REDAKTION: Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare, 

och Gunnar Westerholm, ansvarig koordinator. Brev till oss. Se nedan!

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till oss

Skrifter

Pressrum

 

Hur som helst

Guld är pengar, pengar är makt, makt är skojigt för aktiehandeln!

POLITISKA AKTIEBEHOV

Investera mera – för böveln!

Partierna från den innovativa dimensionen vill uppmuntra människor att investera i partiaktier. Det tycks gälla för marknadiseringen av samhället fullt ur. Pengarna komma då i rättare händer – enligt ediktet.

V. Köp aktier i Vänsterpartiet! Tryggaste säkerheten för hela aktiehandeln! Garanteras av statens Investerings & Kollektivbank! Aktieutdelningen visar sig i den himmelska trons rike då alla delar på den kollektiva aktieutdelningens gemenskap. Orsaken tycks vara att Gud är god och Jimmie Åkesson är dum i planeten! Så kan det vara!

S. Lönsamt aktieköp inom den fredliga vapenexporten! Säkrar jobben i Sverige för fredens skull! Köp vapen för globalanvändning för ett korrektare Sverige! S. har inga aktieintressen i några miljödestruktiva bil- eller vapenindustrier – eller någonting annat som skulle kunna vara fel! Ingenting kan vara korrektare!

MP. Köp våra sparkcyklar! Det är en dundersmäll! Investera i vår sparkcykelfabrik! Med sparkcykel får du sparka vem som helst och överallt – efter behov, naturligtvis! Genom att sparka dig fram i trafiken kommer du före både bilar och bussar. Det måste löna sig att sparkas! Köp sparkaktier och sparkcyklar för miljöns skull!

C. Investera i våra JamesBonde-aktier! Det möjliggör ökad matproduktion i Sverige istället för att importera mat från andra sidan Jorden! Exempelvis: ersättningen för odling i fattiga länder som fördyras på grund av de svindyra och uschliga handelstransporterna! JamesBonde-aktien är investeringen för att fixa maten i Sverige!

L. Köp aktier i världens mest omfångsrika parti! Aktieköpet är din trygghet i vårt allomfattande inflytande över den globala världshandeln! Vi är störst! Med dina aktieinvesteringar kommer L. att växa och kunna bli det första aktieägda partiet i hela L. partiet.

M. Köp vår politik! Det ökar värdet för aktiehandeln i stort! Alla önskar en effektivare arbetsinsats! Det gäller även humanare lönesänkningar! Ett fritt Sverige är ett aktieägt land. Ett statligt Sverige med statlig sjukvård och statlig försvarsmakt eller statliga domstolar, går utmärkt ihop med aktiedemokratin! Staten ägs helt naturligt av aktieägarna!

KD. Köp mina aktier! Jag är partichefen som är ansvarsfull och den som bestämmer! Jag är tryggheten i aktiehandeln för vårt parti! Jag garanterar att investeringarna hamnar i rätt ficka – som inte är trasig! Jag vill även säga att det är väldigt kul att vara försäljare av allt det som går att göra pengar på! Jag menar att Mammon är vår Gud, ha, ha, ha! Jag menar att det bara var på skoj!

SD. Våra aktier garanteras för den sovrade tanken! Köpa aktier hos oss, vad innebär det? Gäller det samer, hottentotter, blekingar eller utomjordingar? Det undrar ni säkert! Men en viss gallring måste det ju ändå få vara i det här landet, för annars har ju inte vårt parti något att pyssla med! Vårt aktieinnehav har en klar ståndpunkt: det ska vara vita investeringar och inga svarta pengar!

FOTO: Corel

MÅNGFALD OCH ENFALD

Den oupptäckta naturen

I ett dokumentärprogram om bergodalbanor uttryckte sig en entusiast, "att åka världens högsta bergodalbana var det häftigaste jag varit med om, naturen var inget roligt alls jämfört med denna upplevelse". Men den skjutsen var kortlivad, medan naturen är mer långlivad. Ha, hur är det med den saken egentligen?

  Paul Lindberg:  Med en bergodalbanas neråtgående hastighet reduceras livet på jorden, som ett dunkelt bevis på att arternas kamp varit framme. Människan, som jordens högsta väsen, segrar över naturen. Förbaskade natur, där fick du, hugg ner alla träd och bygg bergodalbanor av hela rishögen. Men fiskarna i havet, blir det något kvar? Det finns ju fiskbullar på konserv. Hästar, kor och getter i hagarna? Det går faktiskt fortare med både bil och MC. Bilar ja, men det tycks ju vara en gigantisk bristvara. Nog är det väl så att det inte är naturen människan vill ha. Men den dagen då naturen slår tillbaka, då blir det inte kul. Människorna då, behövs sådana? Ja, som konsumenter för tillväxtens nödvändiga egenbehov.

MÄNNISKAN ...?

Vad är det som är så himla märkvärdigt med människan egentligen? Behövs människan innerst inne, egentligen? Människan behövs som betraktare över sig själv, och för sin egen självgodhet. Men förutom det då, behövs hon? Det återstår att se. En slit och slängvara kanske. Forskningen och konstruktionen av den artificiella IQ-automaten, vill gärna kunna konstatera människans överlägsna intelligens över allt annat liv på jorden. Den dugliga människan skulle kunna ersätta den kostsamma människan med en superintelligent IQ-automat, som tar över, och det skulle bli betydligt billigare. En intelligent automat som görs oberoende av den kostnadskrävande och ofullkomliga människodjuret.

Med digitaliserad bio- och robotteknik ersätts människans brister och misslyckanden i den värld som så väl behöver en högpresterande kapacitetshöjning. Människans egen skapelse från djur till ett högre väsen – IQ-automaten.

SKÄMS INTE FÖR ATT VARA MÄNNISKA

Nej, var stolt, människan kommer att gå till historien. Hon är vad hon gör sig till. Hon är sig själv nog. Framöver slår digital teknik ut hälften av alla yrken i Sverige. Och då kan vi förstå vår egen exceptionella betydelse och hur bra det blir för framtiden med hjälp av IQ-automater. Det är alltså ingenting att oroa sig för, utan bör ses mer som en urskiljning av det odugliga från det dugliga. Så har det alltid varit, och som framöver alltså kan komma att ersättas av IQ-automater för att tjäna de dugliga. Det blir mer ekonomiserat över helheten.

För all del, naturen kan väl vara tjusigt att se på – i naturprogrammen. Bilen blir ju på så sätt mera reality.

Jusepe De Ribera, oljemålning från mitten av 1600-talet. Berättelse ur Bibeln. Prado, Madrid.

Gynekomasti

"Skäggiga damen"

I Bibeln berättas om ett hungrande barn, som blir mättad av en man vars bröst gav näring. Inom medicinen finns begreppet gynekomasti, som visar att det inte är ovanligt med bröst på män. Det behöver inte vara något sjukligt – men kan vara det. 

  Paul Lindberg:  Män har både manliga hormoner, androgener, och kvinnliga hormoner, östrogener. Hormonerna bestämmer egenskaperna för bland annat mäns och kvinnors köns-utseenden, för det feminina och maskulina, eller skägg och muskler, men också bröst, med mera. Denna hormonbalans kan variera, vilket vi kan se överallt bland människorna, men även bland djuren. Avvikelser har tidigare ansetts onormalt och därmed orsakat problem för dem med naturliga variationer. Onormalt är det om det ur medicinsk synpunkt skadar individen, men även psykiskt. 

Idag lever plastikkirurger gott på att informera om "den onaturliga missbalansen". Det finns naturligtvis sjukliga avvikelser som fordrar behandling, men det är förhållandevis en liten del i jämförelse med den falska "normbilden" och dess konstgjorda idealisering, som idag manipuleras av kommersiella plastikfabriker.

Jusepe De Ribera är en av 1600 talets stora konstnärer inom den katolska kulturen. Den stora målningen här ovan hänger på konstmuseet Prado i Madrid, och drar givetvis besökarna till sig. Ribera framställde en mängd konstverk av hög klass, många av dem är kontroversiella, med en stor portion modernitet i sin barockskrud. Obegränsad humanitet och andlighet är ett genomgående tema.

EVANGELIUM

Glädjebudskapets betydelse för dig

Hur ser utsikterna ut för världen? Den rikare världen och dess invånare har aldrig någonsin konsumerat så mycket varor som idag. Och alltfler forskare och humanistiska organisationer, inklusive kyrkorna och världens religioner har tagit ställning kring detta. Den världsvida kyrkan med alla dess medlemmar, säger klart nej till jordens misskötsel. Människan ska givetvis ha ett bra liv, men aldrig på bekostnad av andras olycka. Vi vet nu vad som måste gälla.

  Paul Lindberg: Kyrkorna vet vad Jesus ståndpunkt gällde, och vad som händer dem som förstör vår jord. Om kyrkorna mobiliserar sitt ansvar inför Gud och livet på jorden, så kan berg flyttas. Idag är behoven överhängande, det krävs snabbhet och resolut agerande för att flytta berg, innan det är försent. 

I Jesus dystra profetia kring den destruktiva världsordning, som nu nått det högsta stadiet – men också det sista, kan vi se att överlevnadsmöjligheterna på jorden kommer att krympa parallellt med industrialisternas ovilja till förändring. Alternativet till detta sorgliga budskap kan vi istället finna i ett glädjebudskap – Evangelium. 

Är glädjebudskapets försvarare glädjedödarna i vår tid? Nej, glädjebudskapet kan vara en del av jordens räddning. Det är jordens förstörare som är de verkliga glädjedödarna.

Vad vill Gud MED MÄNNISKORNA?

Gud vill ha en fullödig gemenskap med människorna. Men den fallenhet för det onda som bor i oss människor, utgör ett hinder. När Jesus föddes innebar det att Guds vilja för jordens människor klargjordes. Målet var att läka den skadade relationen människorna emellan, och att en fulländad grund lades för upprättandet av en kärleksfull och demokratisk gemenskap för alla.

Under de aktiva åren vandrade Jesus omkring i det heliga landet, botade sjuka och predikade. Med denna förkunnelse ställde han Gud i en ny belysning, där medkänslan, kärleken och rättvisan uppenbarades – det blev den nya gudsbildens signum.

Vad vill Jesus? 

Jesus förhållande till döden gäller det andligt närvarande och överallt – livet besegrar döden. Andligheten söker dra alla människor till sig, för att ge dem befrielsens gåva, som innefattar delaktigheten av det okränkbara och för det goda samhället.

Den enskilda människan behöver bara ta emot budskapet, genom att exempelvis tro på Jesus uttalade ord. När en person möter evangeliet och ger sitt ”ja” till dess innehåll, är denna respons liktydig med en gemenskap, oavsett personens upplevelse av tvivel eller visshet.

VAD VILL DU?

Med en sådan mänsklig hållning möjliggörs individens tillblivelse här på jorden. Och fortsättning kommer bortom tid och rum, i en befrielse från all orätt och all plåga.

Gemenskapen (communio) gör människan mer åtkomlig för Guds åtgärder och ingripanden i våra liv. Detta gudomliga arbete har stor omfattning, det gäller både yttre händelser och påverkan av det psykosociala själslivet, och kallas ibland Guds försyn.

Försynens slutliga mål är att förändra våra liv och sinnelag, till Jesu efterföljd. Rörelsen i den riktningen brukar kallas rättshängivelse.

VAD VILL VI?

Det finns levnadsmönster som vi bör upprätta för att vårda det eftersträvansvärda nya livet som främjar rättshängivelsen. Dit hör ordets görare och gemenskapen människor emellan.

De livsmönster som främjar rättshängivelsen kan sammanfattas i begreppen närhet, solidaritet, kärlek och rättvisa. Vi bör låta det bli en verklig närhet mellan Jesus och våra egna liv. Den sökande skall integreras i livet – sammanfogas med det, på olika sätt. Det är avgörande för rättshängivelsen.

 

En omöjlig katastrof

Sarkofagen i Tjernobyl

   Effektivaste säkerheten: Det som inte kunde hända händer jämt och ständigt – framförallt bland kärnkraftverk världen över. De japanska kärnkraftsverken ansågs säkrast i världen. Incidenter och olyckor som har direkt samband med kärnkraftsteknologin, men även den mänskliga faktorn, är betydligt vanligare än vad kärnkraftindustrin vill hålla med om. Säkrare kärnkraftverk för framtiden utlovas ständigt, men även om teknologin förbättras, så kan det eventuellt  inverka på ökad tilltro för kärnkraft. En sådan tilltro kan vara bedräglig, med tanke på risken av en ökning av världens kärnkraft. För då ökar också sannolikhetskalkylen för fler kärnkraftskatastrofer. 

Tidigare kärnkraftsanhängare, som blivit övertygade om det ohållbara med denna teknik, har en del av dem övergått till förhoppningar kring fusionskraft, vilket inte alls är ett bra alternativ. 

Lösningen för den effektivaste säkerheten av den energi vi behöver finner vi idag och för morgondagen finner genom vind, sol och vatten, men framförallt genom teknologiutvecklad energihushållning.

Migrationsverket

Den humanitära välkomstsymbolen

   KÄRLEK OCH GEMENSKAP: Det statliga Migrationsverket har varit flitigt med att visa upp sig i medierna. Oftast med häpnadsväckande rubriker, en ständig återkommande ström av negativa energier. Människors liv hänger på en skör tråd i händerna på Migrationsverket. En motbjudande migrationsminister som inte tycks vilja något annat än att hindra flyktingar med behov av säkerhet och trygghet. Bland dessa utvisade flyktingar har troligtvis en hel del förlorat livet, eller hamnat i fängelser när de kommit tillbaka dit de flytt ifrån. Jag syftar då i första hand på politiska flyktingar som hotas i diktaturer.

Samme migrationsminister har också varit ansvarig kampanjledare för att locka välutbildade holländare med god ekonomi att invandra till Sverige. I och med att det görs skillnad på detta vis så kan det bara tolkas som att regeringen gör en medveten utrensning mellan dem som inte ska få komma hit, och de som välkomnas med öppna armar. Det om något är omoraliskt och liknar tydligt rasism i svensk politik

Jimmie Åkesson (SD) har vid några tillfällen uttalat att regeringen i olika frågor härmar SD, och i fallet med Migrationsverket är det alldeles uppenbart. Så kan jag tänka mig att naziliknande länder fungerar. PL

 

Efter eldstormen. Dresden 1945.

1900-talets krigsoffer

Den humanitära fredsplanen

   Kvantitet: 1900-talens krig skördade mest krigsoffer i historien under ett sekel. Det rör sig om 200 - 500 miljoner krigsoffer. Teserna om Den Humanitära Fredsplanen och Den Demokratiska Fredsteorin.

Krigen under 1900-talet: 

Rysk-japanska kriget som även drabbade Manchuriet och norra Kina skördade miljoner liv: Ryska revolutionen; Första världskriget 20 miljoner; mellankrigstiden med fascistiska konflikter; Andra världskriget, 60 miljoner; Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkriget och mängden av koloniala befrielsekrig, och idag mängden av inom- och mellanstatliga konflikter. Det kan röra sig kring 200 miljoner krigsoffer, eller betydligt fler enligt forskning.

Den humanitära fredsplanen

1900-talet resulterade med mest krigsoffer totalt i historien. Krigen under 1900-talet: Rysk-japanska kriget som även drabbade Manchuriet och norra Kina skördade miljoner liv; Ryska revolutionen; Första världskriget 20 miljoner; mellankrigstiden med fascistiska konflikter och inbördeskrig; Andra världskriget, 60-70 miljoner; Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkriget och mängden av koloniala befrielsekrig, och idag mängden av inom- och mellanstatliga militära konflikter. Det kan röra sig mellan 200 och 500 miljoner krigsoffer, eller betydligt fler enligt vissa forskare.

Eftersom vapenhandeln ökat markant under senare delen av seklet, så har också inbördeskrigen utbrett sig under slutet av 1900-talet. Totalt sett har 1900-talet lett till flest krigsoffer i historien. Men denna totalitet kan ses i förhållande till den procentuella aspekten, då är inte 1900-talet den värsta perioden, enligt konfliktforskningen. Det finns sekel då 40 procent av befolkningar utraderades i krig. Sverige exempelvis, och Karl den XII:s krig utraderade omkring en fjärdjedel av Sveriges befolkning på grund av alla krig. 30-åriga kriget tillhör ett av de stora utrotningskrigen i Europas historia.

demokratiska fredsteorin

Enligt den demokratiska fredsteorin har två demokratier aldrig gått i krig mot varandra.

Demokratisk fredsteori ansågs som en statsvetenskaplig teori vars grundtanke är att demokratier inte går i krig med varandra. Ofta begränsas teorin till etablerade demokratier med allmän rösträtt. Teorin går tillbaka till Immanuel Kant, men har utvecklats och prövats empiriskt först sedan 1960-talet, bland annat av professor R. J. Rummel.

Kants ursprungliga förklaring var att invånare i en demokrati av naturliga skäl – de skulle få betala krigets alla kostnader och umbäranden – skulle dra sig för att starta ett krig, men många andra förklaringar har senare framförts. Tanken har fått uttalat stöd inte minst hos konservativa och nyliberala grupper i USA och Europa, som sett den som ytterligare ett argument för att sprida demokrati. USA:s förre president George W. Bush och Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair har argumenterat för teorins giltighet. Och av deras argumentation blev slutresultatet att krig är fred. Den så kallade demokratiska fredsteorin gjordes till en ekonomisk angelägenhet.

Men R. J. Rummel hade en annan uppfattning kring den demokratiska fredsteorin. Han följde Kants uppfattning att sannolikheten för krig mellan två stater minskar ju mer demokratiska dessa är. George W. Bush och Tony Blair utgör de dåliga exemplen och deras handlingar har Ingenting gemensamt med begreppet fred.

Den humanitära fredsplanen, till skillnad från den demokratiska fredsteorin, utgår inte från någon ensidig ekonomiaspekt i första hand, den utgår från humanitet, rättvisa och demokrati. Hela den internationella fredsrörelsens principer grundar sig på den outsagda men självklara humanitära fredsplanen. Hos fredsrörelsen får emellertid Kant helt rätt med tesen att mellan sanna demokratier uppstår inte krig.

 

Moderna krigsvapen i massor omvandlat till slit och släng skrot. 

De ekonomiska värdena skulle kunna få Afrika att blomma.

NEOIMPERIALISM: 

Slagfältet Afrika

   Afrika Flest krigskyrkogårdar har antagligen de Afrikanska länderna. Runt  om i världsdelen finns mängder av lämningar efter sönderbombade vapen. Afrika är vår tids största slagfält orsakat av samma sortens krafter som alltid dragit ut i krig för att erövra det materiellt värdefulla. Och detta är världsordningen idag.

 

FAKTA:  Den rika världen äger de rikaste handelsvarorna i vår tid – oljan och krigsmaterielexporten. Två flugor i en smäll: krigsmaterielexport för att erövra Afrikas nödvändiga råvaror. Därför är Afrika vår tids största slagfält. Bakom krigsmaterielindustrin står industrialisternas mest inkomstbringande företagsamhet. Afrikas folk har inte den minsta chans till en socialhumanistisk utveckling. De hålls medvetet nere i en traditionell och förnedrande slavtillvaro. 

De 10 största vapenindustrierna:

KRIGSINDUSTRI

Lockheed Martin

BAE Systems

Boeing

Norththrop Grumman

General Dynamics

Raytheon

EADS

Finmeccanica

3 Communications

United Technologies

LAND

USA

UK 

USA

USA

USA

USA

EU

Italien

USA

USA

ANSTÄLLDA

135 000

98 200

160 500

117 100

90 000

72 400

121 690

75 2000

63 000

208 220

MILJARDER DOLLAR, 2010

35 730

32 880

31 360

28 150

23 940

22 980

16 360

14 410

13 070

11 410

 Ovanstående krigsindustrier tillhör den rika västvärldens näst största handelsvara, efter oljehandeln. USA tillverkar och exporterar dubbelt så mycket vapen än alla andra länder tillsammans. Alla världens vapensmedjor ökar vapenexporten. Förutom västvärlden gäller det ökningen i länder som Ryssland, Kina, Nordkorea, Israel och Sverige, och ytterligare en rad länder.

Handeldvapen har ökat och sprids över hela världen inklusive Sverige. Dessa vapen är idag en stor handelsvara inom gangstervärlden med miljarder i omsättning.

Procentuellt sett tillhör Sverige en av de värsta vapenexportörerna med SAAB i spetsen. Krigsindustrierna har utvecklat ett korsvist ägande, för att kringgå insyn och inblandning av juridiska restrektioner – som i fallet med svenskt engagemang i Saudiarabien.

Den globala krigslobbyn i världen är både mäktig och inflytelserik. Denna lobby infiltrerar hela samhällen, som i Afrika, men även i Sverige, som leder till vapenpolitiskt samarbete. Exemplet i Sverige med uttalanden av Stefan Lövén angående försvarandet av svensk vapenexport och för dess ökning.

Afrika är krigsskådeplatsen för  omsättningen av krigstillverkning till krig i verkligheten. Något liknande barbariskt får man leta efter. Stora handelsfartyg kommer lastade med vapen till de afrikanska hamnarna, och många undrar varför det krigas så mycket i Afrika.

 Med vetskapen om att denna världsordning sannolikt kommer att kollapsa, så tycks det vara den enda möjligheten för en ny världsordning grundad på en väl tilltagen socialhumanism för jordens alla människor.

PL      

 

MEGASTÄDER: TOKYO 36 MILJONER

Världens tio största städer

   Tokyo: Fascinationen för storstäder är stor. Världens makthavare är stolta över sina skapelseverk. Megastäderna tävlar om storleken – mer än kvaliteten för människorna. Teknik och forskning gör allt för att säkra dessa spröda stadskomplex. Tokyo är byggd mitt mellan tektoniska plattor som skaver mot varandra, och trycker på eller särar plattorna och våldsamma spänningar alstras.

Det sägs att Tokyo är byggd på den mest olämpliga plats i världen, med tanke på de bristande naturliga förutsättningarna.

Hur som helst, i världens megastäder ökar oviljan mot dessa gigantiska monsterstäder. Många föredrar att söka sig till mindre städer, eller orter med skogar och grönska. 

Världens tio största städer:

 

ATOMDRIVEN BIL

Söndagsutflykt i en Nucleon

Modell av en Ford Nucleon, som utvecklades till en prototyp, nästan färdig för serietillverkning. Myndigheterna stoppade projektet på grund av förmodad livsfarlighet – antagligen första gången man introducerade ett konsekvenstänkande. Vad händer med alla uttjänade minireaktorer? Undrade man. Den undran borde kunna användas idag, med alla mastodontreaktorer.

 

BB – BODY BUILDING

Hur barn kommer till

Många tror sig, helt tvärsäkert, veta hur barn kommer till. En del tror på storken, ha ha, och andra på hänryckningen i semestertältet. Men det finns en förklaring som förbisetts, och numera helt bortglömt – BB. Barn byggs på Barnbyggavdelningen, av Body Builders. 

  Konsten att bygga barn är mycket gammal, och det krävs mer än bara sunt förnuft för detta så skickliga hantverk. En del tror fortfarande, i denna upplysta tid, att barnen tillverkas genom att ramla ut när den blivande mamman kissar. Ja, det är på gränsen till, jag vet inte vad, så vansinnigt tokigt folk kunde tro för inte alls så länge sedan.

Men som ni ser på de nytillverkade barnen, hur glada de ser ut, och hur robust de är byggda redan från början. Hur skulle detta vara möjligt om de kissades ut. Barnet skulle i så fall vara alldeles skräckslaget och skrika så att stämbanden skulle haverera.

Nej, barnen är alldeles rosenrasande glada och välgjorda om det inte varit för dessa starka och hantverksduktiga Body Builders, som dessa barnbyggare kallas. Till BB kommer alla blivande föräldrar för att prata igenom vilken konstruktion de önskar sig, sedan tar det ungefär nio månader, då de kan få se alstret, och bedöma om det var rätt uppfattat, och sedan är det bara OK. Bebisen tas till kassan för scanning och betalning.

Det konstiga i mitt tycke är att föräldrar av någon anledning aldrig pratar klarspråk kring hur barn kommer till på riktigt, utan vrider och vänder på det hela, som om barnen kommer med storken, och det låter väl inte särskilt förnuftigt.

EVA OCH ADAM

Den där ormen

  Gomorron på dig Adam! Hej du, Eva! 

Hörrudu Adam, av någon anledning känner jag mig naken, som om jag inte förstod att det kan bli lite svalt under småtimmarna. Inte för att jag är blyg på något sätt. Men kanske skulle jag ta på mig en jumper och shorts... och varför inte sandaler – så jag lätt kan vandra vägen fram och se vad som döljer sig bakom kröken. Jag kände mig så nyfiken, helt plötsligt.

Hörrudu Eva, har du tisslat och tasslat med den där ormen nu igen? Vad har jag sagt om det. Du vet mycket väl att vi inte bör prata med honom, han slår bara blå dunster i oss och bekymrar oss med griller i huvudet. Och det kan aldrig vara bra för ett litet fruntimmer som du. Fråga istället mig i allting du vill veta, så talar jag om hur det förhåller sig.

Ja, kanske det ja. Vill du ha ett äpple Adam?

Jaaa tack, det vill jag pröva! Mums for men, hmmm, det var uppfriskande. Undrar hur ett äpple kommer till. Kan det ha något med blommor och bin att göra...?

Tja, det var ormen som bjöd oss på frukten, för att vi skulle äta av den. Men vi skulle akta oss för den frukt som är rutten och luktar pyton. Han måste väl ha menat stanken från banken där kadavret samlar asormarna omkring sig. Oj, var fick jag det ifrån, jag åt ju bara ett äpple och svisch så förstod jag vad jag sa. Någon måste ha lagt orden i min mun? Det måste ha varit äpplet.

Men Eva, hur skulle det vara om alla Evor började tro att ord läggs i munnarna bara för att de äter äpplen? Det låter som marknadsföring för italienska äpplen. Oj! Var kom de orden ifrån? "Marknadsföring", "italienska", vad är det för något? Det måste jag ta reda på!

Snälla Adam, vad du beter dig konstigt. Ta ett äpple till, vet ja. Du verkar plötsligt så himla hungrig. Vad tog det åt dig?

Jag åt en frukt, O´Heliga Guds Moder. Eva, vad är det som händer med mig! Jag tror jag blivit havande, efter allt jag stoppat i mig, och som lagts i min mun.

Men ta då ett äpple till, så ordnar det sig nog, ska du se. Men akta dig för rutten frukt! Det är nog det som är viktigt och hälsosamt.

 

LIVETS ELIXIR 

Livet bara på skoj

Livet är en fest, och det är väl vad det ska vara. Glädjen i sig gör livet mera meningsfullt och ger högre livskvaliteter. Ett nöjesfält är fullt med liv och glädje. Att se barnfamiljer på ett nöjesfält är faktiskt ett nöje. Ja, lite tjat om mera varmkorv eller glass kan väl förekomma. Men glada familjer är hur som helst det huvudsakliga inslaget.

  Immanuelskyrkan i Stockholm har också exempel på stor glädje. Jag och mina vänner var där på ett årsmöte, eller om det var konferens, och fick uppleva en liknande glädjeupplevelse som barnfamiljerna på nöjesfältet. Immanuelskyrkan är riktigt stor med stora samlingssalar. Fullpackat med människor och en hejdundrande kör- och allsång som fick mig att känna rysningar genom hela kroppen. Jag kommer ihåg att de sjöng en afrikansk frihetssång. Det kanske var något tusentals sångröster som fyllde kyrkan. Från två salar hördes samma sång, som appellerade varandra, sedan möttes körerna i den större salen, under sången. Ja, det var glädje det – och en imponerande känsla.

Och alla som får glädjen att känna på livets mening är också medvetna om att livet har sina skuggor. Om livets skuggor har framförallt religionsmakarna och profeterna gjort sig varma och predikat om. 

Det finns antagligen en gränslös glädje, men som ger uttryck på olika sätt och vis. Men i skuggornas rike finns det alldeles för lite glädje, där finns hungerns gränslösa mörker och orättvisornas glädjedödande. Detta känner kyrkorna till, och där odlas glädjen för medmänniskor och solidariteten med dem som gömts och glömts i skuggorna.

Varför tog samtliga profeter upp glädjen som en central betydelse för människan och livet? Jag kan förstå varför så många människor fastnar i ett intensivt sökande efter livet bara på skoj. Jag är rädd för att glädjen för många ibland kan bli något som upprepas i en mekanisk monotoni. Det finns glädje som egentligen inte alls är glädje – skadeglädje, underhållningsvåld, och så vidare, tyvärr.

Jag hoppas att jag inte uppfattas som glädjedödare, men jag vill ändå slå ett slag för den glädje som ännu inte infunnit sig hos alla. För dessa människor hoppas jag att alla glädjerika gudskännare riktar sin tanke till dem som behöver glädjen i livet. Ställ er upp i glädje och stolthet, rakryggade och säg NOG NU! Vi kräver att svenska vapen inte ska exporteras till några andra länder överhuvudtaget! Svenska vapen ger ingen glädje till dem som blir offer på grund av konsekvenserna av krig och elände. 

PL

 

THE BOSS OCH ROBERT

Istället för balans – sök Gud

Tänk om livet inte är ett pussel där sista biten kan passas in. Tänk om livet inte är en balansgång. Tänk om Gud väntar på oss här och nu och tar emot oss som vi är. Pastorn och musikern Robert Eriksson författardebuterar med en bok där både Bruce Springsteen och Henri Nouwen finns med som inspiratörer.

  Det är inte alla böcker som fått en egen släppkonsert, men när Robert Erikssons första bok kom ut är det inte bara som pastor och församlingsföreståndare i Sävedalens missionskyrka han bjöd in. Han har spelat både med grupperna Attention och Folk och i andra lite tillfälligare ensembler i ganska många år, så I stället för balans – sök Gud firades den 14 mars med en kväll där många av de sånger som han refererar till i boken framfördes av många av hans vänner.

– Jag ville skriva om hur vi kan finna Gud överallt i vardagen, efter söndagens gudstjänst, och då blev det många personliga berättelser och kopplingar till musik och filmer som betyder något för mig.

Så om jag ska nämna några av mina följeslagare i arbetet med boken blir det en blandning: Henri Nouwen, Kanye West, Ignatius av Loyola och Bruce Springsteen, till exempel.

Robert Eriksson är en av många som har störts av några flitigt använda metaforer för en ansvarstagande vuxens liv. Livspusslet, till exempel, ett begrepp som snabbt har etablerat sig som en sanning – men vad är det som säger att det vi gör och är går att dela upp i avgränsade bitar och att allt blir perfekt när vi passar in den sista biten? Och jakten på balans – vad betyder det att balansera eller att leva ett balanserat liv? Är det verkligen något att sträva efter?

– Sökandet efter balans är något som många talar om, säger han. Men det är som om balansen gäckar oss – så fort vi tror att vi har uppnått den försvinner den igen. Och det är klart att vi behöver något slags jämvikt i tillvaron, men det är lätt att tro att det är vi som ska ha kontrollen också.

Vad skulle hända om vi vågade släppa just kontrollen? Vad skulle hända om vi bestämde oss för att söka Gud istället för att söka balans? Det är utgångspunkten för Robert Erikssons bok.

– Livet är här och nu. Gud är här och nu. Vi är här och nu. Det är en skatt att upptäcka, säger han.

Kommentar: Ovanstående text kommer från bokförlaget Libris, som ger ut boken. 

Balans i all ära, men först ett rejält syndande; leva livet, Gud fixar allting för alla godtrogna vid uppståndelsen; släpp loss det är vår. Författaren vill göra upp med den besvärliga balansen – men lite jämvikt kan ändå behövas i tillvaron, skriver författaren. Men vad är skillnaden? 

Balans handlar om jämvikt, vilket kan ge styrsel och stadga, men också harmoni som i välljudande musik. Men jag tror att jag förstår Robert Erikssons avsikter. Det finns en balans som skapar obalans, vilket skaver i själen. Balansen, om den är obalanserad, blir ett hinder för svindlande upptäckter och bredare livserfarenheter, där balansen många gånger kan bli bojor för själen – introvert inkapsling. Att söka något mer än bara "teknikaliteten balans" måste givetvis vara eftersträvansvärt; att pröva vingarna; att känna på livet och att få göra fel – det tillhör livet. Balans är bra, bara det inte blir för mycket, och Ingenting annat!

PL

CAAM

Maskeradbalernas maskeradbal

Un Ballo in Maschera, en balettfilm av sällan skådat slag, med titeln från Verdis opera inspirerad av mordet på kung Gustav III. Den 32 minuter långa filmen utforskar teman som lättsinne och överskott av makt. Tänk er en balett med musik av Verdi, men som inte hörs. i stället hör vi ensemblens knirrande läderskor på knarrande trägolv i det vackra 1700-talsslottet. En ögonbedövande vacker och rolig uppsättning.

  Scenografin liknar ett svenskt 1700-talsslott, med nakna breda trägolv. En manierad Gustav III, dansas av en kvinna, med en uttrycksförmåga som får elegansen att övergå i det absurda varvat med det extremt vackra. Det motsägelsefulla blir komiskt och fascinerande, och berättar en hel del om falskheten och den depraverade livsstil som utgjorde den feodala aristokratins förhållanden. 

Ensemblen utgörs av 20-talet dansare med maskeradkläder designade av den internationellt kända textil- och allkonstnären Yinka Shonibare från England.

Balettfilmen visades på Atlantiska konstmuseet, CAAM, i Las Palmas i samband med konstnärens vandringsutställning i Spanien.

Hur som helst, så kan man alltid hoppas att vi kan få se denna underbara balettfilm på svensk teve.

Hjärnans arbetsminne mindre än datorns

  |2011–10–14Ibland flyger orden upp, medan tanken står stilla. Då slår det mig, att utan tankar nås aldrig himlen. Tankeforskningen, eller hjärnforskningen har överträffat det stadium då forskarna trodde att vi stod på tröskeln att kunna förklara hela fenomenet hjärnan, I dag är det forskningen om hjärnan står vid begynnelsen, ändå har en enorm kunskapsinhämtning kunnat ske på de senaste åren. Kring hjärnforskningen söker sig en mängd kunskapsgrenar från naturvetenskapen och humanioras alla förgreningar. Människan är verkligen intresserad av människan, och aningen egocentrerad.

Om hjärnkapaciteten bara ligger på bara 300 Mb, så har en vanlig hemdator i dag en betydligt större kapacitet, enligt forskning i jämförelsefysik. En dator kan ha ungefär hundra gånger större arbetsminne än hjärnan. Och det betyder bara att datorn är lämpad för andra ändamål än det mänskliga arbetsminnet

Enligt professor emeritus Janne Ekberg, så har inte hjärnans storlek den avgörande betydelsen för begreppet intelligens. Vid en intervju jag gjorde för över ett decennium sedan, sa han att valar har betydligt större hjärnor än människor, men de visar inga påtagliga bevis på att de av den anledningen är intelligentare än människan. 

Hmm... Jag funderade, och kom på att det alltså inte är storleken som gör oss intelligentare. Vilken tur, så att en simpel dator inte behöver skryta med att den är intelligentare än en människa. Människa kan ju ljuga, och det kan inte en dum dator. Så på det sättet är människan smartare. 

Hjärnan påverkas av miljö och av både det sociala och genetiska arvet. Det skojiga med hjärnan är att det händer så mycket i skallen, och det går så himla fort. Och idag pratar forskarna allt mindre om den genetiska betydelsen kring hjärnas utveckling. Enligt professor Hugo Lagercrants handlar det mer om en kombination av yttre faktorer och våra gener, och hur den ena aspekten påverkar den andra. 

Med hjärnforskningen och molekylärbiologiska metoder skulle kunna komma att användas för att utreda exempelvis schizofreni och andra psykiska sjukdomar, enligt professorn Eric Kandel. 

Som sagt, det händer en hel del inom alltihopa! Sådan kunskap handla mycket om kunskapen på gott.

Snabbare än ljuset

  |2011–10–14|  "Det som går fort, det ser jag. Men det som går sakta, det ser jag ju i alla fall." Dessa visdomsord kunde vi höra av Lasse Ó Månsson i radioprogrammet Blå tummen under 60-talet. Det tyckte jag var roligt – på den tiden.

Men fortare än ljusets hastighetsrekord är inte lätt att slå – 299 792 458 m/s. Det trodde ni ja, men pyttesmå partiklar tycks flyga genom universum med högre fart än ljuset. Dessutom, utan att se sig för, och rakt genom jorden, solen och alla planeter, och genom galaxer och allt annat som finns i vägen. 

Dessa partiklar, neutrino, tycks vara det som det finns allra mest av i universum. Neutrinerna anses kunna vara förklaringen till den bakomvarande mörka materien – även om neutrino inte nödvändigtvis är den mörka materien. Om man tar ett tidur och räknar neutrinerna som färdas genom en tumnagel under en hel sekund, så lär man få ihop ungefär 100 miljarder neutriner, och det sker dygnet runt. Men inte bara i tumnageln förstås utan överallt i hela alltet. Så någon betydelse ska väl dessa små parvlar ha, kan man tycka.

Forskarna på CERN-laboratoriet i Europa, gjorde för bara för drygt någon vecka sedan upptäckten av att neutrino med stor sannolikhet går fortare än ljuset. Om det stämmer är det sensationellt.

Enligt Einstein är ljuset hastighet beräknat efter ett mätbart förhållande i vakuum. Det är en motsvarande hastighet av sträckan jorden runt sju och en halv gång på en sekund. Och det låter ju inte så fort, om man tänker efter.  Jag tänker betydligt snabbare, om jag borträknar streckan. Men så blir det därefter.

Sambandet med det som producerats i växelverkan mellan inkommande neutrino och en atomkärna i medeltal färdas snabbare än ljusets hastighet i ett detektormedie, men som i vakuum bara går i ljusets hastighet. Så var det med den saken.

Jösses, här sitter jag och bubblar, medan tiden bara rinner förbi.

Vad vill vi egentligen?

  |2011–08–04Det Rikare Liv försöker belysa är mycket mer än vad som finns i nättidningens innehåll. Det liknar det som politikerna säger "vi kom inte ända fram". Vi säger istället: vi har ännu inte kommit fram. 

Och när vi kommit ända fram, vad vill vi då göra? 

Då gör vi allt för att komma ytterligare längre fram – i riktning mot täten. 

Och där då? 

Då halsar vi en varsin champagneflaska och slår klackarna i taket och utropar ett fyrfaldigt hurra! 

Och sen då?

Efter det att vi till slut kom ända fram sätter vi oss på våra höga hästar och berättar  allt det goda om oss själva och hur världen ljus nu lyser över både goda och snurriga själar, och det tack vare att vi kom ända fram.

Och sen då? ...aaaj!

Vilka ger ut Rikare Liv?

  |2011–05–30Vilka bekostar och ger ut Rikare Liv? Ja det är en fråga vi får lite då och då. Rikare Liv är en oberoende och oavhängig kulturtidskrift, utan parti- eller organisationstillhörighet. Tidningen har heller ingen finansiering, därför att vi arbetar ideellt utan löner. Vi tycker att det är värt det. Vi plankar Jesus, han tog inte heller betalt, trots att han gick på gatan och predikade. Men visst har vi behov av en bra finansiering för att kunna göra Rikare Liv bredare. 

Vi har åsikter och ståndpunkter om mycket, precis som alla andra tidningar, men vi tror inte att vi har rätt i allting. Njaa... Ok då, inte i allting. Våra avsikter är inte att tvinga på er våra ståndpunkter, vi vill snarare pröva våra tankar till jämförelse med andras tankar.

En grundtanke är att framhålla Jesus värdelära som en utgångspunkt för ett kärleksfullare och rättvisare samhälle – gemenskapen för alla människor. Tyvärr så har inte de politiska rörelserna lyckats leva upp till en en rättvis världsordning, på grund av att de inte eftersträvar den målsättningen. Ideologierna är ganska döda, vilket demokratin blir lidande på.

Vi skriver politiskt om världsordningen och om människan och hennes medmänniskor, så som vi uppfattar att Jesus bad oss att göra. Vi undersöker de politiska partiernas ståndpunkter, så som vi undersöker övriga samhällsföreteelser. Vi finns i världen, men vi formar oss inte efter den.

Gemenskapens principer

  |2011–04–30Världssamfundet brukar man tala om när man menar hela rubbet. Det vill säga allt det som vi menar med hela världen. I helheten finns en oskriven gemenskap. Utgångspunkten är den minsta gemensamma nämnaren som skulle kunna ökas ju mer vi kan anses ha gemensamt. Exempelvis skulle vi kunna enas kring prioriterade behov, vi gör det, men inte alltid. Även om överenskommelser ingåtts, kringgås dessa om det gynnar svikaren. Inom framförallt världspolitiken, sviks överenskommelser som det vore en sport att komma segrande igenom.

Överenskommelser och avtal har alltid varit något som läggs åt sidan om de blir för besvärliga att efterleva.  

Vapenleveranser till diktaturer hör till den sortens svikenhet. Folkomröstning om kärn- kraftens vara eller icke vara, är en annan svikelse. Utlovade miljöåtgärder för bekämpningen av den globala uppvärmningen, ytterligare en svikelse. Besvikelsen blir stor då löften inte infrias – av dem som svikits.

Jesus varnade människorna om maktens rävspel, och önskade att vi inte skulle vara så godtrogna. Se världen med Jesus ögon, och våga vara kritisk till denna världsordning!

Lyssna så att du rätt kan förstå! 

Efter vinter kommer vår

  |2011–04–01Våren är förhoppningens tid. En av mina favoritfilmer heter Välkommen Mr. Chance, med Peter Sellers i huvudrollen. Den rollprestationen gav honom en Oscar, sedan dog han. 

Underlaget till filmen var romanen Finnas till, av sociologiprofessorn Jerzy Kosinski. Kosinski hade i sitt liv fått uppleva det totalitära maktkommandot i Polen. I sitt nya hemland USA, genomskådade han även där hur lika makten fungerar i det bigotta, aningslösa och ständiga maktsökandet. Maktsökarnas främsta kvalifikationer är erövringarna efter andras kompetenser för den egna sakens skull. Filmens Mr Chance troddes ge den visdom som maktmänniskan kunde utnyttja för den egna framgången i en presidentvalskampanj. Och det gav väljarkåren illusionen av den rätte presidentkandidaten, som omgavs av de rätta visemännen. Allt skulle utnyttjas för den egna sakens skull, i ett omtumlande virrvarr i kampen över presidentämbetets erövring. 

Människors förväntningar på den rätte människan bland människor, och som visar sig i kampen över människas makt över människa, så som vi tydligt kan se inom den politiska maktkampen i denna världsordning. 

Och människan fortsätter att i sina förhoppningar söka efter den ende rätte. Efter vinter kommer vår, sade Mr Chance.

Propagandamodellen eller demokrati

  |2011–02–26Världsordningen skälver i en för alla människor uppenbar verklighet. I en värld med närmare 7 miljarder invånare, och med hiskliga och kärlekslösa orättvisor, får världens folk att röra på sig.

Världsordningen visar sig vara gungfly, när den orättvist behandlade delen av mänskligheten sätter sig i rörelse. Folkliga rörelser kan självklart ta fel väg, när våldet kommer med i bilden. Folkliga rörelser kan också gå fel då maktens anhängare sätter in våldet för att behålla status quo. 

Mammons reaktioner på de folkliga upproren, gäller först och främst destabilisering och hotade investeringar. Mammon är egentligen inte intresserade av demokrati. Mammon är intresserad av en parlamentarism som kan erövras, och vara till nytta för Mammons intressen. Så ser världen ut.

Vart bär det hän? Scenariot för närvarande liknar det som profeten Jesus förutspådde, men tydligare än tidigare i den tvåtusenåriga perioden. 

Under modern historisk tid, det vill säga under industrieran, har Mammons inflytande över världsordningen ökat till en global maktfaktor, som får de demokratiska processerna att upphöra. Mammons världsvälde har bara en enda målsättning framför sig: makten över människorna, och vad det innebär för ekonomiska fördelar. 

Mammons kampparoll kan uttydas som: Egoister i alla länder, förena er!  Och med den politiska propagandans monopolställning lyckas Mammon erövra parlamenten över folkgunsten, eller med andra diktatoriska maktmedel.

Propagandan för egoismens livsstil utvecklar Mammons inflytande, men på bekostnad av demokrati och solidaritet, och därmed stora motsättningar för exempelvis överlevnaden, men också av många andra slag av motsättningar runt om i världen. 

Liknande motsättningar har varit vanliga under världshistorien, men som i dag accentueras.

Mammon vänder sitt ansikte mot människan, och krossar hennes existens! 

Mitt liv som företagare

  |2011–01–06Som läsarna redan märkt, så har jag skrivit en hel del om Mammon under tiden som Rikare Liv kommit ut. Ja, nu är vi inne på det femte året. Jag har under större delen av mitt verksamma yrkesliv varit företagare, och engagerad med samhälls- och näringslivsfrågor. Under några decennier var jag s.k. art director, för det egna mediaföretagdet Voiceface AB, med egen utgivning av bland annat näringslivstidningar, men också som chefredaktör och tidningsmakare för olika näringslivstidningar utgivna av andra förlag. 

När jag en dag, helt plötsligt, mötte Jesus på stan, så gick han bara rakt fram till mig och frågade: – men är det inte Palle Lindberg?

– Jovisst, det är jag det!

– Roligt att träffa dig, jag heter Jesus ben Yousef! 

– Hoppsan, sa jag, det namnet låter bekant. Är du du på riktigt, undrade jag.

– Visst är det jag på riktigt, sa han.

– Du Palle, hörru du, jag vill bara göra dig uppmärksam på det du håller på med, ditt arbete med tidningar alltså. Använd din erfarenhet på ett mer konstruktivt sätt, och berätta mer om det mindre glamorösa som sker under Mammons ledarskap. Var inte så larvigt godtrogen. Ville bara säga det, alltså. Lycka till då, vi hörs och syns, och hejsan svejsan!

Som chefredaktör var jag ofta inbjuden till pressmöten på Svenskt Näringsliv, som då hette SAF. Och på en jullunch med trevlige Wallenbergdirektören Anders Scharp, så sa han att min tidning Vision verkligen var annorlunda, och han trodde att Vision kunde bli en konkurrent till de etablerade affärstidningarna. Han satt själv med i tidningsstyrelsen för en av de största affärstidningarna vid den tiden. 

Med tiden utkristalliserades mitt medvetande om att det var skillnad på näringslivets företagande och Mammons finansspekulation, och jag fick klart för mig att den finansspekulativa maffian förstör både sunt näringsliv och naturen och livet på hela planeten.

Jag undrade hur det skulle vara att träffa Jesus igen, under andra trevliga omständigheter. På något sätt känns det som man träffar Jesus dagligen. Ju mer man lär sig om Jesus ståndpunkter, desto mer bekant blir man med honom personligen, och med andrar människor som är vänner till Jesus. 

Förflyttningar hit och dit

  |2010–1114Jesus såg på vattnet, och det mörknade. Jesus gjorde vatten till vin. I amerikansk science fictionunderhållning på film, är teleportering ett begrepp om fantastisk förflyttning och förvandling från och till olika platser på bara ett ögonblick. Bakgrunden till denna scince fiction underhållning handlar om en seriös forskning inom kvantfysiken. 

Senaste åren har experiment utförts med teleportering, med hjälp av teknisk apparatur.

