcellspark.  Foto: LAJ Illustration AB

SVENSKA KYRKAN

God avkastning för Svenska kyrkan

Vi gläds åt de senaste tre årens fantastiska resultat. Genom att välja skickliga förvaltare, som också lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav, har vi lyckats bygga upp en stark förvaltning, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

 

Designfirmor har på uppdrag från flygföretag tagit fram ändamålsenligt utförande inför introduktionen av kommande behov.

 Bild: Mondoart

 

LUFTSKEPPS KONCEPT

Vackra luftskepp blir helt miljöanpassade

Många flygbolag är pressade av den mördande marknadskonkurrensen, samtidigt som miljökraven ökar bland flygresenärerna. Av den anledningen låter flygbolagen påskina att de tagit luftskeppen på allvar, vilket de tydligen har gjort. Och idag är luftskeppsproducenterna startklara för serieproduktion. 

BLLF-SWEDEN

Människohandel, ett prioriterat område?

Polisen i Göteborg har haft en speciell traffickinggrupp. De har nått uppmärksammade resultat. I april 2013 lades deras arbete ner i samband med en speciell insats mot gängbråken i Göteborg. Trafficking brottslingar kan numera arbeta helt ostört i Göteborgsområdet.

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Nytt värmerekord på Antarktis

Värmerekord efter värmerekord och allt häftigare orkaner, det är resultatet av den nu reellt existerande globala uppvärmningen. 17,5 grader har uppmäts på Antarktis. Det är den högsta temperatur som någonsin uppmäts på denna plats sedan mätningarna inleddes.

Greenpeace rankning

16 modeföretag på väg mot avgiftning

Greenpeace lanserade Detox Catwalk, en utvärdering av hur större modeföretag arbetar med att avgifta sina produkter och produktionskedjor. 16 stora företag – däribland H&M, Benetton och Puma – tar tydliga steg mot avgiftning, medan Nike och LiNing bryter mot sina löften.

BRIS FOKUSOMRÅDE 2015

Våld mot barn

Ett av Bris fokusområden under 2014 var Våld mot barn. Under 2015 fortsätter och fördjupar vi arbetet och genomför kampanjer och aktiviteter för att öka kunskap om barns rättigheter och för att skapa opinion för att förbättra för barn som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld.  

FAMNA

Regeringen uppmanas att agera för hemlösa

Stockholms Stadsmission skriver i en debattartikel att regeringen bör skrida till konkret handling för att förbättra för personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk. I sin artikel har Stadsmissionen en rad förslag som även föreslagits i tidigare statliga utredningar, och Famna uppmanar regeringen att lyssna till vad Stadsmissionen säger.  

KVINNA TILL KVINNA

Låt inte patriarkala ledare tysta er!

Kvinna till Kvinna arrangerade ett rundabordssamtal på den svenska FN-representationen i New York där jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog. Syftet var att lyfta de ökande hoten mot kvinnorättsaktivister runt om i världen. Aktivister från Syrien, Egypten, Irak, Iran, Liberia och Georgien deltog. Många lever under dödshot eller har upplevt godtyckliga arresteringar och förhör, för sitt arbete för kvinnors rättigheter.

AFRIKAGRUPPERNA

Hur kan Sverige investera i kolgruvor?

Nonhlanhla Mngomezulu från kolgruvsdistrikten i Sydafrika är i Sverige. Sveriges Natur uppmärksammade i en artikel hur Sverige bidragit till ny kolkraft i Sydafrika, tvärtemot Sveriges egna policies om att bistånd inte ska gå till fossilenergi så röstade regeringen för ett Världsbankslån för bygget av ett av världens största kolkraftverk i Sydafrika.  

ACTION AID

Stoppa EcoEnergys land grabbing i Tanzania

ActionAid har presenterat en rapport som visar att ungefär 1300 småbönder med familjer riskerar att förlora sin mark eller sina hem i området Bagamoyo i Tanzania. Detta p.g.a att de tvingas bort ifrån sin mark för att bereda plats åt en sockerplantageodling, som drivs av det svenskägda bolaget, EcoEnergy. Projektet stöds av Sida som utfärdat garantier i flera omgångar.

Brunkolsgruvan Jänschwalde

Sveriges stora chans att ta klimatansvar

Det finns många anledningar till att den samlade miljörörelsen är överens om att en försäljning vore en katastrof för miljön. Allt tyder på att en köpare av brunkolsverksamheten skulle välja att öppna åtminstone delar av de fem nya brunkolsgruvor som Vattenfall planerar att öppna. Om alla fem gruvor öppnas innebär det utsläpp på ytterligare 1,2 miljarder ton CO2.

