Från läsarna: röd rubrik här nedtill anger nytt inlägg

Brev / Kommentarer / Inlägg / Debatt 

 

Fria viljan är viktig!

Artikeln Äpplet och fria viljan, skriven av Paul Lindberg, känns brännande för vår tid och vad som bör göras framöver. Lindberg uttrycker bredden för kunskap och humanism och för behoven av en angelägnare riktlinje. En fri vilja är grunden för den enskilde människan och för utvecklingen i stort – som möjliggör kunskap och framgång för människan och samhället i stort. Jag vill då poängtera att den främsta framgången har presterats genom liberalism.

Hälsningar från Leif Skogman

Tack för ditt bidrag Leif!

Ja, den fria viljan är brännande, och det kanske kan sägas om liberalism i Sverige av idag. Min artikel om fria viljan handlar om etik, som är moralfilosofi, eller en praktisk filosofi för en humanistisk nödvändighet och där ingår exempelvis inte "nyliberalism" – som istället representerar egoism som ideologi. Liberalism i Sverige har en betydelsefull politisk historia bakom sig och som möjliggjort demokratiutvecklingen. Det liberala partiet i Sverige idag gjorde allt för att krascha det bästa av socialliberalism.

 

Rasism i Svenska kyrkan

Hej! Jag hoppas verkligen att Donald Trump vinner valet till slut. Jag står bakom Israel och jag är emot abort. Och alla människor har inte samma värde. Jag undrar, är inte frågan om Rasism en politisk fråga. Ska verkligen präster förkunna hat mot amerikanska politiker i predikstolen?

Mvh, Johannes Börjesson

Johannes, du får tycka fritt. Jag tycker fritt också i och med tidningen Rikare Liv. Tycka fritt är demokratiskt. Att förverkliga demokrati utgår från att om viljan får realiseras om andra viljor också får realiseras. 

Att hoppas att Trump till slut behåller presidentämbetet är din vilja. Men om Trump inte överlämnar det ämbedet så ogillas hans vilja, därför att han beter sig olagligt. Om Israel finns det många olika viljor, och dessa viljor pangar emellanåt ihop – inte på grund av för mycket demokrati, utan på grund av bristen av demokrati.

Rasism är i allra högsta grad en politisk fråga och en fientligt till demokratin.

Präster ska självklart förkunna om oegentliga beteenden inom politik och samhälle och informera om detta och upplysa om vad som kan göras. Det är att gå Jesus ärenden.

Paul Lindberg

 

Hållbart medvetande?

I artikeln Transportsystemens förnyelse (2013–10–29) skriven av Paul Lindberg är jag lite undrande över vad som egentligen menas. Det finns en eftertrycklig betoning av begreppet "hållbarhet innebär", men ändå står det ingenting om dess betydelse. Artikeln är i övrigt mycket bra, men vad är det egentligen som menas?

Thomas Karlsson

Tack Thomas!

I artikeln Luftskeppens uppsving skrev jag "Tillverka tåg, spårvagnar, tunnelbanor och luftskepp för jobbens och miljöns skull! Men förutom grön teknologi så finns det någonting minst lika viktigt att förhålla sig till, och det är synen och värderingen av livet i sig. Det gäller ett allmänt medvetande om vad begreppet "hållbarhet" innebär. Utan denna medvetenhet, så spelar ingen ny grön teknik någon större roll överhuvudtaget!"

Jag håller med om att detta borde ha varit tydligare. Och det jag menar med begreppet hållbarhet innehåller övertygande kraft, varaktighet, pålitlighet och sanningsenlighet m.m.

Många finansintressen utropar sitt engagemang för just hållbarheten. I sådana sammanhang kan mestadels ett uppriktigt och seriöst tillkännagivande ligga till grund. Men det finns också exempel på det motsatta. Exempelvis: när miljöforskningen varnade för bilismens klimatpåverkan på den globala uppvärmningen, som den största klimatboven, så reagerade bilindustrin till en början mycket negativt.

Men den globala uppvärmningen tog ingen hänsyn till bilindustrins ekonomiska intressen, och det blev också varmare på planeten. Politiska krafter, kyrkor och miljörörelser världen över reagerade. Det som därefter hände var att den ena miljöbilen efter den andra kom att kallas miljöbil. Och där befinner vi oss idag.

Miljöbilarna ökar den globala uppvärmningen!

Efter det att bilarna fick påskriften "miljöbil" så minskade den nödvändiga kritiken kring bilismens väsentliga orsak till den globala uppvärmningen. Biltillverkningen i hela världen ökade i en sanslös omfattning och slog alla tidigare rekord. Även om många bilar minskade avgasutsläppen, så ökade istället bilarnas storlek och mängden bilar, med allt starkare motorer. 

Miljöpartier runt om i den rika världen tycktes ge upp och lierade sig med andra partier för olika möjliga och omöjliga regeringsbildningar.

Det som blev kvar av frågan om den globala uppvärmningen är att det blir varmare på planeten. Det var det här jag menade om sanningen kring hållbarhet.

Paul Lindberg

Kommer alla att återuppstå?

Vad är vitsen med en uppståndelse? Kommer alla att kunna återuppstå?

Marie Nordberg

 

Hej Marie, och tack för ditt brev!

Meningen med uppståndelsen förkunnas framförallt av Jesus, med den grundläggande poängen av hans förutsägelser, och som påverkat hela den kristna rörelsen. De flesta religioner har likartade uppfattningar kring en möjlig uppståndelse. Människans korta liv anses vara förberedelsen inför möjligheten av ett mer naturtroget förhållande till livet på jorden. Det korta livet utgör en villkorad möjlighet för en uppståndelse. Jesus har klargjort att de som utelämnat målet inte heller återuppstår. Om ohållbara tillstånd på vår planet leder till förstörelse, orättvisor och lidande för planetens människor, djur och natur så görs en humanitär urskiljning för alla dem som aldrig fick uppleva någon kärlek och rättvisa under livet i denna värld. Alla människor kommer alltså inte att nå uppståndelsen.

P L

"Livsanden" – vilken översättning är det?

Hej!

Paul Lindberg skriver en artikel (2009–09–29) och använder sig av ordet "Livsanden", i slutet av artikeln citerar han Jesus från bibeln:

”Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad herren gör. Jag kallar er vänner, därför att jag låtit er veta allt vad jag har hört av Livsanden.” Johannesevangeliet 15:15

Jag undrar vad det är för Bibelöversättning Paul har använt. Just ordet "Livsanden" i stället för Fader har jag inte sett förut. Därför är jag intresserad av att få veta vilken det är, det verkar intressant med en översättning som skiljer sig från de flesta andra.

Med vänlig hälsning

Manuel Suárez Benegas

Hej Manuel, och tack för ditt brev!

Med få undantag har kvinnan varit diskriminerad under hela världshistorien. På flera ställen i Gamla testamentet finns ordet "livsanden", med andemeningen för Jahves verksamma förmåga. I många sammanhang finns inte titulaturen "Herre" över huvudtaget.

I Gamla testamentet används det abrahamitiska och ursprungliga begreppet Jahve med härledning av "att vara" i anknytning med begreppen "varat" och "är". Det har gjorts försök att maskulinisera Jahve, bl.a. genom att ersätta Jahve med Adonaj, som betyder Herre och är israeliternas Herre och Gud.

I den tidigare svenska s.k. Folkbibeln översattes Jahve med "Herren", vilket närmast kan betraktas som ett reaktionärt falsarium. Vi vet faktiskt inte om Jahve är man eller kvinna, eller både och?

På flera ställen i Bibeln används begreppet livsanden, vilket syftar på det skapade livet, som blivit till, och Är (att vara) i Jahve, som är i människan, och det sker synkront med Jahve.

Predikaren 11:5, Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret …

Sakarya 12:1-4, (Jahve) som har skapat livsanden i människan …

Kan en uppståndelse leda till självmord?

Rikare Livs publicering av skriften Tankar kring en uppståndelse av Paul Lindberg, tycks klargöra en vetenskaplig möjlighet för en personlig uppståndelse. Skriften är mycket intressant och tangerar en hoppfull realitet. Min fråga gäller om en uppståndelse kan leda till självmord bland olyckligt lottade människor med förhoppningen att påskynda sin uppståndelse för ett bättre liv?

E. Kekkonius

Tack Eva!

Din fråga handlar om brännande etik och komplicerade konsekvenser och ansvar. Jesus glädjefulla och innerliga budskap om uppståndelsen handlar ju helt och fullt om meningen med livet, som kan leda till en uppståndelse. Självmord däremot är ingen lösning på svåra problem och förklaras med socialvetenskap, psykologi och psykiatri. Självmord – "cuicid", medvetet självmord, som sociologiskt benämns "anomi". Ett självmords grundläggande orsak definieras mestadels på depression orsakat av en mängd olika sociologiska orsaker. Självmord och självmordsförsök utförs av miljoner människor per år runt om i världen.

Självmord anses som tabu i hela världen – men ändå på olika sätt beroende de faktiska tillstånden. Krigiska omständigheter, exempelvis, och kollapser har ofta lett till kollektiva massjälvmord. Hitler lät skjuta sig, och en mängd inom framförallt Hitlers SS-kår sköt sig. Allt för att – som de trodde – komma undan ett personligt ansvar. 

Den destruktiva självmordsromantiken inom filmindustrin odlar intensivt det så kallade underhållningsvåldet. Det handlar mycket om hjältehedern, både på grund av misslyckanden eller flykten som sista möjligheten.

Redan under den tidiga kristenheten lät kyrkan förbanna och varna alla dem som funderade på självmord istället för att låta sig tillintetgöras i mängden av de feodala masskrigen. Människor ville inte kriga och gick många gånger hellre i döden än att tjäna som kanonmat under påtvingad lydnad. Många gånger förekom det så många självmord, sjukdomar och hunger att krigandet upphörde av den anledningen. Lidandet var alltför outhärdligt.

Det totalitära fördömandet av självmord är oftast ett resultat i enlighet med ovanstående traditioner över människor som hamnat i ett ohållbart tillstånd som de drabbade inte själva mäktar över.

Tron på en möjlig uppståndelse kan säkert bland vissa leda till konstigheter. Däremot en uppståndelse i enlighet med Jesus värderingar görs det klart att man ska "bli till medan man passerar" jordelivet. Då har man löst så många problemknutar som möjligt och är medvetna om vad en personlig uppståndelse innebär.

Det visar sig att det inom vissa delar inom fysiken, framförallt inom kvantfysiken, klargörs att de fysikaliska möjligheterna inte står i vägen för en uppståndelse. Men, vi vet ännu inte om det verkligen är så. 

Paul Lindberg  

En skräckbild som inte existerar

Hej Paul,

Du har rätt mycket fel i din artikel om vätgas. Vilket gör att du målar upp en skräckbild som inte existerar.

Hindenburg fel: tyget som klädde in skeppet var det som orsakade katastrofen.

Framställning fel: kan göras från biogas, naturgas, etanol, gasol, metanol med bättre miljöpåverkan i storleken 100 ggr bättre än med förbränningsmotor.

Explosivt rätt men fel pga. att vägas är en lätt gas så den försvinner rakt upp vid explosion. Finns jättebra filmer om detta med säkerhet på nätet.

Så din artikel har väldigt mycket övrigt att önska. Ärligt talat så förstår jag inte hur du har fått in så mycket fakta fel i en artikel.

Men det fina är att man alltid kan göra bättring det krävs bara lite bättre källgranskning.

Lycka till 

Kjell Jansson

Tack Kjell!

Det är knappast jag som målar upp en skräckbild, det klarade du av själv. Angående din utläggning om orsaken till Hindenburgolyckan vill jag bara påpeka att det tyvärr finns hundratals självsäkra och motstridiga uttalanden om orsakssammanhangen. Om det har jag ingen ståndpunkt i detta sammanhang. Däremot var det vätgasen som fattade eld, vilket ledde till en säker förödelse.

I min artikel om vätgasframställning framhåller jag att det krävs "enorma" insatser för att framställa vätgas för att täcka bilismens behov. Och det beskriver du själv på ett tydligt sätt. Det är dina egna exempel som är skräckscenariot. Att ersätta bensinenergi med alternativ energi av olika slag och bioenergi för framställning av vätgas är ett allvarligt misslyckande och ett destruktivt bakåtsträvande. Det är tekniskt möjligt, men i så fall inte önskvärt, därför att det helt blir på bekostnad av de alternativa resurserna som ska ersätta orsakerna till den globala uppvärmningen. Dessutom bara för att upprätthålla den världsvida och ökade bilismen.

Det går säkert att minska vätgasens explosionsrisk. Däremot, om den alternativa bränsleframställningen helt skulle ersätta beroendet av olja, så måste stora delar av jordens odlingsbara mark användas för bilbränslen. Det om något är en skräckbild! Och den bilden har inte jag uppfunnit, så betydelsefull är jag inte. 

Bakom detta skräckscenario står en mängd forskningsinstitutioner runt om i världen. Det gäller flera FN-organ, i stort sätt hela klimatforskningen, miljörörelserna, men även en ökad och global forskarskara inom tekniska högskolor, som ställt sitt kunnande till förfogande för säkrandet av livet på planeten Jorden. Tänk på det Kjell!

Paul Lindberg

Läs artiklarna:

  VÄTGASBILAR    ARTIFICIELL FOTOSYNTES

 

 

"Tankar kring en uppståndelse"

Intressant skrift, men nära gränsen till obegriplighet. Mycket hög kunskapsnivå och trovärdig vetenskaplighet. Men vilket spännande innehåll. Går det inte att göra skriften lite lättillgängligare, i något slags populärform. Jag har nog aldrig tidigare läst något så vetenskapligt om en möjlig uppståndelse. Tack för en intresseväckande tidning. 

Allan Karlsson

Tack själv!