Ordet "teleportering" myntades 1931 av den amerikanske författaren Charles Fort. Och i religiösa sammanhang finns naturligtvis en ganska stor erfarenhet av det som berättas om Jesus i Evangelium. Men det finns en mängd litteratur i ämnet, som handlar om övernaturliga händelser i linje med teleportering, men då oftast, till synes utan hjälp av tekniska hjälpmedel.

Det har berättats om personer som observeras på två vitt skilda platser vid nästan samma tidpunkt. Om det inte förklaras som ett religiöst mirakel, spekuleras det i ännu okända naturfenomen som förklaring på sådana fenomen.

Det närmaste den verkliga vetenskapen lyckats komma något som kan jämföras med teleportering är överförande av en atoms egenskaper på en annan. Kvantteleportering är ett aktivt forskningsfält, där en partikels eller ett system av partiklars exakta tillstånd kan återskapas på annan plats än originalet. Det handlar dock om förflyttning av information, inte materia.

Kvantteleportering är en metod för och teori om att återskapa det exakta tillståndet för en partikel eller ett system av partiklar, i regel på annan plats än originalet. Det genomförs med hjälp av kvantmekaniskt sammanflätade partiklar samt en kanal med klassisk information från det ursprungliga systemet.

Kvantteleportering innebär att källsystemet förstörs när information om det samlas in, varefter en exakt kopia kan byggas upp av partiklar som redan fanns på plats på ett annat ställe. Det innebär alltså inte att materia eller energi förflyttas från en plats till en annan – det enda som flyttas är information.

Kvantteleportering har genomförts för att flytta information om enstaka fotoner och atomer, och även om teorin gäller även för mer komplexa system är det mycket svårt att genomföra kvantteleportering på dessa i praktiken. Men ändå har detta experiment lyckats. På gott och på ont, kanske.

Reinfeldtarens första sommarjobb

  |20100906Som ung Reinfeldtare minns jag nästan mitt första sommarjobb, det var som en kraftig inflammation. Det ofullständiga minnet har ofta letat efter vad det var som egentligen hände? 

I vilket fall, jag fick jobb på en vanlig svensk enskild bank, som pryo. Jag mins inte vad banken hette, men den låg mitt i Stockholms centrum. Kan det ha varit vid Kungsträdgården...? Bankpalatset var alldeles svart – svarta pengar förstås (fniss). Banken gick i konkurs efter att jag varit där. Jag pryade som bankdirektör.

Traditionen på banken var den att om vd var borta så trädde en vvd in

som verkställande vd. Men om vvd var borta så fanns det ingen vvvd. Jag påpekade det, besserwissert, när jag fick sommarjobbet. Och för min skull tillsattes en sådan tjänst, för att jag hur smaskigt och realistiskt som möjligt skulle få känna på ett riktigt vip-jobb. 

Det var den gamle snälle vvd:n som småskrattande tyckte att, ska det vara "på riktigt", så ska det. Så han föreslog att jag skulle skriva på ett anställningskontrakt, som på "riktigt" liksom, med allt vad det innebar för tokerier. Ja, så måste du ju ha ett fallskärmsavtal också, som en riktig direktör, fnissade han. 

Hmm jag undrar, skulle sex miljoner måhända kunna vara till fylles, som eventuellt avgångsvederlag, undrade vvd:n? Men jag stod på mig och svarade säkert och världsvant, att sextiosex miljoner skulle kännas lite mer anständigt, med tanke på det betungande ansvar som mina axlar får bära på vid så unga år. 

Oh-ho-hoo, ha ha, du gillar belopp som slutar med sex nollor va? Akta dig du för ditt brinnande sexintresse så du inte tappar håret, då blir du bara en enkel nolla sade han, tokstollen. Visserligen var jag 28 år, men folk hade fått för sig att jag såg lite barnslig ut. Jag såg ut som en fjortis, sa de. Dom dj-a (Djäkne) döskallarna.

Och för att det skulle bli riktigt på riktigt, så upprättades kontraktet mellan banken genom vvd:n och mig, och vidimerades av bankjuristen och ekonomidirektören. Och alla fnissade och skrattade hjärtligt. Det här hände på banken en fredag klockan elva.

Innehavet av jobbet varade en hel dag – från nio till sex. Ohoj vilken dag. Som vvvd:are fick jag på egen hand gå runt till olika avdelningar för att hälsa på mina kolleger, och för att prya. Men allt verkade lite oroligt på avdelningarna, de var mest som yrda höns... eller kanske mera som skållade grisar, har jag för mig att jag tyckte. De såg ömsom bleka och ömsom högröda ut i ansiktena, som i ett uppskruvat och stressat staccato. Det samtalades inte, det skreks rakt ut i luften. 

Telefonerna gick varma, minst sagt. Och någon utbrister: vi har fått INFLATION! 

Oooiii, har hela banken fått INFLAMMATION, gallskrek jag tyst för mig själv. 

Någon ropade skräckslaget till mig att omedelbart infinna mig hos ekonomidirektören. Jag infann mig hos ekonomidirektören som i ett ögonkast. 

På hans kontorsrum berättades att den gamle snälle vvd:n just fått sparken och schappat. Den ännu äldre VD:n – kallades ibland von Anka – var på krigshumör och på intågande till bankpalatset. 

Först! ropade ekonomidirektören i falsett, måste dessa handlingar skrivas på, för att rädda vad som räddas kan. Men! ropade alla närvarande unisont, vvd:n finns ju inte längre kvar här, han kan ju inte skriva under!? Nej, men vår nyanställde vvvd kan skriva på, för han själv klarar sig livet ut på sin fallskärm, gastade ekonomidirektören.

Det, hade jag aldrig tänkt mig! Men gissa att jag fick arbeta och slita, med mina namnteckningar på luntor av papper. Det varade i en hel timma. Kan ni tänka? Det var då jag blev medveten om jobbartillhörigheten. Slit och släp och otacksamhet är arbetarens lön, men för den fiffige jobbaren finns det lösningar, om rättvisan får ha sin gång, tänkte jag och fnissade.

VD:n anlände just som jag var klar. Och hela kontoret mörknade. 

VD:n frågade flåsande, med ansiktet förvridet och med röda grimaser, ungefär som en fyllbult: var har alla tjuvar och banditer tagit vägen? Var är de? Och vem i h-e (hävlebytta) är du? Vad gör du i detta heliga bankkontor?

Jag är den nye vvvd:n! svarade jag – skakande av räddsla.

VAFALLS, stammar du också? Vad ska det här föreställa?

Jag blev anställd idag som vice, vice verkställande direktör på pryo under sommaren, fick jag ur mig.

Du? Du kan ju inte vara mer än fjorton år? skrek han helt hysteriskt. Skräcken tog över, och jag sprang ut från det allra heligaste, och nedför trapporna och ut i parkljuset – vilken park det nu var...  

Jag fick verkligen lära känna hur det är att vara jobbare. Jag märktes av denna erfarenhet, och nu vet jag vad vi jobbare har gemensamt. 

Med mig från bankpalatset hade jag mitt exemplar av kontraktet, som var påskrivet och bevittnat. Jag tjänade mina slantar genom hårt och hederligt arbete. Kontraktet gällde faktiskt 66 miljoner om året.

Mamma skrattade åt det hela långt senare och frågade: visste du inte att det heter "inflation"? Klart jag visste, svarade jag. Men det gjorde jag faktiskt inte, jag var ju bara 28 år!

Gud – lindansaren

  |20100806Eftersom jag tänker, så finns jag, och eftersom jag finns tänker jag efter. Har ni tänkt på varför så mycket är så onödigt problematiskt? Jag tänker då inte bara på den globala uppvärmningen, vapenexporten, eller det växande brutala våldet och så vidare. 

Jag tänker på balanseringen mellan gott och ont, då det ena kan skvimpa över på grund av det andra. Men också med politiska val runt om i världen. Valresultaten slutar inte så sällan med en vägande milimeterbalansering i en oerhörd spänning vid röstsammanräkningen. Spänningen är säkert inte bara för tv-underhållningens skull. Men varför kan inte allt vara fullkomligt med en gång? Gud? Blir det brist på underhållning då? Eller vad blir det?

Kan denna marginalism överhuvudtaget ha något med Gud att göra? Är det meningen att både vi och ni ska läras nysta upp motsättningar och problem utan att klå upp varandra? Kan det vara så? Inför uppståndelsen ska vi ju ha löst upp så många knutar som vi bara kan. Förresten var det inte Jesus som sa det? Eller var det...

Sådana problem finns det alltså en och annan som funderar över. Är i så fall Gud en lindansare – eller linballerina? Det är frågan!

Mycket frågor för Ingenting, kan det tyckas. Men då har jag inte kommit fram till själva poängen. Och nu börjar jag leta efter poängen. Och hoppas att den ska infinna sig till något som kan likna en visdom. Ha tålamod!

Just det, tänk om Gud menar att det är meningen att vi under våra korta liv, som vi förfogar över, ska växa till oss och bli till, för att klara livet bättre med varandra. Just det, så var det jag tänkte. Det var själva poängen. Förstod ni? att växa till och bli snälla och hyggliga mot varandra.

Det var bara det! Hej då!

Att be Gud om hjälp

  |20100515I bönen känner jag något annorlunda och oförklarligt, en känsla av innerlighet, lugn och djupt allvar. Känslan grundar sig på mitt medvetna val att vilja komma Guds lockelser närmare. Att uppfyllas av Gud för kraft och utveckling, för en medveten tillblivelse. Jag är därför positiv till bön, och ser det som den mest övertygande verklighet.

Personligen har jag haft svårt att be Gud om något konkret, beroende på att jag kände mig, liksom generad inför Gud. Jag valde därför ett resonerande förhållande till Gud.

 Det jag försöker säga i denna nättidning, är ett exempel på mitt resonemang med Gud. Jag känner tillit och får kraft att känna en stor meningsfullhet. Mitt liv har aldrig tidigare varit meningsfullare. Bönhördhet kan uppfattas väldigt olika. Ni kanske har hört vandringshistorien om mannen i ett äktenskap av två jämnåriga i 60-årsåldern, där mannen önskade av Gud att hans fru skulle vara 30 år yngre än han själv. Han fick denna önskan uppfylld. Mannen blev nämligen 90 år – hans önskan gick i uppfyllelse. Kanske inte på det sätt han tänkt sig.

Bönhördhet står i relation med det man ber om, tror jag.

Världsordningen splittras

  20100414 |  Jesus säger att han inte kom till världen för att ena den, han kom för att splittra den. Orden som han uttalade är inte menade för världsordningens fortbestånd – tvärtom. Jesus var ingen vän av denna depraverade och egoistiska världsordning, som nu råder. 

Om vi ska ta hans ord på allvar och har ögon och öron öppna, så kan vi se och höra vad som händer med världen. Mäktiga kyrkor med falsk tro imploderar av sin egen dubbelmoral och sin maktfullkomliga egenkärlek. Mammon regerar över människor till människornas fördärv, och naturen exploateras med konsekvenserna av försämrade livsbetingelser för kommande generationer.

Allt det utsagda av Jesus, visar sig hända i dag med all önskvärd tydlighet. Många människor anser sig vara troende, men agerar som om Jesus aldrig funnits, och bryr sig heller inte om Jesus uttalade ord, orden som var menade som en räddning.

Trots att Jesus talade i gåtor, så är hans ord ändå övertydliga om det som är Guds avsikter, och mening med människornas liv.

Jesus ord kan begripas på så sätt, att det som händer i världen har var och en skyldigheten att ta ställning till. Ställningstagandet blir avgörande för den urskiljning som råder, i enlighet med profeten Jesus domsrätt. Att gripa in i handlingen mot det som förorsakar kärlekslösa orättvisor och miljöförstörelse, är det minsta som kan begäras av en rättstänkande och kärleksfull människa. Tro på dig, och tro att det är möjligt att förändra dig! Lös så många knutar i detta liv! Låt dig inte leva för det materiella, utan lev för livet med dina medmänniskor!

Kulturpengar och politik

  20100312 |  Kulturtidskriften Rikare Liv är numera organiserad som Tankesmedjan Rikare Liv, i förhoppningen att vi ska kunna ta ett skutt mitt ut i verkligheten, där vi kanske kan hitta våra själsfränder. Med en styrelse av fem personer, funderade vi på om det trots allt inte skulle skada med lite pengar, för att kunna marknadsföra vår nättidning. 

Vi ville levandegöra oss, och tala om för omvärlden att vi tror på både kärlek och demokrati; tolerans och etnokultur; försoning och fri vilja, och mycket, mycket mera. Såna är vi.

Så vi gick till verket, Sveriges Kulturråd, som gjorde klart att de kunde ge kulturstöd för både nättidningar och tryckta tidningar. Ansöknings- handlingarna var ganska krävande, med en hel del kostsamma registreringar – för att ansökan överhuvudtaget skulle accepteras som en ansökan. Men vi gav oss inte, utan kämpade på. 

Vi bedömde att de krav och principer som Kulturrådet ställt, för att kunna ge kulturbidrag, låg helt i linje med det Rikare Liv stod för. Vi tyckte helt enkelt att det var som handen i handsken. Som vi såg det, kunde vi på alla punkter, leva upp till det som krävdes, enligt Kulturrådets regelverk. Men vi fick avslag utan motivering. 

Vi blev givetvis snopna, men inte helt överraskade. Lite misstänksamma var vi. Blåögda kanske, men inte helt och hållet några dumskallar. Visserligen var vi okunniga kring kulturbidragens godtyckliga värld. Det tycktes inte betydda särskilt mycket att vi kunde leva upp till statuternas målribba, i stället blev det andra tidningar som fick ekonomiskt stöd. 

Ni tycker kanske att vi låter avundsjuka. Men, nej då, det är vi inte alls. För något år sedan fick nämligen Nationaldemokraterna två miljoner i kulturstöd för sina främlingsfientliga åsikter. Och det bevisar väl att kulturstödet inte lever upp till sina egna regelverk, och har inte med vare sig verklighet, demokrati eller kultur att göra. Är det inte som Alice i Underlandet? 

Kan någon säga hur vi, som inte är rasister, kan få pengar till marknadsföring för Rikare Liv?

Vad skulle Jesus säga?

  20100121 |  Ni kanske tycker att jag gapar och skriker om den där hemska figuren Mammon jämt och ständigt. Låter det tjatigt? Visst är det tjatigt, det tycker jag själv. Men å andra sidan tycker jag Jesus, och allt det han uttalade sig om, är så in i evigheten rätt! Hans ord gäller i dag!

För mig är inte Jesus som person det betydelsefullaste – om exakt när han levde eller om hans släktträd. Visserligen älskar jag honom alldeles kolossalt, men mera som den föredömlige jude han verkligen är. Jesus blev min idol, på grund av det kvalitativa innehållet, då jag i Söndagsskolan i Norrköping på 50-talet, fick höra allt om honom. Söndagsskoletanten (ungefär 25 år) berättade precis om det som händer just idag. Jag var 7 år och blev hjärntvättad.

Hon berättade om kärlekslösa orättvisor och hur illa medmänniskor behandlas av alla dessa maktmonster. Och på flanellografen visade den gamla tanten undersköna bilder på Jesus – som faktiskt såg ut som ett gulligt lamm. Så tyckte jag att lammungar såg ut.

Jag tror att jag fick mitt rättspatos efter denna rening av hjärnan, eftersom tantens berättelser kom till minnes när jag blev betydligt äldre. Och idag, när jag tänker tillbaka på dessa gulliga tankar, så tycker jag nog att människans bästa egenskap är att vara snäll.

När jag tjatar om Mammon, så bottnar det att jag tycker "han" är så in i evigheten elak. Vapen sprids och lemlästar allt levande. Den globala uppvärmningen kan komma att omöjliggöra framtida livsbetingelser. 

Ja, jag vet att människor är hur uppfinningsrika som helst och kommer att fixa det där framöver, justera bilarna och flygplanen, och allt det där. Eller annars kommer Gud och räddar alla som tror på "Honom". Det måste vi väl tro på? Visst jag tror uppriktigt på Jesus kärnbudskap, det som är det "det glada budskapet" – uppståndelsen. Någon kanske har märkt det i mina texter. Men Jesus uppmanar oss inte att slå armarna i kors, eller att slå knut på förståndet. Visst måste vi hjälpa till! Kolla därför in vem och vilka, som vill vad och varför! 

Vi har ett politiskt val framöver, pressa politikerna på vad de vill med framtiden!

Även om Jesus är likt ett lamm, så verkar han också ha tuffa nypor. Tänk bara på hur han rumsterade om i templet då de där tokdårarna sålde allt möjligt tingeltangel. Det blev rent hus – i varje fall en kort stund. Akta er bara, världens domare kommer att göra räfst!

Hmm, vad var det mer för visdomsord jag ville berätta? Joo, det var det där med Mammon, igen. Jesus varnade för Mammon och sade: "Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon!" och så varnade han för "den ohederlige Mammon". Var Jesus ord bara skojiga skämt mitt upp i alltihopa? Eller vad kunde han ha menat, egentligen!?

Min konspirationsteori 

  2009–11–15 |  Paranoia eller godtrogen aningslöshet har stor spännvidd. När Gottsundas och Rosengårds bilar eldades upp, så fick dessa händelser säkert många misstankar riktade mot de egna invånarna. Jag tror inte att ungdomarna själva var upphovet till bränderna – även om vissa ungdomar varit inblandade och ryckts med i dessa kriminella handlingar. 

Det tycks i stället ha funnits destruktiva krafter som legat bakom, med intresse av att skapa misstämning och låta kvartersungdomarna få stå som ansvariga, och bära sig illa åt. Hur det än förhåller sig med detta, så skapades ilska och antireaktioner, vilket var avsikten. 

Men vid bilbränderna sågs ett stort antal utomstående och slagkraftiga "aktivister", som inte alls bodde i kvarteren. Vart det de som tuttade på?

 Kanske detta imponerade på kvartersgrabbarna och gjorde dem delvis medskyldiga. 

Men, mera tyder på att det fanns avsiktliga och ondskefulla krafter som ville något mycket mera. De ville skapa misstämning bland medborgarna. Nynazisterna är välorganiserade med stöd av krafter med ekonomiska muskler och hotfull organisationsförmåga. 

Konspirationsteorier flödar, ofta på osannolika grunder. Ibland kan misstankarna vara sannolika på grund av de fakta som ingår i händelseförloppen. 

Jag blir sååå trött!

  2009–1008|  Det är inte utan att jag blev besviken på Centerpartiet när de lättvindigt utnyttjar opinionsundersökningar på ett så skamligt sätt. Det uppenbara är att Maud Olofsson sökt framgång för bygget av Förbifart Stockholm. Hon räddar vägbygget i stället för att stoppa den globala uppvärmningen. Det är precis vad hon har gjort!

Men om nu inte dessa beställda opinionsresultat överensstämmer med svenska folkets objektiva ståndpunkter i denna fråga, vad har då Maud Olofsson tjänat på detta handlande? 

Om planeten Jorden står inför en global uppvärmning som leder till miljökollaps, så är min fråga: varför vill Maud Olofsson tvinga på ett vägbygge som missgynnar miljöutvecklingen? 

Svaret ligger med största sannolikhet i att makthavare som Maud Olofsson totalt struntar i de framtida generationerna. Med en oseriös opinionsbeställning från ett marknadsföretag ville hon påverka opinionen att bli lika egoistiska som makthavarna själva. 

Det ligger något desperat över etablissemanget, som om deras förträfflighet naggas i kanten av det som de själva skapat och delvis varit ansvariga för. Nämligen den livsstil som vi nu bevittnar, och som inför öppna ögon kan demolera livsbetingelserna för kommande generationer. 

Att Förbifart Stockholm skulle kunna vara bra för miljön i det stora hela, kan väl knappast någon seriös människa tro på. För dessa kostnader skulle Stockholm kunna få en kollektivtrafik med en miljöstandard i världsklass!

i stället tycks det finnas en verklig och avskyvärd cynism bakom Maud Olofssons handlande. Hur ska dagens ungdomar kunna våga lita på politiker om dessa sviker ungdomens framtid, och sviker dem på alla olika nivåer och sammanhang i vårt samhälle?

Att tro sig veta

  2009–0906 Att vara eftertänksam innan man uttalar tankar om olika spörsmål, kan ibland vara svårt. Jag har fått för mig att jag vill delge mina åsikter och funderingar med alla andra, i det ligger väl åsiktsfriheten.

Samtidigt är jag medveten om att ord kan såra, eller få någon att reta sig på det jag uttalar mig om. Men jag kan heller inte avstå från att bry mig om det jag anser vara värdefullt, vilket skulle kunna vara värdefullt för andra. Så är det när man vill påverka.

Rikare Liv är ett uttryck för viljan att förmedla tankar, som man tror på.

Jag säger för mig själv: hoppas det här är riktigt, så att det inte blir fel.

Efter det att ett nytt nummer kommit ut, tänker jag ibland: vilken besserwisser jag är, varför tror jag mig veta!? Men, jag vet att jag tror, jag tror inte att jag vet. Ändå utgår jag från att det ska vara någon form av sanning i det jag skriver. Massor av bloggar och hemsidor, och nu också nättidningar som Rikare Liv. Kan det leda till något. Förhoppningsvis kanske det kan vara ett litet halmstrå. Men det vet jag Ingenting om, och får väl aldrig veta något. Men det känns i alla fall meningsfullt! Någonting ska man ju göra!

Att göra bort sig

  2009–0630 "FN:s klimatpanel står inte för sanning", uttalade de båda ekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren i en DN intervju. Två marknadsekonomer gav Mammon ett ansikte. Deras argumentering var i det närmaste löjeväckande; och mycket riktigt, de blev helt avvisade från alla seriösa håll.

De flesta marknadsekonomer är i det stora hela tjänstgörande för marknaden, och de har den politiska maktens öron till sitt förfogande.

Ekonomerna har blivit tillvanda att bestämma över vad som gäller i samhällsanalyserandet. Precis som om de var anställda av en gud. Ja de går helt Mammons ärenden. Aldrig samhällsmedborgarnas ärenden – aldrig någonsin. 

Deras uttalande om en global uppvärmning med katastrofala konsekvenser är bara en "religiös sanning". Och oliktänkande hotas av en "grön fatwa", vilket får forskarna att anpassa sig, menar de. Det löjeväckande hos dem är att de anser sig vara de enda sanningsägarna. Att andra ekonomer inte vågar säga, så som de uttalar, och att forskarna inom IPCC endast går politikernas ärenden. De sanna vetenskapsmännen ställs åt sidan för att i stället låta byråkrater bestämma över IPCC. "Detta har inträffat i IPCC, som främst är ett politiskt organ och styrt av byråkrater." Allt enligt Radetzki och Lundgren.

På DN:s fråga vad de själva kommit på i klimatfrågan, säger de: 

"Till skillnad från andra nationalekonomer har vi granskat de naturvetenskapliga grunderna. För oss är det tydligt att klimatforskarnas slutsatser avgörs av hur deras statistiska beräkningsmodeller är uppbyggda, men fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning", uttalar superekonomerna.

För detta yttrande reagerade en rad människor, allmänheten såväl som ekonomikolleger, och de blev reellt satta på pottan. FN:s klimatpanel IPCC består nämligen av många av världens främsta naturvetare på ämnet, och har ett allmänt gott renommé. De sysslar med vetenskap, och inte marknadsekonomi. Det gör skillnad.  

Gud ser allt

  2009–0430 Jag är ganska naiv. För sju- åtta år sedan, när jag tog parti för Gud och erkände mig troende, undrade jag om Gud ser allt. Vad bra det skulle va för mänskan, i så fall. 

Jag satt framför min arbetsdator, och i stället för att arbeta funderade jag över människans tid på Jorden, och allt det som människan gör mot varandra – på gott och ont. Jag tänkte, att om andra tänker likadant, att Gud ser allt, så kanske människor drar sig för att jäklas mot varandra. Ingen skulle komma undan. En preventiv faktor, med en vakande storebror.

Det var den utlösande tanken och ett ställningstagande. Hm, jag tror att jag håller på att bli med tro, tänkte jag. Och tanken på att Gud ser allt kom att fästa sig i min tro. Det blev en fundamental ståndpunkt.

Även om Gud ser allt, så anser inte alla andra det, och jag är bara lite naiv i andras ögon. Inte ens bland alla troende tycks Gud se allt. Vad gör man då när Gud inte ser på, ja då passar man på med alla små rackartyg. Ja, inte bara små rackartyg, man massmördar, rånar, terroriserar och står i. 

Alla vill ha intrigitet. Men inte jag. Jag vill att Gud ser allt, i omklädningsrummet, i affärslivet, i maktens rum, så att Ingenting blir fördolt. Men eftersom människor inte tror att Gud ser allt, så ska inte människor tro att de är som Gud, och installera kameror på toa eller i sovrummen. Det räcker med att Gud ser allt, tycker jag.

I min naivitet så tror jag på möjligheten av en uppståndelse, exakt så som Jesus gav exempel på. Att det sker en ständig urskiljning, som kanske inte så mycket handlar om får och getter, eller grisar och spyflugor, utan mer om dem som gör sig till änglar men verkar som demoner. 

Världen är som den är, men ska inte behöva förbli så – om Gud får bestämma. Tack för att ni råkade snubbla in! Gud ser allt, glöm inte det!

Dagens Nyheter och fria ordet

  2009–03–17 Hej DN! Så mycket kosing ni får av staten – 400 miljoner, ungefär. Sveriges största och mest lönsamma tidning får pengar av staten. Svenska Dagbladet säger att de inte kan ge ut sin tidning utan statlig hjälp, och DN är väl också tillvanda dessa statsbidrag. 

Min mamma nekades färdtjänst trots behov och läkarintyg vid fyllda 89. Hon har nu äntligen beviljats färdtjänst, genom att vi barn ryckte in.

Det är klart att DN inte får presstöd på grund av att de är förtjänta av dessa pengar. För pengarna har DN lyckats driva nyliberal propaganda, och bekämpat välfärdssamhället, de har också på ledarsidan raljerat över behövande människor som är

 beroende av samhällshjälp. Tidningen har gjort insinuationer om att löntagarna är "lata" och arbetar för lite, och undrat över hur "världens friskaste folk kan vara så sjuka?" Och på DN:s ledarsidor har försvaret av fifflande  direktörer i exempelvis skandalernas försäkringsbolag Skandia med flera kunnat breda ut sig. I propagandan försvaras även direktörernas bonusfifflande. Dessutom möjliggjorde DN Folkpartiets kupp för upprustning av de svenska kärnkraftverken – utan DN hade detta varit helt omöjligt.  

Med så mycket statliga stödpengar kan vilken tidning som helst göra sin röst hörd! DN är en imponerande maktfaktor och opinionsbildare – landets ledande dagstidning. 

Min ambivalens för denna tidning är stor. Det är inte så konstigt. DN:s affärsidé har gjort tidningen mycket lönsam och oumbärlig. Den når ut till alla, och belyser och genomsyrar allt som händer inom alla områden – men ofta färgad av sina egna ideologiska ambitioner. Ägarna har under lång tid lotsat skutan fram till en anmärkningsvärd ställning i svensk opinionsbildning. DN är en opinions- och propagandatidning, men med stor bredd!

Jag gillar faktiskt DN, och skulle inte vilja vara utan denna tidning. Och jag känner stor respekt för journalisternas kunnande. De är bäst inom många områden, och tonläget är positivt och tolerant. Man kan i viss mån lita på DN i synen mot rasism och främlingsovilja. 

Men kritiken som jag ställer är om vi andra – entusiaster och ivrare för olika ståndpunkter – med våra alternativa små nättidningar inte behövs i samhället? Jag är absolut inte avundsjuk eller missunnsam mot DN på något vis. Men varför måste DN tvingas ta emot 400 miljoner av staten, när de ändå har en så enorm stark ställning i både ekonomi och opinionsbildning? De har ju redan allt!

Varför kan inte dessa pengar i stället bistå mängden av alternativa tidningar, som verkligen vill samhället och medmänniskorna väl. Alternativtidningarna har andra humanitära utgångspunkter, men som ändå inte kan få några inkomster på annonser, eftersom de inte har en kommersiell inriktning, till skillnad på DN. 

Det finns gamla uppgörelser kring de statliga presstöden, det vet vi. Det har gjorts överenskommelser över de demokratiska moralgränserna, ett politiskt rävspel, men som inte ska behöva fortsätta.

År efter år, med miljardsvindel på bekostnad av svenska folket, så har dessa statliga subventioner gått till enbart ickebehövande. Det är bedrövligt, orättvist och djupt odemokratiskt! 

Alternativet till denna korrumperande demokrati är utvecklingen av en bättre demokrati, grundad på kärlek och rättvisa!

Paul Lindberg:

Lek inte med elden!

  2009–02–07 Kärnkraften och framtiden står på dagordningen. Två huvudkombattanter står mot varandra – de som är för och de som är emot kärnkraftens upprustning. Att kärnkraften ska avvecklas har redan beslutats genom en folkomröstning, men som vissa envisa krafter inte vill respektera och som de vill riva upp. 

Argumenten för kärnkraften fallerar på grund av dess oerhörda farlighet – det är ett vetenskapligt faktum! Det finns inga försvarbara argument som legitimerar regeringens agerande i denna ödesfråga. Framtiden står på spel, och därmed de kommande generationernas överlevnad. 

När jag tjatar om Mammon i mina artiklar så beror det inte på att jag är någon fanatiker eller fundamentalist. Nej, jag gör det på grund av att Jesus var hur realistisk som helst i synen på Mammon. Och det är Mammon han varnar oss för. Det handlar faktiskt än i dag om samma principiella problematik. 

För den icketroende är nog detta resonemang främmande, men för den troende borde Jesus kunna vara en föredömlig sanningssägare. 

Framtiden med en global kärnkraftsutveckling leder till en kollaps för planeten Jordens livsbetingelser. Både på grund av kärnkraftens egen förödande destruktivitet, men också på dess möjligheter att upprätthålla det nuvarande industrikomplexet, som leder till kedjor av kriser av många slag, och med total miljöförstöring. 

Följderna på grund av misshushållningen visar sig redan idag som växthusgaser, utarmning av naturresurser och råvaror, förgiftning av odlingsmarker och därmed förgiftning av maten människor behöver, och katastrofala väderleksförändringar.  

Det handlar också om en fasansfull upplagring av kärnkraftsavfall som nästkommande generationer omöjligt kan klara av att ta hand om. Avfallet är någonting man inte ens i dag klarar av att ta hand om, vilket anses vara en omöjlighet enligt åtskilliga forskare. Idag sopar man problemet under mattan, genom att stoppa ner kärnavfallet under marken.

Maktmänniskor leker med elden. Det handlar om kunskapen på gott och ont. Det onda leder till människornas fördärv! 

Ta Gud på allvar, och Jesus på orden!

Paul Lindberg:

"Orden lades i min mun"

  2008–11–26 Jesus inspirationer är Guds ord som lades i hans mun. Så kan det gå till. Om jag idag skulle säga att de ord som jag predikar lades i min mun av Gud, så som Gud gjorde med Jesus, så är inte trovärdigheten särskilt stor. Varför? 

Skepticism kan vara klokt inom rimliga gränser, om det inte övergår i fördomar, missunnsamhet och intolerans. I evangelierna uppmanar Jesus människorna att bli som han, att göra alla människor till lärjungar, i hela världen. 

Ni kan vara lugna jag har inga höjdartankar om mig själv som någon frälsare. Däremot är det intressant att se med Jesus ögon i vår tid, om hur vi förvaltar arvet efter Jesus.

När jag startade denna tidning kom det plötsligt från en klar himmel, och allt kom på plats. Det fanns egentligen ingen plan, ingen politisk ideologi, inte heller några speciella avsikter åt något håll. Inga baktankar alls!

Sedan många år tillbaka har en bild fastnat på mina näthinnor, då jag för en politisk tidning gjorde layouten till en artikel. 

Bilden visade en grupp med små barn i tre- fyraårsåldern, som leddes av en nunna rakt in i döden i ett nazistiskt koncentrationsläger. Nunnan följde dem själv i döden. Det var små judiska barn.

I samma artikel fanns ytterligare en bild med en grupp kvinnor i olika åldrar, nakna och frysande, vid kanten av en massgrav, med en mängd manliga soldater riktande gevären mot kvinnorna. 

Jag har aldrig känt mig föredömlig, god eller som egocentriker. Något sådant skulle kännas overkligt och flummigt. Jag valde Gud, som ett hopp! Jag avskyr lidandets orsaker och orättvisorna i denna världsordning! Hos Gud känner jag gemenskap och glädje! Så är det!

Rätta glasögon!

  2008–10–27 De som tycker att det råder rättvisa och demokrati i världen räcker upp handen! Hmm, inte alls många, bara några få irrande ute i öknen! 

Då ska vi se hur många som tror på Guds son, som fått orden lagda i sin mun? Räck upp handen – nu! Oj då, kära nån, närmare två miljarder människor. Då borde väl världen vara helt orättvisbefriat vid det här laget. Men inte då, inte ens i Kristus egna kyrkor råder Jesus värderingar om rättvisa och jämlikhet. Fy skäms!

När jag tar på mig mina Jesusglasögon och ser på världen, då ser jag mycket gott som Jesus görare utför. Det grundar sig på en medveten övertygelse som inspirerar till görandet. Det märkliga är att samma handlingar som föredömliga Jesusanhängare gör utförs även av människor som inte alls är troende, men av en medveten övertygelse. 

Att vilja vara Guds barn, men inte kunna, det är en annan sorglig realitet i den kristna familjen.

När jag tar av mig mina Jesusglasögon ser jag lockpriserna och frestelserna av alla de slag, det som anses upprätthålla "välståndet", samtidigt som "välfärden" anses av vissa som någonting vi inte ska ha råd med.

När jag åter igen tar på mig Jesusglasögonen, ser jag framsidans baksida – välståndets ovälfärd. Människor sätts i skuld, och jag blir moralist. Jag frågar mig själv om Jesus var en sådan där moralkärring? Och begriper på direkten! Ja, Jesus var den store moralprofeten. Han om någon var moraltant. Men då bör man ha Jesusglasögonen på sig, för att se bättre! Jesus hade anledning att vara moralist! Och det har även jag – Jesushoppets följeslagare. 

i stället för Mamons utbud, upptäck de verkliga gratismöjligheterna!

Mellan tid och framtid

  2008–09–30Varför tänka på framtiden, när vi ändå kommer att dö? Och framtiden hör ju nästa generation till, det blir deras sak att skapa sin tid, det har ju vi fått göra! Hmmm, och usch då!

Att skapa sin framtid i tiden, eller att ta ett ansvar för sig själv och sina medmänniskor är en investering både för sig själv och medmänniskorna. Kanske en fråga om överlevnad. Men varför inte bara vara egoist och sluta ta ansvar för det som är omkring oss? Är inte alla andra så?

Nej, alla andra är inte så! Och ju fler som lever för livet så alstras det goda samhället och den höga civilisationen.

Jag ser inget gott i egoism. Tvärtom! Det leder till den låga civilisationen. Egoism leder till kriser och elände. Att bara vara sig själv nog är inskränkt.

Under fem år har jag pröva på att vara andlig och troende. Jag tog helt plötsligt Gud på allvar och Jesus på orden. Det kändes underligt och mycket annorlunda. Det var omtumlande, minst sagt. Mina gamla vänner, som inte alls är troende, och ingen i min släkt är troende heller för den delen, men ingen har ondgjort sig över att jag är troende, vilket jag är tacksam och glad över.

Jag tror på livets ska meningsfullhet för alla människor, och av den anledningen vill jag tjäna Guds tanke för det goda och jämlika samhället, såsom Jesus har klargjort. Ingen ska behöva stå utanför det Goda samhället i framtiden!

För Gud och framtiden!

Paul Lindberg

Mamma mia

  2008-08-25 | Min mamma brukar ofta säga: "tänk om alla kunde vara snälla mot varandra – så kärleksfull världen skulle bli!" Och jag brukar alltid hålla med. Det som i andras öron kan verka banalt, på grund av enkelheten, kan vara hindret att förstå Jesus visdom, tänker jag, efter mammas uttalanden. 

Mamma brukar också säga "tänk om de rika kunde ge mera till de fattiga – så rättvisare världen skulle bli!" 

Och Jesus som alltid utmärkte sig, genom enkelhet och visdom, han lät samla in bröd och fiskar av dem som var med vid hans predikan, av dem som hade något och gav åt dem efter behov, och fördelade detta kärleksfullt och rättvist, så att det räckte och blev över åt dem alla. Och åhörarskaran blev mätta och belåtna.

Mamma är knappast naiv, hon är kärleksfull och rättvis! Jesus exempel är den tydliga klarheten att efterliknas. Jesus goda exempel har för många människor varit ett ideal att efterlikna, men ändå inte en självklarhet hos alltför många kristna. 

Vad kan då Jesus betyda för mångas troende? För en del är det inte jämlikhet som gäller, det vet vi redan. Inte heller är det kärlek och rättvisa. Kanske Jesus för många bara är en trevlig och kravlös gullgosse som tindrar av snällhet – en tjusig dekoration. För andra kan Jesusidealen anses vara alltför svåra att leva upp till, som det ibland ges uttryck för. Som ett svepskäl kanske. Men jag tror inte alls att det behöver vara så svårt egentligen. 

Vi kanske borde låta bli att definiera bort Jesus goda exempel som ouppnåeligt, det som han ville att vi skulle ta efter. Att inte ömka oss själva om hur svårt det är att leva efter Jesus exempel. Att erkänna Jesus goda exempel som realistiska och användbara för människorna – även i vår tid. Att med Jesus ögon se på världen, och se kärlekslöshet och orättvisor. Att ta bort skygglapparna och våga se världsordningen som den är i dag.

I prövningen visar människan vad hon står för, vad hon kan avstå, och vad hon värderar mest i livet.

Min mamma och Jesus är båda faktiskt väldigt visa, på olika sätt och vis! Jesus är min bror, och har det där lite extra förstås. 

För vissa är jämlikhet något motbjudande och ett rött skynke – tyvärr. Dessa människor har blivit påverkade av andra ideal och ideologier än det Jesus predikade. Många maktgrupper har i alla tider försökt avväpna Jesus värdeord. Medan andra, Jesus anhängare, går sanningens väg för livet i freds- och solidaritetsarbete, eller miljö- och samhällsarbete för de behövande och blivit ordets görare. 

Den sanna Jesusförsamlingen har i alla tider beskyllts för att vara en slavreligion – i nedsättande betydelse om slavarna, eller om de ringaste och de minsta bland människorna, och de kallas förlorarna. Men dessa "förlorare" betraktade Jesus som saliggjorda.

Kärlekens enkelhet har varit det allra svåraste hos människan!

Paul Lindberg

Åsikter och yttrandefrihet

  2008-06-17 | att tycka fritt är stort, att tänka rätt är större! En gammal tvetydig på-skoj-devis, men som till sitt innehåll kan vara tvivelaktigt. En travestering på ovanstående devis kan i stället låta: Att tänka rätt är stort, att tänk fritt är större! För vem kan egentligen veta vad som är rätt i alla sammanhang. 

Åsikter måste alltid prövas och diskussion uppmuntras, anser jag, bara för att vi ska kunna närma oss sanningen genom prövning, men också som ett tecken för tolerans och försoning. Eller som en personlig väg till utveckling och tillblivelse för det goda samhället..

Inom religion och kristna samfund, för att inte tala om politiken, har ofta tanken om det ofelbara, eller det enda rätta, närts i olika rörelser.

rikare liv har tagit sig friheten att lägga sig i, eller engagerats, och utnyttjat den svenska yttrandefriheten som är garanterad i lag. Det Rikare Liv handlar om är åsikter, men många gånger grundade på erfarenheter av andras prövningar inom vetenskap, tro och tankar av många slag. Dessa åsikter ska inte behöva förarga läsarna. 

Att kunna tolerera varandra tillhör livets tillblivelse. Det är inte nödvändigt att ha samma åsikter, eller att avstå från egna åsikter bara för husfridens skull. Om det skulle vara på detta sätt, skulle kyrkorna vara andligt döda, men kanske trevliga för många. 

Jag tror på balans och harmoni, det ena behöver inte utesluta det andra. Men ingen ska behöva vara irriterad över att vi laddar energierna för nya krafttag, genom essenserna av Jesus ord, vilket kan visa sig vara något mera annorlunda än det vi tidigare varit vana med.

en hel del läsare har reagerat på Rikare Liv med frågan vilka vi på tidningen är för några – med all rätt! Med denna läsarfråga har jag förstått att det hos en del kan kännas konstigt med en tidning som inte klart utges av en definierbar organisation eller kyrka.

Några få har reagerat mot att vi tar oss friheten att sända ut länkar om nytt nummer, att de inte har blivit tillfrågade om de vill ha dessa länkar. Vi ber om ursäkt för detta påträngande och ber er i så fall att avbeställa länken. Men detta är vår möjlighet att nå ut. 

En kritiker menade att vi tränger oss på och utnyttjar Svenska kyrkans kanaler. Vi utnyttjar givetvis inte Svenska kyrkan, vi vill på detta sätt i stället bli delaktiga. Vi har inga skumma avsikter, även om det vi skriver om kan bränna till lite. Jesus kastade in en eld i världen som får oss att brinna för hans uppmaningar. Detta är inte speciellt fanatiskt. Det är realpolitik! 

De allra flesta församlingar har dock inte avvisat oss, och läser våra artiklar. 

Vi har från flera församlingar faktiskt fått frågan om de får använda sig av Rikare Livs texter i deras verksamhet. Och vi har med glädje svarat att det går alldeles utmärkt. Ordet är fritt och kan inte ägas av någon enskild!

bland politiskt sinnade människor vill man kunna ringa in politisk tillhörighet. Det går emellertid inte riktigt med Rikare Liv, på grund av att vi ställer oss neutrala till politisk ideologi, eller till partitillhörighet. Men vi tar ställning till samhälleliga sakfrågor. Vi motarbetar kärlekslösheten och orättvisorna i världen, och det är ju naturligtvis realpolitik, på sitt sätt.

Personligen har jag en ekumenisk övertygelse, som sträcker sig utanför kristenheten. Jag vill räkna in alla religionerna och de humanitära rörelserna världen över – om dessa rörelser grundas på den fundamentala principen om kärlek och rättvisa. Allt annat är rena döden!

Paul Lindberg

 

Rikare Liv på arbetsplatserna

  2008-03-17 | rikare liv debatteras på arbetsplatser via Internet. Nedanstående klipp är ett exempel från en arbetsplats inom omsorgen, där fyra arbetskamrater diskuterar kring religion i allmänhet. En av debattörerna, G-man, visar vad han tycker är bra inom kristenheten, och citerar följande värderingar om religion, med citat ur Tomasevangeliet och Paul Lindbergs kommentarer, samt länk till Rikare Liv: 

G-Man skriver: "Personligen diggar jag tanken i Tomasevangeliet mest när det gäller den kristna läran. Jag kan inte citatet ordagrant men Jesus ska i Tomasevangeliet ha sagt något i stil med följande": 

"Jesus sade: Jag är inte din lärare. Eftersom du druckit, har du själv blivit berusad ur den sprudlande källan, som jag värnat om. Jesus tog honom avsides, och sade till honom tre ord. När Tomas kom tillbaka till sina vänner frågade de honom: Vad sade Jesus till dig?
Tomas sade till dem: Om jag sade ett av de ord som han sade till mig, plockar ni upp stenar och kastar på mig, och eld skall komma ur stenarna som bränner er.”

"Kommentar: Ingen lärjunge ansåg att Jesus var Gud, även om han liknade Gud, i sina handlingar och i sitt förstånd. Tomas blir alldeles sprudlande av lycka då han kom till insikt om Jesus avsikter. Jesus är vägen, sanningen och livet! Tomas gjordes till jämlike med Jesus genom insikten i hans eget medvetande, men helt genom Livsanden. Ingen kan frälsa (rädda) sig själv, men ingen kyrka, eller religion, kan heller bestämma om en människas frälsning. Den enskilde människan däremot, kan frälsas genom Livsanden."

Och G-Man fortsätter: "Eller som jag väljer att tolka det: Jesus kallade Tomas sin jämlike eftersom även Tomas lärt sig att ifrågasätta. Därav namnet Tomas Tvivlaren. Jag tolkar det som att den människa som lär sig att ifrågasätta och tänka själv blir välsignad. Där finner man nog också det huvudsakliga budskap som Jesus försökte förmedla till sina medmänniskor." "Inte undra på att kyrkans män såg till att Tomasevangeliet inte hamnade i bibeln... "

Så som G-Man tolkar Jesus avsikter vill jag instämma med! 

Paul Lindberg

Ska politiker styra troendet?

  2008-02-09 | människas makt över människa leder bara till fördärv, säger Jesus! Redan under de första århundradena efter Jesusrörelsens födelse, satte maktmänniskor klorna i den nya rörelsens troende människor. Jesus varnade för detta, men människorna hade inte mycket att sätta emot. 

Trots envetet motstånd från de Jesustroende togs rörelsen snart ifrån dem, av människor som själva ville något diametralt "annat". De nya makthavarna kom så småningom att tvinga de troende till en lydnadens obligatoriska tvångsreligion. 

Det skamliga i dagens Sverige är att politiker fortfarande tvingar sig på de troende och deras kyrkor, som de nu gör. Det finns inget försvarbart i detta, inte heller något demokratiskt, Ingenting som odlar andligheten eller den frimodiga öppna yttrandefriheten. Allt detta har politikerna tagit ifrån de troende medlemmarna – bara för den politiska maktens skull!

Många gånger är kyrkopolitikerna inte själva troende, och har i stället sina lojaliteter till respektive partier, eller bara till sig själva.

Det oacceptabla ligger i den medvetna politiska viljan att normera kyrkan genom en maktfullkomlig kontrollapparat över människorna. Av tradition har kyrkan i Sverige uppkommit genom kungastaten, och redan från början tog staten och dess lojala aristokrati greppet över människorna genom kyrkan. Nackdelar och fördelar har funnits, men idag är det ett efterblivet förhållande – och mycket orättvist!

Rikare Liv vill fokusera denna fråga för att tydliggöra den väg som Jesus i stället angav i sina predikningar. Den vägen handlar om att eftersträva den allomfattande sanningen, och som leder till livet. Det vill säga: den kärleksfulla vägen till det rättvisa samhället för alla människor. Utan kärlek och rättvisa finns heller ingen demokrati! Detta borde kunna tydliggöras för kyrkans medlemmar bara för att belysa klarheten.

Uppriktigt troende politiker kan bli aktiva medlemmar utan partimakt i kyrkan, på samma villkor som övriga medlemmar.

Kyrkornas aktiva och troende medlemmar av idag, med sina präster och biskopar, kan sannolikt själva odla kyrkans utveckling bättre än politikerna, som många gånger är amatörpolitiker. Kyrkan bör ledas av sina egna troende medlemmar för en egen föredömlig demokratisk utveckling, i en frihetlig och jämlik arbetsordning. Kyrkan kan därför bli den andliga mötesplats, som inte alls grundar sig på partitillhörighet, inte heller på andra rörelsers inflytanden – det är viktigt – utan på det som i stället varit Jesus avsikter. Det är rimligt för en kristen kyrka att låta hörnstenen åter komma på plats.