RÄDDA BARNEN/BROTT MOT BARNEN

Polis och åklagare följer inte lagen

Fortfarande råder brister och stora skillnader runt om i landet när det gäller utredningstiden för våldsbrott mot barn. En ny rapport från Rädda Barnen granskar handläggningstiderna i landets åklagarkammare för brott mot barn. I drygt en tredjedel av fallen lyckas inte åklagarkamrarna utreda inom de lagstadgade 90 dagarna; i Karlstad utreds 83 procent av brottsmisstankarna inom 90 dagar men i Norrköping är motsvarande siffra bara 48 procent.  

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Kliniska prövningar av TBC-mediciner

Inför Världstuberkulosdagen den 24 mars meddelade Läkare Utan Gränser att man tillsammans med tre ledande medicinska organisationer kommer att inleda kliniska prövningar med läkemedel mot multiresistent tuberkulos.

Naturskyddsföreningen

Avverkningen stoppas i Änokdeltat

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast Kammarrättens dom som uppgav att Skogsstyrelsen gjort fel som medgett tillstånd till avverkning i det värdefulla skogsområdet Änok. Kammarrätten beaktade de höga naturvärden som finns i området och slog fast att skogsvårdslagen ska hindra en sådan typ av avverkning. Ett tillstånd till avverkning skulle vara oförenligt med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården.  

 
 

 

 

KONFERENS

Människans existens

och Fredens Möjligheter

Nu när vår osynliga verklighet blir alltmer synlig.

Bakgrund: 1900-talets GUD har blivit alltmer särskriven som G, U och D, vilket utskrivet står för Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Vid det senaste seklets slut trodde många att sekulariseringen hade triumferat. Men nu är den sammanskrivne Guden tillbaka med religionskrig i släptåg. Men också med en ny andlighet. 

Om hur religion, sekularisering och andlighet påverkar vår existens handlar denna konferens. Här några av dem du kommer att få träffa och lyssna till: Thomas Wiehe, musiker, kompositör och en av de stora inom proggmusiken; Anton Geels, författare och religionshistoriker Lunds universitet; Kajsa Ingemarsson, författare och inspiratör; Rune Östensson, mikrobiolog och näringsforskare; Leah Allén, journalist och författare: Rita Borenstein, hypnoterapeut, leg. sjuksköterska och osteopat; Anna Lena Vikström, diakon och medium; Ingrid Krianon, författare och initiativtagare till denna konferens

Konferensen leds av Inga-Lill Wener, fd universitetsadjunkt, författare och meditationsledare, samt medgrundare till nätverket Bro- bygge & Dialog och av Lars-Olof (LO) Landin, kommunikatör och ordförande i Kreaprenör®; Bengt Wadensjö, biskop emeritus, författare, direktor Centrum för samtidsanalys; Anders Liljas, professor emeritus i biokemi med strukturbiologi, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Konferensen arrangeras av nätverket Brobygge & Dialog i samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör®.

Tid: 19-20 september 2015 

Plats: Zäta-salen i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

www.kreaprenor.se

 Skriv på för klimaträttvisa!

Visste du att klimatförändringarna skapar hunger? Torrare klimat och extrema väderhändelser gör det svårare att odla mat. Uppmana världens politiska ledare att ta sitt ansvar! Svenska kyrkans internationella arbete. Läs brevet och skriv under! Läs brevet!

Fredens hav

TORSDAG 9 APRIL KL 18.00

Hur kan vi skapa förtroende och säkerhet i vårt närområde?

Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör på DN och direktör för Utrikespolitiska institutet. Christer Daelander, samordnare för mänskliga rättigheter i Equmeniakyrkan och styrelsemedlem i Svenska OSSE-nätverkat. Margareta Ingelstam, redaktör, utbildare. Samtalsledare: Britt Östlund, professor KTH, församlingsbo. Värd: Janna Bäcklund, präst i Västerleds församling.

TORSDAG 7 MAJ 18.00

Förebyggande och fredsbyggande: Vägval för Sverige!

Lars Ingelstam, professor emeritus, Teknik och social förändring. Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Bea Schönning, student i freds- och konfliktkunskap. Värdar och samtalsledare: Anita Elweskiöld, präst i Västerleds församling och

Pär Lewin Ronnås, pastor i Abrahamsbergskyrkan.

Alla kvällar börjar kl. 18.00. Kvällen avslutas senast 20.00. Ingen föranmälan behövs till samtalet.

Plats: Församlingshuset Vidängsvägen 11, Alvik/Traneberg.

Soppa till självkostnadspris serveras 17.15, för dig som anmäler dig. Anmälan till soppa: Anita Elwesiköld, 08-445 96 30 eller anita.elweskiold@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan – Abrahamsbergskyrkan – Sensus – Bilda

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com