IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

I vår tid växer migrationen över hela världen.

Foto: UNHCR

CARITAS SVERIGE

Likgiltighet och tystnad

Låt solidariteten övervinna

”Jag flydde från kriget i Syrien med min familj. Vi hade inget annat val än att betala människosmugglare och gå ombord på en liten båt. Det var skrämmande och mörkt. Båten sjönk och vi lämnades ensamma att simma ute på öppet vatten. Min far räddade mig från att drunkna, men han kunde inte rädda min mor och mina bröder. De dog alla innan hjälp kom fram”, berättar Amira som är flykting från Syrien.


Henrik Alberius: |2016-01-22|  Inför den årliga katolska Världsdagen för migranter och flyktingar, publicerade Caritas Europa detta budskap för att påminna om att migranternas lidanden kunde undvikas om EU:s ledare kunde enas om säkra och lagliga vägar in till Europa.

  Liksom Amira har 1 004 356 migranter riskerat livet under 2015 då de flytt krig, fattigdom och svält i hoppet om att finna en fristad i Europa. Av dem dog 3 771 på grund av avsaknaden av säkra och lagliga vägar för att nå Europa, och på grund av den utbredda likgiltigheten i Europa för vad som händer i andra delar av världen.

I sitt budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar uttalade påve Franciskus: ”Likgiltighet och tystnad leder till medskyldighet närhelst vi står overksamma då människor dör av kvävning, svält, våld och skeppsbrott. Om dessa händelser är stora eller små spelar ingen roll, för de är alltid tragedier, även om det är ett enda människoliv som går till spillo.”

Det finns faktiskt enkla lösningar som kan genomföras för att stoppa döden till havs. Därför kräver Caritas Europa:

» Att säkra och lagliga vägar öppnas in till EU.

» Att ett humanitärt visum införs, överkomligt i pris och lätt tillgängligt på alla EU-länders ambassader i länder varifrån migranterna kommer eller reser igenom.

» Att visum-tvånget lyfts när så är befogat av humanitära skäl.

»Att återföreningen av migranters och flyktingars familjer underlättas, för att underlätta integration i mottagarländerna.

För att läsa hela påve Franciskus budskap på den 17 januari 2016, klicka här:

FRANCISKUS BUDSKAP PÅ ENGELSKA

RLC