REDAKTION: Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare, 

och Gunnar Westerholm, ansvarig koordinator. Brev till oss. Se nedan!

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till oss

Skrifter

Pressrum

 

Hur som helst

 

16 små miljökvalitetsmål

Sexton små miljökvalitetsmål stod på en rad,

innan bläcket hade torkat var de bara femton.

 

Femton små miljökvalitetsmål tände ett hopp,

men sen kom verkligheten i kapp och så blev de bara fjorton.

Fjorton små miljökvalitetsmål granskades av en tidigare minister,

men han var alldeles för seriös och plötsligt återstod bara tretton.

Tretton små miljökvalitetsmål blev bekymrade,

ska allt detta vatten värnas? En våt dröm. Nu blev de tolv!  

Tolv små miljökvalitetsmål siktade mot mål,

men vart tog kartan vägen? Elva kvar!

Elva små miljökvalitetsmål var bara ett kvalificerat som ”nära”,

men vi lärde ju oss som barn att nära skjuter ingen hare? Tio!

Tio små miljökvalitetsmål började tvivla,

om det fortsätter så här är vi ju snart bara nio.

Nio små miljökvalitetsmål blev varse omställningsekonomin,

fortsätter det så här blir väl inget kvar? Nu blev de i all hast åtta.

Åtta små miljökvalitetsmål fick påhälsning av Vetenskapen,

att hålla ihop alla mål är rådet vi kan ge, men snabbt ska de gå! Aj, nu är vi sju?!

Sex små miljökvalitetsmål har inget med fortplantning att göra,

men herre Gud, vi måste bli fler. Fem gör ingen hållbar sommar.

Fem små miljökvalitetsmål är inget att bygga en framtid på,

men mineralerna och kilowatten ska vi ha, om vi så bara ska ha fyra kvar. 

Fyra små miljökvalitetsmål är ingen fulltalig kedja,

men fler än noll och hav i balans – nu gäller hushållning – tre mål kvar.

Tre små miljökvalitetsmål är ett heligt tal,

kanske måste vi kalla in Ärkebiskopen – två chanser kvar!

Två små miljökvalitetsmål för alla med avlopp,

kretslopp, gatlopp, störtlopp – en strimma hopp – sista chansen!

Ett litet miljökvalitetsmål kvar,

bingo – vi når målet! Skyddande ozonskikt räddar oss mot skadlig UV-strålning! Alltid nått!

Ulf Svensson

 

 

Guld är pengar, pengar är makt, makt är skojigt för aktiehandeln!

POLITISKA AKTIEBEHOV

Investera mera – för böveln!

Partierna från den innovativa dimensionen vill uppmuntra människor att investera i partiaktier. Det tycks gälla för marknadiseringen av samhället fullt ur. Pengarna komma då i rättare händer – enligt ediktet.

V. Köp aktier i Vänsterpartiet! Tryggaste säkerheten för hela aktiehandeln! Garanteras av statens Investerings & Kollektivbank! Aktieutdelningen visar sig i den himmelska trons rike då alla delar på den kollektiva aktieutdelningens gemenskap. Orsaken tycks vara att Gud är god och Jimmie Åkesson är dum i planeten! Så kan det vara!

S. Lönsamt aktieköp inom den fredliga vapenexporten! Säkrar jobben i Sverige för fredens skull! Köp vapen för globalanvändning för ett korrektare Sverige! S. har inga aktieintressen i några miljödestruktiva bil- eller vapenindustrier – eller någonting annat som skulle kunna vara fel! Ingenting kan vara korrektare!

MP. Köp våra sparkcyklar! Det är en dundersmäll! Investera i vår sparkcykelfabrik! Med sparkcykel får du sparka vem som helst och överallt – efter behov, naturligtvis! Genom att sparka dig fram i trafiken kommer du före både bilar och bussar. Det måste löna sig att sparkas! Köp sparkaktier och sparkcyklar för miljöns skull!

C. Investera i våra JamesBonde-aktier! Det möjliggör ökad matproduktion i Sverige istället för att importera mat från andra sidan Jorden! Exempelvis: ersättningen för odling i fattiga länder som fördyras på grund av de svindyra och uschliga handelstransporterna! JamesBonde-aktien är investeringen för att fixa maten i Sverige!

L. Köp aktier i världens mest omfångsrika parti! Aktieköpet är din trygghet i vårt allomfattande inflytande över den globala världshandeln! Vi är störst! Med dina aktieinvesteringar kommer L. att växa och kunna bli det första aktieägda partiet i hela L. partiet.

M. Köp vår politik! Det ökar värdet för aktiehandeln i stort! Alla önskar en effektivare arbetsinsats! Det gäller även humanare lönesänkningar! Ett fritt Sverige är ett aktieägt land. Ett statligt Sverige med statlig sjukvård och statlig försvarsmakt eller statliga domstolar, går utmärkt ihop med aktiedemokratin! Staten ägs helt naturligt av aktieägarna!

KD. Köp mina aktier! Jag är partichefen som är ansvarsfull och den som bestämmer! Jag är tryggheten i aktiehandeln för vårt parti! Jag garanterar att investeringarna hamnar i rätt ficka – som inte är trasig! Jag vill även säga att det är väldigt kul att vara försäljare av allt det som går att göra pengar på! Jag menar att Mammon är vår Gud, ha, ha, ha! Jag menar att det bara var på skoj!

SD. Våra aktier garanteras för den sovrade tanken! Köpa aktier hos oss, vad innebär det? Gäller det samer, hottentotter, blekingar eller utomjordingar? Det undrar ni säkert! Men en viss gallring måste det ju ändå få vara i det här landet, för annars har ju inte vårt parti något att pyssla med! Vårt aktieinnehav har en klar ståndpunkt: det ska vara vita investeringar och inga svarta pengar!

FOTO: Corel

MÅNGFALD OCH ENFALD

Den oupptäckta naturen

I ett dokumentärprogram om bergodalbanor uttryckte sig en entusiast, "att åka världens högsta bergodalbana var det häftigaste jag varit med om, naturen var inget roligt alls jämfört med denna upplevelse". Men den skjutsen var kortlivad, medan naturen är mer långlivad. Ha, hur är det med den saken egentligen?

  Paul Lindberg:  Med en bergodalbanas neråtgående hastighet reduceras livet på jorden, som ett dunkelt bevis på att arternas kamp varit framme. Människan, som jordens högsta väsen, segrar över naturen. Förbaskade natur, där fick du, hugg ner alla träd och bygg bergodalbanor av hela rishögen. Men fiskarna i havet, blir det något kvar? Det finns ju fiskbullar på konserv. Hästar, kor och getter i hagarna? Det går faktiskt fortare med både bil och MC. Bilar ja, men det tycks ju vara en gigantisk bristvara. Nog är det väl så att det inte är naturen människan vill ha. Men den dagen då naturen slår tillbaka, då blir det inte kul. Människorna då, behövs sådana? Ja, som konsumenter för tillväxtens nödvändiga egenbehov.

MÄNNISKAN ...?

Vad är det som är så himla märkvärdigt med människan egentligen? Behövs människan innerst inne, egentligen? Människan behövs som betraktare över sig själv, och för sin egen självgodhet. Men förutom det då, behövs hon? Det återstår att se. En slit och slängvara kanske. Forskningen och konstruktionen av den artificiella IQ-automaten, vill gärna kunna konstatera människans överlägsna intelligens över allt annat liv på jorden. Den dugliga människan skulle kunna ersätta den kostsamma människan med en superintelligent IQ-automat, som tar över, och det skulle bli betydligt billigare. En intelligent automat som görs oberoende av den kostnadskrävande och ofullkomliga människodjuret.

Med digitaliserad bio- och robotteknik ersätts människans brister och misslyckanden i den värld som så väl behöver en högpresterande kapacitetshöjning. Människans egen skapelse från djur till ett högre väsen – IQ-automaten.

SKÄMS INTE FÖR ATT VARA MÄNNISKA

Nej, var stolt, människan kommer att gå till historien. Hon är vad hon gör sig till. Hon är sig själv nog. Framöver slår digital teknik ut hälften av alla yrken i Sverige. Och då kan vi förstå vår egen exceptionella betydelse och hur bra det blir för framtiden med hjälp av IQ-automater. Det är alltså ingenting att oroa sig för, utan bör ses mer som en urskiljning av det odugliga från det dugliga. Så har det alltid varit, och som framöver alltså kan komma att ersättas av IQ-automater för att tjäna de dugliga. Det blir mer ekonomiserat över helheten.

För all del, naturen kan väl vara tjusigt att se på – i naturprogrammen. Bilen blir ju på så sätt mera reality.

Jusepe De Ribera, oljemålning från mitten av 1600-talet. Berättelse ur Bibeln. Prado, Madrid.

Gynekomasti

"Skäggiga damen"

I Bibeln berättas om ett hungrande barn, som blir mättad av en man vars bröst gav näring. Inom medicinen finns begreppet gynekomasti, som visar att det inte är ovanligt med bröst på män. Det behöver inte vara något sjukligt – men kan vara det. 

  Paul Lindberg:  Män har både manliga hormoner, androgener, och kvinnliga hormoner, östrogener. Hormonerna bestämmer egenskaperna för bland annat mäns och kvinnors köns-utseenden, för det feminina och maskulina, eller skägg och muskler, men också bröst, med mera. Denna hormonbalans kan variera, vilket vi kan se överallt bland människorna, men även bland djuren. Avvikelser har tidigare ansetts onormalt och därmed orsakat problem för dem med naturliga variationer. Onormalt är det om det ur medicinsk synpunkt skadar individen, men även psykiskt. 

Idag lever plastikkirurger gott på att informera om "den onaturliga missbalansen". Det finns naturligtvis sjukliga avvikelser som fordrar behandling, men det är förhållandevis en liten del i jämförelse med den falska "normbilden" och dess konstgjorda idealisering, som idag manipuleras av kommersiella plastikfabriker.

Jusepe De Ribera är en av 1600 talets stora konstnärer inom den katolska kulturen. Den stora målningen här ovan hänger på konstmuseet Prado i Madrid, och drar givetvis besökarna till sig. Ribera framställde en mängd konstverk av hög klass, många av dem är kontroversiella, med en stor portion modernitet i sin barockskrud. Obegränsad humanitet och andlighet är ett genomgående tema.

EVANGELIUM

Glädjebudskapets betydelse för dig

Hur ser utsikterna ut för världen? Den rikare världen och dess invånare har aldrig någonsin konsumerat så mycket varor som idag. Och alltfler forskare och humanistiska organisationer, inklusive kyrkorna och världens religioner har tagit ställning kring detta. Den världsvida kyrkan med alla dess medlemmar, säger klart nej till jordens misskötsel. Människan ska givetvis ha ett bra liv, men aldrig på bekostnad av andras olycka. Vi vet nu vad som måste gälla.

  Paul Lindberg: Kyrkorna vet vad Jesus ståndpunkt gällde, och vad som händer dem som förstör vår jord. Om kyrkorna mobiliserar sitt ansvar inför Gud och livet på jorden, så kan berg flyttas. Idag är behoven överhängande, det krävs snabbhet och resolut agerande för att flytta berg, innan det är försent. 

I Jesus dystra profetia kring den destruktiva världsordning, som nu nått det högsta stadiet – men också det sista, kan vi se att överlevnadsmöjligheterna på jorden kommer att krympa parallellt med industrialisternas ovilja till förändring. Alternativet till detta sorgliga budskap kan vi istället finna i ett glädjebudskap – Evangelium. 

Är glädjebudskapets försvarare glädjedödarna i vår tid? Nej, glädjebudskapet kan vara en del av jordens räddning. Det är jordens förstörare som är de verkliga glädjedödarna.

Vad vill Gud MED MÄNNISKORNA?

Gud vill ha en fullödig gemenskap med människorna. Men den fallenhet för det onda som bor i oss människor, utgör ett hinder. När Jesus föddes innebar det att Guds vilja för jordens människor klargjordes. Målet var att läka den skadade relationen människorna emellan, och att en fulländad grund lades för upprättandet av en kärleksfull och demokratisk gemenskap för alla.

Under de aktiva åren vandrade Jesus omkring i det heliga landet, botade sjuka och predikade. Med denna förkunnelse ställde han Gud i en ny belysning, där medkänslan, kärleken och rättvisan uppenbarades – det blev den nya gudsbildens signum.

Vad vill Jesus? 

Jesus förhållande till döden gäller det andligt närvarande och överallt – livet besegrar döden. Andligheten söker dra alla människor till sig, för att ge dem befrielsens gåva, som innefattar delaktigheten av det okränkbara och för det goda samhället.

Den enskilda människan behöver bara ta emot budskapet, genom att exempelvis tro på Jesus uttalade ord. När en person möter evangeliet och ger sitt ”ja” till dess innehåll, är denna respons liktydig med en gemenskap, oavsett personens upplevelse av tvivel eller visshet.

VAD VILL DU?

Med en sådan mänsklig hållning möjliggörs individens tillblivelse här på jorden. Och fortsättning kommer bortom tid och rum, i en befrielse från all orätt och all plåga.

Gemenskapen (communio) gör människan mer åtkomlig för Guds åtgärder och ingripanden i våra liv. Detta gudomliga arbete har stor omfattning, det gäller både yttre händelser och påverkan av det psykosociala själslivet, och kallas ibland Guds försyn.

Försynens slutliga mål är att förändra våra liv och sinnelag, till Jesu efterföljd. Rörelsen i den riktningen brukar kallas rättshängivelse.

VAD VILL VI?

Det finns levnadsmönster som vi bör upprätta för att vårda det eftersträvansvärda nya livet som främjar rättshängivelsen. Dit hör ordets görare och gemenskapen människor emellan.

De livsmönster som främjar rättshängivelsen kan sammanfattas i begreppen närhet, solidaritet, kärlek och rättvisa. Vi bör låta det bli en verklig närhet mellan Jesus och våra egna liv. Den sökande skall integreras i livet – sammanfogas med det, på olika sätt. Det är avgörande för rättshängivelsen.

 

En omöjlig katastrof

Sarkofagen i Tjernobyl

   Effektivaste säkerheten: Det som inte kunde hända händer jämt och ständigt – framförallt bland kärnkraftverk världen över. De japanska kärnkraftsverken ansågs säkrast i världen. Incidenter och olyckor som har direkt samband med kärnkraftsteknologin, men även den mänskliga faktorn, är betydligt vanligare än vad kärnkraftindustrin vill hålla med om. Säkrare kärnkraftverk för framtiden utlovas ständigt, men även om teknologin förbättras, så kan det eventuellt  inverka på ökad tilltro för kärnkraft. En sådan tilltro kan vara bedräglig, med tanke på risken av en ökning av världens kärnkraft. För då ökar också sannolikhetskalkylen för fler kärnkraftskatastrofer. 

Tidigare kärnkraftsanhängare, som blivit övertygade om det ohållbara med denna teknik, har en del av dem övergått till förhoppningar kring fusionskraft, vilket inte alls är ett bra alternativ. 

Lösningen för den effektivaste säkerheten av den energi vi behöver finner vi idag och för morgondagen finner genom vind, sol och vatten, men framförallt genom teknologiutvecklad energihushållning.

Migrationsverket

Den humanitära välkomstsymbolen

   KÄRLEK OCH GEMENSKAP: Det statliga Migrationsverket har varit flitigt med att visa upp sig i medierna. Oftast med häpnadsväckande rubriker, en ständig återkommande ström av negativa energier. Människors liv hänger på en skör tråd i händerna på Migrationsverket. En motbjudande migrationsminister som inte tycks vilja något annat än att hindra flyktingar med behov av säkerhet och trygghet. Bland dessa utvisade flyktingar har troligtvis en hel del förlorat livet, eller hamnat i fängelser när de kommit tillbaka dit de flytt ifrån. Jag syftar då i första hand på politiska flyktingar som hotas i diktaturer.

Samme migrationsminister har också varit ansvarig kampanjledare för att locka välutbildade holländare med god ekonomi att invandra till Sverige. I och med att det görs skillnad på detta vis så kan det bara tolkas som att regeringen gör en medveten utrensning mellan dem som inte ska få komma hit, och de som välkomnas med öppna armar. Det om något är omoraliskt och liknar tydligt rasism i svensk politik

Jimmie Åkesson (SD) har vid några tillfällen uttalat att regeringen i olika frågor härmar SD, och i fallet med Migrationsverket är det alldeles uppenbart. Så kan jag tänka mig att naziliknande länder fungerar. PL

 

Efter eldstormen. Dresden 1945.

1900-talets krigsoffer

Den humanitära fredsplanen

   Kvantitet: 1900-talens krig skördade mest krigsoffer i historien under ett sekel. Det rör sig om 200 - 500 miljoner krigsoffer. Teserna om Den Humanitära Fredsplanen och Den Demokratiska Fredsteorin.

Krigen under 1900-talet: 

Rysk-japanska kriget som även drabbade Manchuriet och norra Kina skördade miljoner liv: Ryska revolutionen; Första världskriget 20 miljoner; mellankrigstiden med fascistiska konflikter; Andra världskriget, 60 miljoner; Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkriget och mängden av koloniala befrielsekrig, och idag mängden av inom- och mellanstatliga konflikter. Det kan röra sig kring 200 miljoner krigsoffer, eller betydligt fler enligt forskning.

Den humanitära fredsplanen

1900-talet resulterade med mest krigsoffer totalt i historien. Krigen under 1900-talet: Rysk-japanska kriget som även drabbade Manchuriet och norra Kina skördade miljoner liv; Ryska revolutionen; Första världskriget 20 miljoner; mellankrigstiden med fascistiska konflikter och inbördeskrig; Andra världskriget, 60-70 miljoner; Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkriget och mängden av koloniala befrielsekrig, och idag mängden av inom- och mellanstatliga militära konflikter. Det kan röra sig mellan 200 och 500 miljoner krigsoffer, eller betydligt fler enligt vissa forskare.

Eftersom vapenhandeln ökat markant under senare delen av seklet, så har också inbördeskrigen utbrett sig under slutet av 1900-talet. Totalt sett har 1900-talet lett till flest krigsoffer i historien. Men denna totalitet kan ses i förhållande till den procentuella aspekten, då är inte 1900-talet den värsta perioden, enligt konfliktforskningen. Det finns sekel då 40 procent av befolkningar utraderades i krig. Sverige exempelvis, och Karl den XII:s krig utraderade omkring en fjärdjedel av Sveriges befolkning på grund av alla krig. 30-åriga kriget tillhör ett av de stora utrotningskrigen i Europas historia.

demokratiska fredsteorin

Enligt den demokratiska fredsteorin har två demokratier aldrig gått i krig mot varandra.

Demokratisk fredsteori ansågs som en statsvetenskaplig teori vars grundtanke är att demokratier inte går i krig med varandra. Ofta begränsas teorin till etablerade demokratier med allmän rösträtt. Teorin går tillbaka till Immanuel Kant, men har utvecklats och prövats empiriskt först sedan 1960-talet, bland annat av professor R. J. Rummel.

Kants ursprungliga förklaring var att invånare i en demokrati av naturliga skäl – de skulle få betala krigets alla kostnader och umbäranden – skulle dra sig för att starta ett krig, men många andra förklaringar har senare framförts. Tanken har fått uttalat stöd inte minst hos konservativa och nyliberala grupper i USA och Europa, som sett den som ytterligare ett argument för att sprida demokrati. USA:s förre president George W. Bush och Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair har argumenterat för teorins giltighet. Och av deras argumentation blev slutresultatet att krig är fred. Den så kallade demokratiska fredsteorin gjordes till en ekonomisk angelägenhet.

Men R. J. Rummel hade en annan uppfattning kring den demokratiska fredsteorin. Han följde Kants uppfattning att sannolikheten för krig mellan två stater minskar ju mer demokratiska dessa är. George W. Bush och Tony Blair utgör de dåliga exemplen och deras handlingar har Ingenting gemensamt med begreppet fred.

Den humanitära fredsplanen, till skillnad från den demokratiska fredsteorin, utgår inte från någon ensidig ekonomiaspekt i första hand, den utgår från humanitet, rättvisa och demokrati. Hela den internationella fredsrörelsens principer grundar sig på den outsagda men självklara humanitära fredsplanen. Hos fredsrörelsen får emellertid Kant helt rätt med tesen att mellan sanna demokratier uppstår inte krig.

 

Moderna krigsvapen i massor omvandlat till slit och släng skrot. 

De ekonomiska värdena skulle kunna få Afrika att blomma.

NEOIMPERIALISM: 

Slagfältet Afrika

   Afrika Flest krigskyrkogårdar har antagligen de Afrikanska länderna. Runt  om i världsdelen finns mängder av lämningar efter sönderbombade vapen. Afrika är vår tids största slagfält orsakat av samma sortens krafter som alltid dragit ut i krig för att erövra det materiellt värdefulla. Och detta är världsordningen idag.

 

FAKTA:  Den rika världen äger de rikaste handelsvarorna i vår tid – oljan och krigsmaterielexporten. Två flugor i en smäll: krigsmaterielexport för att erövra Afrikas nödvändiga råvaror. Därför är Afrika vår tids största slagfält. Bakom krigsmaterielindustrin står industrialisternas mest inkomstbringande företagsamhet. Afrikas folk har inte den minsta chans till en socialhumanistisk utveckling. De hålls medvetet nere i en traditionell och förnedrande slavtillvaro. 

De 10 största vapenindustrierna:

KRIGSINDUSTRI

Lockheed Martin

BAE Systems

Boeing

Norththrop Grumman

General Dynamics

Raytheon

EADS

Finmeccanica

3 Communications

United Technologies

LAND

USA

UK 

USA

USA

USA

USA

EU

Italien

USA

USA

ANSTÄLLDA

135 000

98 200

160 500

117 100

90 000

72 400

121 690

75 2000

63 000

208 220

MILJARDER DOLLAR, 2010

35 730

32 880

31 360

28 150

23 940

22 980

16 360

14 410

13 070

11 410

 Ovanstående krigsindustrier tillhör den rika västvärldens näst största handelsvara, efter oljehandeln. USA tillverkar och exporterar dubbelt så mycket vapen än alla andra länder tillsammans. Alla världens vapensmedjor ökar vapenexporten. Förutom västvärlden gäller det ökningen i länder som Ryssland, Kina, Nordkorea, Israel och Sverige, och ytterligare en rad länder.

Handeldvapen har ökat och sprids över hela världen inklusive Sverige. Dessa vapen är idag en stor handelsvara inom gangstervärlden med miljarder i omsättning.

Procentuellt sett tillhör Sverige en av de värsta vapenexportörerna med SAAB i spetsen. Krigsindustrierna har utvecklat ett korsvist ägande, för att kringgå insyn och inblandning av juridiska restrektioner – som i fallet med svenskt engagemang i Saudiarabien.

Den globala krigslobbyn i världen är både mäktig och inflytelserik. Denna lobby infiltrerar hela samhällen, som i Afrika, men även i Sverige, som leder till vapenpolitiskt samarbete. Exemplet i Sverige med uttalanden av Stefan Lövén angående försvarandet av svensk vapenexport och för dess ökning.

Afrika är krigsskådeplatsen för  omsättningen av krigstillverkning till krig i verkligheten. Något liknande barbariskt får man leta efter. Stora handelsfartyg kommer lastade med vapen till de afrikanska hamnarna, och många undrar varför det krigas så mycket i Afrika.

 Med vetskapen om att denna världsordning sannolikt kommer att kollapsa, så tycks det vara den enda möjligheten för en ny världsordning grundad på en väl tilltagen socialhumanism för jordens alla människor.

PL      

 

MEGASTÄDER: TOKYO 36 MILJONER

Världens tio största städer

   Tokyo: Fascinationen för storstäder är stor. Världens makthavare är stolta över sina skapelseverk. Megastäderna tävlar om storleken – mer än kvaliteten för människorna. Teknik och forskning gör allt för att säkra dessa spröda stadskomplex. Tokyo är byggd mitt mellan tektoniska plattor som skaver mot varandra, och trycker på eller särar plattorna och våldsamma spänningar alstras.

Det sägs att Tokyo är byggd på den mest olämpliga plats i världen, med tanke på de bristande naturliga förutsättningarna.

Hur som helst, i världens megastäder ökar oviljan mot dessa gigantiska monsterstäder. Många föredrar att söka sig till mindre städer, eller orter med skogar och grönska. 

Världens tio största städer:

 

ATOMDRIVEN BIL

Söndagsutflykt i en Nucleon

Modell av en Ford Nucleon, som utvecklades till en prototyp, nästan färdig för serietillverkning. Myndigheterna stoppade projektet på grund av förmodad livsfarlighet – antagligen första gången man introducerade ett konsekvenstänkande. Vad händer med alla uttjänade minireaktorer? Undrade man. Den undran borde kunna användas idag, med alla mastodontreaktorer.

 

BB – BODY BUILDING

Hur barn kommer till

Många tror sig, helt tvärsäkert, veta hur barn kommer till. En del tror på storken, ha ha, och andra på hänryckningen i semestertältet. Men det finns en förklaring som förbisetts, och numera helt bortglömt – BB. Barn byggs på Barnbyggavdelningen, av Body Builders. 

  Konsten att bygga barn är mycket gammal, och det krävs mer än bara sunt förnuft för detta så skickliga hantverk. En del tror fortfarande, i denna upplysta tid, att barnen tillverkas genom att ramla ut när den blivande mamman kissar. Ja, det är på gränsen till, jag vet inte vad, så vansinnigt tokigt folk kunde tro för inte alls så länge sedan.

Men som ni ser på de nytillverkade barnen, hur glada de ser ut, och hur robust de är byggda redan från början. Hur skulle detta vara möjligt om de kissades ut. Barnet skulle i så fall vara alldeles skräckslaget och skrika så att stämbanden skulle haverera.

Nej, barnen är alldeles rosenrasande glada och välgjorda om det inte varit för dessa starka och hantverksduktiga Body Builders, som dessa barnbyggare kallas. Till BB kommer alla blivande föräldrar för att prata igenom vilken konstruktion de önskar sig, sedan tar det ungefär nio månader, då de kan få se alstret, och bedöma om det var rätt uppfattat, och sedan är det bara OK. Bebisen tas till kassan för scanning och betalning.

Det konstiga i mitt tycke är att föräldrar av någon anledning aldrig pratar klarspråk kring hur barn kommer till på riktigt, utan vrider och vänder på det hela, som om barnen kommer med storken, och det låter väl inte särskilt förnuftigt.

EVA OCH ADAM

Den där ormen

  Gomorron på dig Adam! Hej du, Eva! 

Hörrudu Adam, av någon anledning känner jag mig naken, som om jag inte förstod att det kan bli lite svalt under småtimmarna. Inte för att jag är blyg på något sätt. Men kanske skulle jag ta på mig en jumper och shorts... och varför inte sandaler – så jag lätt kan vandra vägen fram och se vad som döljer sig bakom kröken. Jag kände mig så nyfiken, helt plötsligt.

Hörrudu Eva, har du tisslat och tasslat med den där ormen nu igen? Vad har jag sagt om det. Du vet mycket väl att vi inte bör prata med honom, han slår bara blå dunster i oss och bekymrar oss med griller i huvudet. Och det kan aldrig vara bra för ett litet fruntimmer som du. Fråga istället mig i allting du vill veta, så talar jag om hur det förhåller sig.

Ja, kanske det ja. Vill du ha ett äpple Adam?

Jaaa tack, det vill jag pröva! Mums for men, hmmm, det var uppfriskande. Undrar hur ett äpple kommer till. Kan det ha något med blommor och bin att göra...?

Tja, det var ormen som bjöd oss på frukten, för att vi skulle äta av den. Men vi skulle akta oss för den frukt som är rutten och luktar pyton. Han måste väl ha menat stanken från banken där kadavret samlar asormarna omkring sig. Oj, var fick jag det ifrån, jag åt ju bara ett äpple och svisch så förstod jag vad jag sa. Någon måste ha lagt orden i min mun? Det måste ha varit äpplet.

Men Eva, hur skulle det vara om alla Evor började tro att ord läggs i munnarna bara för att de äter äpplen? Det låter som marknadsföring för italienska äpplen. Oj! Var kom de orden ifrån? "Marknadsföring", "italienska", vad är det för något? Det måste jag ta reda på!

Snälla Adam, vad du beter dig konstigt. Ta ett äpple till, vet ja. Du verkar plötsligt så himla hungrig. Vad tog det åt dig?

Jag åt en frukt, O´Heliga Guds Moder. Eva, vad är det som händer med mig! Jag tror jag blivit havande, efter allt jag stoppat i mig, och som lagts i min mun.

Men ta då ett äpple till, så ordnar det sig nog, ska du se. Men akta dig för rutten frukt! Det är nog det som är viktigt och hälsosamt.

 

LIVETS ELIXIR 

Livet bara på skoj

Livet är en fest, och det är väl vad det ska vara. Glädjen i sig gör livet mera meningsfullt och ger högre livskvaliteter. Ett nöjesfält är fullt med liv och glädje. Att se barnfamiljer på ett nöjesfält är faktiskt ett nöje. Ja, lite tjat om mera varmkorv eller glass kan väl förekomma. Men glada familjer är hur som helst det huvudsakliga inslaget.

  Immanuelskyrkan i Stockholm har också exempel på stor glädje. Jag och mina vänner var där på ett årsmöte, eller om det var konferens, och fick uppleva en liknande glädjeupplevelse som barnfamiljerna på nöjesfältet. Immanuelskyrkan är riktigt stor med stora samlingssalar. Fullpackat med människor och en hejdundrande kör- och allsång som fick mig att känna rysningar genom hela kroppen. Jag kommer ihåg att de sjöng en afrikansk frihetssång. Det kanske var något tusentals sångröster som fyllde kyrkan. Från två salar hördes samma sång, som appellerade varandra, sedan möttes körerna i den större salen, under sången. Ja, det var glädje det – och en imponerande känsla.

Och alla som får glädjen att känna på livets mening är också medvetna om att livet har sina skuggor. Om livets skuggor har framförallt religionsmakarna och profeterna gjort sig varma och predikat om. 

Det finns antagligen en gränslös glädje, men som ger uttryck på olika sätt och vis. Men i skuggornas rike finns det alldeles för lite glädje, där finns hungerns gränslösa mörker och orättvisornas glädjedödande. Detta känner kyrkorna till, och där odlas glädjen för medmänniskor och solidariteten med dem som gömts och glömts i skuggorna.