En kyrka måste vara medlemmarnas eget verk, av en Jesusrörelse utan konformistisk överhöghet från politiska partier eller auktoritära ledare! Låt därför den historiske Jesus värdegemenskap leda till kärlekens och rättvisans kyrka, i motsats till politisk hegemoni eller tukt och översitteri.

Paul Lindberg

Ansvarig utgivare, Rikare Liv

 

Ytterligare kyrkoherde som sagt upp sig

  den utdragna konflikten i Söderfors församling i Uppsala stift är över. En överenskommelse träffades på fredagen den 15 februari, som innebär att kyrkoherde Sandra Kinley säger upp sig från sin tjänst.

Konflikten i Söderfors församling har pågått sedan tidigt i höstas. Den har kretsat kring kyrkoherde Sandra Kinley, som har anklagats för bristande ledarskap och samarbetssvårigheter. Ledamöter i kyrkorådet och kyrkofullmäktige har lämnat sina uppdrag och anställda har sjukskrivit sig.

sex månaders uppsägningstid. Enligt den uppgörelse som nu har slutits får Sandra Kinley en uppsägningstid på sex månader utan tjänstgöringsplikt. Det innebär att hon har full lön under de sex månaderna.

– Det här är den lösning som innebär att flest personer kan lämna konflikten med äran i behåll, säger Kajsa Berg, som företräder Uppsala stifts församlingsförbund.

Överenskommelsen, som ska undertecknas nästa vecka, är ett resultat av förhandlingar mellan henne och Kåge Wallner, fackligt ombud vid SKTF.  

behöver inte sägas upp. Den normala uppsägningstiden är enligt avtal tre månader, men kan nu bli dubbelt så lång. Enligt uppgift kan det ge Sandra Kinley ungefär 100 000 kronor extra.

Fredagens uppgörelse innebär att församlingen inte behöver säga upp Sandra Kinley.

– Det är ganska otäckt om någon blir avskedad. Nu slipper församlingen vara elak och Kinley får inte ett papper där det står att hon är avskedad, säger Kajsa Berg till UNT.

får tidsbegränsad tjänst. Kinleys nya arbetsgivare blir nu Uppsala stift, som anställer henne på en tidsbegränsad tjänst upp till 23 månader. Kinleys arbetsúppgifter ska definieras i samråd med stiftets utvecklingschef, som också blir hennes nya chef.

Med tjänsten tar stiftet tillvara Sandera Kinleys utbildning och yrkeskompetens. Jag önskar välkomna henne in i det uppdraget, säger biskop Ragnar Persenius i ett pressmeddelande.

Tom Hansson

Svenska kyrkan

 

Urklipp från Kyrkans tidning/Tom Hansson:

Studentpräst upprör i flyktingdebatten

2008-01-07 | migrationsminister  Tobias Billström har ”en närmast fascistoid syn” på gömda flyktingar. Det uttalandet av studentprästen Rut Törnkvist har, minst sagt, skapat debatt. Men Törnkvist ångrar inget.

Den 18 december intervjuades Rut Törnkvist av Länstidningen i Östersund för dess artikelserie om gömda flyktingar. 

Törnkvist är studentpräst vid Mittuniversitetet, sedan länge engagerad i gömda flyktingars situation och hade synnerligen starka synpunkter på migrationsminister Tobias Billströms syn på samma grupp.

”Det är en närmast fascistoid syn. Det verkar som om han har avskaffat humaniteten och inte bryr sig om att det är människor vi talar om”, sade Törnkvist.

jämförelse med gestapo. Hon jämförde också de svenska myndigheterna med en på sin tid beryktad organisation i det nazistiska Tyskland:

”Jag ser en nära förbindelse med Gestapotyskland. Man kom och tog folk nattetid och förde bort dem. Skillnaden i det här fallet är att det inte är svenska staten som vrider på gaskranen, det låter man landet dit man skickar flyktingarna ta hand om.

billström förolämpad. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Den 22 december gick Tobias Billström själv i svaromål och betecknade Törnkvists uttalanden som ”en grov förelämpning och förtal”:

”Det är ett uppriktigt förvånande agerande från en präst i Svenska kyrkan”, skrev Billström i sitt inlägg, och undrade ”vad det är som har fått Rut Törnkvist att så fullkomligt förlora verklighetsförankringen”.

biskopen måste ta avstånd. På julaftonen stämde Christer Siwertsson in i kritiken mot Törnkvist. Han är moderat ledamot i Östersunds kyrkofullmäktige och menade att Törnkvists jämförelse med den nazistiska politiken var ”ytterligt kränkande och hårresande”.

Siwertsson uppmanade också biskopen i Härnösands stift, Tony Guldbrandzén, att ”sätta ned foten”:

”Biskopen har som högste andlige ledare i stiftet ett ansvar för att hålla ordning på prästerna. Jag menar att Rut Törnkvist har löpt amok och biskopen måste på något sätt ta avstånd från de uttalanden hon gjort.”

tänker inte be om ursäkt. Rut Törnkvist själv avvisar i onsdagens nummer av Länstidningen alla tankar på att be om ursäkt:

”Min reaktion står jag för och jag har märkt förut att makthavare är oerhört känsliga. Om någon ska ha en ursäkt så är det flyktingarna. Det är där fokus i den här frågan ska ligga.”

biskopen kommenterar ej. Biskop Tony Guldbrandzén anser för sin del, att det inte är hans sak att vare sig kommentera vad som har sagts eller att tillrättavisa Rut Törnkvist.

”Jag är inte Ruts arbetsgivare och har som princip att inte uttala mig när det gäller enskilda prästers uttalanden”, säger han i nummer (3/1) av Länstidningen i Östersund.

stöd från kyrkoherden. Från sin chef, kyrkoherde Gunnar Prytz, får Törnkvist i samma nummer dock ett principiellt stöd.

”Hon jobbar ju med människor som är utsatta och jag ser hennes uttalande mer som en medmänsklig reaktion från en som mött de som behandlats illa. I ett sådant läge kanske man uttrycker sig mer krasst”, säger Prytz till tidningen.

predikan och intervju. Prytz säger att han själv inte skulle ha uttalat sig på samma sätt, men påpekar samtidigt att det i bland kan vara en prästs uppgift att uttala sig skarpt och att ifrågasätta:

”Man får se det som en skillnad mellan vad som sägs i en predikan under en gudstjänst och vad man säger under en intervju. Det finns ju gränser för vad som kan anses som olämpligt.”

Tom Hansson,

Svenska kyrkan

 

Kommentar av Paul Lindberg:

Inhuman och asocial minister

Tobias Billström har inte visat sig vara en människovänlig gestalt. Tvärtom, hans politiska handlande ger följder för dem som blir utsatta av honom! Han har gång på gång visat sig vara just det Rut Törnkvist beskriver. Under andra världskriget skedde liknande avvisningar mot judiska flyktingar som direkt förvisades till döden. Tobias Billström sällar sig till denna politiska skara. På den punkten har Rut Törnkvist alldeles rätt! 

I vårt land har demokratiska krafter möjliggjort rätten att få tycka fritt om offentliga personer, framförallt i statsbärande ställning. Att ge sig på en präststudent på detta grova sätt visar att det finns politiska rötägg även inom Svenska kyrkan.

Det är ytterligt kränkande och hårresande av Christer Siwertsson, moderat ledamot i Östersunds kyrkofullmäktige, att inte bistå Rut Törnkvist, utan i stället låta henne bli kränkt på detta gemena sätt. 

Det är hårresande att politiker inom kyrkan inte kan tolerera att människor blir besvikna när politiker agerar tvärtemot de humanitära värdena.

Christer Siwertsson borde lära sig lite vett av vår statsminister Reinfeldt, som vill verka för att staten lämnar det politiska strypgreppet över Svenska kyrkan. Jag vill uppmana Christer Siwertsson att föredömligt avstå från sitt politiska agerande mot Svenska kyrkans aktiva medlemmar. 

Vart tog folkkyrkan egentligen vägen?

 

Vilka är ni på Rikare Liv?

en vanlig fråga i breven till Rikare Liv är vilka vi egentligen är och vilken rörelse vi bekänner oss till. 

Vi är organisationsfria, utan ambitioner till skapande av kyrka eller organisation.

Tanken med denna tidning är att den i första hand ska vara friandlig och allandlig; gränsöverskridande och ekumenisk; fri i tanke och frimodig i handling: att så frön för livet, vilket i tanken förhoppningsvis blir enligt Jesus värdehumanism. 

Rikare Liv vill också vara opartisk till religion och politik, men ändå med ställningstaganden i sakfrågor, om det som handlar och om människors relationer emellan. Vår tro är alltså inte bundet till någon direkt kyrka. 

Mina sympatier ligger till stor del hos Svenska kyrkan, men också med sympatier till Missionskyrkan, och alla fria organisationer för miljön, demokratin, fred, fria rättigheter, jämlikheten, mot slaveri, mot rasism, genusjämlikhet, yttrandefrihet och så vidare. Det handlar om alla organisationer som vill medmänniskorna väl. 

I dessa organisationer ser jag många gånger verkliga kyrkor i Jesu efterföljd, som jag hoppas kan leda till gränsöverskridande samarbeten i sakfrågor, som gäller civilisationsutvecklingen.

I denna verklighet rör sig tankarna med utgivningen av Rikare Liv – Civilisation! 

Paul Lindberg

Tankar om vägar, sanningar och liv från ett annat håll

Annorlunda upptäckt

Utdrag från Mötesplats Odalskyrkan nr 3 (Kristianstad)  

Ibland kan man vända på något gammalt och vant och helt plötsligt upptäcka något stort och fantastiskt, som hela tiden varit där men som man inte sett eftersom man varit så van vid det gamla sättet att se. Ungefär som ett överkast med ett mönster på varje sida eller som när någon spelar en helt ny melodi på ett gammalt instrument. 

Så där kan tron på Gud förändras. Fast Gud är densamme är de beskrivande tonerna nya och mönstret annorlunda mot innan.

I Johannes Evangelium kapitel 14 säger Jesus: "Jag är vägen, sanningen och livet." Ibland uppfattas detta som en snäv och smal beskrivning av vad som är en sanning, en väg och ett liv. Jesus är rätt, allt annat fel.

Men tänk om man kunde vända på det hela och se det så att överallt där något är sant och riktigt, där är Jesus. Överallt där liv blir till, värnas och får växa finns Jesus. Överallt där människor tar sig fram på vägar som leder till Gudsmöten så är det i Jesus närvaro. Jesus finns redan där.

Att leva nära Jesus handlar i så fall inte om att avgränsa tillvaron utan att göra den större, inte om att välja bort utan om att upptäcka mer. När vetskapen säger något sant är Jesus där och när konsten säger något sant är Jesus också redan där.

Det gäller i så fall att se och upptäcka det som redan finns. Och att hjälpa varandra att möta Jesus här och nu, för Jesus är redan här. Tänk om man kunde se det så!

Med önskan om Guds välsignelse!

Liselotte Håkansson

Pastor och församlingsföreståndare

Kristianstadd  

 

 

Redaktionellt

Notiser, press och kommentarer

2020

Det nionde budordet

Du skall inte ha begär till din nästas hus!

Enligt den kristna traditionen handlar budorden om Guds minimikrav och förpliktelser att efterleva budorden som en nödvändig förhållning till medmänniskor emellan.

Paul Lindberg: Det nionde budordet från Gud till människorna handlar om förpliktelsen: Du skall inte ha begär till din nästas hus, osv.

Det är meningen att vi ska ta Gud på allvar och älska Gud och medmänniskorna, så att vi inte frestar efter vår nästas arv eller hus. Och inte heller i sken av lag och rätt tillägna oss det. Här går Guds lag före den individuella lagens vilja som tolkat juridikens lagar, men som skymmer de medmänskliga behoven – kärleken. Sådana situationer kan vara svåra att handskas med.

Bästa lösningen i en sådan situation är principen att följa det nionde budordet!

Isak Reichel ny chef för SST

Isak Reichel ny chef för Myndigheten för stöd till trossamfund . Regeringen har utsett Isak Reichel till ny direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Han tillträder tjänsten den 18 januari 2021.

Josefin Sasse: – Isak Reichel är en chef och ledare med bred förståelse för trossamfundens utmaningar och möjligheter, som också har mångårig erfarenhet av statsförvaltningen. Myndigheten har en viktig roll att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet och främja en god dialog mellan staten och trossamfunden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Isak Reichel är sedan 2015 generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm och har tidigare arbetat många år som Revisionsdirektör på Riksrevisionen men även bland annat som Kommittésekreterare vid Litteraturutredningen.

Jag ser fram emot att återgå i statlig tjänst och att få arbeta med de många viktiga frågor SST har på sitt bord. Den rådande pandemin har visat hur viktiga trossamfunden är när många medborgare är oroliga inför framtiden. Att nu, i denna tid, få arbeta med stöd till trossamfunden och samarbetet mellan trossamfund och stat ska bli väldigt spännande, säger Isak Reichel.

Janne Josefsson och konsekvensen

Konsekvensneutral – lever jag upp till det, frågar sig Janne Josefsson. I DN manar han att journalister ska vara konsekventa och neutrala och publicera oavsett vem det gynnar eller missgynnar. Och så undrar han om "vi" verkligen lever upp till detta. Som om Josefsson skulle leva upp till det!

Paul Lindberg: Janne Josefsson gör sig till banérförare för slaget mot Vänsterpartiet. Och det grundar sig på att V tagit plats i den svenska politiken – säkert på bekostnad av S och mindre av L.

I sin framtoning hävdar han att journalisternas hemvist utgörs till 32 procent av medlemmar från Vänsterpartiet. Det är aningen överdrivet och tokroligt. Det skulle i så fall vara rena reklamen för V och göra dem stolta. Hm – kan exempelvis DN:s chefredaktör vara en fördold vänsterpartist? Det Janne Josefsson försöker göra är att förstora Vänsterpartiets inflytande med infiltration och med en maktfull kapacitet och inflytande.

Vänsterpartiets framgångar

Realiteten ligger mera åt det hållet att Josefsson vill skapa en möjlighet för att hindra Vänsterpartiets framgångar – vilket han har fulla rättigheter att göra. Men om han använder sig av metoder som liknar en propagandaminister från 30-40-talen så är det skrämmande. Att skapa hatpropaganda är ett hot mot demokratin. Att anhängarna av Vänsterpartiet i stället skapar framgångar för sin politik är i dagens läge ett gott exempel på demokrati.

McCarthy och Josefsson

Joseph McCarthy har faktiskt mycket gemensamt med det Janne Josefsson försöker saluföra med uppvigling. Det vill säga rädda Sverige från Vänsterpartiet och ta tillbaka partirösterna till partierna S och L – med vilka grumligheter som helst.

"Journalistik är viktigare än någonsin" propagerar DN för, och det håller säkert de flesta demokrater med om. Men om Janne Josefsson missbrukar denna uppmaning och vänder den mot ett numera beprövat demokratiskt parti, så kan han vara upphovet till hemska motsättningar i landet Sverige framöver.

GREENPEACE

Sveriges viktigaste klimatfråga 2020?

Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Ärendet har överklagats av flera miljöorganisationer och drygt 100 privatpersoner. I höstas meddelade regeringen att de tar över prövningen eftersom projektet kommer att påverka hela Sveriges klimatarbete och våra möjligheter att uppnå målen i Parisavtalet.

Om Preem skulle få tillstånd skulle raffinaderiet bli Sveriges enskilt största utsläppskälla och öka utsläppen med en miljon ton koldioxid - det är lika mycket som om vi i ett slag skulle få 500 000 nya bilar på vägarna.

Detta är första gången som regeringen prövar ett ärende med hänvisning till de klimatmål som riksdagen beslutat om.

Vad kan du göra?

Innan regeringen tar över ärendet ska mark- och miljööverdomstolen bereda ärendet och komma med ett utlåtande. Huvudförhandlingarna inleds den 10 mars i Lysekil.

Flera organisationer och privatpersoner kämpar för att stoppa Preems planer på att sätta svenskt rekord i klimatutsläpp, och på tisdagen den 10 mars samlas vi i Lysekil, Stockholm och på andra platser runt om i landet för att visa att vi inte vill låsa fast Sverige i mer klimatskadliga utsläpp.

Här behövs du!

Genom att komma till Lysekil eller stödmanifestationen i Stockholm gör du vår röster starkare. Vi har gång på gång visat att när människor går samman lyssnar beslutsfattarna. Nu vill vi att regeringen och Preem ska sätta klimatet först!

Isadora Wronski

Tf Greenpeacechef i Sverige

GREENPEACE

Enorm miljöseger i Australien

Fantastiska nyheter från Australien! Efter flera år av massivt motstånd mot oljeborrning utanför den sårbara, australiensiska sydkusten. Oljeföretaget Equinor meddelar att de avbryter planerna. Den vilda kuststräckan är idag en fristad för sjölejon, delfiner, pingviner och valar, som kommer hit för att föda sina ungar, så väl som hem för havsörnar och albatrosser.

Det här är en enorm seger för Greenpeace och flera andra organisationer. Men först och främst för Australiens urfolk, fiskare, surfare, lokalt näringsliv och turistindustri. Vi är stolta och glada över att ha kämpat för det här viktiga naturområdet tillsammans med dem. Segern i Stora Australbukten visar återigen att motstånd lönar sig!

Nu måste Norge dra sig ur Arktis! Att Equinor drar sig ur Stora Australbukten är ett stort steg i rätt riktning. Nu måste även den norska oljejätten dra sig ur Arktis och skrota alla planer om mer utvinning av olja i Barents hav. Världens klimat klarar inte mer oljeutvinning. Vårt krav till Equinor och resten av oljeindustrin är enkelt: 

Låt oljan stanna i marken och satsa istället på förnybar energi! Det är enda sättet att rädda klimatet och säkerställa trygga arbetsplatser i framtiden.

Det enda sättet som vi kan skydda kustområdet, de unika ekosystemen och det marina djurlivet i Stora Australbukten permanent, är att sluta leta efter ny olja. Vi förväntar oss nu att Australiens regering beslutar om ett totalförbud mot oljeborrning i bukten.

Miljarder fat olja stannar i marken när Equinors utträde ur Stora Australbukten och att och att omkring 817 miljoner ton kodioxidutsläpp inte hamnar i atmosfären. Det är fantastiskt goda nyheter för vår planet!

Tusen tack till alla som varit med på aktioner, skrivit under namninsamlingar, donerat pengar, delat inlägg i sociala medier och pratat med vänner och bekanta om varför Australiens sårbara sydkust måste skyddas. Detta är en stor seger för oss alla!

Gröna hälsningar Frode Pleym, Chef, Greenpeace Norge

2019

 

MICHAEL BLOOMBERG

Vind och solkraft för hela världen

Vindkraft och solenergi tycks bli de verkliga alternativen för människans energibehov. Omkring en halv miljon företag har mobiliserats bara i USA för att tillgodose grundläggande energibehov. Kina, Japan och USA är världsledande producenter av solpaneler och vertikalturbiner, som kan monteras på de allra flesta tak.

Michael Bloomberg, USA:s nya och lovande presidentkandidat föreslog redan för femton år sedan att hela storstäder skulle montera vertikalturbiner och solpaneler på städernas hustak, som en del av ett ambitiöst projekt för förnyelsebara energikällor. Och det är också vad som skett med framgång i flera av USA:s städer.

Den massiva småskaligheten kan bli den stora lösningen för världens energibehov, menar alltfler samhälls- och energiexperter. De stora energimonopolen har varit bromsklossar och stått i vägen för den alternativa energiutvecklingen runt om i hela världen, även i Sverige.

Michael Bloomberg lade som borgmästare i New York ned en omfattande social upprustning och för alla stadens sociala behov. Han förhandlade bland annat med en mängd företagare om investeringar för samverkan om genomgripande utveckling av vindturbiner, vilka skulle monteras över hela staden. Det har verkställts till stora delar. New York är i dag fri från kärnkraft.

Bloomberg utmanade alternativföretagen runt om i USA, att på olika sätt bygga vindkraft, solenergi och vattenbaserade energikällor för staden New Yorks alla energibehov. Och han lyckades. Bloomberg ställer upp som presidentkandidat för Demokraterna, för att ersätta Donald Trump. Bloomberg tycks vara den personen som kan rycka med sig väljare även från republikanerna.

Liknande klimatpolitik som Bloomberg har genomfört i USA har även påverkat megastaden Tokyo, som redan har mängden av vertikalturbiner över hela Tokyo, som diskret faller in i stadsmiljön.

Gemensamt för den alternativa energiutvecklingen i USA har lett till avsevärd billigare el-framställning, och fri från miljöförstörelse. Det har resulterat till att arbetskraften bytt sida och arbetar inom den  miljöanpassad energisektorn. Och det är vad som sker i verkligheten – i dag.

Vertikalturbinernas egenskaper har gjorts säkra för fåglar och fladdermöss. De är också oberoende från vilket håll vinden kommer, eller ombytliga kastvindar, såsom det ofta är i trånga städer. Den politiken måste införas även i Sverige, men i en snabbare omfattning. Det är bara politikerna som stått i vägen.

Nu måste miljöförstörarna ställas åt sidan för en ny genomgående utveckling av klimatrealistisk energiutveckling.

Paul Lindberg

KÄRNKRAFTS RISKEN

Fukushima, Chernobyl med flera är bevisen

De två största kärnkraftskatastroferna hittills skedde på grund av otillräcklig mänsklig säkerhet. Det som garanterats och inte på något sätt skull kunna ske, inträffade. Efterforskningen har visat att bagatelliseringen kring informationsutbudet för Fukushima katastrofen ledde till löjets skimmer. Stort antal människor drabbades och förödelsen blev omfattande. Och allt detta på grund av att kärnkraftverk verkligen är livsfarligt.

När kärnkraftverket Fukushima drabbades av en fasansfull tsunami, resulterade det till en jordbävning, vilket påverkade kärnkraftverket som sedan rämnade. Det ledde till att hela kärnkraftverket demolerades.

Alla kärnkraftsländer uttalade innan kärnkraftverket rämnade helt, "det japanska teknikkunnandet kan vi tryggt lita på". Efter det att kärnkraftverket rämnat, så uttalade kärnkraftindustrin att "det var inte kärnkraftverket det var fel på, det var på grund av tsunamin som orsakade jordbävningen".

I det sammanhanget kom uttalanden i långa rader från kärnkraftsintressenterna som paniskt uttalade att kärnkraftsverket var det inget fel på, det var på grund av tsunamin och följderna av jordbävningen. Det lät som ett mantra. Det självklara är att kärnkraftverk inte alls håller i vilka situationer som helst. Naturkrafterna är betydligt större än vad något kärnkraftverk kan stå emot.

Det vimlar av naturkrafter på vår planet, och det är säkert många av dem som olyckligt kan komma att smälla till ytterligare kärnkraftverk. 

Drönare och raketbombning. Annan fara än naturkrafter kan vara om kärnkraftverken utsätts för exempelvis fientliga angrepp med raketer, eller med enklare vapen som drönare eller till och med radiostyrda helikoptrar. Chernobyl och Fukushima är alltså de viktigaste bevisen för att kärnkraftverk åter kan komma att haverera. Om vi tar med alla allvarliga olyckor på världens kärnkraftsverk, rör det sig om flera tusen situationer av olika dignitet – men som klassats som allvarliga.

Japan benämner Fukushimakatastrofen för Tohokujordbävningen, som resulterades av tsunamin. Och det är självklart orsaken till att reaktorinneslutningen kollapsade. Men, det visade sig att kärnkraftverket inte klarade av påfrestningarna. Omkring 200 000 människor har evakuerats från Fukushima. I dag är det fortfarande 50 000 människor som är evakuerade – då är inte skadorna från tsunamin medräknade.  

De mest kärnkraftsdrabbade länderna i världen är de som faktiskt haft den mest teknikutvecklade kärnkraftskunnandet – men det hjälpte alltså inte.

Kärnkraftsägarna är inte trovärdiga. De båda kärnkraftskatastroferna vid Chernobyl och Fukushima resulterade i överväldigande skador som drabbade både människor och natur. Chernobyl hade sitt kylvatten från den stora floden som rinner förbi, och flyter vidare genom huvudstaden Kiev. Den stora flodens vattensystem är spridda på mycket stora ytor över landet tills de slutligen mynnar ut i Svarta havet.

Eftersom atomkraftverket Chernobyl är byggt på sankmarker med stora mängder vatten och längs med floden, så kan det fortsättningsvis finnas risker av förgiftning i markerna. Tyvärr är det svårt att kunna lita på myndigheter  runt om i världens kärnkraftsländer. Det vill ha elenergin, men kan inte garantera säkerheten, och det på grund av att det är omöjligt.

Vetenskapliga organisationer varnar. Världshälsoorganisationen (WHO) släppte ut rapporten som uppskattar riskerna för specifika cancerformer för befolkningen i Fukushima regionen. WHO-rapporten (2013) varnar för att befolkningen som bor i den här regionen finns risken med 70% ökning för utveckling av sköldkörtelcancer för utsatta flickor i spädbarnsåldern. Ökningen för leukemi för män som exponeras i spädbarnsåldern – och så fortsätter uppräkningen av alla risker som drabbar människorna.

Undersökningar av atomstrålning som gjorts av Japan och Ukraina (Ryssland) liknar inte alltid resultaten som gjorts av internationella vetenskapliga organisationer, med intrycket av att befolkningarna inte ska skrämmas. Exempelvis vet man att i både Chernobyl och Fukushima läckte tunga strålningsdoser ut i naturen. I Fukushima släpps kylvatten ut i stilla havet under året 2019, med strålningsrisker för möjlig utveckling av cancer på djur och människor.

UNSCEAR informerade Fukushima regionen på grund av den stora osäkerheten med riskberäkningarna. Undersökningarna visade i Fukushimaregionen att 36% av barnen år 2012 hade sköldkörtelknölar eller cystor, som då antogs inte behöver utvecklas till cancer. Men att det ändå är någonting onaturligt.

Från många samhällsinstanser har en allvarlig och diffus bagatellisering av Fukushimakatastrofen framförts. De försökte också låta bli att kalla det för "katastrof" eftersom det låter så skrämmande. Men det som händer med alla kärnkraftverk som havererar är ju skrämmande – och framförallt farligt.

Trots all bagatellisering tvingades sanningen fram. En omfattande studie från 2019 visar att strålningspåverkan från Fukushima kärnkraftverk har orsakat omfattande skadlig påverkan på barn och ungdom i större delen av Fukushima regionen. Det handlar bland annat om sköldkörtelcancer i regionens alla 59 kommuner.

"Det har tekniskt bevisats att sköldkörtelcancern orsakats av kärnkraftsverket. Det blev till slut uppenbarat att strålningskontamineringen på grund av olyckorna i kärnkraftverket i Fukushima är sammankopplad med upptäcktsgraden för sköldkörtelcancer hos barn och ungdomar. Detta bekräftar tidigare studier som bevisar på ett orsakssamband mellan kärnkraftskatastrofen och den efterföljande förekomsten av cancer i sköldkörteln."  

Paul Lindberg

KLIMATAVTALET

USA övergav klimatavtalet, kan drabbas av bojkott

USA kommer att göras ansvarigt för den globala uppvärmningen. Trumps tramsiga förklaring var att avtalet drabbar amerikanska arbetare. Men sanningen ligger närmare presidentens doktrin om att ingenting får hindra de industriella intressena – inte ens klimatet.

Det troliga är att om inte klimatavtalet förverkligas så lär både USA:s och övriga väldens industri och världshandel skadas in i märgen. Och den skadan drabbar hela mänskligheten. Det kostar att rädda klimatet – kortsiktigt, men som leder till fördelar. Det anser inte Donald Trump – han som inte tror på den globala klimatforskningens varningar.

Att realisera klimatavtalet fullt ut är den största garantin för världsekonomins överlevnad och kvalitetsökning. Klimatavtalets innehåll i sig leder till omfattande och progressiva åtgärdsprojekt som förbättrar världsbehoven för ett övertygande klimatskydd.

Eftersom en hel värld är beroende av ett fungerande klimatförhållande, så är alla länder ansvariga att göra sitt bästa för att rädda planeten. USA har under ett helt sekel varit den största orsaken till den globala uppvärmningen tillsammans med det tidigt industrialiserade Europa.

Klimatförnekarna utgör ett hot mot mänskligheten

Klimatförnekarna utgör ett förrädiskt angrepp mot världssamfundet, liknande förnekelsen av morden på sex miljoner judar. Det är oerhört viktigt att lagstifta mot sådan agitation och en satanisk handling mot dem som drabbas. Bakom dessa handlingar står endast högerextrema klungor, från både enskilda och organiserade människor.

Rätten att tycka vad man vill är lagstadgad. Men när hot leder till handling är det en fara mot demokratin och människorna. Naziförnekelsen och klimatförnekelsen är likartade i och med att det skadar mänskligheten.

I dag går hela världen samman för att bryta den bistra utvecklingen för att rädda planeten. Men inte USA! För att USA ska hjälpas med minskningen av miljöskadliga utsläpp, så kan en global bojkott hjälpa USA att ändra inställning till den övriga världen. Det går att bojkotta bort Donald Trump.

Paul Lindberg

Konkurrens på bekostnad av löntagarna

Kina bygger bron över Slussen i Stockholm. Det handlar om en internationell upphandling grundad på lägsta möjliga kostnad – med likartad kvalitet och resultat. Det enda konkurrensmedlet är lönepressen. Så fungerar den globala nyliberalismen.

En svensk bro byggs i Kina – fullständigt onödigt. Den globala handelns överenskommelser grundar sig på den s.k. "nyliberala ideologin". En ideologi som inte tolererar demokratiska samhällsåtgärder inom världshandeln. Allt för att världshandeln helt ska fungera på egna villkor och principer. Fördelen ligger helt hos handelns ekonomiintressen – men till nackdel för löntagarmassan.

I stora drag fluktueras världshandeln mellan dem som producerar och de som konsumerar. De som producerar är också till stor del konsumenter – och vice versa.

Den oetiska skillnaden ligger mestadels med dem som utgör billig arbetskraft. Den arbetskraften utgörs av många miljoner lågavlönade människor, och många gånger med barnarbetskraft, enligt FN:s olika organ.

Högteknologi och produktionskapacitet är den generella basen för handeln. Och den kunskapen finns numera runt hela världen. Konkurrensen visar sig mer av arbetet inom produktionsprocessen, än med den teknologiska kvalitetsprocessen – i det stora hela. Rivalitetskampen yttrar sig generellt på ekonomisk basis – med lägsta priser och maximalt arbetsutnyttjande. Och det drabbar mestadels löntagarna. Den processen ökar i den globala världshandeln. Fackliga organisationer bekämpas.

Det är odemokratiskt och destruktivt på många sätt och vis. I princip liknar det en tillbakagång av välfärdshumanitetens förvärvade värderingar.

PL

STOCKHOLMS KLIMATARBETE

Klimatet prioriteras – Stockholm ökar ambitionen

Stockholms invånarantal växer febrilt. Behovet av utökad kollektivtrafik ersattes istället med en mängd motorvägar för ökad bilism. Förbifart Stockholm utgör ett avgrundsexempel ur dagens miljöperspektiv. Nu prioriteras klimatarbetet.

"Så ska Stockholm bli världsledande i klimatarbetet". Den kaxiga rubriken får vi läsa i DN (2019-10-01). Stockholmsregionen har laddat igång ordentligt – som en motprestation till den abnorma motortrafikleden Förbifart Stockholm.

Det projektet beräknas som dyrast i svensk byggnadshistoria. Ekonomiskt skulle den kostnaden kunna betalat mycket av Region Stockholms ändamålsenliga trafiklösningar. Allt för reella behov av en växande storstad.

Det om något skulle vara ett föredömligt bidrag för konverteringen från klimatförstörelse till klimaträddning.

"Världsledande klimatarbete." Det är ett rejält ställningstagande av Stockholms stads myndigheter. Prioriteringen av en klimatkonvertering har faktiskt redan kommit igång sedan några år tillbaka. Arbetet med kollektivtrafikens utveckling är på gång med nya tunnelbanelinjer och idéer om spårvagnslinjer, samt med planerad ökning av intensivare turtäthet av alla trafikslag med behov i Stockholmsregionen.

Det betyder att allt det i regionen som är klimatdestruktivt konverteras för hållbarhetsmålen. För detta arbete har Region Stockholm inrättat ett nytt klimatkansli. Och Stockholms stad har förpliktat sig med och skrivit under New York deklarationen för att rädda klimatet. Det ska ske med miljöplanen för hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Viljan – men med orealistiskt tidsperspektiv. Den politiska goda viljan med dess lösningar är helt på rätt väg, medan tidsperspektiven är ohållbara. Som tidsperspektiven ser ut, med Stockholm som klimatpositiv först vid år 2040, är tvivelaktigt och orealistiskt. Lösningarna måste nödvändigtvis realiseras på betydligt kortare tid. Högst 10 år, men nödvändigast inom 5 år, eftersom den globala uppvärmningen inte bryr sig om vad vi tycker är bäst för vår generation.

Det måste istället handla om säkrare garantier som synliggörs för generationerna framöver. Och då handlar det inte i första hand om vad nuvarande generation anser vara viktigast för dem. År 2040 är orealistiskt! Bättre kan vi!  

PL

GREENPEACE

Greenpeace i rättegång mot norska staten!

Vi befinner oss i en klimatkris. Extremväder som torka, orkaner och översvämningar blir allt vanligare världen över. Trots det akuta läget fortsätter stora oljeföretag som BP och norskägda Equinor (tidigare Statoil) att borra efter ny olja och norska staten vill öppna upp nya områden för oljeborrning i det sårbara Arktis. Det här får INTE ske!

För två år sedan stämde Greenpeace den norska staten för att ställa dem till svars inför deras grundlag. Den fastställer nämligen tydligt att staten ska säkerställa kommande generationers rätt till "en miljö som främjar hälsan och en natur där produktionsförmågan och mångfalden bevaras".

Vårt budskap är tydligt: att borra efter ytterligare olja kommer accelerera de katastrofala klimatförändringarna. Domstolen frikände norska staten, med motiveringen att utsläppen från norsk olja som bränns utomlands inte räknas som Norges ansvar. Detta är absurt! Olja är olja och var den än förbränns bidrar den till klimatkrisen.

Lyckligtvis har mycket förändrats de sista två åren. Ungdomar världen över kräver att politiker agerar för att rädda deras framtid och kampen fortsätter även i många rättssalar. Just nu pågår över 1000 klimatmål i 28 länder. Människor har fått nog av att vår framtid ligger i händerna på företag som endast har kortsiktiga vinstintressen som fokus!

Vi har överklagat den tidigare domen och den 5:e november tas målet upp i norska hovrätten. Nu behöver vi DITT stöd för att försvara vår planet. Jag hoppas att du vill vara med och kämpa för en fossilfri framtid. Vi tar inte emot pengar från vare sig stater eller företag. Som månadsgivare är du därför ryggraden i vår verksamhet – utan engagerade privatpersoner som tror på en bättre framtid är vårt arbete inte möjligt.

Om vi vinner stämningen kommer miljontals fat olja att stanna i marken. Det kan också skapa ett viktigt prejudikat som får ringar på vattnet världen över. Ditt stöd gör verkligen stor skillnad. Tillsammans med dig kan vi se till att planetens framtid prioriteras – framför oljeindustrins kortsiktiga vinstintressen. Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. Tillsammans kan vi förpassa oljans tidsålder till historieböckerna och skapa hopp för våra barn och framtida generationer. Var en del av förändringen, stöd vårt arbete för en fossilfri framtid - bli månadsgivare idag.

Frode Pleym

Bli månadsgivare idag!

bli månadsgivare!

rapport FRÅN Oxfam

Stor skillnad med utbildning för fattiga barn

Oxfams nya rapport avslöjar en stor skillnad i utbildningsmöjligheter för barn beroende på familjens inkomst och tillgångar. I låginkomstländer är det sju gånger mindre sannolikt att ett barn som lever i fattigdom går ut gymnasiet jämfört med ett barn från en rik familj, visar en ny rapport som Oxfam släpper idag.

Många av världens fattigaste flickor sätter aldrig sin fot i ett klassrum. Kön, precis som inkomst, etnicitet och geografi är en avgörande faktor för vem som får tillgång till utbildning. I exempelvis Pakistan är det tre gånger så vanligt att flickor som lever i fattigdom inte gått i skolan alls, jämfört med pojkar som kommer från fattiga förhållanden.

Rapporten ”The Power of Education to Fight Inequality” visar en tydlig koppling mellan brist på investeringar i gratis utbildning och antalet barn som inte går i skolan. I Pakistan, som är ett av de länder i världen som investerar minst i utbildning går 24 miljoner barn inte i skolan. 

”Alla barn har rätt till utbildning, inte bara de med föräldrar som kan betala. Regeringar som inte investerar tillräckligt i allmän, gratis utbildning sätter barns framtid på spel och bidrar till ett ojämlikt samhälle,” säger Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam Sverige.

Skolor i rika områden tenderar dessutom få mer stöd än skolor i fattigare områden som ofta är överfulla, saknar behöriga lärare och resurser som till exempel läroböcker och toaletter. I länder som Malawi, Burkina Faso, Madagaskar, Lesotho och Senegal går över hälften av de statliga utbildningsresurserna till den rikaste 10 procenten.

Även i rika länder är det endast 75 procent av barn från familjer i fattigdom som går ut gymnasiet, jämfört med 90 procent bland barn från de rikaste familjerna.

Rapporten belyser också hur privatisering av utbildning driver på ojämlikheten. Alla typer av skolavgifter får som resultat att barn som lever i fattigdom exkluderas. Skolor med låga avgifter måste också hålla nere kostnader genom att betala ut extremt låga löner till okvalificerade lärare, vilket påverkar utbildningskvalitén. Samtidigt har inkluderande utbildningssystem visat sig ha positiva effekter för att minska ojämlikheten.

”Regeringar måste investera i gratis utbildning för att alla barn ska ha samma förutsättningar. Att beskatta rika individer och företag mer rättvist skulle kunna hjälpa till att betala för det,” säger Robert Höglund. Oxfams forskning använder data från UNESCO.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

www.oxfam.se

Elin Williams 2019-09-17

MILJÖ OCH KLIMAT

Klimatet viktigast för överlevnad

Om en opinionsmätning helt plötsligt kommer fram till att många tycker att miljö och klimat är mindre viktigt än andra frågor. Då kanske det beror på en beställd opinionsmätning? Beställaren fastställer vad som ska mätas. Och det är en påverkan.

Opinionsmätningar inför riksdagsvalen är många, och dessa mätningar kan rent tekniskt påverka resultaten – och det görs också. Beställaren har en stor påverkan av vad mätningen skall gälla. Det gäller även sambandet med bästa möjliga sammanhang för kampen av en lämplig opinionsmätning och vid rätt tillfälle.

Opinionsmätningar är till för att påverka, det gäller både politik och marknadsekonomi. Opinionsinstituten lever på att marknadsföra uppdragsgivarnas intressen. Det handlar om ekonomiska framgångar, men även av samhällspolitiska framgångar. Och det fungerar i det stora hela – för dem med kraftfulla tillgångar.

Klimatet går före industrin. Industri och handel är oerhört viktigt för vårt samhälle. Men när en del industrier inte klarar att leverera säkerhet för planetens klimat, så måste den industrin odugligförklaras. Det gäller ända till när industriproduktionen helt klart restaurerats och kan förklaras dugligt.

Mängden av ekonomiska investeringar i industrin kan utgöra hot mot framtiden, när den industrin inte är tillräckligt godtagbart för klimatet. Dessa ekonomiintressen utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och här gäller det de ekonomiska investeringarna i en industrisektor som är livsfarlig för livet på planeten.

Klimatet och arbete. De nödvändiga arbetsförändringar som måste ske för att förhindra den globala uppvärmningen kan bli omfattande, men ändå rimliga och någonting som samhället klarar av. Förändringar har ständigt skett i samhället i alla tider. I modern tid har samhället garanterat människornas samhällshållanden. Förändringarna måste ske i omfattande perspektivbyten. Exempelvis, ersättningen av miljöskadliga produkter till helt oskadliga produkter, dessa ersättningar gäller oskadliggörandet av allt som förstör klimatet för planeten. Tekniskt tycks det inte alls vara ett problem. Det stora problemet är att det kostar ekonomiska kapital för de industrier som ansvarar för sina tillkortakommanden.

Klimatet och nästkommande generation. Om inte alla klimatinsatser sätts in medan vi kan, så är det än omöjligare för nästkommande generation att klara av något sådant problem. Det är absolut inga överord. Nästkommande generationer är redan på väg, och de har all anledning att titta tillbaka på vilka som inte tog ansvarade för klimathotet i vårt land.

PL

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GP

"Elfordonens tid är här ..."

En makaber artikel publicerad i GP, har skrivits av ingen mindre än Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Rubriken på artikeln lyder "Elfordonens tid är här – nu måste flera aktörer agera samtidigt." Det gäller att elektrifiera mera – för el-bilismens skull. Uppmaningen gäller enbart bilismen.

FN:s klimatpanel (IPCC) företräds till största delen av väldens främsta forskare inom klimatproblematiken. Med deras klimatvarningar utges en mängd vetenskapliga rapporter om den ständigt ökade uppvärmningen. Artikeln i GP står i direkt motsättning till det som IPCC verkar för. IPCC i sina ständiga rapporter varnar för att de nuvarande klimatåtgärderna är helt otillräckliga för att kunna minska den nu pågående globala uppvärmningen.

Elektricitet – ersättning för fossila bränslen. Fossila bränslen är direkt skadligt för planeten – en insikt vetenskapen vetat om sedan 1800-talet. Användningen av petroleum har ökat ända fram till idag, och fortsätter om vi inte kan stoppa de fossila bränslena. Istället för fossila bränslen ska elektricitet ta över bilismens energibehov. Det är framförallt vad bilindustrin vill när det gäller el-bilar. Men i det sammanhanget finns det vägande själ att tänka efter noggrant! Är den nuvarande masslinjen realistisk för de verkliga behoven av planetens levande behov? Planeten bokstavligen skövlas, helt märkbart och ursinnigt.

De fossila bränslena har fram till dagens förhållande skadat klimatet i en omfattning som är svårt att reparera – möjligtvis bromsa ned, och med tiden stoppa. Att tro att man kan fortsätta på samma sätt med ersättning till elektricitet är aningslöst minst sagt. Det är lika oförsvarligt som att ersätta energibehoven med ökad kärnkraft, som ersätter problem med andra problem. Så förhåller sig verkligheten. Det kan man avläsa från IPCC:s rapporter.

Behovet är av ett helt annat slag. Det är både billigare, bättre och mer realistiskt. Det är att minska masslinjens överproduktion av allt det som inte nödvändigtvis behövs, och som kan ersättas av det allmänna och funktionella behovssamhället. Och det behöver heller inte vara speciellt svårt eller komplicerat. All kunskap finns redan och används redan – det gäller mest att öka den kapaciteten, och minska det som förstör vår planet.

Elektrifiera mera. Karin Lexén uppmanar till att påskynda övergången från bensinbilar till elbilar och önskar en mobilisering för en sådan bilökning. Att öka el-bilismen är absolut ingenting som hjälper att nå klimatmålen – det är precis tvärtom. För att nå FN:s klimatmål måste vi minska bilismen över huvudtaget – först bensinbilar men även elbilar – för att istället accentuera kollektivtrafiken.

Den verkligt kvalitativa minskningen av växthusgaser sker med ersättningen av en högkvalitativ tågutveckling, men också elektrisk busstrafik och spårvagnstrafik. Det skulle kunna halvera behovet av att minska den globala uppvärmningen, och hotet mot livet på planeten. Det kostar mindre.

Elbilens produktionsprocess är lika illa som för bensinbilar. Övergången till elbilar kan tyckas vara bättre än bensinbilar, men bara till en viss del. Det ger inga avgaser i trafiken. Massproduktionen av bilar på planeten har nu hamnat i ett läge som får planeten att haverera. Orsaken är alltså att vad som en tillverkas i industrierna så skapar det ökade elbehov. Ju mer elektricitet desto mer framställning av energi krävs det. Och energi kräver sina råvarukällor på gott och ont. Utbyggnad av energikällor är i sig en mycket krävande energiprocess. Därför är elbilar och petroleumbilar ungefär likartade skadegörare. 

Elektricitet tas ofta fram med kolkraftverk, eller oljekraftverk och atomkraftverk, som tillsammans är de allra största fördärvarna på vår planet.

Batterierna är skadliga. El-batterier till bilar är en produkt som kräver en mängd svåråtkomliga mineraler från hela världens gruvor, och något som är minst lika skadligt som bensinmotorerna.

På grund av ovanstående problem så är kollektivtrafik den allra bästa lösningen för att minska energibehoven. Och den  lösningen går helt ihop med IPCC:s krav för att lösa planetens klimatuppvärmning.

Ökad el-bilism är alltså ingen som helst lösning för planetens verkliga behov.

Paul Lindberg

DN-TÅGET

Succétåget – ett lyft för möjligheterna

Björn Wiman, redaktör på DN, skriver i sin krönika att det går att vända upp och ned på möjligheterna och ta till gammal teknik och göra dem till ny teknik för framtiden. Tåg och segelbåtar tillhör framtiden. Det finns faktiskt stora planer för segelbåtar som handelsskepp.

Jag blev jättesugen att få åka med DN-tåget till Venedig i Italien, men tyvärr blev det inte av. Vilken föredömlig succé det blev! Introduktionen för globala tågresor från Sverige till kontinenten har återkommit. 

När jag var ung reste jag till Berlin med en kompis från Stockholm med tågföretaget Mitropa, som finns än idag. Efter Berlin gick resan vidare till Prag med slutet i Jugoslavien. Det var spännande och vi fick en mängd upplevelser i de städer vi passerade. 

Orsaken till mitt engagemang för tåg – förutom det höga nöjet – anser jag vara den överlägsna kvalitativa miljökomponenten. 

Långtradarna på tåg. Teknikförslag har tagits fram att långtradare kan transporteras på järnvägen. Med en sådan lösning kan en omfattande minskning av godstrafik ske på alla motorvägar. Tidigare förslag om att elektrifiera motorvägarna för elektriska långtradare anses alldeles för dyrt och heller inte miljödugligt. Långtradare på järnväg finns i många länder och fanns även i Sverige. Containers, roll on roll off, på specialvagnar var en mycket effektiv metod, men järnvägen prioriterades inte i Sverige, istället gynnandes bilindustrins intressen. Green Cargo har ett utbyggt nät från Göteborg till Mälardalen – något som ytterligare behöver växa till. SJ måste också ta större ansvar för godsutvecklingen – framförallt för klimatbehovens skull.

DN kan gynna klimatet. DN-tåget blev en verklig uppvisning av möjligheterna att göra rätt istället för fel. Inkomsterna för DN-tågen kan framöver vara en kraftig inkomstkälla, och som helt klart kan ersätta de destruktiva bilannonserna i Sveriges bästa dagstidning.

Se segel handelskepp!

Vision

P L

KLIMATPOLITIK

SSU ökar miljöoffensiven

På SSU kongressen 2019 tog SSU beslutet för ett större klimatansvar som den primära politiska frågan. Det handlar om inriktningen för en realistisk klimatförändring. Det betyder att SSU nu tar sitt fulla ansvar för framtiden.

Kongressens förslag gällde bland annat förbud av fossildrivna bilar år 2025, och förbud av fossila bränslen år 2030. Som ersättning för minskad bilism föreslogs sänkning av kollektivtrafikavgifter. Och framöver ska kollektivtrafiken helt avgiftsbefrias.