Jag tyckte att jag gjorde en populärform och hade den avsikten med denna skrift. Det handlar om vetenskap och tro, vilket måste ses som tankar kring en diskussion. Dessa tankar appellerar till de utsagor som Jesus hävdade för en möjlighet för de människor som lär sig formas för en uppståndelse. PL

Odemokratisk lönefördelning

Arbetsmarknadens lönepolitik är en bedrövlig orättvisa. Det gäller antagligen i hela världen. I USA verkar det som om löntagarna har kommit underfund om detta orättvisa förhållande, och som ser ut att kunna bli den stora frågan inför presidentvalet – vilket kan vara något att ta efter. Bland talförarna den rika världens ägande propageras det för att "vi" inte har råd med jämlikare löner. De menar att stora lönegrupper måste hållas nere på grund av att det blir för dyrt. 

Har socialdemokratin förlorat själen?

I begynnelsen var SAP förhoppningarnas parti. Under slutet av 1800- och början av 1900-talen utvecklades de första demokratirörelserna i Sverige. Liberalerna ville inte att samhället skulle lyda under kungligt och feodalt herravälde. Och SAP sträckte sig längre och krävde att arbetarklassen skulle tillerkännas människovärde och mänskliga rättigheter – och maten på bordet. Liberalism och socialism ledde Sverige mot en mer fungerande och modern parlamentarism.

Och så tuffade det på. Två världskrig och en mängd allvarliga krigshandlingar har världens befolkning fått genomlida. Och vad har SAP lärt sig? En stor portion humanitet – men också en tilltagande pampkultur, som inte tyckte sig behöva leva efter partiets egna ideal, förhoppningar eller partiprogram. 

SAP utvecklade en medlemskår som i grunden står för socialism och demokrati, trots allt, och en valmanskår som nu sprider sig i alla riktningar, antingen åt M och SD – men även till V.

Troligtvis är "partikulten" det som nu demolerar Sveriges största parti genom modern partihistoria. Karriärsuget kom att ersätta ett gott ledarskap. "Pampar" istället för demokratiska "Ledare" tog över både parti och många gånger fackföreningsrörelse. Partiets medlemmar fick tidigt det grundläggande valspråket inpiskat hos sig, nämligen att "Partiet är allt", med tillägget att målet inte är av samma betydelse. 

Partier utan egentlig ideologi är i dag det vanligaste runt om i världen. Det handlar framförallt om manövreringar för maktintressen – maktpartier. De ideologiska demokratirörelserna däremot drivs av värnandet för de humanitära värdena. Slutsatsen blir att om demokrati ska fungera måste även partier fungera, och föregå med högsta tänkbara föredöme – och att leva som man lär.

SAP består av en medlemskår med ett ofta okritiskt bifall, i paritet till sitt eget valspråk "Partiet allt – målet intet", vilket fått omfattande konsekvenser för partiet i stort. Partiideologins innebörd förvandlades för länge sedan till "låt gå ideologi", det som senare kom att kallas nyliberalism (Från laizzez fair, 1700-talet). Det var samma intressen som såg till att Milton Friedman fick Riksbankens ekonomipris till Nobels minne.

Socialdemokratiska partiet har sargats inifrån. Men den grövsta smärtan kom utifrån. Två regeringsmedlemmar mördades, Olof Palme och Anna Lindh. Den lättsinniga pampkulturen med ledande personer och deras feodaldrömmar om herrgårds- och slottsideal har ökat spänningarna inom partiet till ytterligheter. Slag i slag har fadäserna gjort SAP till hela folkets "pamp och mygelparti", och som nu fått kritiken att jäsa.

När Håkan Juholt tillsattes som partiledare möttes den svenska allmänheten av ett något märkligt agerande från mediepressen – något som aldrig tidigare förkommit i Sverige. Juholt utsattes för en häpnadsveckande misskreditering, mobbning och rena trakasserier på en maffialiknande nivå – ett bisarrt lågvattenmärke. Juholt hindrades helt uppenbart att utföra sitt ledaransvar. Initiativtagarna kom från inga mindre än av partigängare på partiets nyliberala högerflygel. Och de lyckades kasta ut Juholt, för att istället tillsätta Stefan Löfven som ny partiledare. 

Någon liknande partiledarkupp har aldrig tidigare skådats i modern tid, mer än i diktaturer, och har varit ovanligt inom civiliserad parlamentarism.

Socialdemokratin står i dag inför en konstifik situation, minst sagt. Det finns egentligen inget behov av ett arbetarparti som söker sig till höger om redan befintliga högerpartier. Korruption och vilseledande politik leder alltid till besvär för allmänhet och samhälle. Och det har nu pampkulten verkligen visat prov på.

D.M. Blomberg

Bristen på human åldringshjälp

Demokratikrisen visar sin moraliska ruttenhet när framförallt de äldsta skuffas undan utan att själva kunna försvara sig. Många äldre är i behov av ett behjälpligare bemötande för en värdig ålderdom mot livets slutskede. Jag har arbetat som undersköterska på äldreboenden och äldrevården i många år. Det jag fått sett är många gånger under all kritik.

Vad det gäller boendekostnaderna för äldreboendet så är det rena ockerfasoner. Hyrorna är betydligt mer tilltaget än hyror för övrigt boende i samhället. De som inte har råd med dessa hyror får givetvis samhällsstöd med rätten att ha ett boende. De som har lite, eller goda ekonomiska tillgångar, får däremot betala tilltagna överkostnader. Det kan verka rimligt att den som kan betala också ska bidra med kostnaderna.

Nu verkar det som om de med ekonomiska resurser får betala omotiverat mycket utöver vad som kan anses vara reella kostnader för den utsatte. Motiveringen från vårdgivaren är att de står för personal och omvårdnad. Vilket kan tyckas vara en rimlig förklaring. Men sanningen är att den vården inte alls står i proportion till den service som de anser sig ge till patienten. Det snålas som bara den.

Frågan är om politiker och vårdföretagen står i något slags intresseskap av ekonomiskt slag, för att för det första, låta de med lite pengar på fickan utnyttjas för att i slutskedet plundras på den sista sparade slanten, vars kostnader egentligen borde finansieras enbart med skattemedel. Samtidigt är det på detta sätt som vårdföretagen kan förmera vinsterna.

Jag har förstått att det finns överenskommelser mellan samhälle och vårdföretag kring om hur människors besparingar förvaltas då de hamnar på vård- och äldrehem.

R. Lindgren

Positiva vibbar

För en tid sedan undrade jag hur det kommer att gå med världen om människorna inte bryr sig om att ändra på den nuvarande globala livsstilen. Jag fick svar från er på Rikare Liv. Svaret grundades på bibliska grundsatser som inte var alltför optimistiska.

Jag tog Rikare Livs svar och visade det för några vänner, som faktiskt höll med om ditt svar, men som både hos dig och mina vänner ändå hade ett hopp om att det måste gå att förändra den nuvarande destruktiviteten i världen. Hos mina vänner fanns alltså både hopp och positiva vibbar, som jag även har funnit hos er på Rika Liv.

Tina Karlsson

Hej Tina, och tack för brevet!

Ja, det måste alltid finnas ett hopp. Men det hoppet visar sig inte alltid för de mest behövande i denna världsordning. Hela mänskligheten måste hjälpa till i en mycket högre grad än som nu sker. Det är helt nödvändigt. PL

Flyktinghjälpen får inte haverera

Det blir allt svårare för flyktingar att komma i säkerhet någonstans där de kan få vara med sina familjer och anhöriga. EU har frammanat en dysterhet på grund av uppgivenheten inför högerextremismens tryck och hatfyllda framfart. Ungern, Polen och i värsta fall kanske Frankrike, kan framöver få den europeiska gemenskapen att se helt annorlunda ut, om inte extraordinära ansträngningar kommer till stånd.

Hur går det med de civila flyktingarna som nu stoppas vid Europas alla gränser. Om dem får vi inte längre så mycket rapporterat. Det är utan tvekan en otäck utveckling som vi inte vet så mycket om. Jag hoppas verkligen att det trots allt finns så många goda viljor som hjälper till att förhindra det värsta sceneriet.

Elsy Carlsson

Flyktingkrisen prövar människan

Europa idag lever upp som i ett dakapo till sin egen 1900-talshistoria. Nationalism och hatet mot de mest utsatta växer till som en pesthärd. För närvarande trampas det på begreppet "godhet", som av vissa anses vara löjeväckande. Hoppet för mänskligheten är inte så värst övertygande. Om inte "godhet" kan vara ett ideal för alla, så har istället ondskan tagit plats bland människorna.

S.T.

Jesus är Parakleten

Jag tror att Rikare Liv kan ha missförstått det här med Parakleten som ni skrev om i Rikare Liv nr 5 år 2013. De personer som Rikare Liv visar på bildtexterna under gayparaden är inte vad Bibeln menar med Parakleten. Det som gäller är istället Jesus personliga återkomst till människorna.

Sten Persson

Tack för det påpekandet, Sten!

I Nya Testamentets används Jesus själv som den föredömlige Parakleten, hjälparen, som ska återvända till jorden för att skapa kärlek och rättvisa. I Johannes (14:16) handlar Parakleten om hjälparna, (plural) sakförarna, och de som kommer i Jesu efterföljd, fast med större kapacitet i enlighet med Bibeln. Jesus förebildade vad som komma skall. Denna kapacitet utgör i dag Jesus kvalitativa återkomst i Ordets reella betydelse. Detta handlar om troende som icketroende, vilka tillsammans hittar sig själva i det möjliga samförståndet för ett rättvisare liv för alla.

Enligt den kristna bibelsynen syftar Jesus återkomst till jorden, genom realiserandet av Jesus innerliga ord. Det påverkar människan att frivilligt låta Jesus ta plats i människornas mitt. Denna hjälpande kraft har alltså i praktisk gärning tagit plats på jorden. Det utgörs av miljoner aktiva hjälpare. Jesus levande ord finns mitt i bland oss, och verkar på många olika sätt och vis.

Paul Lindberg

Vapenexporten och flyktingkatastrofen

Vapenexporten sägs vara en av de lukrativaste handelsprodukterna i hela världen. Alla dessa vapen finns just där de inte borde vara, där de skadar allra värst. Förhoppningarna kring den Arabiska våren, då upproren mot de totalitära regimerna gick igång, följdes upp av införseln med mängder av vapen från många av världens vapenindustrier. Världens vapenindustrier gjorde den Arabiska våren till ett massmördande utan like. 

Arabiska våren resulterade i permanenta inbördeskrig i stora delar av de länder som utgjorde den Arabiska våren. Om vi inkluderar Irak, Syrien, Jemen och andra länder i både Afrika och Mellersta Östern så har detta makabra krigstillstånd förändrat hela bilden från ursprungsläget. Det blev ett krig mellan Väst och Islam, med Islamiska staten som resultat.

Islamiska staten tog över stora delar av dessa vapen och terroriserar och förslavar mängder av människor. Flyktingströmmarna på grund av detta dränks i Medelhavet. Flykten går vidare mot Centraleuropa och möts där av trakasserier från främlingsfientliga partier och organisationer. Och bakom allt detta ligger illviljan att lösa problem och motsättningar med våld och vapenmakt. 

Eva Stenberg

Paulus ord är inte Guds ord

När jag läste Rikare Livs skrifter om Paulus fick jag en ny aspekt angående Bibeln som Guds sanna ord. Rikare Liv gjorde klart och hänvisade till Paulus egna brev som bestämt uttryckte att brevets yttranden kom från honom själv – inte alls från Gud. Paulus påtalade det på flera ställen i hans brev. Trots det söker många kristna rättfärdiga Paulus i just teserna som skadat både kvinnor och homosexuella. Ja, han skrev t.o.m. i detta brev att slavar skulle vara lydiga sina ägare. Kristenheten hävdar att hela Bibeln är Guds ord. 

I hela mitt liv har jag varit trogen kristendomen, och alltid ställt upp för Guds ord, som förmedlats av apostlar, som bland andra Paulus. Det är inte konstigt när det blev uppenbart att jag helt okritiskt låtit mig tro att Paulus fasansfulla ord också är en del av hela Bibelns ord av Gud. Vilket det alltså inte är. Trots att jag läst Paulus egna tydliga ord om att det inte är kommit från Gud, utan istället hans egen mening. Jag ifrågasatte aldrig detta om att det var "Guds sanna ord". 

Lydnad utan tankereflektioner är enfaldigt, jag skämdes inombords när det gick upp ett ljus. Man ska gärna läsa mellan raderna, men det är nödvändigt att även läsa på raderna. Jag vill även tacka Rikare Liv för sitt fastställande om att det är först och främst Evangelium som närmast kan likna Guds egna ord, med endast Jesus som ledaren.

Knut Andersson

Jättebra Knut!

PL

Sjörövare och kapitalister

Hej, artikeln med rubriken "klarsynt uppvaknande" är nog så riktig. Det jag skulle vilja tillägga är dels klarspråk, dels en fördjupning:

1) Klarspråk: Finanseliten dvs främst bankdirektörer och -chefer inte är ett dugg bättre än forntiders väg- och sjörövare. Det är endast metoden som skiljer.

2) Fördjupning: Varför denna ständiga strävan att hela tiden förmera sina inkomster, som denna finanselit ägnar sig åt med nyliberalistiska teorier som täckmantel. I Real-world Economics review, issue no. 66 jan-2013, finns en förklaring i artikeln: "How capitalists learned to stop worrying and love the crisis" av Shimshon Bichler and Jonathan Nitzan 

Deras förklaring är STATUS. Finanseliten ökar sin status genom att öka den ekonomiska klyftan till de fattiga! Det sker dels genom inkomstökning men också genom att åstadkomma inkomstförsvagning för de fattiga. Alliansregeringens politik mot arbetslösa och sjuka kommer på så sätt i en förklarat skimmer. Även EU-politiken mot främst Grekland, men även Spanien och Portugal bli lättare att förstå med den vetskapen.

Paul, du gör en god gärning om du låter översätta och publicera artikeln! MVH

http://www.paecon.net/PAEReview/issue66/BichlerNitzan66.pdf

Ingemar Siby 

Mvh

Tack Ingemar! Vi länkar till artikeln du rekommenderar.

PL

Uppståndelse efter döden

Ni skriver att människan efter döden återuppstår, men det har väl inte så mycket stöd från vetenskapligt håll. Hur kan ni vara så säkra på ett sådant ställningstagande? Jag själv är tvivlande, men ändå öppen för argument.

Gizela Maybach

De.

Hej Gizela, och tack för brevet!