Varför tog samtliga profeter upp glädjen som en central betydelse för människan och livet? Jag kan förstå varför så många människor fastnar i ett intensivt sökande efter livet bara på skoj. Jag är rädd för att glädjen för många ibland kan bli något som upprepas i en mekanisk monotoni. Det finns glädje som egentligen inte alls är glädje – skadeglädje, underhållningsvåld, och så vidare, tyvärr.

Jag hoppas att jag inte uppfattas som glädjedödare, men jag vill ändå slå ett slag för den glädje som ännu inte infunnit sig hos alla. För dessa människor hoppas jag att alla glädjerika gudskännare riktar sin tanke till dem som behöver glädjen i livet. Ställ er upp i glädje och stolthet, rakryggade och säg NOG NU! Vi kräver att svenska vapen inte ska exporteras till några andra länder överhuvudtaget! Svenska vapen ger ingen glädje till dem som blir offer på grund av konsekvenserna av krig och elände. 

PL

 

THE BOSS OCH ROBERT

Istället för balans – sök Gud

Tänk om livet inte är ett pussel där sista biten kan passas in. Tänk om livet inte är en balansgång. Tänk om Gud väntar på oss här och nu och tar emot oss som vi är. Pastorn och musikern Robert Eriksson författardebuterar med en bok där både Bruce Springsteen och Henri Nouwen finns med som inspiratörer.

  Det är inte alla böcker som fått en egen släppkonsert, men när Robert Erikssons första bok kom ut är det inte bara som pastor och församlingsföreståndare i Sävedalens missionskyrka han bjöd in. Han har spelat både med grupperna Attention och Folk och i andra lite tillfälligare ensembler i ganska många år, så I stället för balans – sök Gud firades den 14 mars med en kväll där många av de sånger som han refererar till i boken framfördes av många av hans vänner.

– Jag ville skriva om hur vi kan finna Gud överallt i vardagen, efter söndagens gudstjänst, och då blev det många personliga berättelser och kopplingar till musik och filmer som betyder något för mig.

Så om jag ska nämna några av mina följeslagare i arbetet med boken blir det en blandning: Henri Nouwen, Kanye West, Ignatius av Loyola och Bruce Springsteen, till exempel.

Robert Eriksson är en av många som har störts av några flitigt använda metaforer för en ansvarstagande vuxens liv. Livspusslet, till exempel, ett begrepp som snabbt har etablerat sig som en sanning – men vad är det som säger att det vi gör och är går att dela upp i avgränsade bitar och att allt blir perfekt när vi passar in den sista biten? Och jakten på balans – vad betyder det att balansera eller att leva ett balanserat liv? Är det verkligen något att sträva efter?

– Sökandet efter balans är något som många talar om, säger han. Men det är som om balansen gäckar oss – så fort vi tror att vi har uppnått den försvinner den igen. Och det är klart att vi behöver något slags jämvikt i tillvaron, men det är lätt att tro att det är vi som ska ha kontrollen också.

Vad skulle hända om vi vågade släppa just kontrollen? Vad skulle hända om vi bestämde oss för att söka Gud istället för att söka balans? Det är utgångspunkten för Robert Erikssons bok.

– Livet är här och nu. Gud är här och nu. Vi är här och nu. Det är en skatt att upptäcka, säger han.

Kommentar: Ovanstående text kommer från bokförlaget Libris, som ger ut boken. 

Balans i all ära, men först ett rejält syndande; leva livet, Gud fixar allting för alla godtrogna vid uppståndelsen; släpp loss det är vår. Författaren vill göra upp med den besvärliga balansen – men lite jämvikt kan ändå behövas i tillvaron, skriver författaren. Men vad är skillnaden? 

Balans handlar om jämvikt, vilket kan ge styrsel och stadga, men också harmoni som i välljudande musik. Men jag tror att jag förstår Robert Erikssons avsikter. Det finns en balans som skapar obalans, vilket skaver i själen. Balansen, om den är obalanserad, blir ett hinder för svindlande upptäckter och bredare livserfarenheter, där balansen många gånger kan bli bojor för själen – introvert inkapsling. Att söka något mer än bara "teknikaliteten balans" måste givetvis vara eftersträvansvärt; att pröva vingarna; att känna på livet och att få göra fel – det tillhör livet. Balans är bra, bara det inte blir för mycket, och Ingenting annat!

PL

CAAM

Maskeradbalernas maskeradbal

Un Ballo in Maschera, en balettfilm av sällan skådat slag, med titeln från Verdis opera inspirerad av mordet på kung Gustav III. Den 32 minuter långa filmen utforskar teman som lättsinne och överskott av makt. Tänk er en balett med musik av Verdi, men som inte hörs. i stället hör vi ensemblens knirrande läderskor på knarrande trägolv i det vackra 1700-talsslottet. En ögonbedövande vacker och rolig uppsättning.

  Scenografin liknar ett svenskt 1700-talsslott, med nakna breda trägolv. En manierad Gustav III, dansas av en kvinna, med en uttrycksförmåga som får elegansen att övergå i det absurda varvat med det extremt vackra. Det motsägelsefulla blir komiskt och fascinerande, och berättar en hel del om falskheten och den depraverade livsstil som utgjorde den feodala aristokratins förhållanden. 

Ensemblen utgörs av 20-talet dansare med maskeradkläder designade av den internationellt kända textil- och allkonstnären Yinka Shonibare från England.

Balettfilmen visades på Atlantiska konstmuseet, CAAM, i Las Palmas i samband med konstnärens vandringsutställning i Spanien.

Hur som helst, så kan man alltid hoppas att vi kan få se denna underbara balettfilm på svensk teve.

Hjärnans arbetsminne mindre än datorns

  |2011–10–14Ibland flyger orden upp, medan tanken står stilla. Då slår det mig, att utan tankar nås aldrig himlen. Tankeforskningen, eller hjärnforskningen har överträffat det stadium då forskarna trodde att vi stod på tröskeln att kunna förklara hela fenomenet hjärnan, I dag är det forskningen om hjärnan står vid begynnelsen, ändå har en enorm kunskapsinhämtning kunnat ske på de senaste åren. Kring hjärnforskningen söker sig en mängd kunskapsgrenar från naturvetenskapen och humanioras alla förgreningar. Människan är verkligen intresserad av människan, och aningen egocentrerad.

Om hjärnkapaciteten bara ligger på bara 300 Mb, så har en vanlig hemdator i dag en betydligt större kapacitet, enligt forskning i jämförelsefysik. En dator kan ha ungefär hundra gånger större arbetsminne än hjärnan. Och det betyder bara att datorn är lämpad för andra ändamål än det mänskliga arbetsminnet

Enligt professor emeritus Janne Ekberg, så har inte hjärnans storlek den avgörande betydelsen för begreppet intelligens. Vid en intervju jag gjorde för över ett decennium sedan, sa han att valar har betydligt större hjärnor än människor, men de visar inga påtagliga bevis på att de av den anledningen är intelligentare än människan. 

Hmm... Jag funderade, och kom på att det alltså inte är storleken som gör oss intelligentare. Vilken tur, så att en simpel dator inte behöver skryta med att den är intelligentare än en människa. Människa kan ju ljuga, och det kan inte en dum dator. Så på det sättet är människan smartare. 

Hjärnan påverkas av miljö och av både det sociala och genetiska arvet. Det skojiga med hjärnan är att det händer så mycket i skallen, och det går så himla fort. Och idag pratar forskarna allt mindre om den genetiska betydelsen kring hjärnas utveckling. Enligt professor Hugo Lagercrants handlar det mer om en kombination av yttre faktorer och våra gener, och hur den ena aspekten påverkar den andra. 

Med hjärnforskningen och molekylärbiologiska metoder skulle kunna komma att användas för att utreda exempelvis schizofreni och andra psykiska sjukdomar, enligt professorn Eric Kandel. 

Som sagt, det händer en hel del inom alltihopa! Sådan kunskap handla mycket om kunskapen på gott.

Snabbare än ljuset

  |2011–10–14|  "Det som går fort, det ser jag. Men det som går sakta, det ser jag ju i alla fall." Dessa visdomsord kunde vi höra av Lasse Ó Månsson i radioprogrammet Blå tummen under 60-talet. Det tyckte jag var roligt – på den tiden.

Men fortare än ljusets hastighetsrekord är inte lätt att slå – 299 792 458 m/s. Det trodde ni ja, men pyttesmå partiklar tycks flyga genom universum med högre fart än ljuset. Dessutom, utan att se sig för, och rakt genom jorden, solen och alla planeter, och genom galaxer och allt annat som finns i vägen. 

Dessa partiklar, neutrino, tycks vara det som det finns allra mest av i universum. Neutrinerna anses kunna vara förklaringen till den bakomvarande mörka materien – även om neutrino inte nödvändigtvis är den mörka materien. Om man tar ett tidur och räknar neutrinerna som färdas genom en tumnagel under en hel sekund, så lär man få ihop ungefär 100 miljarder neutriner, och det sker dygnet runt. Men inte bara i tumnageln förstås utan överallt i hela alltet. Så någon betydelse ska väl dessa små parvlar ha, kan man tycka.

Forskarna på CERN-laboratoriet i Europa, gjorde för bara för drygt någon vecka sedan upptäckten av att neutrino med stor sannolikhet går fortare än ljuset. Om det stämmer är det sensationellt.

Enligt Einstein är ljuset hastighet beräknat efter ett mätbart förhållande i vakuum. Det är en motsvarande hastighet av sträckan jorden runt sju och en halv gång på en sekund. Och det låter ju inte så fort, om man tänker efter.  Jag tänker betydligt snabbare, om jag borträknar streckan. Men så blir det därefter.

Sambandet med det som producerats i växelverkan mellan inkommande neutrino och en atomkärna i medeltal färdas snabbare än ljusets hastighet i ett detektormedie, men som i vakuum bara går i ljusets hastighet. Så var det med den saken.

Jösses, här sitter jag och bubblar, medan tiden bara rinner förbi.

Vad vill vi egentligen?

  |2011–08–04Det Rikare Liv försöker belysa är mycket mer än vad som finns i nättidningens innehåll. Det liknar det som politikerna säger "vi kom inte ända fram". Vi säger istället: vi har ännu inte kommit fram. 

Och när vi kommit ända fram, vad vill vi då göra? 

Då gör vi allt för att komma ytterligare längre fram – i riktning mot täten. 

Och där då? 

Då halsar vi en varsin champagneflaska och slår klackarna i taket och utropar ett fyrfaldigt hurra! 

Och sen då?

Efter det att vi till slut kom ända fram sätter vi oss på våra höga hästar och berättar  allt det goda om oss själva och hur världen ljus nu lyser över både goda och snurriga själar, och det tack vare att vi kom ända fram.

Och sen då? ...aaaj!

Vilka ger ut Rikare Liv?

  |2011–05–30Vilka bekostar och ger ut Rikare Liv? Ja det är en fråga vi får lite då och då. Rikare Liv är en oberoende och oavhängig kulturtidskrift, utan parti- eller organisationstillhörighet. Tidningen har heller ingen finansiering, därför att vi arbetar ideellt utan löner. Vi tycker att det är värt det. Vi plankar Jesus, han tog inte heller betalt, trots att han gick på gatan och predikade. Men visst har vi behov av en bra finansiering för att kunna göra Rikare Liv bredare. 

Vi har åsikter och ståndpunkter om mycket, precis som alla andra tidningar, men vi tror inte att vi har rätt i allting. Njaa... Ok då, inte i allting. Våra avsikter är inte att tvinga på er våra ståndpunkter, vi vill snarare pröva våra tankar till jämförelse med andras tankar.

En grundtanke är att framhålla Jesus värdelära som en utgångspunkt för ett kärleksfullare och rättvisare samhälle – gemenskapen för alla människor. Tyvärr så har inte de politiska rörelserna lyckats leva upp till en en rättvis världsordning, på grund av att de inte eftersträvar den målsättningen. Ideologierna är ganska döda, vilket demokratin blir lidande på.

Vi skriver politiskt om världsordningen och om människan och hennes medmänniskor, så som vi uppfattar att Jesus bad oss att göra. Vi undersöker de politiska partiernas ståndpunkter, så som vi undersöker övriga samhällsföreteelser. Vi finns i världen, men vi formar oss inte efter den.

Gemenskapens principer

  |2011–04–30Världssamfundet brukar man tala om när man menar hela rubbet. Det vill säga allt det som vi menar med hela världen. I helheten finns en oskriven gemenskap. Utgångspunkten är den minsta gemensamma nämnaren som skulle kunna ökas ju mer vi kan anses ha gemensamt. Exempelvis skulle vi kunna enas kring prioriterade behov, vi gör det, men inte alltid. Även om överenskommelser ingåtts, kringgås dessa om det gynnar svikaren. Inom framförallt världspolitiken, sviks överenskommelser som det vore en sport att komma segrande igenom.

Överenskommelser och avtal har alltid varit något som läggs åt sidan om de blir för besvärliga att efterleva.  

Vapenleveranser till diktaturer hör till den sortens svikenhet. Folkomröstning om kärn- kraftens vara eller icke vara, är en annan svikelse. Utlovade miljöåtgärder för bekämpningen av den globala uppvärmningen, ytterligare en svikelse. Besvikelsen blir stor då löften inte infrias – av dem som svikits.

Jesus varnade människorna om maktens rävspel, och önskade att vi inte skulle vara så godtrogna. Se världen med Jesus ögon, och våga vara kritisk till denna världsordning!

Lyssna så att du rätt kan förstå! 

Efter vinter kommer vår

  |2011–04–01Våren är förhoppningens tid. En av mina favoritfilmer heter Välkommen Mr. Chance, med Peter Sellers i huvudrollen. Den rollprestationen gav honom en Oscar, sedan dog han. 

Underlaget till filmen var romanen Finnas till, av sociologiprofessorn Jerzy Kosinski. Kosinski hade i sitt liv fått uppleva det totalitära maktkommandot i Polen. I sitt nya hemland USA, genomskådade han även där hur lika makten fungerar i det bigotta, aningslösa och ständiga maktsökandet. Maktsökarnas främsta kvalifikationer är erövringarna efter andras kompetenser för den egna sakens skull. Filmens Mr Chance troddes ge den visdom som maktmänniskan kunde utnyttja för den egna framgången i en presidentvalskampanj. Och det gav väljarkåren illusionen av den rätte presidentkandidaten, som omgavs av de rätta visemännen. Allt skulle utnyttjas för den egna sakens skull, i ett omtumlande virrvarr i kampen över presidentämbetets erövring. 

Människors förväntningar på den rätte människan bland människor, och som visar sig i kampen över människas makt över människa, så som vi tydligt kan se inom den politiska maktkampen i denna världsordning. 

Och människan fortsätter att i sina förhoppningar söka efter den ende rätte. Efter vinter kommer vår, sade Mr Chance.

Propagandamodellen eller demokrati

  |2011–02–26Världsordningen skälver i en för alla människor uppenbar verklighet. I en värld med närmare 7 miljarder invånare, och med hiskliga och kärlekslösa orättvisor, får världens folk att röra på sig.

Världsordningen visar sig vara gungfly, när den orättvist behandlade delen av mänskligheten sätter sig i rörelse. Folkliga rörelser kan självklart ta fel väg, när våldet kommer med i bilden. Folkliga rörelser kan också gå fel då maktens anhängare sätter in våldet för att behålla status quo. 

Mammons reaktioner på de folkliga upproren, gäller först och främst destabilisering och hotade investeringar. Mammon är egentligen inte intresserade av demokrati. Mammon är intresserad av en parlamentarism som kan erövras, och vara till nytta för Mammons intressen. Så ser världen ut.

Vart bär det hän? Scenariot för närvarande liknar det som profeten Jesus förutspådde, men tydligare än tidigare i den tvåtusenåriga perioden. 

Under modern historisk tid, det vill säga under industrieran, har Mammons inflytande över världsordningen ökat till en global maktfaktor, som får de demokratiska processerna att upphöra. Mammons världsvälde har bara en enda målsättning framför sig: makten över människorna, och vad det innebär för ekonomiska fördelar. 

Mammons kampparoll kan uttydas som: Egoister i alla länder, förena er!  Och med den politiska propagandans monopolställning lyckas Mammon erövra parlamenten över folkgunsten, eller med andra diktatoriska maktmedel.

Propagandan för egoismens livsstil utvecklar Mammons inflytande, men på bekostnad av demokrati och solidaritet, och därmed stora motsättningar för exempelvis överlevnaden, men också av många andra slag av motsättningar runt om i världen. 

Liknande motsättningar har varit vanliga under världshistorien, men som i dag accentueras.

Mammon vänder sitt ansikte mot människan, och krossar hennes existens! 

Mitt liv som företagare

  |2011–01–06Som läsarna redan märkt, så har jag skrivit en hel del om Mammon under tiden som Rikare Liv kommit ut. Ja, nu är vi inne på det femte året. Jag har under större delen av mitt verksamma yrkesliv varit företagare, och engagerad med samhälls- och näringslivsfrågor. Under några decennier var jag s.k. art director, för det egna mediaföretagdet Voiceface AB, med egen utgivning av bland annat näringslivstidningar, men också som chefredaktör och tidningsmakare för olika näringslivstidningar utgivna av andra förlag. 

När jag en dag, helt plötsligt, mötte Jesus på stan, så gick han bara rakt fram till mig och frågade: – men är det inte Palle Lindberg?

– Jovisst, det är jag det!

– Roligt att träffa dig, jag heter Jesus ben Yousef! 

– Hoppsan, sa jag, det namnet låter bekant. Är du du på riktigt, undrade jag.

– Visst är det jag på riktigt, sa han.

– Du Palle, hörru du, jag vill bara göra dig uppmärksam på det du håller på med, ditt arbete med tidningar alltså. Använd din erfarenhet på ett mer konstruktivt sätt, och berätta mer om det mindre glamorösa som sker under Mammons ledarskap. Var inte så larvigt godtrogen. Ville bara säga det, alltså. Lycka till då, vi hörs och syns, och hejsan svejsan!

Som chefredaktör var jag ofta inbjuden till pressmöten på Svenskt Näringsliv, som då hette SAF. Och på en jullunch med trevlige Wallenbergdirektören Anders Scharp, så sa han att min tidning Vision verkligen var annorlunda, och han trodde att Vision kunde bli en konkurrent till de etablerade affärstidningarna. Han satt själv med i tidningsstyrelsen för en av de största affärstidningarna vid den tiden. 

Med tiden utkristalliserades mitt medvetande om att det var skillnad på näringslivets företagande och Mammons finansspekulation, och jag fick klart för mig att den finansspekulativa maffian förstör både sunt näringsliv och naturen och livet på hela planeten.

Jag undrade hur det skulle vara att träffa Jesus igen, under andra trevliga omständigheter. På något sätt känns det som man träffar Jesus dagligen. Ju mer man lär sig om Jesus ståndpunkter, desto mer bekant blir man med honom personligen, och med andrar människor som är vänner till Jesus. 

Förflyttningar hit och dit

  |2010–1114Jesus såg på vattnet, och det mörknade. Jesus gjorde vatten till vin. I amerikansk science fictionunderhållning på film, är teleportering ett begrepp om fantastisk förflyttning och förvandling från och till olika platser på bara ett ögonblick. Bakgrunden till denna scince fiction underhållning handlar om en seriös forskning inom kvantfysiken. 

Senaste åren har experiment utförts med teleportering, med hjälp av teknisk apparatur.

Ordet "teleportering" myntades 1931 av den amerikanske författaren Charles Fort. Och i religiösa sammanhang finns naturligtvis en ganska stor erfarenhet av det som berättas om Jesus i Evangelium. Men det finns en mängd litteratur i ämnet, som handlar om övernaturliga händelser i linje med teleportering, men då oftast, till synes utan hjälp av tekniska hjälpmedel.

Det har berättats om personer som observeras på två vitt skilda platser vid nästan samma tidpunkt. Om det inte förklaras som ett religiöst mirakel, spekuleras det i ännu okända naturfenomen som förklaring på sådana fenomen.

Det närmaste den verkliga vetenskapen lyckats komma något som kan jämföras med teleportering är överförande av en atoms egenskaper på en annan. Kvantteleportering är ett aktivt forskningsfält, där en partikels eller ett system av partiklars exakta tillstånd kan återskapas på annan plats än originalet. Det handlar dock om förflyttning av information, inte materia.

Kvantteleportering är en metod för och teori om att återskapa det exakta tillståndet för en partikel eller ett system av partiklar, i regel på annan plats än originalet. Det genomförs med hjälp av kvantmekaniskt sammanflätade partiklar samt en kanal med klassisk information från det ursprungliga systemet.

Kvantteleportering innebär att källsystemet förstörs när information om det samlas in, varefter en exakt kopia kan byggas upp av partiklar som redan fanns på plats på ett annat ställe. Det innebär alltså inte att materia eller energi förflyttas från en plats till en annan – det enda som flyttas är information.

Kvantteleportering har genomförts för att flytta information om enstaka fotoner och atomer, och även om teorin gäller även för mer komplexa system är det mycket svårt att genomföra kvantteleportering på dessa i praktiken. Men ändå har detta experiment lyckats. På gott och på ont, kanske.

Reinfeldtarens första sommarjobb

  |20100906Som ung Reinfeldtare minns jag nästan mitt första sommarjobb, det var som en kraftig inflammation. Det ofullständiga minnet har ofta letat efter vad det var som egentligen hände? 

I vilket fall, jag fick jobb på en vanlig svensk enskild bank, som pryo. Jag mins inte vad banken hette, men den låg mitt i Stockholms centrum. Kan det ha varit vid Kungsträdgården...? Bankpalatset var alldeles svart – svarta pengar förstås (fniss). Banken gick i konkurs efter att jag varit där. Jag pryade som bankdirektör.

Traditionen på banken var den att om vd var borta så trädde en vvd in

som verkställande vd. Men om vvd var borta så fanns det ingen vvvd. Jag påpekade det, besserwissert, när jag fick sommarjobbet. Och för min skull tillsattes en sådan tjänst, för att jag hur smaskigt och realistiskt som möjligt skulle få känna på ett riktigt vip-jobb. 

Det var den gamle snälle vvd:n som småskrattande tyckte att, ska det vara "på riktigt", så ska det. Så han föreslog att jag skulle skriva på ett anställningskontrakt, som på "riktigt" liksom, med allt vad det innebar för tokerier. Ja, så måste du ju ha ett fallskärmsavtal också, som en riktig direktör, fnissade han. 

Hmm jag undrar, skulle sex miljoner måhända kunna vara till fylles, som eventuellt avgångsvederlag, undrade vvd:n? Men jag stod på mig och svarade säkert och världsvant, att sextiosex miljoner skulle kännas lite mer anständigt, med tanke på det betungande ansvar som mina axlar får bära på vid så unga år. 

Oh-ho-hoo, ha ha, du gillar belopp som slutar med sex nollor va? Akta dig du för ditt brinnande sexintresse så du inte tappar håret, då blir du bara en enkel nolla sade han, tokstollen. Visserligen var jag 28 år, men folk hade fått för sig att jag såg lite barnslig ut. Jag såg ut som en fjortis, sa de. Dom dj-a (Djäkne) döskallarna.

Och för att det skulle bli riktigt på riktigt, så upprättades kontraktet mellan banken genom vvd:n och mig, och vidimerades av bankjuristen och ekonomidirektören. Och alla fnissade och skrattade hjärtligt. Det här hände på banken en fredag klockan elva.

Innehavet av jobbet varade en hel dag – från nio till sex. Ohoj vilken dag. Som vvvd:are fick jag på egen hand gå runt till olika avdelningar för att hälsa på mina kolleger, och för att prya. Men allt verkade lite oroligt på avdelningarna, de var mest som yrda höns... eller kanske mera som skållade grisar, har jag för mig att jag tyckte. De såg ömsom bleka och ömsom högröda ut i ansiktena, som i ett uppskruvat och stressat staccato. Det samtalades inte, det skreks rakt ut i luften. 

Telefonerna gick varma, minst sagt. Och någon utbrister: vi har fått INFLATION! 

Oooiii, har hela banken fått INFLAMMATION, gallskrek jag tyst för mig själv. 

Någon ropade skräckslaget till mig att omedelbart infinna mig hos ekonomidirektören. Jag infann mig hos ekonomidirektören som i ett ögonkast. 

På hans kontorsrum berättades att den gamle snälle vvd:n just fått sparken och schappat. Den ännu äldre VD:n – kallades ibland von Anka – var på krigshumör och på intågande till bankpalatset. 

Först! ropade ekonomidirektören i falsett, måste dessa handlingar skrivas på, för att rädda vad som räddas kan. Men! ropade alla närvarande unisont, vvd:n finns ju inte längre kvar här, han kan ju inte skriva under!? Nej, men vår nyanställde vvvd kan skriva på, för han själv klarar sig livet ut på sin fallskärm, gastade ekonomidirektören.

Det, hade jag aldrig tänkt mig! Men gissa att jag fick arbeta och slita, med mina namnteckningar på luntor av papper. Det varade i en hel timma. Kan ni tänka? Det var då jag blev medveten om jobbartillhörigheten. Slit och släp och otacksamhet är arbetarens lön, men för den fiffige jobbaren finns det lösningar, om rättvisan får ha sin gång, tänkte jag och fnissade.

VD:n anlände just som jag var klar. Och hela kontoret mörknade. 

VD:n frågade flåsande, med ansiktet förvridet och med röda grimaser, ungefär som en fyllbult: var har alla tjuvar och banditer tagit vägen? Var är de? Och vem i h-e (hävlebytta) är du? Vad gör du i detta heliga bankkontor?

Jag är den nye vvvd:n! svarade jag – skakande av räddsla.

VAFALLS, stammar du också? Vad ska det här föreställa?

Jag blev anställd idag som vice, vice verkställande direktör på pryo under sommaren, fick jag ur mig.

Du? Du kan ju inte vara mer än fjorton år? skrek han helt hysteriskt. Skräcken tog över, och jag sprang ut från det allra heligaste, och nedför trapporna och ut i parkljuset – vilken park det nu var...  

Jag fick verkligen lära känna hur det är att vara jobbare. Jag märktes av denna erfarenhet, och nu vet jag vad vi jobbare har gemensamt. 

Med mig från bankpalatset hade jag mitt exemplar av kontraktet, som var påskrivet och bevittnat. Jag tjänade mina slantar genom hårt och hederligt arbete. Kontraktet gällde faktiskt 66 miljoner om året.

Mamma skrattade åt det hela långt senare och frågade: visste du inte att det heter "inflation"? Klart jag visste, svarade jag. Men det gjorde jag faktiskt inte, jag var ju bara 28 år!

Gud – lindansaren

  |20100806Eftersom jag tänker, så finns jag, och eftersom jag finns tänker jag efter. Har ni tänkt på varför så mycket är så onödigt problematiskt? Jag tänker då inte bara på den globala uppvärmningen, vapenexporten, eller det växande brutala våldet och så vidare. 

Jag tänker på balanseringen mellan gott och ont, då det ena kan skvimpa över på grund av det andra. Men också med politiska val runt om i världen. Valresultaten slutar inte så sällan med en vägande milimeterbalansering i en oerhörd spänning vid röstsammanräkningen. Spänningen är säkert inte bara för tv-underhållningens skull. Men varför kan inte allt vara fullkomligt med en gång? Gud? Blir det brist på underhållning då? Eller vad blir det?

Kan denna marginalism överhuvudtaget ha något med Gud att göra? Är det meningen att både vi och ni ska läras nysta upp motsättningar och problem utan att klå upp varandra? Kan det vara så? Inför uppståndelsen ska vi ju ha löst upp så många knutar som vi bara kan. Förresten var det inte Jesus som sa det? Eller var det...

Sådana problem finns det alltså en och annan som funderar över. Är i så fall Gud en lindansare – eller linballerina? Det är frågan!

Mycket frågor för Ingenting, kan det tyckas. Men då har jag inte kommit fram till själva poängen. Och nu börjar jag leta efter poängen. Och hoppas att den ska infinna sig till något som kan likna en visdom. Ha tålamod!

Just det, tänk om Gud menar att det är meningen att vi under våra korta liv, som vi förfogar över, ska växa till oss och bli till, för att klara livet bättre med varandra. Just det, så var det jag tänkte. Det var själva poängen. Förstod ni? att växa till och bli snälla och hyggliga mot varandra.

Det var bara det! Hej då!

Att be Gud om hjälp

  |20100515I bönen känner jag något annorlunda och oförklarligt, en känsla av innerlighet, lugn och djupt allvar. Känslan grundar sig på mitt medvetna val att vilja komma Guds lockelser närmare. Att uppfyllas av Gud för kraft och utveckling, för en medveten tillblivelse. Jag är därför positiv till bön, och ser det som den mest övertygande verklighet.

Personligen har jag haft svårt att be Gud om något konkret, beroende på att jag kände mig, liksom generad inför Gud. Jag valde därför ett resonerande förhållande till Gud.

 Det jag försöker säga i denna nättidning, är ett exempel på mitt resonemang med Gud. Jag känner tillit och får kraft att känna en stor meningsfullhet. Mitt liv har aldrig tidigare varit meningsfullare. Bönhördhet kan uppfattas väldigt olika. Ni kanske har hört vandringshistorien om mannen i ett äktenskap av två jämnåriga i 60-årsåldern, där mannen önskade av Gud att hans fru skulle vara 30 år yngre än han själv. Han fick denna önskan uppfylld. Mannen blev nämligen 90 år – hans önskan gick i uppfyllelse. Kanske inte på det sätt han tänkt sig.

Bönhördhet står i relation med det man ber om, tror jag.

Världsordningen splittras

  20100414 |  Jesus säger att han inte kom till världen för att ena den, han kom för att splittra den. Orden som han uttalade är inte menade för världsordningens fortbestånd – tvärtom. Jesus var ingen vän av denna depraverade och egoistiska världsordning, som nu råder. 

Om vi ska ta hans ord på allvar och har ögon och öron öppna, så kan vi se och höra vad som händer med världen. Mäktiga kyrkor med falsk tro imploderar av sin egen dubbelmoral och sin maktfullkomliga egenkärlek. Mammon regerar över människor till människornas fördärv, och naturen exploateras med konsekvenserna av försämrade livsbetingelser för kommande generationer.

Allt det utsagda av Jesus, visar sig hända i dag med all önskvärd tydlighet. Många människor anser sig vara troende, men agerar som om Jesus aldrig funnits, och bryr sig heller inte om Jesus uttalade ord, orden som var menade som en räddning.