Ytterligare ett beslut gällde inskränkningar av inrikesflyg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö – samtidigt med en progressiv flygskatt, som ökar i skatt med ökade flygresor. Ersättning för inrikesflyget skall på sikt ersättas av höghastighetståg som är betydligt mindre miljöskadligt.

Kongressen beslutade även att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi 2040, samtidigt med avvecklingen av kärnkraften.

Förbundsordföranden i SSU, Philip Botström, anser att socialdemokratin borde politiskt gå i täten för att bekämpa den globala uppvärmningen. Trycket ökar även bland de övriga politiska ungdomsförbunden.

Framöver kommer den nuvarande generationen att få skämmas för att de stod i vägen för nödvändiga åtgärder, och bara kortsiktigt tänkte på företags- och samhällsekonomi.

Klimafrågan och forskningen.

SSU tycks främst ha utgått från den internationella klimatforskningen kring faran med den globala uppvärmningen, medan partifolket mest har vänt sig till ekonomism och det samhällsekonomiska ansvaret. 

Men det ansvaret borde väl justeras så att det istället underordnas behovet av ekonomiska samhällsomställningar för ett absolut nödvändigt stopp av den globala uppvärmningen.

Philip Botström säger att klimatskammen inte borde drabba unga, utan politiker och storföretagare. Socialdemokraterna borde ha alla förutsättningar att leda klimatkampen, menar Botström. Och Botström fortsätter: Gör vi inte den här omställningen nu, kommer vi inte bara att svika kommande generationer utan även dö ut som rörelse förr eller senare.

Paul Lindberg

Foto: RLC

KÄRLEK OCH RÄTTVISA

En värld med största möjliga humanitet

Pridefirandet i världen har genomgående blivit ett mått för vad som är uppriktig demokrati. I flera länder tolereras inte mångfald, som istället bekämpar mångfalden och därmed demokratin. Det visar sig helt klart att utan kärlek och rättvisa råder istället det humanitära underskottet.

Värdeorden kärlek och rättvisa är grundpelaren från juden Jesus och den rörelse han var upphovet till. Det handlar om hur vi ska leva med varandra. Dessa värdeord kommer inte alls från Paulus, och inte heller från Gamla testamentet. För bara några decennier sedan hölls homosexuella i smärtsam diskriminering i större delen av världen. De fängslades och mördades.

Demokrati har aldrig serverats gratis. Kärlek och rättvisa segrade hos mängden av Jesus anhängare och hans efterföljare. De som inte vill leva upp till Jesus grundvärderingar är heller inte Jesus systrar och bröder. 

Jesus värdeord har tålmodigt fått erövra rättigheterna för kärlek och rättvisa. I länder med folk av den goda viljan har framgångarna för humanism och demokrati kommit längst i världen. I Sverige har alla partier i parlamentet erkänt, och till och med stöder hbtq-rörelsen, i en föredömlig kärlek och rättvisa.

Fängslad av traditionsbunden förstockning blev istället en antagonism till det Jesus uppmanade oss att leva upp till. När det istället gällde förverkligandet av humaniteten genom kärlek och rättvisa.

Paul Lindberg

DEN SANSLÖSA ÖKNINGEN

Ökat elbehov ökar global uppvärmning  

Eldrivna långtradare på motorvägar, i massor, och datahallar som konsumerar el som stora städer. Ökad el-bilism ökar behoven av ökad el-framställning. Och all denna el-hysteri framställs av en mängd energikällor, som drabbar naturen och livet på planeten. 

Lättsinniga politiker vill gynna långtradarfabriker och elektrifiering av motorvägar för ökade godstransporter. Detta trots att godstransporter bäst fungerar med effektivare järnvägar – och mindre energiåtgång. All elenergi framställs av en mängd olika energikällor – vilket är ansvarslöst ur miljösynpunkt. 

Eftersom planetens invånarantal ständigt ökar, så ökar även människornas livsuppehållande behov av materiella resurser för att kunna leva. Om den redan gynnade delen av jordens befolkning därutöver ökar materiel livsstil och konsumtion i växande omfattning så pressas planeten ytterligare. Denna saklighet har varit verklighet under många decennier. Ökningen av allt det människan tar sig för påverkar den globala uppvärmningen. Planeten måste istället lindras från nedbrytning och miljöbelastningar.

Vissa politiker tycks mena att den globala uppvärmningen måste leda till minskad användning av petroleum – efter det att oljeresurserna tagit slut. Det kan även vara så att de förstår vad som är på gång med den globala uppvärmningen, men önskar att det inte ska vara på det sättet. Och låter sina ideal fortsätta som om den hotande faran ännu inte riktigt står för dörren – petroleum ersätts med el-bilar och så vidare. Det finns exempel på politiker som uttrycker sig i den riktningen – exempelvis Ebba Bush Thor, KD, och Jimmy Åkesson, SD. De vill tvinga på sina ideal och låtsas som att den globala uppvärmningen inte är en realitet. Allt för att locka fram en annan världsordning där den globala uppvärmningen inte finns. Och demokratin utarmas i kapp med planetens förstörelse.

Världsordningen brister olyckligt på grund av dalande sans och reson.

Paul Lindberg

LIBERALT OMTUMLANDE

Socialliberalism som behövligt parti

Kampen för demokrati har i Sverige som i övriga världen varit omtumlande. Ingenting gott kom av sig själv. Liberalism var som kraftfullast i insatsen för Sveriges rösträtt och demokratiutveckling. Det var bland annat i samförståndet med socialdemokratin mot högern. En förnämlig prestation i svensk samhällshistoria.

Paul Lindberg: |2019-06-18| Folkpartiet har vanligen varit ett kluvet parti, med kluvna medlemmar och fundersamma sympatisörer. Sympatisörerna minskade när socialliberalism lades i byrålådan och ersattes av konservativ nyliberalism. Denna nyliberalism är klart motsatsen till socialliberalism. Nyliberalism välte sig över socialliberalism, vilket kännetecknar högern överlag. Detta visar sig tydligt i liberalernas omtumlande partiledarkomplikation. Så gick det med liberalism i Sverige – ett faktum.

Helt klart ser det ut som att de liberala partidistrikten drar sig högerut, och kanske drar det till sig lite högerfolk från andra kretsar. Men sannolikheten kan även vara att mängden socialliberaler i så fall tar chansen och skapar det riktiga partiet – ett socialliberalt folkparti. På så sätt slipper socialliberalerna den destruktiva högern som omöjliggör den demokratiska utvecklingen som samhället är i så starkt behov av.

Liberalerna blev aldrig ett politiskt stabilt parti i de stora politiska svepen för övrigt. Den socialliberala medvetandet har varit stor hos många liberala medlemmar och med stort samhällssocialt patos. Dessa krafter gav liberalism en position, men som helt tvingats åt sidan, i och med den totalitära maktgruppen av nyliberala och konservativa krafter. 

Näringslivet har alltid kommit först hos liberalerna, medan fackföreningsrörelsen ofta missaktats. På något sätt har aldrig liberalerna hittat sig själva. Det kan vi se i dagsläget.

Energipopulism

"Mera kärnkraft och billigare bensin"

Moderaterna försökte tvinga på en kvarhållen kärnkraft, trots att hela världen avvecklar den. Kärnkraft är för dyrt, men i synnerhet för riskabelt. Efter detta misslyckade försök bytte Moderaterna till "billigare bensin". Men det visades att bensinen inte är dyrare i Sverige än i övriga Europa. M gör sig själva billiga.

Paul Lindberg: |2019-06-08| Moderaterna tycks vara i panisk skräck av att hitta gångbara argument att kunna driva. Men det blir bara fel, de tycks tänka baklänges. Kärnkraft har sedan länge kapsejsat i hela världen. De största kärnkraftsländerna har inte längre råd att driva dessa kostnadsmagneter – eftersom alla andra alternativ är säkrare och konkurrensdugligare.

Argumentet "billigare bensin" blev ett lika dråpligt och obevandrat blunder. Eftersom petroleum i hela världen går mot sin upphällning så ökar också bensinpriserna i hela världen. Men det finns dock tillräckligt mycket petroleumtillgångar för att miljömässigt kunna kvadda den här planeten. Hur stollig kan M-ledningen vara egentligen?

Stockholmsmoderaterna gör precis tvärtemot sin egen partiledning, de är med och utvecklar kollektivtrafiken, eftersom det är de reella behoven för samhället i vår tid och för framtiden. M i Stockholm har tagit stora steg tillsammans med de gröna partierna och låter kollektivtrafiken växa kvalitetsmässigt. Detta har gjorts istället för bilismens destruktiva påverkan av både miljön, hälsan och ekonomin – med andra ord på alla väsentliga punkter.

De krafter som verkar för billigare bensin och utveckling av kärnkraft är framförallt extremhögern runt om i världen. De vill ha ett samhälle som varit tidigare och fram till idag, det vill säga den mastodontiska konsumtionsindustrin. Kunskapen om hur orealistiskt det är finns inom hela den globala forskningen och de akademiska kunskapskällorna.

Kärnkraft och petroleum är dyra och farliga källor. Vatten, vind och sol är inte gratis, men i långa loppet betydligt billigare och förstör heller inte vår planet. Det gäller att göra rätt mot natur och människor på alla sätt och vis.

STOPPA GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Halvera bilproduktion och flygtrafik nu!

Minska det som orsakar global uppvärmning. Resultaten kan ge nödvändiga effekter med en halvering av bilismen och flygtrafiken. Först när dessa branscher garanterar övertygande säkerhet kan en behärskad tillförlitlig industri tjäna både samhälle och miljöutveckling.

Paul Lindberg: |2019-05-02| Halvera motorvägsprojektet Förbifart Stockholm och möjliggör plats för genomfart av godståg. Granska om den ökade bilismen som Förbifart Stockholm för med sig kan reduceras och istället låta delar av järnvägstrafiken utnyttja biltunnlarna. På så vis kan detta projekt få en vettig ekonomisk och miljöriktig brukbarhet. Motorvägsanvändningen borde kunna förvandlas till samhälleliga nyttotjänster än bara till en ökad massbilism. Låt därför järnvägens godstrafik ersätta långtradartrafiken på motorvägarna.

För klimatets bästa är Förbifart Stockholm det sämsta – det är ett faktum. Förbifart Stockholm kommer att ökar den globala uppvärmningen. Trafikstyrelsen har varit intresseinstitution för bilismens utveckling, och för nedskärningen av tågtrafiken i vårt land. Så har det varit under decennier. Det måste få ett slut, med tanke på den globala uppvärmningen.

GREENPEACE

Jag känner ibland hopplöshet

Ibland känns det hopplöst när jag tänker på tillståndet vår planet befinner sig i. För vad kan jag som individ göra för att stoppa klimatförändringarna? Eller minska plastföroreningar i våra hav? Eller för att skydda växt- och djurarter från utrotning?

Frode Pleym: |2019-04-15| Men jag har sett det om och om igen; att när vi är många som går ihop kan vi uppnå mer än vad vi kan som individer. Tack vare tre miljoner givare över hela världen kan vi få en otrolig kraft och stort inflytande. Och det är därför jag är en del av Greenpeace.

Nedan kan ni se några exempel på våra senaste segrar för planeten. Jag hoppas att ni vill vara med och kämpa för en bättre framtid för vår planet. Vill du ta steget att bli månadsgivare i Greenpeace?

Som månadsgivare:
»
Gör du mer för att skydda vår planet: Med stabila och förutsägbara donationer kan vi reagera omedelbart när en miljökris inträffar och samtidigt arbeta för en varaktig förändring.
» Får miljön ut mer av ditt stöd: De administrativa kostnaderna är lägre för fasta avgifter, så en större andel går direkt till vad du bryr dig om.
» Säkerställer du vår oberoende röst: Bidrag från individer finansierar allt vårt arbete och gör att vi kan agera oberoende från företag och regeringars inflytande.

För att följa effekterna av ditt stöd skickar vi dig uppdateringar via e-post om de senaste miljönyheterna och gröna framgångar. Med dig ombord kan vi fortsätta att vinna segrar för miljön!

Frode Pleym, chef för Greenpeace i Sverige

bli månadsgivare!

BOKEN OM VATTEN

Vatten – om att värdera det ovärderliga

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN, skriver i förordet: "I Sverige har vi vant oss vid världens mest exklusiva lyx: säkert kranvatten och fungerande avloppsrening. Vi behöver bli påminda om att rent vatten inte är en rättighet som vi kan ta för givet, utan något som ständigt behöver försvaras även här.

Pär Dalhielm: |2019-04-07| Boken, Vatten – om att vardera det ovärderliga, är ett samarbete mellan Mattias Alexandrov Klum och Svenskt Vatten och en frukt av den resa landet runt där Mattias träffade vattenproducenter och dokumenterade lokala vattendrag. Texterna är skrivna av Anna Froster, författare och biolog och boken går nu att beställa från Vattenbokhandeln.

Vårt vatten hotas av många små och stora beslut varje dag. Vi behöver påminna oss om vattnets skönhet, skörhet och märkliga egenskaper. Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten. Vissa saker är så viktiga att det är nästan omöjligt att förstå hur viktiga de är.

– Det är svårt och kanske vansinnigt att räkna på värdet av rent vatten och fungerande natur. Men det är ett sätt att undvika ännu större vansinne, skriver Anna Froster och Mattias Alexandrov Klum.

– I Sverige ser vi tillgången till rent vatten som någonting självklart. Men det håller på att förändras. Det som länge varit vardag i många andra länder, börjar bli sanning även för oss. Det är därför den här boken har kommit till.

Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten

Beställ boken från Vattenbokhandeln

Mattias pratar med Pär om arbetet med nya boken

SVENSKt VATTEN

MINSKA BILPRODUKTIONEN

Bilreklam ökar jordens uppvärmning

Den enorma bilproduktionen slår alla försäljningsrekord runt hela världen. I kommersiella medier är bilreklam det mest påfallande alstret. Och det har påverkat vår planet högst avsevärt. Bilreklam är alltså medlöparen till jordens uppvärmning.

Paul Lindberg: |2019-04-01| Den nyliberala världsekonomin går före de humanitära behoven i världen, utan någon större hänsyn till den ökade uppvärmningen. Mammons intressen går helt utan tvivel före livet på jorden – det är uppenbart.

Bilindustrin har gjorts till ett av världens mäktigaste konglomerat med en mängd intressen inblandade. Politiskt försvaras det som nödvändigt för jobbens skull. Det är en bedrövlig tolkning. Vad skulle kunna vara viktigare än att rädda planeten från den globala uppvärmningen? Arbeten skapas genom ersättningen av bilindustrin till bland annat kollektivtrafik och framställning av tåg, tunnelbana och spårväg, med mera.

Politiken fastnar i ett oupphörligt nu. Att lära av det förgångna för att med erfarenheten värna framtiden borde vara god visdom. Inom politiken finns också sådan visionär strävan och medvetenhet – bland många. De förlegade traditionalisterna driver det nuvarande industrikomplexet till förbannelse och hotar livet på jorden – de ansvariga missbrukar fullständigt sitt ansvar.

Politiken saknar verkliga visioner för humanitär handlig för livets nödvändigheter. De har klistrats ihop med det egna egot och bilintressen. Förhoppningen av en varaktig bilism som trots allt visat sig vara orealistiskt, är något som inte tycks påverka dessa individer.

Bilismens intressenter hoppas på mirakel. Den globala uppvärmningen ökar olycksbådande, beroende på de massiva utsläppen av koldioxid. Ökningen växer, alla åtgärder har visats odugliga. De så kallade el-bilarna har inte varit till någon större nytta, än att det inte syns några avgaser i städerna. Biltillverkningen i alla processer däremot ökar i takt med den globala uppvärmningen. Det går inte att kringgå den realiteten.

Den enda möjligheten att rädda planeten är att minska bilproduktionen tillsammans med alla andra processer med liknande behov, som exempelvis flygtrafiken, men i en betydligt större omfattning än det som anses nödvändig av idag.

GREENPEACE

SCA - en klimatSCAndal som fortgår

Det skogsskydd som finns idag räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden, för att klara Sveriges miljömål, eller för att uppfylla internationella åtaganden för miljön och klimatet. Vi måste skydda den sista naturskogen vi har kvar. Här har Europas största privata skogsägare, svenska SCA ett jättestort ansvar.

Lina Burnelius: |2019-03-13| Flera forskare har varnat i en artikel riktad till SCA: De har tydliggjort att SCA måste sluta expandera in i den sista "gammelskogen"! Gammelskog har lagrat ofantliga mängder växthusgaser som frigörs när SCA kalhugger den. Det är ohyggligt!

Än så länge hörsammar inte SCA våra krav – men vi ger oss inte förrän SCAndalen upphör. Det är här du kommer in.

Fler än 40 000 personer har skickat mail till SCA:s verkställande direktör med kravet att sluta skövla oersättlig skog. Gör det du också!

Inget gör mig modigare och starkare än när vi tar ställning tillsammans. Om en vecka möter jag åter SCA:s vd Ulf Larsson på deras årsstämma. Klicka på knappen nedan och maila till Ulf Larsson.

Ju fler mail han får, desto tydligare är det att jag inte står ensam på scenen och att han egentligen förhandlar med flera tusentals människor. Människor som vägrar se den sista "gammelskogen" gå förlorad.

Maila till SCA

Maila SCA

rEGION STOCKHOLM

Tunnelbanan kommer att växa till

Det gäller behovet av en efterlängtad ökning av trafikkapaciteten, men också för den nödvändiga satsningen mot den globala uppvärmningen. Nu har arbetet kommit igång och lär bli färdigt om ett decennium. Hoppas jorden inte hunnit kollapsat till dess.

Paul Lindberg: |2019-03-12| Tidigare eftersatthet har regionens nuvarande politiker föredömligt rättat till utvecklingen för kollektivtrafiken. Satsningar har tidigare gjorts för en ensidig och tillökad massbilism – med projektet "förbifart Stockholm" som exempel. Det var det mest kostsamma vägprojektet någonsin, och utarmade ekonomiskt och tidsmässigt de verkliga behoven för en fungerande kollektivtrafik.

Politikerna har kunnat samarbeta över partigränserna och låtit behoven och miljötänkandet gå först och främst. Politikerna säger själva att det här nödvändiga projektet har försenats av tidigare syndare, men är idag glada över det positiva samarbetet.

Stockholmsförhandlingen lade grunden till kollektivtrafiksatsningen. Samarbetet gällde över Stockholms alla kommun- och partigränser. Enligt politikern Kristoffer Tamson (M) menar han "att tunnelbanan verkligen tjänar Stockholm väl, det är det trafikslag som är viktigare än något annat".

– Det är den första stora t-baneutbyggnaden på över 40 år. Nästa stora steg är gul linje från Odenplan till Arenastaden i Solna och blå linje till Nacka. "Tunnelbanan breder ut sig som rötter under Stockholm", säger Kristoffer Tamson.

Fakta. Den nya tunnelbanan

I dag ser tidsplanen för projekten ut så här:

T-bana Odenplan–Arenastaden, klar 2024.

T-bana Barkarby, klar 2024.

T-bana Nacka-Söderort, klar 2026-2027.

Spårväg syd, klar 2034.

T-bana Fridhemsplan-Älvsjö, klar 2035.

Roslagsbanan i tunnel via Odenplan till Centralen, klar 2037.

Oxfam: 

Syrier behöver inte gåvor

Syrienkonferensen i Bryssel. Syrier behöver inte gåvor, de behöver få tillbaka sina liv. Oxfam och Dansk Flyktinghjälp publicerar idag den nya rapporten ”Aid in Limbo” där organisationerna uppmanar regeringar och andra bidragsgivare att hjälpa syrier återuppbygga sina liv efter åtta år av krig.

Elin Williams: |2019-03-12| Rapporten släpps inför ett internationellt möte i Bryssel där framtidens nödhjälp till Syrien diskuteras, och sammanfaller även med åttaårsdagen sedan starten på kriget i Syrien. 

Trots att striderna i Syrien har avtagit är 11,7 miljoner människor fortfarande beroende av humanitärt stöd. Över 60 procent av dem befinner sig i regeringskontrollerade områden. Bostadshus och skolor har förstörts, hela områden saknar rent rinnande vatten och sanitet och människor har inte möjlighet att försörja sina familjer. 

Över 80 procent av Syriens befolkning lever i fattigdom, mer än en tredjedel av alla skolor har skadats eller förstörts och över två miljoner barn går inte i skolan enligt FN. 

Trots stora behov har regeringar och andra bidragsgivare varit ovilliga att finansiera arbetsmöjligheter, vilket gjort miljontals syrier beroende av nödhjälp.

Syrier behöver stöd. Robert Höglund, Kommunikationschef på Oxfam Sverige, säger:  ”Syrier behöver stöd att bygga upp sina liv igen efter åtta år av brutal konflikt. Pengarna behöver gå till att se till att människor har råd med mat, kan skicka sina barn till skolan och har tak över huvudet. Människor vill inte ha gåvor, de vill ha en hjälpande hand för att kunna bli självförsörjande igen.”

Samtidigt har den syriska regeringen gjort det svårt för hjälporganisationer att utföra sitt arbete och nå ut till utsatta människor i landet. 

”Människor är fortfarande i behov av stöd och det behövs mer pengar för att människor ska hämta sig från denna enorma kris. Syrien behöver rent vatten, utbildning och sjukvård och humanitära organisationer måste få tillåtelse att leverera hjälpen. Utan detta stöd kommer syrier tvingas lida i ytterligare flera år,” säger Höglund.

Aid in Limbo

oxfam

Bilmarknaden indoktrinerar

Hjärntvätten skapar förstörelse

Mäktig bilmarknad indoktrinerar en hel värld, vilket utvecklats till en eftersträvansvärd guldkista – som omtolkats "för jobbens skull". Och det värderas högre än "för klimatets skull". Det är sjukt. För klimatets skull kan istället jobben öka betydligt, och det är nödvändigt.

Paul Lindberg: Måste bilismen omhuldas? Nej, det borde vara självklart, men den globala bilmarknaden har aldrig varit mer lönsam som idag. Det har lett till att den globala uppvärmningen ökar avsevärt. Varför gör politikerna inga reella insatser för att stoppa klimatutvecklingen? Det görs försök på många håll, men inte inom den ökade massbilismen.

Bilismen är den värsta orsaken till den globala uppvärmningen. Vetenskapligt vet man numera att el-bilar inte minskar den globala uppvärmningen. Troligtvis kan inte el-bilar förbättras till den grad som behoven kräver.

Allvarliga orsaker till att relevanta miljöåtgärder inte görs kan delvis förklaras med att det råder stora politiska motsättningar runt om i hela världen. Den parlamentariska demokratin utsätts allt oftare av introverta stridigheter som får partikrafterna att svikta. USA var på väg att skapa alternativ till de fundamentala behoven för minskningen av koldioxider. Och så kom Donald Trump till makten. Han stoppade förbudet mot kolanvändningen och en hel del andra projekt som minskade koloxiden. Idag ökar istället koldioxidutsläppen i USA, på grund av presidentens åtgärder.

Här ovan har vi några exempel på att parlamentarism och demokrati inte är likvärdigt beroende på hur värderingarna kommer till handling. I Sverige och andra länder tycks parlament ibland paralyseras med handlingsförlamning som resultat. Samtidigt demoraliseras demokratin, och parlamentarismen övergår till andra och mäktigare makthavare, som istället vill bestämma. Den parlamentära ställningen i världen ser ut att helt tas över av den nyliberala makten. Det vill säga den globala storfinansen, med hela världens industrialister som handledare istället för politiker.

SKAPADE SAMHÄLLSKRISER

Banker orsakar boendekriser

Oseriösa banker får både individer och samhällen att rämna. Människors behov av boende har lett till en marknadsmanipulativ kriminallitet. Banker och bostadsmånglare måste avregleras från samhällsbygget. 

Paul Lindberg: |2019-02-21| Vi borde kunna komma till insikt över behovet av en kvalitativ förändring av samhällsordningen. Spekulationsekonomins katastrofala omfattning måste avväpnas. Behovet finns för ett näringsliv i balans, utan koppling till spekulationsekonomi, för en öppnare och mer innerlig demokrati som gynnar alla människor. Samhällsekonomin måste ställas till förfogande för demokratins utveckling, med ett näringsliv som underställs demokratins objektiva intressen. I dag är det precis tvärtom.

Ägarinvesteringar i värdepapper, som spekulativ handelsvara, gynnar däremot odemokratiska, destruktiva och asociala samhällsförhållanden.

Min mening är att den nuvarande "spekulationsekonomin", som alltså grundar sig på nyliberalism – laissez faire, en idé från 1700-talet, åstadkommer alltför stora vågspel för hela världen. Det skapas instabilitet inom i stort sätt alla människornas förehavanden. Det handlar om en riskfylld ekonomisk och moralisk urartning, med en spekulativ överkapitalisering av fiktiva ekonomiska värden som inte har någon realiserbar verklighet. Följden av fiktiva övervärderingar övergick i en gigantisk överbelåning, vilket alltså bara handlar om spekulativ illusionism.

Perspektiven av att frenetiskt söka rädda de ekonomiska värdena i de fiktiva tingen, som exempelvis boendemarknadens övervärdering, kan komma att bli låntagarnas härdsmälta. Samtidigt skulle en spekulationskris på boendemarknaden kunna ge upphovet för en ny ekonomisk politik, där spekulationsekonomin tvingas upphöra inom merparten av ekonomiska sektorer som i dag bara har fiktiva värden, men som i dag bara kan upprätthålls med konstgjord andning. Luften för konstgjord andning tar snart slut, och luftbubblan imploderar.

Riskkapitalister har själva uttryckt det så, att de inte sysslar med moral, utan med affärer. Det säger en hel del om orsaken till samhällsordningens kriser. 

Personligen tror jag på ett mångfaldigt företagande, med både privata och samhällsdrivna företag, som kreativa och spännande former för ändamålsenlig utveckling. Det är bland kreativa innovationer som samhällsgemenskapens mervärden skapas, men som den giriga "spekulationsekonomin" strävar efter att erövra. 

Ett sunt och välmående företagande, tillsammans med en sund offentlig sektor, är antagligen den allra bästa jordmånen för ett stabilare kvalitetssamhälle. Viktigast av allt är säkert den goda viljan.

MENINGEN MED LIVET!

Svårt att vara människa

Allra svårast blir det för dem som får uppleva den globala uppvärmningen fullt ut. Och till och med dör på grund av den nuvarande maktens ansvarslöshet och försummelser. "Bilproduktionen för jobbens skull"? Har det argumentet en verklig realitet? Ja, kanske, men mindre av betydelse om livet på jorden står på spel. Bilproduktionen och bilismen är i realiteten klimatuppvärmningens våldsverkare.

Paul Lindberg: Nu, i elfte timmen kommer förslag om att bygga nya elmotorer för bilar om två år. Detta  eftersom nuvarande elbilar är lika skadliga för klimatuppvärmningen som vilka andra bilar som helst. Hela den förljugenhet om så kallad klimatanpassad bilproduktion har kantats av en mängd besvikelser på grund av opålitlighet och lögner. Det finns knappast några klimatsmarta bilar att prata om över huvudtaget.

Bilproduktionen i världen måste antagligen halveras för att göra intryck på klimatuppvärmningen. Den övriga hälften av bilproduktion måste snabbt klara av att bygga verkliga "klimatsmarta" bilar. Om sådana bilar kostar, så är det en sak, bara de inte under industriframställningen eller i användningen påverkar den globala uppvärmningen. Det är en rimlig nödvändighet. Så länge bilproduktionen efterlämnar det minsta utsläpp som påverkar klimatuppvärmningen så måste den avbrytas. Det är nödvändigt!

Bilmarknadens massförsäljning påverkar tidernas värsta reklam- och annonspådrag. I stort sett påverkas alla medier. Det ger profit inom åtskilliga branscher inom industriländerna. Detta konglomerat av gemensamma ekonomiska intressen har en mycket stor betydelse ifall klimatuppvärmningen ska kunna stoppas. Om det för dessa intressenter väger att fortsätta i samma spår, eller att ändra inriktning för nya verksamheter, det kan ha stor betydelse för vad som händer framöver. Hoppas de har egna barn, så att de kan rädda deras och andras framtid.

Det rör på sig. Inom olika företagsbranscher ser man vad klimatutvecklingen betyder för deras utsikter. En del intressenter vill klargöra att det är andra branscher som är värstingar medan den egna branschen bara blir bättre och pålitligare, och så vidare. Det kan visserligen vara ett positivt tecken kring nya ställningstaganden inför klimatuppvärmningen. Exempelvis anser flygbranschen att bilindustrin är värstingen, medan andra intressenter tycker att både bilbranschen och flygbranschen kan minska betydligt. 

Tågbranschens utveckling av snabbtåg har uppmuntrat olika intressenter för bästa tekniska lösningar, medan flygplanstillverkare menar att el-flygplan är lösningarna istället för snabbtåg. Dessa tankar står emellertid ganska långt från realiserande. Men framtidens attacker mot klimatuppgången har verkligen kommit igång. Till dess måste bilismen och flygandet minska till omkring hälften.

GREENPEACE SVERIGE:

Varning för ökad klimatuppvärmning!

Över hela världen växer just nu en global motståndsrörelse. Barn och unga deltar i skolstrejker och demonstrationer för att protestera mot politiker och beslutsfattare som inte tar klimatförändringarna som hotar vår planet på allvar. Vi blir allt fler som visar att vi har fått nog av tomma löften och kräver kraftfulla åtgärder.

Rolf Lindahl : Nu är det dags att göra allt vi kan för att stoppa klimatförändringarna som hotar allt liv på vår planet. Vi behöver ditt stöd så vi kan göra ännu mer. Med ditt stöd kan vi informera och engagera fler människor, organisera stora, globala demonstrationer och aktioner samt sätta ännu större press på våra politiker.

Kraftfulla åtgärder är nu nödvändigt! Vi människor får ta vårt ansvar, men det är beslutsfattarna som måste göra de största förändringarna. Våra svenska beslutsfattare måste nu få igenom de kraftfulla åtgärderna för en hållbar framtid, även om utmaningarna känns enorma.

Fossila bränslen måste fasas ut och förnyelsebara energilösningar måste implementeras.

Skogar och andra naturliga ekosystem måste skyddas eftersom de binder upp kol.

Vi måste skydda våra hav, eftersom haven reglerar jordens temperatur och producerar syre.

Att leva klimatvänligt och hållbart måste bli enklare för alla

Det är nu vi bestämmer vilken planet vi lämnar över till nästa generation. Det är nu vi måste samla kraften att få igenom de förändringar som krävs för att rädda vår gemensamma framtid.

VAPENEXPORTEN BITER

Sveriges export av vapen för krigens skull

Svensk neutralitet och egen vapenindustri inrättades för ett oberoende av bland andra Nato. Sverige skulle tillverka ett eget vapenförsvar – för ett svenskt militärt behov. Istället utvecklades vapenindustrin till lönsam vapenexport för världens krigshärdar

Paul Lindberg: Sverige tillhör gruppen världens värsta vapensmedjor i relation till folkmängden. När svenska försvarsministern uttalar bristerna av att kunna försvara landet så beror det till stor del på att vapnen har sålts i allt för stor mängd till många länder, bl.a. krigförande länder. Det visades lönsammare att exportera vapnen än att skydda landets behov, som var de ursprungliga besluten.

Vapen i sig orsakar krig. I flera krigförande länder har dessa vapen använts i krig, och köps även i dag av länder i krig. Detta innebär brott mot svensk lagstiftning. Utan vapen är det svårare att kriga. All vapenupprustning har oftast lett till krig. Att sälja vapen till krigförande länder är också sveket mot FN:s statuter. Svensk vapenexport till vilka länder som helst är infantila argument med argumentet: eftersom andra länders vapensmeder gör det så kan Sverige också göra det.

Sveriges neutralitet punkterades. Sverige har haft stridsövningar med Nato och med USA och därmed är neutraliteten i praktiken upplöst. Och det kostar. Eftersom Ryssland och Nato utgör fiendskap med kraven av vapenupprustning, så leder det till vapenupprustning så att även Sverige ska kunna kriga. Men avskrämmande upprustning är knappast trovärdigt, det har aldrig fungerat. Atombomber kanske, men de utgör i så fall det största hotet om något.

Svenska vapen biter. Många människor, män kvinnor och barn, drabbas av svenska vapen i olika krigshärdar i världen. Om FN fungerat, så som var avsett med denna organisation, skulle motsättningar kunna lösas på ett mer civiliserat sätt. Nu är det inte så, och idealen för fred och mänsklig säkerhet saboteras av helt värdelösa och korrumperade maktmänniskor.

GREENPEACE

Efter FN:s klimatmöte: Tiden för handling är nu  

Budskapet från FN:s klimatpanel är tydligt: för att nå klimatmålen och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behövs omedelbara åtgärder och en aldrig tidigare skådad förändring  i alla delar av samhället. En helt central del av denna omställning är att vi måste sluta investera i smutsig fossil energi.

Frode Pleym: Efter klimatmötet i Polen och riksdagens nedskärningar av miljö- och klimatsatsningar är det tydligare än någonsin – vi kommer inte att lyckas utan ett kraftigt tryck från många organisationer och människor. Vi ser saker hända: rörelser skapas, människor organiserar sig. Du kan vara en del av denna rörelse!                  

När vi nu ser att de globala ambitionerna vad gäller klimatet inte ökar så är det extra viktigt att enskilda länder som Sverige axlar ledartröjan! Sveriges politiker måste fatta beslut som minskar utsläppen i den takt som Parisavtalet kräver. Därför är det också oansvarigt att riksdagen i förra veckan godkände en budget som prioriterar ned klimat och miljö.

Vi har en koldioxidbudget. Den krymper stadigt. Hjälp till att stoppa underskottet i vår globala budget : se till att våra pensionspengar inte investeras i det som förstör vår planet allra mest!

Ta första steget till handling - skriv under och få AP-fonderna att flytta pengarna från smutsig energi. världens ledare ökade inte sina ambitioner. Nu är civilsamhällets roll viktigare än någonsin och vi hoppas att du vill vara med oss!                  

SKRIV UNDER!

SKRIV UNDER

Varma hälsningar

Chef, Greenpeace i Sverige

Kristna Fredsrörelsen

"Stefan Löfven har ingenting lärt"

Stefan Löfven kallades till Stockholms tingsrätt angående sin kontakt med en korruptionsåtalad lobbyist som deltagit i JAS-försäljningen till Brasilien. Även personer från SAAB:s styrelse väntas vittna.

Jöran Lindeberg:  Korruption och vapenaffärer går hand i hand. Det är pinsamt att Sveriges statsminister ens varit i närheten av denna affär, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. Hon säger att ”Stefan Löfven har inget lärt av tidigare korruptionshärvor”

Ingen är misstänkt för något brott, utan de är kallade för att bidra med information till en rättsprocess i Brasilien där förutom lobbyisten Mauro Marcondes även Brasiliens förre president Lula da Silva står åtalad, uppger Aftonbladet.

Avtalet med Brasilien är värt 39 miljarder kronor och trädde i kraft 2015. Nu arbetar SAAB och Stefan Löfven vidare på att sälja in en ännu större order av JAS-plan, denna gång till Indien i samarbete med den sedan tidigare korruptionsanklagade miljardären Gautam Adan.

– Stefan Löfven verkar inte blivit avskräckt av den brasilianska korruptionshärvan utan fortsätter att prioritera vapenindustrin framför att representera demokratin och regeringens feministiska utrikespolitik, säger Lotta Sjöström Becker.

Europas stater och människovärdet

Europa för asylrätten och flyktingmottagande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel.

Daniel Bramsell:  I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Nästa år är det 20 år sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999, då grunderna för EU:s asyl- och migrationspolitik lades. Uttalandet har sin grund i det omfattande arbete som kyrkorna bedriver för och med människor på flykt runt om i Europa. Att välkomna främlingen och värna om den som behöver skydd och stöd är ett uttryck för kristen tro och för det arv som format Europa.

– Med uttalandet vill vi uppmana till engagemang för säkra flyktvägar som räddar människoliv, och rätten till att få sina behov av skydd prövade. Det handlar om ett solidariskt mottagande där alla bidrar med det de kan genom ett välkomnande och inkluderande samhälle, och ett värdigt och respektfullt samtalsklimat, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Uttalandet överlämnades av företrädare för Churches’ Commission for migrants in Europe(CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CEC) till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, med ansvar för dialog med religiösa och konfessionslösa organisationer.

LÄKARMISSIONEN

Tack till Sveriges 18 218 julklappshjältar! 

Tack vare 18 218 julklappshjältar spridda över hela landet får lika många barn i Ukraina, Moldavien och Rumänien en gladare jul. Barn som annars kanske inte får några julklappar. Under november har skolor och organisationer i Sverige engagerat sig och bidragit till Läkarmissionens kampanj Aktion Julklappen som i år firar 20-årsjubileum.

Eva Nordström: Initiativet Aktion Julklappen har sedan starten varit med och förmedlat julglädje till över en halv miljon barn i de fattigaste delarna av Europa. I år bidrog hela 18 218 julklappshjältar runt om i Sverige till en gladare jul! – Jönköpings län har flest julklappshjältar i relation till befolkningsmängd.

Behövande barn i Ukraina, Moldavien och Rumänien har i år tagit emot totalt 18 218 julklappar med en personlig hälsning som barn i Sverige slagit in och skickat. Julklapparna innehåller bland annat en tablettask, ritblock och färgpennor men även mer praktiska saker som tvål, tandborste och reflex. De barn i Sverige som har gett klappar får ett diplom och ett tack för sin insats.

Theoz med Läkarmissionen för att dela ut julklappar i Ukraina. Theodor ”Theoz” Haraldsson, som både är känd från Youtube, TikTok (tidigare musical.ly) och som shuffla-stjärnan bakom artisterna Samir och Viktor reste tillsammans med sin familj och Läkarmissionen till Lviv i Ukraina för att överlämna en del av julklapparna som årets julklappshjältar samlat in. I Lviv stödjer Läkarmissionen bland annat dagcentret CCC, Children Care Center, dit barn dagligen kommer för att till exempel få hjälp med skolan, få tillgång till hälso- och tandvård och ta del av olika sociala verksamheter.

– Här har barnen det inte så bra. De har ingen värme, de fryser och de har ingen dusch. Det är ganska tragiskt att se. Det är svårt att förstå hur jobbigt barn i vissa länder har det och det är verkligen sjukt att så lite kan göra så mycket, säger Theoz under resan i Lviv.

Julklappshjältarnas paket delas ut i fattiga familjer, på skolor, barnhem och sjukhus i Rumänien, Moldavien och Ukraina och är ibland de enda presenterna barnen får. Paketen från de svenska julklappshjältarna löser så klart inte barnens livssituation, men de bidrar med något som också är viktigt: en stund av glädje.

– Den enorma orättvisan gör att man känner sig rätt liten. Behoven är så mycket större än vad en julklapp kan rymma. Men paketen betyder jättemycket för barnen, så alla julklappshjältar kan verkligen vara stolta över sin insats, säger Helen Karlström, projektledare för Aktion Julklappen på Läkarmissionen.

Jönköpings län bäst på julklappshjältar. Flest julklappar skickades från Stockholms län, men sett till antal invånare är det Jönköpings län som bidragit med mest julklappsglädje till flest barn i Ukraina, Moldavien och Rumänien.

Aktion Julklappen innebär att julklappshjältar runt om i hela Sverige slår in julklappar med en personlig hälsning till barn i östra Europa. Sedan 1998 har mer än en halv miljon paket delats ut i bland annat Ukraina, Georgien, Moldavien och Rumänien. I år blev det över 18 000 från hela landet.

Om Läkarmissionen. Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. 

Läs mer på lakarmissionen eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.

OXFAM

Rent vatten till drabbade av tsunamin i Indonesien

De senaste rapporterna pekar på 373 dödsfall och 128 saknade, över 1500 skadade och fler än 11.000 personer som tvingats bort från sina hem. Antalet drabbade kan växa då kuststäder på Sumatra och Java har blivit förvandlade till ruiner av de gigantiska vågor som slog till under söndagen efter vulkanen Anak Krakataus utbrott.

Robert Höglund: Den internationella hjälporganisationen Oxfam kommer arbeta tillsammans med Indonesiens regering för att tillhandahålla rent vatten och sanitetslösningar för människorna som drabbats av tsunamin som slog mot Indonesien igår söndag.

De senaste rapporterna pekar på 373 dödsfall och 128 saknade, över 1500 skadade och fler än 11.000 personer som tvingats bort från sina hem. Antalet drabbade kan växa då kuststäder på Sumatra och Java har blivit förvandlade till ruiner av de gigantiska vågor som slog till under söndagen efter vulkanen Anak Krakataus utbrott.

Vulkanen fick ett till utbrott igår och de omgivande områdena är täckta av aska, människor fruktar ytterligare vågor.

Dino Argianto, Oxfams operationella chef i Yogyakarta säger: ”Människor är i chock och är oroade för sin säkerhet, de behöver rent vatten, sanitetsösningar och mat. Vi behöver också lägga extra uppmärksamhet vid kvinnor och barns behov”.

”Två av våra team är redan på plats och arbetar tillsammans med partners för att utvärdera behoven och se till att hjälpen kommer fram snabbt där den behövs.”

Oxfam kommer att tillhandahålla rent vatten, bygga toaletter och distribuera hygienkits vilka inkluderar filtar och tvål.

Indonesien är en av de mest katastrofdrabbade länderna i världen och såg under 2018 flera katastrofer som lämnat nära 4000 personer döda eller saknade och hundratusentals utan hem.

Oxfam, tillsammans med partners, har nått över 100 000 personer som drabbades av jordbävningen på Sulawesi tidigare i år, med rent vatten. Oxfam har också jobbat med att bygga upp den humanitära kapaciteten hos lokala partners så att de kan ge omedelbar hjälp när en katastrof slår till.

www.oxfam.se

HONDURAS – WE EFFECT

Mordet på Berta Cáceres har fallit

Berta Cáceres, en av de viktigaste ledarna för urfolkens rättigheter, miljön och de mänskliga rättigheterna i Honduras, mördades den tredje mars 2016. Den 29 november 2018, nästan tre år senare, föll den första domen i fallet – En dom utan rättvisa.

Helena Kilström Esscher:  Sju personer dömdes, men Cáceres familj och organisationen hon grundade menar att det är en dom utan rättvisa och att de ytterst ansvariga fortfarande går fria.

Som grundare och samordnare för Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en av We Effects partnerorganisationer i Honduras, ledde Berta Cáceres flera betydelsefulla strider under sitt 45-åriga liv. Hon var känd i kampen för de honduranska urfolkens rättigheter. Den viktigaste striden för henne var att försvara urfolket Lencas rättigheter och territorium.

Berta Cáceres synade och utmanade landets ekonomiska och politiska makter. Under sina sista månader i livet förföljdes och trakasserades hon. Hennes kamp mot vattenkraftsprojektet Agua Zarca, som hotar Lenca-folkets liv, uppskattades inte av alla. Projektet hotade Lenca-folkets mark och tillgång till vatten. Vattenverket skulle bryta mot miljölagar och saknade godkännande från lokalbefolkningen.

Rättsprocessen efter mordet på Berta Cáceres har varit lång. I oktober 2017 presenterade fem oberoende specialister inom internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, internationell straffrätt och komparativ straffrätt en rapport om mordet, med bevis på hur det hade planerats under lång tid med inblandning av inflytelserika personer. Chefer och säkerhetspersonal på det elbolag som driver vattenkraftsprojektet, Desarrollos Energéticos (DESA), samt högt uppsatta statliga tjänstepersoner och säkerhetspersonal, har enligt rapporten varit delaktiga i planeringen och genomförandet av mordet. Enligt rapporten skedde mordet inom ramen för en bredare strategi med syfte att kontrollera, neutralisera och eliminera hinder för utvecklingen av energiprojektet Agua Zarca.

Åtta personer har hittills åtalats. Sju av dessa dömdes den 29 november i år. Domstolen fastslog att mordet på Berta Cáceres har utförts av ett kriminellt nätverk i samverkan med högt uppsatta chefer på DESA.  Bland de dömda återfinns två före detta militärer och två personer som tidigare har arbetat på DESA. Syftet med mordet var att tysta protesterna från Càceres och COPINH emot vattenverket.

En vecka efter domen, den sjätte december, presenterade COPINH rättegångens felaktigheter och brister inför den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. De förtydligade att hotbilden mot COPINH finns kvar och att en dom inte innebär rättvisa. Medlemmarna i organisationen kommer inte vara säkra så länge det inte finns rättvisa.

Kritiken mot domen har också varit hård då de som har planerat mordet inte har dömts, och rättsprocessen har fått kritik för bristande transparens. Förhandlingarna skedde bakom lyckta dörrar och Bertas familj och medlemmar ur COPINH nekades tillträde till rättssalen.

Fakta:

  • Urfolksledaren och miljöaktivisten Berta Cáceres var ledare för Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en av We Effects partnerorganisationer i landet. COPINH har varit en stark röst i försvaret av urfolkens rättigheter, särskilt rätten till mark och naturresurser.

  • Berta mördades i sitt hem i La Esperanza i Honduras den 2 mars 2016.

  • Före mordet hade Berta och COPINH demonstrerat och uttalat stark kritik mot vattenkraftsprojektet Agua Zarca som vid den tiden delfinansierades av den finska utvecklingsfonden Finnfund och Netherlands Development Finance Institution (FMO). I juli 2017 avslutade Finnfund och FMO sitt samarbete med företaget Desarrollos Energéticos (DESA) som driver projektet.

  • Den 31 oktober 2017 presenterades en rapport framtagen av El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) bestående av fem oberoende specialister inom internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, internationell straffrätt och komparativ straffrätt. Rapporten baseras på en oberoende genomgång av fakta och bevis i fallet och visar att chefer och säkerhetspersonal på DESA, samt högt uppsatta statliga tjänstepersoner och säkerhetspersonal, varit delaktiga i planeringen och genomförandet av mordet. Enligt rapporten skedde mordet inom ramen för en bredare strategi med syfte att kontrollera, neutralisera och eliminera hinder för utvecklingen av energiprojektet Agua Zarca.

OXFAM

Nya regler mot otillbörlig livsmedelshandel

Europeiska kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna har kommit överens om ett direktiv om att förbjuda otillbörliga handelsmetoder i handeln med livsmedel. Direktivet syftar till att förhindra orättvisa metoder som stora europeiska livsmedelsaktörer använder för att pressa sina leverantörer. Nu måste det ratificeras av parlamentet och medlemsstaterna innan det blir EU-lagstiftning.

Robert Höglund:  Oxfams expert på ekonomisk rättvisa i EU Marc-Olivier Herman, säger:“Oxfam välkomnar de nya reglerna som ett viktigt steg i kampen mot fattigdom, ojämlikhet och orättvisa metoder i EU:s livsmedelshandel. Reglerna skyddar människor som producerar maten, både inom och utanför Europa. Genom att förbjuda de orättvisa handelsmetoder som livsmedelskedjor använder för att pressa sina leverantörer bidrar EU till att få stopp på det mänskliga lidandet bakom vår mat.

”Organisationer i civilsamhället kommer att kunna lägga fram formella klagomål mot livsmedelsaktörer på uppdrag av livsmedelsproducenter om exploatering uppstår. Denna frihet är avgörande för att bekämpa det klimat av rädsla som för närvarande finns i den globala handeln med livsmedel.