Ingen människa vet egentligen någonting om att en uppståndelse är en realitet. Det kan vara förhoppningen om Guds ingripanden för dem som aldrig fick ett värdigt liv i vår världsordning, eller liknande tankar. Detta har kritiserats med sekulära ståndpunkter, som en verklighetsflykt. I Rikare Liv har vi egentligen aldrig hävdat med bestämdhet om en uppståndelse efter döden. Vi har heller inte någon säker vetenskaplig ståndpunkt om en uppståndelse, även om nya kvalitativa hypoteser uppkommit i samband med kvantfysiken.

Utgångspunkten om en uppståndelse är först och främst hoppet om en uppståndelse. Den förhoppningen fanns redan i förhistorisk tid, ja, kanske lika länge som människans hela existens.

Emellertid finns hoppet om en uppståndelse i stort sätt bland samtliga religioner. Kristendomen grundar sin förhoppning på Jesus kärnbudskap, med erbjudandet om en möjlig uppståndelse för var och en. Jesus gjorde detta universella kärnbudskap som centrum i sitt predikande. Han gjorde klart att det endast var genom Gud som detta fenomen realiseras, aldrig av människor. 

Vi kan tyda Jesus uttryck som att uppståndelsen är flykten till en möjlig upprättelse för en större verklighet än vår världsordning. Och den förhoppningen ställer många upp på, även jag.

PL

Good quality resources 

Hi, I found many resource links on your site in regards to climate change as well as many more really helpful information that has really helped my daughter Julia with her studies over the past year. It's for that reason I would like to pay you back and help other students like Julia find some good quality resources from your site.

I have 2 resource suggestion that I have found and bookmarked, so I thought you might like to offer them directly from your site so it's easier for students to find. Can you tell me the correct person to send them to as I don't want to send them to the wrong person.

Thanks for your time and look forward to hearing from you.

Helen Wallis , UK

Thank you Helen!

Please, send them to me rikareliv@rikareliv.info 

Paul Lindberg

Kommer Rikare Liv ut på Facebook? 

Jag undrar när Rikare Liv kommer ut på Facebook?

Mårten Karlberg

Hej Mårten!

Det undrar även vi. Vi vill få den på Facebook, men har haft svårt att orka med. Vi skulle behöva fler medarbetare, som känner för solidaritet och humanitet. Alltså: alla som känner sig manade att hjälpa till med journalistik, upplagespridning och utlägg på sociala medier är verkligen välkomna med bidrag!

PL

Hur går det med världen?

I Rikare Liv skriver ni mycket om tillstånden i världen, om den globala uppvärmningen, eller om krig och förödelse, och min undran är vad läsarna ska tycka? Orkar de hänga med? Jag har tänkt mycket över detta. Ni gör givetvis ett viktigt arbete som jag håller med om. Vad händer om människor inte bryr sig om dessa upplysningar och uppmaningar, om de istället lyssnar på allt det som är roligare av det som erbjuds i världen. Hur ska det i så fall gå med världen? Det skulle vara intressant att se hur ni svarar?

Tina Karlsson

Hej Tina!

Ja, det finns säkert många som besväras av obekväma sanningar i Rikare Livs artiklar. Vad händer med världen när exempelvis människorna vänder ryggen mot upprätthållandet av kärlek och rättvisa? Liknande frågor som din har kommit till Rikare Liv tidigare, och fått svar efter den förmåga vi kunnat ge. Jag vill här utgå från vad Jesus uttalat och som finns med i Bibeln:

"Vad blir tecknet på din närvaro och på avslutningen av denna världsordning frågar Jesus följeslagare?" Och med Jesus och profeternas svar får vi reda på att "Den sista tiden blir det bekymmersamma förhållanden." Och profeterna, inklusive Jesus, berättar om "Farsoter, klimatförändringar, hungersnöd, etnisk splittring, makthunger, social olydnad, familjeupplösning, empatilöshet och moralupplösning; politisk oförmåga, överbefolkning och allmän våldsutveckling i massomfattning". 

Över allt detta är det människan själv som råder, inte Livsanden. Människorna själva förintar sin egen världsordning. Jesus säger: "Solen kommer att förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall skakas."

Detta skall tolkas som att denna världsordnings skinande ljus kommer att avslöjas och utplånas. De kosmiska krafterna (kvantenergier) står inte längre till världsordningens förfogande. Det skinande ljuset kan tolkas som den nuvarande världsordningens självgoda makthavare.

"Livsanden störtar dem i fördärvet som fördärvar jorden" Uppenbarelseboken 11:18

En ny era inleds emellertid under ledning av Jesus, enligt Jesusintentionen. Jesu profetia berör vår tid och visar sig i mitten av tjugohundratalet. Ovanstående är i enlighet med tolkningar av bibelforskning ur texter från Gamla och Nya testamentet.

För min egen del förlitar jag mig mer på ovanstående förhoppning än på världsordningens ledarskap.                                           PL

"Solen driver vårt klimat"

Jag fick tag i boken Solen driver vårt klimat av Tege Tornvall med underdevisen "Vetenskap, debatt och politik" efter det jag läst en bokrecension av Torbjörn Lindblom (mars 2015) i nyhetsbrevet Sektionen för detonik och förbränning.

Lindblom citerar ett antal påståenden ur Tornvalls bok:

"Koldioxid är ofarligt. Det sker ingen (global uppvärmning) och mätmetoderna är felaktiga. Det är solens aktivitet som värmer jorden. Forskare börjar överge teorin om växthuseffekten och uppvärmningen. Tecken på global uppvärmning är felaktigt eller överdrivna. Ökad koldioxid ger inte mer uppvärmning."

Boken är minst sagt befängd och saknar det mesta av erfaren vetenskap. Tornvall idiotförklarar IPCC – FN:s klimatpanel, med representanter från världens främsta klimatforskning, han idiotförklarar hela miljörörelsens ståndpunkter i klimatfrågan, men han glömmer sig själv. Han själv är ljuset som förklarar för oss alla tokstollar att "Solen driver vårt klimat". Boken är raljant, och devisen "vetenskap, debatt och politik" är ohållbart på grund av att Tornvall inte får fram någonting sakligt eller vetenskapligt, och någon debatt är det heller inte frågan om, men desto mera politik.

Det är politiken som får skon att klämma på Tornvall. Han retar sig på de obehagliga rapporterna som den reellt vetenskapliga klimatforskningen redovisar. Han retar sig på att bilismen i dess nuvarande omfattning bedöms som en bidragande orsak till den globala uppvärmningen. Han menar att den globala uppvärmningen  inte alls existerar. 

Bakom klimatforskningens rapportering och ståndpunkter står en massiv acceptans, och mot detta faktum står klimatförnekare som mest liknar den sorgliga skepnadens samhällshaverister.

Hanna Andersson

DN och ledarredaktionens stöd för SD

Ledarredaktionen på Dagens Nyheter får mig att undra över varför en sådan tidning kan tillåta sig att helt öppet och ogenerat ge det mest generösa stöd för SD:s rättigheter för att få vara främlingsfientliga. Det mest respektlösa exempel på ett parlamentarisk parti som SD, får av denna nyliberala ledarredaktion det mesta stöd ett svenskt parti bara kan drömma om. Inget annat parti får ett sådant massivt stöd från denna ledarredaktion.

Vid många tillfällen ömkar DN:s ledarredaktion för respekten av SD:s väljarkår – vilket är ett argument som SD själva myntat – och används av SD:s egna sympatisörer. Som om ledarredaktionen önskar få SD att bli mer rumsrena och fogliga för andra uppdrag än den nuvarande parlamentariska situationen. 

Respekten för parlamentariker bör i princip bara gälla för dem som respekterar demokrati och humanism. Inte för rasism.

Erik Wennerberg

Inga affärer bland Riksdagens ledamöter

Det är vanskligt av Riksdagens ledamöter att syssla med affärer under perioden för ledarskapet för landet. Behovet av striktare regler mot denna affärsverksamhet, som dessutom döljs för svenska folket, borde skärpas betydligt. Alla dessa vapenaffärer med stängda dörrar, och med ministrar och ledamöter för Riksdagen, har inte alls folkets förtroende i dessa skumraskaffärer. Representativ demokrati måste nödvändigtvis betyda något annat än ledamöternas hemliga affärshandel. Låt istället Riksdag och Regering vara öppna för insyn och demokrati, och ändra regelverket för riksdagens ledamöter.

Lena Törnblad

Tillåter Gud hat och hädelse?

I Rikare Liv och skriften Tomasevangeliet hittar jag Logion 44. Det Jesus lär ha uttalat förbryllar mig, det verkar vara tvetydigt. Detta med tanke på ökad rasism och hat människor emellan. Jag undrar hur ni förklarar denna logion? Jesus uttalar följande: 

"Den som hädar Gud skall bli förlåten, och den som hädar Sonen skall bli förlåten, men den som hädar Livsanden, den skall inte förlåtas, vare sig på jorden eller i himlen."

Ernst Bergman

Din undran har säkert stor bredd bland många!

Gud, Allah, Jahve, Jehova eller Herren, är människors gestaltande av Livsanden, och som helt sonika står över alla religioners olika gudsbegrepp och kulturtraditioner. Livsanden är densamme som många kallar Heliga Anden eller Andekraften. Jesus tycks mena att han tål att kritiseras. Hädelse (håna eller kritisera), eller respektlöshet, är en definitionsfråga, som jag ser det. 

Kritik måste kunna tålas, men när kritiken övergår i hädelse, kränkning och aggressivitet på grund av hat eller missaktning, då är det Livsanden som angrips, som den högste över människorna. Då krävs det istället balans i form av hänsynsfullt omdöme. 

Åsikter och kritiska uttalanden mot exempelvis religioner tillhör den demokratiska yttrandefriheten, vilket numera är tradition i stora delar av världen. Denna frihet är till för en demokratisk dialog, den dialektiska processen, och får inte missbrukas. 

Att häda med hatfylld aggressivitet är alltså som att angripa själva livet som vi befinner oss i. Här går alltså gränsen.

Paul Lindberg.

Arbetslösa är inte rasister

Sociala och demokratiska krav på arbete åt alla är en paroll som de flesta ställer upp bakom. Men att arbetslöshet skulle orsaka rasism och främlingshat är mer tvivelaktigt. Det cirkulerar propaganda och påståenden om att invandrare tar jobben från svenskar, vilket inte är sant. Invandrarnas bidrag till folkhushållet är betydelsefullt för landet. Att arbetslösa av grumlig anledning görs till främlingsfientliga är synd och skam. Det kan i någon liten mån ligga något i det, men inte i det stora hela. Det är rejält kränkande att beskylla arbetslösa som delansvariga för främlingsfientligheten och användas som orsak för behoven av fler jobb. Alla ska naturligtvis ha rätten till arbete och försörjning, men inte med fel argument. Främlingsfientlighet är något som var och en personligen står ansvarig inför, trots indoktrinering från hatiska politiska kretsar. Jag saknar ett politiskt klarspråk om "rätten" att överhuvudtaget få agera rasistiskt och främlingsfientligt.

Bengt Nilsson

Skänk en slant till tiggarna 

De flesta medborgare har förstått allvaret bakom tiggeriet, och därför lärt sig skänka en slant till de mest behövande. Och den solidariteten kan aldrig vara fel eftersom de trakasserade och hjälpbehövande får ett hopp om en ljusare framtid. 

Donald Wilson, Stockholm

Det infernaliska hotet mot livet

I Paul Lindbergs artikel "Jordens klimat förändras, världen står enig om den saken", (Nr 8) verkar det som optimism fått ta plats mer än realism. Visst måste de flesta vara medvetna om klimatförändringen, men det ger ändå inga avgörande utslag för åtgärder någonstans i världen. Den synen anses väl pessimistisk antar jag. Men egentligen står väl inte Paul Lindberg så vidare positivt till verkligheten när han skriver "Vi står inför en global katastrof som bokstavligen närmar oss med stormsteg". Det är väl pessimistiskt. Visst, men det har stöd av en majoritet av klimatforskningen. 

Vad är orsaken till att det ansvariga politiska etablissemanget inte gör allt för att stävja det infernaliska hotet mot livet på jorden? Det är en gåta för mig, och säkert många med mig.

Pär Johansson 

Hej, och tack för ditt brev och din undran!

Ja, det är verkligen en gåta som många söker svaret på. Och visst är det många som har en pessimistisk hållning. Det är ju inte så underligt. Det kan bero på att klimatproblematiken mest liknar en absurditet som trots allt inte tillhör verkligheten – när man helst vill att verkligheten inte ska överensstämma med realiteten. Och då vänder sig både öron och ögon bort från verkligheten och låter förnuftet läggas i byrålådan, för att låta livet gå vidare så länge det varar. Det som "ser ut som positivt" kan vara miljöavtalet mellan USA och Kina. Det återstår att se. Enligt Kina beräknas deras minskning av växthusgaser ske först omkring år 2030. Hoppas Jorden kan hålla ut till dess. Håll andan!

Paul Lindberg

Bra att Rikare Liv tar ställning

Bra av er att Rikare Liv tar ställning till allt det som sker bland människor i världen. Nog ser världen ut som den är överbefolkad. En rikare del av världsbefolkningen lever ett alltför parasiterande och slösaktig liv på bekostnad av den billiga arbetskraften från nya industrialiserade diktaturer. Den teknoindustriella utvecklingen har aldrig producerat sådana kvantiteter någonsin, till en så rik medelklass

som i vår tid. Hur ska det sluta?

Därför är det tacksamt att Rikare Liv vill visa vägen för ett rikare liv som garanterar alla människors överlevnad och levnadsstandard. Den rika världens omoraliska världshandel tar död på överlevnadens funktioner för överlevnad. I en artikel skriver ni att vi står på höjdpunkten av denna civilisations förmåga, som leder till dess fall, på grund av plundringen av planeten jorden.

Villy Andersson

Hjälp till att renovera Arctic Sunrise

Hej Paul!
Jag minns den 19 september 2013 som i en film. En mörk helikopter hänger i luften ovanför vårt fartyg som en gigantisk insekt, det dånar i mina öron och jag ser maktlöst på när kamouflageklädda kommandosoldater landar på däck och tvingar ner oss på knä med hjälp av automatvapen. 