Trots att Jesus talade i gåtor, så är hans ord ändå övertydliga om det som är Guds avsikter, och mening med människornas liv.

Jesus ord kan begripas på så sätt, att det som händer i världen har var och en skyldigheten att ta ställning till. Ställningstagandet blir avgörande för den urskiljning som råder, i enlighet med profeten Jesus domsrätt. Att gripa in i handlingen mot det som förorsakar kärlekslösa orättvisor och miljöförstörelse, är det minsta som kan begäras av en rättstänkande och kärleksfull människa. Tro på dig, och tro att det är möjligt att förändra dig! Lös så många knutar i detta liv! Låt dig inte leva för det materiella, utan lev för livet med dina medmänniskor!

Kulturpengar och politik

  20100312 |  Kulturtidskriften Rikare Liv är numera organiserad som Tankesmedjan Rikare Liv, i förhoppningen att vi ska kunna ta ett skutt mitt ut i verkligheten, där vi kanske kan hitta våra själsfränder. Med en styrelse av fem personer, funderade vi på om det trots allt inte skulle skada med lite pengar, för att kunna marknadsföra vår nättidning. 

Vi ville levandegöra oss, och tala om för omvärlden att vi tror på både kärlek och demokrati; tolerans och etnokultur; försoning och fri vilja, och mycket, mycket mera. Såna är vi.

Så vi gick till verket, Sveriges Kulturråd, som gjorde klart att de kunde ge kulturstöd för både nättidningar och tryckta tidningar. Ansöknings- handlingarna var ganska krävande, med en hel del kostsamma registreringar – för att ansökan överhuvudtaget skulle accepteras som en ansökan. Men vi gav oss inte, utan kämpade på. 

Vi bedömde att de krav och principer som Kulturrådet ställt, för att kunna ge kulturbidrag, låg helt i linje med det Rikare Liv stod för. Vi tyckte helt enkelt att det var som handen i handsken. Som vi såg det, kunde vi på alla punkter, leva upp till det som krävdes, enligt Kulturrådets regelverk. Men vi fick avslag utan motivering. 

Vi blev givetvis snopna, men inte helt överraskade. Lite misstänksamma var vi. Blåögda kanske, men inte helt och hållet några dumskallar. Visserligen var vi okunniga kring kulturbidragens godtyckliga värld. Det tycktes inte betydda särskilt mycket att vi kunde leva upp till statuternas målribba, i stället blev det andra tidningar som fick ekonomiskt stöd. 

Ni tycker kanske att vi låter avundsjuka. Men, nej då, det är vi inte alls. För något år sedan fick nämligen Nationaldemokraterna två miljoner i kulturstöd för sina främlingsfientliga åsikter. Och det bevisar väl att kulturstödet inte lever upp till sina egna regelverk, och har inte med vare sig verklighet, demokrati eller kultur att göra. Är det inte som Alice i Underlandet? 

Kan någon säga hur vi, som inte är rasister, kan få pengar till marknadsföring för Rikare Liv?

Vad skulle Jesus säga?

  20100121 |  Ni kanske tycker att jag gapar och skriker om den där hemska figuren Mammon jämt och ständigt. Låter det tjatigt? Visst är det tjatigt, det tycker jag själv. Men å andra sidan tycker jag Jesus, och allt det han uttalade sig om, är så in i evigheten rätt! Hans ord gäller i dag!

För mig är inte Jesus som person det betydelsefullaste – om exakt när han levde eller om hans släktträd. Visserligen älskar jag honom alldeles kolossalt, men mera som den föredömlige jude han verkligen är. Jesus blev min idol, på grund av det kvalitativa innehållet, då jag i Söndagsskolan i Norrköping på 50-talet, fick höra allt om honom. Söndagsskoletanten (ungefär 25 år) berättade precis om det som händer just idag. Jag var 7 år och blev hjärntvättad.

Hon berättade om kärlekslösa orättvisor och hur illa medmänniskor behandlas av alla dessa maktmonster. Och på flanellografen visade den gamla tanten undersköna bilder på Jesus – som faktiskt såg ut som ett gulligt lamm. Så tyckte jag att lammungar såg ut.

Jag tror att jag fick mitt rättspatos efter denna rening av hjärnan, eftersom tantens berättelser kom till minnes när jag blev betydligt äldre. Och idag, när jag tänker tillbaka på dessa gulliga tankar, så tycker jag nog att människans bästa egenskap är att vara snäll.

När jag tjatar om Mammon, så bottnar det att jag tycker "han" är så in i evigheten elak. Vapen sprids och lemlästar allt levande. Den globala uppvärmningen kan komma att omöjliggöra framtida livsbetingelser. 

Ja, jag vet att människor är hur uppfinningsrika som helst och kommer att fixa det där framöver, justera bilarna och flygplanen, och allt det där. Eller annars kommer Gud och räddar alla som tror på "Honom". Det måste vi väl tro på? Visst jag tror uppriktigt på Jesus kärnbudskap, det som är det "det glada budskapet" – uppståndelsen. Någon kanske har märkt det i mina texter. Men Jesus uppmanar oss inte att slå armarna i kors, eller att slå knut på förståndet. Visst måste vi hjälpa till! Kolla därför in vem och vilka, som vill vad och varför! 

Vi har ett politiskt val framöver, pressa politikerna på vad de vill med framtiden!

Även om Jesus är likt ett lamm, så verkar han också ha tuffa nypor. Tänk bara på hur han rumsterade om i templet då de där tokdårarna sålde allt möjligt tingeltangel. Det blev rent hus – i varje fall en kort stund. Akta er bara, världens domare kommer att göra räfst!

Hmm, vad var det mer för visdomsord jag ville berätta? Joo, det var det där med Mammon, igen. Jesus varnade för Mammon och sade: "Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon!" och så varnade han för "den ohederlige Mammon". Var Jesus ord bara skojiga skämt mitt upp i alltihopa? Eller vad kunde han ha menat, egentligen!?

Min konspirationsteori 

  2009–11–15 |  Paranoia eller godtrogen aningslöshet har stor spännvidd. När Gottsundas och Rosengårds bilar eldades upp, så fick dessa händelser säkert många misstankar riktade mot de egna invånarna. Jag tror inte att ungdomarna själva var upphovet till bränderna – även om vissa ungdomar varit inblandade och ryckts med i dessa kriminella handlingar. 

Det tycks i stället ha funnits destruktiva krafter som legat bakom, med intresse av att skapa misstämning och låta kvartersungdomarna få stå som ansvariga, och bära sig illa åt. Hur det än förhåller sig med detta, så skapades ilska och antireaktioner, vilket var avsikten. 

Men vid bilbränderna sågs ett stort antal utomstående och slagkraftiga "aktivister", som inte alls bodde i kvarteren. Vart det de som tuttade på?

 Kanske detta imponerade på kvartersgrabbarna och gjorde dem delvis medskyldiga. 

Men, mera tyder på att det fanns avsiktliga och ondskefulla krafter som ville något mycket mera. De ville skapa misstämning bland medborgarna. Nynazisterna är välorganiserade med stöd av krafter med ekonomiska muskler och hotfull organisationsförmåga. 

Konspirationsteorier flödar, ofta på osannolika grunder. Ibland kan misstankarna vara sannolika på grund av de fakta som ingår i händelseförloppen. 

Jag blir sååå trött!

  2009–1008|  Det är inte utan att jag blev besviken på Centerpartiet när de lättvindigt utnyttjar opinionsundersökningar på ett så skamligt sätt. Det uppenbara är att Maud Olofsson sökt framgång för bygget av Förbifart Stockholm. Hon räddar vägbygget i stället för att stoppa den globala uppvärmningen. Det är precis vad hon har gjort!

Men om nu inte dessa beställda opinionsresultat överensstämmer med svenska folkets objektiva ståndpunkter i denna fråga, vad har då Maud Olofsson tjänat på detta handlande? 

Om planeten Jorden står inför en global uppvärmning som leder till miljökollaps, så är min fråga: varför vill Maud Olofsson tvinga på ett vägbygge som missgynnar miljöutvecklingen? 

Svaret ligger med största sannolikhet i att makthavare som Maud Olofsson totalt struntar i de framtida generationerna. Med en oseriös opinionsbeställning från ett marknadsföretag ville hon påverka opinionen att bli lika egoistiska som makthavarna själva. 

Det ligger något desperat över etablissemanget, som om deras förträfflighet naggas i kanten av det som de själva skapat och delvis varit ansvariga för. Nämligen den livsstil som vi nu bevittnar, och som inför öppna ögon kan demolera livsbetingelserna för kommande generationer. 

Att Förbifart Stockholm skulle kunna vara bra för miljön i det stora hela, kan väl knappast någon seriös människa tro på. För dessa kostnader skulle Stockholm kunna få en kollektivtrafik med en miljöstandard i världsklass!

i stället tycks det finnas en verklig och avskyvärd cynism bakom Maud Olofssons handlande. Hur ska dagens ungdomar kunna våga lita på politiker om dessa sviker ungdomens framtid, och sviker dem på alla olika nivåer och sammanhang i vårt samhälle?

Att tro sig veta

  2009–0906 Att vara eftertänksam innan man uttalar tankar om olika spörsmål, kan ibland vara svårt. Jag har fått för mig att jag vill delge mina åsikter och funderingar med alla andra, i det ligger väl åsiktsfriheten.

Samtidigt är jag medveten om att ord kan såra, eller få någon att reta sig på det jag uttalar mig om. Men jag kan heller inte avstå från att bry mig om det jag anser vara värdefullt, vilket skulle kunna vara värdefullt för andra. Så är det när man vill påverka.

Rikare Liv är ett uttryck för viljan att förmedla tankar, som man tror på.

Jag säger för mig själv: hoppas det här är riktigt, så att det inte blir fel.

Efter det att ett nytt nummer kommit ut, tänker jag ibland: vilken besserwisser jag är, varför tror jag mig veta!? Men, jag vet att jag tror, jag tror inte att jag vet. Ändå utgår jag från att det ska vara någon form av sanning i det jag skriver. Massor av bloggar och hemsidor, och nu också nättidningar som Rikare Liv. Kan det leda till något. Förhoppningsvis kanske det kan vara ett litet halmstrå. Men det vet jag Ingenting om, och får väl aldrig veta något. Men det känns i alla fall meningsfullt! Någonting ska man ju göra!

Att göra bort sig

  2009–0630 "FN:s klimatpanel står inte för sanning", uttalade de båda ekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren i en DN intervju. Två marknadsekonomer gav Mammon ett ansikte. Deras argumentering var i det närmaste löjeväckande; och mycket riktigt, de blev helt avvisade från alla seriösa håll.

De flesta marknadsekonomer är i det stora hela tjänstgörande för marknaden, och de har den politiska maktens öron till sitt förfogande.

Ekonomerna har blivit tillvanda att bestämma över vad som gäller i samhällsanalyserandet. Precis som om de var anställda av en gud. Ja de går helt Mammons ärenden. Aldrig samhällsmedborgarnas ärenden – aldrig någonsin. 

Deras uttalande om en global uppvärmning med katastrofala konsekvenser är bara en "religiös sanning". Och oliktänkande hotas av en "grön fatwa", vilket får forskarna att anpassa sig, menar de. Det löjeväckande hos dem är att de anser sig vara de enda sanningsägarna. Att andra ekonomer inte vågar säga, så som de uttalar, och att forskarna inom IPCC endast går politikernas ärenden. De sanna vetenskapsmännen ställs åt sidan för att i stället låta byråkrater bestämma över IPCC. "Detta har inträffat i IPCC, som främst är ett politiskt organ och styrt av byråkrater." Allt enligt Radetzki och Lundgren.

På DN:s fråga vad de själva kommit på i klimatfrågan, säger de: 

"Till skillnad från andra nationalekonomer har vi granskat de naturvetenskapliga grunderna. För oss är det tydligt att klimatforskarnas slutsatser avgörs av hur deras statistiska beräkningsmodeller är uppbyggda, men fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning", uttalar superekonomerna.

För detta yttrande reagerade en rad människor, allmänheten såväl som ekonomikolleger, och de blev reellt satta på pottan. FN:s klimatpanel IPCC består nämligen av många av världens främsta naturvetare på ämnet, och har ett allmänt gott renommé. De sysslar med vetenskap, och inte marknadsekonomi. Det gör skillnad.  

Gud ser allt

  2009–0430 Jag är ganska naiv. För sju- åtta år sedan, när jag tog parti för Gud och erkände mig troende, undrade jag om Gud ser allt. Vad bra det skulle va för mänskan, i så fall. 

Jag satt framför min arbetsdator, och i stället för att arbeta funderade jag över människans tid på Jorden, och allt det som människan gör mot varandra – på gott och ont. Jag tänkte, att om andra tänker likadant, att Gud ser allt, så kanske människor drar sig för att jäklas mot varandra. Ingen skulle komma undan. En preventiv faktor, med en vakande storebror.

Det var den utlösande tanken och ett ställningstagande. Hm, jag tror att jag håller på att bli med tro, tänkte jag. Och tanken på att Gud ser allt kom att fästa sig i min tro. Det blev en fundamental ståndpunkt.

Även om Gud ser allt, så anser inte alla andra det, och jag är bara lite naiv i andras ögon. Inte ens bland alla troende tycks Gud se allt. Vad gör man då när Gud inte ser på, ja då passar man på med alla små rackartyg. Ja, inte bara små rackartyg, man massmördar, rånar, terroriserar och står i. 

Alla vill ha intrigitet. Men inte jag. Jag vill att Gud ser allt, i omklädningsrummet, i affärslivet, i maktens rum, så att Ingenting blir fördolt. Men eftersom människor inte tror att Gud ser allt, så ska inte människor tro att de är som Gud, och installera kameror på toa eller i sovrummen. Det räcker med att Gud ser allt, tycker jag.

I min naivitet så tror jag på möjligheten av en uppståndelse, exakt så som Jesus gav exempel på. Att det sker en ständig urskiljning, som kanske inte så mycket handlar om får och getter, eller grisar och spyflugor, utan mer om dem som gör sig till änglar men verkar som demoner. 

Världen är som den är, men ska inte behöva förbli så – om Gud får bestämma. Tack för att ni råkade snubbla in! Gud ser allt, glöm inte det!

Dagens Nyheter och fria ordet

  2009–03–17 Hej DN! Så mycket kosing ni får av staten – 400 miljoner, ungefär. Sveriges största och mest lönsamma tidning får pengar av staten. Svenska Dagbladet säger att de inte kan ge ut sin tidning utan statlig hjälp, och DN är väl också tillvanda dessa statsbidrag. 

Min mamma nekades färdtjänst trots behov och läkarintyg vid fyllda 89. Hon har nu äntligen beviljats färdtjänst, genom att vi barn ryckte in.

Det är klart att DN inte får presstöd på grund av att de är förtjänta av dessa pengar. För pengarna har DN lyckats driva nyliberal propaganda, och bekämpat välfärdssamhället, de har också på ledarsidan raljerat över behövande människor som är

 beroende av samhällshjälp. Tidningen har gjort insinuationer om att löntagarna är "lata" och arbetar för lite, och undrat över hur "världens friskaste folk kan vara så sjuka?" Och på DN:s ledarsidor har försvaret av fifflande  direktörer i exempelvis skandalernas försäkringsbolag Skandia med flera kunnat breda ut sig. I propagandan försvaras även direktörernas bonusfifflande. Dessutom möjliggjorde DN Folkpartiets kupp för upprustning av de svenska kärnkraftverken – utan DN hade detta varit helt omöjligt.  

Med så mycket statliga stödpengar kan vilken tidning som helst göra sin röst hörd! DN är en imponerande maktfaktor och opinionsbildare – landets ledande dagstidning. 

Min ambivalens för denna tidning är stor. Det är inte så konstigt. DN:s affärsidé har gjort tidningen mycket lönsam och oumbärlig. Den når ut till alla, och belyser och genomsyrar allt som händer inom alla områden – men ofta färgad av sina egna ideologiska ambitioner. Ägarna har under lång tid lotsat skutan fram till en anmärkningsvärd ställning i svensk opinionsbildning. DN är en opinions- och propagandatidning, men med stor bredd!

Jag gillar faktiskt DN, och skulle inte vilja vara utan denna tidning. Och jag känner stor respekt för journalisternas kunnande. De är bäst inom många områden, och tonläget är positivt och tolerant. Man kan i viss mån lita på DN i synen mot rasism och främlingsovilja. 

Men kritiken som jag ställer är om vi andra – entusiaster och ivrare för olika ståndpunkter – med våra alternativa små nättidningar inte behövs i samhället? Jag är absolut inte avundsjuk eller missunnsam mot DN på något vis. Men varför måste DN tvingas ta emot 400 miljoner av staten, när de ändå har en så enorm stark ställning i både ekonomi och opinionsbildning? De har ju redan allt!

Varför kan inte dessa pengar i stället bistå mängden av alternativa tidningar, som verkligen vill samhället och medmänniskorna väl. Alternativtidningarna har andra humanitära utgångspunkter, men som ändå inte kan få några inkomster på annonser, eftersom de inte har en kommersiell inriktning, till skillnad på DN. 

Det finns gamla uppgörelser kring de statliga presstöden, det vet vi. Det har gjorts överenskommelser över de demokratiska moralgränserna, ett politiskt rävspel, men som inte ska behöva fortsätta.

År efter år, med miljardsvindel på bekostnad av svenska folket, så har dessa statliga subventioner gått till enbart ickebehövande. Det är bedrövligt, orättvist och djupt odemokratiskt! 

Alternativet till denna korrumperande demokrati är utvecklingen av en bättre demokrati, grundad på kärlek och rättvisa!

Paul Lindberg:

Lek inte med elden!

  2009–02–07 Kärnkraften och framtiden står på dagordningen. Två huvudkombattanter står mot varandra – de som är för och de som är emot kärnkraftens upprustning. Att kärnkraften ska avvecklas har redan beslutats genom en folkomröstning, men som vissa envisa krafter inte vill respektera och som de vill riva upp. 

Argumenten för kärnkraften fallerar på grund av dess oerhörda farlighet – det är ett vetenskapligt faktum! Det finns inga försvarbara argument som legitimerar regeringens agerande i denna ödesfråga. Framtiden står på spel, och därmed de kommande generationernas överlevnad. 

När jag tjatar om Mammon i mina artiklar så beror det inte på att jag är någon fanatiker eller fundamentalist. Nej, jag gör det på grund av att Jesus var hur realistisk som helst i synen på Mammon. Och det är Mammon han varnar oss för. Det handlar faktiskt än i dag om samma principiella problematik. 

För den icketroende är nog detta resonemang främmande, men för den troende borde Jesus kunna vara en föredömlig sanningssägare. 

Framtiden med en global kärnkraftsutveckling leder till en kollaps för planeten Jordens livsbetingelser. Både på grund av kärnkraftens egen förödande destruktivitet, men också på dess möjligheter att upprätthålla det nuvarande industrikomplexet, som leder till kedjor av kriser av många slag, och med total miljöförstöring. 

Följderna på grund av misshushållningen visar sig redan idag som växthusgaser, utarmning av naturresurser och råvaror, förgiftning av odlingsmarker och därmed förgiftning av maten människor behöver, och katastrofala väderleksförändringar.  

Det handlar också om en fasansfull upplagring av kärnkraftsavfall som nästkommande generationer omöjligt kan klara av att ta hand om. Avfallet är någonting man inte ens i dag klarar av att ta hand om, vilket anses vara en omöjlighet enligt åtskilliga forskare. Idag sopar man problemet under mattan, genom att stoppa ner kärnavfallet under marken.

Maktmänniskor leker med elden. Det handlar om kunskapen på gott och ont. Det onda leder till människornas fördärv! 

Ta Gud på allvar, och Jesus på orden!

Paul Lindberg:

"Orden lades i min mun"

  2008–11–26 Jesus inspirationer är Guds ord som lades i hans mun. Så kan det gå till. Om jag idag skulle säga att de ord som jag predikar lades i min mun av Gud, så som Gud gjorde med Jesus, så är inte trovärdigheten särskilt stor. Varför? 

Skepticism kan vara klokt inom rimliga gränser, om det inte övergår i fördomar, missunnsamhet och intolerans. I evangelierna uppmanar Jesus människorna att bli som han, att göra alla människor till lärjungar, i hela världen. 

Ni kan vara lugna jag har inga höjdartankar om mig själv som någon frälsare. Däremot är det intressant att se med Jesus ögon i vår tid, om hur vi förvaltar arvet efter Jesus.

När jag startade denna tidning kom det plötsligt från en klar himmel, och allt kom på plats. Det fanns egentligen ingen plan, ingen politisk ideologi, inte heller några speciella avsikter åt något håll. Inga baktankar alls!

Sedan många år tillbaka har en bild fastnat på mina näthinnor, då jag för en politisk tidning gjorde layouten till en artikel. 

Bilden visade en grupp med små barn i tre- fyraårsåldern, som leddes av en nunna rakt in i döden i ett nazistiskt koncentrationsläger. Nunnan följde dem själv i döden. Det var små judiska barn.

I samma artikel fanns ytterligare en bild med en grupp kvinnor i olika åldrar, nakna och frysande, vid kanten av en massgrav, med en mängd manliga soldater riktande gevären mot kvinnorna. 

Jag har aldrig känt mig föredömlig, god eller som egocentriker. Något sådant skulle kännas overkligt och flummigt. Jag valde Gud, som ett hopp! Jag avskyr lidandets orsaker och orättvisorna i denna världsordning! Hos Gud känner jag gemenskap och glädje! Så är det!

Rätta glasögon!

  2008–10–27 De som tycker att det råder rättvisa och demokrati i världen räcker upp handen! Hmm, inte alls många, bara några få irrande ute i öknen! 

Då ska vi se hur många som tror på Guds son, som fått orden lagda i sin mun? Räck upp handen – nu! Oj då, kära nån, närmare två miljarder människor. Då borde väl världen vara helt orättvisbefriat vid det här laget. Men inte då, inte ens i Kristus egna kyrkor råder Jesus värderingar om rättvisa och jämlikhet. Fy skäms!

När jag tar på mig mina Jesusglasögon och ser på världen, då ser jag mycket gott som Jesus görare utför. Det grundar sig på en medveten övertygelse som inspirerar till görandet. Det märkliga är att samma handlingar som föredömliga Jesusanhängare gör utförs även av människor som inte alls är troende, men av en medveten övertygelse. 

Att vilja vara Guds barn, men inte kunna, det är en annan sorglig realitet i den kristna familjen.

När jag tar av mig mina Jesusglasögon ser jag lockpriserna och frestelserna av alla de slag, det som anses upprätthålla "välståndet", samtidigt som "välfärden" anses av vissa som någonting vi inte ska ha råd med.

När jag åter igen tar på mig Jesusglasögonen, ser jag framsidans baksida – välståndets ovälfärd. Människor sätts i skuld, och jag blir moralist. Jag frågar mig själv om Jesus var en sådan där moralkärring? Och begriper på direkten! Ja, Jesus var den store moralprofeten. Han om någon var moraltant. Men då bör man ha Jesusglasögonen på sig, för att se bättre! Jesus hade anledning att vara moralist! Och det har även jag – Jesushoppets följeslagare. 

i stället för Mamons utbud, upptäck de verkliga gratismöjligheterna!

Mellan tid och framtid

  2008–09–30Varför tänka på framtiden, när vi ändå kommer att dö? Och framtiden hör ju nästa generation till, det blir deras sak att skapa sin tid, det har ju vi fått göra! Hmmm, och usch då!

Att skapa sin framtid i tiden, eller att ta ett ansvar för sig själv och sina medmänniskor är en investering både för sig själv och medmänniskorna. Kanske en fråga om överlevnad. Men varför inte bara vara egoist och sluta ta ansvar för det som är omkring oss? Är inte alla andra så?

Nej, alla andra är inte så! Och ju fler som lever för livet så alstras det goda samhället och den höga civilisationen.

Jag ser inget gott i egoism. Tvärtom! Det leder till den låga civilisationen. Egoism leder till kriser och elände. Att bara vara sig själv nog är inskränkt.

Under fem år har jag pröva på att vara andlig och troende. Jag tog helt plötsligt Gud på allvar och Jesus på orden. Det kändes underligt och mycket annorlunda. Det var omtumlande, minst sagt. Mina gamla vänner, som inte alls är troende, och ingen i min släkt är troende heller för den delen, men ingen har ondgjort sig över att jag är troende, vilket jag är tacksam och glad över.

Jag tror på livets ska meningsfullhet för alla människor, och av den anledningen vill jag tjäna Guds tanke för det goda och jämlika samhället, såsom Jesus har klargjort. Ingen ska behöva stå utanför det Goda samhället i framtiden!

För Gud och framtiden!

Paul Lindberg

Mamma mia

  2008-08-25 | Min mamma brukar ofta säga: "tänk om alla kunde vara snälla mot varandra – så kärleksfull världen skulle bli!" Och jag brukar alltid hålla med. Det som i andras öron kan verka banalt, på grund av enkelheten, kan vara hindret att förstå Jesus visdom, tänker jag, efter mammas uttalanden. 

Mamma brukar också säga "tänk om de rika kunde ge mera till de fattiga – så rättvisare världen skulle bli!" 

Och Jesus som alltid utmärkte sig, genom enkelhet och visdom, han lät samla in bröd och fiskar av dem som var med vid hans predikan, av dem som hade något och gav åt dem efter behov, och fördelade detta kärleksfullt och rättvist, så att det räckte och blev över åt dem alla. Och åhörarskaran blev mätta och belåtna.

Mamma är knappast naiv, hon är kärleksfull och rättvis! Jesus exempel är den tydliga klarheten att efterliknas. Jesus goda exempel har för många människor varit ett ideal att efterlikna, men ändå inte en självklarhet hos alltför många kristna. 

Vad kan då Jesus betyda för mångas troende? För en del är det inte jämlikhet som gäller, det vet vi redan. Inte heller är det kärlek och rättvisa. Kanske Jesus för många bara är en trevlig och kravlös gullgosse som tindrar av snällhet – en tjusig dekoration. För andra kan Jesusidealen anses vara alltför svåra att leva upp till, som det ibland ges uttryck för. Som ett svepskäl kanske. Men jag tror inte alls att det behöver vara så svårt egentligen. 

Vi kanske borde låta bli att definiera bort Jesus goda exempel som ouppnåeligt, det som han ville att vi skulle ta efter. Att inte ömka oss själva om hur svårt det är att leva efter Jesus exempel. Att erkänna Jesus goda exempel som realistiska och användbara för människorna – även i vår tid. Att med Jesus ögon se på världen, och se kärlekslöshet och orättvisor. Att ta bort skygglapparna och våga se världsordningen som den är i dag.

I prövningen visar människan vad hon står för, vad hon kan avstå, och vad hon värderar mest i livet.

Min mamma och Jesus är båda faktiskt väldigt visa, på olika sätt och vis! Jesus är min bror, och har det där lite extra förstås. 

För vissa är jämlikhet något motbjudande och ett rött skynke – tyvärr. Dessa människor har blivit påverkade av andra ideal och ideologier än det Jesus predikade. Många maktgrupper har i alla tider försökt avväpna Jesus värdeord. Medan andra, Jesus anhängare, går sanningens väg för livet i freds- och solidaritetsarbete, eller miljö- och samhällsarbete för de behövande och blivit ordets görare. 

Den sanna Jesusförsamlingen har i alla tider beskyllts för att vara en slavreligion – i nedsättande betydelse om slavarna, eller om de ringaste och de minsta bland människorna, och de kallas förlorarna. Men dessa "förlorare" betraktade Jesus som saliggjorda.

Kärlekens enkelhet har varit det allra svåraste hos människan!

Paul Lindberg

Åsikter och yttrandefrihet

  2008-06-17 | att tycka fritt är stort, att tänka rätt är större! En gammal tvetydig på-skoj-devis, men som till sitt innehåll kan vara tvivelaktigt. En travestering på ovanstående devis kan i stället låta: Att tänka rätt är stort, att tänk fritt är större! För vem kan egentligen veta vad som är rätt i alla sammanhang. 

Åsikter måste alltid prövas och diskussion uppmuntras, anser jag, bara för att vi ska kunna närma oss sanningen genom prövning, men också som ett tecken för tolerans och försoning. Eller som en personlig väg till utveckling och tillblivelse för det goda samhället..

Inom religion och kristna samfund, för att inte tala om politiken, har ofta tanken om det ofelbara, eller det enda rätta, närts i olika rörelser.

rikare liv har tagit sig friheten att lägga sig i, eller engagerats, och utnyttjat den svenska yttrandefriheten som är garanterad i lag. Det Rikare Liv handlar om är åsikter, men många gånger grundade på erfarenheter av andras prövningar inom vetenskap, tro och tankar av många slag. Dessa åsikter ska inte behöva förarga läsarna. 

Att kunna tolerera varandra tillhör livets tillblivelse. Det är inte nödvändigt att ha samma åsikter, eller att avstå från egna åsikter bara för husfridens skull. Om det skulle vara på detta sätt, skulle kyrkorna vara andligt döda, men kanske trevliga för många. 

Jag tror på balans och harmoni, det ena behöver inte utesluta det andra. Men ingen ska behöva vara irriterad över att vi laddar energierna för nya krafttag, genom essenserna av Jesus ord, vilket kan visa sig vara något mera annorlunda än det vi tidigare varit vana med.

en hel del läsare har reagerat på Rikare Liv med frågan vilka vi på tidningen är för några – med all rätt! Med denna läsarfråga har jag förstått att det hos en del kan kännas konstigt med en tidning som inte klart utges av en definierbar organisation eller kyrka.

Några få har reagerat mot att vi tar oss friheten att sända ut länkar om nytt nummer, att de inte har blivit tillfrågade om de vill ha dessa länkar. Vi ber om ursäkt för detta påträngande och ber er i så fall att avbeställa länken. Men detta är vår möjlighet att nå ut. 

En kritiker menade att vi tränger oss på och utnyttjar Svenska kyrkans kanaler. Vi utnyttjar givetvis inte Svenska kyrkan, vi vill på detta sätt i stället bli delaktiga. Vi har inga skumma avsikter, även om det vi skriver om kan bränna till lite. Jesus kastade in en eld i världen som får oss att brinna för hans uppmaningar. Detta är inte speciellt fanatiskt. Det är realpolitik! 

