IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den nation som ratificerat FN:s barnkonvention är juridiskt skyldig att behandla alla under 18 år som barn.

Foto: RLC

KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Folkkampanj för asylrätt

Kristna fredsrörelsen mot migrationspolitiken

År 2015 presenterade Sveriges regering en ny migrationspolitik till följd av de ökade antalet människor som sökte till Sverige under hösten. Den nya politiken har bland annat introducerat tillfälliga uppehållstillstånd, id-kontroller vid riksgränser och mer därtill. De här olika åtgärderna är tänkta att minska antalet migranter som kommer till Sverige, då regeringen menar att Sverige inte har möjlighet att ta emot migranter i samma takt som gjordes tidigare.


Julle Bergenholtz: |2016-01-22|  Kristna Fredsrörelsen har på olika sätt protesterat mot den nya migrationspolitiken. I tidningen Dagen uttryckte Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare att den nya migrationspolitiken väckte ”en kombination av helig vrede och frustration över hur Sverige väljer att agera i relation till människor i absolut nöd.” Vi har också genom kampanjen ”Bistånd räddar liv” tillsammans med många andra svenska organisationer aktivt arbetat för att Sverige ska komma med hållbara förslag om hur migrationskostnaderna ska finansieras utan att biståndet försämras. Eftersom svenskt bistånd hjälper till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i mottagarländer skulle ett sänkt bistånd kunna leda att fler personer tvingas fly sina hem, vilket gör att pengarna som ska täcka migrationskostnaderna måste komma från någon annanstans.

Stöd Folkkampanj för asylrätt

Det senaste steget i Kristna Fredsrörelsens protest mot Sveriges nya migrationspolitik är att ställa oss bakom ”Folkkampanj för asylrätt”, som är ett initiativ från bland annat FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Refugees Welcome. Kampanjen syftar till att mobilisera röster från privatpersoner och från organisationer att stå upp för asylsökande personers rättigheter och protestera mot de åtgärder som den nya migrationspolitiken har introducerat. Alla kan vara med i kampanjen genom att skriva under namninsamlingen som kampanjen har satt igång (som den 22 januari var uppe i 17 906 underskrifter). Kristna Fredsrörelsen uppmanar alla våra medlemmar att skriva under namninsamlingen så att vi bidrar till att kampanjen blir starkare och når fler.

Det går också att göra skillnad genom att uppmana fler organisationer att ställa sig bakom kampanjen. Den 22 januari hade 77 organisationer på både förbunds- och lokalnivå ställt sig bakom kampanjen. Ju fler organisationer som tar ställning för kampanjen, desto fler människor kan nås och desto fler kan vi bli för att visa en stark opinion för asylrätten och mot Sveriges nuvarande migrationspolitik.

Följ kampanjen på nätet

Folkkampanj för asylrätt har en Facebook-sida som kontinuerligt laddar upp information om manifestationer för asylrätt och ny information gällande Sveriges migrationspolitik. På kampanjens webbplats finns det information om vad för åtgärder som regeringen har introducerat och varför kampanjen är emot förslagen. Det finns också inspirerande läsning om hur olika lokala aktörer har löst utmaningar gällande migrationen på ett bra sätt, trots de nya lagarna.

Var med och stå upp för allas rätt till asyl!

RLC