Som du säkert redan vet spenderade jag de kommande två månaderna i fängelse tillsammans med de andra i Arctic 30. Detta efter en fredlig protest mot Gazproms oljerigg Prirazlomnaya i ryska delen av Arktis.

Jag vet att jag talar för alla oss som satt fängslade, när jag säger hur tacksamma vi alltid kommer vara mot alla som stod upp för oss. Ni visade för världen att vårt fredliga uppdrag att skydda Arktis inte kan stoppas av maktfullkomliga regeringar och giriga oljebolag. Ni visade att vi som vill rädda Arktis är minst lika starka.

Ni fick hem oss. Nu behöver vi tillsammans befria den sista medlemmen av teamet – det är dags att ta hem Arctic Sunrise. 

Efter att ha spenderat många dagar och nätter ombord på Arctic Sunrise har jag lärt mig att älska henne och allt hon representerar. Tanken på att hon ligger kvar, övergiven i Murmansks kalla vatten, krossar mitt hjärta. Hon är min Arctic Sunrise, lika mycket som hon är din Arctic Sunrise. 

Snälla var med och donera till hennes renovering idag. Tillsammans kan vi sätta henne i arbete för Arktis igen 

Stora kramar, 

Dima Litvinov 

Arctic Sunrise

Tillförlitliga C14–mätningar?

Hej!

I mitt internetsökande om artiklar som tar upp åldersbestämning av tempelstaden Göbekli Tepe fick jag idag upp er intressanta artikel under länken Gobekli Tepe – rikareliv.info, vilket föranleder detta mejl. Av särskilt intresse i sammanhanget var Rikare Livs devis: Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa.

Dagen innan hade jag fått upp en annan länk, i sammanhanget åldersbestämning, från Ny Teknik, publicerad 23 maj 2001.

"Kol 14-metoden som används för att fastställa ålder på bland annat fossil och arkeologiska föremål är inte så tillförlitlig som man tidigare trott, hävdar forskare på University of Arizona i USA.

Metoden bygger på kännedom om halterna av vanligt kol (kol 12) och det radioaktiva kol 14 i atmosfären. Uppgifter om dessa halter har hittills täckt de senaste 16 000 åren. 

Genom att studera stalagmiter har forskarna nu fått kunskap om vilka halter som fanns i atmosfären för 45 000–11 000 år sedan. Det var då stalagmiterna bildades i grottor genom att koldioxid avdunstade från vattnet i grottorna, och lämnade kvar formationer av kalkkarbonat. De atmosfäriska halterna av kol 14 visade sig vara dubbelt så höga mot vad man hittills antagit att de var under denna tidsperiod. 

Fynden gör att forskargruppen tror att halterna av de båda kolisotoperna kan ha ändrats avsevärt under de senaste 50 000 åren. Därmed faller grunden för noggrannheten i kol 14-metoden om den används på föremål som är mycket gamla. Även andra beräkningar som bygger på kolhalter över långa tidsperioder, till exempel de kring klimatförändringar, bör ses över, menar forskarna".

Nåväl! Kanske det även för er är av intresse att följa upp artikeln vad gäller dagsläget för tillförlitliga mätmetoder. Saken är den att forskarna som håller på att gräva ut världens första tempelstad Göbekli Tepe i sydöstra Turkiet, strax nordöst om Sanliurfa, behöver ifrågasättas vad gäller dess datering. Skickar därför över till dig min polemik med Jehovas vittnens obegripliga kronologi, vilken jag medsänder här som Bifogad.

Sätter stort värde på att få er reaktion på problematiken religion, arkeologi och åldersbestämning i sammanhanget Göbekli Tepe.  

Har ni läst antologiboken Bortom tro och vetande – tankar från en dialog, från 2010 ? Om inte, föreslår jag att ni gör det. 

Bästa hälsning från pensionären och ateisten.

Torbjörn Ringkvist, Halmstad

Hej Torbjörn,

och tack för ditt brev! Ja, världens äldsta tempelanläggning – troligtvis – Göbekli Tepe, är verkligen intressant. Först tar du upp frågan om C-14-metoden är pålitlig för åldersbestämning; därefter sammanhanget kring åldersbestämmande av Jehovas vittnens ståndpunkt kring ämnet; och slutligen frågar du om jag läst Bortom tro och vetande. 

Vetenskap och forskningsmetoder står ständigt under kritisk bevakning, vilket är en sund och nödvändig dialektisk process. C14-metoden lanserades av Willard Frank Libby i slutet av 1940-talet, och fick Nobelpriset 1960 för denna upptäckt.

Arkeologin förändrades därefter på grund av att fornlämningar och fossil innehållande organiskt material, av exempelvis träkol och benrester kunde avslöja dess ålder. I början gjordes en del missbedömningar på grund av felaktig hantering av undersökningsmaterialet, och vid kalibreringen kom felaktiga tidsbestämningar.

För att få fram exaktheten jämförs numera mätningarna mot en så kallad kalibreringskurva, som jämförs i exempelvis datorprogrammet OxCal.

C14-metoden är idag säker när det gäller de längre historiska förloppen, exempelvis borrprover från glaciäris, sedimentlager av olika slag, korallprover och mycket mer.

Däremot har C14-metoden vissa begränsningar inom den närmre tiden, som exempelvis under industrialismens era. Under den perioden har människan emellertid samlat nedskrivna fakta som nu behövs för att kunna göra jämförelser, och med tidigare perioder som alltså registreras med C14-tetoden, vilket gör att exaktheten blir stor mellan olika tidsperioder. 

På grund av människans miljöförstöring utsätts C14-metoden av en ständig minskad användbarhet, och kommer med stor sannolikhet inte kunna användas av framtida forskning kring vår tid. Och detta på grund av en kraftig rubbning orsakad av exploateringen av kol- och oljereserver under marken. Vi vet också att alla provsprängningar av atombomber ovan jord, tillsammans med ovannämnda orsaker, resulterar i att framtida kulturer inte kommer att kunna använda sig av C14-metoden.

Däremot kan vi fortfarande få ganska exakta resultat kring frågan om tidsbestämningen av Göbekli Tepe.

Den andra frågan gällde Jehovas vittnens ståndpunkt kring åldersbestämmande. De utgår helt och fullt från Bibelns texter, som tolkas i jämförelse kring händelseförlopp som vi med viss säkerhet vet är säkrad tidsbestämt, och med obestämda händelser, som kan resultera i synteser i dialektiska sammanhang. Sådan traditionell historieforskning tillsammans med C14-metoden läggs till kalibreringskurvor som jämförelsematerial. Bakom deras tidsbestämning lutar de sig mot Isaak Newtons nedskrivna  matematik kring ämnet tidsbestämning.

Och slutligen om jag har läst boken Bortom tro och vetande. Nej, det har jag inte. Men det måste jag göra.

Paul Lindberg

Carl XII Bildt splittrar M – och Sverige

Har aldrig varit med om något så gräsligt som Carl XII:s bravader och tokerier. Han bokstavligen lierade med de nyfascistiska krafterna i Ukrainas huvudstad Kijev. Kontrahenten Putin är väl i stort sett lika kaxig, och tillsammans skulle de nog gärna vilja se en militär uppgörelse där Carl får leda armédivisioner och krossa allting som står i vägen. Hur blir det med Fred i vår tid. Med sådana politiska ledare blir det väl som inför Andra världskriget – krig istället för fred.

Agneta Claeson

Kyrkorna och framtiden

Bra att ni tar upp kyrkornas mobilisering för freden och framtiden. Det kan vara på tiden att dessa organisationer själva tar ansvaret och visar vägen mot de hemska hot som ökar i vind. Både Katolska kyrkan och den Luterska kyrkan verkar ju ta till sina bästa krafter för den nödvändiga vändningen mot de hot som människorna står inför. Det som tornar upp sig ter sig helt galet. Bra gjort av er på denna tidning!

Thore Hermansson

"Ingen fortsättning på luftskeppseran"

Hej Rikare Liv!

Jag läste för en tid sedan Vetenskapens Värld, ett nummer för något år sedan, om att Luftskeppen inte kommer att få någon uppföljning i vår tid. Jag läste numret på Tandvården, och då tänkte jag på artiklarna om luftskepp som ni haft i Rikare Liv. Då tror jag att Teknikens Värld är ute och seglar och borde läsa era artiklar.

Börje Nygren

Tack Börje!

Vilken uppmärksamhet! Ja det stämmer som du berättar, det är verkligen full fart på luftskeppsutvecklingen. Läsare som är intresserade kan ta en titt i en av flera artiklar: Luftskepp – en smart lösning.

PL

Alternativen skapar den energi vi behöver

Hej! Jag läste för en tid sedan att forskare från KVA (Kungliga Vetenskapsakademien) varnat för en svensk överproduktion av el. Deras experter menade att den svenska vindkraftsparken gör att el-marknaden blir övermättad. Det skulle helt enkelt bli för mycket el. Och följderna blir då att hushållen får betala för denna energiproduktion.

Jag förstår att KVA använder detta argument mot vindkraften. På samma sätt argumenterar de mot att vindkraften är subventionerad.

Det låter i mina öron som att dessa argument är oron för att elproduktionen från kärnkraftsverken får konkurrens av den alternativa energiproduktionen. Men det var ju meningen att alternativen skulle ersätta kärnkraften. Det har inte varit bara alternativen som fått subventioner, det har kärnkraftsutvecklingen också fått ut – betydligt mer än den alternativa energiutvecklingen.

Jag läste också att energiminister Anna-Karin Hatt © anser att det är bra med export av el, när det under perioder finns ett el-överskott. Hon menar att vindkraften har bidragit med ett el-överskott, trots att Sverige har en sån liten vindkraftspark.

Då kan man givetvis undra om det inte är kärnkraften som skapar ett el-överskott, eftersom kärnkraften ska läggas ned, med ersättningen av alternativen. Lägg ned de kärnkraft som inte behövs.

KVA har alltid tagit ställning för kärnkraften, och går helt och hållet kärnkraftsbolagens ärenden, oavsett om alternativen är både bättre, ur miljö- och säkerhetssynpunkt.

Det som idag är viktigast, tror jag, är att utplaceringen av vindkraftsverk inte ska komma i konflikt med människornas livsmiljöer. Det om något borde vindkraftsintressenter ta ett större ansvar för. Förstör inte en superbra teknik med att provocera människor i deras boendemiljöer.

Annika Söderberg

Det judiska Rom i kristenhetens centrum

Hej!

Mitt namn är Sonia Schlossman. Jag är journalist med judisk historia, speciellt italiensk, som specialitet. Jag har också i flera år arrangerat resor till Det judiska Rom i kristenhetens centrum och till Sicilien den kristna, judiska och muslimska ön. De här resorna gör jag tillsammans med teol dr Göran Larsson, präst i Jerusalem och specialist i judisk-kristna relationer. Jag håller också föredrag och sänder er en fil med de olika föredrag jag kan erbjuda. Det skulle vara trevligt om ni är intresserade av att anlita mig.

Ni kan nå mig på den här mejlen sonia@romajudaica.nu 

Pessimism och positivism

De ämnen ni tar upp i Rikare Liv är enligt min mening, positivt i den mening att det är nödvändigt. Motsats är att göra som många andra, att bara strunta i de miljöproblem som finns idag, eller de orättvisor som många människor i världen utsätts för. Det är bara att gratulera till denna humanitetstidning.

V.T.

Hur kristen är egentligen Rikare Liv?

Undrar hur kristen Rikare Liv är egentligen? Det ser mer ut som en grönpolitisk vänstertidning än vad jag uppfattar som något kristet. Om ni varit kristna så hade ni studerat Bibeln lite bättre och där framgår det tydligt att om vi utropar Guds namn, så blir vi upptagna till Guds rike, istället för det rike som ni eftersträvar. Ni vill göra ett himmelrike av denna världen, men då gör ni er till gudar, istället för att lita på Gud. Tänk om!

Ove Johansson

Tack för visat intresse!

Vi är så kristna som du finner i Rikare Liv. Din uppmaning att vi borde tänka om, är något man alltid får ha en mottaglighet inför. Vi har fått tänka om, flera gånger om i livet, och fastnade för det vi skriver om i denna tidning. Man står alltid inför valen att gå den rätta sanningens väg i livet. Det är inte alltid så lätt. För dig har du gjort det lätt för dig i din egen tvärsäkerhet. Förresten vad heter din Gud som du utropar? Ha det bra Ove!

Vad väntar vi på?

Uppvärmningen av jorden fortsätter, och politikerna har "viktigare" saker för sig än att ta ansvaret för planeten. När klimatforskarna uttalat att det rör sig om hundra år tills jorden är dränkt, så tar politikerna det som ett tecken att vi har hundra år på oss att rätta till de små felen som naturen ställer till.

En del forskare menar att det redan kan vara försent. Medan andra menar att om vi rättar till människans beteenden helt och fullt så fortsätter uppvärmningen ändå under lång tid framöver, innan det planas ut.

Det är tydligt att vår tids politiska prissar är så uppe i tidens produktionsframgångar att de inte har en tanke på att byta till en hållbar framtidsvision.

Greger Persson

Vilken fantastisk tidning!

Tack för Rikare Liv! Vilken fantastisk tidning! Jag blev jättearg när jag trodde att det var skräppost. Istället fick jag se allt det jag själv står för. Jag mejlade några adresser till er, som jag tror kan passa som läsare av Rikare Liv. Lycka till i fortsättningen!

Eva Jonsson

Egoism – för och nackdelar

En insändare i DN gjorde ett försök att försvara egoismen. Inlägget rubricerades med "Utan egoism skulle vi inte vara där vi är idag."

"Där vi är idag" på grund av egoism är inte särskilt uppbyggligt. Vi står inför en global uppvärmning på grund av människor som inte vill rucka på sin livsstil på något sätt. Runt om i världen ser vi mängder av orättvisor som har orsakerna förknippade med egoism. Vi har exempelvis vapenexport för "jobbens skull", fast det i själva verket är vinst och profit som är drivkraften. Trots att vapen dödar, även svenska vapen, så är det den egoism som är drivkraften, men inte till något gott.

