IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den som ratificerat FN:s barnkonvention är juridiskt skyldig att behandla alla under 18 år som barn, och att säkerställa att de aldrig döms till döden eller till livstids fängelse.

Foto: Shermen org.

AMNESTY INTERNATIONAL

Iran dömer unga till döden

Unga förövare avrättas

Iran fortsätter döma unga förövare till döden . Flera unga personer i Iran är dömda till döden för brott de begick när de var under 18 år, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport; Growing up on death row: The death penalty and juvenile offenders in Iran.


Ami Hedenborg:  |2016-01-26|  – Rapporten visar Irans totala brist på respekt för barns mänskliga rättigheter. Iran är ett av de få länder som fortsätter att avrätta personer som var under 18 år när brottet begicks – något som helt strider mot internationell humanitär rätt. Trots en del reformer fortsätter Iran att ligga efter resten av världen, och har kvar lagar som tillåter flickor så små som 9 år och pojkar så unga som 15 år att dömas till döden, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Amnesty International har identifierat 49 ungdomsbrottslingar som riskerar att avrättas. Många har tillbringat i snitt runt sju år i väntan på att straffet ska verkställas. I några få fall som Amnesty har dokumenterat handlar det om över tio år.

påtvingade erkännanden genom tortyr

– Ofta har de blivit dömda i bristfälliga rättegångar, och det är heller inte ovanligt med påtvingade erkännanden som framkommit genom tortyr eller misshandel, säger Said Boumedouha.

De senaste åren har iranska myndigheter hyllat förändringarna i landets islamiska brottsbalk från 2013, där domare kan byta ut dödsstraffet mot ett alternativt straff som baseras på ett godtyckligt omdöme av personens mentala ålder och mognad vid tiden för brottet.

Men det här är inte alls något att glädjas över, tvärtom visar det på Irans misslyckande att respektera vad landet lovade för två årtionden sedan när Iran ratificerade FN:s barnkonvention; att helt avskaffa användandet av dödsstraffet mot unga. Rapporten visar också upp en trend där ungdomsbrottslingar som fått möjlighet till en ny rättegång, något som också är en del av de här reformerna, ändå har bedömts att ha en "mental mognad" vid tiden för brottet och därför på nytt dömts till döden. Något som utgör tydliga bevis på hur lite som faktiskt har förändrats.

Amnestys rapport Growing up on death row

Amnesty Internationals rapport visar att mellan 2005 och 2015 avrättades 73 personer i Iran som var under 18 år när det brott de dömdes för ägde rum. Enligt FN är det minst 160 ungdomsbrottslingar som just nu väntar på att avrättas i Iran. Det faktiska antalet är förmodligen mycket större då information kring dödsstraff i Iran ofta hemlighålls.

– Om en ungdomsbrottsling ska få leva eller dö ska inte vara ett godtyckligt beslut av domare. Istället för att introducera halvhjärtade reformer måste iranska myndigheter acceptera att vad de verkligen behöver göra är att omvandla alla dödsstraff, och omedelbart upphöra med dödsstraffet mot ungdomsbrottslingar helt och hållet. När Iran nu är på väg in i världen av internationell diplomati är det också avgörande att världens ledare använder sina nya kanaler för att göra fallen i rapporten kända hos iranska myndigheter och kräva av landet att Iran omedelbart omvandlar alla dödsstraff mot ungdomsbrottslingar.

Bakgrund

Juni 2015 introducerade Iran reformer som specificerade att unga personer som var anklagade för brott måste hanteras av speciella ungdomsdomstolar. Även om införandet av speciella ungdomsdomstolar är ett välkommet steg, återstår det att se om det kommer förhindra ett fortsatt användande av dödsstraffet mot ungdomsbrottslingar i praktiken.

Den som ratificerat FN:s barnkonvention är juridiskt skyldig att behandla alla under 18 år som barn, och att säkerställa att de aldrig döms till döden eller till livstids fängelse.

Amnestys rapport:

Growing up on death row

RLC