”Även om detta är ett viktigt första steg behövs ytterligare åtgärder. När dessa nya regler blir lag bör EU:s medlemsländer utvidga listan över förbjudna otillbörliga handelsmetoder och se till att deras nationella myndigheter har möjlighet att vidta åtgärder mot livsmedelsaktörer som missbrukar sin makt.”

Övrig information:

  • Oxfams EU Economic Justice Policy Lead, Marc-Olivier Herman, finns tillgänglig för intervjuer i Bryssel.

  • Den överenskommelse som uppnåtts i dagens förhandlingar måste ratificeras av Europaparlamentets och EU-medlemsstaternas plenum.

  • För mer bakgrundsinformation, se Oxfams analys av det ursprungliga förslaget från Europeiska kommissionen och läs TraidCrafts blogg.

  • Oxfam lanserade nyligen en kampanj för att uppmana livsmedelsaktörer och regeringar att förbättra arbetsförhållanden, öka öppenhet om var maten kommer från, ta itu med diskriminering mot kvinnor och se till att en större del av vad konsumentpriset på mat når de människor som producerar den.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder www.oxfam.se

2018

RIKARE LIV

Rikare Liv utsattes för ett smärre sabotage! 

Länken till tidning Rött, som fanns på Rikare Livs indexsidas högerspalt, ersattes i stället med en länk till Vänsterpartiets valprogram. Det gjordes för drygt en månad sedan. Syftet tycks ha varit att koppla Rikare Liv med något annat än vad vi står för.

Paul Lindberg: Rikare Liv utsattes alltså av ett illegalt handlande, troligtvis med avsikten att koppla samman åsikter och ståndpunkter med diffusa avsikter. Eftersom varken Vänsterpartiet eller Rikare Liv har ändrat på länken, så är det istället någon annan som illegalt har fifflat.

Orsaken att Tidningen Rött togs med gällde artiklarnas föredömlighet vad det gällde humanism, rättspatos och folklighet.

Rikare Liv stöder helt och fullt de demokratiska rörelserna i Sverige. Där ingår även Vänsterpartiet och liberalism, socialdemokrati, centerparti, moderater, feminism, miljöparti; där ingår hela den omfattande solidaritetsrörelsen för fred och säkerhet för hela världens folk. Demokrati gäller alla dem som inte anser att främlingsfientlighet och rasism, människohat och global uppvärmning kan vara godtagbart på något sätt.

En varning för den snara framtiden gäller att högerextremism tar till vilka medel som helst för att sabotera den kärnfulla demokratin.

Se videon!

GREENPEACE

Mitt namn är Emma Thompson

Du kanske känner igen mig från filmer som Love actually och Förnuft och känsla. Eller så har du ingen aning om vem jag är. Men idag skriver jag till dig eftersom jag liksom du är en del av Greenpeace, och för att jag är djupt bekymrad över planetens framtid.

Emma Thompson: Genom åren har jag verkligen varit stolt över de viktiga framsteg som vi tillsammans uppnått när det gäller att skydda världens regnskogar. Samtidigt är jag förtvivlad över de företag som inte tar sitt ansvar för sin verksamhet. För även om större verksamheter förpliktat sig till att sluta köpa palmolja från de företag som skövlar regnskogarna innan 2020, så har inte mycket skett.

Det är nu dags, att vi sätter press på dessa företag så att de håller sina löften - för människans, djurens och klimatets skull. Stöd vårt arbete och få ett fint gåvobevis.

Därför har jag lånat ut min röst till en kort, fin tecknad film som berättar historien om en liten flicka och hennes vän – orangutangen Rang-tan . Min förhoppning är att filmen kan sprida medvetenhet om den smutsiga palmoljeindustrin, som leder till att Indonesiens livsviktiga regnskogar hotas.

Se videon om Rang-tan här och stöd vårt arbete så vi tillsammans kan sätta press på företagen som bär ansvaret för ödeläggelsen av orangutangernas hem.

Nestlé och Colgate-Palmolive köper enorma mängder palmolja för att tillverka snacks och tandkräm. De är tydliga exempel på företag som inte håller sina löften och samtidigt pratar vitt och brett om hur bekymrade de är om miljön.

De har nu endast mindre än 500 dagar på sig att agera. Det är hög tid att de omsätter sina fina ord i handling.

Tillsammans har vi tidigare uppnått stora framsteg i att påverka andra verksamheter som också hotar orangutangernas hem, till exempel pappersmassaindustrin. Det har vi gjort genom att sätta press så att stora företag slutar handla med leverantörer som skövlar Indonesiens regnskogar. Och vi kan göra det igen! Palmoljeindustrin är det största hotet mot orangutangernas överlevnad.

Som konsumenter, miljökämpar och som medmänniskor som delar denna planet, kan vi tillsammans sätta global press och vara de röster som våra fantastiska regnskogar och orangutangerna förtjänar.

Stöd vårt arbete idag!

PS. Du kan också skänka en gåva via Swish: 123 264 44 09

Spårvagnar kan minska energianvändningen påtagligt. El-bussar och spårvagnar kan exempelvis ersätta en stor del av privatbilismen i storstadskärnorna. Det minskar energianvändningen.

KLIMATÅTGÄRDER

Sverige borde gå först! 

Minska bilismen i storstäderna! 

Som upptakt till stoppet för den globala uppvärmningen kan den enklaste åtgärden vara den effektivaste – att minska den privata biltrafiken till hälften i Sveriges storstäder. Det skulle ge resultat per omgående. Utveckla istället kollektivtrafiken i dessa tätorter för en funktionsduglighet som passar människorna och miljöbehoven.

Paul Lindberg: Förbättrad kollektivtrafik, och minskad privatbilism i Sveriges större städer skulle minska de skadliga utsläppen. Koldioxidutsläppen utgör ett av de värsta hoten mot hela mänskligheten. Kärleken till bilen är ett globalt fenomen som måste kunna övergå till kärleken för livet och naturen – bland annat för överlevnadens skull.

När debatten om den globala uppvärmningen gick igång, för decennier sedan, var det experterna inom klimatforskningen som först förstod vad som väntar oss. Med tiden växte kunskapen, men istället för åtgärder uppfanns konceptet "miljöbil" som skulle rädda miljön. Miljöbilar möjliggjorde istället en försäljningsökning som slog alla rekord. Det blev istället comme-il-faut att köpa vilka bilar som helst. Det blev stora bilar med starkare motorer, men knappast miljövänligare – det som kallas green wash. Mängden bilar ökade katastrofalt och med detta ökade koldioxidutsläppen.

Idag ökar koldioxidutsläppen både i Sverige och i den övriga världen. Därför är det viktigt att komma med effektiva åtgärder snabbast möjligt – helst nu! Sedan är det försent! 

70 miljoner personbilar tillverkas per år i världen. Inkluderar vi vans och små lastbilar blir siffran omkring 90 miljoner per år. Biltillverkning är den största verkstadsproduktion genom tiderna. Då är inte vanliga lastbilar och långtradare medräknade. Oavsett nyttograden av denna gigantism så kan kontentan för människan vara dess uppgång och fall. Vi kanske har vunnet industrialismens höjdpunkt med resultatet av en skottskadad planet för nästkommande generationer. Det ansvaret väger tungt på alla människor på denna planet.

Framställning av bensinbilar eller elbilar avger ungefär lika stora negativa värden – men på olika sätt. Elbilens batteritillverkning motsvarar många tusentals körningar med en bensin- eller dieselbil. Elbilen är faktiskt inte speciellt klimatsmart. Det är framförallt vid alla bilars tillverkning som hållbarheten kommer på skam.

Trolleriet med el-bilen är att den för bilägaren är fri från koldioxidutsläpp. Men att det vid tillverkningen av samma elbil avger mängder av koldioxid.

Nuvarande elbilar, exempelvis bilmärket Tesla, presterar för en enda elbil mellan 15 och 20 ton koldioxidutsläpp – bara för batteritillverkningen. Elbilarna avger alltså ungefär lika mycket koldioxid som bensin- och dieselbilarna, i det långa loppet. Elbilar skadar klimatet så som bensin- och dieselbilar.

Det har slagits fast av IVL, Svenska Miljöinstitutet för Energimyndighetens och Trafikverkets räkning som visar att batteritillverkningen till el-bilar är så pass energikrävande att klimatnyttan i det stora hela försvinner.

Det finns alltför många miljö- och energiproblem vid biltillverkning. Råmaterial, exempelvis metaller av en mängd olika speciella slag, hämtas från marken, mestadels dagbrott, vilket i många länder skapar skarp miljöförstöring och förgiftningar bland djur och människor. Odlingsmarken görs många gånger oanvändbar.

Miljöförbättringar har säkert gjorts på sina ställen, men långt ifrån de accelererande behoven. En säker sak är att bilismen av idag påverkar den globala uppvärmningen på ett alltför överhängande sätt. Koldioxidutsläppen måste omedelbart stoppas till nollpunkten. Så förhåller sig läget för planeten Jorden!

Det som irriterar mig mest är det asociala sveket mot den yngre generationen och kommande generationer.  

Läs även Ulf Svenssons artikel: 

Bilism in absurdum

2017

 

Greenpeace

Oljejätten Shell gav upp exploateringen av Arktis

I Januari 2015 trodde nog ingen att Shell skulle stoppa sin oljeborrning i Arktis redan innan årets slut. Oljejätten hade under flera år försökt öppna nya oljefält i Alaska – helt utan hänsyn till klimatet eller miljön.

Frida Bengtsson: |2017-05-03| Under de här åren protesterade flera miljoner människor tillsammans med oss mot deras planer. Kravet var enkelt; området måste skyddas från exploatering. Shell vek sig till slut för trycket och gav upp sina destruktiva borrplaner i Arktis. En historisk seger för miljörörelsen!

När människor enas runt en fråga kan vi åstadkomma stordåd. Liknande strider pågår fortfarande världen över. Jag har tidigare skrivit till dig om en av dem – Amazonrevet. 

Varmt tack om du redan gett en gåva! Om du inte har gjort det, så kan du fortfarande vara med och bidra till att skydda det här unika området.

Ekosystemet kring Amazonrevet och Amazonflodens mynning har inte ens utforskats ordentligt, men oljebolagen står redan i kö för att få borra i området. Jag vill inte tänka på vilken förstörelse ett oljeutsläpp skulle orsaka det känsliga ekosystemet och de sjökor, fåglar och koraller som lever där.

Vi kan se till att revet skyddas från oljeexploatering. Över en miljon människor har redan skrivit under för att skydda området och i slutet av mars skrev tusentals till oljebolaget Total för att kräva att de avstår sina planer att borra vid revet.

Tack vare engagerade människor kan vi åstadkomma förändring. Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och försvara Amazonrevet genom att ge en gåva. Att vi fick Shell att lämna Arktis var fantastiskt. Nu ser vi till att det även händer vid Amazonrevet!

PS. Stöd gärna kampen för att skydda revet och dess invånare här eller swisha till 901 24 02.

Tack för att du är med och gör skillnad!

CARL THAM: DALADEMOKRATEN

"Överdrivna hotbilder mot Sverige"

I en ledarartikel i Dalademokraten skriver Carl Tham att regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Tham menar att försvarsminister Peter Hultqvist inte främjar avspänningen i vår del av Europa. "Försvarsministern skickar fram det ena aggressiva anförandet efter det andra, vilket inte alls delas med Europas övriga länder.

Paul Lindberg: |2017-06-01| Peter Hultqvist rumlade om i famnen på Trumps försvarsminister (James ”Mad Dog” Mattis) under sitt besök i USA. Hoten enligt den svenska försvarsministerns mening är uteslutande Ryssland och Kina, och det är USA som måste upprätthålla världsordning och fred. 

Hultqvists extrema uppfattningar var utan sans och reson, med en total brist på nyansering av faktiska realiteter. 

Carl Tham uttrycker i sin ledarartikel "att Trumps USA skulle vara den fredliga världsordningens särskilda väktare är en åsikt som den svenska regeringen nog är ganska ensam om. Bara Trumps globala miljöpolitik är ett större hot mot världen än ryska aggressioner i Ukraina. Men USA har inte heller tidigare varit någon pålitlig garant för en internationell världsordning annat än när den gynnat USA:s ekonomiska eller politiska intressen. Trump är inte den första amerikanska president som misstror och underminerar Förenta Nationernas arbete."

Läs hela ledarartikeln i Dalademokraten!

CARL THAMS LEDARARTIKEL

SIPRI

SIPRI välkomnar ambassadör Jan Eliasson

Den svenska Regeringen har utsett ambassadör Jan Eliasson som ny ordförande i SIPRI styrelsen. Eliasson kommer formellt tillträder sin tjänst den 1 juni 2017. Han efterträder ambassadör Sven-Olof Petersson i detta läge.

Stephanie Blenckner: |2017-04-27| Jan Eliasson är en välkänd och högt respekterad svensk diplomat som var biträdande generalsekreterare för FN mellan 2012 och 2016, och Sveriges utrikesminister under 2006.

Ytterligare milstolpar i sin framstående karriär räknas även positionen som ordförande i den 60: e sessionen i FN:s generalförsamling 2005-06; hans utnämning som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Darfur under 2007-08; hans roll som FN:s första undergeneralsekreterare för humanitära frågor, 1992-1994; och hans medverkan, 1980-1986, i FN-insatsen förmedlande i Iran-Irak-kriget, som leddes av förre statsminister Olof Palme i Sverige.

"Det är med stor förväntan jag antar detta läge med SIPRI. Jag har alltid haft uppriktig respekt för institutets arbete och uppskattning av sin globala rykte. Jag är övertygad om att Sipri kommer att fortsätta att spela en viktig roll när det gäller att ta itu med olika aspekter av internationell fred och säkerhet", säger Jan Eliasson.

Vi välkomnar utnämningen, säger SIPRI direktör Dan Smith:  – Jan Eliasson är en mycket duktig diplomat med djup kunskap om de viktigaste frågorna om fred och säkerhet och med en mycket relevant erfarenhet. Han kommer att ge enastående internationella kontakter och expertis till denna position. Jag ser mycket fram emot att arbeta med honom som ledare för vår framstående styrelsen."

Enligt SIPRI:s stadgar är ordförande i SIPRI:s styrelse utsedd av den svenska regeringen, baserat på nomineringar från SIPRI-styrelsen SIPRI-Forskning Personal Collegium och SIPRI:s personalföreningar. Ordföranden kan fungera under högst två på varandra följande femårsperioder.

Förutom Sven-Olof Petersson, har Eliassons föregångare som SIPRI ordförande varit Göran Lennmarker, Rolf Ekéus, Daniel Tarchys, Inga Thorsson, Ernst Michanek, Rolf Björnerstedt, Karin Söder, Hans Blix, Rolf Edberg, Gunnar Myrdal och Alva Myrdal.

De nuvarande medlemmarna i SIPRI styrelse är Dr Dewi Fortuna Anwar (Indonesien), Dr Vladimir Baranovsky (Ryssland), Espen Barth Eide (Norge), ambassadör Lakhdar Brahimi (Algeriet), ambassadör Wolfgang Ischinger (Tyskland), professor Mary Kaldor (United Kingdom), Dr Radha Kumar (Indien) och SIPRI Director Dan Smith (United Kingdom).

Action Aid

Extrem torka i östra Afrika

Månader av torka har försatt 20 miljoner människor i hunger, tvingat familjer att sälja sin boskap och lämna hemmet för att klara försörjningen. Betesmarker har utarmats och det har skett en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Under dessa extrema förhållanden varnar ActionAid nu också för risken för våld mot kvinnor och flickor.

Sara Hjelm: |2017-04-28| I Somalia är mer än sex miljoner människor i akut behov av hjälp. I Somaliland, där 80 procent av all boskap dött till följd av torkan, har ActionAid rapporterat om att kvinnor och flickor lever i farliga förhållanden. Mödrar begränsas till att äta en måltid om dagen och sexuellt våld ökar i takt med att kvinnor och flickor söker efter vatten.

"Just nu i Somaliland finns en skärande hunger och det är kvinnor och flickor som är i störst fara. Vi får in rapporter om att kvinnor och flickor attackeras när de går för att söka efter vatten", säger ActionAid’s landschef i Somaliland, Sadia Abdi.

I Kenya, där närmare tre miljoner människor är i behov av humanitär hjälp på grund av torkan får kvinnor och flickor gå allt längre för att hämta vatten, promenader på mer än nio kilometer är inte ovanliga.

"Kvinnor och flickor i de drabbade delarna av Kenya riskerar att bli utsatta för sexuellt våld när det hämtar vatten. Som en följd av torkan möter kvinnor och flickor i vissa fall en trippel rädsla; att överleva, ta hand om sina familjer och att undvika sexuellt våld. Det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra svält, sexuellt våld och samhällen i kollaps”, säger Ruth Masime, policyansvarig på ActionAid Kenya.

ActionAid samarbetar nu med lokala kvinnogrupper som har bäst kännedom om hur behoven ser ut och kan leda arbetet med att identifiera de människor som är i störst behov av hjälp. På så sätt bidrar de till en rättvis och effektiv fördelning vid matdistribution och andra akuta insatser. Vi prioriterar alltid kvinnor (i synnerhet gravida och ammande mödrar), barn och äldre människor, eftersom de tillhör de hårdast drabbade grupperna. Genom att satsa på kvinnligt ledarskap i det humanitära arbetet minskar kvinnornas egen utsatthet, samtidigt som vi når fler, kan ge bättre respons och dessutom öka kvinnors status i samhället.

Greenpeace

Vårbudgeten saknar pengar för att klara miljömålen

Regeringens ambition att miljömålen ska nås verkar vara tomma ord, för de satsar inte tillräckligt med pengar för att det ska vara möjligt. Vi måste fyrdubbla skyddet av skog med höga naturvärden i Sverige för att känsliga arter ska klara sig, men det saknas pengar till det i budgeten.  

Axel Naver: |2017-04-18| Frode Pleym, Greenpeace Sverigechef, är besviken över att regeringens vårbudget saknar satsningar på att skydda natur.

– Klimatsatsningarna är välkomna, men inte tillräckliga. För att Sverige ska klara Parisavtalet behöver de inhemska utsläppen minska med motsvarande 25 stycken "klimatklivet". Sverige måste ta enormt mycket större språng, säger Frode Pleym.

Budgeten får nu en miljöbilaga och det är inte en dag för tidigt. Bilagan lyfter fram det sanna svenska klimatavtrycket, de konsumtionsbaserade utsläppen, och den visar att Sveriges klimatpåverkan inte har minskat sedan 1993.

Jag hoppas att dessa krassa siffror kan sporra framtida regeringar att förbättra och synliggöra miljöarbetet. Satsningar på klimat och biologisk mångfald är investeringar som sparar pengar för samhället och de bör därför inte ses som kostnader, säger Frode Pleym.

Sveriges utsläpp minskar inte! Regeringen skriver själva att klimatklivet med den föreslagna satsningen endast väntas minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Men för att klara Parisavtalet måste Sverige minska sina årliga utsläpp från 40 ton till 3 ton.

VÄNSTERPARTIET

Sex timmars arbetsdag

Inför sitt 1 maj-tal i Göteborg presenterade Jonas Sjöstedt det nya förslaget. Satsningen innebär att staten ska avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige.

Jessica Nordh: |2017-05-01| Sex timmars arbetsdag på massvis av arbetsplatser i välfärden runtom i landet. En sådan satsning föreslår Vänsterpartiet som kommer att lyfta kravet i förhandlingar med regeringen.

– För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen kan exempelvis ske inom äldreomsorgen, sjukvården, socialtjänsten, barnomsorgen och skolan. Den treåriga satsningen ska vara frivillig för kommuner och landsting. Respektive länsstyrelse ska ta emot ansökningar och sköta administration.

Ett krav med kraft: – Det här är ett krav vi med kraft kommer att driva i fortsatta budgetförhandlingar med regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

– Det är en logisk fortsättning på de framgångsrika lokala försök som Vänsterpartiet tidigare drivit igenom. Det är ett strategiskt steg för arbetstidsförkortning, snabbt och lätt att få igång. Och med ett så pass storskaligt projekt över hela landet kommer resultaten bli svåra att avfärda. Vi visar dem att det går. Vi startar något som kan spridas som ringar på vatten till fler arbetsplatser. Så flyttar vi fram positionerna. Vi lägger grunden för att fler följer efter, för en generell arbetstidsförkortning för alla. Sex timmars arbetsdag är framtiden. Det är dags för nästa stora social reform, säger Jonas Sjöstedt.

Kortare arbetstid för alla: – Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi, som är bra för alla och inte bara för några få, och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.

Vänsterpartiet föreslår att satsningen ska pågå i tre år och sedan utvärderas. Kostnaden beräknas bli 2,5 miljarder kronor per år.

Kristna Fredsrörelsen

Manifestation mot vapenexport i Uppsala

En manifestation utfördes på Celsiustorget som på ett uttrycksfullt sätt åskådliggjorde konsekvenserna av den svenska vapenexporten. Parollen var ”Nej till svensk vapenexport – Ja till human flyktingpolitik”. 

Jöran Lindeberg: |2017-04-28| Nej till svensk vapenexport. I Uppsala ägde den Kristna Fredsrörelsens rörelsehelg rum, med årsmöte i Missionskyrkan (S:t Olofsgatan 40). Som värd stod Uppsala lokalgrupp. Under rörelsehelgen genomfördes två arrangemang som var öppna för allmänheten. Programpunkterna gällde om svensk vapenexport med deltagande av Linda Åkerström från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen.

Ja till human flyktingpolitik: Under 2016 ändrade Sverige reglerna för asylsökande, vilket innebär tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad möjlighet till familjeåterförening. Samtidigt ökade värdet på exporten av krigsmateriel med ca 45 procent jämfört med föregående år och nådde knappt 11 miljarder kronor.

– Så länge vi är en av världens största vapenexportörer är det minsta Sverige kan göra att ta emot alla de människor som flyr undan krig och konflikter. Därför säger vi idag nej till svensk vapenexport och ja till en human flyktingpolitik, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

AMNESTY SVERIGE

Idag kan Lundin ge offren upprättelse

Ägare i Lundin Petroleum bör uppmana bolaget att gottgöra de som drabbades av verksamheten i Sudan skriver vi, Amnesty, PAX och Fair Finance Guide i en debattartikel på dagen för Lundins årsstämma.

Anna Lindenfors, m.fl.: |2017-05-04| Svenska banker och AP-fonder har brustit i ansvar som ägare i Lundin Petroleum, när de inte agerat kraftfullare på de anklagelser som riktats mot bolagets verksamhet i Sudan mellan åren 1997 och 2003, skriver vi i debattartikeln som även lyfter fram rapporten Fuel for conflict som tagits fram av Swedwatch och Fair Finance Guide.

Rapporten visar att ytterst få av fyra AP-fonder och sju svenska storbankar har ställt krav på Lundin att ta sitt ansvar för de drabbade i Sudan eller att ens utreda frågan. När tillfälle uppstod att få mer information om anklagelserna mot Lundin genom tillsättandet av en oberoende utredning, ett förslag som lades fram på bolagsstämman 2012, röstade endast två av dem för förslaget.

Både bankerna och AP-fonderna säger sig följa FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. För att leva upp till dessa, och förvalta sina kunders och pensionssparares förtroende, bör de omgående genomföra risk- och konsekvensanalyser för sina investeringar i Lundin med fokus på verksamheten i södra Sudan 1997 till 2003, och öppet redovisa resultaten. De bör även använda sitt inflytande som ägare och uppmana Lundin att ta ansvar genom gottgörelse eller andra åtgärder.

Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige

Jakob König, projektledare Fair Finance Guide, Sveriges Konsumenter

Egbert Wesselink, senior advisor, PAX

Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch

Läs rapporten!

Fuel for conflict

WE EFFECT

Kvinnor är nyckeln till en värld utan fattigdom

Om fattigdomen i världen bara hade ha ett ansikte skulle det föreställa en kvinna. Hon skulle bo på landsbygden. Kanske skulle hennes namn vara Faith. Men i Faith ser vi inte problemen. Vi ser framtiden. Om vi menar allvar med att utrota fattigdomen, måste vi ge kvinnor som Faith en röst. Både bildligt och bokstavligt.

Marcus Lundstedt: |2017-04-22| De flesta som lever i fattigdom på jorden försörjer sig på ett litet jordbruk. 70 procent av dem är kvinnor. Det är en tuff tillvaro, när varje morgon innebär en oro för hur dagen ska bli. Kommer regnet? Får vi mat på bordet idag? I morgon? Hur ska det gå för barnen?

Kvinnor har nästan alltid mycket sämre möjligheter än män. Möjlighet att få bestämma över ekonomin och marken som huset står på. Att kunna ta ett jobb eller ett förtroendeuppdrag. Det är inte bara orättvist, det är dessutom slöseri.

Vi vet att kvinnor är nyckeln till en värld utan fattigdom. Om kvinnor och män hade samma förutsättningar menar FN att skördarna skulle kunna öka så mycket att fler än 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga.

Låt siffran sjunka in. Den säger mycket om varför We Effect arbetar med starkt jämställdhetsfokus.

I dag är Sverige ett av världens rikaste länder och bäst i världen på jämställdhet. Det är ett resultat av politiska beslut. Men också ett resultat av att många modiga kvinnor vågade gå före, bekämpade fördomar och tog plats. Vilka krafter behöver vi stödja för att andra länder inte ska vänta lika länge som vi i Sverige fick göra? Världen behöver fler flickor i skolan, fler kvinnliga företagsledare och gärna också fler kvinnliga presidenter som förebilder.

Tycker du också att det låter rimligt? Det finns många sätt att stödja We Effects arbete, både som privatperson och som företag. Ge en gåva, bli månadsgivare eller läs mer och dela jämställdhetseffekten. Tillsammans kan vi skapa en rättvisare värld och utrota fattigdomen.

SKMA

Judehatare bakom Granskning Sverige

Youtube-kanalen Granskning Sverige sprider fientlighet mot minoriteter, invandrare, journalister, politiker och andra opinionsbildare. Kanalen, som är populär i såväl SD- som nazistmiljöer, har även uttalat sig positivt om s.k. historierevisionism. 

Grovt judehat och rasism: |2017-04-20| Arbetsmetoden är att med hjälp av påhittade identiteter lura till sig telefonintervjuer med offentliga personer som klipps om och redigeras hårt för att passa budskapet. Verksamheten genomlystes i ett uppmärksammat reportage i Eskilstuna-Kuriren 16/2.

Namnet på en av de drivande bakom kanalen avslöjades nyligen och Expo (3/3) kunde visa att denne person, Fabian Fjälling, återkommande givit uttryck för grovt judehat och rasism. Fjälling har bl.a. kallat Förintelsen en ”lögn” och säger sig ha ”blivit religiös av att studera judarnas ondskefulla inflytande i världen”.

En person som i eget namn varit en frontfigur för Granskning Sverige är Nina Drakfors, SD-politiker i Skara. Till Eskilstuna-Kuriren säger hon att hon lämnade projektet i december 2016. Enligt Expo fortsätter Drakfors emellertid att stödja kanalen i sociala medier.

SKMA= Svenska Kommitén Mot Antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Rädda Barnen 

Uteblivna regn närmar sig svältkatastrof

Antalet barn i Somalia som är livshotande undernärda fortsätter att öka, visar en studie av Rädda Barnen. Av de barn i det autonoma Somaliland som Rädda Barnen undersökt har andelen måttligt eller allvarligt undernärda ökat från 11 till 26 procent mellan februari och mars. I distrikten Badhan och Adado i Somaliland är sju procent allvarligt undernärda.

Anders Maxson: |2017-04-21| I Huvudrdistriktet, som var ett av de som drabbades svårast under svältkatastrofen 2011, har man funnit ett alarmerande högt antal barn som slutat växa på grund av dålig näringstillförsel.

 – Vi står nu på randen av en storskalig katastrof i Somalia, när tre fjärdedelar av landets tamboskap har dött, vattenreservoarerna är tömda, och antalet undernärda barn ökar, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Färre än tio procent av barnen i Somalia är för närvarande registrerade i någon form av stödverksamhet för undernäring, så att de kan få tillgång till extra näringstillförsel. För att undvika en upprepning av svältkatastrofen 2011, då över 250 000 människor svalt ihjäl, behövs en omedelbar utökning av hjälpinsatserna i landet.

 – April är normalt den blötaste månaden här, men i år har det fortfarande knappt regnat överhuvudtaget. Man ser döda djur överallt, och det finns inga grödor någonstans. Folk har slut på vatten och barnen blir sjuka hela tiden. Man har helt enkelt uttömt alla möjligheter att klara sig själva. Och då vet vi att det är barnen som drabbas värst, säger Hassan Saadi Noor, Rädda Barnens landchef i Somalia.

Torkan i landet har inneburit att omkring 6,2 miljoner människor är direkt beroende av akuta hjälpinsatser, och ytterligare omkring 8,3 miljoner människor i angränsande Kenya och Etiopien är också i behov av stödåtgärder.

– Nu spelar det egentligen inte längre någon roll om regnet kommer eller inte. Barn är undernärda i en alarmerande omfattning – nu. Det behövs en enorm insats från oss och andra organisationer på plats för att undvika en upprepning av 2011, säger Elisabeth Dahlin.

Under de senaste tre månaderna har Rädda Barnen kunnat erbjuda stöd till mer än 3 miljoner människor i Somalia, bland annat genom vattenleveranser till de mest utsatta områdena, och genom mobila sjuk- och hälsovårdsteam som ger medicinsk hjälp och stöd för sanitet och hygien.

Undersökningen finns för nedladdning nedan.

LÄS RAPPORTEN

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.  

Amnesty International

Peru: Domstolsbeslut milstolpe för miljörförsvarare

Ett beslut i Perus Högsta domstol den 3 maj markerar slutet för den rättegång som pågått mot Máxima Acuña, självförsörjande bonde i Cajamarcaregionen i norra Peru, som har en tvist med Yanacocha gruvbolag om äganderätten till marken där hon bor. Familjen har upprepade gånger blivit hotad och trakasserad av polisen, och även blivit tvångsavhysta.

Ami Hedenborg: |2017-04-21| Amnesty International välkomnar beslutet och säger att det är en en milstolpe för miljöförsvarare i landet.

Många miljöaktivister i Peru har kriminaliserats genom att rättsprocesser satts igång utan grund. Syftet har varit att, förutom att peka ut dem som brottslingar, trötta ut dem och hindra dem från att utföra sitt legitima arbete för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Myndigheterna måste vidta effektiva åtgärder för att stoppa användningen av det straffrättsliga systemet för att skrämma och trakassera människorättsförsvarare.

Amnesty har sedan 2013 haft aktioner för Máxima Acuña, senast i den omfattande kampanjen Skriv för Frihet i slutet av 2016. Som ett resultat av den kunde den 14 februari i år en delegation från Amnesty överlämna mer än 150 000 solidaritetshälsningar från hela världen till Máxima och hennes familj, och med uppmaning till den peruanska regeringen att skydda henne mot attacker, trakasserier och hot.

Samma dag hon fick besök av ministern för rättvisa och mänskliga rättigheter för att bekräfta att de försiktighetsåtgärder som beviljats Máxima Acuña av Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter genomförts.

Läs mer här:

 

 Nr 4 – 2016 

VÄRLDEN

Trump-minan – Tipping points

Ulf Svensson: |2016-11-09|  Donald Trump är nyvald president i USA. Tyvärr var det inte helt oväntat. Omen har funnits under en lång tid där Brexit, valet av ny president i Filipinerna, Viktor Orbáns härjningar i Ungern, situationen i Turkiet, flyktingkriserna, Syrienkrisen, orkaner med flera kriser i globaliseringens och klimatförändringens spår. När ekonomiska och andra typer av klyfter ökar i ett samhälle, snarast till följd av en avsaknad av politik, skapas ett politiskt tomrum som fylls av andra krafter. Vi ser samma utveckling i Sverige. Frågan är om de amerikanska väljarna kommer att bli nöjda eller inte. Detta kommer snart att visa sig.

Infrastruktursatsningar istället för klimatfonder

Vi har tidigare skrivit om infrastrukturskulden i både Sverige och USA. Den är gigantisk och ett konkret budskap från Donald Trump är att han kommer att ställa in betalningarna till klimatfonden och satsa på att rusta upp vägar, flygplatser, hamnar, elsystemet med flera grundläggande samhällsfunktioner.

Fortsättning följer

Just nu är det omöjligt att helt och fullt förstå innebörden av det som skett i USA. Däremot är det helt klart att våra politiker måste skärpa sig. Det gäller allt från att utnyttja det svenska samhällssystemet för egen ekonomisk vinning och andra förmåner och istället börja leverera handfast politik på områden som skolan, transporterna, miljön, bostäder, markanvändningen med flera områden centrala för framtiden. Nu gäller att inte tippa åt än det ena hållet eller det andra utan rakryggat och intellektuellt ta tag i aktuella politiska frågeställningar.

På Peter Weiss 100-årsdag har Rannsakningen premiär på Orionteatern.        

Målning, självporträtt.

 

ORIONTEATERN

Rannsakningen

På de anklagades bänk: läkare, lägervakter och administratörer som var några av dem som genomförde utrotningen i Auschwitz. Vi får höra vittnenas – överlevarnas berättelser och minnen, samt de tilltalades förnekanden. Om ankomsten till lägret. Om den svarta muren. Om Lili Toflers död. Om möjligheten att överleva …

Paul Lindberg: |2016-10-20|  Kommer åklagarens bevisning räcka till? Går det att överbevisa de konstanta förnekandena? Om själva samhället förordar brutalitet och våld, vad är då varje människas ansvar?

Peter Weiss moderna klassiker Rannsakningen bygger på protokoll från Auschwitzrättegångarna i Frankfurt Am Main 1963–1965 och är en smärtsam och ständigt aktuell djupdykning i de fruktansvärda brott som människor begår mot varandra. Hans pjäs konfronterar oss med vår europeiska historia och berättar om konsekvensen av ett rasistiskt och nationalistiskt samhälle. Det som hände då är på många sätt skrämmande likt det som sker idag. Efter uruppförandet 1965, sattes pjäsen upp samtidigt på inte mindre än fjorton scener i Väst- och Östtyskland, men också på Royal Shakespeare Company i London m.m. Dramaten hade premiär på pjäsen, i Ingmar Bergmans regi, bara ett par månader efter uruppförandet.

Nu tar sig Nadja Weiss an den högaktuella pjäsen. Peter Weiss är en av 1900-talets viktigaste och mest egensinniga kulturpersonligheter och intellektuella. I år skulle han ha fyllt 100 år.

Föreställningen är en samproduktion mellan Orionteatern och Dramaten.

Medverkande: På scen Filip Alexanderson, Maia Hansson Bergqvist, Thérèse Brunnander, David Book, Carl-Magnus Dellow, Magnus Ehrner, Peter Engman, Marall Nasiri, Christoffer Svensson, Pierre Wilkner, Viktor Sköld* och Hannes Fohlin**. Medverkande musiker är violinist Anna Lindal.

* praktikant från Teaterhögskolan i Malmö. ** praktikant från Högskolan för scen och musik i Göteborg

Regi och bearbetning Nadja Weiss; Scenografi John Engberg; Dramaturg Irena Kraus; Kompositör Philippe Boix-Vives; Kostym Kajsa Larsson; Ljusdesign Raimo Nyman; Videokonstnär Emil Klang och Mask Thea Kristensen Holmber

Kontakta Orionteatern för information om aktuella speldatum och bokning!

ORIONTEATERN

Amnesty International

Internetdagarna

Visselblåsaren och Right Livelihood-pristagaren Edward Snowden gör ett unikt framträdande på Internetdagarna den 21 november via länk från Moskva. Framträdandet arrangeras av Amnesty International och Right Livelihood-stiftelsen.

Johannes Mosskin: |2016-10-20| – Edward Snowden är en av de mest betydelsefulla personerna i kampen för ett öppet och fritt internet. Det är värden som är centrala för Internetdagarna och det känns väldigt kul och angeläget att han delar med sig av sina tankar och insikter till deltagarna på konferensen, säger Niklas Serén, projektledare för Internetdagarna.

Amnesty International driver just nu en kampanj där organisationen kräver att USA:s president Barack Obama benådar Edward Snowden innan Obama avgår som president i januari 2017. (Se länk nedan)

Organisationen anser att ingen ska åtalas för att ha avslöjat kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Tvärtom bör skydd för visselblåsare erkännas och stärkas både i nationell och internationell lagstiftning.

yttrandefrihet och rätt till privatliv

– Rätten och möjligheten att avslöja människorättskränkningar är centrala i ett demokratiskt samhälle. Edward Snowden är en visselblåsare vars insats för yttrandefrihet och rätt till privatliv inte kan överskattas. Han måste benådas och skyddet för visselblåsare måste stärkas över hela världen, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare på Amnesty International svenska sektionen. 

Edward Snowden tilldelades Right Livelihood-priset 2014 "för att med stort mod och skicklighet ha avslöjat en statlig övervakning av hittills oanad omfattning". Han har ännu inte kunnat motta sitt pris av rädsla för att Sverige skulle utlämna honom till USA där han riskerar fängelse i 30 år eller mer.

– Europarådets parlamentariska församling uppmanar i en resolution EU:s medlemsstater att bevilja Snowden skydd mot utlämning. Vi förväntar oss att Sveriges regering ställer sig bakom resolutionen så att han tryggt kan resa hit för att motta sitt Right LIvelihood-pris, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen.

Om Internetdagarna

Internetdagarna är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som jobbar med Internet. Under två dagar i november varje år samlar Internetdagarna ett flertal olika evenemang under samma tak på Stockholm Waterfront för att diskutera digitaliseringens möjligheter och utmaningar utifrån olika perspektiv. Årets konferens pågår 21-22 november. Internetdagarna arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige.

Om Right Livelihood-priset 

Livelihood-priset hedrar och stöttar modiga människor och organisationer som på ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Det grundades 1980 och kallas ofta det ”Alternativa Nobelpriset”. Hittills har 166 pristagare från 68 länder hedrats för sina insatser, däribland flera visselblåsare: Daniel Ellsberg (USA), Edward Snowden (USA) samt Mordechai Vanunu (Israel). Utöver den årliga prisutdelningen stöttar Right Livelihood-stiftelsen alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på amnesty, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

www.amnesty.org

SD-POLITIKER:

Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

Daniel Vergara: |2016-10-27|  På sin Facebook-sida skriver hon nu att hon har "förståelse och högt i tak när det det handlar om folk (högerextrema?) som uppmanar till våld eftersom jag verkligen förstår var den frustrationen kommer ifrån"

"På ett sätt så tycker jag det är ett sundhetstecken att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld' efter allt vi har blivit utsatta för", fortsätter hon i en kommentar.

I ett annat inlägg på Facebook skriver Manners gillande om en man som i full fart kör över demonstranter som på grund av de historiska massmorden och förtrycket av amerikanska urinvånare protesterar mot firandet av Christopher Columbus dagen. "Så kan det gå (när instant-karma funkar som det ska):", skriver hon till klippet "Man Runs over Abolish KKKolumbus day protesters".

Jenny Manners har tidigare uppmärksammats för att hon gett stöd till samarbete med nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen har tidigare trakasserat politiker som sitter i Haninge kommunfullmäktige. I april i år dumpade aktivister från nazistorganisationen skräp vid hemmet hos kommunstyrelsens ordförande med motiveringen: "Som tack för det avskräde som släpps in i landet och kommunen.

Expo har sökt Jenny Manners för en kommentar, men inte lyckats nå henne.

Först publicerat i Expo Idag

jordens ställföreträdare

Snopet...

8 miljoner dog i trettioåriga kriget - som ju brukar gå under beteckningen religionskrig - när katoliker och protestanter tog kål på varandra till mässandet av gudens ord. Och sedan har påven mage att säga att det liksom var onödigt Det är himla snopet...

Birger Schlaug: |2016-11-02| Sen kommer ju då frågan om den nuvarande fredliga påven eller någon av de krigiska påvarna är att se som gudens ställföreträdare här på jorden – eller om det är guden som ändrad sig, liksom blivit visare med åren.

Ja, mycket finns att grubbla över en dag som denna. Hur som helst brukar de som sitter i sina krigsledningscentraler och styr drönare för att döda kunna få sig ett guds ord på vägen av de prästerskap som bekostas av olika militärmakter. 

Eller som C.S Lewis skrivit: "Kristna unga män måste ges möjlighet att få döda på ett hängivet och muntert sätt."

Man kan förstås också som den svenske plutonchefen i Afghanistan hävda "att man inte dödar människor bara för att man tar livet av dem". En praktisk inställning... Snopet för den som mist livet att få höra att hen inte är död... om hen kunnat höra.

FN manar till ökade insatser för Haiti

Haiti står inför sin värsta humanitära kris sedan den stora jordbävningen år 2010, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon då han besökte ön för någon vecka sedan. Enligt FN:s nyhetstjänst uppmanade han landets vänner runt om i världen att öka sina insatser med att bistå människorna i Haiti med de resurser de nu behöver för att möta ödeläggelsen som den tropiska stormen Matthew lämnade i sitt spår.

”I dag i (staden) Les Cayes såg jag fullständig ödeläggelse. Jag talade med offren och kände deras lidande. Jag förstår deras frustration, till och med vrede”, sade Ban Ki-moon.

Den svåra stormen drog in över ö-landet den 4 oktober. Enligt FN medförde den vidsträckta översvämningen, skador på såväl infrastruktur som byggnader och brist på el och vatten särskilt i landets sydvästra delar. FN uppskattar att 546 människor dödades, 438 skadades och att 128 människor fortfarande saknas efter stormen, liksom att 2,1 miljoner människor i landet berördes av dess verkningar.

FN:s generalsekreterare talade också om kampen mot kolera i Haiti. Han beklagade djupt att epidemin fortsätter att skörda offer i landet och sade att det ”ökar det lidande som stormen förde med sig, eftersom risken för att sjukdomen sprids nu ökar”. Han tillkännagav att FN därför intensifierar sina insatser mot kolera genom att säkra tillgången på rent vatten, förbättra hygienen och stärka sjukvården.

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Brist på specialistvård i belägrade Aleppo

Det var strax efter lunch en dag i slutet av september. Nioåriga Abdul Hadi lekte framför sitt hus i östra Aleppo när en oljefatsbomb föll från himlen. Han blev medvetslös och fick svåra huvudskador. Några dagar senare skulle syriska och ryska styrkor trappa upp bombningarna av den belägrade delen av staden.

Malin Lager: |2016-11-01| Abdel Hadi sattes i respirator på sjukhuset . – Han var nästan död när vi kom till sjukhuset. Han hade tappat minnet, och var helt tom och visade inga känslor, säger hans mamma.

Han kan inte äta själv, så hans mamma måste mata honom. Dessutom har skadorna på hans huvud lett till kramper. Men en röntgen av hjärnan är utesluten – det finns inte någon sådan utrustning i östra Aleppo.

– Det här barnet behöver en datortomografi. Men vi har inte tillgång till en sådan maskin och det finns inga vägar in. Vi är belägrade, säger sjuksköterska Abu Yazan.

Innan belägringen började, i juli förra året, fick patienter som behövde specialistvård åka till andra sjukhus i norra Syrien eller i Turkiet. Men de senaste fyra månaderna har alla vägar ut ur staden blockerats.

2 209 personer skadade

Sedan bombningarna trappades upp har åtminstone 2 209 personer skadats, varav minst 468 barn. Många människor har också svåra skador och bristen på specialutrustning gör läget allt mer desperat. Lika förödande är bristen på specialistläkare – av de 35 läkarna som finns kvar i östra Aleppo är endast sju kirurger.

– Det faller bomber hela tiden i östra Aleppo och vi får in många patienter med neurologiska skador. Vi skulle behöva skicka dem till andra sjukhus utanför Aleppo eftersom det inte finns några specialistläkare för att behandla dem här, säger Abu Yazan.

Det råder också brist på medicinskt material och läkemedel. Snart är lagren slut.

– Vi har inga läkemedel för neurologiska sjukdomar. Och lagren av läkemedel för behandling av cancer, tuberkulos och hepatit är helt slut, säger Abu Yazan.

syregeneratorerna är ur funktion

En bränslebrist till följd av blockaden förvärrar också arbetet på de sju sjukhus som fortfarande fungerar. För att spara på bränsle körs generatorerna nu bara fyra timmar om dagen och Abu Yazan berättar att viss utrustning, såsom syregeneratorerna, är ur funktion.

– Vi lider mycket, säger Abu Yazan. Det finns så många patienter med kritiska skador som behöver komma ut ur östra Aleppo. Men det finns ingen väg ut ur staden och vi lider så mycket.

Nioåriga Abdul Hadi får en kram av sin bror på sjukhuset i östra Aleppo, Syrien.

Sveriges interreligiösa råd/SAMTALSDAG

World Interfaith Harmony Week

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att stärka religionens roll i att skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. SIR strävar efter att ständigt lyfta religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället. Hur kan vi tillsammans arbeta och lära av varandra? Hur kan vi nå fler aktörer och gemensamt arbeta för ett mer tolerant och gränsöverskridande samhälle?

Helene Egnell: |2016-11-08|  Välkommen till samtalsdag med Sveriges interreligiösa råds samtalsdag under World Interfaith Harmony Week. 

Datum 1 februari 2017, Tid 08.30-20.00, Plats Riddargatan 3, Stockholm.

Under dagen lägger vi fokus på ett samarbete, interreligiös metod och gemenskap. Du har även chans att nätverka med företrädare för interreligiösa initiativ och religiösa ledare från hela Sverige för inspiration och framtida samarbeten.

Vi bjuder på en heldag som börjar med frukost och avslutas med ljuständning och gemensam middag. Inbjudan gäller dig och representanter för din organisation Se bilaga för program. Anmäl ditt deltagande senast 10 januari till info@interreligiosaradet.se

GREENPEACE

Klimatbudgeten kan ta slut om sju år

Greenpeace har gett ut rapporten ”Den glömda budgeten” där en ny budget för Sverige presenteras – en koldioxidbudget. Det svenska budgetutrymmet håller snabbt på att ta slut om vi ska kunna leva upp till Parisavtalet.

Axel Naver: |2016-11-07|  – Sverige släpper ut 13 gånger mer än vad som är vår andel av världens totala koldioxidutsläpp. Detta blir chockerande tydligt om man byter perspektiv i klimatpolitiken och inför en koldioxidbudget, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace.

FN:s klimatpanel har uppskattat att jordens befolkning kan släppa ut högst 500 miljarder ton koldioxid mellan åren 2012 och 2100, om vi ska undvika en farlig global uppvärmning. Detta är världens koldioxidbudget.

HÖGST TRE MILJONER TON KOLDIOXID

Greenpeace har beräknat att Sveriges andel av denna globala budget från nästa år är 280 miljoner ton koldioxid, om utsläppen fördelas lika per person i världen. Det innebär att Sverige i snitt kan släppa ut drygt tre miljoner ton koldioxid årligen, inte som idag mer än 40 miljoner ton.