 Jag läste i Rikare Liv om "egoism som ideologi", och när jag läste DN:s insändare förstod jag att människor som har makt, och söker mesta möjliga rikedom, de försöker med alla medel att försvara sina usla avsikter, bland annat med en usel ideologi för sin egoism.

I.P.

Makten hos partimedlemmarna

Miljöpartiets medlemmar visade sin ledning och språkrör var skåpet ska stå. Det tyckte jag var ett prov och ett gott exempel på en demokrati som ännu inte riktigt har slagit igenom. Och språkrören var med på noterna utan att knorra. Jag vill också passa på att plussa Rikare Liv för sitt föredömliga innehåll kring humanitetens alla olika behov. Något annat som jag lagt märke till i Rikare Liv är användningen av ordet "socialhumanism", ett begrepp som jag tidigare inte har sett. Det närmaste jag kan komma är "socialliberal", men då tycker jag att "socialhumanism" är mer adekvat och med en mer allomfattande innebörd. Det tackar vi för.

Pep 

Husby brinner

Förorten Husby utanför Stockholm är ett mycket tragiskt problem. Under flera år har vi sett runt om i Sveriges storstadsregioner getto liknande problematik. Tydligt visas frustrationen bland ungdomar som blir ställda på sidan om det övriga samhället. För några år sedan påpekades att språket är en vital del av medlemskapet i samhället. Folkpartisten Jan Björklund tog då upp frågan om vikten av språkkunnandet i det samhälle man lever i, men uppfattades mer som ett rytande och pekfingret mot invandrare och deras ungdomar. Jag tror att Jan Björklund gjorde fel i sitt sätt och agerande kring en viktig språklösning. Behovet för dessa ungdomar gäller lösningen av att inte behöva särskiljas från det övriga samhället. Jag tror också att ett mycket grundligt samhällsengagemang är nödvändigt för att dessa ungdomar av idag och inför morgondagen ska få sin chans till ett meningsfullt liv genom extraordinära samhällsinsatser. Släck elden i Husby, och tänd kunskapens ljus!

Emma Ljunggren 

Politik istället för Jesus?

Innehållet i Rikare Liv handlar mer om miljöpolitik än om Jesus. Det blir lite tjatigt i längden. Frågan är om människor orkar hålla ut med ett sådant pressmaterial. Överallt i media får vi klart för oss att världen håller på att gå under på grund av den globala uppvärmningen, och vi vanliga människor ställs till svars. Många av oss lägger förhoppningarna hos Gud genom att vi klargjort att vi tror på honom. Ett sådant ställningstagande är kanske den främsta garantin för att inte jorden går under. Skriv gärna om Jesus, men lugna ner er kring den stirriga miljöpolitiken!

Eva Persson

Tack för brevet! Den stirriga miljöpolitiken skriver du. Det är säkert så att en del tycker att det är besvärligt med denna fråga som vi alla ställs inför. Men faktum är att Jesus själv gjort klart vad det är som gäller i ett glädjebudskap, som dessutom är grundstenen till det som blev Jesusdomen. Enligt Jesus sker en urskiljning bland människorna genom var och ens tillblivelse medan vi passerar jordelivet. Jesus gjorde också klart i en profetia om hur slutet för denna världsordning kan komma att se ut – om inte människorna ändrar sig. Med denna profetia menade Jesus att vi skulle verka som Ordets görare. I profetian dömde Jesus dem som förstör planeten jorden och förklarar att de inte går vidare – de går från liv till död. 

PL

Framkomlighet för bilistens skull

Bilismen i Stockholm måste regleras så att bilarna bättre ska ta sig fram. Det tycks vara avsikten med Ulla Hamiltons (M) agerande som ansvarig politiker i Stockholm. Det vi kunde läsa i Rikare Liv var att hon argumenterar för att kollektivtrafiken måste tas sig fram bättre, men det argumentet tycks mera vara för bilarnas framkomlighet och bekvämlighet. Jag tycker att artikeln stod helt oemotsagd, och jag kan inte riktigt lita på hennes avsikter.

Dorothy Andersson

Ja, vad ska man tycka? Om en ledande m-politiker argumenterar för att reglera stadens framkomlighet, så behöver man inte direkt misstänkliggöra detta. Trafiksituationen i Stockholm är kaotiskt, milt sagt. Bilister vill helst åka bil istället för kollektivtrafik. Det fungerar inte. Det handlar mycket om fullparkerade gator i hela innerstaden, som utgör hinder för framkomligheten av bl.a. kollektivtrafik och uttryckningsfordon. Permanent p-förbud på vissa gator kan frigöra ett visst utrymme. Men om det byggs nya garage för fler bilar under hela innerstan, så lär framkomligheten inte förbättras, eftersom det är den förstockningen av för mycket bilar som är själva problemet.

PL

Historien upprepas?

Ledarartikeln i Rikare Liv nr 3 tar upp frågan hur socialdemokrater ställer sig till exporten av krigsmaterial. Under S-kongressen som avslutades för några dagar sedan togs ett enhetligt beslut om att vapen inte får exporteras till diktaturer, eller till konflikt och krigförande länder. Jag är själv socialdemokrat, om inte partigängare, och stöder ett sådant kongressbeslut. Jag har även stött tidigare beslut i samma sakfråga, men som aldrig hölls, visades det. Är det då det nya kongressbeslutet värt att tro på?

Rikare Liv frågar i sin ledare om krigsmaterialexporten är vad Socialdemokraternas medlemmar vill ha. Och svaret är nog att medlemmarna inte vill att krigsmaterial ska exporteras hur som helst. Och den oviljan kan förverkligas om medlemmarna verkar för det och kräver öppenhet i allt det som händer inom regeringsmaktens handlägganden. Krigsmaterialexport får aldrig hemlighållas för folket.

Mitt intresse för den socialdemokratiska rörelsens historia visade på liknande förhållande, som ledarartikelns beskrivningar av partiledare och ministrar som är de mest angelägna att sälja vapen för "jobbens skull", fast det mest gäller för miljardvinsternas skull.

I tyskland under Weimarrepublikans turbulenser på 1920-talet, hade den socialdemokratiske krigsministern Gustav Noske gjort allt för att beställa krigsmaterial, vilket han gjorde upp med generaler inom de s.k. frikårerna. Noskes motivering var att det gällde för jobbens skull. 1933 tog nazismen över makten och Noske arresterades och sändes till koncentrationsläger.

Bertil Jonsson

 Sverige och säkerheten

Ulf Svensson tog ett bra grepp om vad som kan anses vara rikets säkerhet, förutom försvarsförmågan. Försvaret är viktigt, men det är även viktigt att slippa bli smittad av mördarbakterier. Om man tänker efter finns det en hel massa med orsaker som saboterar säkerheten i landet. Att inte kunna lita på säkerheten med exempelvis matproduktionen som ett aktuellt exempel, är ganska skrämmande.

När matindustrin ger felaktig innehållsdeklaration i stordrift över hela Europa, eller när det fuskas med datummärkning, så undrar man vad de kan fiffla med i övrigt. Ni har även artiklar om hur margarin tillverkas, det är så man mår illa. Bra att tidningspressen belyser matfusket, och att ni inte tappar taget. Vi får inte somna till utan hela tiden ligga i tills dess att vi får anständiga förhållanden inom matframställningen.

Renate Jonsson 

Jesus som oberoende politiker 

I Rikare Liv skriver ni mycket om politik i Sverige och i hela världen. Men ni skriver om Jesus värderingar på ett annorlunda sätt än de traditionella kyrkosamfunden tycker jag. Ni skrev att "Jesus ord är relevanta för vår tid", och i dessa ord ser man ett uttalat politiskt budskap som grundar sig på den renaste humanism, och som handlar om "kärlek och rättvisa". När jag började läsa Rikare Liv så märkte jag att ni riktigt trycker på dessa Jesus utvärderingar, och jag har förstått att dessa värdeord av Jesus är både tidlös politik och en gudomlig programförklaring för hur människans gemenskap ska ta sig ut i Guds nya värld. Välsignelse med er!

Lilian Stenberg

Rikare Liv är inte politisk neutral

Jag har fått intrycket av att ni gör gällande att ni är politiskt neutrala, vilket jag tycker är tveksamt. Innehållet är övervägande politiskt radikalt, men den kristna traditionen har aldrig sökt sig till vare sig socialism eller till politiken. Självklart har de kristna kyrkorna själva rätten att bestämma vilken väg de vill gå. Men de väljer nog inte den radikalism som ni företräder. 

Åke Petersson

Du har rätt, vi är inte politiskt neutrala, och inte heller partipolitiskt neutrala. Däremot är vi oavhängiga de politiska partierna, vi tycker vad vi vill. Visst finns den demokratiska radikalism hos Rikare Liv, men den ståndpunkten grundar vi helt på Jesus, i vars mun Gud lade orden. Men genomgående tror vi på människors erfarenheter av filosofi, andlighet och politiska ståndpunkter som helt och fullt ställt sig i humanitetens tjänst – eller om man så vill i Guds tjänst. 

PL

Blev så förtjust i er tidning 

Sitter i tv-soffan och har tittat runt på Ipaden som den sökare jag är… något i luften dessa dagar… i allafall här runt mig :), hursom blev så förtjust i er tidskrift och då menar jag ALLT ni tar opp det är PRECIS som om det kom från mitt innersta ur mina tankar, min undran, mina aha upplevelser och sånt jag älskar att prata om och läsa om…

Kommer absolut fortsätta läsa er nättidning och ska rekommendera den för andra, samt redan lagt en länk på min FaceBook sida.

GunMarie Boström

Linköping

Tack GunMarie! Ditt brev värmer verkligen i vinterkylan! PL

Intressant tidning, men med ett mörkt innehåll

Glädjeämnena är inte så värst påträngande i er tidning, även om jag tycker att det är både viktiga och sakliga beskrivningar det handlar om. Går det inte att kombinera allvaret med en optimistisk glädje?

Martin 

Ja, att slå ett slag för glädjen är naturligtvis viktigt. Jag tror att vi har ett positivt förhållande till glädjen. I den här tidningen visar vi glädjen att göra allt vi kan för att avslöja orättvisor, och hitta glada lösningar på exempelvis den globala uppvärmningen. Dessutom tror jag att det gläder många att vi sjunger ut om det som behöver ändras. Rikare Liv är ju rena rama nöjestidningen – trots allt elände. 

PL

Bra att Rikare Liv finns 

Ni har gjort en mycket bra webbtidning när ni visat på det angelägnaste i människans liv. Hoppas bara att ni kan sprida den till så många människor som möjligt. Jag vill bara visa min tacksamhet.

Lena Andersson

Hej Lena, och tack för ditt brev!

PL

Kyrkan och ägandet 

Svenska kyrkan ägs idag av Riksdagens partier. Från statskyrka underställd kungliga dynastier och staten, blev kyrkan istället en värdefull klenod, med den åtråvärda kvantiteten medlemmar, som efter svenskt medborgarskap är Sveriges största gemenskap. 

Svenska kyrkan leds av politiker, vilket i modern tid onekligen varit på gott och ont. Det är en kyrka som tidigt tvingades bli mycket konservativ, men som frigjorts och skolats för mera tjänande, än halleluja. Genom engagemang av solidaritet för behövande människorna runt om i världen, har kyrkan gett tröst och glädje för alla. Det om något kan vara den rätta vägen för livet, med en meningsfullhet gällande för både sändare och mottagare.

Har demokratiseringen varit ett kyrkans eget verk? Det tror jag faktiskt – men där har också funnits ledning och medhjälpare från politiska partier som inte ska förringas. Runt om i världen ser vi motsättningar mellan religioner, och bakom motsättningarna ser vi politiska maktmänniskor som underblåser och uppviglar människor mot varandra. Maktmänniskor kan många gånger vara till stor skada för mänskligheten.

Är politiker de rätta företrädarna för kyrkan? Varför står inte politikerna i så fall som ledning för hela näringslivet? Det råder väl inget tvivel om att det politiska förmynderiet över Svenska kyrkan gäller rätten att få påverka människorna över allt där det gjorts möjligt. Jesus sade enligt Matteus: Gör människorna till lärjungar (medföljare), men det blev många gånger tvärtom – lärjungarna görs till följsamma partigängare.

I Sverige och många andra länder tvingar sig politiker och andra maktmänniskor över kyrkor och samfund. I det tidigare Sovjet tvingade sig politikerna över både kyrkan och näringslivet. Principiellt är skillnaden minimal. 

En fri och suverän kyrka, med samhällsengagemang och ömsesidigt samarbete, mellan alla humanitära organisationer, är önskvärdare än partiernas övermakt! 

Jag vill avsluta mitt inlägg och säga att jag är troende och engagerad i samhällspolitiska frågor. Jag anser att det politiska engagemanget är viktigt, men inte för makten och karriärens skull. Det om något är fördärvligt.

Margareta Levander

Är Jesus Gud? 

Vad anser Rikare Liv om Jesus som Gud?

Linda

Hej och tack för ditt brev!

Jag förmodar att du själv har funderat på denna fråga. Det är många kristna som funderat över denna komplicerade fråga. Enligt Jesus själv så är han son av människor – människosonen. Samtidigt är han son av Gud genom andlig födsel. Jesus uppmanar i Tomasevangeliet att vi ska "bli till medan vi passerar" jordelivet. Vi ska söka lösa så många problem, eller knutar, som möjligt under detta korta liv, för att så mycket som möjligt ska vara avklarat vid en kommande uppståndelse. Jesus ber till Gud, och ställer frågor till Gud kring olika spörsmål, och visar på hur vi människor kan be till Gud.

Augustinus lägger grunden om "treenigheten", det vill säga Gud, sonen och den heliga anden, som en och samma person. Denna ståndpunkt om treenigheten är en förvrängning från den kristna världsreligionen manikeism, som Augustinus varit medlem i under sin ungdom. Den manikeiska religionen menade att livet i sig finns hos Gud – Jag Är i Gud, och Gud Är i mig. Det är därför vi ber till Gud, därför att vi interagerar med Gud – det vill säga livets andekraft, eller Livsanden.

