Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 1 2016, årg. 10

LOKALSAMHÄLLETS BETYDELSE

När alla bitar faller på plats

Ulf Svensson: Lättare att planera in framtida små vindkraftverk i lokala miljöer om allas åsikter kan komma fram i diskussionen. Man kan lättare hitta mark som antingen inte stör de aktiviteter som pågår lokalt respektive övergivna markområden som tidigare varit exploaterade.


SVENSKA KYRKAN/VATIKANEN

Påven besöker Sverige

Daniel Bramsell: Lutherska världs- förbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.


DEMOKRATIUTREDNINGEN

Delaktig och jämlikt inflytande

Olle Wästberg/Daniel Lindvall: Politik- och idé- utveckling sker ofta i tankesmedjor, PR-byråer eller intresseföretag där enskilda individer inte har mycket att sätta emot. Det innebär en inverkan på den politiska jämlikheten eftersom påverkans- arbetet är en fråga om resurser.  


Klimatmålsinitiativet

Till nästa generation

Robert Höglund: Generationsmålet för miljömålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 


MÄNNISKOSYNEN

Människans behov

Lars Ingelstam: Jag utgår från att det är möjligt att påverka och forma det framtida samhället. Ett yttrande som tillskrivs Winston Churchill: "Vi formar våra hus, sedan formar våra hus oss" kan få illustrera hur jag tänker mig relationen mellan människan och hennes samhälle.  


SVENSKA KYRKAN

Berättelser som måste höras

Ewa Almqvist: En bok om tidsperioden 1913–1940  då rasbiologiska idéer var rådande. Den samiska befolkningen ansågs vara en lägre stående ras, och barnen skulle därför behandlas annorlunda än andra barn i Sverige. Boken beskriver också samer i Sverige och de konsekvenser det har i vår tid.  


COGITO

Halvera köttkonsumtionen

Mikael Malmaeus: Om vi upphörde med boskaps- uppfödning och blev vegetarianer skulle våra utsläpp av växthusgaser halveras. Jämfört med allt annat vi kan göra för att minska klimatpåverkan vore detta alltså mycket enkelt och effektivt. Att bli vegetarian är ingen uppoffring alls.  


Svenska missionsrådet

Hur mår religionsfriheten?

Viktoria Isaksson: Situationen för kristna är en temperaturmätare på hur det ser ut för religions- och övertygelsefriheten i världen, säger Johanna Olofsson. Under våren är hon resursperson på SMR i frågor som handlar om religions- och övertygelsefrihet.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Vargstammen är för liten

Johanna Sandahl: Sverige ska följa EU:s regler. Naturskyddet i EU är starkt. De regler som skyddar svenska vargar skyddar också delfiner i Medelhavet, skogar på kontinenten och våra flyttfåglar när de flyger över Medelhavsländerna.  


SVENSKA FREDS

Närmandet till Nato

Anna Ek: Nato och Ryssland blir alltmer uttalade fiender. I stället för att närma sig Nato, eller för den delen Ryssland, militärt och öka spänningarna i Östersjöregionen bör Sverige verka för civila fredsbyggande insatser genom avspänning. 


AMNESTY INTERNATIONAL

Iran dömer unga till döden

Ami Hedenborg: Iran fortsätter döma unga förövare till döden . Flera unga personer i Iran är dömda till döden för brott de begick när de var under 18 år, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport; Growing up on death row: The death penalty and juvenile offenders in Iran.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Folkkampanj för asylrätt

Julle Bergenholtz: Kristna Fredsrörelsen uppmanar alla våra medlemmar att skriva under namninsam- lingen så att vi bidrar till att kampanjen blir starkare och når fler. Det går också att göra skillnad genom att uppmana fler organisationer att ställa sig bakom kampanjen.


JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM

Oro för muslimsk antisemitism

Jackie Jakubowski: Migrationen från Mellanöstern och Nordafrika skapar ängslan bland många av Europas judar. En ofta inpräntad antisemitisk övertygelse inom islam hotar den judiska minoriteten, menar Jackie Jakubowski.


CARITAS SVERIGE

Likgiltighet och tystnad

Henrik Alberius: I sitt budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar uttalade påve Franciskus: ”Likgiltighet och tystnad leder till medskyldighet närhelst vi står overksamma då människor dör av kvävning, svält, våld och skeppsbrott.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

WWF Earth Hour: agera för klimatet!

Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Var med och uppmana makthavarna att ta krafttag för klimatet du också!

 

 

Herbie Sanders, en drömpresident för alla dem som saknar ett kärleksfullt och rättvist Amerika. Över alla förväntningar har han tagit hem topplaceringen tillsammans med 

 

Den globala uppvärmningen tillväxer i takt med bilförsäljningen. Helt logiskt.

