IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Jakt på hotade arter behöver kunna prövas i domstol, varför det välkomnas att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggjort att det nu återigen är möjligt.

Foto: NSF

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Vargstammen är för liten

Storskalig jakt efter varg och andra hotade djur

När myndigheter fattar beslut om jakt på en hotad art måste det ske restriktivt och med bakgrund av vetenskapliga underlag, skriver Johanna Sandahl i ett debattsvar. I Folkbladet den 14 januari skriver Ynqwe (C), Berg (M), Tysklind (L) och Oscarsson (KD) att de är oroliga för att regeringen ”överväger att återgå till den tidigare ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt”.


Johanna Sandahl: |2016-01-21| Det som skribenterna syftar på är att miljöorganisationer tidigare kunde överklaga Naturvårdsverkets beslut om jakt på varg. I fjol infördes dock ett överklagandeförbud för miljöorganisationerna. Detta förbud har nu upphört att gälla.

Men det är inte den svenska regeringen, utan Högsta förvaltningsdomstolen, som den 18 december 2015 slagit fast att miljöorganisationer återigen ska få överklaga domar om jakt.

Domstolen skriver i sitt beslut att överklagandeförbudet står i strid med EU-rätten. I och med domstolens beslut gäller överklagandeförbudet inte längre. Miljöorganisationer har därmed återfått rätten att pröva storskalig jakt efter varg och andra hotade djur i domstol.

Möjligheten att få till stånd domstolsprövning av myndigheters beslut är en grundbult i alla rättssamhällen och en fundamental del i skyddet för demokratin.

Det är också en självklar princip i en demokrati att domstolarna ska vara fristående. Regeringen varken kan eller får påverka domstolarnas beslut.

Som medlem i EU ska Sverige följa EU:s regler. Vi tycker det är bra att naturskyddet i EU är starkt. De regler som skyddar svenska vargar skyddar också delfiner i Medelhavet, skogar på kontinenten och våra flyttfåglar när de flyger över Medelhavsländerna.

Vargen har en viktig roll i naturen. Därför behövs en livskraftig vargstam. Vi anser att det i dag samlade vetenskapliga underlaget, som inkluderar vargstammens genetiska situation, visar att vargen i Sverige för närvarande inte har gynnsam bevarandestatus. Den vargstam som lever i vårt land är fortfarande för liten, alltför geografiskt och genetiskt isolerad, och därmed sårbar för att tåla omfattande avskjutningar.

Vi är inte emot all jakt på varg, men när myndigheterna fattar beslut om jakt på en hotad art måste det ske restriktivt och mot bakgrund av vetenskapliga underlag.

Jakt på hotade arter behöver också kunna prövas i domstol, varför vi välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggjort att det nu återigen är möjligt.

För att få en hållbar rovdjursförvaltning är det viktigt att se framåt och finna lösningar som fungerar. Ett konkret förslag vore att se till att tamdjursägare får förbättrat stöd för förebyggande rovdjursavvisande stängsel; ett förslag som både Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas Riksförbund driver.

Ett annat förslag är att starta upp den tidigare vargkommittén som lyckades enas om långtgående förslag i vargfrågan. Vi tror det kunde vara en god utgångspunkt för en konstruktiv och lösningsorienterad dialog framåt.

Johanna Sandahl är ordförande i Naturskyddsföreningen.

Rättelse: Partierna hade inte egna representanter i vargkommittén som bestod av olika berörda organisationer. Dess ordförande var Peter Egardt (M).

RLC