– Vi måste börja hantera klimatpolitiken på ett helt nytt sätt. Dagens klimatmål beskriver hur stora utsläppen ska vara ett visst år i framtiden, men på vägen dit kan utsläppen vara både större och mindre. För att undvika ett framtida underskott måste Sverige börja budgetera de årliga utsläppen för att se om vi lever upp till våra klimatåtaganden, säger Rolf Lindahl.

minska Koldioxidutsläppen med 3 miljoner ton per år

Med nuvarande utsläppstakt kommer Sverige redan år 2023 att inteckna vår andel av den globala koldioxidbudgeten för resten av hela detta århundrade. Ett sätt att klara budgeten är att sänka utsläppen i en jämn takt. Koldioxidutsläppen i Sverige behöver då minska med cirka 3 miljoner ton per år och vara nära noll år 2030.

– Regeringen har skrivit på Parisavtalet, och konsekvensen av det är egentligen mycket enkel: vi har en skyldighet att hålla oss inom koldioxidbudgeten. Annars undergrävs möjligheten att lämna över en frisk planet till våra barn, säger Rolf Lindahl.

Ladda hem rapporten från Greenpeace webbplats

den glömda budgeten

Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace.

Amnesty International/USA

Illvillig retorik får inte bli regeringspolitik

Trump, som nu valts till president, har framkallat stor upprördhet många gånger under sin valkampanj och har väckt allvarliga farhågor om hur starkt åtagandet kommer vara från USA i framtiden när det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter.

Ami Hedenborg: |2016-11-09|  Amnesty International gör följande uttalande med anledning av att Donald Trump har valts till USA:s president.

Trump måste nu lägga det här bakom sig och på nytt bekräfta och stå fast vid USA:s förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde – i USA och utomlands, det säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

illvillig retorik från Trump

– I upptakten till valet har USA bevittnat oroväckande och ibland illvillig retorik från Trump och andra. Den här retoriken kan inte – och får inte – bli till regeringspolitik. De främlingsfientliga, sexistiska och hatfulla kommentarerna som Trump har fällt har ingen plats i en regering, säger Margaret Huang, generalsekreterare Amnesty International USA.

upprätthåll de mänskliga rättigheterna

– Trump, som nu valts till president, måste offentligt förbinda sig att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för alla, utan diskriminering. Vi har tidigare sett katastrofala följder, som tortyr och interneringsläger, när de som vi väljer att representera oss struntar i USA:s skyldigheter att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Alla som valts idag, från regeringsmakt till kommunfullmäktige – måste ha detta i åtanke, säger Margaret Huang.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Amnesty International

Guantánamofånge har fått lämna lägret

Mohamedou Ould Slahi, som har hållits i Guantanamo fånglägret utan åtal eller rättegång sedan 2002, återfördes i mitten av oktober till sitt hemland Mauretanien.  

Ami Hedenborg: |2016-11-02|  Mohamedou Ould Slahi greps i Mauretanien 2001 och efter en vecka fördes han till Jordanien. Efter åtta månader i isoleringshäkte skickades han till Bagramfängelset i Afghanistan för att kort därefter skickas till Guantánamo. Under de 14 åren i förvar utsattes Mohamedou Ould Slahi för olika former av tortyr. Han har varit ett individfall hos Amnesty International.  

Amnesty International

Kina - medborgarjournalist frigiven

Yuan Ying, en så kallad medborgarjournalist, aktiv på en webbsida, “64 Tianwang”, frigivs den 27 oktober efter nästan två månader i häkte. Hon greps efter att ha rapporterat om om en demonstration i Peking med 2 000 petitionärer i samband med G20-mötet i Hangzhou. 

Ami Hedenborg: |2016-10-31| Ytterligare fem andra medborgarjournalister greps också för att ha rapporterat om protester. Anklagelserna mot dem var att de skulle ha “muckat gräl och provocerat oro”.

Amnesty International utfärdade en aktion och fyra av de gripna släpptes efter några dagar. Amnestys aktion och andra påtryckningar från omvärlden tros ha bidragit till de fyras och Yuan Yings frigivning. Den sjätte personen. Qin Chao sitter fortfarande fängslad.

Medborgarjournalister spelar en viktig roll i Kina för att dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för att rapportera om protester från petitionärer (samlingsnamn för människor som kommit till huvudstaden för att protestera mot orättvisor de utsatts för i sin hemtrakt) och från gräsrotsaktivister som på grund av censur oftast inte kan nämnas i inhemska medier.

"64 Tianwang", som grundades 1998, är en av de få stora fastlandsbaserade webbplatser som rapporter och dokumenterar petitionärers protester i Kina.

Nr 3 – 2016

FOTO: Vatikanradion

Biljettsläpp TILL Malmö arena 31 oktober

Påve Franciskus till Sverige 

Den 31 oktober kommer påve Franciskus till Sverige när Vatikanen och Lutherska världsförbundet gemensamt uppmärksammar reformationens 500-årsminne i Lunds domkyrka och på Malmö arena. Biljetter till eventet på Malmö arena släpps på fredag den 9 september.

Martin Larsson: |2016-09-17| Nu släpps biljetter till eventet i Malmö arena den 31 oktober där påve Franciskus och lutherska ledare medverkar. Biljetterna släpps klockan 11.00 på fredag via Ticketmaster. Obs! Tiden har ändrats från tidigare 09.00 till 11.00. Priset är 100 kronor och pengarna går oavkortat till flyktingar från krigets Syrien.

Programmet under dagen består av två delar, en gudstjänst i Lunds domkyrka och ett event i Malmö arena med plats för 10 000 deltagare.

Eventet på Malmö arena startar klockan 13.30 och pågår i fyra timmar. Deltagarna kommer att kunna följa den historiska gudstjänsten i Lunds domkyrka via storbildsskärmar. Dagen fortsätter med artister, filmer och berättelser med budskapet om hopp och gemensamt ansvar för världen.

Eventet kulminerar då påve Franciskus anländer tillsammans med Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan och generalsekreteraren Martin Junge.

Sammanlagt släpps 10 000 biljetter. För att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt distribueras ett antal av dem via katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet.

ANSVARIGA:

Dag Tuvelius, Arena-event.

Kristina Hellner, kommunikationsansvarig, Stockholms katolska stift.

Biljettfrågor, Ticketmaster.se  

Centrum för religionsdialog 

Mänskliga rättigheter, religionsdialog och försoning 

Seminarium: I ett samhälle som blir alltmer polariserat behöver vi lära oss metoder för försoningsarbete. Religion, menneskerettigheter og dialog som redskap for forsoning är temat för ett seminarium med Inge Eidsvåg från Nansen Center for Peace and Dialogue i Norge.

Helene Egnell: |2016-10-04| Inge Eidsvåg ger ett perspektiv på religionernas förhållande till de mänskliga rättigheterna och berättar om hur Nansencentret har arbetat med detta tema i försoningsprocesser på Balkan och i Norge.

Seminariet ansluter till LIV – en föreställning om mänskliga rättigheter och vår tid på jorden i S:t Jacobs kyrka, och en biljett till föreställningen  kl 18:00 ingår i kursavgiften. Anmälan senast 11 oktober till Katarina Sjöblom på Sensus: katarina.sjoblom@sensus.se. Avgift: 200 kronor, ange faktureringsadress i anmälan! Arr: Centrum för religionsdialog i Stockholm stift i samarbete med Sensus.

Seminarium 25 oktober kl 13-16 Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9 (Gamla Stan)

ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Rysslands folk är inte våra fiender

Tre programkvällar under hösten i Abrahamsbergskyrkan. Militärer, journalister och politiker återkommer till att Ryssland under president Putin är vår fiende. Det ryska folket är våra grannar. Det har under århundraden utsatts för svåra lidanden. Men Ryssland är också ett fascinerande land med rik kultur och stora utvecklingsmöjligheter.

Margareta Ingelstam: |2016-09-16| Under tre torsdagskvällar ska vi ställa frågan: Hur kan vi skapa större förståelse, solidaritet och vänskapliga relationer mellan människor i Ryssland och Sverige?  ”Folk till folk”!  

Torsdag 29 september kl 19. Sven Hirdman, Om rysk kultur, historia, religion och politik. Sven Hirdman, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva är författare till  Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst.

Torsdag 27 oktober kl 19. Per-Arne Bodin, Om fromhet och kultur i den kristna traditionen. Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk på Stockholms universitet,  är författare till den nyutkomna boken Från Bysans till Putin – Historier om Ryssland.

Torsdag 17 november kl 19. Helena Höij och Lars Ingelstam. Om två studier med kartläggningar av kontakter och samarbeten mellan Ryssland och Sverige, den ena  studien med fokus på kyrkornas roll. Olof Kleberg kommenterar och kompletterar Helena Höij, tidigare riksdagsledamot, ordförande i  Abrahamsbergskyrkans församling. Lars Ingelstam, forskare och författare, professor emeritus. Olof Kleberg, chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, vice ordförande i det svenska OSSE-nätverket.

I samband med dessa kvällar kommer böcker på samma tema att finnas till försäljning.  

ADRESS: Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45,  ca 400 m från T-bana Abrahamsberg.

SVENSKA KYRKAN

"Tidens tecken"

Ny publikation från Svenska kyrkan. Kritisk omvärldsanalys utifrån ett existentiellt perspektiv. Det ska prägla den nya publikationen Tidens tecken som i dagarna kommer ut med sitt första nummer. Tidens tecken riktar sig till kyrkligt anställda och intresserade, men ambitionen är att nå en bredare läsekrets än så, säger redaktören Mikael Kurkiala, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kansli i Uppsala.  

Martin Larsson: |2016-09-15| – Vi behandlar existentiella frågor som är av intresse för kyrkan. Men vi bjuder in skribenter från många olika fält att reflektera över dem. På så sätt hoppas vi på en korsbefruktning mellan den kyrkliga och den kulturella sfären.

Premiärnumret har temat ”tecknens tyranni” och utforskar de sociala och existentiella omvälvningar som följer med dagens snabba teknikutveckling. Ambitionen är att ha med ett internationellt perspektiv och bland skribenterna denna gång finns den Pulitzer-nominerade amerikanske författaren Nicholas Carr och den litauiske före detta EU-parlamentarikern Leonidas Donskis. Medverkar gör också bland andra idéhistorikern Karin Johannisson och teologen Joel Halldorf.

Tidens tecken utkommer en gång per år. Bakom utgivningen står analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala.  

oxfam / Ny rapport:

Fyra miljoner flyktingar

Nästan fyra miljoner har flytt från en konflikt till en annan. En ny analys som Oxfam presenterar idag visar att nästan 3,8 miljoner människor som flytt sitt land har lämnat en konfliktzon bara för att hamna i en annan. 

Robert Höglund: |2016-09-15| Ahmad och hans två döttrar Sara och Rasha, flyktingar från Syrien. Foto: Sam Tarling.

Människor har flytt från konflikter som den i Syrien och Centralafrikanska republiken till andra konfliktländer som Irak, Afghanistan och Sydsudan. Oxfams analys visar att det totalt är 15 konfliktländer som härbärgerar flyktingar. Det sker också ett utbyte mellan konfliktzoner, exempelvis finns det irakiska flyktingar i Syrien.

– Det säger sig självt att det är problematiskt att flyktingar hamnar i konfliktländer. Det kan vara destabiliserande och ländernas resurser räcker oftast inte ens till den egna befolkningen. För att undvika detta behöver de rika länderna ta ett större ansvar säger Robert Höglund kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.

Siffror från 2015 visar att 65 miljoner människor flydde sina hem på grund av våld, krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började. Majoriteten av dessa är internflyktingar men 24,5 miljoner har sökt sig till andra länder varav alltså nästan 4 miljoner till länder i konflikt. 

Många av mottagarländerna försöker täcka flyktingarnas behov men samtidigt har en stor andel av världens flyktingar inte tillgång till grundläggande samhällstjänster och har inga möjligheter att få jobb eller utbildning.

Oxfam vädjar till alla ledare som deltar vid FNs toppmöte om migration nästa vecka att enas om att dela på ansvaret för de som tvingats fly sina hem och skydda alla människor på flykt. Alla länder behöver vara en del av lösningen i att välkomna och skydda flyktingar. Lösningar som kan komma på tal är ta in ett ökat antal kvotflyktingar, att dela ut humanitära visum och tillåta familjeåterförening.

Oxfam arbetar i över 20 länder där människor har flytt sina hem, exempelvis tillhandahåller organisationen rent vatten för flyktingar i Libanon och Jordanien och arbetar med internflyktingar i Jemen, Nigeria och Sydsudan. Den nuvarande globala flyktingkrisen har lett till Oxfams största humanitära respons någonsin. Organisationen gav hjälp till nio miljoner människor förra året varav en majoritet var människor på flykt.

Läs Oxfams rapport: Different conflict

Kristna Fredsrörelsen

Ny generalsekreterare för KrF

Julle Bergenholtz: Charlotte Sjöström Becker har tillträtts som ny generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen  under sommaren 2016. Hon har en mycket bred erfarenhet från arbete med mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands, senast i Afghanistan, Georgien och Sri Lanka.

Julle Bergenholtz: |2016-09-10 Lottas profil motsvarar väl de kriterier som vi söker hos den som ska leda och utveckla Kristna Fredsrörelsen”, säger Marianne Ejdersten, ordförande för Kristna Fredsrörelsen som lett rekryteringsarbetet.

– Kristna Fredsrörelsens arbete är lika relevant idag som när rörelsen bildades 1919, särskilt med tanke på säkerhetsläget som Sverige och världen befinner sig i idag. Generalsekreteraren har en mycket viktig del i detta arbete, som en aktiv del i samhällsdebatten, en samverkande länk med andra systerorganisationer i Sverige och utomlands samt en metodutvecklare av det lokala arbetet i Sverige samt programverksamheten utomlands, fortsätter Marianne Ejdersten.

Sjöström Becker har chefs- och ledarerfarenhet från tjänstgöring utomlands samt en gedigen erfarenhet från Kristna Fredsrörelsen. Hon har arbetat inom Forum för Fredstjänst 2004-2006, som följeslagare i Israel och Palestina 2003-2004 och varit ledamot i Kristna Fredsrörelsens styrelse 2010-2012.

Lotta Sjöström Becker arbetar för närvarande som projektledare för Kvinna till Kvinna i Afghanistan.

– Jag är så stolt och glad över att ha fått förtroendet att ta över som generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. Jag ser fram emot att tillsammans med rörelsen jobba och kämpa vidare för fred och rättvisa samt att öka ickevåldsanvändandet i Sverige och världen, säger Lotta Sjöström Becker.

Lotta efterträder Sofia Walan som tillträtt en ny tjänst som regionchef inom Bilda.

www.krf.se

OXFAM /Glocalities

Få vet att fattigdomen minskar

74 procent av svenskarna tror att andelen människor i extrem fattigdom är samma eller högre idag jämfört med 20 år sedan, trots att andelen mer än halverats. Den hittills mycket framgångsrika kampen mot fattigdom går dåligt på ett område – människors kunskaper och attityder. 

Robert Höglund: |2016-09-22| 74 procent av svenskarna tror att andelen människor i extrem fattigdom är samma eller högre idag jämfört med 20 år sedan, trots att andelen mer än halverats. Vidare tror 80 procent av svenskarna att det är osannolikt att fattigdomen kan utrotas till 2030. Detta enligt en global undersökning som presenteras av Oxfam.

Undersökningen kallad Glocalities gjordes av det holländska undersökningsföretaget Motivaction som frågat 26 000 människor i 24 länder. Bland industriländerna sticker – trots det låga resultatet – ändå svenskarna ut som de med överlägset bäst kännedom om fattigdomsminskningen. I exempelvis Tyskland, USA, Italien och Spanien var det över 90 procent av de tillfrågade som trodde att andelen fattiga ökat eller stått still.

I Kina däremot, där fattigdomsminskningen varit stor var också kännedomen om detta högre. 50 procent av kineserna trodde att fattigdomen minskat med 25 eller 50 procent de senaste 20 åren.

Den största optimismen kring framtiden gick att hitta i utvecklingsländer. I exempelvis Indonesien trodde bara 22 procent att det var osannolikt att uppnå målet om att utrota fattigdomen, alltså cirka en fjärdedel av antalet svenskar med samma uppfattning.

Andelen människor som lever under 1,90 dollar per dag, gränsen för extrem fattigdom har minskat från 29,7 procent av världens befolkning 1996 till uppskattningsvis 9,6 procent 2015. Detta enligt data från Världsbanken. Förra året antog världens ledare de 17 nya globala målen till 2030. Mål nummer ett är avskaffa all form av fattigdom överallt.

Den drastiska minskningen visar att målet om att utrota fattigdom går att uppnå, men då behövs kunskap om framgången samt optimism och engagemang från allmänheten. Det finns många hot mot fattigdomsmålet framöver, till exempel snedfördelad tillväxt och ojämlikhet men också effekterna av klimatförändringarna som slår hårt mot de fattigaste. 

Motivaction International genomförde undersökningen Glocalities om värderingar, livsstil, åsikter och trender i 24 länder mellan december 2015 och februari 2016. Undersökningen fick stöd av Bill & Melinda Gates Foundation. Motivation har ingått partnerskap med Oxfam och organisationen Global Citizens för att hjälpa till att forma företagens antifattigdomsarbete.

CARITAS

Mosuls befrielse

Irakiska regeringsstyrkor avancerade i riktning mot nyckelstaden Mosul i norr. Fronten ligger cirka 60 kilometer söder om staden, strax norr om staden Qayyara. Samtidigt håller de kurdiska styrkorna ”peshmerga” frontlinjer i norr, nordväst och öster om staden. Planen var att ett gemensamt anfall av de båda styrkorna sattes in mot staden samtidigt för att befria den från Islamiska statens (IS) trupper.  

Henrik Alberius, OP: |2016-09-15| Men erövringen av staden kommer inte att kunna ske utan ett kraftigt motstånd från IS som håller den. Därför räknar man med att det kommer att leda till en massiv humanitär kris. Flyktingarna som tvingas lämna staden under striderna beräknas till mellan 100 000 och  1 000 000 människor.

Därför förbereder sig irakiska regeringen och biståndsorganisationer, bland dem Caritas Irak, för att kunna möta flyktingströmmen. Man tror att de som flyr kommer att göra det i fyra riktningar – söderut mot Tikrit och Baghdad, västerut mot syriska gränsen och norr och österut mot Kurdistan.

I sina förberedelser koncentrerar Caritas Irak på att ta emot flyktingar som kommer till Baghdads och Duhoks (Kurdistan) omgivningar. Skälet är att Caritas redan finns i dessa områden och att det där finns den infrastruktur som förväntas behövas. För att ta emot flyktingarna kommer Caritas Irak att använda sina egna byggnader och byggnader som tillhör lokala katolska församlingar. Samtidigt har Caritas Irak slutit en rad samarbetsavtal för att finansiera de insatser som kommer att sättas in.

Mosul är Iraks näst största stad. Den intogs av IS styrkor i juni 2014, vilket satte igång massiva flyktingströmmar till intilliggande områden, främst Kurdistan och guvernatet Kirkuk. Fortfarande finns majoriteten av dessa internflyktingar kvar i dessa områden.

Caritas Sverige har i flera år kunnat stödja Caritas Irak med gåvor som kommit in. Det vill vi gärna fortsätta att göra. Vill du hjälpa oss med det kan du sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Irak 2016” . Du kan också ”swisha” din gåva till det nummer du finner under rubriken ”Ge en gåva” här på hemsidan.

Tack för din gåva!

www.caritas.se

KVINNA TILL KVINNA

EU måste snabba upp asylprocesserna

Företrädare för syriska flyktingar kräver i ett öppet brev att EU snabbar upp asylprocesserna, garanterar utbildning och skolgång inom trettio dagar och tar emot långt fler syrier på flykt. Dessutom att EU ökar medvetenheten om det könsbaserade våld som främst kvinnor på flykt utsätts för.

Anna-Carin Hall: |2016-09-19| I ett öppet brev till EU:s utrikesminister Federica Mogherini riktar företrädare för syriska flyktingar nu skarp kritik mot toppmötet. Maria Al Abdeh från Kvinna till Kvinnas syriska samarbetsorganisation Women Now i Libanon är en av dem som protesterar mot att flyktingarna själva är helt utestängda från samtalen om flyktingkrisen. Det 22-sidiga slutdokument som har tagits fram inför mötet kallas av undertecknarna för ”ett skamligt misslyckande”.

– Om EU:s migrationspolitik ska ses som legitim och hållbar måste vi som berörs också ha möjlighet att påverka besluten som tas, säger Maria Al Abdeh, som kommer delta vid ett sidoarrangemang till toppmötet i New York för att föra fram syriska flyktingars perspektiv.

Tolv miljoner syrier är på flykt, varav sju miljoner inom landet. Det gör syrierna till världens just nu största flyktinggrupp. Enligt brevet har EU hittills bara tagit emot knappt åtta procent av dessa tolv miljoner. Undertecknarna menar att EU måste ha högre mål och ta emot minst tio procent (runt 1,2 miljoner) av den totala syriska flyktingpopulationen varje år.

Det öppna brevet poängterar att syriska flyktingar också behöver: Säkra flyktvägar; Snabbare asylprocesser och kortare väntetid för familjeåterförening; Rådgivning och stöd kring könsbaserat våld; Trauma – och genusmedvetet mottagande; Möjlighet att gå i skolan och studera inom 30 dagar från ankomst till ett mottagarland.

JORDENS VÄNNER

Stäm staten för brunkolsförsäljningen!

Flera svenska ungdomsorganisationer och ett växande antal enskilda stämmer nu staten för försäljningen av Vattenfalls brunkol. Även Jordens Vänner ställer sig bakom initiativet!

Viktoria Olausson: |2016-09-13| ”Genom att låta Vattenfall genomföra försäljningen har Staten agerat på ett sätt som inte motsvarar de krav som kan ställas med stöd i statens omsorgsplikt om Sveriges invånare och framtida generationers rättigheter avseende miljö, hälsa och egendom. Regeringsformen 1 kap. 2 § säger att: "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer", skriver de i stämningsansökan.

– Det är alltså ett skadeståndsmål vi driver. Alltså skador på våra unga som orsakas av utsläppen, säger Frida Berry Eklund som är en av de som driver stämningen som de kallar Magnoliamålet, till Sveriges Television (läs hela artikeln hos SVT).

Projektets hemsida kommer upp i dagarna, tills dess kan du läsa mer på Facebook facebook.com/Magnoliamalet: ”Projekt Magnolia – Unga stämmer staten.

Varför?

Regeringen godkände tidigare i år att statligt ägda Vattenfall ska få sälja sina brunkolsgruvor i Tyskland till tjeckiska EPH. Det här är ett steg på vägen för Sverige att bli ett grönare land, men den verkliga effekten blir att utsläppen ändå kommer öka. EPH har nämligen tydligt klargjort att man vill se en kolrenässans och vill utvidga kolbrytningen på den köpta verksamheten. Totalt rör det sig om ca 24 gånger hela Sveriges nuvarande utsläpp, 1,2 miljarder ton CO2.

Utsläppen är lika farliga för vår framtid var dom än sker och vem som än äger gruvorna. Sverige hade en unik chans att avveckla verksamheten, men fegade ur och valde att prioritera ekonomi framför framtid. Ingen miljöanalys gjordes inför affären. Affären ligger inte alls i linje med Sveriges klimatåtaganden och regeringens ansvar för kommande generationer.

Vi tänker inte ge upp hoppet om vår framtid utan en fight.

Vi kräver att domstolen stoppar affären och förklarar den olaglig, eftersom den bryter mot en mängd internationella och svenska avtal samt regeringsformen.

“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – Generationsmålet, antaget av riksdagen 1999.

“Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar” – Stefan Löfvén, regeringsförklaringen 2014.”

Amnesty Sverige

Frige Dawit Isaak – veckolång manifestation

23 september var det 15 år sedan Dawit Isaak och hans kollegor greps. Samma dag tystnade den fria pressen helt i Eritrea. För att uppmärksamma Dawits fall genomför Amnesty Sverige en aktion under en veckas tid tillsammans med nio andra organisationer på Stockholms Central.

Ami Hedenborg: |2016-09-23| De övriga organisationerna är Stödföreningen Free Dawit, Publicistklubben, Sveriges Författarförbund, Svenska Journalistförbundet, Svenska Pen, Sveriges Tidskrifter, Expressen, Reportrar utan gränser och Utgivarna.

Mellan den 21 september och den 27 september står en cell utplacerad på en scen mitt på Centralstationen, den som vill kan gå in och sätta sig i femton minuter – som en solidaritetshandling.

– Grova systematiska och vitt utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter att begås i Eritrea och varje år flyr tusentals människor undan det förtryck som råder. Det är svårt att påverka en regim som så totalt struntar i omvärlden och som så brutalt tystar den som försöker utnyttja sina mänskliga rättigheter. Desto viktigare att vi som kan då höjer våra röster för dem som inte kan, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Den 23 september var det flera aktiviteter på plats på Centralen och på andra ställen. Alla organisationerna överlämnade ett brev till Eritreas ambassad.

Mellan klockan 12-13 höll flera personer tal på Centralen, bland dem Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Lindenfors, och klockan 13.30 blev det en 15 minuters tystnadsmanifestation på Sergels Torg. Vem som helst kunde då ansluta för att visa den eritreanska regimen att vi är många som bryr oss om vad som hänt Dawit och alla andra fängslade samvetsfångar i landet.

Amnesty International kräver att Dawit Isaak, och alla andra samvetsfångar i landet, släpps fria omedelbart och att Eritrea respekterar de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på Amnesty där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

www.amnesty.se

AMNESTY /NIGERIA

Systematisk tortyr utförd av polis

En polisenhet i Nigeria som ska bekämpa våldsamma brott har poliser som systematiskt använt sig av tortyr och utpressning mot fångar som ett sätt att få fram bekännelser och för att kunna ta mutor. Det här framkommer i en ny rapport från Amnesty International.

Ami Hedenborg: |2016-09-21| I rapporten "Nigeria: You have signed your death warrant" berättar tidigare häktade hur de blivit utsatta för fruktansvärda tortyrmetoder som att hängas upp, utsättas för svält, misshandlas och skenavrättas, och att det är korrupta poliser inom den fruktade Special Anti-Robbery Squad (SARS) som gjort detta.

- En polisstyrka som finns till för att skydda människor har istället blivit en fara för samhället. De kan tortera sina offer under total straffrihet samtidigt som de skapar ett hemskt klimat av fruktan och korruption. Vår research har visat på ett mönster av grymma människorättskränkningar där offer grips och torteras tills de antingen erkänner eller tills dess att de erbjuder sig att betala en muta för att bli frisläppta, säger Damian Ugwu, researcher på Amnesty Nigeria.

Amnesty International har både fått rapporter från advokater, människorättsförsvarare och journalister samt samlat egna vittnesmål som handlar om att en del poliser inom SARS regelbundet begär mutor och/eller stjäl från misstänkta och deras familjer eller utsätter dem för utpressning.

Majoriteten av de som utsatts för tortyr är fattiga och har inte möjlighet att anlita advokater. I en del fall när häktade inte har kunnat betala mutor har de istället torterats ännu mer.

-Tortyr utförd av polis utgör en smutsfläck i den nigerianska samhället och måste följas av tydliga order till polisen om att inte under några omständigheter använda sig av tortyr eller annan kränkande behandling mot häktade. Det finns också ett akut behov av tydliga lagar som säkerställer att all tortyr är brott enligt nigeriansk straffrätt. Alla offer har rätt till skadestånd och steg måste tas för att säkerställa att ingen kan tjäna på att begå övergrepp mot häktade personer, säger Damian Ugwu.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på Amnesty där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

www.amnesty.se

GREENPEACE

Nya hemliga handelsdokument läckta

Greenpeace Nederländerna har publicerat hemliga dokument från handelsavtalet TiSA. Man kan läsa hur förhandlingarna fortgår, de olika ländernas position och hur avtalet bakbinder klimatarbetet. De nyaste dokumenten är från juli 2016.  

Mathias Leveborn: |2016-09-20| – Vi är djupt oroade av det som avslöjas. Dokumenten visar bland annat att det blir svårt att uppfylla klimatavtalet i Paris eftersom handel av fossila bränslen kommer att öka när de tvärtom behöver minska för att klara världens klimatmål, säger Dima Litvinov, kampanjledare på Greenpeace i Sverige.

TiSA är ett föreslaget handelsavtal mellan ett femtiotal länder. Förhandlingarna sker bakom stängda dörrar där varken folkvalda parlamentariker, medborgare, civilsamhället eller fackförbund har tillträde. Nu visar våra dokument nya uppgifter om hur vitala funktioner såsom el, dricksvatten och utbildning inte kan återtas i gemensam ägo om de har privatiserats.

– Det här avtalet förhandlas fram i tysthet utan insyn från allmänheten. Några av de läckta TiSA-dokumenten är tänkta att vara hemliga i fem år efter att avtalet signerats. Det är ett allvarligt demokratiskt problem, säger Dima Litvinov.

– Avtalet innebär att vi inte kan göra nödvändiga satsningar på förnybar energi. Ett energislag får enligt avtalet inte gynnas framför ett annat, vilket bakbinder de folkvalda från att ta de beslut som är nödvändiga för att uppfylla klimatavtalet i Paris, säger Dima Litvinov.

Trade in Services Agreement (TiSA) är ett föreslaget frihandelsavtal mellan 23 parter, inklusive EU och USA. EU förhandlar å de 28 medlemsländernas vägnar, så den totala mängden länder i förhandlingarna är nu runt 50. Nyligen meddelade Argentina och Brasilien att de också har för avsikt att delta i förhandlingarna. Både rika och fattiga länder deltar. Alla som deltar i förhandlingarna är också medlemmar i Världshandelsorganisatonen (WTO).

REGERINGENS BUDGETproposition

Bra idéer men för lite pengar till miljön

Axel Naver: |2016-09-20| Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, kommenterar regeringens budgetproposition och menar att Regeringen har infört flera bra klimatåtgärder som klimatklivet och stadsmiljöavtalen. Tyvärr ges ingen av dessa åtgärder tillräckligt med pengar för att göra den skillnad som krävs. Klimatsatsningarna i budget är som att ge brandkåren en vattenpistol för att bekämpa eldsvådor.

Axel Naver: |2016-09-20| – Detta må vara den största klimatbudgeten hittills, men om den är historisk eller ej är upp till framtida generationer att avgöra. Tyvärr behandlas både klimat och andra miljöfrågor fortfarande styvmoderligt. Investeringarna i att skydda skogen och bekämpa klimatförändringarna motsvarar inte alls de behov vi står inför. Dessutom gynnar regeringen kärnkraften med en bekymmersam skatteväxling där konsumenterna får betala istället för kraftbolagen, säger Annika Jacobson.

 

Nr 2 – 2016

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Enighet om ny lag för grönare bränsle

Alla politiska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är eniga om att det behövs en ny lag som ser till att det blir grönare och grönare att tanka bensin och diesel. Målet är att klimatutsläppen från drivmedel ska minska med 70 procent till 2030. Den breda politiska enigheten framkom vid Naturskyddsföreningens öppna förhandlingar under Almedalsveckan. Partierna möttes två och två och syftet var att hitta de gemensamma ytorna i klimatpolitiken.

Anna Havula: |2016-07-08|  – Jag är överraskad att det finns en så stor enighet om den här lösningen som kallas kvotplikt men som egentligen är en lag för att minska klimatutsläppen. Det riktigt intressanta är också att vi inte bara märkte att partierna enades i den övergripande frågan, utan att de också tyckte lika om hur man ska hantera de drivmedel som redan nu är höginblandade och utan koldioxidutsläpp, så att de inte slås ut i konkurrensen, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

viktigt att driva frågan vidare i EU

– Det finns idag ett undantag där biogas och etanol har skatterabatt. Den har EU tillåtit och den gäller till 2020. Det är därför viktigt att politikerna driver frågan vidare i EU så att det är möjligt att behålla den rabatten parallellt med att de fossila drivmedlen blir bättre och bättre genom inblandningen av biobränsle.

En annan viktig del i den nya lagen är att reglerna ska premiera de mest klimatsmarta biobränslena och inte tillåta exempelvis palmolja.

Naturskyddsföreningens koncept att genom öppna förhandlingar låta parterna mötas två och två har fungerat fantastiskt bra och dragit fullt hus till Naturskyddsföreningens arena i Almedalen. På sikt tror Naturskyddsföreningen att elfordon kommer att dominera personbilstrafiken, men biobränslen behövs under en övergångsperiod, enligt Naturskyddsföreningen.

RIKARE LIV

WWF och Pandakatalogen

Alla föreningar har behov av intäkter för att kunna bedriva sin verksamhet. Frågan är dock varför WWF, denna seriösa, aktade och viktiga aktör inom klimat- och naturvårdsarbete, satsar så mycket på försäljning av prylar för att kunna rädda allt från pandor i Kina till orangutanger på Sumatra och Borneo (som är årets mottagare av pengar från Pandaförsäljningen AB).

Ulf Svensson: |2016-08-10| Hamburgerpressar ska rädda pandor och orangutanger. I en flådig katalog - som kräver pappersmassa – hittar man allt möjligt; marschallhållare, muffinsformar, skålar, saxar, pastaslevar, vägghyllor och en stor mängd andra varor. 

Det som möjligtvis sticker ut lite, om man nu ska vara lite kritisk, är en hamburgerpress och en köttbulletång – krävs kött för att funka och mark för boskapen, kanske lite före detta regnskog? 

Visst, ett modernt hushåll behöver allt detta i vår värld av överkonsumtion. Frågan är varför WWF spelar med i detta? Man har dessutom en premie för alla som vill sälja dessa prylar och som fick vår son att se mobiltelefoner, TV-apparater och nya spel av typ Playstation fladdra runt i drömmarna. 

KLIMATAKTION / SEMINARIUM

Österleden dammas av

Klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg? Österleden kallas nu ”Östlig förbindelse” och Trafikverket planerar för fullt för en sexfilig motorväg i tunnel mellan Nacka, Frihamnen och Ropsten. Samtidigt som ”Förbifart Stockholm” just påbörjats. 

Paul Lindberg: |2016-08-10| Samtidigt som biltrafiken i Stockholmsregionen måste minska kraftigt – om vi ska klara klimatmålen – och samtidigt som landstinget inte gör nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken, smäller makthavarna ett våldsamt knytnävsslag direkt mot hela den demokratiska miljörörelsen.

Klarar klimatmålen ännu en ny ”förbifart” – Österleden? En betydande del av biltrafiken på ”Östlig förbindelse” kommer att ha mål i innerstaden via upp- och nedfarter på Gärdet/Valhallavägen och vid Ropsten/Lidingövägen. Ökad trängsel, buller och avgaser. Nationalstadsparken tangeras. På seminariet får vi höra vad som planeras, hur de berörda kommunerna tänker, var trafikforskningen står och hur leden ska finansieras. Ingen inträdesavgift

Seminarium 1: Onsdag den 5 oktober, kl 18.00 – 20.30,

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Klimataktion

AMAZONAS/GREENPEACE

Bygge av megadamm stoppat!

DSamtidigt som världens uppmärksamhet riktas mot de olympiska spelen så firas en seger i en annan del av Brasilien. I 30 år har Munduruku-folket kämpat mot byggandet av en jättedamm i hjärtat av Amazonas regnskog. Brasiliens miljötillsynsmyndighet Ibama har nu meddelat att de inte ger tillstånd till bygget.

Gunnar Lind: |2016-08-09|  Stort engagemang över hela världen. Mer än 1.2 miljoner människor har skrivit på Greenpeace upprop för att stoppa projektet. Munduruku-folket är beroende av Tapajós-floden för mat, medicin och dricksvatten. Ett bygge av en damm skulle riskera att förstöra hemmet för 12 000 av ursprungsbefolkningen Munduruku.

– Vi är väldigt glada över denna nyhet. Nu kommer vi att fortsätta kampen för att stoppa andra dammar på vår flod, säger Arnaldo Kaba Munduruku, talesperson för Munduruku-foket. Greenpeace har i en stor global kampanj arbetat för att få stopp på bygget. 

– Det här visar att engagemang lönar sig. Genom att miljoner människor krävt ett stopp så har vi nu äntligen lyckats. Det känns verkligen bra, säger Gunnar Lind, vik. chef på Greenpeace.

Barn på en båt

Brasiliens konstitution förbjuder tvångsförflyttningar av urfolk från deras områden. Dessutom skyddas ursprungsbefolkningarnas rättigheter i ILO:s konvention 169 som Brasilien har ratificerat. Den brasilianska regeringen har dock ännu inte officiellt erkänt Munduruku-folkets äganderätt av området.

Den här dammen var den första och största i en serie av totalt 43 planerade dammar på Tapajós-floden som Greenpeace fortsätter arbeta för att stoppa.

Var med och stötta vårt fortsatta arbete för att skydda världens skogar.

Läs mer!

 

WATER AID

Tydligare vattenperspektiv behövs

I höst ska regeringen för riksdagen presentera ett nytt policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, vilket bland annat ska vägleda arbetet för att nå de 17 globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling. WaterAid har nu lämnat in ett remissvar på regeringens förslag till nytt policyramverk.

Petter Gustafsson: |2016-07-04| I stort välkomnar WaterAid regeringens förslag till policyramverk och anser att det är ett steg i rätt riktning. Samtidigt ser vi att de enorma möjligheter som finns att bekämpa extrem fattigdom genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet behöver få en tydligare plats i ramverket. Tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter och ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling, och det är helt avgörande för fattigdomsbekämpning, förbättrad hälsa, utbildning, jämställdhet, klimatanpassning och hållbara samhällen. Det perspektivet är tyvärr något vi saknar i regeringens förslag till policyramverk.

900 barn dör varje dag av smutsigt vatten

Det är oacceptabelt att 900 barn dör varje dag av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten, att över 650 miljoner människor saknar rent vatten och att mer än 2,3 miljarder inte har tillgång till en säker toalett. Här har Sverige som ett föregångsland vad gäller vattenförvaltning en viktig roll att fylla.

Vi ser dagligen hur människors liv förändras i världens fattigaste samhällen genom förbättrad tillgång till rent vatten och säkra toaletter. Det ger verkliga möjligheter, framför allt för kvinnor, att ta steg för att lämna extrem fattigdom bakom sig och starta ett nytt värdigt liv. Därför hoppas vi att regeringen ser över våra förslag och förstärker vattenperspektivet i ramverket!

Läs WaterAids remissvar i sin helhet i bifogad bilaga.

Läs här!

 

VATIKANEN

Påven: ”Det är möjligt att uppnå fred i Syrien”

För att ge sitt stöd till Caritas världsvida kampanj för fred i Syrien vänder sig nu påve Franciskus i en video till alla regeringar för att de ska finna en politisk lösning på konflikten. ”Alla måste inse att det inte finns en militär lösning på konflikten i Syrien. Det finns bara en politisk lösning på den. Därför måste det internationella samhället stödja fredssamtal som en väg att bygga upp en nationell enhetsregering i landet”, säger påve Franciskus.

Henrik Alberius: |2016-07-04| Den väpnade konflikten i Syrien är nu inne på sitt sjätte år. Fredssamtal pågår, men de verkar ha gått i stå för tillfället.

”Jag uppmanar alla dem som deltar i fredssamtalen att ta överenskommelserna på allvar och att de förbinder sig att underlätta för humanitär hjälp att komma fram”, säger påven.

I sin kampanj uppmanar Caritas sina understödjare i hela världen att sätta press på sina regeringar så

att de:

» Garanterar att alla sidor i konflikten samtalar för att finna en fredlig lösning;

» Gör allt för att stödja de miljoner människor som berörs av kriget;

» Garanterar syriska medborgares värdighet vare sig de befinner i landet eller utanför det och ger dem ett nytt hopp.

 

 

 

 

 

Nr 1 – 2016

 

En grads ökning av jordens uppvärmning låter inte så mycket. Men en grads höjning av jordens totala värme är en gigantisk påverkan av planetens klimat.

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Varmaste året någonsin

De tre senaste åren i rad har nya värmerekord slagit varandra i tur och ordning. Världens samlade forskningsorgan har bevisat att 2015 är det varmaste året sedan mätningarna inleddes år 1850 och under industrialismens era. De främsta forskningsorganisationerna runt om i hela världen har kommit fram till att året 2014 kommer på andra plats och år 2013 hamnar på tredje plats, och så vidare bakåt i tiden.

Paul Lindberg: |2016-01-20|  Den globala uppvärmningen har nu nått 1 grad. Ökningen sker kronologiskt och sker per automatik på grund av växthusgaserna. Tillverkningsprocesserna av bilar är en betydligt större belastning för miljön än själva användningen av bilarna. I amerikanska forsknings- rapporter talas det om att tillverkningen kan skada miljön med omkring 10 till 30 gånger mer än bara användningen av bilarna.

Även om man övergår till alternativa bränslen, för att slippa bensinbränsle, så måste ändå de alternativa bränslena framställas med gigantiska mängder energi, som i så fall måste tas från vindkraft, oljekraft, kärnkraft och solkraft med mera – allt för att de alternativa bränslena ska räcka till. Att ersätta bensinbränsle med alternativa bränslen skulle försätta hela världen med omfattande problem. Det skulle säkert drabba mängden av andra grundläggande samhällsbehov, som också har omfattande energibehov. Det kan gälla byggnation av bostäder, uppvärmning, kollektivtrafik och traditionell industriproduktion o.s.v.

EN SKRÄMMANDE ÖKNING

En grads ökning av jordens uppvärmning, som nu är ett faktum, är skrämmande eftersom gränsen för att vi ska kunna hantera den globala uppvärmningen ligger vid högst 1,5 graders ökning. Till det kommer att världssamfundet har kommit överens om att sätta säkerhetsgränsen vid oansvariga två grader för den globala uppvärmningen. Dessutom har inte ett bindande avtal slutförts.

Förhoppningarna att världssamfundet ska kunna undsätta klimatutvecklingen är den stora frågan för närvarande. Den globala världshandeln, med konsumtionsmönstret av lyx- och prestigebilar har slagit alla tiders världsrekord. Aldrig har det sålts så många bilar runt om i den rika världen.

Bakom klimatrapporterna står bland andra NOAA, USA:s klimat- och miljöministerium, tillsammans med Nasa.

Amnesty Sverige/BURUNDI

Vittnesuppgifter stödjer massgravar

Nya satellitbilder tillsammans med videofilmer och vittnesmål som analyserats av Amnesty International tyder starkt på att ett dussintals personer som dödades av burundiska säkerhetsstyrkor i december senare begravdes i massgravar.

Ami Hedenborg: |2016-01-28|  "Före- och efterbilder" och videoupptagningar visar tydligt på fem möjliga massgravar i Buringaområdet, utanför Bujumbura. Bilder tagna sent i december och tidigt i januari visar på uppgrävd jord som också stämmer överens med vittnesmål om vad som hänt. Vittnen har berättat för Amnesty att gravarna grävdes på eftermiddagen den 11 december, direkt efter den blodigaste dagen i Burundis pågående kris.

– Bilderna tyder på ett medvetet försök från myndigheternas sida att dölja omfattningen av det dödande som deras säkerhetsstyrkor stod för, och hindra sanningen från att komma fram, säger Muthoni Wanyeki, regionchef för Amnesty Internationals regionkontor i Östafrika, Afrikas Horn och den stora sjöregionen (Demokratiska republiken Kongo, Burundi och Rwanda).

Researchers från Amnesty International var i Bujumbura när dödandet ägde rum och de besökte de drabbade bostadsområdena, däribland Nyakabiga, morgonen efter. De boende beskrev hur kropparna från minst 21 män hade lämnats på gatorna, i hem och i dräneringsdiken. Researchteamet hittade stora pölar med blod där några av offren hade dödats men där kropparna hade avlägsnats.

15-årig pojke sköts i huvudet

Vittnen beskrev hur polis och lokala tjänstemän rensade Nyakabiga och andra bostadsområden för att hämta kropparna från de som dödats och att de tog dem till hemliga platser. Mamman till en 15-årig pojke som sköts i huvudet när han sprang för att söka skydd i ett uthus i bostadsområdet Musaga berättade för Amnesty att en pickup från borgmästarens kontor hade hämtat hennes sons kropp. Männen som tog honom vägrade att berätta för henne vart kroppen hade förts. – Jag vet inte var han är, eller om han blivit begravd, sa hon till Amnesty.

Förutom i Buringa har Amnesty mottagit trovärdiga rapporter om misstänkta massgravar av personer som dödades den 11 december på flera andra ställen, däribland begravningsplatser i Mpanda och Kanyosha. Lokala källor berättar att 25 kroppar blev begravda i fem gravar i Mpanda och 28 kroppar blev begravda i fyra gravar i Kanyosha. Det är inte känt hur många kroppar som kan bli funna på andra platser.

Afrikanska Unionens möte måste trycka på

Det Amnesty nu funnit följer på en tidigare rapport som Amnesty publicerade i slutet av december, My children are scared": Burundi´s deepening human rights crisis, och det sker också några dagar innan afrikanska ledare ska samlas på Afrikanska Unionens toppmöte i Addis Abeba för att diskutera just konflikten i Burundi.

– De afrikanska ledarna som samlas vid Afrikanska Unionens möte måste uppmana den burundiska regeringen att bevilja internationella utredare tillgång till alla misstänkta gravplatser, och att de startar en omedelbar, självständig och oberoende utredning av det dödande som ägt rum – och varför de flesta familjer inte har fått några möjligheter att återfå och begrava sina döda. Familjerna måste få veta vad som har hänt och de måste få en möjlighet att begrava sina anhöriga i värdighet. De misstänkta gravplatserna måste säkras fram tills dess att ordentliga utredningar kan göras, och de kroppar som återfinns i dem ska undersökas för att fastställa dödsorsaken, säger Muthoni Wanyeki.

Bakgrund

De flesta som dödades den 11 december bodde i Musaga, Mutakura, Nyakabiga, Ngaraga, Cibitoke och Jabe - alla distrikt som i huvudsak bebos av tutsier, en minoritet i Burundi. De här områdena betraktas av myndigheterna som "för-oppositionen områden", eftersom protesterna som började i april 2015 mot president Nkurunzizas förslag att ställa upp för en tredje presidentperiod startade här.

Händelserna den 11 december ägde rum efter månader av brutalt dödande i Bujumbura. Dagen före attacken, den 10 december, rapporterade FN att över 300 personer hade blivit dödade sedan slutet av april.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN/DEBATT

Dagens skogspolitik räcker inte till

Dagens skogspolitik är till stor del utformad långt före EU-medlemskap, klimatkris, miljömål och ekosystemtjänster. Sverige behöver en ny skogspolitik som möter framtidens behov och utmaningar, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Johanna Sandahl: |2016-01-27|   Den nuvarande skogspolitiken är uppbyggd på devisen ”frihet under ansvar”. Myndigheternas uppföljningar visar emellertid med all tydlighet att det inte räcker för att miljömålen ska kunna uppnås. Skogsbruket behöver ta ett större ansvar än vad lagen kräver i dag. Den översyn av skogsvårdslagen som regeringen tillsatte i december innehåller viktiga områden, men kommer tyvärr inte att omfatta hela skogspolitiken.

Nästan 1800 skogslevande arter finns på den nationella rödlistan över arter vars framtid är osäker. Skogens värde som friluftsmiljö och som underlag för naturturism urholkas i takt med att kalhyggen breder ut sig. Riksdagens miljömål som berör skog och skogsbruk uppnås inte i dag.

Sedan början av 1950-talet har kalhyggesbruket varit helt dominerande som skogsbruksmetod. Resultatet är väl känt: en omvandling av stora delar av skogsekosystemet på landskapsnivå. De fulla effekterna av skogsbrukets påverkan på miljön har vi ändå ännu inte sett.