De allra flesta församlingar har dock inte avvisat oss, och läser våra artiklar. 

Vi har från flera församlingar faktiskt fått frågan om de får använda sig av Rikare Livs texter i deras verksamhet. Och vi har med glädje svarat att det går alldeles utmärkt. Ordet är fritt och kan inte ägas av någon enskild!

bland politiskt sinnade människor vill man kunna ringa in politisk tillhörighet. Det går emellertid inte riktigt med Rikare Liv, på grund av att vi ställer oss neutrala till politisk ideologi, eller till partitillhörighet. Men vi tar ställning till samhälleliga sakfrågor. Vi motarbetar kärlekslösheten och orättvisorna i världen, och det är ju naturligtvis realpolitik, på sitt sätt.

Personligen har jag en ekumenisk övertygelse, som sträcker sig utanför kristenheten. Jag vill räkna in alla religionerna och de humanitära rörelserna världen över – om dessa rörelser grundas på den fundamentala principen om kärlek och rättvisa. Allt annat är rena döden!

Paul Lindberg

 

Rikare Liv på arbetsplatserna

  2008-03-17 | rikare liv debatteras på arbetsplatser via Internet. Nedanstående klipp är ett exempel från en arbetsplats inom omsorgen, där fyra arbetskamrater diskuterar kring religion i allmänhet. En av debattörerna, G-man, visar vad han tycker är bra inom kristenheten, och citerar följande värderingar om religion, med citat ur Tomasevangeliet och Paul Lindbergs kommentarer, samt länk till Rikare Liv: 

G-Man skriver: "Personligen diggar jag tanken i Tomasevangeliet mest när det gäller den kristna läran. Jag kan inte citatet ordagrant men Jesus ska i Tomasevangeliet ha sagt något i stil med följande": 

"Jesus sade: Jag är inte din lärare. Eftersom du druckit, har du själv blivit berusad ur den sprudlande källan, som jag värnat om. Jesus tog honom avsides, och sade till honom tre ord. När Tomas kom tillbaka till sina vänner frågade de honom: Vad sade Jesus till dig?
Tomas sade till dem: Om jag sade ett av de ord som han sade till mig, plockar ni upp stenar och kastar på mig, och eld skall komma ur stenarna som bränner er.”

"Kommentar: Ingen lärjunge ansåg att Jesus var Gud, även om han liknade Gud, i sina handlingar och i sitt förstånd. Tomas blir alldeles sprudlande av lycka då han kom till insikt om Jesus avsikter. Jesus är vägen, sanningen och livet! Tomas gjordes till jämlike med Jesus genom insikten i hans eget medvetande, men helt genom Livsanden. Ingen kan frälsa (rädda) sig själv, men ingen kyrka, eller religion, kan heller bestämma om en människas frälsning. Den enskilde människan däremot, kan frälsas genom Livsanden."

Och G-Man fortsätter: "Eller som jag väljer att tolka det: Jesus kallade Tomas sin jämlike eftersom även Tomas lärt sig att ifrågasätta. Därav namnet Tomas Tvivlaren. Jag tolkar det som att den människa som lär sig att ifrågasätta och tänka själv blir välsignad. Där finner man nog också det huvudsakliga budskap som Jesus försökte förmedla till sina medmänniskor." "Inte undra på att kyrkans män såg till att Tomasevangeliet inte hamnade i bibeln... "

Så som G-Man tolkar Jesus avsikter vill jag instämma med! 

Paul Lindberg

Ska politiker styra troendet?

  2008-02-09 | människas makt över människa leder bara till fördärv, säger Jesus! Redan under de första århundradena efter Jesusrörelsens födelse, satte maktmänniskor klorna i den nya rörelsens troende människor. Jesus varnade för detta, men människorna hade inte mycket att sätta emot. 

Trots envetet motstånd från de Jesustroende togs rörelsen snart ifrån dem, av människor som själva ville något diametralt "annat". De nya makthavarna kom så småningom att tvinga de troende till en lydnadens obligatoriska tvångsreligion. 

Det skamliga i dagens Sverige är att politiker fortfarande tvingar sig på de troende och deras kyrkor, som de nu gör. Det finns inget försvarbart i detta, inte heller något demokratiskt, Ingenting som odlar andligheten eller den frimodiga öppna yttrandefriheten. Allt detta har politikerna tagit ifrån de troende medlemmarna – bara för den politiska maktens skull!

Många gånger är kyrkopolitikerna inte själva troende, och har i stället sina lojaliteter till respektive partier, eller bara till sig själva.

Det oacceptabla ligger i den medvetna politiska viljan att normera kyrkan genom en maktfullkomlig kontrollapparat över människorna. Av tradition har kyrkan i Sverige uppkommit genom kungastaten, och redan från början tog staten och dess lojala aristokrati greppet över människorna genom kyrkan. Nackdelar och fördelar har funnits, men idag är det ett efterblivet förhållande – och mycket orättvist!

Rikare Liv vill fokusera denna fråga för att tydliggöra den väg som Jesus i stället angav i sina predikningar. Den vägen handlar om att eftersträva den allomfattande sanningen, och som leder till livet. Det vill säga: den kärleksfulla vägen till det rättvisa samhället för alla människor. Utan kärlek och rättvisa finns heller ingen demokrati! Detta borde kunna tydliggöras för kyrkans medlemmar bara för att belysa klarheten.

Uppriktigt troende politiker kan bli aktiva medlemmar utan partimakt i kyrkan, på samma villkor som övriga medlemmar.

Kyrkornas aktiva och troende medlemmar av idag, med sina präster och biskopar, kan sannolikt själva odla kyrkans utveckling bättre än politikerna, som många gånger är amatörpolitiker. Kyrkan bör ledas av sina egna troende medlemmar för en egen föredömlig demokratisk utveckling, i en frihetlig och jämlik arbetsordning. Kyrkan kan därför bli den andliga mötesplats, som inte alls grundar sig på partitillhörighet, inte heller på andra rörelsers inflytanden – det är viktigt – utan på det som i stället varit Jesus avsikter. Det är rimligt för en kristen kyrka att låta hörnstenen åter komma på plats.

En kyrka måste vara medlemmarnas eget verk, av en Jesusrörelse utan konformistisk överhöghet från politiska partier eller auktoritära ledare! Låt därför den historiske Jesus värdegemenskap leda till kärlekens och rättvisans kyrka, i motsats till politisk hegemoni eller tukt och översitteri.

Paul Lindberg

Ansvarig utgivare, Rikare Liv

 

Ytterligare kyrkoherde som sagt upp sig

  den utdragna konflikten i Söderfors församling i Uppsala stift är över. En överenskommelse träffades på fredagen den 15 februari, som innebär att kyrkoherde Sandra Kinley säger upp sig från sin tjänst.

Konflikten i Söderfors församling har pågått sedan tidigt i höstas. Den har kretsat kring kyrkoherde Sandra Kinley, som har anklagats för bristande ledarskap och samarbetssvårigheter. Ledamöter i kyrkorådet och kyrkofullmäktige har lämnat sina uppdrag och anställda har sjukskrivit sig.

sex månaders uppsägningstid. Enligt den uppgörelse som nu har slutits får Sandra Kinley en uppsägningstid på sex månader utan tjänstgöringsplikt. Det innebär att hon har full lön under de sex månaderna.

– Det här är den lösning som innebär att flest personer kan lämna konflikten med äran i behåll, säger Kajsa Berg, som företräder Uppsala stifts församlingsförbund.

Överenskommelsen, som ska undertecknas nästa vecka, är ett resultat av förhandlingar mellan henne och Kåge Wallner, fackligt ombud vid SKTF.  

behöver inte sägas upp. Den normala uppsägningstiden är enligt avtal tre månader, men kan nu bli dubbelt så lång. Enligt uppgift kan det ge Sandra Kinley ungefär 100 000 kronor extra.

Fredagens uppgörelse innebär att församlingen inte behöver säga upp Sandra Kinley.

– Det är ganska otäckt om någon blir avskedad. Nu slipper församlingen vara elak och Kinley får inte ett papper där det står att hon är avskedad, säger Kajsa Berg till UNT.

får tidsbegränsad tjänst. Kinleys nya arbetsgivare blir nu Uppsala stift, som anställer henne på en tidsbegränsad tjänst upp till 23 månader. Kinleys arbetsúppgifter ska definieras i samråd med stiftets utvecklingschef, som också blir hennes nya chef.

Med tjänsten tar stiftet tillvara Sandera Kinleys utbildning och yrkeskompetens. Jag önskar välkomna henne in i det uppdraget, säger biskop Ragnar Persenius i ett pressmeddelande.

Tom Hansson

Svenska kyrkan

 

Urklipp från Kyrkans tidning/Tom Hansson:

Studentpräst upprör i flyktingdebatten

2008-01-07 | migrationsminister  Tobias Billström har ”en närmast fascistoid syn” på gömda flyktingar. Det uttalandet av studentprästen Rut Törnkvist har, minst sagt, skapat debatt. Men Törnkvist ångrar inget.

Den 18 december intervjuades Rut Törnkvist av Länstidningen i Östersund för dess artikelserie om gömda flyktingar. 

Törnkvist är studentpräst vid Mittuniversitetet, sedan länge engagerad i gömda flyktingars situation och hade synnerligen starka synpunkter på migrationsminister Tobias Billströms syn på samma grupp.

”Det är en närmast fascistoid syn. Det verkar som om han har avskaffat humaniteten och inte bryr sig om att det är människor vi talar om”, sade Törnkvist.

jämförelse med gestapo. Hon jämförde också de svenska myndigheterna med en på sin tid beryktad organisation i det nazistiska Tyskland:

”Jag ser en nära förbindelse med Gestapotyskland. Man kom och tog folk nattetid och förde bort dem. Skillnaden i det här fallet är att det inte är svenska staten som vrider på gaskranen, det låter man landet dit man skickar flyktingarna ta hand om.

billström förolämpad. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Den 22 december gick Tobias Billström själv i svaromål och betecknade Törnkvists uttalanden som ”en grov förelämpning och förtal”:

”Det är ett uppriktigt förvånande agerande från en präst i Svenska kyrkan”, skrev Billström i sitt inlägg, och undrade ”vad det är som har fått Rut Törnkvist att så fullkomligt förlora verklighetsförankringen”.

biskopen måste ta avstånd. På julaftonen stämde Christer Siwertsson in i kritiken mot Törnkvist. Han är moderat ledamot i Östersunds kyrkofullmäktige och menade att Törnkvists jämförelse med den nazistiska politiken var ”ytterligt kränkande och hårresande”.

Siwertsson uppmanade också biskopen i Härnösands stift, Tony Guldbrandzén, att ”sätta ned foten”:

”Biskopen har som högste andlige ledare i stiftet ett ansvar för att hålla ordning på prästerna. Jag menar att Rut Törnkvist har löpt amok och biskopen måste på något sätt ta avstånd från de uttalanden hon gjort.”

tänker inte be om ursäkt. Rut Törnkvist själv avvisar i onsdagens nummer av Länstidningen alla tankar på att be om ursäkt:

”Min reaktion står jag för och jag har märkt förut att makthavare är oerhört känsliga. Om någon ska ha en ursäkt så är det flyktingarna. Det är där fokus i den här frågan ska ligga.”

biskopen kommenterar ej. Biskop Tony Guldbrandzén anser för sin del, att det inte är hans sak att vare sig kommentera vad som har sagts eller att tillrättavisa Rut Törnkvist.

”Jag är inte Ruts arbetsgivare och har som princip att inte uttala mig när det gäller enskilda prästers uttalanden”, säger han i nummer (3/1) av Länstidningen i Östersund.

stöd från kyrkoherden. Från sin chef, kyrkoherde Gunnar Prytz, får Törnkvist i samma nummer dock ett principiellt stöd.

”Hon jobbar ju med människor som är utsatta och jag ser hennes uttalande mer som en medmänsklig reaktion från en som mött de som behandlats illa. I ett sådant läge kanske man uttrycker sig mer krasst”, säger Prytz till tidningen.

predikan och intervju. Prytz säger att han själv inte skulle ha uttalat sig på samma sätt, men påpekar samtidigt att det i bland kan vara en prästs uppgift att uttala sig skarpt och att ifrågasätta:

”Man får se det som en skillnad mellan vad som sägs i en predikan under en gudstjänst och vad man säger under en intervju. Det finns ju gränser för vad som kan anses som olämpligt.”

Tom Hansson,

Svenska kyrkan

 

Kommentar av Paul Lindberg:

Inhuman och asocial minister

Tobias Billström har inte visat sig vara en människovänlig gestalt. Tvärtom, hans politiska handlande ger följder för dem som blir utsatta av honom! Han har gång på gång visat sig vara just det Rut Törnkvist beskriver. Under andra världskriget skedde liknande avvisningar mot judiska flyktingar som direkt förvisades till döden. Tobias Billström sällar sig till denna politiska skara. På den punkten har Rut Törnkvist alldeles rätt! 

I vårt land har demokratiska krafter möjliggjort rätten att få tycka fritt om offentliga personer, framförallt i statsbärande ställning. Att ge sig på en präststudent på detta grova sätt visar att det finns politiska rötägg även inom Svenska kyrkan.

Det är ytterligt kränkande och hårresande av Christer Siwertsson, moderat ledamot i Östersunds kyrkofullmäktige, att inte bistå Rut Törnkvist, utan i stället låta henne bli kränkt på detta gemena sätt. 

Det är hårresande att politiker inom kyrkan inte kan tolerera att människor blir besvikna när politiker agerar tvärtemot de humanitära värdena.

Christer Siwertsson borde lära sig lite vett av vår statsminister Reinfeldt, som vill verka för att staten lämnar det politiska strypgreppet över Svenska kyrkan. Jag vill uppmana Christer Siwertsson att föredömligt avstå från sitt politiska agerande mot Svenska kyrkans aktiva medlemmar. 

Vart tog folkkyrkan egentligen vägen?

 

Vilka är ni på Rikare Liv?

en vanlig fråga i breven till Rikare Liv är vilka vi egentligen är och vilken rörelse vi bekänner oss till. 

Vi är organisationsfria, utan ambitioner till skapande av kyrka eller organisation.

Tanken med denna tidning är att den i första hand ska vara friandlig och allandlig; gränsöverskridande och ekumenisk; fri i tanke och frimodig i handling: att så frön för livet, vilket i tanken förhoppningsvis blir enligt Jesus värdehumanism. 

Rikare Liv vill också vara opartisk till religion och politik, men ändå med ställningstaganden i sakfrågor, om det som handlar och om människors relationer emellan. Vår tro är alltså inte bundet till någon direkt kyrka. 

Mina sympatier ligger till stor del hos Svenska kyrkan, men också med sympatier till Missionskyrkan, och alla fria organisationer för miljön, demokratin, fred, fria rättigheter, jämlikheten, mot slaveri, mot rasism, genusjämlikhet, yttrandefrihet och så vidare. Det handlar om alla organisationer som vill medmänniskorna väl. 

I dessa organisationer ser jag många gånger verkliga kyrkor i Jesu efterföljd, som jag hoppas kan leda till gränsöverskridande samarbeten i sakfrågor, som gäller civilisationsutvecklingen.

I denna verklighet rör sig tankarna med utgivningen av Rikare Liv – Civilisation! 

Paul Lindberg

Tankar om vägar, sanningar och liv från ett annat håll

Annorlunda upptäckt

Utdrag från Mötesplats Odalskyrkan nr 3 (Kristianstad)  

Ibland kan man vända på något gammalt och vant och helt plötsligt upptäcka något stort och fantastiskt, som hela tiden varit där men som man inte sett eftersom man varit så van vid det gamla sättet att se. Ungefär som ett överkast med ett mönster på varje sida eller som när någon spelar en helt ny melodi på ett gammalt instrument. 

Så där kan tron på Gud förändras. Fast Gud är densamme är de beskrivande tonerna nya och mönstret annorlunda mot innan.

I Johannes Evangelium kapitel 14 säger Jesus: "Jag är vägen, sanningen och livet." Ibland uppfattas detta som en snäv och smal beskrivning av vad som är en sanning, en väg och ett liv. Jesus är rätt, allt annat fel.

Men tänk om man kunde vända på det hela och se det så att överallt där något är sant och riktigt, där är Jesus. Överallt där liv blir till, värnas och får växa finns Jesus. Överallt där människor tar sig fram på vägar som leder till Gudsmöten så är det i Jesus närvaro. Jesus finns redan där.

Att leva nära Jesus handlar i så fall inte om att avgränsa tillvaron utan att göra den större, inte om att välja bort utan om att upptäcka mer. När vetskapen säger något sant är Jesus där och när konsten säger något sant är Jesus också redan där.

Det gäller i så fall att se och upptäcka det som redan finns. Och att hjälpa varandra att möta Jesus här och nu, för Jesus är redan här. Tänk om man kunde se det så!

Med önskan om Guds välsignelse!

Liselotte Håkansson

Pastor och församlingsföreståndare

Kristianstadd  

 

 

Redaktionellt

Notiser, press och kommentarer

2020

Det nionde budordet

Du skall inte ha begär till din nästas hus!

Enligt den kristna traditionen handlar budorden om Guds minimikrav och förpliktelser att efterleva budorden som en nödvändig förhållning till medmänniskor emellan.

Paul Lindberg: Det nionde budordet från Gud till människorna handlar om förpliktelsen: Du skall inte ha begär till din nästas hus, osv.

Det är meningen att vi ska ta Gud på allvar och älska Gud och medmänniskorna, så att vi inte frestar efter vår nästas arv eller hus. Och inte heller i sken av lag och rätt tillägna oss det. Här går Guds lag före den individuella lagens vilja som tolkat juridikens lagar, men som skymmer de medmänskliga behoven – kärleken. Sådana situationer kan vara svåra att handskas med.

Bästa lösningen i en sådan situation är principen att följa det nionde budordet!

Isak Reichel ny chef för SST

Isak Reichel ny chef för Myndigheten för stöd till trossamfund . Regeringen har utsett Isak Reichel till ny direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Han tillträder tjänsten den 18 januari 2021.

Josefin Sasse: – Isak Reichel är en chef och ledare med bred förståelse för trossamfundens utmaningar och möjligheter, som också har mångårig erfarenhet av statsförvaltningen. Myndigheten har en viktig roll att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet och främja en god dialog mellan staten och trossamfunden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Isak Reichel är sedan 2015 generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm och har tidigare arbetat många år som Revisionsdirektör på Riksrevisionen men även bland annat som Kommittésekreterare vid Litteraturutredningen.

Jag ser fram emot att återgå i statlig tjänst och att få arbeta med de många viktiga frågor SST har på sitt bord. Den rådande pandemin har visat hur viktiga trossamfunden är när många medborgare är oroliga inför framtiden. Att nu, i denna tid, få arbeta med stöd till trossamfunden och samarbetet mellan trossamfund och stat ska bli väldigt spännande, säger Isak Reichel.

Janne Josefsson och konsekvensen

Konsekvensneutral – lever jag upp till det, frågar sig Janne Josefsson. I DN manar han att journalister ska vara konsekventa och neutrala och publicera oavsett vem det gynnar eller missgynnar. Och så undrar han om "vi" verkligen lever upp till detta. Som om Josefsson skulle leva upp till det!

Paul Lindberg: Janne Josefsson gör sig till banérförare för slaget mot Vänsterpartiet. Och det grundar sig på att V tagit plats i den svenska politiken – säkert på bekostnad av S och mindre av L.

I sin framtoning hävdar han att journalisternas hemvist utgörs till 32 procent av medlemmar från Vänsterpartiet. Det är aningen överdrivet och tokroligt. Det skulle i så fall vara rena reklamen för V och göra dem stolta. Hm – kan exempelvis DN:s chefredaktör vara en fördold vänsterpartist? Det Janne Josefsson försöker göra är att förstora Vänsterpartiets inflytande med infiltration och med en maktfull kapacitet och inflytande.

Vänsterpartiets framgångar

Realiteten ligger mera åt det hållet att Josefsson vill skapa en möjlighet för att hindra Vänsterpartiets framgångar – vilket han har fulla rättigheter att göra. Men om han använder sig av metoder som liknar en propagandaminister från 30-40-talen så är det skrämmande. Att skapa hatpropaganda är ett hot mot demokratin. Att anhängarna av Vänsterpartiet i stället skapar framgångar för sin politik är i dagens läge ett gott exempel på demokrati.

McCarthy och Josefsson

Joseph McCarthy har faktiskt mycket gemensamt med det Janne Josefsson försöker saluföra med uppvigling. Det vill säga rädda Sverige från Vänsterpartiet och ta tillbaka partirösterna till partierna S och L – med vilka grumligheter som helst.

"Journalistik är viktigare än någonsin" propagerar DN för, och det håller säkert de flesta demokrater med om. Men om Janne Josefsson missbrukar denna uppmaning och vänder den mot ett numera beprövat demokratiskt parti, så kan han vara upphovet till hemska motsättningar i landet Sverige framöver.

GREENPEACE

Sveriges viktigaste klimatfråga 2020?

Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Ärendet har överklagats av flera miljöorganisationer och drygt 100 privatpersoner. I höstas meddelade regeringen att de tar över prövningen eftersom projektet kommer att påverka hela Sveriges klimatarbete och våra möjligheter att uppnå målen i Parisavtalet.

Om Preem skulle få tillstånd skulle raffinaderiet bli Sveriges enskilt största utsläppskälla och öka utsläppen med en miljon ton koldioxid - det är lika mycket som om vi i ett slag skulle få 500 000 nya bilar på vägarna.

Detta är första gången som regeringen prövar ett ärende med hänvisning till de klimatmål som riksdagen beslutat om.

Vad kan du göra?

Innan regeringen tar över ärendet ska mark- och miljööverdomstolen bereda ärendet och komma med ett utlåtande. Huvudförhandlingarna inleds den 10 mars i Lysekil.

Flera organisationer och privatpersoner kämpar för att stoppa Preems planer på att sätta svenskt rekord i klimatutsläpp, och på tisdagen den 10 mars samlas vi i Lysekil, Stockholm och på andra platser runt om i landet för att visa att vi inte vill låsa fast Sverige i mer klimatskadliga utsläpp.

Här behövs du!

Genom att komma till Lysekil eller stödmanifestationen i Stockholm gör du vår röster starkare. Vi har gång på gång visat att när människor går samman lyssnar beslutsfattarna. Nu vill vi att regeringen och Preem ska sätta klimatet först!

Isadora Wronski

Tf Greenpeacechef i Sverige

GREENPEACE

Enorm miljöseger i Australien

Fantastiska nyheter från Australien! Efter flera år av massivt motstånd mot oljeborrning utanför den sårbara, australiensiska sydkusten. Oljeföretaget Equinor meddelar att de avbryter planerna. Den vilda kuststräckan är idag en fristad för sjölejon, delfiner, pingviner och valar, som kommer hit för att föda sina ungar, så väl som hem för havsörnar och albatrosser.

Det här är en enorm seger för Greenpeace och flera andra organisationer. Men först och främst för Australiens urfolk, fiskare, surfare, lokalt näringsliv och turistindustri. Vi är stolta och glada över att ha kämpat för det här viktiga naturområdet tillsammans med dem. Segern i Stora Australbukten visar återigen att motstånd lönar sig!

Nu måste Norge dra sig ur Arktis! Att Equinor drar sig ur Stora Australbukten är ett stort steg i rätt riktning. Nu måste även den norska oljejätten dra sig ur Arktis och skrota alla planer om mer utvinning av olja i Barents hav. Världens klimat klarar inte mer oljeutvinning. Vårt krav till Equinor och resten av oljeindustrin är enkelt: 

Låt oljan stanna i marken och satsa istället på förnybar energi! Det är enda sättet att rädda klimatet och säkerställa trygga arbetsplatser i framtiden.

Det enda sättet som vi kan skydda kustområdet, de unika ekosystemen och det marina djurlivet i Stora Australbukten permanent, är att sluta leta efter ny olja. Vi förväntar oss nu att Australiens regering beslutar om ett totalförbud mot oljeborrning i bukten.

Miljarder fat olja stannar i marken när Equinors utträde ur Stora Australbukten och att och att omkring 817 miljoner ton kodioxidutsläpp inte hamnar i atmosfären. Det är fantastiskt goda nyheter för vår planet!

Tusen tack till alla som varit med på aktioner, skrivit under namninsamlingar, donerat pengar, delat inlägg i sociala medier och pratat med vänner och bekanta om varför Australiens sårbara sydkust måste skyddas. Detta är en stor seger för oss alla!

Gröna hälsningar Frode Pleym, Chef, Greenpeace Norge

KÄRNKRAFTS RISKEN

Fukushima, Chernobyl med flera är bevisen

De två största kärnkraftskatastroferna hittills skedde på grund av otillräcklig mänsklig säkerhet. Det som garanterats och inte på något sätt skull kunna ske, inträffade. Efterforskningen har visat att bagatelliseringen kring informationsutbudet för Fukushima katastrofen ledde till löjets skimmer. Stort antal människor drabbades och förödelsen blev omfattande. Och allt detta på grund av att kärnkraftverk verkligen är livsfarligt.

När kärnkraftverket Fukushima drabbades av en fasansfull tsunami, resulterade det till en jordbävning, vilket påverkade kärnkraftverket som sedan rämnade. Det ledde till att hela kärnkraftverket demolerades.

Alla kärnkraftsländer uttalade innan kärnkraftverket rämnade helt, "det japanska teknikkunnandet kan vi tryggt lita på". Efter det att kärnkraftverket rämnat, så uttalade kärnkraftindustrin att "det var inte kärnkraftverket det var fel på, det var på grund av tsunamin som orsakade jordbävningen".

I det sammanhanget kom uttalanden i långa rader från kärnkraftsintressenterna som paniskt uttalade att kärnkraftsverket var det inget fel på, det var på grund av tsunamin och följderna av jordbävningen. Det lät som ett mantra. Det självklara är att kärnkraftverk inte alls håller i vilka situationer som helst. Naturkrafterna är betydligt större än vad något kärnkraftverk kan stå emot.

Det vimlar av naturkrafter på vår planet, och det är säkert många av dem som olyckligt kan komma att smälla till ytterligare kärnkraftverk. 

Drönare och raketbombning. Annan fara än naturkrafter kan vara om kärnkraftverken utsätts för exempelvis fientliga angrepp med raketer, eller med enklare vapen som drönare eller till och med radiostyrda helikoptrar. Chernobyl och Fukushima är alltså de viktigaste bevisen för att kärnkraftverk åter kan komma att haverera. Om vi tar med alla allvarliga olyckor på världens kärnkraftsverk, rör det sig om flera tusen situationer av olika dignitet – men som klassats som allvarliga.

Japan benämner Fukushimakatastrofen för Tohokujordbävningen, som resulterades av tsunamin. Och det är självklart orsaken till att reaktorinneslutningen kollapsade. Men, det visade sig att kärnkraftverket inte klarade av påfrestningarna. Omkring 200 000 människor har evakuerats från Fukushima. I dag är det fortfarande 50 000 människor som är evakuerade – då är inte skadorna från tsunamin medräknade.  

De mest kärnkraftsdrabbade länderna i världen är de som faktiskt haft den mest teknikutvecklade kärnkraftskunnandet – men det hjälpte alltså inte.

Kärnkraftsägarna är inte trovärdiga. De båda kärnkraftskatastroferna vid Chernobyl och Fukushima resulterade i överväldigande skador som drabbade både människor och natur. Chernobyl hade sitt kylvatten från den stora floden som rinner förbi, och flyter vidare genom huvudstaden Kiev. Den stora flodens vattensystem är spridda på mycket stora ytor över landet tills de slutligen mynnar ut i Svarta havet.

Eftersom atomkraftverket Chernobyl är byggt på sankmarker med stora mängder vatten och längs med floden, så kan det fortsättningsvis finnas risker av förgiftning i markerna. Tyvärr är det svårt att kunna lita på myndigheter  runt om i världens kärnkraftsländer. Det vill ha elenergin, men kan inte garantera säkerheten, och det på grund av att det är omöjligt.

Vetenskapliga organisationer varnar. Världshälsoorganisationen (WHO) släppte ut rapporten som uppskattar riskerna för specifika cancerformer för befolkningen i Fukushima regionen. WHO-rapporten (2013) varnar för att befolkningen som bor i den här regionen finns risken med 70% ökning för utveckling av sköldkörtelcancer för utsatta flickor i spädbarnsåldern. Ökningen för leukemi för män som exponeras i spädbarnsåldern – och så fortsätter uppräkningen av alla risker som drabbar människorna.

Undersökningar av atomstrålning som gjorts av Japan och Ukraina (Ryssland) liknar inte alltid resultaten som gjorts av internationella vetenskapliga organisationer, med intrycket av att befolkningarna inte ska skrämmas. Exempelvis vet man att i både Chernobyl och Fukushima läckte tunga strålningsdoser ut i naturen. I Fukushima släpps kylvatten ut i stilla havet under året 2019, med strålningsrisker för möjlig utveckling av cancer på djur och människor.

UNSCEAR informerade Fukushima regionen på grund av den stora osäkerheten med riskberäkningarna. Undersökningarna visade i Fukushimaregionen att 36% av barnen år 2012 hade sköldkörtelknölar eller cystor, som då antogs inte behöver utvecklas till cancer. Men att det ändå är någonting onaturligt.

Från många samhällsinstanser har en allvarlig och diffus bagatellisering av Fukushimakatastrofen framförts. De försökte också låta bli att kalla det för "katastrof" eftersom det låter så skrämmande. Men det som händer med alla kärnkraftverk som havererar är ju skrämmande – och framförallt farligt.

Trots all bagatellisering tvingades sanningen fram. En omfattande studie från 2019 visar att strålningspåverkan från Fukushima kärnkraftverk har orsakat omfattande skadlig påverkan på barn och ungdom i större delen av Fukushima regionen. Det handlar bland annat om sköldkörtelcancer i regionens alla 59 kommuner.

"Det har tekniskt bevisats att sköldkörtelcancern orsakats av kärnkraftsverket. Det blev till slut uppenbarat att strålningskontamineringen på grund av olyckorna i kärnkraftverket i Fukushima är sammankopplad med upptäcktsgraden för sköldkörtelcancer hos barn och ungdomar. Detta bekräftar tidigare studier som bevisar på ett orsakssamband mellan kärnkraftskatastrofen och den efterföljande förekomsten av cancer i sköldkörteln."  