Begreppet att Jesus är Gud behöver inte vara fel om man betraktar det så som manikéerna beskriver relationen. Människan föds i Anden och blir medveten om Gudsrelationen, och lever därefter som Ordets görare för kärlek och rättvisa.

Paul Lindberg

Richard Dawkins och livets uppkomst 

I Rikare Liv skriver ni ofta om livets stora frågor, många ståndpunkter vittnar om både vishet och gott omdöme, men ni har inte alltid rätt. Jag har aldrig varit troende och kommer antagligen aldrig att bli det, och det av förnuftiga skäl. Den negativa hållningen till Darwins förklaring av den biologiska utvecklingen som ni vill dela med er av tillhör medeltidens religiösa världsbild och kunskapsnivå. Paul Lindberg försöker hitta Gud i vetenskapliga termer, men som bara blir religiöst kacklande, enligt min mening. Jag föreslår att ni studerar Richard Dawkins bok Illusionen om Gud, så finner ni sanningen och kunskapen om livets uppkomst.

Roland Petersson

Tack Roland!

Jag har läst Illusionen om Gud, men finner inte boken så mycket mer vetenskaplig än Bibelns skapelseberättelser, av den anledningen att tesen om arternas kamp som den drivande faktorn för människans utveckling tillhör i högsta grad det diskutabla. Jag ser en ändamålsenlig utveckling som mer trovärdig (telelogisk evolution)! Fortfarande finns det egentligen ingen fullkomlig världsbild kring skapelseutvecklingen. Från människans begynnelse tycks frågan ha ställts, "varför finns vi och vad är meningen med livet?". Med dessa funderingar skapades det kosmogoniska tänkandet som handlar om världsalltets ursprung – ur både vetenskapliga och andliga perspektiv. Det andliga begreppet "kosmogoni" används även inom naturvetenskapliga discipliner, bland annat inom astronomi, och handlar då om sökandet efter kunskapen om universum, eller världsalltet. 

Richard Dawkins avslöjar i sin bok att han är "en djupt religiös icke-troende". Liknande kan även politiker uttala då de säger att de har "tron på kyrkan, men inte på Gud". Boken handlar mest om den fördärvliga kyrkohistorien, förföljelser och massmördande. Men samma kritiska ståndpunkter har även vi deklarerat i Rikare Liv. Människor inom olika kyrkor eller religioner tror sig mestadels vara sanningsenliga i sin gudstro, och denna tvärsäkerhet har ofta berott på att de berövats sin inre tro, av dem som erövrade makten över människornas fria vilja.

Dawkins bok är ett korståg mot andligheten, utan några som helst urskiljningsperspektiv – men det är ju hans tro, som han själv säger.

PL

Kan vi inte nöja oss med att bara vara

Allt elände som händer i världen skapar frustration hos många människor. Medan positiva glädjeupplevelser skapar tillfredsställande känslor. Kan vi inte bara vara till, och bli förnöjsamma med det. Engagemanget för alla måsten gör människan till robot utan eftertanke. I det inre lugnet formas istället själen för det goda livet. Det kanske är det vi ska eftersträva, och sprida glädje för våra medmänniskor. Sök lyckan och du kan finna den.

Sökare

Tack för ditt brev!

Visst kan lyckan sökas inom självet. Men inte bara där. Var kommer det personliga ansvaret in i bilden? Ansvaret för mig själv ligger också i ansvaret för medmänniskan. För många individer kan den påtagliga frustrationen över världens elände faktiskt vara den positiv faktor som medvetandegör den andliga tillväxten. Att dra sig undan verkligheten är knappast ett bra val. Det kan vara egots bortförklaring av verkligheten. Alltför många människor reagerar på det sättet. Inom religionerna uppmanas människorna istället att söka upplysning och utföra goda gärningar, vilket istället kan bli den verkliga lyckan.                               PL

Konkurrens leder inte till frihet

Efter det att den nyliberala frihandeln genomfördes, så tvingades en lagstiftning fram om fri konkurrens för hela EU. Konkurrensens fördelar skulle leda till lägre priser på det mesta. Det lät bra på pappret, men med tiden blev det ett gissel för arbetande människor i stora delar av världen. Där konkurrensen mest gjorde sig gällande blev priset på arbetskraften. Det vill säga löntagarnas löner, som successivt pressades ned inom hela frihandelsområdet. Men inte bara där, det gällde de arbetande folken runt om hela vår värld. I konkurrensens tecken var det först och främst arbetets kostnader som pressades ned allra hårdast.

Ingenting tyder på några förbättringar för de arbetande människorna. Men runt om i världen söker människor organisera sig i sina utsatta tillstånd. Hoppet för att dessa usla konkurrenslagar inom EU tas bort, och att prisregleringar kommer till stånd, med reglering av progressiv skatt på lyxkonsumtion, och minskad skatt på behovskonsumtion.

Torbjörn Jonsson 

Rätten till rättvist boende

Jag tillhör dem som helt tappat förtroendet för politiker. Naturligtvis vill jag kunna lita på dem, men det är inte lätt. Det verkar som politikerna snärjer människorna med olika erbjudanden, t.ex. banklån för köp av bostadsrätter, och därmed görs uppbundna till banker. 

Det byggs bostadsrätter istället för hyresrätter, och det gör behovet av ett boende villkorat och ensidigt utan valfrihet. Jag har själv hyresrätt, vilket jag hoppades skulle göra mig friare och flexiblare när jag byter arbete. Jag är ung och akademiker. I storstäderna är det stört omöjligt att få en hyresrätt, och tar jag lån för att köpa en bostadsrätt blir det komplicerat och jobbigt att snabbt sälja lägenheten och sedan köpa en ny vid flyttningen. 

Jag vet att jag inte är ensam om detta problem. Hyresrätter är bäst för många människor, och det borde vara självklart att det finns ett rättvist boende så att det fungerar med lätta bostadsbyten när behoven är sådana.

Berit Ljung

Pensionsålder vid 75 låter vansinnigt

Hur skulle människor orka att arbeta till 75 år, det låter vansinnigt. Det är inte realistiskt och det måste regeringen veta om. Antagligen vill de sänka pensionerna för dem som går i pension vid 65 år för att ge full pension först  vid 75 år eller något annat lurt. Jag tycker att det här är unket. Samtidigt har ju inte ungdomar och många andra några jobb alls. Låt dem få arbeta istället, så att de kan få inkomster för ett värdigt liv. Jag är så trött på alla de orättvisor som forsar fram över oss alla. Det måste bli en förändring inom det snaraste.

D. Gröndhal 

Visst borde vi arbeta mindre

Hej och tack för ett viktig budskap!

I Rikare Liv skriver ni om vikten av att kunna arbeta mindre. Det borde få bli en möjlig valfrihet för alla tycker jag. Många trivs naturligtvis med sitt arbete och med sina arbetskamrater. För dem är arbetet kanske den väsentliga meningen i deras liv, medan andra har det besvärligt och pressas alltför hårt av prestationskrav. Många blir sjuka av sitt arbete och behöver kortare arbetstid för hälsa och glädje. Nog borde det gå att minska den dagliga arbetstiden med några timmar för dem som har behov av det, utan att någon ska behöva bli ruinerad. 

Politikerna måste få upp ögonen för alla de människor som inte har orken eller motivationen att arbeta för hårt och som pressas till ohälsa. 

Om samhällsekonomin blir lidande av en arbetshumanisering, så får man istället leta anledningen till detta på grund av de verkliga orsakerna. Enligt mitt förmenande hör orsakerna istället hemma hos girigheten som finns hos de vinsthungriga människor som inte tar ansvar för sina medmänniskor.

Agneta Strömberg

Tack Rikare Liv!

Jag känner mig mycket glad och tacksam för ert engagemang med Rikare Liv. Det är positivt och konsekvent allt det ni tar upp i tidningen, med alla de viktiga existensfrågorna. Trots att frågorna handlar om dystra realiteter, så är det därför glädjande att det ändå finns människor med hjärtat på rätt ställe.

Tusen tack!

Karin Höglund 

Egoism är onaturligt

Hej och tack för en bra tidning! Jag är bekymrad av den egoism som brer ut sig alltmer i vår samhällskropp. Frågan är om inte egoismen är grundbulten för världens nedgång och fall. Den globala civilisationen med den globala världshandeln med varutransporter fram och tillbaka utan konsekvensansvar; det det globala resandet; den globala tillväxten av industriproduktionen, också utan konsekvensansvar, detta med många fler punkter som kan räknas upp, kan tillsammans leda till ett sammanbrott. 

Jag har sett att Rikare Liv betecknar detta förstörelsefenomen för "ideologisk egoism". Och det är en trovärdig förklaring av vad som händer i världen. Det är den politiska makten som är huvudansvariga för världens gång, eftersom de inte alls tar sitt ansvar för händelseutvecklingen.

Egoism är onaturligt enligt den humanistiska begreppsuppfattningen, och då är politikermakten ensamt ansvariga för vad som drabbar framtidens människor.

Jag föreslår därför att människor som tror på humanism, som det naturliga tillståndet, tar ställning mot en onaturlig egoism.

En påtryckning och en önskan är att humanistiska organisationer tar initiativet för en humanjuridisk tribunal, som granskar de konsekvenser som egoism är upphovet till och konsekvenserna av detta. Därför att om det inom några decennier visar sig att konsekvenserna kommer att resultera i bevisliga miljö- och samhällskriser så borde de nu ansvariga politikerna senare kunna ställas till svars för sina handlingar. En tribunal kan jämföras med Nürnbergrättegångarna.

Sten Olsson

 

Roligt att ni har Lars Ingelstam med

Roligt att Lars Ingelstam finns med i era spalter. Han om någon borde väl passa bra i Rikare Liv, tycker jag. Han har ju varit med länge och är väl en av de mest erfarna och kunniga personer man kan hitta. Lycka till med er lyckade tidning.

Hälsningar från

Hedvall

Politikerns motivationer

Vi behöver verkligen bra politiker. Men är hög lön den enda allenarådande motivationen för ett politiskt engagemang? Riksdagsmännens löner stiger titt som tätt. Vissa riksdagsmän skyller på att de närmast påtvingats högre löner. 

Jag läste i någon tidning för en längre tid sedan en artikel till riksdagsmännens försvar, angående deras löner och förmåner. I artikeln menade man att om inte riksdagsmännen betalas ordentligt, så är det många som avstår att vilja vara politiker.

Jag tycker det argumentet låter som ett lågvattenmärke och anser att alla höjdare borde hejda sig. Det gäller även våra biskopar, som inte precis har några magra inkomster. Är dessa människor besatta av sin egen oerhörda betydelse? Tvingas dessa stackars människor verkligen till dessa löner?

Linnea Wilén

Tack för ditt brev!

Jag instämmer i kören, Linnea. I många andra länder tjänar politiker betydligt mer än svenska politiker, framförallt i diktaturliknande förhållanden. Men att politiker inte skulle ställa upp ifall lönen inte är väl tilltagen, är närmast att se som en rejäl dålig argumentföring. Det kanske är karriärpolitiker med krav på hög avkastning som är de med sämsta lämplighet att representera folket i Riksdagen.

Paul Lindberg

Skrämmande kunskapsperspektiv

Paul Lindberg har i Rikare Liv försökt redogöra om kärlekens fria vilja, eller kanske den sexualliberala friheten, jag är osäker på vad man ska tycka. Jag tänker på artikeln som handlade om Stockholms Prideparad i somras. Menar du att det är fritt fram med en total sexuell frihet utan några moralgränser, då du skriver om "nakenhet som det naturliga tillståndet"? Jag är inte alls emot homosexuellas rättigheter, jag vet att promiskuöst leverne även existerar bland heterosexuella. Vad är din ståndpunkt?

Det gäller även frågan kring forskningen kring kvantfysiken, och vad den kan få för konsekvenser för mänskligheten. Det är mycket intressant ämne, så som du skriver, men är det inte att ta över Guds sfär. Vad är egentligen dina värderingar kring dessa ämnen?

Owe Johansson

Tack för ditt brev Owe! Kunskapen på gott och ont kan vara skrämmande, men också svårt. Och denna varning från Bibeln har varit relevant i alla tider. Kunskap borde vara till hjälp för att människan ska klara livet på bästa möjliga sätt, och det gäller för alla människor. 

Artikeln om Stockholm Pride har egentligen två aspekter: "Fria viljan", i enlighet med Jesus predikningar; och för det andra handlar det om "diskrimineringen" av homosexuella runt om i världen. 

Vad beträffar den fria viljan, så har denna vilja urartat hos alltför många människor. Friheten har individualiserats till den grad, så att den enes frihet blev den andres ofrihet. Många människor tror att det bara gäller att "ta för sig". Därför finns det många som inte alls kan bära sin fria vilja, och av den anledningen måste vi ta till funktionella och etiska moralregler.

Stockholm Pride tycker jag inte på något sätt har spårat ut. Där finns glädjen, gemenskapen och kärleken till medmänniskan. Däremot finns inget promiskuöst i denna parad. De humoristiska inslagen raljerar däremot med det förbjudna och promiskuösa. Människors sexuella behov är en realitet, som ska kunna ge glädje – inte bara som reproduktion eller fortplantning. Talet om att sexualiteten endast ska ske inom ett heterosexuellt parförhållande är giltigt för dem som tycker så, medan de som är homosexuella har sin fria vilja, och gör vad som är bäst för dem. "Det naturliga tillståndet" är en travestering på skapelseberättelsen, då Gud irriteras över Adam och Evas plötsliga blygsel av sin nakenhet inför Gud.

Vad beträffar kvantfysiken, så finns även där ett problem som är relevant med varningen om "kunskapen på gott och ont". Den varningen är allmängiltig för allt det människorna gör i tillvaron. Vi se följderna i exempelvis den globala uppvärmningen. Och kunskapen om kvantfysiken kan också gå på villovägar, självklart. Visst är det så. Men, vad människorna än gör med sin planet, så är inte Gud oberörd över händelseutvecklingen. Tvärtom! Kunskapen kring kvantfysiken befinner sig på en väldigt låg grundnivå – än så länge. Och det vi kallar Gud, är enligt all andlig erfarenhet "pantokrator", det vill säga den som står över "alltet".