 

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Varmaste året någonsin

Paul Lindberg:  De tre senaste åren i rad har nya värmerekord slagit varandra i tur och ordning. Världens samlade forskningsorgan har bevisat att 2015 är det varmaste året sedan mätningarna inleddes år 1850 och under industrialismens era. De främsta forskningsorganisationerna runt om i hela världen har kommit fram till att året 2014 kommer på andra plats och år 2013 hamnar på tredje plats, och så vidare bakåt i tiden.

Amnesty Sverige/BURUNDI

Vittnesuppgifter stödjer massgravar

Ami Hedenborg : Nya satellitbilder tillsammans med videofilmer och vittnesmål som analyserats av Amnesty International tyder starkt på att ett dussintals personer som dödades av burundiska säkerhetsstyrkor i december senare begravdes i massgravar.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN/DEBATT

Dagens skogspolitik räcker inte till

Johanna Sandahl : Dagens skogspolitik är till stor del utformad långt före EU-medlemskap, klimatkris, miljömål och ekosystemtjänster. Sverige behöver en ny skogspolitik som möter framtidens behov och utmaningar, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

URKLIPP DAGEN

Utrota den extrema rikedomen nu

Torbjörn Vennström: Vid FN:s klimattoppmöte i Paris kom det två internationella rapporter som satte fokus på sambandet mellan rikedom och klimatpåverkan. Ekonomerna Piketty och Chancel undersökte hur människors konsumtion påverkat utsläppen under de senaste årtiondena.

Det är viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelades tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället.

Foto: Alex & Martin/IKON

SVENSKA KYRKAN

Kyrkans arbete för människor på flykt

Stefan Håkansson: Mer pengar till arbetet med asylsökande och nyanlända . Svenska kyrkan fördelar sju miljoner kronor till utbildning i psykosocialt stöd, en satsning på nyanlända barn och ungdomar samt stöd till stiften för samordnare till församlingarnas arbete med nyanlända. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

JORDENS VÄNNER

Vem bestämmer över trafiken?

Pelle Hälje: |2016-01-13| Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka.

Greenpeace rapport:

Gifter i skidkläder och friluftsutrustning

Ylva Bergman: Greenpeace hat publicerat en ny rapport som visar att skadliga kemikalier påträffats i ett stort antal produkter från ledande friluftsmärken. Stickprov bestående av 40 artiklar från 11 varumärken har testats för fluorkarboner, PFAS, en grupp som tillförs för att göra produkter vatten- och smutsavvisande. I en av de testade produkterna som köptes i Norge, en känga från Haglöfs, återfanns betydligt högre halter av fluorkarbonen PFOA än vad som är tillåtet att sälja i butik.

FN:s GLOBALA MÅL

Upphandling för hållbar utveckling

Linda Scott Jakobsson: Under måndagens lansering av Sveriges arbete för att nå FN:s 17 nya Globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – poängterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i arbetet för att nå målen.

AMNESTY INTERNATIONAL/MALAYSIA

Hundratals kritiker anklagade för uppvigling

Ami Hedenborg: Bara under 2015 har 91 personer gripits, åtalats eller utretts för uppvigling - nästan fem gånger så många som under de 50 år som lagen funnits. De som råkat ut för lagen är bland andra människorättsaktivister, journalister, advokater och oppositionspolitiker.

AMNESTY

Peter Dahlin släppt!

Ami Hedenborg: Den 25 januari nåddes vi av beskedet att Peter Dahlin släppts ur det hemliga häkte i Kina han hållits i sedan 3 januari. Peter Dahlin är människorättsförsvarare och en av grundarna till NGO-organisationen Chinese Urgent Action Working Group och greps av kinesiska myndigheter anklagad för att "hota rikets säkerhet".

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet

Bostadsbubblan ökar hotfullt i Stockholm

Roland von Malmborg: Bakom bostadsbubblan står bygg- och bostadsbranschen. Rimliga villkor för allmännyttan och för bostadsbyggandet krävs. Under senaste mandatperioden har ställts mycket höga avkastningskrav på de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och bostadsbyggandet har hanterats som en inkomstkälla istället för att tillgodose ett bostadsbehov.

AFRIKAGRUPPERNA

Jakten på råvaror

Cecilia Abrahamsson: Den globala gruvboomen har expanderat snabbt under det senaste decenniet. Den leder till "landgrabbing" som på flera platser hotar jordbruk och vattenförsörjning. Flera afrikanska länder har hamnat i råvarufällan. Ensidigt beroende av export av några råvaror, utan att det leder till utveckling av förädling, industri och jobb i landet, är en majoritet av de råvaror som behövs och importeras för tillverkningsindustrin av och för EU. 

 

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

 

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com