Paul Lindberg

Konkurrens på bekostnad av löntagarna

Kina bygger bron över Slussen i Stockholm. Det handlar om en internationell upphandling grundad på lägsta möjliga kostnad – med likartad kvalitet och resultat. Det enda konkurrensmedlet är lönepressen. Så fungerar den globala nyliberalismen.

En svensk bro byggs i Kina – fullständigt onödigt. Den globala handelns överenskommelser grundar sig på den s.k. "nyliberala ideologin". En ideologi som inte tolererar demokratiska samhällsåtgärder inom världshandeln. Allt för att världshandeln helt ska fungera på egna villkor och principer. Fördelen ligger helt hos handelns ekonomiintressen – men till nackdel för löntagarmassan.

I stora drag fluktueras världshandeln mellan dem som producerar och de som konsumerar. De som producerar är också till stor del konsumenter – och vice versa.

Den oetiska skillnaden ligger mestadels med dem som utgör billig arbetskraft. Den arbetskraften utgörs av många miljoner lågavlönade människor, och många gånger med barnarbetskraft, enligt FN:s olika organ.

Högteknologi och produktionskapacitet är den generella basen för handeln. Och den kunskapen finns numera runt hela världen. Konkurrensen visar sig mer av arbetet inom produktionsprocessen, än med den teknologiska kvalitetsprocessen – i det stora hela. Rivalitetskampen yttrar sig generellt på ekonomisk basis – med lägsta priser och maximalt arbetsutnyttjande. Och det drabbar mestadels löntagarna. Den processen ökar i den globala världshandeln. Fackliga organisationer bekämpas.

Det är odemokratiskt och destruktivt på många sätt och vis. I princip liknar det en tillbakagång av välfärdshumanitetens förvärvade värderingar.

PL

STOCKHOLMS KLIMATARBETE

Klimatet prioriteras – Stockholm ökar ambitionen

Stockholms invånarantal växer febrilt. Behovet av utökad kollektivtrafik ersattes istället med en mängd motorvägar för ökad bilism. Förbifart Stockholm utgör ett avgrundsexempel ur dagens miljöperspektiv. Nu prioriteras klimatarbetet.

"Så ska Stockholm bli världsledande i klimatarbetet". Den kaxiga rubriken får vi läsa i DN (2019-10-01). Stockholmsregionen har laddat igång ordentligt – som en motprestation till den abnorma motortrafikleden Förbifart Stockholm.

Det projektet beräknas som dyrast i svensk byggnadshistoria. Ekonomiskt skulle den kostnaden kunna betalat mycket av Region Stockholms ändamålsenliga trafiklösningar. Allt för reella behov av en växande storstad.

Det om något skulle vara ett föredömligt bidrag för konverteringen från klimatförstörelse till klimaträddning.

"Världsledande klimatarbete." Det är ett rejält ställningstagande av Stockholms stads myndigheter. Prioriteringen av en klimatkonvertering har faktiskt redan kommit igång sedan några år tillbaka. Arbetet med kollektivtrafikens utveckling är på gång med nya tunnelbanelinjer och idéer om spårvagnslinjer, samt med planerad ökning av intensivare turtäthet av alla trafikslag med behov i Stockholmsregionen.

Det betyder att allt det i regionen som är klimatdestruktivt konverteras för hållbarhetsmålen. För detta arbete har Region Stockholm inrättat ett nytt klimatkansli. Och Stockholms stad har förpliktat sig med och skrivit under New York deklarationen för att rädda klimatet. Det ska ske med miljöplanen för hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Viljan – men med orealistiskt tidsperspektiv. Den politiska goda viljan med dess lösningar är helt på rätt väg, medan tidsperspektiven är ohållbara. Som tidsperspektiven ser ut, med Stockholm som klimatpositiv först vid år 2040, är tvivelaktigt och orealistiskt. Lösningarna måste nödvändigtvis realiseras på betydligt kortare tid. Högst 10 år, men nödvändigast inom 5 år, eftersom den globala uppvärmningen inte bryr sig om vad vi tycker är bäst för vår generation.

Det måste istället handla om säkrare garantier som synliggörs för generationerna framöver. Och då handlar det inte i första hand om vad nuvarande generation anser vara viktigast för dem. År 2040 är orealistiskt! Bättre kan vi!  

PL

rapport FRÅN Oxfam

Stor skillnad med utbildning för fattiga barn

Oxfams nya rapport avslöjar en stor skillnad i utbildningsmöjligheter för barn beroende på familjens inkomst och tillgångar. I låginkomstländer är det sju gånger mindre sannolikt att ett barn som lever i fattigdom går ut gymnasiet jämfört med ett barn från en rik familj, visar en ny rapport som Oxfam släpper idag.

Många av världens fattigaste flickor sätter aldrig sin fot i ett klassrum. Kön, precis som inkomst, etnicitet och geografi är en avgörande faktor för vem som får tillgång till utbildning. I exempelvis Pakistan är det tre gånger så vanligt att flickor som lever i fattigdom inte gått i skolan alls, jämfört med pojkar som kommer från fattiga förhållanden.

Rapporten ”The Power of Education to Fight Inequality” visar en tydlig koppling mellan brist på investeringar i gratis utbildning och antalet barn som inte går i skolan. I Pakistan, som är ett av de länder i världen som investerar minst i utbildning går 24 miljoner barn inte i skolan. 

”Alla barn har rätt till utbildning, inte bara de med föräldrar som kan betala. Regeringar som inte investerar tillräckligt i allmän, gratis utbildning sätter barns framtid på spel och bidrar till ett ojämlikt samhälle,” säger Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam Sverige.

Skolor i rika områden tenderar dessutom få mer stöd än skolor i fattigare områden som ofta är överfulla, saknar behöriga lärare och resurser som till exempel läroböcker och toaletter. I länder som Malawi, Burkina Faso, Madagaskar, Lesotho och Senegal går över hälften av de statliga utbildningsresurserna till den rikaste 10 procenten.

Även i rika länder är det endast 75 procent av barn från familjer i fattigdom som går ut gymnasiet, jämfört med 90 procent bland barn från de rikaste familjerna.

Rapporten belyser också hur privatisering av utbildning driver på ojämlikheten. Alla typer av skolavgifter får som resultat att barn som lever i fattigdom exkluderas. Skolor med låga avgifter måste också hålla nere kostnader genom att betala ut extremt låga löner till okvalificerade lärare, vilket påverkar utbildningskvalitén. Samtidigt har inkluderande utbildningssystem visat sig ha positiva effekter för att minska ojämlikheten.

”Regeringar måste investera i gratis utbildning för att alla barn ska ha samma förutsättningar. Att beskatta rika individer och företag mer rättvist skulle kunna hjälpa till att betala för det,” säger Robert Höglund. Oxfams forskning använder data från UNESCO.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

Elin Williams 2019-09-17

MILJÖ OCH KLIMAT

Klimatet viktigast för överlevnad

Om en opinionsmätning helt plötsligt kommer fram till att många tycker att miljö och klimat är mindre viktigt än andra frågor. Då kanske det beror på en beställd opinionsmätning? Beställaren fastställer vad som ska mätas. Och det är en påverkan.

Opinionsmätningar inför riksdagsvalen är många, och dessa mätningar kan rent tekniskt påverka resultaten – och det görs också. Beställaren har en stor påverkan av vad mätningen skall gälla. Det gäller även sambandet med bästa möjliga sammanhang för kampen av en lämplig opinionsmätning och vid rätt tillfälle.

Opinionsmätningar är till för att påverka, det gäller både politik och marknadsekonomi. Opinionsinstituten lever på att marknadsföra uppdragsgivarnas intressen. Det handlar om ekonomiska framgångar, men även av samhällspolitiska framgångar. Och det fungerar i det stora hela – för dem med kraftfulla tillgångar.

Klimatet går före industrin. Industri och handel är oerhört viktigt för vårt samhälle. Men när en del industrier inte klarar att leverera säkerhet för planetens klimat, så måste den industrin odugligförklaras. Det gäller ända till när industriproduktionen helt klart restaurerats och kan förklaras dugligt.

Mängden av ekonomiska investeringar i industrin kan utgöra hot mot framtiden, när den industrin inte är tillräckligt godtagbart för klimatet. Dessa ekonomiintressen utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och här gäller det de ekonomiska investeringarna i en industrisektor som är livsfarlig för livet på planeten.

Klimatet och arbete. De nödvändiga arbetsförändringar som måste ske för att förhindra den globala uppvärmningen kan bli omfattande, men ändå rimliga och någonting som samhället klarar av. Förändringar har ständigt skett i samhället i alla tider. I modern tid har samhället garanterat människornas samhällshållanden. Förändringarna måste ske i omfattande perspektivbyten. Exempelvis, ersättningen av miljöskadliga produkter till helt oskadliga produkter, dessa ersättningar gäller oskadliggörandet av allt som förstör klimatet för planeten. Tekniskt tycks det inte alls vara ett problem. Det stora problemet är att det kostar ekonomiska kapital för de industrier som ansvarar för sina tillkortakommanden.

Klimatet och nästkommande generation. Om inte alla klimatinsatser sätts in medan vi kan, så är det än omöjligare för nästkommande generation att klara av något sådant problem. Det är absolut inga överord. Nästkommande generationer är redan på väg, och de har all anledning att titta tillbaka på vilka som inte tog ansvarade för klimathotet i vårt land.

PL

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GP

"Elfordonens tid är här ..."

En makaber artikel publicerad i GP, har skrivits av ingen mindre än Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Rubriken på artikeln lyder "Elfordonens tid är här – nu måste flera aktörer agera samtidigt." Det gäller att elektrifiera mera – för el-bilismens skull. Uppmaningen gäller enbart bilismen.

FN:s klimatpanel (IPCC) företräds till största delen av väldens främsta forskare inom klimatproblematiken. Med deras klimatvarningar utges en mängd vetenskapliga rapporter om den ständigt ökade uppvärmningen. Artikeln i GP står i direkt motsättning till det som IPCC verkar för. IPCC i sina ständiga rapporter varnar för att de nuvarande klimatåtgärderna är helt otillräckliga för att kunna minska den nu pågående globala uppvärmningen.

Elektricitet – ersättning för fossila bränslen. Fossila bränslen är direkt skadligt för planeten – en insikt vetenskapen vetat om sedan 1800-talet. Användningen av petroleum har ökat ända fram till idag, och fortsätter om vi inte kan stoppa de fossila bränslena. Istället för fossila bränslen ska elektricitet ta över bilismens energibehov. Det är framförallt vad bilindustrin vill när det gäller el-bilar. Men i det sammanhanget finns det vägande själ att tänka efter noggrant! Är den nuvarande masslinjen realistisk för de verkliga behoven av planetens levande behov? Planeten bokstavligen skövlas, helt märkbart och ursinnigt.

De fossila bränslena har fram till dagens förhållande skadat klimatet i en omfattning som är svårt att reparera – möjligtvis bromsa ned, och med tiden stoppa. Att tro att man kan fortsätta på samma sätt med ersättning till elektricitet är aningslöst minst sagt. Det är lika oförsvarligt som att ersätta energibehoven med ökad kärnkraft, som ersätter problem med andra problem. Så förhåller sig verkligheten. Det kan man avläsa från IPCC:s rapporter.

Behovet är av ett helt annat slag. Det är både billigare, bättre och mer realistiskt. Det är att minska masslinjens överproduktion av allt det som inte nödvändigtvis behövs, och som kan ersättas av det allmänna och funktionella behovssamhället. Och det behöver heller inte vara speciellt svårt eller komplicerat. All kunskap finns redan och används redan – det gäller mest att öka den kapaciteten, och minska det som förstör vår planet.

Elektrifiera mera. Karin Lexén uppmanar till att påskynda övergången från bensinbilar till elbilar och önskar en mobilisering för en sådan bilökning. Att öka el-bilismen är absolut ingenting som hjälper att nå klimatmålen – det är precis tvärtom. För att nå FN:s klimatmål måste vi minska bilismen över huvudtaget – först bensinbilar men även elbilar – för att istället accentuera kollektivtrafiken.

Den verkligt kvalitativa minskningen av växthusgaser sker med ersättningen av en högkvalitativ tågutveckling, men också elektrisk busstrafik och spårvagnstrafik. Det skulle kunna halvera behovet av att minska den globala uppvärmningen, och hotet mot livet på planeten. Det kostar mindre.

Elbilens produktionsprocess är lika illa som för bensinbilar. Övergången till elbilar kan tyckas vara bättre än bensinbilar, men bara till en viss del. Det ger inga avgaser i trafiken. Massproduktionen av bilar på planeten har nu hamnat i ett läge som får planeten att haverera. Orsaken är alltså att vad som en tillverkas i industrierna så skapar det ökade elbehov. Ju mer elektricitet desto mer framställning av energi krävs det. Och energi kräver sina råvarukällor på gott och ont. Utbyggnad av energikällor är i sig en mycket krävande energiprocess. Därför är elbilar och petroleumbilar ungefär likartade skadegörare. 

Elektricitet tas ofta fram med kolkraftverk, eller oljekraftverk och atomkraftverk, som tillsammans är de allra största fördärvarna på vår planet.

Batterierna är skadliga. El-batterier till bilar är en produkt som kräver en mängd svåråtkomliga mineraler från hela världens gruvor, och något som är minst lika skadligt som bensinmotorerna.

På grund av ovanstående problem så är kollektivtrafik den allra bästa lösningen för att minska energibehoven. Och den  lösningen går helt ihop med IPCC:s krav för att lösa planetens klimatuppvärmning.

Ökad el-bilism är alltså ingen som helst lösning för planetens verkliga behov.

Paul Lindberg

DN-TÅGET

Succétåget – ett lyft för möjligheterna

Björn Wiman, redaktör på DN, skriver i sin krönika att det går att vända upp och ned på möjligheterna och ta till gammal teknik och göra dem till ny teknik för framtiden. Tåg och segelbåtar tillhör framtiden. Det finns faktiskt stora planer för segelbåtar som handelsskepp.

Jag blev jättesugen att få åka med DN-tåget till Venedig i Italien, men tyvärr blev det inte av. Vilken föredömlig succé det blev! Introduktionen för globala tågresor från Sverige till kontinenten har återkommit. 

När jag var ung reste jag till Berlin med en kompis från Stockholm med tågföretaget Mitropa, som finns än idag. Efter Berlin gick resan vidare till Prag med slutet i Jugoslavien. Det var spännande och vi fick en mängd upplevelser i de städer vi passerade. 

Orsaken till mitt engagemang för tåg – förutom det höga nöjet – anser jag vara den överlägsna kvalitativa miljökomponenten. 

Långtradarna på tåg. Teknikförslag har tagits fram att långtradare kan transporteras på järnvägen. Med en sådan lösning kan en omfattande minskning av godstrafik ske på alla motorvägar. Tidigare förslag om att elektrifiera motorvägarna för elektriska långtradare anses alldeles för dyrt och heller inte miljödugligt. Långtradare på järnväg finns i många länder och fanns även i Sverige. Containers, roll on roll off, på specialvagnar var en mycket effektiv metod, men järnvägen prioriterades inte i Sverige, istället gynnandes bilindustrins intressen. Green Cargo har ett utbyggt nät från Göteborg till Mälardalen – något som ytterligare behöver växa till. SJ måste också ta större ansvar för godsutvecklingen – framförallt för klimatbehovens skull.

DN kan gynna klimatet. DN-tåget blev en verklig uppvisning av möjligheterna att göra rätt istället för fel. Inkomsterna för DN-tågen kan framöver vara en kraftig inkomstkälla, och som helt klart kan ersätta de destruktiva bilannonserna i Sveriges bästa dagstidning.

Se segel handelskepp!

P L

KLIMATPOLITIK

SSU ökar miljöoffensiven

På SSU kongressen 2019 tog SSU beslutet för ett större klimatansvar som den primära politiska frågan. Det handlar om inriktningen för en realistisk klimatförändring. Det betyder att SSU nu tar sitt fulla ansvar för framtiden.

Kongressens förslag gällde bland annat förbud av fossildrivna bilar år 2025, och förbud av fossila bränslen år 2030. Som ersättning för minskad bilism föreslogs sänkning av kollektivtrafikavgifter. Och framöver ska kollektivtrafiken helt avgiftsbefrias.

Ytterligare ett beslut gällde inskränkningar av inrikesflyg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö – samtidigt med en progressiv flygskatt, som ökar i skatt med ökade flygresor. Ersättning för inrikesflyget skall på sikt ersättas av höghastighetståg som är betydligt mindre miljöskadligt.

Kongressen beslutade även att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi 2040, samtidigt med avvecklingen av kärnkraften.

Förbundsordföranden i SSU, Philip Botström, anser att socialdemokratin borde politiskt gå i täten för att bekämpa den globala uppvärmningen. Trycket ökar även bland de övriga politiska ungdomsförbunden.

Framöver kommer den nuvarande generationen att få skämmas för att de stod i vägen för nödvändiga åtgärder, och bara kortsiktigt tänkte på företags- och samhällsekonomi.

Klimafrågan och forskningen.

SSU tycks främst ha utgått från den internationella klimatforskningen kring faran med den globala uppvärmningen, medan partifolket mest har vänt sig till ekonomism och det samhällsekonomiska ansvaret. 

Men det ansvaret borde väl justeras så att det istället underordnas behovet av ekonomiska samhällsomställningar för ett absolut nödvändigt stopp av den globala uppvärmningen.

Philip Botström säger att klimatskammen inte borde drabba unga, utan politiker och storföretagare. Socialdemokraterna borde ha alla förutsättningar att leda klimatkampen, menar Botström. Och Botström fortsätter: Gör vi inte den här omställningen nu, kommer vi inte bara att svika kommande generationer utan även dö ut som rörelse förr eller senare.

Paul Lindberg

Foto: RLC

KÄRLEK OCH RÄTTVISA

En värld med största möjliga humanitet

Pridefirandet i världen har genomgående blivit ett mått för vad som är uppriktig demokrati. I flera länder tolereras inte mångfald, som istället bekämpar mångfalden och därmed demokratin. Det visar sig helt klart att utan kärlek och rättvisa råder istället det humanitära underskottet.

Värdeorden kärlek och rättvisa är grundpelaren från juden Jesus och den rörelse han var upphovet till. Det handlar om hur vi ska leva med varandra. Dessa värdeord kommer inte alls från Paulus, och inte heller från Gamla testamentet. För bara några decennier sedan hölls homosexuella i smärtsam diskriminering i större delen av världen. De fängslades och mördades.

Demokrati har aldrig serverats gratis. Kärlek och rättvisa segrade hos mängden av Jesus anhängare och hans efterföljare. De som inte vill leva upp till Jesus grundvärderingar är heller inte Jesus systrar och bröder. 

Jesus värdeord har tålmodigt fått erövra rättigheterna för kärlek och rättvisa. I länder med folk av den goda viljan har framgångarna för humanism och demokrati kommit längst i världen. I Sverige har alla partier i parlamentet erkänt, och till och med stöder hbtq-rörelsen, i en föredömlig kärlek och rättvisa.

Fängslad av traditionsbunden förstockning blev istället en antagonism till det Jesus uppmanade oss att leva upp till. När det istället gällde förverkligandet av humaniteten genom kärlek och rättvisa.

Paul Lindberg

DEN SANSLÖSA ÖKNINGEN

Ökat elbehov ökar global uppvärmning  

Eldrivna långtradare på motorvägar, i massor, och datahallar som konsumerar el som stora städer. Ökad el-bilism ökar behoven av ökad el-framställning. Och all denna el-hysteri framställs av en mängd energikällor, som drabbar naturen och livet på planeten. 

Lättsinniga politiker vill gynna långtradarfabriker och elektrifiering av motorvägar för ökade godstransporter. Detta trots att godstransporter bäst fungerar med effektivare järnvägar – och mindre energiåtgång. All elenergi framställs av en mängd olika energikällor – vilket är ansvarslöst ur miljösynpunkt. 

Eftersom planetens invånarantal ständigt ökar, så ökar även människornas livsuppehållande behov av materiella resurser för att kunna leva. Om den redan gynnade delen av jordens befolkning därutöver ökar materiel livsstil och konsumtion i växande omfattning så pressas planeten ytterligare. Denna saklighet har varit verklighet under många decennier. Ökningen av allt det människan tar sig för påverkar den globala uppvärmningen. Planeten måste istället lindras från nedbrytning och miljöbelastningar.

Vissa politiker tycks mena att den globala uppvärmningen måste leda till minskad användning av petroleum – efter det att oljeresurserna tagit slut. Det kan även vara så att de förstår vad som är på gång med den globala uppvärmningen, men önskar att det inte ska vara på det sättet. Och låter sina ideal fortsätta som om den hotande faran ännu inte riktigt står för dörren – petroleum ersätts med el-bilar och så vidare. Det finns exempel på politiker som uttrycker sig i den riktningen – exempelvis Ebba Bush Thor, KD, och Jimmy Åkesson, SD. De vill tvinga på sina ideal och låtsas som att den globala uppvärmningen inte är en realitet. Allt för att locka fram en annan världsordning där den globala uppvärmningen inte finns. Och demokratin utarmas i kapp med planetens förstörelse.

Världsordningen brister olyckligt på grund av dalande sans och reson.

Paul Lindberg

LIBERALT OMTUMLANDE

Socialliberalism som behövligt parti

Kampen för demokrati har i Sverige som i övriga världen varit omtumlande. Ingenting gott kom av sig själv. Liberalism var som kraftfullast i insatsen för Sveriges rösträtt och demokratiutveckling. Det var bland annat i samförståndet med socialdemokratin mot högern. En förnämlig prestation i svensk samhällshistoria.

Paul Lindberg: |2019-06-18| Folkpartiet har vanligen varit ett kluvet parti, med kluvna medlemmar och fundersamma sympatisörer. Sympatisörerna minskade när socialliberalism lades i byrålådan och ersattes av konservativ nyliberalism. Denna nyliberalism är klart motsatsen till socialliberalism. Nyliberalism välte sig över socialliberalism, vilket kännetecknar högern överlag. Detta visar sig tydligt i liberalernas omtumlande partiledarkomplikation. Så gick det med liberalism i Sverige – ett faktum.

Helt klart ser det ut som att de liberala partidistrikten drar sig högerut, och kanske drar det till sig lite högerfolk från andra kretsar. Men sannolikheten kan även vara att mängden socialliberaler i så fall tar chansen och skapar det riktiga partiet – ett socialliberalt folkparti. På så sätt slipper socialliberalerna den destruktiva högern som omöjliggör den demokratiska utvecklingen som samhället är i så starkt behov av.

Liberalerna blev aldrig ett politiskt stabilt parti i de stora politiska svepen för övrigt. Den socialliberala medvetandet har varit stor hos många liberala medlemmar och med stort samhällssocialt patos. Dessa krafter gav liberalism en position, men som helt tvingats åt sidan, i och med den totalitära maktgruppen av nyliberala och konservativa krafter. 

Näringslivet har alltid kommit först hos liberalerna, medan fackföreningsrörelsen ofta missaktats. På något sätt har aldrig liberalerna hittat sig själva. Det kan vi se i dagsläget.

 

Energipopulism

"Mera kärnkraft och billigare bensin"

Moderaterna försökte tvinga på en kvarhållen kärnkraft, trots att hela världen avvecklar den. Kärnkraft är för dyrt, men i synnerhet för riskabelt. Efter detta misslyckade försök bytte Moderaterna till "billigare bensin". Men det visades att bensinen inte är dyrare i Sverige än i övriga Europa. M gör sig själva billiga.

Paul Lindberg: |2019-06-08| Moderaterna tycks vara i panisk skräck av att hitta gångbara argument att kunna driva. Men det blir bara fel, de tycks tänka baklänges. Kärnkraft har sedan länge kapsejsat i hela världen. De största kärnkraftsländerna har inte längre råd att driva dessa kostnadsmagneter – eftersom alla andra alternativ är säkrare och konkurrensdugligare.

Argumentet "billigare bensin" blev ett lika dråpligt och obevandrat blunder. Eftersom petroleum i hela världen går mot sin upphällning så ökar också bensinpriserna i hela världen. Men det finns dock tillräckligt mycket petroleumtillgångar för att miljömässigt kunna kvadda den här planeten. Hur stollig kan M-ledningen vara egentligen?

Stockholmsmoderaterna gör precis tvärtemot sin egen partiledning, de är med och utvecklar kollektivtrafiken, eftersom det är de reella behoven för samhället i vår tid och för framtiden. M i Stockholm har tagit stora steg tillsammans med de gröna partierna och låter kollektivtrafiken växa kvalitetsmässigt. Detta har gjorts istället för bilismens destruktiva påverkan av både miljön, hälsan och ekonomin – med andra ord på alla väsentliga punkter.

De krafter som verkar för billigare bensin och utveckling av kärnkraft är framförallt extremhögern runt om i världen. De vill ha ett samhälle som varit tidigare och fram till idag, det vill säga den mastodontiska konsumtionsindustrin. Kunskapen om hur orealistiskt det är finns inom hela den globala forskningen och de akademiska kunskapskällorna.

Kärnkraft och petroleum är dyra och farliga källor. Vatten, vind och sol är inte gratis, men i långa loppet betydligt billigare och förstör heller inte vår planet. Det gäller att göra rätt mot natur och människor på alla sätt och vis.

STOPPA GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Halvera bilproduktion och flygtrafik nu!

Minska det som orsakar global uppvärmning. Resultaten kan ge nödvändiga effekter med en halvering av bilismen och flygtrafiken. Först när dessa branscher garanterar övertygande säkerhet kan en behärskad tillförlitlig industri tjäna både samhälle och miljöutveckling.

Paul Lindberg: |2019-05-02| Halvera motorvägsprojektet Förbifart Stockholm och möjliggör plats för genomfart av godståg. Granska om den ökade bilismen som Förbifart Stockholm för med sig kan reduceras och istället låta delar av järnvägstrafiken utnyttja biltunnlarna. På så vis kan detta projekt få en vettig ekonomisk och miljöriktig brukbarhet. Motorvägsanvändningen borde kunna förvandlas till samhälleliga nyttotjänster än bara till en ökad massbilism. Låt därför järnvägens godstrafik ersätta långtradartrafiken på motorvägarna.

För klimatets bästa är Förbifart Stockholm det sämsta – det är ett faktum. Förbifart Stockholm kommer att ökar den globala uppvärmningen. Trafikstyrelsen har varit intresseinstitution för bilismens utveckling, och för nedskärningen av tågtrafiken i vårt land. Så har det varit under decennier. Det måste få ett slut, med tanke på den globala uppvärmningen.

MINSKA BILPRODUKTIONEN

Bilreklam ökar jordens uppvärmning

Den enorma bilproduktionen slår alla försäljningsrekord runt hela världen. I kommersiella medier är bilreklam det mest påfallande alstret. Och det har påverkat vår planet högst avsevärt. Bilreklam är alltså medlöparen till jordens uppvärmning.

Paul Lindberg: |2019-04-01| Den nyliberala världsekonomin går före de humanitära behoven i världen, utan någon större hänsyn till den ökade uppvärmningen. Mammons intressen går helt utan tvivel före livet på jorden – det är uppenbart.

Bilindustrin har gjorts till ett av världens mäktigaste konglomerat med en mängd intressen inblandade. Politiskt försvaras det som nödvändigt för jobbens skull. Det är en bedrövlig tolkning. Vad skulle kunna vara viktigare än att rädda planeten från den globala uppvärmningen? Arbeten skapas genom ersättningen av bilindustrin till bland annat kollektivtrafik och framställning av tåg, tunnelbana och spårväg, med mera.

Politiken fastnar i ett oupphörligt nu. Att lära av det förgångna för att med erfarenheten värna framtiden borde vara god visdom. Inom politiken finns också sådan visionär strävan och medvetenhet – bland många. De förlegade traditionalisterna driver det nuvarande industrikomplexet till förbannelse och hotar livet på jorden – de ansvariga missbrukar fullständigt sitt ansvar.

Politiken saknar verkliga visioner för humanitär handlig för livets nödvändigheter. De har klistrats ihop med det egna egot och bilintressen. Förhoppningen av en varaktig bilism som trots allt visat sig vara orealistiskt, är något som inte tycks påverka dessa individer.

Bilismens intressenter hoppas på mirakel. Den globala uppvärmningen ökar olycksbådande, beroende på de massiva utsläppen av koldioxid. Ökningen växer, alla åtgärder har visats odugliga. De så kallade el-bilarna har inte varit till någon större nytta, än att det inte syns några avgaser i städerna. Biltillverkningen i alla processer däremot ökar i takt med den globala uppvärmningen. Det går inte att kringgå den realiteten.

Den enda möjligheten att rädda planeten är att minska bilproduktionen tillsammans med alla andra processer med liknande behov, som exempelvis flygtrafiken, men i en betydligt större omfattning än det som anses nödvändig av idag.

GREENPEACE

SCA - en klimatSCAndal som fortgår

Det skogsskydd som finns idag räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden, för att klara Sveriges miljömål, eller för att uppfylla internationella åtaganden för miljön och klimatet. Vi måste skydda den sista naturskogen vi har kvar. Här har Europas största privata skogsägare, svenska SCA ett jättestort ansvar.

Lina Burnelius: |2019-03-13| Flera forskare har varnat i en artikel riktad till SCA: De har tydliggjort att SCA måste sluta expandera in i den sista "gammelskogen"! Gammelskog har lagrat ofantliga mängder växthusgaser som frigörs när SCA kalhugger den. Det är ohyggligt!

Än så länge hörsammar inte SCA våra krav – men vi ger oss inte förrän SCAndalen upphör. Det är här du kommer in.

Fler än 40 000 personer har skickat mail till SCA:s verkställande direktör med kravet att sluta skövla oersättlig skog. Gör det du också!

Inget gör mig modigare och starkare än när vi tar ställning tillsammans. Om en vecka möter jag åter SCA:s vd Ulf Larsson på deras årsstämma. Klicka på knappen nedan och maila till Ulf Larsson.

Ju fler mail han får, desto tydligare är det att jag inte står ensam på scenen och att han egentligen förhandlar med flera tusentals människor. Människor som vägrar se den sista "gammelskogen" gå förlorad.

Maila till SCA

Bilmarknaden indoktrinerar

Hjärntvätten skapar förstörelse

Mäktig bilmarknad indoktrinerar en hel värld, vilket utvecklats till en eftersträvansvärd guldkista – som omtolkats "för jobbens skull". Och det värderas högre än "för klimatets skull". Det är sjukt. För klimatets skull kan istället jobben öka betydligt, och det är nödvändigt.