Det som utlovats från Gud handlar om Jesus kärnbudskap: "Nya himlar och en ny jord – uppståndelsen."  Men de som medvetet låter bli att gå den goda kunskapens ärenden, av ren bekvämlighet, eller de som förstör jorden, de kan inte räkna med en uppståndelse, i enlighets med Jesus uttalanden. De som använder kunskapen på ont, de är redan dömda!

Vart tog miljörörelsen vägen?

Har den globala uppvärmningen upphört? Råder inte längre något hot för framtiden, med tanke på att det är så tyst kring kring denna fråga? I ett miljöprogram i tevekanalen Axess, som handlade om jordens historia, tror jag, sa de i programmet att tack vare uppvärmningen på grund av koldioxid i atmosfären så har vi fått ett klimat anpassat till livet på jorden. I programmet uppehöll de sig lyriskt och länge om detta. Däremot tog de aldrig upp följderna av vår tids överutsläpp av växthusgaser, vilket jag tyckte var märkvärdigt.

Ska vi dra den slutsatsen att den globala uppvärmningen inte längre är ett problem, som inte längre behöver någon lösning? Jag förstår inte att ett sådant "miljöprogram" kan visas i en tevekanal.

Mona Nilsson

Norrköping

Hur ska Europas samarbete se ut?

Förslagen om att Europa "måste" samarbeta mer kommer från flera håll. Från ett håll har de det gemensamt att Europa "måste" ha en övergripande regering, men i första hand "måste" en överfinansminister inrättas. Förslaget kommer främst från finansmarknaden och bankerna runt om i Europa. 

Det krisar i den monetära unionen, och det är den egna finansekonomin de vill rädda med en övergripande "ekonomisk union". Allt för räddningen av en otidsenlig spekulationsmarknad. De vill ha ett samarbetande Europa till räddning för bank- och finansväldets kris. Men krisen har faktiskt uppkommit av dem själva. Och för möjligheten att rädda storfinansen och dess banker "måste" skattebetalarna, enligt deras mening, stå för kostnaderna. 

Redan idag bryts samhällets ädlaste delar ned på grund av denna spekulationsekonomi. Finanskrisen skulle till stor del kunna räddas genom att nationalbankerna tog greppet över utlåningar i stället för affärsbanker och olika finansorganisationer, eller stiftelser.

"Vi har inte råd med sociala åtaganden" säger politiker som stöder bankernas spekulativa intressen. De menar att "vi" inte har råd med fattiga och sjuka människor. De försöker vända sina egna misslyckanden till en offensiv vädjan till egoismens försvar, som att "vi" måste spara på de allmänna kostnaderna. 

Men till de riktigt stora allmänna kostnaderna hör även bankernas oerhörda krav på allmänna ekonomisk hjälpmedel, med konsekvenser för det övriga samhället och de humanitära behoven. Ett samarbetande Europa i all ära, men först pålitliga politiker, som i första hand går folkens ärenden. 

Jag nämner namnet Berlusconi! Ett sådant Europa måste avlösas av ett sundare demokratiskt Europa. Maktfullkomliga och fuskande politiker måste avsättas och ersättas med hedervärda och pålitliga människor, och som kan  uppvisa en total öppenhet inom alla områden.

"Vi" behöver verkligen ett samarbetande Europa. Men absolut inte under de nuvarande förhållandena med neokonservativa och neofeodala krafter som till vilket pris som helst vill härska över Europas folk.

Sonia Hagenberg

Artikeln är översatt från engelska, och brevet kom från Tyskland.

Har biskoparna blivit politiker?

Ni skriver om biskoparnas engagemang för att stoppa vapenexporten. Är inte det om något politisk inblandning? Det finns redan lagar och regelverk som reglerar denna handel. Inte ska väl biskoparna lägga sig i denna politiska fråga.

Werner

Ja, biskoparna agerar politiskt i denna fråga, men inte partipolitiskt. Sådana ställningstaganden kan givetvis tangera vissa partiers ställningstaganden. Biskoparna agerar för alla dem som blir offer på grund av dessa vapen. Vi är många som anser att det är den kristna plikten att agera mot en omoralisk vapenexport. Det biskoparna hävdar är att de vill justera reglerna för handeln med vapen.

Gör tankegångarna mer lättillgängliga!

Kom mer eller mindre av en slump in på Er hemsida. Det finns en lång rad artiklar, tankar och funderingar som jag finner oerhört intressanta. Mycket vittnar om en stor levnadsvisdom och goda insikter i hur gott liv skapas. Den miljömedvetenhet som jag möter liksom ifrågasättande av den hårdhet som idag finns i vårt samhälle, med bl a bristande empati för de marginaliserade och de som är mest utsatta, känner jag stor sympati för.

Men det finns också sådant som jag tycker skulle kunna förbättras. Jag saknar bl a ordentlig information om vilka ni är som står bakom hemsidan. 

En artikel som jag fann oerhört intressant är den (fr. 2007) om Livet och kvantfysiken, ordet och tillblivelsen (av Paul Lindberg). Problemet med artikeln är att den är nästintill obegriplig med alla sina termer och uttryck, som delvis "hänger lösa" och inte sällan skapar frustration hos mig som läsare. Nog måste det gå att beskriva de grundläggande tankegångarna med ett mer lättillgängligt språk och på ett mer strukturerat sätt. 

När jag för tredje gången läser artikeln så sätter jag dit frågetecken i kanten på nästan varje stycke. Jag vet att det såväl av Paul Davies i sin bok "I huvudet på Gud" som i boken "Gud & Darwin" av Carl Reinhold Bråkenhielm framförs tankar om att Gud "finns" eller "verkar" på kvantfysiska "nivåer", även om resonemangen i dessa båda böcker är väldigt outvecklade. De grundläggande tankarna i artikeln av Paul Lindberg anser jag så intressanta att det vore synd att inte göra ett ordentlig försök att bringa ordning i artikeln så att den blir mer lättillgänglig för många personer. 

Jag är en rätt så beläst person (snart 61 år) med en produktion av skrivet material i mitt yrkesarbete på kanske upp mot 25 000 sidor... men likväl har jag betydande svårigheter att fullt ut tillgodogöra mig artikeln (jag är inte fysiker!). Jag inser förstås att materialet i sig bjuder ordentlig motstånd men desto viktigare att lägga ner stor möda på arbetet.

Jag skulle också gärna se ett resonemang om de potentiella riskerna med att låta Gud tvingas in i ett resonemang av typ "Lord of the gaps" (här: osäkerheten kring den kvantfysiska konsekvenserna i vår "vanliga" verklighet); försvinner då inte lätt Gud när vi får mer kunskap ...? 

Finns denna risk i de fall vi resonerar om att Gud finns/verkar inom kvantfysikens ramar... eller har jag gravt missförstått artikeln i denna del? 

Nåväl, i första hand tack för en mycket intressant hemsida. Jag kommer nog att bli en frekvent besökare. Hoppas det går att göra något åt den i grunden mycket intressanta artikeln av Paul Lindberg.  Lev väl!

Staffan Sandin

Karlstad

Tack för brevet Staffan!

När Rikare Liv startades fanns ingen plan, eller några organisatoriska lojaliteter åt några håll. Redan från början undrade läsarna vilka vi var. Vi svarade att vi är oberoende fritänkare och har våra lojaliteter till de goda tankarna – var vi än finner dem. Vi har inga medlemmar, men vi har vänner som bistår med artiklar, men med alldeles för lite kritiska synpunkter. Jag har själv varit yrkesverksam med medieproduktion. Min kollega Ulf Svensson är civilekonom och forskare. Vi får inga pengar till denna nättidning, det får vi ta ur egen ficka.

Det obegripliga i mina "vetenskapliga" artiklar har sin grund i att jag inte själv är vare sig forskare eller fysiker, vilket får följder av ostrukturerad brist på fokusering. Det vetenskapliga faktamaterialet är hämtat direkt från källor som uppslagsverk, vetenskapliga rapporter och från forskarnas egna böcker. Mina artiklar får i så fall ses som råmaterial, med mina personliga inpass och slutledningar. 

Visst går det att skriva begripligt och lättillgängligt. Men ett sådant här ämne, som kvantfysik, är svårt även bland världens främsta forskare på detta ämne, vilket brukar kallas "den nya fysiken". Du nämner Paul Davies, professor i teoretisk fysik, som skrivit populärböcker kring detta ämne, han har gjort avancerade antydningar kring Gud och den holistiska kvantfysiken. 

Jag vill också nämna att ämnet kvantfysik är mer avdramatiserat i USA, bland den stora allmänheten. Ämnet har tagit stor plats i skolundervisningen. En annan orsak är filmunderhållningens framfart, med spekulativ fantasifullhet låtit handlingar spela fritt fram i kvantfysikens möjliga och omöjliga sammanhang. Ungdomar i USA har kommit kunskapen om kvantfysik betydlig närmare än i Sverige.

Kunskapen om Gud, är ett ämne som beskrivs i både Gamla och Nya testamentet, med uppmaningen att söka Gud, för att helt enkelt förstå Gud. Om Gud finns, så verkar också Gud i närvaron. Samtliga profeter, inklusive Jesus, uppmanar oss att söka kunskapen om Gud. Gud kan aldrig tas över av människorna, men vi kan förvissa oss om att Gud är en realitet. Vi behöver inte oroas över en växande kännedomen om Gud – tvärtom, det är något att glädjas över. Många konservativa kyrkor, med ängslan till förändringar, känner sig antagligen hotade av den nya spetsteologin, som ofrivilligt gett sig till känna genom den kvantfysikaliska forskningen.

Bästa Staffan, jag tar din uppmaning att förbättra mig, med att söka göra vetenskapligheten mera lättillgängligt framöver – hur det nu ska gå till? Jag skulle behöva hjälp av en proffsig lektör.

Paul Lindberg

 

Tack för artikeln om vändpunkt för kyrkopolitiker

Jag känner mig stolt över att min blogg omtalades som källhänvisning i ärendet med Mats-Ola Nylén. Tyvärr ser man hur politiker inte kan reglerna, eller kyrkoordningen för den del, vilket ofta i Oskarshamns församling leder till fel och brister i besluten. Jag vet inte om ni har uppmärksammat min andra blogg, där jag med dokumenterade fakta arbetar bl.a. med fallet om kyrkoherden i Oskarshamn, på www.oskarshamnbloggen.se

Ni får gärna återkomma till mina bloggar, och om det finns något som ni kan använda är det självklart ok att göra det, för om vi kan hjälpa andra kyrkoherdar som är på väg i samma problem som Mats-Ola, måste de varnas, och hjälpas inte att göra samma misstag som i fallet Mats-Ola Nylén.

Hur publiceras er tidning egentligen, är det endast som nättidning, eller finns den även som papperstidning? Med vänlig hälsning

Ivan Kejs

Hej Ivan, och tack för ditt brev!

Rikare Liv finns bara som nättidning, och kommer väl så att förbli. Vi har ingen ekonomi för annat än Internet. Vi återkommer tacksamt och gärna till dina bloggar och hoppas att vi kan få publicera mer av den varan.

Paul Lindberg

Vad tycker Rikare Liv om skepp till Gaza?

Hur ställer sig Rikare Liv till Skepp mot Gaza?

N. Abrahmowitsh

Israel-Palestinakonflikten är en svårartad krishärd i en mellanfolklig oförsonlighet, kan det tyckas. Men faktum är att en mycket stor minoritet av Israels befolkning, respektive Palestinas befolkning önskar fred folken emellan. Försoning vore det allra bästa, men måste grundas på en skiljedom som är rättvis och realistisk.

Extremkrafterna i respektive läger öser på med bränsle för att omöjliggöra en försoning.

En önskvärd intervention av världssamfundet, med polisiär övervakning, skulle kunna möjliggöra en kraftfull och bindande lösning, med tvingande åtlydnad för de båda parterna.

Vad beträffar skepp mot Gaza, så är det en solidaritetsaktion för det palestinska folket, som bor i Gaza under förtryck och ytterst prekära omständigheter. Många som är emot Israels förtryck av Gaza menar att de stöder Gazas befrielsesträvanden, och på så sätt ger mod till palestinierna för en väpnad kamp mot Israel. Israel menar att även de vill försvara sig mot palestinska raketer och så vidare. 

Konflikten har ett psykologiskt tillstånd av oförsonlighet bland först och främst de båda folkens extremare kretsar. De vill inte ha någon försoning – de vill segra till varje pris.

Paul Lindberg

 

Politiken går på högvarv

Jag efterlyser konsekvensen av Rikare Livs egen policy om att vara politikneutrala, samtidigt som de politiska tankarna går på högvarv i artikel efter artikel. Jag har ingenting emot att politik och kyrka hör ihop, så som det nu är, men efterfrågar era ståndpunkter?

Åsa Bäckström

Hej Åsa, och tack för ditt brev!

Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstad stift, ställde frågan: ”Skall kyrkan vara partipolitisk?" Och han svarar: "Nej, borde det självklara svaret vara. Det skall inte vara kyrkans uppgift att alliera sig med partipolitiken. Kyrkan ska stå fri för att alltid kunna vara den kritiska rösten oavsett vem som har makten. Den lojalitet kyrkan skall ha är med Gud och till tron på Guds kärlek och omsorg om varje människa."

"Kyrkan ska alltså vara en politisk samhällsröst men inte partipolitisk. Då är det inte okomplicerat att kyrkan till stor del just är partipolitisk i hela sin demokratiska struktur. Finns det inte en risk att just den strukturen är ett hinder för att kyrkan skall våga säga de obekväma sanningarna och vara en profetisk röst i tiden? Kopplingar till den politiska makten riskerar alltid att skapa oheliga allianser och bidra till ohälsosam försagdhet.”  

Esbjörn Hagbergs svar, delar även vi på Rikare Liv. Jesus, så som vi möter honom i Evangelium var i allra högsta grad politisk, i ordets rätta betydelse. Att vara politisk så som i Rikare Liv är naturligtvis helt självklart, då det handlar om att förändra både människa och samhälle för kärlek och rättvisa.