De oskyddade och värdefulla skogar som fortfarande finns kvar utgör några få procent av den totala arealen produktiv skogsmark. Dessa har en nyckelroll om riksdagens mål ska klaras. Men många av de skyddsvärda skogarna avverkas, trots att regeringen har sagt att de borde skyddas.

I arbetet för att ta fram ett nationellt skogsprogram, liksom i den helhetsöversyn av skogsvårdslagen som måste ske förr eller senare, borde utgångspunkten därför vara:

Utveckla, med vetenskapligt stöd, hur ett verkligt hållbart skogsbruk bör se ut. I detta ingår att miljömålen ska klaras.

Samtidigt är det viktigt att regeringen inte begraver skyddet av våra skogar i utredningar. Mycket kan göras redan idag. 

Vi uppmanar regeringen att:

1. Se till att det finns tillräckliga resurser för att undanta de kvarvarande värdefulla skogarna från avverkning, i linje med vad regeringen tidigare utlovat. Det statliga anslaget till skydd av skog och andra landmiljöer bör uppgå till minst 1,5 miljarder kronor per år.

2. Underlätta reservatsbildning genom att införa ett nytt paket med ersättningsmark med minst 200 000 hektar.

3. Utveckla och uppmuntra olika skogsbruksmetoder, inte minst kalhyggesfritt skogsbruk.

4. Se till att det tas fram en heltäckande karta över frivilliga avsättningar som skogsnäringen har gjort. Utan en översikt på landskapsnivå riskerar de frivilliga avsättningarna fylla en begränsad roll som bevarandeåtgärd.

5. Ta initiativ till en av skogsnäringen och stat 50/50-partsfinansierad fond för att skapa incitament för skogsägare att utveckla bestånd så att de kan bli nya nyckelbiotoper. Landskapet behöver restaureras för att innehålla flera nyckelbiotoper.

Vägen ligger öppen mot ett samhälle, där skogsekosystemens alla värden tas tillvara. Låt oss ta den chansen.

Johanna Sandahl är ordförande Naturskyddsföreningen.

URKLIPP DAGEN

Utrota den extrema rikedomen nu

Vid FN:s klimattoppmöte i Paris kom det två internationella rapporter som satte fokus på sambandet mellan rikedom och klimatpåverkan. Ekonomerna Piketty och Chancel undersökte hur människors konsumtion påverkat utsläppen under de senaste årtiondena.

Torbjörn Vennström: |2016-01-07|  Något senare rapporterade biståndsorganisationen Oxfam om ett tydligt samband mellan rikedom och utsläpp av växthus­gaser, såväl mellan länder, som inom länderna.

Dessa rapporter ger en väldigt tydlig bild. Den rikaste tiondelen av världens befolkning står, oavsett var de bor, för 50 procent av världens utsläpp, medan den fattigaste halvan av befolkningen endast står för 10 procent av utsläppen.

Det betyder, i väldigt kallhamrade ordalag, att även om den fattigaste halvan av jordens befolkning dukar under på grund av klimatförändringarna så kommer inte klimathotet att vara över – om resten fortsätter som hittills.

Kort sagt. FN borde ägna mindre tid åt program för att avskaffa den extrema fattigdomen. FN borde ägna sig mer åt program som avskaffar extrem rikedom.

Först publicerad i Dagen.

Det är viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelades tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället.

Foto: Alex & Martin/IKON

SVENSKA KYRKAN

Kyrkans arbete för människor på flykt

Mer pengar till arbetet med asylsökande och nyanlända . Svenska kyrkan fördelar sju miljoner kronor till utbildning i psykosocialt stöd, en satsning på nyanlända barn och ungdomar samt stöd till stiften för samordnare till församlingarnas arbete med nyanlända. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

Stefan Håkansson: |2016-01-22|  Regeringen beslutade i december att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationers arbete med asylsökande och nyanlända. Av dessa pengar gav regeringen 17 miljoner kronor till Svenska kyrkan.

– Det är glädjande att Svenska kyrkan fått ta del av regeringens extra satsning. Det är ett erkännande för Svenska kyrkans arbete för människor som tvingats fly, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i kyrkostyrelsen.

I december beslutade Svenska kyrkan att tio miljoner kronor av dessa ska gå till församlingarnas arbete med nyanlända. De resterande sju miljonerna har nu fördelats:

» Fyra miljoner kronor ska användas till en utbildningssatsning tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen. I satsningen tas en utbildning fram och en pilotutbildning i psykosocialt stöd för medarbetare och frivilliga i Svenska kyrkan ska genomföras.

» En miljon kronor går till en satsning tillsammans med IM, Individuell Människohjälp, på spridning och utveckling av modellen Barn i väntan/Barn i start samt utbildning av ledare.

» Två miljoner kronor går till stiften för att anställa medarbetare på stiftskanslierna som kan bidra med samordning och stöd till församlingar i deras arbete med flyktingar och asylsökande.

» Det har varit viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelade vi tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället, säger Wanja Lundby-Wedin.

Svenska kyrkans arbete för människor på flykt

KYRKANS ARBETE

JORDENS VÄNNER

Vem bestämmer över trafiken?

Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka.

Pelle Hälje: |2016-01-13|  Trots det är det få av oss som är involverade i trafikplaneringen och många upplever att de är långt ifrån beslutsprocessen.

I denna skrift presenteras en diskussion om deltagandeprocesser. Vilka utmaningar finns det med medborgardialog idag och hur ser lösningarna ut? Skriften är även tänkt att fungera som ett verktyg i sig själv för att uppnå större delaktighet och engagemang, särskilt bland grupper som ofta är underrepresenterade i planeringsprocessen såsom människor från socioekonomiskt utsatta områden.

Ladda ner Jordens Vänners trafikskrift Vem bestämmer över trafiken? (PDF)

Vem bestämmer över trafiken?

Greenpeace rapport:

Gifter i skidkläder och friluftsutrustning

Greenpeace hat publicerat en ny rapport som visar att skadliga kemikalier påträffats i ett stort antal produkter från ledande friluftsmärken. Stickprov bestående av 40 artiklar från 11 varumärken har testats för fluorkarboner, PFAS, en grupp som tillförs för att göra produkter vatten- och smutsavvisande. I en av de testade produkterna som köptes i Norge, en känga från Haglöfs, återfanns betydligt högre halter av fluorkarbonen PFOA än vad som är tillåtet att sälja i butik.

Ylva Bergman: |2016-01-25|  - Det här är en tickande miljöbomb. Dessa kemikalier bryts inte ner i naturen, de blir kvar mycket länge i kretsloppet och kan skada vårt hormon- och immunsystem, reproduktionen, och bidra till cancer. Företagen måste skärpa sig. Sportlovsfirare ska inte behöva stå i butiken och undra om jackan de köper sprider de här ämnena till naturen, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

De 40 produkter som har testats har inhandlats i 19 olika länder och innefattar skor, byxor, jackor, ryggsäckar, rep, sovsäckar, tält och handskar. Bland varumärkena återfinns bland andra Haglöfs, North Face, Norrøna, Patagonia och Mammut. I 9 av 10 av de testade produkterna återfanns fluorkarboner, PFAS. En känga från Haglöfs som inhandlades i Oslo innehöll 18 ggr högre halt av fluorkarbonen PFOA än vad som är tillåtet att sälja i butik i Norge, vilket organisationen har anmält till norska miljödirektoratet.

miljöansvar och fantastiska naturupplevelser

Friluftsbranschen har ett extra stort miljöansvar. De säljer sina produkter med budskap om fantastiska naturupplevelser. Då är det oärligt att samtidigt använda giftiga kemikalier istället för de bättre alternativ som finns på marknaden, säger Annika Jacobson.

Norge är hittills det enda land som satt ett gränsvärde för försäljning av produkter som innehåller fluorkarbonen PFOA. Sverige har ännu inte infört något förbud eller gränsvärden för halter av andra fluorkarboner än PFOS, men nya regler är på väg inom EU. Över 200 forskare från hela världen skrev sommaren 2015 under ett upprop för en utfasning av samtliga fluorkarboner.

Rapporten “Leaving Traces. The hidden hazardous chemicals in outdoor gear” presenterades i dag på den stora friluftsmässan i München. Här finns rapporten.

FN:s GLOBALA MÅL

Upphandling för hållbar utveckling

Under måndagens lansering av Sveriges arbete för att nå FN:s 17 nya Globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – poängterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i arbetet för att nå målen.

Linda Scott Jakobsson: |2016-01-20|  Regeringen lyfter fram upphandlingar som ett viktigt verktyg för att nå de nya Globala målen. Det öppnar upp för ökat fokus på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled när myndigheter köper in varor och tjänster.

– Vi kommer inom kort att anta en nationell strategi, som sedan kommer att användas av statliga myndigheter när man köper varor och tjänster, så att man beaktar de perspektiv som handlar om social och miljömässig hållbarhet, sa Ardalan Shekarabi i en intervju med Sveriges Radio samma dag.

Swedwatch välkomnar att sociala krav i upphandling lyfts fram som ett centralt verktyg i arbetet med de Globala målen, vilka bland andra handlar om att 

Civilminister Ardalan Shekarabi. 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande och hållbara konsumtions- och produktions- mönster.

– Vi hoppas att den nya nationella strategin blir tydlig med att sociala krav ska ställas så att de omfattar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i globala leverantörsled. Hittills har fokus främst varit krav på arbetsmarknadsåtgärder och kollektivavtal i Sverige, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch.

I ett tidigare remissvar (ladda ner här bredvid) till regeringens nationella upphandlingsstrategi, har Swedwatch tryckt på vikten av sociala hänsyn i ett globalt perspektiv.

SWEDWATCH

AMNESTY INTERNATIONAL/MALAYSIA

Hundratals kritiker anklagade för uppvigling

Bara under 2015 har 91 personer gripits, åtalats eller utretts för uppvigling - nästan fem gånger så många som under de 50 år som lagen funnits. De som råkat ut för lagen är bland andra människorättsaktivister, journalister, advokater och oppositionspolitiker.

Ami Hedenborg: |2016-01-26| I två års tid har Malaysia använt sig av en så kallad "lag mot uppvigling" för att tysta, trakassera och låsa in hundratals kritiker, konstaterar Amnesty International i rapporten Critical Repression: Freedom of expression. Under polisattacker i Malaysia visas hur användandet av lagen har gett myndigheterna stora möjligheter att inrikta sig på personer som de anser är "emot" dem, och att det här har skjutit i höjden sedan koalitionen Barisan Nasional vann valet 2013. Det har varit runt 170 uppviglingsfall under den här perioden.

snabbt minskande utrymmet för yttrandefriheten

– Uppviglingslagen har ingen plats i ett modernt samhälle som ska respektera mänskliga rättigheter. Siffrorna talar för sig själva, de senaste årens ökning av uppviglingsfall belyser det snabbt minskande utrymmet för yttrandefriheten. Att säga vad du tycker i Malaysia har blivit alltmer farligt, säger Josef Benedict, kampanjansvarig vid Amnesty International Sydostasien.

Rapporten från Amnesty kommer några dagar innan serietecknaren Zunar ska ställas inför rätta för en serie tweets han skrivit, något han riskerar ett lång fängelsestraff för.

Amnesty International uppmanar Malaysia att genast upphäva uppviglingslagen och att ogiltigförklara domarna mot de personer som dömts bara för att de fredligt använt sin rätt till yttrandefrihet, och se till att de släpps omedelbart och villkorslöst.

Bakgrund:

"The Sedition Act", uppviglingslagen, är en rest från kolonialtiden och som introducerades under det brittiska styret av Malaysia år 1948 för att bekämpa självständighetsrörelsen. Den som anses skyldig till brottet kan dömas till tre års fängelse eller höga böter (1300 US dollar), eller båda delarna, för sitt första brott. De som döms för ett påföljande brott kan dömas till upp till fem års fängelse.

Critical Repression: Freedom of expression 

AMNESTY

Peter Dahlin släppt!

Den 25 januari nåddes vi av beskedet att Peter Dahlin släppts ur det hemliga häkte i Kina han hållits i sedan 3 januari. Peter Dahlin är människorättsförsvarare och en av grundarna till NGO-organisationen Chinese Urgent Action Working Group och greps av kinesiska myndigheter anklagad för att "hota rikets säkerhet".

Ami Hedenborg: |2016-01-26|  I en intervju med Ekot i Sveriges Radio säger Peter Dahlin att han är släppt "av medicinska och diplomatiska" skäl. Det betyder att de kinesiska anklagelserna mot Peter Dahlin kvarstår och att om han återvänder till Kina kommer han att ställas inför rätta. Något som bekräftas av UD till Amnesty.

– Peter Dahlin är utvisad på tio år från Kina, och har ett så kallat återreseförbud, säger Helena Wahlström, handläggare på UD.

Peters flickvän, Pan Jinling, greps tillsammans med honom och ska enligt Peter Dahlin också ha frisläppts, men mot henne finns det inte längre några anklagelser.

– Det är en god nyhet att båda släppts men varken Peter Dahlin eller hans partner Pan Jinling skulle ha häktats överhuvudtaget. Gripandet av dem verkar vara ett led i den våg av trakasserier mot människorättsförsvarare, advokater och deras anhöriga som pågått sedan i somras, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare vid Amnesty Sverige. 

Ett videoklipp där Peter "erkände" att han brutit mot 

Peter Dahlin anklagades för att ha hotat rikets säkerhet.

kinesisk lag sändes i kinesisk tv den 19 januari, något Amnesty menar sänder en alarmerande signal till civilsamhället.

- Det här är ett tecken på vad den kinesiska regeringen kan göra om ett nytt lagförslag som rör utländska NGO:s (icke statliga organisationers) verksamhet går igenom. Den nya lagen utgör ett konkret hot mot det viktiga och värdefulla arbete som oberoende medborgarrättsgrupper gör och ger myndigheterna makt att rikta in sig mot utvalda organisationer och se till att deras verksamhet stryps - och att civilsamhället därmed tystnar, säger Anna Lindenfors.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet

Bostadsbubblan ökar hotfullt i Stockholm

Bakom bostadsbubblan står bygg- och bostadsbranschen. Rimliga villkor för allmännyttan och för bostadsbyggandet krävs. Under senaste mandatperioden har ställts mycket höga avkastningskrav på de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och bostadsbyggandet har hanterats som en inkomstkälla istället för att tillgodose ett bostadsbehov.

Roland von Malmborg: |2016-01-20|  Det har inneburit för höga hyror, extremhyror i nyproduktion och vid upprustning samt mycket höga priser för nybyggda bostäder. Möjligheterna för hushåll med genomsnittliga och låga inkomster till ett rimligt boende har på det sättet försvårats. Till det har staden verkat för en förstärkt segregation.

Nu måste avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen sänkas/tas bort och de måste få direktiv att verka för hyror som klaras av hushåll med medel och låga inkomster både i det vanliga beståndet och i upprustnings- och nybyggnadshus. Upprustning ska handla om de nödvändiga tekniska behoven och inte om standardförbättringar som syftar till att höja hyran.

För nybyggnad måste gälla dels att staden ska hålla låga priser på mark kombinerat med priskrav på nyproduktionen. Hyresrätt som ger rimliga hyror ska prioriteras. Staden bör vidare avstå från nybyggnad som leder till mycket höga kostnader, stark miljöpåverkan och särskilt bullriga lägen.

Kooperativ hyresrätt bör prövas i större utsträckning både för nyproduktion och befintligt bestånd. Den genomsnittliga hyran – för cirka 2 RoK – ligger nu på 6.400 kr per månad (2014), vilket ska jämföras med medianinkomsten för hyresgäster som är knappt 19.000 kr per månad före skatt i Stockholm. Redan medianhyresgästen betalar således 34 procent av inkomsten i hyra! Och hälften av hyresgästerna har lägre inkomster än så. Majoriteten av hushållen i Stockholm består av en vuxen.

Samtidigt har höga avkastningskrav ställts på bolagen och de har avkrävts investeringar för sådant som bör vara alla skattebetalares utgifter. Till det har gjorts stora överföringar från bolagen till staden. Detta är inte likabehandling. Bostadsrätt och äganderätt drivs med självkostnad. Det finns inget skäl att hyresgäster – som har påtagligt lägre inkomster – ska behandlas på ett annat sätt.

Vid upprustning driver idag bolagen en hård linje mot hyresgästerna och kräver att få göra allehanda standardförbättringar och kräver att få höja hyrorna rejält. Det leder till att många hyresgäster körs ut och att bara bättre bemedlade kan flytta in. Istället måste upprustningarna inriktas på de nödvändiga tekniska kraven och på det som hyresgästerna är angelägna om. Underhåll ska ingå i hyran och utföras när det behövs.

Vid nyproduktion driver nu bolagen successivt upp hyreskraven till nivåer där bara en liten del av stockholmarna har råd att flytta in. Byggkostnaderna motiverar inte dessa hyresnivåer, utan bolagen använder bostadsbristen till att häva upp hyrorna.

Bolagen hävdar en kalkylränta på 6,5 procent! Det ligger långt över de drygt 2 procent som staden lånar till. Denna kalkylränta leder till höga hyror och också till höga hyreskrav på förändringar och tillval. Ge bolagen direktiv om en kalkylränta som motsvarar stadens egen upplåning.

Bolagen har drivit fram hyresskillnader för olika lägen som är långt högre än de som hyresgästerna har bedömt som lagom. Dessa hyresskillnader tränger ut låg- och medelinkomsttagare från vissa bostadsområden och leder till en förstärkt segregation. Staden bör ge instruktioner att bolagen ska motverka segregation.

Sammantaget struntar bolagen i sitt bostadsförsörjningsansvar. Nu måste bolagen få direktiv som sätter bostadsförsörjningsansvaret särskilt för hushåll med lägre inkomster främst.

För nyproduktionen av bostads- och äganderätt kräver staden mycket höga priser respektive höga tomträttsavgälder för marken. Dessa krav har inget med de investeringar som krävs för nyproduktion utan är ett rent affärsintresse för staden. Men det driver på priserna och hyrorna för nyproduktionen och har också effekter för priser och hyror på äldre bostäder. Istället bör staden hålla en låg prisnivå och tomträttsavgäld för marken och istället ställa krav på rimliga priser och hyror för nyproduktionen.

Bland stadens nyproduktion finns några planer som leder till extremt höga byggkostnader eller extrema intrång, miljökonsekvenser eller särskilt bullriga lägen. En hög bostadsproduktion är angeläget. Men en förutsättning bör vara att det är en nybyggnad som ger en långsiktigt god boendemiljö. De långsiktiga kraven på rimliga kostnader och en god boendemiljö bör därför tillföras planeringen och hittillsvarande planer bör granskas med den utgångspunkten.

Ragnar von Malmborg, ordförande för Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet.

Ursprungligen ett brev till partierna i Stockholms stad från den 6 oktober 2014.

AFRIKAGRUPPERNA

Jakten på råvaror

Den globala gruvboomen har expanderat snabbt under det senaste decenniet. Den leder till "landgrabbing" som på flera platser hotar jordbruk och vattenförsörjning. Flera afrikanska länder har hamnat i råvarufällan. Ensidigt beroende av export av några råvaror, utan att det leder till utveckling av förädling, industri och jobb i landet, är en majoritet av de råvaror som behövs och importeras för tillverkningsindustrin av och för EU. 

Cecilia Abrahamsson: |2016-01-20|  EU har därför tagit fram en råvarustrategi för att skydda produktion och jobb i EU. Där står att alla handelsavtal som förhandlas med andra parter måste syfta åt att ge EU billig tillgång till råvaror. Något som riskerar att låsa fast afrikanska länder som råvaruexportörer. Läs rapporten The raw materials race som beskriver hur EU använder handelsavtal för att få tillgång till råvaror.

Gruvarbetarna utsätts för ständiga säkerhetsrisker

Gruvnäringen i Sydafrika är en av landets absolut viktigaste industrier men är omgärdad av problem. Lokalbefolkningen i byarna kring platinagruvstaden Rustenburg saknar ofta vatten och sanitet, har undermåliga bostäder och upplever brister i kommunikationen med gruvbolagen. Gruvarbetarna utsätts för ständiga säkerhetsrisker i det dagliga arbetet och lönerna räcker inte till behoven. Svenska företagen Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik har kopplingar till denna riskfyllda bransch.

AP-fonderna investerar i platinumföretag

AP-fonderna investerar i några av platinumföretagen, bla Lonmin som är det företag som driver gruvan i Marikana där 34 gruvarbetare sköts till döds av polis för att de strejkade mot förhållandena. Läs mer i rapporten Platinautvinning med risker

I Sverige har vi en mineralstrategi som går ut på att locka hit utländska investerare för att utvinna våra mineraler. Förhoppningen är att investeringarna kommer skapa jobb och befolka glesbygden. Skatten investerarna betalar är extremt låg. Konskevenserna för miljö och lokalbefolkning har även här lett till konflikter.

RÄTTEN TILL AFRIKAS RESURSER

Hur kan det komma sig att länder som är rika på naturresurser ändå har fattiga befolkningar? Vad är anledningarna, vad kan vi göra åt det? Vi fördjupar oss i konsekvenserna av EU:s handelsavtal med afrikanska länder, "landgrabbing", kapitalflykt och jakten på Afrikas råvaror, som bland annat görs med hjälp av våra pensionsfonder.

Läs mer i rapporten Platinautvinning med risker:

Platinautvinning med risker

 

Nr 8 – 2015

De ansvariga för den globala uppvärmningen är de som åstadkommer växthusgaserna, och det måste Parismötet klara ut. 

Foto: Nasa

KLIMATMÖTET I PARIS

Pariskonferensen måste nödvändigtvis lyckas!

Nu ser vi accelerationen på klimatförändringarna. Haven tar emot massiva mängder av smältvatten från jordens alla glaciärer, med högre havsnivåer och ökad försurning som leder till ökad syrebrist med döda bottnar och utrotning av matfisk. Sverige släppte ut 6 ton växthusgaser per person under år 2012. Den siffran har höjts sedan dess.

  Paul Lindberg: |2015-11-23| Naturens absorbering av växthusgaser är omfattande. Det är så kallade kolsänkor, eller omfattande växtlighet, som förvandlar koldioxid till syre, vilket jordens skogrika länder har till hela världens fördel. Dessa tillgångar vill industrialister räkna in som sitt bidrag för att rädda jordens klimat. Men det är helt rättsvidrigt eftersom jordens skogar och växtlighet måste ha en neutral bedömning av en global karaktär. Bland de skogrikaste länderna förekommer de högsta mätbara utsläppen av växthusgaser i världen. Det är enbart utsläppen som länderna själva åstadkommer som ska räknas. I så fall tillhör Sverige ett av värstingarna vad beträffar utsläppen av växthusgaser per person.

INGET TVIVEL OM GLOBAL UPPVÄRMNING

Alla politiker och klimatforskare är övertygade om att vi står inför en klimatbomb, som ökar i acceleration och som med säkerhet drabbar nästkommande generationer. Det kommer att bli svårt att leva för dem. Världens glaciärerna krymper, norra Arktis håller på att bli isfritt, Grönlands södra glaciärer smälter i sådan mängd att det kalla smältvattnet kan komma att påverka golfströmmen, vilket allvarligt oroar klimatforskarna. Korallreven på planeten dör för närvarande på grund av både klimatförändringar och oceanernas förändringar. Vi ser redan i dag väderlekens accelererande förändringar. Sydafrika har värmeböljor som slår ut jordbruksodlingar. Brasilien och Amazonas blir akut allt torrare och övergår på stora landområden till öken, och det håller på att bli giltigt för hela Sydamerika.

På grund av klimatförändringarna kommer antalet klimatflyktingar att få dagens flyktingströmmar att framstå som en liten bäck.

MEDVETENHETEN OM DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN HAR ÖKAT

Det finns inte längre någon större mängd klimatförnekare. Däremot finns det en mängd industrier i hela världen som är ansvariga för utsläppen av växthusgaser och därmed den globala uppvärmningen. Klimatmötet i Paris måste kunna göra dem ansvariga som orsakar den globala uppvärmningen. Ingen ska kunna hävda några tillgodohavanden på grund av eventuella kolsänkor. De ansvariga är de som åstadkommer växthusgaserna, och det måste Parismötet klara ut. 

Läs artikeln från 2011:

PLANETEN JORDEN

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens reaktion på flyktingmottagandet

Med anledning av regeringens förslag om tillfällig lagstiftning för att fler flyktingar ska söka asyl i andra länder än Sverige får Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén att reagera.

  Daniel Bramsell: |2015-11-25| Ärkebiskopen uttalar sig att det under de senaste månaderna har våra samhällssystem utsatts för stora belastningar. Myndigheter, kommuner och civilsamhället gör extraordinära ansträngningar för att på ett värdigt sätt ta emot det stora antalet människor på flykt. Många människor har visat en medmänsklighet på maximinivå. De ändringar som regeringen nu vill införa innebär en miniminivå. Ärkebiskopen säger vidare:

Vi har vant oss vid ett stabilt samhälle som har råd att vara en humanitär stormakt och det som nu sker är en chock för vår självbild. Det blir tydligt att vår humanitära motståndskraft är mindre än vi trodde. Det gäller oss och det gäller hela Europa.

Antje Jackelén säger vidare att "låt oss hålla i minnet att det som nu skakar oss i våra grundvalar är något som sedan länge är vardag på många andra håll i världen. Så länge flyktingströmmarna hållit sig på södra halvklotet har notiserna varit relativt små. Med viss självironi behöver vi konstatera att det blir en världsnyhet så fort det handlar om Europa. Samtidigt kan vi inte komma ifrån att hur Europa lyckas eller misslyckas påverkar stora delar av världen". 

DE MEST UTSATTA DRABBAS

Regeringens förslag att drastiskt förändra förutsättningarna för människor att komma till Sverige drabbar dem som är särskilt utsatta. Om till exempel bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter tas bort får det allvarliga konsekvenser för många barn. Om möjligheten till familjeåterförening inskränks ytterligare är risken stor att fler väljer att ta med sina barn på den farliga resan till Europa. Vi vet att familjeåterförening är en av de enskilt viktigaste aspekterna för en lyckad integration. Om ensamkommande barn nekas återförening leder det till större utanförskap bland ungdomar som i sin tur göder frustration, kriminalitet och extremism. Det menar Ärkebiskopen.

Europeiska unionens misslyckande

Ett tungt ansvar faller över Europeiska unionen. Den har misslyckats med att förverkliga den solidaritet som har varit en grundläggande idé i hela det europeiska projektet. Det är oanständigt att barn och andra skyddsbehövande måste betala priset för detta misslyckande, enligt Ärkebiskopen.

"Jag är glad över allt som kyrkans medlemmar har bidragit med under de gångna månaderna. Svenska kyrkan kommer även framöver att vara en kraft att räkna med. De svar vi ger idag prövas av morgondagens frågor. Tiderna är sådana att vi måste ha en stark medvetenhet om vad vi är skyldiga våra barn och barnbarn." Det säger Antje Jackelén.

Vi har fortfarande en möjlighet att tänka långsiktigt. Vi kan odla de värderingar som ger hopp och som tillåter oss att hålla vår medmänsklighet på maximinivå.

SVENSKA KYRKAN

Kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

På måndag 30 november inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Med på mötet finns bland annat ärkebiskop Antje Jackelén. En av de viktigaste frågorna är att lösa finansieringen av klimatomställningen.

  Stefan Håkansson: |2015-11-25| Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar, kanske den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) är en möjlighet att hejda de värsta klimatförändringarna med hjälp av ett internationellt avtal.

– Vi hoppas att världens ledare tar sitt fulla klimatansvar och skjuter till medel för klimatfinansiering, säger Martin Vogel, policyrådgivare klimat.

Ärkebiskop Antje Jackelén kommer att vara med på klimatmötet. Bland annat ska hon medverka i en ekumenisk gudstjänst i Notre Dame, och föra samtal med kyrkoledare samt representanter från olika länders delegationer.

SAMVERKAN FÖR MÄNSKLIG SÄKERHET

– Nu är det dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion – allt som är uttryck för människans värdighet – samverkar. Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. En klimatsmart värld kan vara en lyckligare värld, säger ärkebiskopen. Klimatförändringarna är i grunden en fråga om global rättvisa.

– De måste hanteras som en del av mänsklighetens dubbla utmaning – att hejda klimatförändringarna samtidigt som miljarder människor ges möjlighet till utveckling, bort från fattigdom och förtryck, säger Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling.

70 klimatambassadörer åker till Stockholm

På grund av säkerhetsläget i Paris kommer de 70 klimatambassadörerna från Svenska kyrkan och Diakonia inte åka till Paris som planerat. De kommer istället delta i klimatmarschen ”Tillsammans för klimatet", en av ungefär 2000 klimatmarscher som äger rum den 29 november runt om i världen. Under 2015 har kampanjen för klimaträttvisa ACT now for climatejustice haft som mål att samla in 20 000 namnunderskrifter i Sverige för ett rättvist och ambitiöst klimatavtal. Målet överträffades och på onsdagen överlämnades 26 536 namn till statsminister Stefan Löfven.

Deltagare från Svenska kyrkan i Paris: Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling, Martin Vogel, policyrådgivare och Ärkebiskop Antje Jackelén.

Hållbara tankar på http://blogg.svenskakyrkan.se/hallbar/

Opinionsbloggen följer du på http://blogg.svenskakyrkan.se/opinion

FN:s klimattoppmöte i Paris

 

SVENSKA KYRKAN

Fredspristagare besökte Svenska kyrkan

Leymah Gbowee ledde Liberias kvinnor i ickevåldsdemonstrationer mot inbördeskriget, vilka växte till en massrörelse och till slut tvingade fram fred. Hon har också lett Liberias sannings- och försoningskommission efter kriget.

  Stefan Håkansson: |2015-10-22| Nobels fredspristagare 2011, Leymah Gbowee, besökte kyrkokansliet i Uppsala torsdag 22 oktober. Under besöket kom hon bland annat att träffa studenter samt medverkade i ärkebiskop Antje Jackeléns podcast. På fredagen invigningstalade Leymah Gbowee på Internationellt Fredsforum i Varberg.

Svenska kyrkan har i många år stött den lutherska kyrkans freds- och försoningsarbete i Liberia, där Leymah Gbowee har praktiserat inom helande- och försoningsprogrammet THRP, Trauma Healing and Reconciliation Program.

Efter att ha medverkat i ärkebiskop Antje Jackeléns podcast "Prata till punkt" träffade Leymah Gbowee och ärkebiskopen studenter från Uppsala universitet under en arbetslunch.

Om Leymah Gbowee

Leymah Gbowee är en liberiansk socialarbetare, fredsaktivist, medborgarrättskämpe och feminist. Med Leymah Gbowee i täten startade Liberias kvinnor Women of Liberia Mass Action och fick ett slut på inbördeskriget i landet, vilket banade vägen för Afrikas första kvinnliga statschef, Ellen Johnson Sirleaf 2006. 

2011 mottog Leymah Gbowee Nobels fredspris tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf och Tawakkul Karman. Leymah Gbowee leder Women Peace and Security Network Africa (Wipsen) och är en frontfigur och ledargestalt inom internationellt fredsarbete.

Internationellt Fredsforum i Varberg 23-25 oktober med tre dagars samtal om fred var en helt ny mötesplats för utbyte av tankar, erfarenheter och kunskap om fred. Forumet är en del av VARBERG CALLING for Peace när hela Varberg firar minnet av Den Allmänna Fredskongressen som ägde rum i staden 1915. Det förekom föreläsningar, samtal, diskussioner och paneldebatter av och med en rad framstående personer och organisationer. Leymah Gbowee invigningstalade.

RIKARE LIV – CIVILISATION

Behovet av mänsklig säkerhet

Prövar Gud människor? Nej, men det gör istället människor själva. Människorna är inte av samma slag – de gror inte i samma jordmån. Plågoandarna som är besatta av hat gör livet surt för just dem som lider av krig, flykt och elände. Kriminaliteten har gripit sig fast i politiken som möjliggjorts i bristen på ändamålsenliga lagar – till skydd för demokrati och humanitet. 

  Paul Lindberg: |2015-10-28| Det förföljs och det mördas. Hat och frustration sprids över Europa. Och så, den globala uppvärmningen, och till det kommer en destruktiv nationalism som tillhör 30-talet. En del tror att om vi låter bli att lossas om rasisterna så slutar de att finnas till. Värre är det med dem som försvarar rasismens rättigheter att vara rasister. De har själva gjort sig till femtekolonnare.

För närmare tio år sedan startades Rikare Liv. Förvåningen då var stor över den naiva hållningen till fenomenet nyfascismen i Sverige. Som en motbild till dem som varnade för nyfascismen valdes argument som att vänstern radikaliserats, som lika kålsupare, men det var svårt att ge sakliga prov på det. Vänstern utgör alltså inget hot mot samhället. Istället har vi kunnat se en allvarlig radikalisering av högerextremism. De hetsar, förföljer och mördar – bevisligen. 

Sverigedemokraterna uppmanar sina sympatisörer att bekämpa flyktingarna, samtidigt som de angav adresserna till hemmen för de ankommande flyktingarna. Därefter sattes en massa gästhem i brand. SD har varit den grundläggande drivkraften för att gjuta mod i hatutvecklingen i det här landet.

SVENSKA KYRKAN

Minister först ut i ärkebiskopens podcast

Höstens första avsnitt av ärkebiskop Antje Jackeléns podcast, Prata till punkt med ärkebiskopen. Det är ett samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kulturens bidrag till hopp och sammanhållning, och om religionens roll i samhället.

  Daniel Bramsell: |2015-10-27| Ett annat samtalsämne är demokrati: Demokrati är inget som vi kan ta för givet för alltid, det är en färskvara som måste matas på olika sätt. Med kunskap, med attityder och liknande. Där finns det mycket att ta i, säger Alice Bah Kuhnke bland annat i samtalet med ärkebiskopen.

Podcasten finns nu tillgänglig i vanliga kanaler, till exempel iTunes, samt på Svenska kyrkans webbplats.

Höstens samtalserie innefattar sammanlagt sju program. Övriga medverkande är:

Fredrik Önnevall, journalist, Om journalistrollen, och om vad som händer när ens medmänskliga plikter tycks kollidera med yrkesuppdraget.

Jonas Kjellstrand, strategisk rådgivare i framtidsfrågor, Om den nya teknikens möjligheter och risker, om vad den gör med oss människor och vårt samhälle.

Leymah Gbowee, medborgarrättskämpe och fredsaktivist som fick Nobels fredspris 2011, Om mänskliga rättigheter, fred och försoning.

Lotta Lundberg, författare, Om existentiella teman i Lotta Lundbergs författarskap – som identitet, skuld och ”mellanrummet” som kreativitetens hemvist.

Maciej Zaremba, journalist, Om hur man försvarar demokratin, om biktens evangelium och det självsäkra Sverige.

Dessutom ett program från Bokmässan i Göteborg från september. Där sändes en podcast live då ärkebiskop Antje samtalade med vetenskapsjournalisten och författaren Karin Bojs om hennes nya bok Min familjs historia de senaste 54 000 åren. Det blev ett samtal om existentiella dimensioner i både vår kunskap om mänsklighetens ursprung och klimatfrågan.

I podcasten vill ärkebiskopen samtala om existentiella frågor, kristen tro, och det goda samhället. Varje program är omkring 45 minuter. Med start idag släpps ett nytt avsnitt varje tisdag. Via till exempel iTunes och Svenska kyrkans webbplats kan man även lyssna på vårens fyra program.

SVENSKA KYRKAN / FN:s KLIMATFÖRHANDLINGAR

Arbetet går för långsamt – krafttag krävs

Framstegen är få, och processen trög. Därför blir den samlade bedömningen att det krävs krafttag från världens ledare som måste se bortom egenintressen och lösa de knäckfrågor som återstår. Ett långsiktigt globalt klimatavtal brådskar om världen ska undvika alltför höga temperaturhöjningar och katastrofala klimatförändringar.

  Stefan Håkansson: |2015-10-23| Delegater från 194 länder samlades i Bonn för den sista förhandlingsrundan inför klimattoppmötet i Paris. Diakonia och Svenska kyrkan har varit på plats för att följa förhandlingarna.

– Ett svagt klimatavtal vore ett svek mot människor som lever i fattigdom och utsatthet, och som påverkas hårdast av klimatförändringarna samtidigt som de bidragit minst till de globala utsläpp som orsakar dem. Svåra frågor måste nu lösas, inklusive frågan om klimatfinansiering, en nyckelfråga för möjligheten till klimatanpassning och utsläppsminskningar i framför allt fattiga länder, säger Martin Vogel, policyrådgivare för Svenska kyrkan. 

observatörer har hållits utanför 

Observatörer från civilsamhället har hållits utanför de rum där de förhandlingarna pågått. Förevändningen har varit att förhandlingarna därmed kan gå fortare fram. Det är ett demokratiskt problem eftersom det försvårar insyn och ansvarsutkrävande.

– Det är frustrerande på ett personligt plan, men framförallt allvarligt eftersom det gör att allmänheten har sämre möjligheter att få veta vad som händer i förhandlingarna. När vi inte hör vem som säger vad i de stängda rummen, blir det också svårare för oss att bidra till och påverka processen, säger Anna Axelsson, policyrådgivare på Diakonia.

Under veckan lämnade 150 religiösa ledare från olika religioner över ett uttalande till FNs klimatchef Christiana Figueres, för att uppmana till en effektiv process som leder till ett ambitiöst avtal i Paris senare i december. Hon uppmanade i sin tur samma ledare att fortsätta arbetet med att mobilisera folkligt stöd för ett ambitiöst avtal.

AMNESTY / MEXIKO

Fördubblingar av tortyranmälningar

Mexikos tortyrepidemi har nått nya, katastrofala nivåer. Antalet anmälningar om kvävning, sexuella övergrepp, elchocker och misshandel  har mer än fördubblats det senaste året, säger Amnesty i en ny rapport. Samtidigt ska president Peña Nieto inom kort presentera ett nytt lagförslag mot tortyr för kongressen.

  Vera Häggblom: |2015-10-23| Fördubbling av tortyranmälningar vittnar om djupnande människorättskris. – För ett år sedan var det svårt att föreställa sig att Mexikos tortyrkris skulle kunna bli ännu värre, men sedan hände just det samtidigt som regeringen blundar för den kris som den själv har bidragit till att skapa, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amnestys Amerikaavdelning. 

  Antalet tortyranmälningar på federal nivå mer än fördubblades mellan 2013 och 2014 – från 1 165 till 2 403 fall, enligt uppgifter från den mexikanska riksåklagarmyndigheten. 

 president Enrique Peña Nieto har lovat ett nytt lagförslag

Mexikos president Enrique Peña Nieto har lovat att lägga fram ett nytt lagförslag för kongressen som ett första steg för att hantera krisen. Men med tre månader kvar tills det datum kongressen har på sig för att godkänna lagen, har ännu inget lagförslag synts till. 

  – En kraftfull tortyrlag som innebär mer än bara ord på ett papper och som garanterar att rättvisa skipas skulle vara ett positivt första steg för att Mexiko till slut ska kunna gå vidare från den djupa människorättskris landet befinner sig i, säger Erika Guevara-Rosas. 

Läs mer om: kampanj mot tortyr i mexiko.

TRO OCH SOLIDARITET

Tillfälliga uppehållstillstånd en besvikelse

Uppgörelsen om flyktingsituationen är nu klar. Socialdemokrater för tro och solidaritet är väldigt glada och tacksamma att en överenskommelse har kunnat komma till stånd om den alltmer akuta flyktingsituationen.  

  Ulf Bjereld m.fl: |2015-10-23| Att komma överens är i sig stort. Många av punkterna är också mycket välkomna – som att antalet kvotflyktingar ökar kraftigt, att möjligheten att söka asyl utanför Sverige ska utredas och att alla kommuner nu ska tvingas ta sin del av ansvaret att hjälpa människor som flyr för sina liv. Men vi är samtidigt bekymrade över delar av resultatet.

Överenskommelsen innefattar totalt ett tjugotal punkter. En av de största är införande av tillfälliga uppehållstillstånd, TUT. Det är bekymmersamt om man vill bedriva en human migrationspolitik.

risk medtillfälliga uppehållstillstånd 

Argumentet att andra europeiska länder redan har detta system, eller att det nu införs endast under en treårsperiod biter löst. Vi ser en överhängande risk att tillfälliga uppehållstillstånd skapar ett system som lämnar många människor i händerna på arbetsgivares godtycke, på ett sätt vi varit förskonade från i Sverige under väldigt lång tid.

Tillfälliga uppehållstillstånd kommer heller inte nämnvärt minska flyktingströmmen, däremot betydligt öka den administrativa bördan hos ett redan ansträngt migrationsverk.

Socialdemokrater för tro och solidaritets ordförande Ulf Bjereld kommenterar tillsammans med S-studenters ordförande Elin Ylvasdotter:

Det är väldigt bra att regeringen lyckats åstadkomma en uppgörelse. Mycket i den är positivt. Givetvis är vi djupt besvikna på att tillfälliga uppehållstillstånd nu införs. Men med tanke på Moderaternas och Kristdemokraternas nya hårdföra politik på området, så förstår vi att kravet varit starkt. Alla medverkande partier har både fått ge och ta. Vi utgår förstås från att systemet med tillfällig asyl avskrivs efter tre år, precis som det nu beslutats.

CARITAS

Arbetet med Kroatiens flyktingar

På eftermiddag den 18 oktober 2015 anlände 2 322 nya flyktingar till Kroatien. Därför finns det nu 5 132 personer som väntar på transport vidare till Slovenien i transitlägret i Opatovac. Sedan början av flyktingkrisen har totalt cirka 195 000 flyktingar kommit till Kroatien.

  Susanna Walther: |2015-10-20| Antalet inkommande flyktingar fortsätter att öka. Situationen är kritisk, därför att många som anlänt från Grekland har blivit kvar i Kroatien. Dessutom väntar 50 bussar i Sid i Serbien på att få komma in i Kroatien.

I lördags den 17 oktober var det den första dagen då migranterna slussades vidare till Slovenien. I stället för att resa in vid övergången vid tre-riksgränsen mellan Serbien, Kroatien och Ungern släpptes bara en konvoj igenom i slutet av dagen in i Slovenien. Enligt slovenska myndigheterna kommer endast 2 500 personer per dag tillåtas att komma in Slovenien. Detta är en betydande förändring då över 5 000 personer per dag var i transit till Ungern.

Caritas Kroatiens volontärer arbetar nu i tvåskift i transitlägret Opatovac. De lagar till te, tar hand om matutdelningen, uppvärmning av vatten för mjölkersättning till de små barnen, besöker utsatta grupper, rengör lager, förbereder matpaket och delar ut filtar. Då de flesta av de inkommande flyktingarna lider av luftvägs- och hudsjukdomar eskorteras de till sjukhustält. Då uppstår ofta problem, därför att de olika sjukhustälten inte ligger nära varandra. Det skapar i sin tur oro bland familjerna, då de är rädda för att de ska komma ifrån varandra. Därför behövs extra stöd och det är tidskrävande, vilket gör att det är svårt att hinna med de andra aktiviteterna.

På onsdagen den 21 oktober fick alla organisationer på plats en chans att se det nya lägret i Slavonski Brod, ett före detta oljeraffinaderi. Platsen har inte varit i bruk sedan många år och kräver omfattande arbeten för att komma i bruk. Just nu är kroatiska armén där med tunga maskiner och förbereder lägret för flyktingar och de organisationer som väntas verka där. Lägret kommer att ha kapacitet på 10 000 personer. Här kommer flyktingarna att registreras och få tillgång till medicinsk hjälp och mat.

Caritas Kroatien har bestämt skall hyra ett lager för livsmedel och övrig materiell och mobilisera upp till 100 volontärer som träffas på lördagen den 24 oktober. De kommer att introduceras till de arbetsuppgifterna som finns i lägret, liksom politik och säkerhet och annat som fältpersonalen som skall arbeta i lägret Opatovac behöver veta. 

Detta är Caritas. En av världens största biståndsorganisationer. Caritas Sverige är vårt lands katolska biståndsorganisation. Vi bildades 1946 för att bistå krigsdrabbade och flyktingar i andra världskrigets skugga. I Sverige arbetar vi med lokalt stöd till äldre och sjuka, rådgivning i asylfrågor, mot trafficking (människohandel), volontärinsatser med mera. I världen genomför vi humanitära insatser i katastrofområden samt stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. Vi ingår i Caritas Internationalis, internationella Caritas som är ett av världens största biståndsnätverk som förenar drygt 160 katolska nationella biståndsorganisationer i över 200 länder. Ordet Caritas är latin och betyder kärlek. Kärlek till människan.

caritas

DIAKONIA

Religiös uppmaning till ambitiöst klimatavtal

FN:s klimatchef Christiana Figueres tog emot ett upprop från 154 religiösa och andliga ledare från 50 länder om att de vill se ett ambitiöst klimatavtal i Paris. Bakom uppropet står kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister, brahma kumaris och sikher som visar sin oro och uppmanar världens ledare att nå nollutsläpp till mitten av 2000-talet.

  Anna Axelsson / Annette U Wallqvist: |2015-10-20| De religiösa ledarna vill bland annat att fossila bränslen fasas ut, se en satsning på klimatanpassning och finansiering och stöd till fattiga och sårbara länder.

– Det låter som en bra summering av ett framgångsrikt avtal i Paris, kommenterade Christiana Figueres när hon tog emot uppropet.

De religiösa ledarna lovade å sin sida att arbeta för att sprida kunskap om klimatförändringarna generellt och för att deras respektive organisationer ska inleda ett ambitiöst arbete med att minska sin egen klimatpåverkan. Ett tiotal kyrkor i flera länder har också förbundit sig att göra sig av med investeringar med koppling till fossila bränslen. Och fler står i begrepp att göra det.

religioner med i klimatarbetet 

Christiana Figueres betonade vikten av att de religiösa ledarna är med i klimatarbetet och hon bad representanterna att åka hem och prata om vikten av ett ambitiöst avtal, på alla nivåer i samhället.

– Det nationella arbetet är jätteviktigt, eftersom det är representanter för de olika nationerna som kommer till Paris för att förhandla. De behöver känna att det finns en bred nationell uppslutning för ett ambitiöst klimatarbete, sa Figueres.

Den här veckan samlas förhandlare från 194 länder i Bonn. Uppgiften är att mejsla fram ett förslag på klimatavtal som ska slutförhandlas på klimattoppmötet, COP21, i Paris i december.

Anna Axelsson, policyrådgivare klimatfrågor, Diakonia.

Annette U Wallqvist, kommunikatör, ACT Now for Climate Justice.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är precis där det ska

I en debattartikel ställs frågan var Naturskyddsföreningen är när det gäller debatten om odlingslandskapet och svenskt lantbruks framtid. Naturskyddsföreningen är precis där vi ska vara – i de främsta leden i kampen för det jordbruk som är hållbart både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, skriver Johanna Sandahl i en replik.  

  Johanna Sandahl: |2015-10-15| Per Frännek undrar i en debattartikel i NT den 6 okt 2015 var Naturskyddsföreningen är när det gäller debatten om odlingslandskapet och svenskt lantbruks framtid. Naturskyddsföreningen är precis där vi ska vara – i de främsta leden i kampen för det jordbruk som är hållbart både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Att föreningen sedan länge driver på, presenterar förslag och informerar om hur och varför Sverige ska ha ett livskraftigt lantbruk i hela landet är ingen nyhet. Bara under hösten har ett tiotal artiklar publicerats i landsorts- och lantbruksmedia. Men mer kan göras.