Paul Lindberg: Måste bilismen omhuldas? Nej, det borde vara självklart, men den globala bilmarknaden har aldrig varit mer lönsam som idag. Det har lett till att den globala uppvärmningen ökar avsevärt. Varför gör politikerna inga reella insatser för att stoppa klimatutvecklingen? Det görs försök på många håll, men inte inom den ökade massbilismen.

Bilismen är den värsta orsaken till den globala uppvärmningen. Vetenskapligt vet man numera att el-bilar inte minskar den globala uppvärmningen. Troligtvis kan inte el-bilar förbättras till den grad som behoven kräver.

Allvarliga orsaker till att relevanta miljöåtgärder inte görs kan delvis förklaras med att det råder stora politiska motsättningar runt om i hela världen. Den parlamentariska demokratin utsätts allt oftare av introverta stridigheter som får partikrafterna att svikta. USA var på väg att skapa alternativ till de fundamentala behoven för minskningen av koldioxider. Och så kom Donald Trump till makten. Han stoppade förbudet mot kolanvändningen och en hel del andra projekt som minskade koloxiden. Idag ökar istället koldioxidutsläppen i USA, på grund av presidentens åtgärder.

Här ovan har vi några exempel på att parlamentarism och demokrati inte är likvärdigt beroende på hur värderingarna kommer till handling. I Sverige och andra länder tycks parlament ibland paralyseras med handlingsförlamning som resultat. Samtidigt demoraliseras demokratin, och parlamentarismen övergår till andra och mäktigare makthavare, som istället vill bestämma. Den parlamentära ställningen i världen ser ut att helt tas över av den nyliberala makten. Det vill säga den globala storfinansen, med hela världens industrialister som handledare istället för politiker.

SKAPADE SAMHÄLLSKRISER

Banker orsakar boendekriser

Oseriösa banker får både individer och samhällen att rämna. Människors behov av boende har lett till en marknadsmanipulativ kriminallitet. Banker och bostadsmånglare måste avregleras från samhällsbygget. 

Paul Lindberg: |2019-02-21| Vi borde kunna komma till insikt över behovet av en kvalitativ förändring av samhällsordningen. Spekulationsekonomins katastrofala omfattning måste avväpnas. Behovet finns för ett näringsliv i balans, utan koppling till spekulationsekonomi, för en öppnare och mer innerlig demokrati som gynnar alla människor. Samhällsekonomin måste ställas till förfogande för demokratins utveckling, med ett näringsliv som underställs demokratins objektiva intressen. I dag är det precis tvärtom.

Ägarinvesteringar i värdepapper, som spekulativ handelsvara, gynnar däremot odemokratiska, destruktiva och asociala samhällsförhållanden.

Min mening är att den nuvarande "spekulationsekonomin", som alltså grundar sig på nyliberalism – laissez faire, en idé från 1700-talet, åstadkommer alltför stora vågspel för hela världen. Det skapas instabilitet inom i stort sätt alla människornas förehavanden. Det handlar om en riskfylld ekonomisk och moralisk urartning, med en spekulativ överkapitalisering av fiktiva ekonomiska värden som inte har någon realiserbar verklighet. Följden av fiktiva övervärderingar övergick i en gigantisk överbelåning, vilket alltså bara handlar om spekulativ illusionism.

Perspektiven av att frenetiskt söka rädda de ekonomiska värdena i de fiktiva tingen, som exempelvis boendemarknadens övervärdering, kan komma att bli låntagarnas härdsmälta. Samtidigt skulle en spekulationskris på boendemarknaden kunna ge upphovet för en ny ekonomisk politik, där spekulationsekonomin tvingas upphöra inom merparten av ekonomiska sektorer som i dag bara har fiktiva värden, men som i dag bara kan upprätthålls med konstgjord andning. Luften för konstgjord andning tar snart slut, och luftbubblan imploderar.

Riskkapitalister har själva uttryckt det så, att de inte sysslar med moral, utan med affärer. Det säger en hel del om orsaken till samhällsordningens kriser. 

Personligen tror jag på ett mångfaldigt företagande, med både privata och samhällsdrivna företag, som kreativa och spännande former för ändamålsenlig utveckling. Det är bland kreativa innovationer som samhällsgemenskapens mervärden skapas, men som den giriga "spekulationsekonomin" strävar efter att erövra. 

Ett sunt och välmående företagande, tillsammans med en sund offentlig sektor, är antagligen den allra bästa jordmånen för ett stabilare kvalitetssamhälle. Viktigast av allt är säkert den goda viljan.

MENINGEN MED LIVET!

Svårt att vara människa

Allra svårast blir det för dem som får uppleva den globala uppvärmningen fullt ut. Och till och med dör på grund av den nuvarande maktens ansvarslöshet och försummelser. "Bilproduktionen för jobbens skull"? Har det argumentet en verklig realitet? Ja, kanske, men mindre av betydelse om livet på jorden står på spel. Bilproduktionen och bilismen är i realiteten klimatuppvärmningens våldsverkare.

Paul Lindberg: Nu, i elfte timmen kommer förslag om att bygga nya elmotorer för bilar om två år. Detta  eftersom nuvarande elbilar är lika skadliga för klimatuppvärmningen som vilka andra bilar som helst. Hela den förljugenhet om så kallad klimatanpassad bilproduktion har kantats av en mängd besvikelser på grund av opålitlighet och lögner. Det finns knappast några klimatsmarta bilar att prata om över huvudtaget.

Bilproduktionen i världen måste antagligen halveras för att göra intryck på klimatuppvärmningen. Den övriga hälften av bilproduktion måste snabbt klara av att bygga verkliga "klimatsmarta" bilar. Om sådana bilar kostar, så är det en sak, bara de inte under industriframställningen eller i användningen påverkar den globala uppvärmningen. Det är en rimlig nödvändighet. Så länge bilproduktionen efterlämnar det minsta utsläpp som påverkar klimatuppvärmningen så måste den avbrytas. Det är nödvändigt!

Bilmarknadens massförsäljning påverkar tidernas värsta reklam- och annonspådrag. I stort sett påverkas alla medier. Det ger profit inom åtskilliga branscher inom industriländerna. Detta konglomerat av gemensamma ekonomiska intressen har en mycket stor betydelse ifall klimatuppvärmningen ska kunna stoppas. Om det för dessa intressenter väger att fortsätta i samma spår, eller att ändra inriktning för nya verksamheter, det kan ha stor betydelse för vad som händer framöver. Hoppas de har egna barn, så att de kan rädda deras och andras framtid.

Det rör på sig. Inom olika företagsbranscher ser man vad klimatutvecklingen betyder för deras utsikter. En del intressenter vill klargöra att det är andra branscher som är värstingar medan den egna branschen bara blir bättre och pålitligare, och så vidare. Det kan visserligen vara ett positivt tecken kring nya ställningstaganden inför klimatuppvärmningen. Exempelvis anser flygbranschen att bilindustrin är värstingen, medan andra intressenter tycker att både bilbranschen och flygbranschen kan minska betydligt. 

Tågbranschens utveckling av snabbtåg har uppmuntrat olika intressenter för bästa tekniska lösningar, medan flygplanstillverkare menar att el-flygplan är lösningarna istället för snabbtåg. Dessa tankar står emellertid ganska långt från realiserande. Men framtidens attacker mot klimatuppgången har verkligen kommit igång. Till dess måste bilismen och flygandet minska till omkring hälften.

GREENPEACE SVERIGE:

Varning för ökad klimatuppvärmning!

Över hela världen växer just nu en global motståndsrörelse. Barn och unga deltar i skolstrejker och demonstrationer för att protestera mot politiker och beslutsfattare som inte tar klimatförändringarna som hotar vår planet på allvar. Vi blir allt fler som visar att vi har fått nog av tomma löften och kräver kraftfulla åtgärder.

Rolf Lindahl : Nu är det dags att göra allt vi kan för att stoppa klimatförändringarna som hotar allt liv på vår planet. Vi behöver ditt stöd så vi kan göra ännu mer. Med ditt stöd kan vi informera och engagera fler människor, organisera stora, globala demonstrationer och aktioner samt sätta ännu större press på våra politiker.

Kraftfulla åtgärder är nu nödvändigt! Vi människor får ta vårt ansvar, men det är beslutsfattarna som måste göra de största förändringarna. Våra svenska beslutsfattare måste nu få igenom de kraftfulla åtgärderna för en hållbar framtid, även om utmaningarna känns enorma.

Fossila bränslen måste fasas ut och förnyelsebara energilösningar måste implementeras.

Skogar och andra naturliga ekosystem måste skyddas eftersom de binder upp kol.

Vi måste skydda våra hav, eftersom haven reglerar jordens temperatur och producerar syre.

Att leva klimatvänligt och hållbart måste bli enklare för alla

Det är nu vi bestämmer vilken planet vi lämnar över till nästa generation. Det är nu vi måste samla kraften att få igenom de förändringar som krävs för att rädda vår gemensamma framtid.

VAPENEXPORTEN BITER

Sveriges export av vapen för krigens skull

Svensk neutralitet och egen vapenindustri inrättades för ett oberoende av bland andra Nato. Sverige skulle tillverka ett eget vapenförsvar – för ett svenskt militärt behov. Istället utvecklades vapenindustrin till lönsam vapenexport för världens krigshärdar

Paul Lindberg: Sverige tillhör gruppen världens värsta vapensmedjor i relation till folkmängden. När svenska försvarsministern uttalar bristerna av att kunna försvara landet så beror det till stor del på att vapnen har sålts i allt för stor mängd till många länder, bl.a. krigförande länder. Det visades lönsammare att exportera vapnen än att skydda landets behov, som var de ursprungliga besluten.

Vapen i sig orsakar krig. I flera krigförande länder har dessa vapen använts i krig, och köps även i dag av länder i krig. Detta innebär brott mot svensk lagstiftning. Utan vapen är det svårare att kriga. All vapenupprustning har oftast lett till krig. Att sälja vapen till krigförande länder är också sveket mot FN:s statuter. Svensk vapenexport till vilka länder som helst är infantila argument med argumentet: eftersom andra länders vapensmeder gör det så kan Sverige också göra det.

Sveriges neutralitet punkterades. Sverige har haft stridsövningar med Nato och med USA och därmed är neutraliteten i praktiken upplöst. Och det kostar. Eftersom Ryssland och Nato utgör fiendskap med kraven av vapenupprustning, så leder det till vapenupprustning så att även Sverige ska kunna kriga. Men avskrämmande upprustning är knappast trovärdigt, det har aldrig fungerat. Atombomber kanske, men de utgör i så fall det största hotet om något.

Svenska vapen biter. Många människor, män kvinnor och barn, drabbas av svenska vapen i olika krigshärdar i världen. Om FN fungerat, så som var avsett med denna organisation, skulle motsättningar kunna lösas på ett mer civiliserat sätt. Nu är det inte så, och idealen för fred och mänsklig säkerhet saboteras av helt värdelösa och korrumperade maktmänniskor.

GREENPEACE

Efter FN:s klimatmöte: Tiden för handling är nu  

Budskapet från FN:s klimatpanel är tydligt: för att nå klimatmålen och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behövs omedelbara åtgärder och en aldrig tidigare skådad förändring  i alla delar av samhället. En helt central del av denna omställning är att vi måste sluta investera i smutsig fossil energi.

Frode Pleym: Efter klimatmötet i Polen och riksdagens nedskärningar av miljö- och klimatsatsningar är det tydligare än någonsin – vi kommer inte att lyckas utan ett kraftigt tryck från många organisationer och människor. Vi ser saker hända: rörelser skapas, människor organiserar sig. Du kan vara en del av denna rörelse!                  

När vi nu ser att de globala ambitionerna vad gäller klimatet inte ökar så är det extra viktigt att enskilda länder som Sverige axlar ledartröjan! Sveriges politiker måste fatta beslut som minskar utsläppen i den takt som Parisavtalet kräver. Därför är det också oansvarigt att riksdagen i förra veckan godkände en budget som prioriterar ned klimat och miljö.

Vi har en koldioxidbudget. Den krymper stadigt. Hjälp till att stoppa underskottet i vår globala budget : se till att våra pensionspengar inte investeras i det som förstör vår planet allra mest!

Ta första steget till handling - skriv under och få AP-fonderna att flytta pengarna från smutsig energi. världens ledare ökade inte sina ambitioner. Nu är civilsamhällets roll viktigare än någonsin och vi hoppas att du vill vara med oss!                  

Kristna Fredsrörelsen

"Stefan Löfven har ingenting lärt"

Stefan Löfven kallades till Stockholms tingsrätt angående sin kontakt med en korruptionsåtalad lobbyist som deltagit i JAS-försäljningen till Brasilien. Även personer från SAAB:s styrelse väntas vittna.

Jöran Lindeberg:  Korruption och vapenaffärer går hand i hand. Det är pinsamt att Sveriges statsminister ens varit i närheten av denna affär, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker. Hon säger att ”Stefan Löfven har inget lärt av tidigare korruptionshärvor”

Ingen är misstänkt för något brott, utan de är kallade för att bidra med information till en rättsprocess i Brasilien där förutom lobbyisten Mauro Marcondes även Brasiliens förre president Lula da Silva står åtalad, uppger Aftonbladet.

Avtalet med Brasilien är värt 39 miljarder kronor och trädde i kraft 2015. Nu arbetar SAAB och Stefan Löfven vidare på att sälja in en ännu större order av JAS-plan, denna gång till Indien i samarbete med den sedan tidigare korruptionsanklagade miljardären Gautam Adan.

– Stefan Löfven verkar inte blivit avskräckt av den brasilianska korruptionshärvan utan fortsätter att prioritera vapenindustrin framför att representera demokratin och regeringens feministiska utrikespolitik, säger Lotta Sjöström Becker.

Europas stater och människovärdet

Europa för asylrätten och flyktingmottagande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel.

Daniel Bramsell:  I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Nästa år är det 20 år sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999, då grunderna för EU:s asyl- och migrationspolitik lades. Uttalandet har sin grund i det omfattande arbete som kyrkorna bedriver för och med människor på flykt runt om i Europa. Att välkomna främlingen och värna om den som behöver skydd och stöd är ett uttryck för kristen tro och för det arv som format Europa.

– Med uttalandet vill vi uppmana till engagemang för säkra flyktvägar som räddar människoliv, och rätten till att få sina behov av skydd prövade. Det handlar om ett solidariskt mottagande där alla bidrar med det de kan genom ett välkomnande och inkluderande samhälle, och ett värdigt och respektfullt samtalsklimat, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Uttalandet överlämnades av företrädare för Churches’ Commission for migrants in Europe(CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CEC) till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, med ansvar för dialog med religiösa och konfessionslösa organisationer.

OXFAM

Nya regler mot otillbörlig livsmedelshandel

Europeiska kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna har kommit överens om ett direktiv om att förbjuda otillbörliga handelsmetoder i handeln med livsmedel. Direktivet syftar till att förhindra orättvisa metoder som stora europeiska livsmedelsaktörer använder för att pressa sina leverantörer. Nu måste det ratificeras av parlamentet och medlemsstaterna innan det blir EU-lagstiftning.

Robert Höglund:  Oxfams expert på ekonomisk rättvisa i EU Marc-Olivier Herman, säger:“Oxfam välkomnar de nya reglerna som ett viktigt steg i kampen mot fattigdom, ojämlikhet och orättvisa metoder i EU:s livsmedelshandel. Reglerna skyddar människor som producerar maten, både inom och utanför Europa. Genom att förbjuda de orättvisa handelsmetoder som livsmedelskedjor använder för att pressa sina leverantörer bidrar EU till att få stopp på det mänskliga lidandet bakom vår mat.

”Organisationer i civilsamhället kommer att kunna lägga fram formella klagomål mot livsmedelsaktörer på uppdrag av livsmedelsproducenter om exploatering uppstår. Denna frihet är avgörande för att bekämpa det klimat av rädsla som för närvarande finns i den globala handeln med livsmedel.

”Även om detta är ett viktigt första steg behövs ytterligare åtgärder. När dessa nya regler blir lag bör EU:s medlemsländer utvidga listan över förbjudna otillbörliga handelsmetoder och se till att deras nationella myndigheter har möjlighet att vidta åtgärder mot livsmedelsaktörer som missbrukar sin makt.”

Övrig information:

  • Oxfams EU Economic Justice Policy Lead, Marc-Olivier Herman, finns tillgänglig för intervjuer i Bryssel.

  • Den överenskommelse som uppnåtts i dagens förhandlingar måste ratificeras av Europaparlamentets och EU-medlemsstaternas plenum.

  • För mer bakgrundsinformation, se Oxfams analys av det ursprungliga förslaget från Europeiska kommissionen och läs TraidCrafts blogg.

  • Oxfam lanserade nyligen en kampanj för att uppmana livsmedelsaktörer och regeringar att förbättra arbetsförhållanden, öka öppenhet om var maten kommer från, ta itu med diskriminering mot kvinnor och se till att en större del av vad konsumentpriset på mat når de människor som producerar den.

 

 

KLIMATÅTGÄRDER

Sverige borde gå först! 

Minska bilismen i storstäderna! 

Som upptakt till stoppet för den globala uppvärmningen kan den enklaste åtgärden vara den effektivaste – att minska den privata biltrafiken till hälften i Sveriges storstäder. Det skulle ge resultat per omgående. Utveckla istället kollektivtrafiken i dessa tätorter för en funktionsduglighet som passar människorna och miljöbehoven.

Paul Lindberg: Förbättrad kollektivtrafik, och minskad privatbilism i Sveriges större städer skulle minska de skadliga utsläppen. Koldioxidutsläppen utgör ett av de värsta hoten mot hela mänskligheten. Kärleken till bilen är ett globalt fenomen som måste kunna övergå till kärleken för livet och naturen – bland annat för överlevnadens skull.

När debatten om den globala uppvärmningen gick igång, för decennier sedan, var det experterna inom klimatforskningen som först förstod vad som väntar oss. Med tiden växte kunskapen, men istället för åtgärder uppfanns konceptet "miljöbil" som skulle rädda miljön. Miljöbilar möjliggjorde istället en försäljningsökning som slog alla rekord. Det blev istället comme-il-faut att köpa vilka bilar som helst. Det blev stora bilar med starkare motorer, men knappast miljövänligare – det som kallas green wash. Mängden bilar ökade katastrofalt och med detta ökade koldioxidutsläppen.

Idag ökar koldioxidutsläppen både i Sverige och i den övriga världen. Därför är det viktigt att komma med effektiva åtgärder snabbast möjligt – helst nu! Sedan är det försent! 

70 miljoner personbilar tillverkas per år i världen. Inkluderar vi vans och små lastbilar blir siffran omkring 90 miljoner per år. Biltillverkning är den största verkstadsproduktion genom tiderna. Då är inte vanliga lastbilar och långtradare medräknade. Oavsett nyttograden av denna gigantism så kan kontentan för människan vara dess uppgång och fall. Vi kanske har vunnet industrialismens höjdpunkt med resultatet av en skottskadad planet för nästkommande generationer. Det ansvaret väger tungt på alla människor på denna planet.

Framställning av bensinbilar eller elbilar avger ungefär lika stora negativa värden – men på olika sätt. Elbilens batteritillverkning motsvarar många tusentals körningar med en bensin- eller dieselbil. Elbilen är faktiskt inte speciellt klimatsmart. Det är framförallt vid alla bilars tillverkning som hållbarheten kommer på skam.

Trolleriet med el-bilen är att den för bilägaren är fri från koldioxidutsläpp. Men att det vid tillverkningen av samma elbil avger mängder av koldioxid.

Nuvarande elbilar, exempelvis bilmärket Tesla, presterar för en enda elbil mellan 15 och 20 ton koldioxidutsläpp – bara för batteritillverkningen. Elbilarna avger alltså ungefär lika mycket koldioxid som bensin- och dieselbilarna, i det långa loppet. Elbilar skadar klimatet så som bensin- och dieselbilar.

Det har slagits fast av IVL, Svenska Miljöinstitutet för Energimyndighetens och Trafikverkets räkning som visar att batteritillverkningen till el-bilar är så pass energikrävande att klimatnyttan i det stora hela försvinner.

Det finns alltför många miljö- och energiproblem vid biltillverkning. Råmaterial, exempelvis metaller av en mängd olika speciella slag, hämtas från marken, mestadels dagbrott, vilket i många länder skapar skarp miljöförstöring och förgiftningar bland djur och människor. Odlingsmarken görs många gånger oanvändbar.

Miljöförbättringar har säkert gjorts på sina ställen, men långt ifrån de accelererande behoven. En säker sak är att bilismen av idag påverkar den globala uppvärmningen på ett alltför överhängande sätt. Koldioxidutsläppen måste omedelbart stoppas till nollpunkten. Så förhåller sig läget för planeten Jorden!

Det som irriterar mig mest är det asociala sveket mot den yngre generationen och kommande generationer.  

 

 

Greenpeace

Oljejätten Shell gav upp exploateringen av Arktis

I Januari 2015 trodde nog ingen att Shell skulle stoppa sin oljeborrning i Arktis redan innan årets slut. Oljejätten hade under flera år försökt öppna nya oljefält i Alaska – helt utan hänsyn till klimatet eller miljön.

Frida Bengtsson: |2017-05-03| Under de här åren protesterade flera miljoner människor tillsammans med oss mot deras planer. Kravet var enkelt; området måste skyddas från exploatering. Shell vek sig till slut för trycket och gav upp sina destruktiva borrplaner i Arktis. En historisk seger för miljörörelsen!

När människor enas runt en fråga kan vi åstadkomma stordåd. Liknande strider pågår fortfarande världen över. Jag har tidigare skrivit till dig om en av dem – Amazonrevet. 

Varmt tack om du redan gett en gåva! Om du inte har gjort det, så kan du fortfarande vara med och bidra till att skydda det här unika området.

Ekosystemet kring Amazonrevet och Amazonflodens mynning har inte ens utforskats ordentligt, men oljebolagen står redan i kö för att få borra i området. Jag vill inte tänka på vilken förstörelse ett oljeutsläpp skulle orsaka det känsliga ekosystemet och de sjökor, fåglar och koraller som lever där.

Vi kan se till att revet skyddas från oljeexploatering. Över en miljon människor har redan skrivit under för att skydda området och i slutet av mars skrev tusentals till oljebolaget Total för att kräva att de avstår sina planer att borra vid revet.

Tack vare engagerade människor kan vi åstadkomma förändring. Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och försvara Amazonrevet genom att ge en gåva. Att vi fick Shell att lämna Arktis var fantastiskt. Nu ser vi till att det även händer vid Amazonrevet!

PS. Stöd gärna kampen för att skydda revet och dess invånare här eller swisha till 901 24 02.

Tack för att du är med och gör skillnad!

CARL THAM: DALADEMOKRATEN

"Överdrivna hotbilder mot Sverige"

I en ledarartikel i Dalademokraten skriver Carl Tham att regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Tham menar att försvarsminister Peter Hultqvist inte främjar avspänningen i vår del av Europa. "Försvarsministern skickar fram det ena aggressiva anförandet efter det andra, vilket inte alls delas med Europas övriga länder.

Paul Lindberg: |2017-06-01| Peter Hultqvist rumlade om i famnen på Trumps försvarsminister (James ”Mad Dog” Mattis) under sitt besök i USA. Hoten enligt den svenska försvarsministerns mening är uteslutande Ryssland och Kina, och det är USA som måste upprätthålla världsordning och fred. 

Hultqvists extrema uppfattningar var utan sans och reson, med en total brist på nyansering av faktiska realiteter. 

Carl Tham uttrycker i sin ledarartikel "att Trumps USA skulle vara den fredliga världsordningens särskilda väktare är en åsikt som den svenska regeringen nog är ganska ensam om. Bara Trumps globala miljöpolitik är ett större hot mot världen än ryska aggressioner i Ukraina. Men USA har inte heller tidigare varit någon pålitlig garant för en internationell världsordning annat än när den gynnat USA:s ekonomiska eller politiska intressen. Trump är inte den första amerikanska president som misstror och underminerar Förenta Nationernas arbete."

Action Aid

Extrem torka i östra Afrika

Månader av torka har försatt 20 miljoner människor i hunger, tvingat familjer att sälja sin boskap och lämna hemmet för att klara försörjningen. Betesmarker har utarmats och det har skett en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Under dessa extrema förhållanden varnar ActionAid nu också för risken för våld mot kvinnor och flickor.

Sara Hjelm: |2017-04-28| I Somalia är mer än sex miljoner människor i akut behov av hjälp. I Somaliland, där 80 procent av all boskap dött till följd av torkan, har ActionAid rapporterat om att kvinnor och flickor lever i farliga förhållanden. Mödrar begränsas till att äta en måltid om dagen och sexuellt våld ökar i takt med att kvinnor och flickor söker efter vatten.

"Just nu i Somaliland finns en skärande hunger och det är kvinnor och flickor som är i störst fara. Vi får in rapporter om att kvinnor och flickor attackeras när de går för att söka efter vatten", säger ActionAid’s landschef i Somaliland, Sadia Abdi.

I Kenya, där närmare tre miljoner människor är i behov av humanitär hjälp på grund av torkan får kvinnor och flickor gå allt längre för att hämta vatten, promenader på mer än nio kilometer är inte ovanliga.

"Kvinnor och flickor i de drabbade delarna av Kenya riskerar att bli utsatta för sexuellt våld när det hämtar vatten. Som en följd av torkan möter kvinnor och flickor i vissa fall en trippel rädsla; att överleva, ta hand om sina familjer och att undvika sexuellt våld. Det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra svält, sexuellt våld och samhällen i kollaps”, säger Ruth Masime, policyansvarig på ActionAid Kenya.

ActionAid samarbetar nu med lokala kvinnogrupper som har bäst kännedom om hur behoven ser ut och kan leda arbetet med att identifiera de människor som är i störst behov av hjälp. På så sätt bidrar de till en rättvis och effektiv fördelning vid matdistribution och andra akuta insatser. Vi prioriterar alltid kvinnor (i synnerhet gravida och ammande mödrar), barn och äldre människor, eftersom de tillhör de hårdast drabbade grupperna. Genom att satsa på kvinnligt ledarskap i det humanitära arbetet minskar kvinnornas egen utsatthet, samtidigt som vi når fler, kan ge bättre respons och dessutom öka kvinnors status i samhället.

 

Kristna Fredsrörelsen

Manifestation mot vapenexport i Uppsala

En manifestation utfördes på Celsiustorget som på ett uttrycksfullt sätt åskådliggjorde konsekvenserna av den svenska vapenexporten. Parollen var ”Nej till svensk vapenexport – Ja till human flyktingpolitik”. 

Jöran Lindeberg: |2017-04-28| Nej till svensk vapenexport. I Uppsala ägde den Kristna Fredsrörelsens rörelsehelg rum, med årsmöte i Missionskyrkan (S:t Olofsgatan 40). Som värd stod Uppsala lokalgrupp. Under rörelsehelgen genomfördes två arrangemang som var öppna för allmänheten. Programpunkterna gällde om svensk vapenexport med deltagande av Linda Åkerström från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen.

Ja till human flyktingpolitik: Under 2016 ändrade Sverige reglerna för asylsökande, vilket innebär tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad möjlighet till familjeåterförening. Samtidigt ökade värdet på exporten av krigsmateriel med ca 45 procent jämfört med föregående år och nådde knappt 11 miljarder kronor.

– Så länge vi är en av världens största vapenexportörer är det minsta Sverige kan göra att ta emot alla de människor som flyr undan krig och konflikter. Därför säger vi idag nej till svensk vapenexport och ja till en human flyktingpolitik, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

 

AMNESTY SVERIGE

Idag kan Lundin ge offren upprättelse

Ägare i Lundin Petroleum bör uppmana bolaget att gottgöra de som drabbades av verksamheten i Sudan skriver vi, Amnesty, PAX och Fair Finance Guide i en debattartikel på dagen för Lundins årsstämma.

Anna Lindenfors, m.fl.: |2017-05-04| Svenska banker och AP-fonder har brustit i ansvar som ägare i Lundin Petroleum, när de inte agerat kraftfullare på de anklagelser som riktats mot bolagets verksamhet i Sudan mellan åren 1997 och 2003, skriver vi i debattartikeln som även lyfter fram rapporten Fuel for conflict som tagits fram av Swedwatch och Fair Finance Guide.

Rapporten visar att ytterst få av fyra AP-fonder och sju svenska storbankar har ställt krav på Lundin att ta sitt ansvar för de drabbade i Sudan eller att ens utreda frågan. När tillfälle uppstod att få mer information om anklagelserna mot Lundin genom tillsättandet av en oberoende utredning, ett förslag som lades fram på bolagsstämman 2012, röstade endast två av dem för förslaget.

Både bankerna och AP-fonderna säger sig följa FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. För att leva upp till dessa, och förvalta sina kunders och pensionssparares förtroende, bör de omgående genomföra risk- och konsekvensanalyser för sina investeringar i Lundin med fokus på verksamheten i södra Sudan 1997 till 2003, och öppet redovisa resultaten. De bör även använda sitt inflytande som ägare och uppmana Lundin att ta ansvar genom gottgörelse eller andra åtgärder.

Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige

Jakob König, projektledare Fair Finance Guide, Sveriges Konsumenter

Egbert Wesselink, senior advisor, PAX

Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch

 

WE EFFECT

Kvinnor är nyckeln till en värld utan fattigdom

Om fattigdomen i världen bara hade ha ett ansikte skulle det föreställa en kvinna. Hon skulle bo på landsbygden. Kanske skulle hennes namn vara Faith. Men i Faith ser vi inte problemen. Vi ser framtiden. Om vi menar allvar med att utrota fattigdomen, måste vi ge kvinnor som Faith en röst. Både bildligt och bokstavligt.

Marcus Lundstedt: |2017-04-22| De flesta som lever i fattigdom på jorden försörjer sig på ett litet jordbruk. 70 procent av dem är kvinnor. Det är en tuff tillvaro, när varje morgon innebär en oro för hur dagen ska bli. Kommer regnet? Får vi mat på bordet idag? I morgon? Hur ska det gå för barnen?

Kvinnor har nästan alltid mycket sämre möjligheter än män. Möjlighet att få bestämma över ekonomin och marken som huset står på. Att kunna ta ett jobb eller ett förtroendeuppdrag. Det är inte bara orättvist, det är dessutom slöseri.