Vi menar att svenskt lantbruk är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar både miljömässigt men också socialt och ekonomiskt. Vi vill inte bara se storskog, varg och unika lavar som debattören hävdar. Vi vill se ett levande och varierat landskap med både djur och människor. Utan mular inga betesmarker, utan betesmarker ingen trevlig miljö vare sig för insekter, blommor företagare eller turister osv.

Detta är nog de flesta överens om. Frågan där åsikterna går isär kanske snarare handlar om hur vi ska rädda det svenska lantbruket.

Vi anser att vägen framåt går via ett smart förvaltande av de mervärden svenskt lantbruk redan investerat i. Att till exempel ha kvar beteskravet och sälja betesmjölk och beteskött till en växande skara, både i Sverige och i andra länder, som bryr sig om maten och dess ursprung är rätt väg att gå. Att ta bort alla särregler som gör svensk mjölk unik på marknaden och fortsätta att sälja den som anonymt mjölkpulver på världsmarknaden är en återvändsgränd både ekonomiskt och miljömässigt.

Sverige är och kan bli ännu bättre på att producera miljösmart mat. Att utveckla detta i dialog med marknaden och politiken är ett jobb som alla som bryr sig om svenskt lantbruk borde enas i, till exempel LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och djurrättsorganisationerna. Vi lägger redan stora resurser på att försöka få fram detta budskap i utredningar, debatter och media och kommer att fortsätta med det.

Vi behöver inte vara överens om alla detaljer för att agera tillsammans. Men vi behöver vara överrens om den röda tråden, att lösningarna finns i att bygga vidare på svenska mervärden för naturens, djurens, bondens och Sveriges skull.

Johanna Sandahl är ordförande för Naturskyddsföreningen

KVINNA TILL KVINNA

Afrikanska fredsförhandlingar helt utan kvinnor

Kvinna till Kvinna lanserar idag tillsammans med International Alert en rapport, ”Gender Audit” som lägger en genusanalys på fredsavtalet som slöts 2013 mellan Demokratiska Republiken Kongo, länderna i den så kallade Stora Sjöregionen i östra Kongo och FN. Rapporten lanseras i New York 20 oktober under de veckor som uppmärksammar att det är femton år sedan FN:s banbrytande resolution om kvinnor, fred och säkerhet (Res 1325).

  Anna-Carin Hall: |2015-10-20| Resultatet av analysen är nedslående. Genusperspektiv fattas inte bara i det afrikanska fredsavtalets ramverk utan kvinnor är frånvarande i fredsavtalet rakt igenom. Inga kvinnor fredsförhandlade eller har någon som helst position när det gäller att se till att fredsavtalet genomförs.

Kvinna till Kvinna gjorde redan 1995 den första genusanalysen någonsin av ett fredsavtal, det så kallade Daytonavtalet på Balkan. Efter det har mängder av rapporter och studier visat hur viktigt det är att kvinnor deltar i fredsförhandlingar inte bara av rättviseskäl utan för att freden blir mer varaktig. Det handlar ytterst också om mänskliga rättigheter. Kvinna till Kvinna arbetar ständigt för att kvinnor ska bli mer delaktiga i fredsprocesser.

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. 

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3

Det Naturliga Steget

Samverkan för innovation och hållbarhet

Innovativa samarbeten med leverantörerna är avgörande för att accelerera utvecklingen av de produkter, tjänster och produktionsmetoder som efterfrågas av kunderna på en alltmer hållbarhetsdriven marknad.

  Jonas Oldmark: |2015-10-25| Med Det Naturliga Stegets metodik blir innovationsprocessen systematiskt inriktad på hållbara lösningar samtidigt som effektiv och transparent samverkan ökar.

Globalisering och långa leverantörskedjor medför att en allt större del av företagens samhällspåverkan sker i leverantörsledet. Samtidigt ökar kraven på kontroll och transparens. Vilka är de viktigaste hållbarhetsaspekterna? Var finns de största förbättringsmöjligheterna? Hur får vi med oss leverantörerna? Hur styr vi och följer upp arbetet? Hur kommunicerar vi? Vilka fallgropar finns det?

Vi hjälper företag att tillämpa hållbarhetsprinciperna i sitt inköpsarbete och att engagera sina leverantörer i ett systematiskt arbete med förbättringar.

Kartlägg och prioritera

Ju bättre du känner dina leverantörer, desto lättare blir det att fokusera rätt. Vi bidrar med vår metodik och erfarenhet för att kartlägga och kategorisera dina leverantörer utifrån fastställda kriterier och göra en prioritering som kan användas som grund för er aktivitetsplan. Gör innovation och förbättringar till en naturlig del av inköpsprocessen

För att identifiera förbättringspotentialen i din inköpsprocess, behöver leverantörerna bjudas in till en utvärdering i förhållande till de mål och hållbarhetskrav som ställs av din organisation. Både kunskap och verktyg är avgörande för att framgångsrikt integrera förbättringarna, vilket vår metodik tillhandahåller.

bygga kompetens och skapa rutiner

Vi hjälper din inköpsorganisation att bygga kompetens och skapa rutiner för att göra utvärderingen till en naturlig del av inköpsprocessen. Vi hjälper dig även att se på hållbarhet i leverantörsledet ur ett möjlighetsperspektiv för innovativa lösningar, vilket kan ge ditt företag ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Funderar du på hur ni ska gå vidare på just ditt företag? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte. Tillsammans kan vi hitta det optimala upplägget för er.

Hör gärna av er till Jonas Oldmark som är senior rådgivare på Det Naturliga Steget och har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete i leverantörsleden.

det naturliga steget

SWEDVATCH

Smutsiga metoder bakom skyddshandskar

Arbetare på en fabrik i Thailand som tillverkar skyddshandskar till finska sjukhus jobbar under extrem press och får sina pass beslagtagna, enligt en ny rapport. Liknande problem har även upptäckts vid revision i en fabrik som tillverkar för svenska landsting.

  Åse Botha: |2015-10-20| Rapporten som publicerades av Finnwatch bygger på intervjuer med 27 migrantarbetare på fabriken Siam Sempermed i Thailand. Skyddshandskarna som återfinns på finska sjukhus importeras och säljs av det svenska grossistföretaget OneMed. 

De intervjuade migrantarbetarna, som kommer från Myanmar och Kambodja, vittnar om tuffa produktionsmål. De får betalt per färdigpackad låda och om de inte klarar uppsatta mål hotas de med uppsägning eller omplacering. Andra problem rör avdrag på lönen för anställningsavgifter, felaktig övertidsersättning, konfiskering av pass och brister gällande sanitära faciliteter i arbetarbostäderna.

tvångsarbete, övertid och diskriminering 

Enligt vad Swedwatch erfar köper inget av de svenska landstingen in operations- och undersökningshandskar från den aktuella fabriken. Inom ramen för det nationella samarbete för social kravställan vid upphandling har Region Jönköping genomfört en uppföljning av hur landstingens uppförandekod efterlevs hos ett antal tillverkare. Uppföljningen ledde till en stickprovskontroll på plats i en malaysisk fabrik där avvikelser som omfattade tvångsarbete, övertid och diskriminering uppdagades. 

KONTROLL AV ÅTGÄRDANDET

Enligt landstingens nationella samordnare för socialt ansvar, Pauline Göthberg, planeras en ny revision i november för att kontrollera att problemen har åtgärdats. 

I flera rapporter har Swedwatch granskat landstingens upphandlingar av produkter för sjukvården, däribland skyddshandskar. Den senaste rapporten följde upp fabriker i Pakistan där man tillverkar enklare kirurgiska instrument och den visade positiva förändring tack vare landstingens krav på sociala villkor.

Läs rapporten:

swedwatch

JORDBRUKSVERKET

Jordbruksmarkens värden

Mycket pekar på att svensk jordbruksmark kommer att bli allt viktigare för livsmedelsförsörjningen framöver, både i Sverige och globalt. Det är ett viktigt perspektiv att väga in när vi diskuterar användningen av vår jordbruksmark.

  Per Hasselberg m.fl.: |2015-10-28| Jordbruksmarken bidrar dock med mer än så. Utöver det mest primära – att förse oss med mat – har den också andra värden, till exempel i form av biologisk mångfald, kulturminnen och ett vackert landskap att vistas i och njuta av. Jordbruksföretagen vars arbete ger upphov till jordbrukslandskapet är också en källa till inkomst för många människor. Dessa värden och flera andra beskrivs i denna text.

Läs också om kommunens möjligheter att arbeta med jordbruksmarkens värden i Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden och Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken.

Läs rapporten:      

JORDBRUKSMARKENS VÄRDEN

AMNESTY INTERNATIONAL/KUBA

Graffitikonstnär frisläppt efter ett år

Graffitikonstnären Danilo Maldonado Machado – känd som “El Sexto” – släpptes oväntat från Valle Grande-fängelset den 20 oktober. Hans frigivning är fantastiska nyheter, men han skulle aldrig ha blivit fängslad överhuvudtaget. Att fredligt uttrycka sin åsikt är inte ett brott, säger Erika Guevara-Rosas, chef Amnestys Amerikaavdelning.

  Ami Hedenborg: |2015-10-21| Att Danilo Maldonado Machado nu släppts, efter att ha suttit fängslad i närmare ett år på grund av att han målat "Raúl" and "Fidel" på ryggarna på två grisar måste leda till en ny inställning när det gäller yttrandefrihet och opposition i landet, enligt Amnesty International i en kommentar.

rätt till yttrandefrihet

– Det här är ett efterlängtat steg i rätt riktning som måste öppna dörren för mycket välbehövliga politiska reformer i Kuba, där människor rutinmässigt blir trakasserade, gripna och satta i fängelse på felaktiga grunder enbart för att de använt sin rätt till yttrandefrihet. Det måste ske en snabb förändring om Kuba menar allvar med att respektera mänskliga rättigheter, och därmed också rätten för människor att inte hålla med den kubanska regeringen.

respektlös mot revolutionens ledare

Danilo greps av agenter tillhörande specialpolisen (Seguridad del Estado) i Havanna när han satt i en taxi den 25 December 2014. Polisen öppnade taxins baklucka och fann de två grisarna som hade "Raúl" och "Fidel" målat på sina ryggar. Han anklagades för att "inte respektera revolutionens ledare" men ställdes aldrig inför rätta. Danilos avsikt var att släppa grisarna fria på en konstshow på juldagen.

Amnesty International betraktade honom som en samvetsfånge, fängslad enbart för att fredligt ha använt sin yttrandefrihet.

Greenpeace Norden

Låt Vattenfalls omställning bli det goda exemplet

Greenpeace Nordens presentation av ett “Statement of Interest” till Citibank som redogör för intentionerna med ett potentiellt övertagande av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland, den tänkta ägarstrukturen och den finansiella grunden för detta.

  Ylva Bergman: |2015-10-20| – Om inte Vattenfall och den svenska regeringen är beredda att ta ansvar för klimatet, människors hälsa och framtida jobb i regionen känner vi att det är vår skyldighet att gå in i processen. Vi ser stora möjligheter med att fasa ut brunkolet och omvandla verksamheten till ett lysande exempel för övergången till en hållbar framtid och en omställning till förnybar energi, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace Sverige.

Greenpeace Norden föreslår att en stiftelse skapas för att fasa ut brunkolsverksamheten senast 2030.

Greenpeace har tagit fram en juridisk struktur för en stiftelse som öppnar upp för många samhällsaktörer att bli en del av omställningen från fossilberoende till hållbarhet. På så vis förhindrar vi framtida samhällskostnader för klimatkatastrofer och värnar människors hälsa. Vi kan inte låta detta bli ännu ett politiskt misslyckande.

AVVECKLING AV BRUNKOLSBRYTNINGEN SENAST 2030

Energy Brainpool har på uppdrag av Greenpeace Norden gjort en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden från verksamheten, utifrån förutsättningen att den avvecklas till senast 2030. Vidare har Greenpeace uppskattat kostnader för att återställande av mark och avveckling av kraftverken. En grov uppskattning av samhällskostnader i form av miljöföroreningar och hälsoproblem har också gjorts.

– Varje köpare som inte tar med samtliga samhällskostnader i priset för Vattenfall räknar kallt med att någon annan ska ta ansvaret och kostnaderna för detta, med största sannolikhet den tyska staten och dess befolkning, säger Annika Jacobson.

Förutom Greenpeace har de tjeckiska energibolagen EPH och CEZ offentligt visat intresse för Vattenfall.

Läs rapporten:

Greenpeace Statement of Interest

AMNESTY:

Fel att införa tillfälliga uppehållstillstånd

Efter en dryg veckas förhandlingar har regeringen och allianspartierna enats om en uppgörelse för flyktingmottagandet. En del av överenskommelsen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att införas under en treårsperiod för vuxna personer utan barn, vilket är något som Amnesty skarpt kritiserar.

  Vera Häggblom : |2015-10-23| – Det är förkastligt att införa tillfälliga uppehållstillstånd och vi hoppades verkligen in i det sista att politikerna inte skulle komma överens om detta, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flyktingfrågor på Amnesty.

En av anledningarna till att Amnesty motsätter sig införandet av tillfälliga uppehållstillstånd är det lidande ovissheten inför framtiden kommer skapa för människor som redan är traumatiserade på grund av övergrepp innan och under flykten.

Att  som exempelvis tortyröverlevare vara mottaglig för behandling är svårt nog som det är, och kan i de fall då personen befinner sig i en situation som upplevs som osäker vara helt omöjlig, säger Madelaine Seidlitz.

Läs mer:

Amnesty bloggen

 

Nr 7 – 2015

 

GREENPEACE

En seger för Arktis!

Det är inte ofta jag får möjlighet att komma med såna här fantastiska nyheter: Shell har just meddelat att de upphör med sina borrningar i Alaska på obestämd tid. En avgörande dag för Arktis! Shell säger själva att höga kostnader och tuffa miljöregleringar är anledningen till att de nu lämnar området.

  Therese Jacobson: |2015-09-28| Shell har satsat stort och förlorat större, både när det gäller pengar och anseende. Deras oljeborrning i Arktis har blivit ett av de mest kontroversiella oljeprojekten i världen, och trots sin höga svansföring har Shell nu tvingats lämna Arktis tomhänta. Oljejätten satsade miljarder, men fick vika sig för de miljoner människor som kräver att deras farliga planer stoppas.

en signal till andra oljebolag 

Shell och ryska Gazprom är de enda oljebolag som borrat i Arktis i år. Att Shell drar sig ur sänder en viktig signal till andra oljebolag som törstar efter arktisk olja nu när isarna börjat smälta – Arktis är ingen plats för oljeexploatering.

Att vi kan besegra ett av världens största och mäktigaste oljebolag genom att gå samman ger mig hopp för framtiden. Tänk vad vi kan åstadkomma om vi blir ännu fler! Nu måste vi fortsätta kampen och få till ett permanent skydd för denna unika och känsliga region. Tillsammans kan vi skydda Arktis.

Therese Jacobson är ansvarig för Arktisfrågor hos Greenpeace

PS. Stöd gärna det fortsatta arbetet för Arktis med en gåva. Varje krona gör skillnad.

ARKTISGÅVAN

Förslag till kyrkomötet:

75 miljoner kr till flyktingarbete

Kyrkomötets budgetutskott föreslår på eget initiativ att Svenska kyrkan avsätter extra medel på 75 miljoner kronor, utöver kostnadsramen, till arbetet med flyktingar och asylsökande både i Sverige och utomlands under 2016. Beslut fattas av kyrkomötet i november.

  Ewa Almqvist: |2015-09-29|  En av kyrkostyrelsens särskilda prioriteringar för åren 2016–2018 är att stärka Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar i Sverige. Antalet flyktingar i världen är nu det högsta sedan andra världskriget. Det ökade antalet asylsökande i Sverige innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor har utvecklats till centrala verksamhetsområden.

situationen har förvärrats 

Utskottet skriver i sitt betänkande att situationen ytterligare har förvärrats sedan kyrkostyrelsens prioriteringsbeslut fattades och att ytterligare resurser behövs för denna verksamhet. Detta betonas också i ett flertal motioner till kyrkomötet.

Med anledning av de stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande föreslår utskottet därför en extra tilldelning av 75 miljoner kronor till kyrkostyrelsens förfogande i detta arbete. Dessa medel kan användas för arbete såväl i Sverige som utomlands.

– Som kyrka bärs vi av övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbilder, och vill i ord och handling stå upp för människors lika värde, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

– Det ger uppfordrande förväntningar på hur vi, som lever nu, klarar att hantera dagens flyktingströmmar – och att förebygga nya flyktskäl. Vår kyrka är också en aktiv del av den världsvida kyrkan, som når fram, även över stängda gränser, till medmänniskor i nöd.

säkerställa långsiktig hantering

Budgetutskottet förutsätter att stift och församlingar enkelt, snabbt och transparent ska kunna få tillgång till medel utifrån behov och vid särskilda satsningar, för arbetet i Sverige. Utskottet menar vidare att det med stor sannolikhet kommer att finnas behov av ett fortsatt arbete de kommande åren för att Svenska kyrkan ska kunna verka ansvarsfullt och långsiktigt. Utskottet uppmanar därför kyrkostyrelsen att säkerställa den långsiktiga hanteringen av dessa frågor, inom ramen för planering och budgetering för 2017–2019.

Läs mer:
Utskottens betänkanden och övrig information om kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Prata till punkt

Ny säsong för ärkebiskopens podcast

I höst kommer en ny omgång av "Prata till punkt med ärkebiskopen". En fredspristagare, en minister och en strategisk rådgivare i framtidsfrågor – det är några av höstens gäster hos ärkebiskop Antje Jackelén. Sammanlagt rör det sig om sex program och i slutet av oktober finns första programmet tillgängligt i alla vanliga podcastkanaler.

  Daniel Bramsell: |2015-09-29|  – Jag har fått mycket positiv respons efter vårens program. Så det känns bra och ska bli kul med en fortsättning. Det behövs utrymme för denna typ av samtal där vi kan tänka högt, tala till punkt och reflektera också över de frågor som ofta inte ställs, säger ärkebiskopen.

I podcasten vill ärkebiskop Antje samtala om existentiella frågor, kristen tro, och det goda samhället. I höstens program medverkar Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister  – om kulturens bidrag till hopp och sammanhållning, och om religionens roll i samhället.

Fredrik Önnevall, journalist – om journalistrollen, och om vad som händer när ens medmänskliga plikter tycks kollidera med yrkesuppdraget.

Jonas Kjellstrand, strategisk rådgivare i framtidsfrågor – om den nya teknikens möjligheter och risker, om vad den gör med oss människor och vårt samhälle.

Leymah Gbowee, medborgarrättskämpe och fredsaktivist som fick Nobels fredspris 2011 – om mänskliga rättigheter, fred och försoning.

Lotta Lundberg, författare – om existentiella teman i Lotta Lundbergs författarskap, som identitet, skuld och metaforens läkande potential

Maciej Zaremba, journalist – om det politiska samtalets polarisering, om solidaritet och om bildningens betydelse.

Varje samtal är omkring 45 minuter. Med start i slutet av oktober släpps ett nytt avsnitt varje vecka. Podcasten finns tillgänglig i vanliga kanaler, till exempel iTunes, samt på Svenska kyrkans webbplats. Där kan man också lyssna på vårens fyra program.

FN:s GENERALFÖRSAMLING/AGENDA 2030

Kyrkan välkomnar nya globala hållbarhetsmål

Världens stats- och regeringschefer skriver under den nya globala agendan för hållbar utveckling – Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Detta sker i samband med FN:s generalförsamling i New York.

  Stefan Håkansson: |2015-09-25| Svenska kyrkan har under hela processen varit aktiv och tyckt till kring framtagandet av de nya utvecklingsmålen. Vi välkomnar nu den nya agendan och gratulerar till ett historiskt beslut. En viktig fråga för Svenska kyrkan har varit vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Hållbar utveckling kan aldrig uppnås helt och fullt utan jämställdhet mellan könen.

– Vi är glada över att den nya agendan vågar ta i tu med svåra utmaningar. Särskild glada är vi över att SRHR är en del av agendan. Detta har inte varit självklart under förhandlingarna, säger Gunilla Hallonsten, tf internationell chef för Svenska kyrkan.

de nya målen ska gäller alla länder

De 17 målen ska ersätta de åtta millenniemål som löper ut i år. Till skillnad från millenniemålen ska de nya målen ska gälla alla länder. Sveriges stora engagemang har bidragit till det ambitiösa resultatet. Svenska kyrkan hoppas att Sverige ska fortsätta vara drivande i genomförandet av agendan. Utmaningen ligger i uppföljning och granskning. Det är grundläggande för att agendans mål ska kunna nås och inte bara bli vackra ord.

– Civilsamhället har en viktig roll att spela för att hålla världens ledare ansvariga för genomförandet av målen. Men det är upp till världens ledare att skapa öppenhet och tillåta en deltagande granskning och uppföljning, säger Gunilla Hallonsten.

OXFAM

Nya hållbara utvecklingsmål mot hunger

Världens ledare möttes för att anta de globala målen för hållbar utveckling. Det nya ramverket kommer att ta vid där milleniemålen slutar och omfattar alla världens länder. De nya åtagandena omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig.

  Corinne Appelgren: |2015-09-24|  Oxfam gläds åt de nya, ambitiösa utvecklingsmålen men betonar att arbetet för att nå dem kommer att kräva politisk beslutsamhet och konkreta åtgärder. Målen, som förhandlats fram med bidrag från akademiker och forskare, den privata sektorn och medborgare från hela världen, syftar till att utrota den extrema fattigdomen, bekämpa olika former av ojämlikhet och hejda klimatförändringarna fram till 2030.

”De nya utvecklingsmålen är ambitiösa och kommer att gå till historien om de implementeras. Med målet att utrota, inte bara minska, den extrema fattigdomen i världen är detta ramverk mer omfattande än något tidigare, säger Winnie Byanyima, VD på Oxfam International.

”Ingen ska lämnas utanför”

I de nya utvecklingsmålen står det att ingen ska lämnas utanför. En förutsättning för det är att de mest utsatta och marginaliserade grupperna inkluderas i processen så att de kan hävda sina rättigheter och utkräva ansvar från sina regeringar. Inflytelserika aktörers särintressen måste utmanas och de måste hållas direkt ansvariga gentemot regeringar och medborgare.

”Att inte lämna någon utanför är en fantastiks men komplicerad ambition. För att det ska bli verklighet måste vi förstå de utmaningar som människor står inför – allt ifrån diskriminering och ekonomisk utsatthet till klimatförändringarnas påverkan på de allra fattigaste. De nya utvecklingsmålen kan bli verklighet under förutsättning att vi inte återgår till business as usual. Världens regeringar, fattiga som rika, måste våga trotsa de särintressen som gynnas av att bevara status quo på majoritetens bekostnad”, säger Byanyima.

Klimatet – en avgörande faktor

Ett viktigt led i detta arbete blir också att se över nationella och globala regelverk för finans- och beskattning och införa hårdare kontroll mot skattesmitning. Utgången av klimatförhandlingarna i Paris (COP21) kommer också att ha avgörande betydelse för huruvida målen uppfylls.

”Vi kan vara den första generationen som lyckas utrota hunger och extrem fattigdom. Samtidigt är vi den sista generationen som kan förhindra katastrofala klimatförändringar. Våra politiska ledare har formulerat ambitiösa mål, nu är det vårt gemensamma ansvar att se till att de uppnås.” 

Det säger Winnie Byanyima.

SVENSKA KYRKAN

Samernas rätt att bruka kyrkans mark 

Svenska kyrkan publicerar rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”. Rapporten redovisar hur svensk lagstiftning och Sveriges redan gällande internationella åtaganden inom urfolksrätten påverkar Svenska kyrkan som markägare.

  Ewa Almqvist: |2015-09-23|  Vidare görs en genomgång av vad bestämmelserna i ILO konvention nr 169 skulle kunna innebära. Frågan om ILO-konventionen har bland annat lyfts i motioner till kyrkomötet.

I rapporten Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark konstateras att nuvarande bestämmelser redan ställer krav på kyrkan när det gäller hänsyn till renskötselrätten, främjande av samebyarnas möjlighet att använda marken inom renskötselområdet för renskötsel, jakt och fiske samt krav på samråd med samebyar där det finns möjlighet för dem att påverka. ILO-konventionens bestämmelser skulle innebära att samrådsförfarandena skulle behöva utvecklas ytterligare så att samerna får delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturresurser på kyrkans mark inom renskötselområdet.

Rapporten har författats av juristen Marie B. Hagsgård. Hon har verkat 30 år som domare och varit utredningssekreterare i tre statliga utredningar som berört samernas rättigheter: Minoritetsspråksutredningen, ILO-utredningen och Rennäringspolitiska kommittén.  

vad innebär urfolksrätten för Svenska kyrkan?

– Det finns behov av att klargöra och diskutera vad urfolksrätten innebär för Svenska kyrkan som markägare och hur frågan om ILO 169 skulle påverka, säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef på kyrkokansliet.

– Frågan om kyrkans förhållningssätt och hänsynen till renskötselns intressen är en aktuell fråga bland annat i klimatsammanhang. Svenska kyrkan är engagerad i klimatfrågan och samerna påverkas redan av klimatförändringar. Det är viktigt att även kyrkan funderar på sitt ansvar och sina möjligheter att främja rennäringens fortlevnad bland annat i skogsbruksfrågor. Rapporten är ett underlag för den fortsatta diskussionen inom Svenska kyrkan.

Fakta om ursprungsfolk 
Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention) är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.  

Läs hela rapporten här

Ny undersökning:

Konsumenterna stödjer gott djurskydd

Åtta av tio konsumenter anger att djurfrågorna väger tungt när de väljer livsmedel och fem av tio skulle minska sina köp av svenska livsmedel om djurskyddet skulle försämras till EU-nivå. Sju av tio prioriterar svenska animaliska livsmedel.

  Lise-Lott Alsenius: |2015-09-22| Det är kanske de viktigaste resultaten av en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av oss, Sveriges Veterinärförbund, Djurskyddet Sverige, SCAW och Svenska Djurskyddsföreningen.

"Undersökningen visar tydligt att det bland konsumentledet finns ett starkt stöd för ett gott djurskydd. Utifrån det bör politiker, producenter, konsumenter och djurskyddsorganisationer arbeta tillsammans, för att bibehålla och stärka djurskyddet såväl på nationell som på EU-nivå", säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

"Sverige har även en enormt viktig roll att spela för att djurskyddet på global nivå ska förbättras och de svenska konsumenterna vill vara med och bidra till det", konstaterar Roger Pettersson.

Ytterligare siffror från undersökningen:

83 % anser att ”djuren har behandlats bättre i Sverige” är viktigt eller mycket viktigt för deras vilja att välja svenska animaliska livsmedel jämfört med sådana som kommer från andra länder. 84 % svarar detsamma för ”mindre antibiotikaanvändning i Sverige” och 73 % för ”strängare miljökrav i Sverige”

81 % av de svarande anser att det är viktigt eller mycket viktigt att djuren i den svenska livsmedelsproduktionen hålls lösgående och inte t.ex. är bundna eller fasthållna med galler.

85 % av de svarande anser att det är viktigt eller mycket viktigt att djuren i den svenska livsmedelsproduktionen får vistas utomhus (t.ex. mjölkkor som går ute på sommaren)

Läs vår debattartikel i Uppsala Nya Tidning, där vi också pekar på vikten av att kunna underlätta konsumenternas val, främst genom bättre märkning, och föreslår djurvälfärdsersättning för bönder som låter kor gå ute längre än lagen kräver.  

SST

Malmöbo för en stund

Fredagen den 11 september besökte jag Malmö. En person jag mötte sa att i Malmö talar vi inte om att vara ”kommuninvånare” för det involverar olika beslut, papper och stämpel i passet. Vi säger att vi är Malmöbor och en Malmöbo kan bo här en kortare eller längre tid.

  Åke Göransson: |2015-09-12| På kvällen kom jag till centralen i Malmö och såg alla nya Malmöbor som kom med tåget från Danmark, men med en mycket längre och farligare resa bakom sig. Det jag också såg var personal från Migrationsverket, Malmö stad och polisen som alla försökte hjälpa de nya Malmöborna tillrätta. Jag såg också Röda korsets sjukvårdsbuss som tog hand om skador och brist på medicin. Präster, pastorer och imamer som fick lyssna till berättelser om liv som gått förlorade på resan och frågor varför livet är så här. Volontärer från frivilligorganisationer som hjälpte till med hur man köper nya tågbiljetter, hur man hittar till en lokal för att kunna övernatta. Jag såg frivilliga som delade ut kläder och mat som skänkts av alla en envar. Sedan såg jag också barn med sina handtextade skyltar där det stod ”Welcome to Sweden” och som gick fram och tog i hand och bockade eller neg som bara ett barn kan göra. Många hade leksaker med sig som de gav till sina nya Malmöbor som var i deras egen ålder.

Vad jag inte såg var protester mot att dessa nya Malmöbor anlände och välkomnades. Jag hade väntat mig det för också i Skåne finns det politiska partier som säger sig vara demokratiska men vill förvägra vår demokrati sitt inneboende väsen, nämligen humanitet. Hur det går ihop har jag försökt, men aldrig lyckats, förstå.

Jag brukar ibland kalla mig för världsmedborgare för att slippa definiera mig utifrån kungar och drottningars byteshandel med människor genom historien eller blodiga krigs gränsdragningar mellan det som idag kallas nationer. När jag lämnade Malmö centralstation kände jag mig som en Malmöbo, i alla fall för en stund.

Åke Göransson är Generalsekreterare för SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund)

Besök SST:s hemsida

www.sst.a.se

BRIS

Kommentar till statsbudgeten

Gratis glasögon och medicin till barn under 18 år och fri tandvård upp till 21 års ålder är några förslag i regeringens budget. Men gäller det verkligen alla barn och vilka av barnets rättigheter kommer inte stärkas? Regeringen föreslog konkreta åtgärder i sin statsbudget som direkt påverkar barnet och främjar lika rättigheter, men det saknas en analys som visar hur samtliga satsningar och nedskärningar påverkar det enskilda barnet.  

  Jeanette Ramnitz: |2015-09-23| I mars i år gav FN:s barnrättskommitté rekommendationen att regeringen bör utforma statens budget utifrån ett barnrättsperspektiv genom att införa ett system och en analys för att kontrollera fördelningen och användningen av resurser för barn i hela budgeten. Bris förespråkar rekommendationen och uppmanar regeringen att nästa år ta fram en så kallad barnrättsbudget.  

barnrättsbudget

– Regeringen har flera förslag som tillgodoser vissa av barnets rättigheter, något vi välkomnar. Samtidigt hade vi på Bris gärna sett att statsbudgeten föregåtts av en analys, en barnrättsbudget, som visar vilka förslag som stärker barnets rättigheter, och vad som bör prioriteras ytterligare för att tillgodose lika rättigheter för alla, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.

En nationell barnrättsbudget kopplat till statsbudgeten kan dessutom ge vägvisning till kommunerna så att även de kan arbeta lika i hela landet utifrån ett barnrättsligt perspektiv.

stora skillnader i landet 

– Tyvärr finns det fortfarande stora skillnader i landet när det kommer till i vilken utsträckning barnets rättigheter tillgodoses. Genom våra samtal med barn och unga vet vi att de får olika stöd beroende på var i landet de bor. Det är därför av största vikt att utveckla och sprida metoder, så som hur man tar fram en barnrättsbudget, för att komma till rätta med de geografiska skillnaderna, säger Karin Bergelv tf. generalsekreterare på Bris.

SVENSKA FREDS /Burma/Myanmar

Sju punkter för fred och demokrati

Frisläpp de politiska fångarna, stoppa utvinningen av naturtillgångar, ge det civila samhället rätt att delta i alla steg av fredsprocessen. På den internationella fredsdagen, den 21 september, har Svenska Freds samarbetsorganisationer i Burma/Myanmar satt samman ett uttalande med sju punkter om vad som behövs på vägen mot fred och frihet i landet. Svenska Freds firade fredsdagen i Burma/Myanmar.

  Christoffer Burnett-Cargill: |2015-09-21| Svenska Freds höll seminarier tillsammans med sina samarbetsorganisationer i Burma/Myanmar om påverkansarbete, kvinnors medverkan i fredsprocesser, konfliktanalys och fredsbyggande. Den 19 september firades fredsdagen ett par dagar i förväg med seminarier och en fest med musik och poesi. Under dagen talade Svenska Freds ordförande Anna Ek, feministen och parlamentskandidaten Zin Mar Aung och Ko Mya Aye, före detta politisk fånge och representant från 88-rörelsen.

Seminarierna var en del av Svenska Freds Myanmar-program, som finansieras av Sida. Programmet ska bidra till att skapa hållbar fred i landet. De nio organisationer som är med i programmet är engagerade på gräsrotsnivå i freds- och demokratiprocesser på olika håll i Myanmar.

frihet, fred och stabilitet

I ett gemensamt uttalande inför fredsdagen fastslår de att de burmesiska folket vill ha ett liv i frihet, fred och stabilitet. Full tillgång till mänskliga rättigheter är en av de viktigaste förutsättningarna för att bygga ett demokratiskt land.

Burma/Myanmar ska ha parlamentsval i november och inom kort förväntas ett stilleståndsavtal skrivas under. Organisationerna understryker hur viktigt det är för ett framtida Myanmar med fred och demokrati att valen blir fria och rättvisa och att alla etniska grupper ska kunna vara med i samtalen om vapenstillestånd.

Generation Wave, en av Svenska Freds samarbetspartner, ordnade en manifestation för att uppmärksamma den internationella fredsdagen. Några av budskapen var att de politiska fångarna ska släppas och blommor i stället för kulor.

Mångkulturellt centrum

De nyanlända flyktingarna

Vad kan Mångkulturellt centrum göra i förhållande till de många flyktingar som nu kommer till Stockholmsområdet och till Botkyrka? Vi har flera möjligheter att bidra i utställningarna, pedagogiska verkstan, programverksamheten och i arbetsplatsen/organisationen. Flyktingar i Botkyrka bor hos anhöriga och vänner (så kallat Ebo). Det finns inga flyktingboenden i kommunen, men det finns boenden för ensamkommande barn.

  Leif Magnusson: |2015-09-18|  Vi arbetar med frågan både kortsiktigt, till exempel sätter vi direkt igång med att arbeta på temat i våra aktiviteter med barn och ungdomar, och mer långsiktigt. Under hela nästa år kommer temat att vara aktuellt hos oss, bland annat i vår nästa stora utställning, som öppnar i februari, och heter ”Flytta, resa, fly”.

I den pedagogiska verkstan gör vi flera saker. Under höstlovet i slutet av oktober ska vi arbeta med att undersöka och uttrycka längtan och behovet av att resa, flytta, fly. Resväskor blir vårt material, på dem målar, bygger och trycker vi.

I oktober inleds också ett samarbete med Vårljus där ensamkommande ungdomar från ett av deras boenden kommer till oss och jobbar i verkstan med ett längre konstprojekt.

– Tanken är att utveckla en modell genom det första samarbetet som vi därefter kan erbjuda till fler boenden, berättar konstpedagog Saadia Hussain.

För det tredje inleds ett samarbete med DESIGN LAB S (Samir Al Fält) för att utveckla ett antal kreativa verktygslådor.

– Likt ”ekolådan” ska de fyllas aktivt med nya aktuella material och frågor där pedagogen vid utvalda tillfällen åker ut och håller verkstäder. Syftet är att lådan fylld med verktyg stannar kvar på boendet. Att vi planterar och möjliggör de kreativa processerna för de unga på dessa boende oberoende av den pedagogiska ledaren närvaro. Vi tänker utforma minst fem sådana lådor i vår pilotsatsning och låna ut till olika boenden under en längre tid.

Vi vill gärna ta emot nyanlända akademiker som praktikanter och har inlett samtal med arbetsförmedlingen i Huddinge om detta. Vår idé är att sätta igång ett dokumentationsarbete kring flyktingsituationen i länet 2015 gjort av flyktingar.

Detta är vad som redan är igångsatt. Det finns också flera andra möjliga samarbeten som ännu inte är konkreta, bland annat när det gäller språkkaféer och annan programverksamhet.

Leif Magnusson är institutionschef på Mångkulturellt Centrum.

VATIKANEN OCH KUBA

Franciskus och Castro i försoning

Enligt bekräftade uppgifter från Vatikanen anordnades ett privat möte för påve Franciskus och Kubas tidigare president Fidel Castro. Tillsammans med påven följde ärkebiskopen Giorgio Linguaen och några tekniker till Castros hem. De konverserade om världens aktuella problem och den dramatiska klimatutvecklingen.

  Alan Holdren: |2015-09-20| De båda folkledarnas teman gällde den globala miljöproblematiken enligt Vatikanens pressekreterare Federico Lombardi. Ledarna passade även på att utbyta vänskapsgåvor. Franciskus gav de båda böckerna av hans arbeten, ”Laudato Si” och ”Evangelii Gaudium” såväl som en bok om lycka och det andliga livet av italienaren och prästen Alexandro Pronzato.

Det mest celebra var emellertid samlingen av handstilar och homilies av Jesuitprästen Amando Llorente som Franciskus gav honom. Jesuitprästen var nämligen handleder åt Castro i hans ungdom, prästen landsförvisas från Kuba i 1961 under Castros styre.

I sin tur gav Castro den heliga fadern exemplar av sina böcker, ”Fidel och religion” – en synopsis av presidentens tidigare möte med påve-emeritus Benedict. Castros dedikation i boken löd, ”Till påve Franciskus, för ditt broderliga besök på Kuba, med beundran och respekten av det kubanska folket. Fidel.”

RÄDDA BARNEN

Skydda ditt barn mot övergrepp på Internet

Anmälningarna om sexualbrott på nätet ökar dramatiskt. Enligt brottsförebyggande rådet fördubblades antalet anmälningar om utnyttjande av barn för sexuell posering (att barnet uppmanas posera framför en webbkamera) bara mellan 2013 och 2014.

  Jakob Andersson: |2015-09-22| Samtidigt är mörkertalet stort, de flesta barn som utsätts för övergrepp på nätet berättar det inte för en vuxen på grund av rädsla och känslan av skam och skuld för det som hänt. Rädda Barnen släpper i dag handboken #nätsmart vars syfte är att hjälpa vuxna att vägleda barn på nätet och prata med barn om risker som finns på Internet.

– Vi vet att många föräldrar och andra vuxna omkring barn är oroliga för att deras barn ska råka illa ut men att många samtidigt känner sig vilsna i hur de på bästa sätt kan skydda sina barn. Med #nätsmart vill vi underlätta för föräldrar att vara en skyddsfaktor för barnen, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.  

att förebygga brotten 

Förövare söker sig till platser som är populära bland barn och att de ständigt hittar nya strategier för att få kontakt med barn i sexuellt syfte. Därför fokuserar Rädda Barnens handbok på hur vuxna i barns närhet kan bidra till att förebygga brotten också skapa förutsättningar för att barn berättar om något på nätet känns fel eller redan hänt.

– Vårt viktigaste budskap är att föräldrar ska dela nätet med sina barn. Det ska kännas lika självklart att fråga barnen om hur det varit på nätet som om hur skoldagen varit. Det finns mycket skam och skuld kopplat till den här typen av utsatthet och just därför är det viktigt att ha en pågående dialog om vad som händer på nätet med sina barn, säger Maria Schillaci som är psykolog på Rädda Barnen och författare till #nätsmart.

Nätsmart

MILJÖAKTUELLT

Se över era tjänstebilar efter utsläppsfusket

Hållbarhetschefer på svenska företag har anledning att se över sin tjänstebilsflotta med anledning av Volkswagens utsläppsfusk som nu även spridit sig till Audi, Seat och Skoda. Det menar Ronny Svensson, grundare av tjänstebilsrådgivaren Ynnor.

  Martina Frisk: |2015-09-25| – Hade jag jobbat på ett företag som var påverkat hade jag i princip åkt tillbaka med bilen. Eller ställt av bilen tills man har fått ordning på det, säger Ronny Svensson till Miljöaktuellt.

Han anser att hållbarhetsproffsen bör visa sin åsikt ordentligt i frågan trots att bilarna är kördugliga. Och företag med miljöpolicys som omfattar bilarnas utsläpp har också anledning att göra en djupare analys av det faktiska nuläget efter fusket.

utsläppsskandalen Dieselgate

En viktig detalj i den så kallade Dieselgate, alltså den utsläppsskandal som började med Volkswagens manipulerade mjukvara, är dock att det är så kallade NOx-utsläpp, kväveoxider, som det handlar om. Inte koldioxidutsläpp.

– Kväveutsläpp är inte under radarn i Sverige och Europa på samma sätt som i USA. Här har radarn varit på koldioxidutsläpp. Så har vi tänkt i upphandlingar, avtal och policies, säger han.

Anledningen till att kväveutsläpp levt en skuggtillvaro i Sverige tror Ronny Svensson beror på att det är svårt att kommunicera flera frågor samtidigt. Samtidigt har kvävet gått ner mycket med reningstekniker och så vidare…det är vad vi har trott åtminstone.

Trots att kväve inte varit en högprioriterad fråga för företag med tjänstebilar hittills har Ynnor samlat data som de kommer att publicera om en vecka, trots att tillförlitligheten är mer osäker efter avslöjandet om fusket.

biltillverkare kan även ha fuskat med koldioxidutsläppen

– Vi har använt data som kommer från tillverkarna och myndigheter, genom så kallade COC-dokument. Det är certifikatet man måste ha för att få lov att sälja bilen på marknaden.

Han jämför fusket med doping och undrar nu om biltillverkare även kan ha fuskat med koldioxidutsläppen. Ynnor levererar dessa data till bland annat Konsumentverket och upplysningstjänsten Bilsvar.

Enligt Ronny Svensson har företagen kört relativt kvävesnåla bilar och att det snarare handlar om en förtroendekris. Men han tror även att något positivt kan komma ur skandalen.

– Jag tror att det kan ge en push för el- och hybridbilar.

TRO OCH SOLIDARITET

Vattenfalls beslut ger sur eftersmak

Vattenfall aviserar idag att de säljer brunkolsverksamheterna i Tyskland. Det är ett i raden av beslut som lämnar en sur eftersmak. Vattenfall fortsätter att vara ur fas med tiden och ur fas med hur ett företag som både ägs av och representerar svenska folket borde bete sig. Brunkolet borde få stanna i marken.

  Ulf Bjereld: |2015-09-22| Inom bostadspolitiken brukar man lite raljant tala om NIMBYS. Förkortningen står för ”not in my backyard”. Det vill säga de som säger visst, bygg gärna fler hus – bara inte just där jag bor. När nu Vattenfall aviserar att de ämnar sälja sin brunkolsverksamhet i Tyskland är det som om Sverige blivit en NIMBY. Vi vill inte ha den enormt miljöförstörande, växthusgasgenerande brunkolsbrytningen hos oss. Vi vill inte heller längre ha den under vårt ansvar. Att däremot sälja den – så att någon annan kan fortsätta bryta brunkol och släppa ut mer koldioxid än vad hela Sverige gör på 24 år – det går bra.

Vattenfalls egen "portfölj"

Vattenfall, som ägs av staten, säger idag om försäljningen av brunkolsbrytningen i Tyskland: ”Det är ett viktigt steg i Vattenfalls strategi att ställa om energiportföljen”. I Vattenfalls värld är det alltså endast deras egen ”portfölj” som ska ställas om - inte Europas, inte världens. Bygg, förlåt, bryt där borta! - inte på min bakgård, är budskapet och beslutet.

Vattenfall fortsätter därmed att överraska med beslut som lämnar en sur eftersmak, de fortsätter att vara ur fas med tiden och ur fas med hur ett företag som både ägs av och representerar svenska folket borde bete sig.

Med tidigare beslut tänker vi främst på köpet av kolverksamheterna i Europa från allra första början, köpet av Nuon, tillsättandet av Nuons VD som VD för Vattenfall och nedläggningen av CCS-verksamheten, med dess teknik som mycket väl kan behövas i den globala energiomställningen.

Till detta ska alltså nu läggas ytterligare ett tveksamt beslut.

Kolet står för hälften av världens energianvändning 

Kolet står fortfarande för över hälften av världens energianvändning – att fasa ut den är en enorm utmaning. Men att som Vattenfall vilja låta någon annan ta hand om smutsen, nej, det känns inte riktigt rent.

Vattenfall menar att de renodlar och satsar på det förnybara. Det målet vore intressant att skärskåda genom att få se i siffror hur stor andelen förnybart har varit respektive kommer att bli.

Regeringen har stolt deklamerat att man vill ta täten och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Statliga Vattenfalls beslut rimmar minst sagt illa med den ambitionen. En from förhoppning är att regeringen åtminstone kräver omfattande klimatkompensering av Vattenfall. Att marknadsvillkor får övertrumfa vår vetskap om vad som förstör planeten vi bor på, det är kortsiktigt och djupt beklagligt.

Brunkolet gör sig bäst när det stannar i marken.

Ulf Bjereld är förbundsordförande och Rafael Waters är styrelseledamot för 

Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Sveriges Stadsmissioner

Fattigdomsrapporten – Stadens fattiga 2015

Bryt tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige. Sveriges Stadsmissioner har givit ut rapporten om Fattigsverige – en rapport av Sveriges Stadsmissioner och fattigdomen som den ser ut i verkligheten av idag.

  Karin Timm Östlund: |2015-09-18| I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. 

De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. Det handlar inte bara om människor som av olika skäl inte har tillgång till de allmänna välfärdssystemen, som EU-migranter och papperslösa. Bland de allra fattigaste i vårt samhälle finns också en grupp människor som egentligen borde ha rätt till stöd men som av någon anledning inte får det, individer som av olika skäl hamnat mellan stolarna. 

- Det finns en grupp människor med personnummer som befinner sig helt utanför systemet och forskningsrapporten ”Stadens fattiga” synliggör dessa. Människor som inte har någonting blev plötsligt synliga, säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

- Bland de allra fattigaste finns också långvariga biståndsmottagare, som många gånger inte har råd med mat i slutet av månaden och inte har råd att köpa saker som behövs i vardagen. Det ekonomiska biståndet är inte beräknat för att leva på under en längre tid, men det finns de som tvingas göra det och de lever i stor utsatthet, säger Marika Markovits.

I diskussioner om fattigdom görs en distinktion emellan absolut och relativ sådan. Båda är lika viktiga att lyfta eftersom de på olika sätt påverkar människors livssituation på ett negativt sätt. Samtidigt har den absoluta fattigdomen under lång tid setts som något som främst finns på andra håll i världen. I den offentliga bilden av Sverige har de allra fattigaste definierats bort. Det har blivit en sanning att i välfärdslandet Sverige har alla människor i alla fall mat på bordet och tak över huvudet. Att vi har ett skyddsnät utan maskor. Så är det inte. Magnus Karlsson har i sina studier kunnat urskilja åtminstone två nivåer av fattigdom som ligger under den officiella definitionen, vilken oftast syftar till människor som är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Sveriges Stadsmissioner hoppas att Fattigdomsrapporten skall leda till en mer djupgående diskussion om fattigdom i vårt land. Rapporten kommer att vara återkommande eftersom det finns ett stort behov av mer