Vi vet att kvinnor är nyckeln till en värld utan fattigdom. Om kvinnor och män hade samma förutsättningar menar FN att skördarna skulle kunna öka så mycket att fler än 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga.

Låt siffran sjunka in. Den säger mycket om varför We Effect arbetar med starkt jämställdhetsfokus.

I dag är Sverige ett av världens rikaste länder och bäst i världen på jämställdhet. Det är ett resultat av politiska beslut. Men också ett resultat av att många modiga kvinnor vågade gå före, bekämpade fördomar och tog plats. Vilka krafter behöver vi stödja för att andra länder inte ska vänta lika länge som vi i Sverige fick göra? Världen behöver fler flickor i skolan, fler kvinnliga företagsledare och gärna också fler kvinnliga presidenter som förebilder.

Tycker du också att det låter rimligt? Det finns många sätt att stödja We Effects arbete, både som privatperson och som företag. Ge en gåva, bli månadsgivare eller läs mer och dela jämställdhetseffekten. Tillsammans kan vi skapa en rättvisare värld och utrota fattigdomen.

 

SKMA

Judehatare bakom Granskning Sverige

Youtube-kanalen Granskning Sverige sprider fientlighet mot minoriteter, invandrare, journalister, politiker och andra opinionsbildare. Kanalen, som är populär i såväl SD- som nazistmiljöer, har även uttalat sig positivt om s.k. historierevisionism. 

Grovt judehat och rasism: |2017-04-20| Arbetsmetoden är att med hjälp av påhittade identiteter lura till sig telefonintervjuer med offentliga personer som klipps om och redigeras hårt för att passa budskapet. Verksamheten genomlystes i ett uppmärksammat reportage i Eskilstuna-Kuriren 16/2.

Namnet på en av de drivande bakom kanalen avslöjades nyligen och Expo (3/3) kunde visa att denne person, Fabian Fjälling, återkommande givit uttryck för grovt judehat och rasism. Fjälling har bl.a. kallat Förintelsen en ”lögn” och säger sig ha ”blivit religiös av att studera judarnas ondskefulla inflytande i världen”.

En person som i eget namn varit en frontfigur för Granskning Sverige är Nina Drakfors, SD-politiker i Skara. Till Eskilstuna-Kuriren säger hon att hon lämnade projektet i december 2016. Enligt Expo fortsätter Drakfors emellertid att stödja kanalen i sociala medier.

SKMA= Svenska Kommitén Mot Antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

 

Rädda Barnen 

Uteblivna regn närmar sig svältkatastrof

Antalet barn i Somalia som är livshotande undernärda fortsätter att öka, visar en studie av Rädda Barnen. Av de barn i det autonoma Somaliland som Rädda Barnen undersökt har andelen måttligt eller allvarligt undernärda ökat från 11 till 26 procent mellan februari och mars. I distrikten Badhan och Adado i Somaliland är sju procent allvarligt undernärda.

Anders Maxson: |2017-04-21| I Huvudrdistriktet, som var ett av de som drabbades svårast under svältkatastrofen 2011, har man funnit ett alarmerande högt antal barn som slutat växa på grund av dålig näringstillförsel.

 – Vi står nu på randen av en storskalig katastrof i Somalia, när tre fjärdedelar av landets tamboskap har dött, vattenreservoarerna är tömda, och antalet undernärda barn ökar, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Färre än tio procent av barnen i Somalia är för närvarande registrerade i någon form av stödverksamhet för undernäring, så att de kan få tillgång till extra näringstillförsel. För att undvika en upprepning av svältkatastrofen 2011, då över 250 000 människor svalt ihjäl, behövs en omedelbar utökning av hjälpinsatserna i landet.

 – April är normalt den blötaste månaden här, men i år har det fortfarande knappt regnat överhuvudtaget. Man ser döda djur överallt, och det finns inga grödor någonstans. Folk har slut på vatten och barnen blir sjuka hela tiden. Man har helt enkelt uttömt alla möjligheter att klara sig själva. Och då vet vi att det är barnen som drabbas värst, säger Hassan Saadi Noor, Rädda Barnens landchef i Somalia.

Torkan i landet har inneburit att omkring 6,2 miljoner människor är direkt beroende av akuta hjälpinsatser, och ytterligare omkring 8,3 miljoner människor i angränsande Kenya och Etiopien är också i behov av stödåtgärder.

– Nu spelar det egentligen inte längre någon roll om regnet kommer eller inte. Barn är undernärda i en alarmerande omfattning – nu. Det behövs en enorm insats från oss och andra organisationer på plats för att undvika en upprepning av 2011, säger Elisabeth Dahlin.

Under de senaste tre månaderna har Rädda Barnen kunnat erbjuda stöd till mer än 3 miljoner människor i Somalia, bland annat genom vattenleveranser till de mest utsatta områdena, och genom mobila sjuk- och hälsovårdsteam som ger medicinsk hjälp och stöd för sanitet och hygien.

Undersökningen finns för nedladdning nedan.

 

Amnesty International

Peru: Domstolsbeslut milstolpe för miljörförsvarare

Ett beslut i Perus Högsta domstol den 3 maj markerar slutet för den rättegång som pågått mot Máxima Acuña, självförsörjande bonde i Cajamarcaregionen i norra Peru, som har en tvist med Yanacocha gruvbolag om äganderätten till marken där hon bor. Familjen har upprepade gånger blivit hotad och trakasserad av polisen, och även blivit tvångsavhysta.

Ami Hedenborg: |2017-04-21| Amnesty International välkomnar beslutet och säger att det är en en milstolpe för miljöförsvarare i landet.

Många miljöaktivister i Peru har kriminaliserats genom att rättsprocesser satts igång utan grund. Syftet har varit att, förutom att peka ut dem som brottslingar, trötta ut dem och hindra dem från att utföra sitt legitima arbete för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Myndigheterna måste vidta effektiva åtgärder för att stoppa användningen av det straffrättsliga systemet för att skrämma och trakassera människorättsförsvarare.

Amnesty har sedan 2013 haft aktioner för Máxima Acuña, senast i den omfattande kampanjen Skriv för Frihet i slutet av 2016. Som ett resultat av den kunde den 14 februari i år en delegation från Amnesty överlämna mer än 150 000 solidaritetshälsningar från hela världen till Máxima och hennes familj, och med uppmaning till den peruanska regeringen att skydda henne mot attacker, trakasserier och hot.

Samma dag hon fick besök av ministern för rättvisa och mänskliga rättigheter för att bekräfta att de försiktighetsåtgärder som beviljats Máxima Acuña av Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter genomförts.

Läs mer här:

VÄRLDEN

Trump-minan – Tipping points

Ulf Svensson: |2016-11-09|  Donald Trump är nyvald president i USA. Tyvärr var det inte helt oväntat. Omen har funnits under en lång tid där Brexit, valet av ny president i Filipinerna, Viktor Orbáns härjningar i Ungern, situationen i Turkiet, flyktingkriserna, Syrienkrisen, orkaner med flera kriser i globaliseringens och klimatförändringens spår. När ekonomiska och andra typer av klyfter ökar i ett samhälle, snarast till följd av en avsaknad av politik, skapas ett politiskt tomrum som fylls av andra krafter. Vi ser samma utveckling i Sverige. Frågan är om de amerikanska väljarna kommer att bli nöjda eller inte. Detta kommer snart att visa sig.

Infrastruktursatsningar istället för klimatfonder

Vi har tidigare skrivit om infrastrukturskulden i både Sverige och USA. Den är gigantisk och ett konkret budskap från Donald Trump är att han kommer att ställa in betalningarna till klimatfonden och satsa på att rusta upp vägar, flygplatser, hamnar, elsystemet med flera grundläggande samhällsfunktioner.

Fortsättning följer

Just nu är det omöjligt att helt och fullt förstå innebörden av det som skett i USA. Däremot är det helt klart att våra politiker måste skärpa sig. Det gäller allt från att utnyttja det svenska samhällssystemet för egen ekonomisk vinning och andra förmåner och istället börja leverera handfast politik på områden som skolan, transporterna, miljön, bostäder, markanvändningen med flera områden centrala för framtiden. Nu gäller att inte tippa åt än det ena hållet eller det andra utan rakryggat och intellektuellt ta tag i aktuella politiska frågeställningar.

 

KVINNA TILL KVINNA

EU måste snabba upp asylprocesserna

Företrädare för syriska flyktingar kräver i ett öppet brev att EU snabbar upp asylprocesserna, garanterar utbildning och skolgång inom trettio dagar och tar emot långt fler syrier på flykt. Dessutom att EU ökar medvetenheten om det könsbaserade våld som främst kvinnor på flykt utsätts för.

Anna-Carin Hall: |2016-09-19| I ett öppet brev till EU:s utrikesminister Federica Mogherini riktar företrädare för syriska flyktingar nu skarp kritik mot toppmötet. Maria Al Abdeh från Kvinna till Kvinnas syriska samarbetsorganisation Women Now i Libanon är en av dem som protesterar mot att flyktingarna själva är helt utestängda från samtalen om flyktingkrisen. Det 22-sidiga slutdokument som har tagits fram inför mötet kallas av undertecknarna för ”ett skamligt misslyckande”.

– Om EU:s migrationspolitik ska ses som legitim och hållbar måste vi som berörs också ha möjlighet att påverka besluten som tas, säger Maria Al Abdeh, som kommer delta vid ett sidoarrangemang till toppmötet i New York för att föra fram syriska flyktingars perspektiv.

Tolv miljoner syrier är på flykt, varav sju miljoner inom landet. Det gör syrierna till världens just nu största flyktinggrupp. Enligt brevet har EU hittills bara tagit emot knappt åtta procent av dessa tolv miljoner. Undertecknarna menar att EU måste ha högre mål och ta emot minst tio procent (runt 1,2 miljoner) av den totala syriska flyktingpopulationen varje år.

Det öppna brevet poängterar att syriska flyktingar också behöver: Säkra flyktvägar; Snabbare asylprocesser och kortare väntetid för familjeåterförening; Rådgivning och stöd kring könsbaserat våld; Trauma – och genusmedvetet mottagande; Möjlighet att gå i skolan och studera inom 30 dagar från ankomst till ett mottagarland.

GREENPEACE

Hemliga handelsdokument läckta

Greenpeace Nederländerna har publicerat hemliga dokument från handelsavtalet TiSA. Man kan läsa hur förhandlingarna fortgår, de olika ländernas position och hur avtalet bakbinder klimatarbetet. De nyaste dokumenten är från juli 2016.  

Mathias Leveborn: |2016-09-20| – Vi är djupt oroade av det som avslöjas. Dokumenten visar bland annat att det blir svårt att uppfylla klimatavtalet i Paris eftersom handel av fossila bränslen kommer att öka när de tvärtom behöver minska för att klara världens klimatmål, säger Dima Litvinov, kampanjledare på Greenpeace i Sverige.

TiSA är ett föreslaget handelsavtal mellan ett femtiotal länder. Förhandlingarna sker bakom stängda dörrar där varken folkvalda parlamentariker, medborgare, civilsamhället eller fackförbund har tillträde. Nu visar våra dokument nya uppgifter om hur vitala funktioner såsom el, dricksvatten och utbildning inte kan återtas i gemensam ägo om de har privatiserats.

– Det här avtalet förhandlas fram i tysthet utan insyn från allmänheten. Några av de läckta TiSA-dokumenten är tänkta att vara hemliga i fem år efter att avtalet signerats. Det är ett allvarligt demokratiskt problem, säger Dima Litvinov.

– Avtalet innebär att vi inte kan göra nödvändiga satsningar på förnybar energi. Ett energislag får enligt avtalet inte gynnas framför ett annat, vilket bakbinder de folkvalda från att ta de beslut som är nödvändiga för att uppfylla klimatavtalet i Paris, säger Dima Litvinov.

Trade in Services Agreement (TiSA) är ett föreslaget frihandelsavtal mellan 23 parter, inklusive EU och USA. EU förhandlar å de 28 medlemsländernas vägnar, så den totala mängden länder i förhandlingarna är nu runt 50. Nyligen meddelade Argentina och Brasilien att de också har för avsikt att delta i förhandlingarna. Både rika och fattiga länder deltar. Alla som deltar i förhandlingarna är också medlemmar i Världshandelsorganisatonen (WTO).

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Enighet om ny lag för grönare bränsle

Alla politiska riksdagspartier utom Sverigedemokraterna är eniga om att det behövs en ny lag som ser till att det blir grönare och grönare att tanka bensin och diesel. Målet är att klimatutsläppen från drivmedel ska minska med 70 procent till 2030. Den breda politiska enigheten framkom vid Naturskyddsföreningens öppna förhandlingar under Almedalsveckan. Partierna möttes två och två och syftet var att hitta de gemensamma ytorna i klimatpolitiken.

Anna Havula: |2016-07-08|  – Jag är överraskad att det finns en så stor enighet om den här lösningen som kallas kvotplikt men som egentligen är en lag för att minska klimatutsläppen. Det riktigt intressanta är också att vi inte bara märkte att partierna enades i den övergripande frågan, utan att de också tyckte lika om hur man ska hantera de drivmedel som redan nu är höginblandade och utan koldioxidutsläpp, så att de inte slås ut i konkurrensen, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

viktigt att driva frågan vidare i EU

– Det finns idag ett undantag där biogas och etanol har skatterabatt. Den har EU tillåtit och den gäller till 2020. Det är därför viktigt att politikerna driver frågan vidare i EU så att det är möjligt att behålla den rabatten parallellt med att de fossila drivmedlen blir bättre och bättre genom inblandningen av biobränsle.

En annan viktig del i den nya lagen är att reglerna ska premiera de mest klimatsmarta biobränslena och inte tillåta exempelvis palmolja.

Naturskyddsföreningens koncept att genom öppna förhandlingar låta parterna mötas två och två har fungerat fantastiskt bra och dragit fullt hus till Naturskyddsföreningens arena i Almedalen. På sikt tror Naturskyddsföreningen att elfordon kommer att dominera personbilstrafiken, men biobränslen behövs under en övergångsperiod, enligt Naturskyddsföreningen.

RIKARE LIV

WWF och Pandakatalogen

Alla föreningar har behov av intäkter för att kunna bedriva sin verksamhet. Frågan är dock varför WWF, denna seriösa, aktade och viktiga aktör inom klimat- och naturvårdsarbete, satsar så mycket på försäljning av prylar för att kunna rädda allt från pandor i Kina till orangutanger på Sumatra och Borneo (som är årets mottagare av pengar från Pandaförsäljningen AB).

Ulf Svensson: |2016-08-10| Hamburgerpressar ska rädda pandor och orangutanger. I en flådig katalog - som kräver pappersmassa – hittar man allt möjligt; marschallhållare, muffinsformar, skålar, saxar, pastaslevar, vägghyllor och en stor mängd andra varor. 

Det som möjligtvis sticker ut lite, om man nu ska vara lite kritisk, är en hamburgerpress och en köttbulletång – krävs kött för att funka och mark för boskapen, kanske lite före detta regnskog? 

Visst, ett modernt hushåll behöver allt detta i vår värld av överkonsumtion. Frågan är varför WWF spelar med i detta? Man har dessutom en premie för alla som vill sälja dessa prylar och som fick vår son att se mobiltelefoner, TV-apparater och nya spel av typ Playstation fladdra runt i drömmarna. 

 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Dagens skogspolitik räcker inte till

Dagens skogspolitik är till stor del utformad långt före EU-medlemskap, klimatkris, miljömål och ekosystemtjänster. Sverige behöver en ny skogspolitik som möter framtidens behov och utmaningar, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Johanna Sandahl: |2016-01-27| Den nuvarande skogspolitiken är uppbyggd på devisen ”frihet under ansvar”. Myndigheternas uppföljningar visar emellertid med all tydlighet att det inte räcker för att miljömålen ska kunna uppnås. Skogsbruket behöver ta ett större ansvar än vad lagen kräver i dag. Den översyn av skogsvårdslagen som regeringen tillsatte i december innehåller viktiga områden, men kommer tyvärr inte att omfatta hela skogspolitiken.

Nästan 1800 skogslevande arter finns på den nationella rödlistan över arter vars framtid är osäker. Skogens värde som friluftsmiljö och som underlag för naturturism urholkas i takt med att kalhyggen breder ut sig. Riksdagens miljömål som berör skog och skogsbruk uppnås inte i dag.

Sedan början av 1950-talet har kalhyggesbruket varit helt dominerande som skogsbruksmetod. Resultatet är väl känt: en omvandling av stora delar av skogsekosystemet på landskapsnivå. De fulla effekterna av skogsbrukets påverkan på miljön har vi ändå ännu inte sett.

De oskyddade och värdefulla skogar som fortfarande finns kvar utgör några få procent av den totala arealen produktiv skogsmark. Dessa har en nyckelroll om riksdagens mål ska klaras. Men många av de skyddsvärda skogarna avverkas, trots att regeringen har sagt att de borde skyddas.

I arbetet för att ta fram ett nationellt skogsprogram, liksom i den helhetsöversyn av skogsvårdslagen som måste ske förr eller senare, borde utgångspunkten därför vara:

Utveckla, med vetenskapligt stöd, hur ett verkligt hållbart skogsbruk bör se ut. I detta ingår att miljömålen ska klaras.

Samtidigt är det viktigt att regeringen inte begraver skyddet av våra skogar i utredningar. Mycket kan göras redan idag. 

Vi uppmanar regeringen att:

1. Se till att det finns tillräckliga resurser för att undanta de kvarvarande värdefulla skogarna från avverkning, i linje med vad regeringen tidigare utlovat. Det statliga anslaget till skydd av skog och andra landmiljöer bör uppgå till minst 1,5 miljarder kronor per år.

2. Underlätta reservatsbildning genom att införa ett nytt paket med ersättningsmark med minst 200 000 hektar.

3. Utveckla och uppmuntra olika skogsbruksmetoder, inte minst kalhyggesfritt skogsbruk.

4. Se till att det tas fram en heltäckande karta över frivilliga avsättningar som skogsnäringen har gjort. Utan en översikt på landskapsnivå riskerar de frivilliga avsättningarna fylla en begränsad roll som bevarandeåtgärd.

5. Ta initiativ till en av skogsnäringen och stat 50/50-partsfinansierad fond för att skapa incitament för skogsägare att utveckla bestånd så att de kan bli nya nyckelbiotoper. Landskapet behöver restaureras för att innehålla flera nyckelbiotoper.

Vägen ligger öppen mot ett samhälle, där skogsekosystemens alla värden tas tillvara. Låt oss ta den chansen.

Johanna Sandahl är ordförande Naturskyddsföreningen.

 

SVENSKA KYRKAN

Kyrkans arbete för människor på flykt

Mer pengar till arbetet med asylsökande och nyanlända . Svenska kyrkan fördelar sju miljoner kronor till utbildning i psykosocialt stöd, en satsning på nyanlända barn och ungdomar samt stöd till stiften för samordnare till församlingarnas arbete med nyanlända. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

Stefan Håkansson: |2016-01-22|  Regeringen beslutade i december att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationers arbete med asylsökande och nyanlända. Av dessa pengar gav regeringen 17 miljoner kronor till Svenska kyrkan.

– Det är glädjande att Svenska kyrkan fått ta del av regeringens extra satsning. Det är ett erkännande för Svenska kyrkans arbete för människor som tvingats fly, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i kyrkostyrelsen.

I december beslutade Svenska kyrkan att tio miljoner kronor av dessa ska gå till församlingarnas arbete med nyanlända. De resterande sju miljonerna har nu fördelats:

» Fyra miljoner kronor ska användas till en utbildningssatsning tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen. I satsningen tas en utbildning fram och en pilotutbildning i psykosocialt stöd för medarbetare och frivilliga i Svenska kyrkan ska genomföras.

» En miljon kronor går till en satsning tillsammans med IM, Individuell Människohjälp, på spridning och utveckling av modellen Barn i väntan/Barn i start samt utbildning av ledare.

» Två miljoner kronor går till stiften för att anställa medarbetare på stiftskanslierna som kan bidra med samordning och stöd till församlingar i deras arbete med flyktingar och asylsökande.

» Det har varit viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelade vi tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället, säger Wanja Lundby-Wedin.

Svenska kyrkans arbete för människor på flykt

KYRKANS ARBETE

 

JORDENS VÄNNER

Vem bestämmer över trafiken?

Trafikplaneringen berör alla och på olika sätt. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka.

Pelle Hälje: |2016-01-13| Trots det är det få av oss som är involverade i trafikplaneringen och många upplever att de är långt ifrån beslutsprocessen.

I denna skrift presenteras en diskussion om deltagandeprocesser. Vilka utmaningar finns det med medborgardialog idag och hur ser lösningarna ut? Skriften är även tänkt att fungera som ett verktyg i sig själv för att uppnå större delaktighet och engagemang, särskilt bland grupper som ofta är underrepresenterade i planeringsprocessen såsom människor från socioekonomiskt utsatta områden.

Ladda ner Jordens Vänners trafikskrift Vem bestämmer över trafiken? (PDF)

 

 

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet

Bostadsbubblan ökar hotfullt i Stockholm

Bakom bostadsbubblan står bygg- och bostadsbranschen. Rimliga villkor för allmännyttan och för bostadsbyggandet krävs. Under senaste mandatperioden har ställts mycket höga avkastningskrav på de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och bostadsbyggandet har hanterats som en inkomstkälla istället för att tillgodose ett bostadsbehov.

Roland von Malmborg: |2016-01-20|  Det har inneburit för höga hyror, extremhyror i nyproduktion och vid upprustning samt mycket höga priser för nybyggda bostäder. Möjligheterna för hushåll med genomsnittliga och låga inkomster till ett rimligt boende har på det sättet försvårats. Till det har staden verkat för en förstärkt segregation.

Nu måste avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen sänkas/tas bort och de måste få direktiv att verka för hyror som klaras av hushåll med medel och låga inkomster både i det vanliga beståndet och i upprustnings- och nybyggnadshus. Upprustning ska handla om de nödvändiga tekniska behoven och inte om standardförbättringar som syftar till att höja hyran.

För nybyggnad måste gälla dels att staden ska hålla låga priser på mark kombinerat med priskrav på nyproduktionen. Hyresrätt som ger rimliga hyror ska prioriteras. Staden bör vidare avstå från nybyggnad som leder till mycket höga kostnader, stark miljöpåverkan och särskilt bullriga lägen.

Kooperativ hyresrätt bör prövas i större utsträckning både för nyproduktion och befintligt bestånd. Den genomsnittliga hyran – för cirka 2 RoK – ligger nu på 6.400 kr per månad (2014), vilket ska jämföras med medianinkomsten för hyresgäster som är knappt 19.000 kr per månad före skatt i Stockholm. Redan medianhyresgästen betalar således 34 procent av inkomsten i hyra! Och hälften av hyresgästerna har lägre inkomster än så. Majoriteten av hushållen i Stockholm består av en vuxen.

Samtidigt har höga avkastningskrav ställts på bolagen och de har avkrävts investeringar för sådant som bör vara alla skattebetalares utgifter. Till det har gjorts stora överföringar från bolagen till staden. Detta är inte likabehandling. Bostadsrätt och äganderätt drivs med självkostnad. Det finns inget skäl att hyresgäster – som har påtagligt lägre inkomster – ska behandlas på ett annat sätt.

Vid upprustning driver idag bolagen en hård linje mot hyresgästerna och kräver att få göra allehanda standardförbättringar och kräver att få höja hyrorna rejält. Det leder till att många hyresgäster körs ut och att bara bättre bemedlade kan flytta in. Istället måste upprustningarna inriktas på de nödvändiga tekniska kraven och på det som hyresgästerna är angelägna om. Underhåll ska ingå i hyran och utföras när det behövs.

Vid nyproduktion driver nu bolagen successivt upp hyreskraven till nivåer där bara en liten del av stockholmarna har råd att flytta in. Byggkostnaderna motiverar inte dessa hyresnivåer, utan bolagen använder bostadsbristen till att häva upp hyrorna.

Bolagen hävdar en kalkylränta på 6,5 procent! Det ligger långt över de drygt 2 procent som staden lånar till. Denna kalkylränta leder till höga hyror och också till höga hyreskrav på förändringar och tillval. Ge bolagen direktiv om en kalkylränta som motsvarar stadens egen upplåning.

Bolagen har drivit fram hyresskillnader för olika lägen som är långt högre än de som hyresgästerna har bedömt som lagom. Dessa hyresskillnader tränger ut låg- och medelinkomsttagare från vissa bostadsområden och leder till en förstärkt segregation. Staden bör ge instruktioner att bolagen ska motverka segregation.

Sammantaget struntar bolagen i sitt bostadsförsörjningsansvar. Nu måste bolagen få direktiv som sätter bostadsförsörjningsansvaret särskilt för hushåll med lägre inkomster främst.

För nyproduktionen av bostads- och äganderätt kräver staden mycket höga priser respektive höga tomträttsavgälder för marken. Dessa krav har inget med de investeringar som krävs för nyproduktion utan är ett rent affärsintresse för staden. Men det driver på priserna och hyrorna för nyproduktionen och har också effekter för priser och hyror på äldre bostäder. Istället bör staden hålla en låg prisnivå och tomträttsavgäld för marken och istället ställa krav på rimliga priser och hyror för nyproduktionen.

Bland stadens nyproduktion finns några planer som leder till extremt höga byggkostnader eller extrema intrång, miljökonsekvenser eller särskilt bullriga lägen. En hög bostadsproduktion är angeläget. Men en förutsättning bör vara att det är en nybyggnad som ger en långsiktigt god boendemiljö. De långsiktiga kraven på rimliga kostnader och en god boendemiljö bör därför tillföras planeringen och hittillsvarande planer bör granskas med den utgångspunkten.

 

AFRIKAGRUPPERNA

Jakten på råvaror

Den globala gruvboomen har expanderat snabbt under det senaste decenniet. Den leder till "landgrabbing" som på flera platser hotar jordbruk och vattenförsörjning. Flera afrikanska länder har hamnat i råvarufällan. Ensidigt beroende av export av några råvaror, utan att det leder till utveckling av förädling, industri och jobb i landet, är en majoritet av de råvaror som behövs och importeras för tillverkningsindustrin av och för EU. 

Cecilia Abrahamsson: |2016-01-20|  EU har därför tagit fram en råvarustrategi för att skydda produktion och jobb i EU. Där står att alla handelsavtal som förhandlas med andra parter måste syfta åt att ge EU billig tillgång till råvaror. Något som riskerar att låsa fast afrikanska länder som råvaruexportörer. Läs rapporten The raw materials race som beskriver hur EU använder handelsavtal för att få tillgång till råvaror.

Gruvarbetarna utsätts för ständiga säkerhetsrisker

Gruvnäringen i Sydafrika är en av landets absolut viktigaste industrier men är omgärdad av problem. Lokalbefolkningen i byarna kring platinagruvstaden Rustenburg saknar ofta vatten och sanitet, har undermåliga bostäder och upplever brister i kommunikationen med gruvbolagen. Gruvarbetarna utsätts för ständiga säkerhetsrisker i det dagliga arbetet och lönerna räcker inte till behoven. Svenska företagen Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik har kopplingar till denna riskfyllda bransch.

AP-fonderna investerar i platinumföretag

AP-fonderna investerar i några av platinumföretagen, bla Lonmin som är det företag som driver gruvan i Marikana där 34 gruvarbetare sköts till döds av polis för att de strejkade mot förhållandena. Läs mer i rapporten Platinautvinning med risker

I Sverige har vi en mineralstrategi som går ut på att locka hit utländska investerare för att utvinna våra mineraler. Förhoppningen är att investeringarna kommer skapa jobb och befolka glesbygden. Skatten investerarna betalar är extremt låg. Konskevenserna för miljö och lokalbefolkning har även här lett till konflikter.

RÄTTEN TILL AFRIKAS RESURSER

Hur kan det komma sig att länder som är rika på naturresurser ändå har fattiga befolkningar? Vad är anledningarna, vad kan vi göra åt det? Vi fördjupar oss i konsekvenserna av EU:s handelsavtal med afrikanska länder, "landgrabbing", kapitalflykt och jakten på Afrikas råvaror, som bland annat görs med hjälp av våra pensionsfonder.

 

SVENSKA KYRKAN

Nybildat hbt-nätverk i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan vill stärka hbt-kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda för att kunna vara en trovärdig och trygg mötesplats och arbetsplats där människor, oavsett könsuttryck, könsidentitet och sexuell läggning, känner sig välkomna.

Ewa Almqvist: |2015-06-02|  För att stärka hbt-kompetensen på Svenska kyrkans arbetsplatser har medarbetare från Svenska kyrkans stift bildat ett nationellt nätverk. Under två dagar har deltagarna diskuterat formerna för nätverket och en processmodell för arbete med hbt-frågor inom Svenska kyrkan.

– Nu tar vi ytterligare ett steg för ökad medvetenhet i dessa frågor som gäller människosyn och bemötande. Det nationella hbt-nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling, säger Inga-Lena Arvidsson, chef för utvecklingsenheten på avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar vid kyrkokansliet i Uppsala.

stärka hbt-kompetensen

Kyrkostyrelsen beslutade i december 2014 att ta fram en processmodell för arbetet med att stärka hbt-kompetensen på Svenska kyrkans arbetsplatser. En viktig uppgift under den första nätverksträffen var att ge synpunkter på innehåll och upplägg av processmodellen, för det fortsatta arbetet.

– Vi behöver synliggöra vilka normer och strukturer som begränsar oss och hur vi med evangeliets befriande budskap ska arbeta vidare med människovärdesfrågorna. De är avgörande, inte bara för vissa grupper av människor utan för oss alla, säger Inga-Lena Arvidsson.

Nätverksträffen

Vid bildandet av hbt-nätverket den 1-2 juni i Stockholm deltog ett 20-tal personer från Svenska kyrkans stift och kyrkokansliet i Uppsala samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkans unga och Sensus studieförbund. Nätverksträffen leddes av Hannah Kroksson, hbt-handläggare vid kyrkokansliet. Vid träffen medverkade också Vierge Hård från RFSL Ungdom med ett utbildningspass, samt forskaren Elisabeth Gerle med en föreläsning utifrån sin forskning och senaste bok ”Sinnlighetens närvaro – Luther mellan kroppskult och kroppsförakt”.

 

riksdagens trafikutskott 

Fördubblad kollektivtrafik som mål

Staten ska medverka till att antalet kollektivtrafikresor fördubblas. Det skriver riksdagens trafikutskott i ett tillkännagivande som har beslutats. Om förslaget går igenom innebär det att regeringen åläggs att göra vad den kan för att målet ska nås.

Axel Sandin: |2015-05-21|  – Det är väldigt glädjande att det här förslaget fick majoritet i utskottet. Det betyder att vi kan vänta oss större satsningar på kollektivtrafik, så att störningarna minskar och turerna blir tätare. Det gynnar resenärerna och gör klimatmålen lättare att nå, och det ligger helt i linje med det stadsmiljömål som regeringen redan beslutat. Det säger Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet.

påverkan av den nationella infrastrukturplanen

– Om förslaget går igenom bör det påverka den nationella infrastrukturplanen, som regeringen just nu ser över. I den görs viktiga avvägningar av vilka vägar och järnvägar man ska prioritera, säger hon också.

Tillkännagivandet bygger bland annat på en motion av Rasmus Ling, riksdagsledamot från Malmö. Han är nöjd med detta beslut.

– Kollektivtrafikbranschen har redan satt upp ett eget fördubblingsmål, och det är bra att riksdagen ansluter sig till det. Det behövs samverkan på alla nivåer för att förbättra och öka kollektivtrafiken. Det kan handla om olika sätt att gynna ett hållbart resande, säger han.

 

RÄDDA VÄTTERN

Gruvplanerna vid Vättern tas upp vid seminarium

Företaget Tasman Metals förbereder ett dagbrott för att utvinna sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr utanför Gränna. Planerna belyses vid ett seminarium i riksdagen på onsdag. Projektet kan hota Vättern och därmed dricksvattenförsörjningen för ett stort och ökande antal människor. Det befarar flera aktionsgrupper och forskare.

Annika Lillemets: |2015-06-02|  – Vätterns vatten, natur och kulturvärden får absolut inte riskeras. Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, och turistnäringens och andra lokala näringars intresse ska beaktas. Regeringen vill även stärka skyddet av dricksvattnet, eftersom det är en livsförutsättning.

I seminariet medverkar professor emeritus Olov Holmstrand, tekn. dr. Eva-Lotta Thunqvist och miljöjurist Gunilla Högberg-Björck. Moderator är Carl Schlyter (MP), riksdagsledamot.

Seminariet arrangeras i samarbete med Aktion Rädda Vättern/Gränna, Naturskyddsföreningen Tranås och Urbergsgruppen/Grenna-Norra Kärr.

Annika Lillemets är riksdagsledamot för Östergötland.

 

HÅLLBAR TILLVÄXT

Bra eller dåligt med massbilism?

Ju fler vägar desto mer biltrafik! Det är ett faktum som hela världens samhällsplanerare våndas över. Den ökade massbilismen är ökade problem i den rika världen, och ett gissel inför den globala uppvärmningen. Men behoven av hållbara miljöförhållanden är de allra flesta faktiskt överens om. På den punkten skiljer sig politikerna åt – framförallt de som står ansvariga för sabotaget mot utvecklingen av kollektivtrafik i storstadsregioner.

Paul Lindberg: |2015-04-26|  Vad som framgår i olika undersökningar är inte kravet på ett totalt bilfritt samhälle. Vad de flesta medborgare kräver i framförallt storstadsregioner är fungerande kollektivtrafik – medan en betydligt mindre andel kräver ökad framkomlighet för bilismen och mindre satsningar på kollektivtrafik.

Bilar behövs till många ändamålsenliga funktioner, det kan anses som ett försanthållande. Men å andra sidan ser vi en abnorm tillväxt av massbilism som inte på något sätt motsvarar behoven för ett fungerande samhälle. Senaste decennierna har massbilismens krav på högre framkomlighet tagit alla resurser för utbyggnad av trafikleder fram till idag. Idag har ståndpunkterna bytt sida till förmån av bättre kollektivtrafik i storstadsregionerna.

OFÖRSVARBAR KOLLAPS

I Stockholm har politikerna lyckats få pendeltågtrafiken att kollapsa. Bakom kollapsen ligger decennier av järnvägens nedmontering, med avsikten att endast behålla nödvändiga stomlinjer och knappt det. Sverige skulle vara ett massbilismens land – ett föredömligt och utvecklat land. Den perioden har nu övergått till vår tids behov av en väl fungerande kollektivtrafik för fjärr- och lokaltrafik, men som idag inte alls räcker till. Trots det fortsätter investeringarna istället för massbilismens ensidiga vidareutveckling – framförallt i Stockholm, men med en delfinansiering av statliga medel av skattebetalare från hela landet.

Frågan om vad som är bra eller dåligt med bilism är en klart relevant fråga. I Stockholm har en majoritet av invånarna tagit ställning för utvecklingen av kollektivtrafiken, istället för att öka framkomligheten av massbilism.

FÖRBIFART STOCKHOLM OCH ÖSTERLEDEN

Stockholms motorvägsbyggen är gökungen som stoppar i sig alla andra nödvändiga resurser från betydligt viktigare behov, som bland annat kollektivtrafikens försummade behov av restaurering. Vad storstadsregionerna behöver är hållbar tillväxt med bästa och effektivaste transportsystem. 

Den politiska ställningen för kollektivtrafikens tillväxt i stockholmsregionen har stöd av en majoritet av tätorten Stockholms invånare. Mellan Stockholmspartierna väger det däremot ganska jämt för eller emot. Man kan säga att de politiska partierna står mer för bilismens utveckling än folkviljans önskan för kollektivtrafikens tillväxt. 

OFFENTLIG DEMOKRATI

Carl Schlyter vann målet mot EU-kommissionen

EU-domstolen beslutet i målet om Carl Schlyters stämning mot EU-kommissionen. Domstolen delade Carl Schlyters uppfattning om att när EU-kommissionen eller andra medlemsländer har åsikter om något annat lands preliminära lagförslag eller tekniska regleringar är dessa åsiktsutbyten offentliga. Kommissionen ansåg att dessa hundratals fall per år generellt skulle vara hemliga.  

Axel Sandin: |2015-04-16|  –  Detta är en stor seger för öppenheten inom EU. Medborgarna ska ha möjlighet att följa processer kring nya lagstiftningar. Det här stoppar slentrianmässiga hemligstämplar, säger Carl Schlyter (MP). Processen har pågått sedan april 2012 då EU-kommissionen hemligstämplade ett dokument som kritiserade Frankrikes förslag att införa ett nationellt register över produkter som innehåller nano-partiklar.

En seger idag är en seger för EU:s öppenhet och möjligheten för medborgarna att följa processer kring nya lagstiftningar. Domstolen har chansen att stoppa slentrianmässiga hemligstämplar. När allmänintresset överväger får inte den här typen av dokument hemligstämplas. Det finns ett tydligt allmänintresse i denna fråga.

– Det är viktigt att principen om allmänintresse prövas. En vunnen dom kan leda till ett skifte för mer öppenhet inom EU, säger Carl Schlyter.  

Equmeniakyrkan

Homosexualitet är inte synd!

"Praktiserande homosexualitet är synd. De som lever ut sin homosexualitet får inte ärva Guds rike." Det skriver 22 pingstpastorer i en debattartikel i Dagen och menar att Bibeln är otvetydig i frågan. Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, Sofia Camnerin, håller inte med.

Anna Sara Dahlén Gotting: |2015-04-15|  Det började med en text av ledarskribenten Joel Halldorf som lyfte homosexfrågan och menade att homosexualitet inte är en regelfråga. Därefter följde ett flertal debattinlägg. Debattartikeln av de 22 pastorerna har för tillfället över 160 kommentarer och har bemötts med såväl hurrarop som stark kritik. Pastorerna skriver att det gör ont att se att personer såras, men att de måste ”berätta sanningen”. Tommy Dahlman, en av personerna bakom texten, förtydligar i intervju till GT att praktiserande homosexuella kommer till helvetet och att alternativet är att leva i celibat.

Paulus ansåg ... 

När Sändaren hör av sig till Pelle Hörnmark, Pingstkyrkans föreståndare, hänvisar han samfundets syn på frågan till en skrift som Pingstkyrkans Teologiska Nätverk gett ut. Där står det att Paulus ansåg att homosexualitet inte tillhör Guds ursprungliga tanke med skapelsen, utan är en följd av syndafallet. Det står också att slutsatsen av bibelläsningen från Nya och Gamla testamentet ”knappast kan ge något annat resultat än ett konstaterande att Bibeln tar avstånd från homosexuella handlingar”. Detta ger till följd att en kristen församling ”knappast kan ge andra besked än dessa till sin samtid. Bibeln beskriver homosexuella handlingar som synd.” Sofia Camnerin från Equmeniakyrkan delar inte den synen.

Det är inte synd att vara homosexuell

– När jag läser Bibeln, tittar på kyrkans tradition, vad vi sagt och vad vi vet idag och försöker förstå Guds vilja och uppenbarelse är jag övertygad om att det inte är synd att vara homosexuell.

Sofia Camnerin menar att Romarbrevet 1:26-27, bibelordet som ofta används, har en annan betydelse än den pastorerna använt.

– Går man till grundtexterna och läser texten i sitt sammanhang förstår man att det handlar om missbruk av makt. Paulus skriver om synd i en situation där unga pojkar, ibland står det barn, tvingades till undergivet slavliknande sexuellt beroende.

I Equmeniakyrkan är beslutet om homoäktenskap upp till enskilda pastorer och församlingar. Sofia Camnerin säger att det beror på samfundets kyrkosyn där församlingarna är självbestämmande och att hela spannet av bibelsyn ryms i kyrkan.

ömsesidig homosexuell kärlek

Tror du att det lika gärna kunde vara 22 Equmeniakyrkliga pastorer som skrev den här debattartikeln?

– Synen finns också i vårt samfund och jag tror att man säkert kan hitta 22 Equmeniakyrkliga pastorer som skulle skriva så. Men då skulle man få fem svar till från 22 andra Equmeniakyrkliga pastorer som säger emot det.

Det vi i dag beskriver ömsesidig homosexuell kärlek, menar Sofia inte går att hitta i Bibeln och hon påpekar att Bibel 2000:s översättning ”homosexuell” inte finns i grundtexten. Nu längtar hon efter att kyrkans fokus hamnar på dess kärna.

– Kyrkans enda hållning ska vara att peka på Guds oändliga kärlek för varenda människa, utan undantag. Vi ska visa att det finns en Gud som aldrig överger, en kärlek som förvandlar, att det finns förlåtelse och upprättelse. Det är en jättestor missionsuppgift.

Kommentar av Paul Lindberg: Paulus kom i konflikt med Jesus anhängare, han var ansvarig för förföljelser och anstiftan till mord av särskilt Jesus medföljare. Paulus gjorde också klart att kvinnorna inte skulle göra sin röst hörd utan istället fråga sina män och lära av dem. I Nya testamentet uttalar Paulus infernaliska fördomar mot kvinnorna, och mot homosexuella – även där slungar han ut dödsdomar. Sådana yttranden har vi inte alls fått höra av Jesus. Att skylla på Bibeln och låta den utgöra fundamentet till allt sådant som var och en själv är ansvarig för är för mig ett svek mot både Jesus och Gud, och mot alla dem som görs till syndabockar. Jag tror inte att Paulus handlingar suddades ut i livets bok, eftersom hans handlingar har efterföljts av hans anhängare, vars vilja planterades in i Nya Testamentet med förklaringen att "Allt" är Guds testamente. Jag tror istället att det i första hand är Evangelium som är Guds Testamente genom Jesus! Lär av Jesus – och våga genomskåda Paulus! Här finns plats för en urskiljning till förmån av Evangelium!

 

FÖRBIFART STOCKHOLM

Vad kan vi få för förbifartens miljarder?

”Vi behöver inte välja. Vi ska ha BÅDE Förbifart och bättre kollektivtrafik”. Så säger en del. Men Fredrik Reinfeldt sa en klok sak i P1 den 26 augusti: ”Varje ja till en satsning är ett nej till en annan satsning”.  

  Stefan Engström: |2015-04-20|  Reinfeldt har rätt. Det är klart att förbifartsprojektet skulle bli en gökunge som äter kollektivtrafiken ur boet. Trängselavgifterna som skulle gått till kollektivtrafik kommer att slukas, och mer till.

När vi slopar Förbifarten kan istället ytterligare minst 30 miljarder användas för att komma igång med angelägna projekt som annars ligger långt fram i tiden. Exempelvis: Spårväg Syd, fortsatt utbyggnad, ca 5 miljarder. Spårlösning till Nacka/Värmdö, 8 miljarder (t-banelösning till Nacka). Tunnelbana/ spårväg Akalla-Barkarby, 1,7 miljarder. Dessutom Kollektivtrafik på vatten, attraktivt och med kortare restider på vissa sträckor. Ökad turtäthet i pendeltågstrafiken, ca 100 miljoner/tåg plus kostnad för trafikeringen. Fler nya snabb- och direktbusslinjer, ca 1 miljon/år per ny busslinje. Upprustad Roslagsbana, t-bana eller pendeltåg: upp till 9 miljarder. Tvärbana Solna-Universitetet, 3,3 miljarder Spårväg längs 4:ans sträckning, 2,2 miljarder.

AUTOMATION OCH SÄKERHET

Allt detta är projekt som ligger utanför det som olika partier tagit upp i sina budgetar. På lite längre sikt, automatstyrda och förarlösa tåg med personal på station och plattform i stället för i förarhytten. Turtäthet och säkerhet ökar. Automatiska system finns på ett hundratal platser. Det närmaste och senaste exemplet är Metron i Köpenhamn. På Metron är passagerarna skyddade av glasväggar mot spåret och dörrar som öppnas först när tåget står inne. På så sätt ökar säkerheten för passagerarna på fyllda perronger. Så vill vi ha det i Stockholm också.

 

Denna prisade luftskeppshybrid är formgiven av Reindy Allendra. Det är en kombination av flygplanets fartegenskaper – till viss del – och luftskeppets miljöegenskaper. Byggmaterialets teknologi kan i stort sätt hämtas från Airbus A380:s GLARE komposit, glasförstärkt fiber-metall-laminat – med tunna skikt av metall och glasfiber.

LUFTSKEPPS KONCEPT

Vackra luftskepp blir helt miljöanpassade

Många flygbolag är pressade av den mördande marknadskonkurrensen, samtidigt som miljökraven ökar bland flygresenärerna. Av den anledningen låter flygbolagen påskina att de tagit luftskeppen på allvar, vilket de tydligen har gjort. Och idag är luftskeppsproducenterna startklara för serieproduktion. 

Paul Lindberg: |2015-03-26|  Men flygföretagen gör också uttalanden om att det kommer att ta långt in i framtiden innan luftskeppen kommer till stånd inom reguljärtrafiken. Ett sådant ställningstagande kan bero på att de inte vill bli alltför pressade. Men idag finns nämligen en del luftskeppsprototyper färdiga för en snar serietillverkning. Den industriella omvandlingen för serietillverkning av luftskepp närmar sig en realitet. Serietillverkning kan närmast gå igång med länder som USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike – eventuellt även Ryssland och Kanada med flera. Vad som kommer i första hand kan gälla luftskepp med stor lastkapacitet eller för tunga lyft. Luftskepp går fortare än vägtrafiken och med betydligt större lastkapacitet än långtradare. Det kan bli motivationen för åkerier, som istället för långtradare köper eller leasar luftskepp.

Flygbolagen har givetvis satt sig in i passagerarnas miljökrav och måste planera därefter. I det avseendet ligger dock flygbolagen långt efter framtiden och de påtagliga miljöhoten av idag. Det som kan avgöra påskyndandet av ett hållbart trafikflyg är just påtryckningar från passagerarna. Samma sak gäller givetvis även för tågtrafiken. Den opålitliga järnvägstrafiken är ingenting annat än ett politiskt sabotage mot järnvägens transport- och persontrafik.

Linjär luftskeppstrafik skulle kunna bli ett avgörande alternativ till bilismen mellan alla olika regioner och lokala platser inom alla respektive länder.

 

AFRIKAGRUPPERNA

Överlevnaden kräver nytt utvecklingsparadigm

Trots decennier av forskning som berättar om klimatförändringarnas potential, att totalt förgöra livet som vi nu känner det, så fortsätter vi i samma fotspår. För att hålla oss under en tvågradig global temperaturökning krävs att vi fram till 2050 minskar våra koldioxidutsläpp med 50-80 procent.

Agnes Nygren: |2015-03-20|  Nära hälften av världens samlade koldioxidutsläpp står kolkraften för. Mellan åren 2001 och 2010 ökade världens kolkonsumtion med 65 procent. 65 procent ökning på 9 år! I skrivande stund planeras dessutom mer än 900 nya kolkraftverk att byggas!

Agnes Nygren är forskare och har jämfört vår handlingsförlamning med att 1,500 flygplan skulle krascha varje dag utan att vi protesterade eller slutade flyga.

Hoppet om en tvågradig ökning har vi kört förbi och vi siktar nu på 4-6 graders ökning. Redan nu tvingar ökenutbredning och skiftande väderlekar människor på flykt. Några grader till och utsikterna för mänsklighetens överlevnad är inte längre ett ämne för diskussion. Vi kommer inte finnas här för den debatten.  

GLOBAL UPPVÄRMNING OCH GRUVINDUSTRI

Anledningen till ökade satsningar på kolkraft har att göra med vårt behov av energi. Fast ”vårt” är missvisande, kolkraft ger framförallt energi till tunga industrier som mineralgruvor. Gruvnäring i sin tur har kommit att representera ”utveckling” och ”fattigdomsreduktion”. Problemet är bara att den här typen av investeringar inte minskar fattigdom, utan tvärtom ökar fattigdom. 

Precis som med klimatförändringar drabbar gruvindustri de fattigaste allra hårdast. Det är de som tvångsförflyttas för att ge plats åt gruvorna och den infrastruktur som de kräver. Det är de som förlorar brukbar mark och som plötsligt dricker giftigt vatten.

investeringar bra för statskassan?

”Men såna investeringar är ju bra för statskassan som kan användas för att förbättra livet för de fattiga”, kanske ni invänder. Och så skulle det kunna vara. Problemet är bara att multinationella företag har en förmåga att förhandla sig till skattefria resurser. Sverige är inget undantag.

De närmsta månaderna kommer Afrikagrupperna rapportera om Hur gruvnäring och industriellt jordbruk stjäl mark, ökar fattigdom, ökar arbetslöshet, förstör alternativ försörjning och planeten. 

Men misströsta inte, vi kommer inte lämna er i ett domedagstillstånd. Alternativen till en annan värld finns och vi kommer också berätta om vad det kan tänkas vara och hur människor kämpar för en annan utvecklingsmodell.  

 

 

VAPENEXPORTEN

Vapenhandel eller rättstänkande?

Vapenexporten är delaktigheten av krig. Om det är frågan om en oavsiktlig målsättning, eller ett girigt och dumdristigt handlande, så leder det, hur som helst, till samma omoraliska resultat. Sveriges regering har ställts inför ståndpunkterna för eller emot vapenexport till opålitliga regimer. SAP:s medlemskår står för ett massivt motstånd till vapenexporten, medan partiets vid-sidan-om-ledarskap tvingat fram vapenexporten. Ett moraliskt exempel på brott mot mänskligheten.

Paul Lindberg: |2015-03-11|  Socialdemokraternas tidigare nej till vapenexport har manifesterats vid många tillfällen. SAP:s medlemmar har tydligt sagt nej till vapenexporten, framförallt till opålitliga regimer. Det handlar vanligtvis om regimer som använder vapnen i krigslägen, eller i inbördes motsättningar, eller förser andra krigförande länder med vapen. Det här är ett spel om big business, med sedvanlig arrogans mot humanitet och demokrati.

Trovärdigheten för den svenska exportindustrins direktörer är helt under all sans och reson. De försökte varna regeringen om att vapenexporten kan komma att misskrediteras inom den internationella vapenhandeln. De förväntar sig därför att Sverige upprätthåller vapenavtalet med Saudiarabien med hänsyn till näringslivets internationella trovärdighet. Detta är en mycket magstark och talande ståndpunkt som näringslivets direktörer uttalat. Detta är Mammon i kubik!

DEN RIKA VÄRLDENS passion för diktaturer

Det rika landet med diktaturstämpeln Saudiarabien, den näst värsta diktaturen efter Nordkorea, som inte låter sig dirigeras av något slag av moralism eller etiska värderingar. De vapen som de vill ha och betalar för, vill de bestämma över, eftersom de köpt vapnen. Svenska vapenleverantörer och tidigare regeringar är naturligtvis helt medvetna om dessa förhållanden. Politiskt ansvariga i Sverige har i realiteten haft uppgiften att kringgå lagar och mörkläggandet av insynen i dessa krigsbrott, så som vapnen visats ha använts till.

Där vapnen köps där råder skumrasket, det vet vi bestämt. Alla de vapen som expoteras från Sverige används i slutänden i olika situationer av vapenhot eller forcerade krig. Ett aktuellt exempel på missbruket av vapenhandeln visar hur Islamiska staten kunnat förlama en stor del av mellanöstern.

IRAKS SVENSKTILLVERKADE VAPEN HOS IS

Den Irakiska armén under diktatorn Saddam Hussein hade under en längre tid samlat på sig och upprustat en av Mellanösterns modernaste krigsapparat. Iraks olja möjliggjorde detta spektakel, som ledde till Gulfkriget med hundratusentals krigsoffer. Dessa vapen erövrades efter kriget av dem som kom att bli Islamiska staten. De ekonomiska transaktionerna till IS kom från Saudiarabien, som är ett land med en styrning av mycket konservativa islamiska lagar. Vapnen som används kommer mestadels från den industrialiserade världens alla vapensmedjor, även från Sveriges krigsfabriker.

Idag är det folken utanför den rikare världens vapensmedjor som krigar med sina grannländer. Och bakom dessa krig är det Mammon som styr i spakarna.

 

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Låt världens flickor göra egna livsval

Nästan 2 miljarder av världens invånare är mellan 10 och 24 år gamla. Den rekordstora ungdomsgenerationen har förutsättningar att bidra till en mer välmående värld för sig själv och sin omgivning – om den bara ges förutsättningar. Det konstaterar FN:s befolkningsfond i sin årsrapport för 2014 som lanserades nyligen.  

Elin Lundstedt: |2014-11-25| På internationella dagen mot våld mot kvinnor skrev Svenska FN-förbundet och ett antal partnerföretag i Veckans Affärer om flickors rättigheter. Tyvärr finns en rad hinder på vägen. Miljoner unga saknar tillgång till hälsovård, utbildning och arbete. Många saknar arbete eller går inte i skolan. Mer än en halv miljard unga lever i fattigdom. Unga är ofta förhindrade att delta i beslutsprocesser som berör dem.

Allra svårast är situationen för världens flickor och unga kvinnor. 39 000 flickor under 18 år gifts bort runt om i världen – varje dag. Det leder till att de tvingas sluta skolan och blir gravida tidigt. Det är i sig en livsfara. Bland flickor i åldern 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken.

För första gången i historien skrivs nu lika många flickor som pojkar in i skolan. Det är ett stort framsteg men dessvärre hotas flickorna ständigt av att få sluta skolan. Fattiga familjer anser att de behöver sina döttrar i hemmet och i värsta fall blir de tidigt bortlovade som barnbrudar.

I årsrapporten från FN:s befolkningsfond uppmanas världens regeringar att investera i utbildningssystem och arbetstillfällen för att ta vara på den kapacitet som unga har. Det är också nödvändigt för att få en uthållig demografisk utveckling där både födelsetalen och barnadödligheten minskar. Det förutsätter i sin tur att unga får sexuell upplysning, tillgång till preventivmedel, familjeplanering och tillgång till säker abort. Framför allt flickors rätt till utbildning och möjlighet att välja om, när och hur många barn de ska skaffa är avgörande för både deras egen och deras samhällens utveckling.

Sverige och några likasinnade länder driver frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i det internationella samarbetet, men motståndet är hårt både i delar av EU-kretsen och bland flera FN-medlemmar. På internationella dagen mot våld mot kvinnor höjde människor i hela världen sin röst för en mer jämställd värld där alla unga och särskilt flickor får möjlighet att göra sina egna livsval. Nu startar också FN:s sexton dagar mot våld mot kvinnor som kulminerar på internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Sexuellt våld i konflikter, en undanskymd plats i utvecklingsarbetet, barnäktenskap och könsstympning – våld och diskriminering drabbar flickor och kvinnor i både krig och fred. Debatt och kunskapsspridning kan bidra till att fler regeringar inser vilken kapacitet som går förlorad som en följd av bristande jämställdhet. Det handlar om mer än hälften av världens befolkning. Det har vi inte råd med – varken mänskligt eller ekonomiskt.

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

Björn Almér, grundare av Barista Fair Trade Coffee

Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension

Anders Jonsson, partner SNÖ of Sweden

Cecilia Sahlin, General Manager, The Body Shop Sweden & Denmark  

SVENSKA FREDS

Militär upprustning ökar inte vår säkerhet

Det bästa vi kan göra för Sveriges säkerhet är att se vilka alternativa och förebyggande metoder som finns, inte att satsa på fler miljarder till försvaret. Så kommenterar Anna Ek debatten och händelserna under den senaste tiden, då marinen letat efter vad som kan vara en undervattensfarkost och många debattörer efterlyser upprustat försvar.  

Eva Kellström Froste: |2014-10-22| – Om vi säger ifrån med militära medel kommer vi ytterligare att förskjuta maktspråket i den riktningen, vilket skulle vara otroligt olyckligt både för vår egen säkerhet och för säkerheten i Östersjöområdet, sade Anna Ek i Gomorron Sverige den 22 oktober.

Anna Ek, Generalsekreterare Svenska Freds, har diskuterat de senaste dagarnas händelser i Gomorron Sverige(SVT) samt i Studio ett den 20 oktober, på Aftonbladet TV den 20 oktober samt i Karlavagnen, P4 den 22 oktober.  

BEFINNER SIG SVERIGE I KRIG?

– När man läser mediesajterna kan man tro att Sverige befinner sig i krig, men så är det inte. Vi vet inte vad det är och vem det i så fall är. Vi måste ta det lugnt, sade Anna Ek i SVT.

– De politiska kanalerna måste bli starkare runt hela Östersjön. Anna Ek menar att det är fel väg att gå att stärka försvaret.

– Om man menar att det enda språk Rysslands president Vladimir Putin förstår är militära maktmedel, vilka andra principer som han bedriver ska man då bejaka? Vi ska visa att vi inte accepterar att Ryssland annekterar andra länder, men vi måste våga tro på principen om politiska och diplomatiska samtal som de konfliktförebyggande verktygen..

Anna Ek har all förståelse för att många känner starkt obehag just nu, men understryker att militära medel inte kommer att göra oss säkrare.

– Freds- och konfliktforskning visar att det skapar oro och konflikter när länder satsar många miljarder på att upprusta sina försvar. Det är det sista vi vill göra.

BANKKRIS

SEB 100 miljarder i vinst på ett år

Från krisande banker till Joakim von Anka. Sveriges storbanker har redovisat sina rekordvinster, men med kommentaren "Tråkigt att behöva betala skatt på det". Vinsterna har ökat rekordartat och det har till stor del åstadkommits av spekulativa affärsprojekt. Ett förslag på fyra procent vinstskatt har framförts av regeringen – för visat intresse av de löneskatter som betalades ut till bankerna under de stora bankkriserna. 

Paul Lindberg: |2014-10-30 | Den överkapitaliserade bostadsmarknaden med närmast tvångsbelåning för att säkert kunna få en lägenhet överhuvudtaget, har varit ett viktigt inslag av vinstbilden för de svenska storbankerna. 

Bankerna tog över ekonomiseringen av nybyggnationen för att sedan låta människorna komma under beroendeställning till bankerna. Den samhällsomkastningen gav ett lyft för storbankerna. Men marknadssättningen av bostäderna blev däremot oskäligt dyra. De sociala konsekvenserna blev för en hel del resurssvaga personer den att de hamnade utan boende överhuvudtaget. Denna aggressiva kapitalisering över boendebehoven har inte inte alls gynnat människorna. Bostadsrätter har sin plats i samhället, men det passar inte alla människors behov och önskningar. Möjligheten för dem som önskar flytta till nya jobb på annan ort kan i många fall få det besvärligt vid bostadsbyten.

BANKER, BÖRS OCH LÅN

Enligt storbankernas förklaringar av de stora vinsterna beror förhållandet på intäkterna från de stora företagen. Det handlar om den stora lånehandeln, som exempelvis ekonomiseringen av bostadsmarknaden. Och som affärsprojekt kan denna marknad för närvarande vara det största affärskomplexet i Sverige. Det handlar alltså om en tidigare samhällskultur som fullständigt ställdes till marknadens förfogande.

Byggnadsföretag och leveranser av bostadsinredningar, tillsammans med hela markhandeln i övrigt omsätter stora ekonomiska transaktioner. Investeringar görs av stiftelser som enbart vill upprätthålla ett högt kostnadsläge för bostadsmarknadens ägare. Bakom detta förhållande ser vi storfinansens koppling till statsskorporationen vilket lett till en ensidig bostadsrättsutveckling fullt ut. På grund av detta uppstår så kallade bostadsbubblor, som kan vara så omfattande att hela länder drabbas.

RISKEN FÖR GLOBAL EKONOMI KRASCH

Riskerna med dessa bank- och spekulationshärvor är att ekonomiska depressioner uppstår, och ju mer uppblåst den globala lånemarknaden blir desto mer närmar vi oss det ohållbara tillståndet. 

Världens främsta och betydelsefullaste ekonomer, däribland Nobelpristagare i ekonomi, menar att den gigantisk lånebubblan varit nära att panga vid flera tillfällen. Vid sådana tillfällen har hitintills alltid medborgarna tvångsbeskattats för att rädda bankerna. 

Samhällsekonomiskt och ur globala perspektiv vore det allra bäst att låta större delen av bostadsbestånden avkapitaliseras i så hög grad som är möjligt. Behovet och efterfrågan av hyreslägenheter är betydligt mer trängande än bostadsrättsinnehavet. Stiftelser och pensionsfonder borde istället vara en samhällsangelägenhet och transfereras via samhällets försorg och ledning. 

Hellre hyresbostäder åt många än global bankkrascher för alla!