Paul Lindberg 

Tvinga inte på människor kärnkraft 

Med tanke på olyckorna i Japan måste politikerna besinna sig. Runt omkring i världen tvingas människorna på kärnkraft, många gånger mot sin vilja. Jag tror inte att det räcker med att parlamenten tar beslut över folkens viljor kring något så känsligt som kärnkraft. I flera kärnkraftsnationer råder mer eller mindre diktatur, där folk inte fått säga sin mening om kärnkraftens vara eller icke vara.

I Sverige hade vi en folkomröstning som resulterade i att svensk kärnkraft skulle avvecklas fram till år 2010. Lev upp till folkets vilja från den omröstningen.

Mona Wennerström

Gud kan inte förklaras vetenskapligt

I den kristna traditionen har det ansetts som fåfängt att söka förklara Guds existens ur vetenskapliga perspektiv. I skriften Alltets sensorium är det just det Paul Lindberg försöker göra. Det är en omöjlig uppgift, och ingenting som Paul Lindberg behöver lägga ned kraft och möda på. Guds mystik kan inte förklaras vetenskapligt och en sådan förklaring är heller inte önskvärd. I övrigt tycker jag att det vetenskaplig innehållet är intressant.

Bengt Nilsson

"Sök och du ska finna!" 

Mycket kan förklaras vetenskapligt, men långt ifrån allt. Hur möjligheten är med en vetenskaplig förklaring av Gud vet vi ingenting om. I enlighet med den filosofiska termen panenteism, så är Gud i allting och i alla, men ändå i kraft att stå över allting. Gud uppenbarar sig i både matematiken och i människans medvetande. Om det är möjligt att finna Gud i ett vetenskapligt sammanhang är en relation mellan den sökande och Gud. Och det kan vara lika värdefullt som att lägga ned kraft på att vara nedsättande mot dem som söker Gud på sitt eget lilla sätt. Tack för ditt brev!

Paul Lindberg

Sanningen om kyrkan svider

När ni berättar om kyrkan och konflikthärdarna blir jag inte precis glad. Jag tror det ni skriver är sant, att kyrkan aldrig har varit riktigt fri.

Många församlingar idag har fantastiskt goda förhållanden. Men där är det säkert Jesus som står för ordet, med helhjärtat stöd av församlingens medlemmar och dess församlingsledning. Det känns rätt och underbart. På andra håll är förhållandena inte likadana, vilket är både sorgligt och fel. Jesus ord måste värderas högst, och vara vägledande i kristna församlingar. 

En kyrka kan inte vägledas av tillfälligt valda representanter från olika politiska partier, lika lite som av konservativa människor med ståndpunkter från anno dazumal. 

På politiska sidan har vi haft problem med lycksökare, eller det som ni kallar för maktmänniskor, som varken är troende eller känner gemenskap med kyrkan. 

Vi har också dem som anser sig vara det enda rätta, det vill säga de högkyrkliga. De har under hela min tid inom kyrkan motarbetat kvinnliga präster, de har kränkt homosexuella. Och de är heller inte positiva till någon form av religionsdialog, för att riva murar, eller för att bygga broar mellan olika religioner i vårt land.

Jag tror därför alldeles bestämt att det är Jesus som måste återta sin plats som Guds sändebud och låta honom ta sin rättmätiga plats och ledare över kyrkan. Jesus ledarskap kan ju enkelt uttydas från evangelisternas texter.

B.O.

Vindkraftsutvecklingen hindras

Tillstånd för byggnation av vindkraftverk ges av landets kommuner. De kan av olika skäl säga nej på grund av bl a miljöbalken, bygglagar och olika mer eller mindre tvivelaktiga skäl, och kommuner kan lägga ett godtyckligt veto. Ett sådant kommunalt veto går inte att överklaga. 

Kommunalpolitiker kan av olika skäl alltså säga nej till bygglov. Ett vanligt skäl är att kommunen investerat skattepengar i redan befintliga värme- och energiverk, men också med argument att istället för vindkraft vill de utöka atomkraften. Det är kommunalpolitiker som går i moderpartiernas släptåg. Det gör att kommuner som det skulle passa bra med vindkraft, kan stoppas av kommunalpolitiker av tvivelaktiga skäl. 

Nu är det dags att regeringen ändrar på denna beslutsordning och och inför regler som täcker behovet mot kommunal godtycklighet.

 Olaf Reich

Be Egyptens folk om ursäkt!

Fredliga demonstrationer för frihet och demokrati, som nekats det egyptiska folket, med hjälp från bland andra USA. Egypten räknades som ett strategiskt land som utgångspunkt för USA:s och västvärldens utrikes- och intressepolitik. För den sakens skull offrades det egyptiska folket sin rättmätiga demokrati. Nu behöver de allt stöd som de kan få. USA borde be det egyptiska folket om ursäkt för den skuld de har till Egypten. Jag anser att det finns fler länder och folk som under många år tvingats till att vara brickor i stormakternas imperialistiska spel. Hoppas egyptierna får sin demokrati, och att det kan utvecklas i sämja med sig själva och med omvärlden.

Bernt Olsson

"Den Jesus som aldrig funnits"

Hej! Jag har bekantat mig med Roger Viklunds bok "Den Jesus som aldrig funnits" och undrar vad ni anser om den, i fall ni har läst den? Jag tycker att han verkar seriös i sitt "upptåg" men undrar vad mer kunniga kristna anser om hans teorier. 

Håkan Magnusson

Tack för ditt brev Håkan!

Nej jag har inte läst boken, men jag har läst om de forskare som ligger till grund för Roger Viklunds bok. Jag vill därför bara ge mina tankar till vetenskapens syn på frågan om Jesus existens.

Roger Viklunds bok grundar sig på författare och forskare, som har det gemensamma att de gett uttryck åt tvivel på Jesus existens. Men dessa uttryck var knappast menat som tvärsäkra antaganden från dessa forskare. Det gällde istället hypoteser, antaganden som skulle kunna ge faktaunderlag för tänkbara ståndpunkter om att Jesus aldrig funnits. Och under tiden som runnit vidare sedan deras antaganden gjordes har nya ståndpunkter formulerats, med stöd av nya argument baserat på en allt bredare kunskapsbärighet.

Att bevisa att Jesus inte har funnits är nämligen inte så lätt, medan det däremot är mindre svårt att hävda dess motsats. Och det beror på det kvalitativa och kvantitativa historiematerial som numera finns om och kring Jesus existentiella realiteter. 

En vetenskaplig bedömning kring faktamaterialet kring Jesus som verklig person och andlig profet, anses nämligen utgöra det största urkundsmaterial överhuvudtaget kring någon person som var samtida med Jesus. 

Det vore högst märkligt om Jesus inte existerat under sådana förhållanden, även om det inte helt juridiskt går att bevisa detta. Egentligen kan vi inte bevisa att kända historiska personer överhuvudtaget har existerat, men vi anser att det är högst sannolikt.

De kraftfullaste argumenten för Jesus existens och kännedomen om honom är framförallt Evangelium. Därefter kommer historieskrivare som Josefus, Tacitus, Plinius d.y. Suetonius och Celsus med flera, vilka omtalar Jesus och det samtida som direkt berör Jesus. Dessutom har vi i dag Dödahavsrullarna som länkar ihop historiska händelser som finns med i Evangelium, men också med Paulus skrifter. Hela Nya testamentet har sina historiska händelsekopplingar till historien om Jesus. 

Det allra främsta argumentet inom Evangelium utgörs numera av den tidigaste skriften av dem alla, nämligen skriven av Jesus närmaste anhängare – Tomas. Denne lärjunge var troligtvis med Jesus under hela det historiska händelseförloppet, vilket alltså handlar om Jesus substantiella historia som människa och andlig profet.

Paul Lindberg

Häxjakt även i Sverige

Hej! Jag har läst skriften Häxhammaren och funnit att där finns ingenting om häxjakten och förföljelserna i Sverige. Det protestantiska Sverige var inte bättre än den katolska världen. Vad beror det på att det inte står någonting om vad som skedde i den protestantiska världen?

Kenneth Höglund

Hej Kenneth! Du har alldeles rätt! Det förekom lika mycket elände i hela den kristnade västvärlden under dessa hemska tider. I Häxhammaren finns bara ett kort avsnitt från det protestantiska Massachusetts. Sverige var ett av de länder där häxjakten varade längst, ända in under 1700-talet. Om detta finns det en hel del litteratur. Alf Henriksson har en kort artikel i sitt populära historieverk Svensk Historia, Bonniers.

Hur blir det med framtiden?

Hej, och tack för Rikare Liv!

Internationella klimatmöten har avlöst varandra efter det misslyckade Köpenhamnsmötet, och nu undrar jag hur det blir med framtiden? Jag är ung och studerar på teknisk högskola, och hoppas att det för mig och för min generation ska komma en ljus framtid som inte hotas av global uppvärmning eller miljöförstöring. Tyvärr verkar det som många är som bortblåsta vad det gäller ansvaret för oss som ska ta över den här världen. Det värsta är när politiker helt nonchalant visar stolthet när de åberopar ökad industriell tillväxt, men är dödstysta vad det gäller viljan till föredömliga miljöinsatser. Det är faktiskt avskyvärt. Är alla inställda på att den här planeten ska förstöras? Vad kan vi göra?

Eva Sundberg

Hej Eva, och tack för budskapet!

Javisst står det illa till. Men det finns faktiskt möjligheter att vända på den inslagna vägen som leder till fördärv och elände. Men då måste betydligt kraftfullare påtryckningsmetoder till för att maktens etablissemang ska röra på sig i riktning mot ny livsstil och ny livsanda. Hoppas att du själv verkar på din högskola.

Hinder för Sanningens Evangelium

Jag har sett denna evangelietext tidigare, men inte så vackert tolkat som i Paul Lindbergs behandling av språket. Att en sådan text kan ha undanhållits allmänheten är obegripligt. Vad var dessa människor rädda för, de som lade hinder för dessa vackra skrifter? Var de rädda för Jesus kärnfasta och laddade ord? I så fall måste de själva ha förstått att de inte hade med Jesus att göra, förutom att de ville hindra sådana texter som kunde kväsa det onda hos var och en. Jag kan inte hitta någon annan förklaring.

Tack för Sanningens Evangelium!

Märta Eriksson

Parlamentarism eller demokrati?

I flera artiklar som publicerats i Rikare Liv har frågan om demokrati respektive parlamentarismens eventuella oförenlighet vädrats. Ni har också skrivit att förutsättningen för demokrati är parlamentarism – parlamentarism som ni är kritiskt inställda till. Samtidigt lägger ni värderingar kring Jesus utsagor med ett större demokratiskt innehåll än den nuvarande demokratiska samsynen. Alltså den bild vi får lära oss av den allmänna samsynens värdelära gällande för demokrati. Det är en betydelsefull kvalitet ni lägger hos Jesus.

Frågeställningen är intressant. Jag förväntade mig sådana tankar av just en religiös tankesmedja. Jag kan också förstå att religiösa människor kan ta det för givet, men knappast den sekulariserade och akademiska världen. Detta med tanke på kristenhetens historia fram till dagens beteenden i t.ex. den katolska kyrkan, och en del andra religiösa samfund runt om i världen.

Frågan är om det går att hänvisa till Jesus, med tanke på den existerande verkligheten, där den kristna kyrkan knappast någonsin givit någon större bidrag för en demokratisk föredömlighet. 

Det är valtider nu, och ni refererar till Jesus som ett demokratiskt ideal. Underförstått att ni är missnöjda med den nuvarande demokratiska ordningen.

Det är som sagt intressant och förvånande. Delvis på grund av de sammanhang ni tagit upp Jesus demokratiska och föredömliga exempel. Dessa exempel framgår överallt i både skrifter och samhällsartiklar. Jesus uttalanden sett ur dessa perspektiv har jag aldrig tänkt på tidigare, istället för att det vanligtvis i andra kretsar mest hänvisas till Gud eller Jesus i största allmänhet, utan några referenser till Jesus reella uttalanden, eller det som anses vara Jesus ord.. På det sättet blir era artiklar ur ett Jesusperspektiv trovärdigt, men inte ur ett kristet historieperspektiv. Den kristna kyrkan har tidigare inte dragit samma konklusioner som gjorts i Rikare Liv. Jesus framstår här som källan, medan däremot kristendomen är som den är, med alla sina brister och knappa trovärdighet.

Jag är inte troende, men nog känner jag för det Jesus anses stå för. Det är både vackert och realistiskt, och ett bra rättesnöre i dessa krämarnas valtider.

Tack för en intressant hemsida.

L.M. Rydberg

Tack själv för ett upplyftande inlägg!

Demokrati och parlamentarism är naturligtvis förenligt, det är mer av den föreningen som ska till i den ofullkomliga parlamentarism av i dag. Det är sant att synen på demokrati inte härleds från Jesus i första hand. Men visst har Jesus påverkat demokratiutvecklingen på många sätt och vis, och det är inte bara vi som lägger stor vikt på Jesus och hans värdeladdade ord. Jesus ord är antagligen de mest citerade av någon människa här på jorden. Enligt Jesus är orden från Gud. 

Den kristna kyrkan har varit utsatt för ett stort utnyttjande sedan födseln, ändå lever hon, och förändras ständigt i varje andetag, trots alla dem som inte vill ha förändringar.

Det som kan hänvisas från Jesus är det som finns i Evangelium, och det håller bra i trovärdighet. Och som du skriver ett både vackert och realistiskt rättesnöre! 

Paul Lindberg

Vad ska jag rösta på?

Hej! 

Det blir inga stora problem för min del att välja parti i mitt första val. Som ung och studerande, vet jag att politiker tänker kortsiktigt och med fötterna. Det är inte utan att jag har skräckblandade känslor inför framtiden. Politikerna går nu ut i valkampanjer med bara plånboksfrågor och bjuder över varandra i en sann köp och säljhysteri. Visst handlar valet om total ansvarslöshet. 

Jag tycker att den här regeringen totalt har nonchalerat frågan om miljöproblemen världen står d.v.s den global uppvärmningen, som kan komma att få följder både på min och följande generationer. Klimatforskarna har rapporterat om tidsperspektiv och hållpunkter då vissa försämringar kan komma att gälla. Samtidigt rapporteras om nya och allt kortare tidsperspektiv som närmar oss till en tipping point, då naturen sätter stopp. Det tråkiga är att då finns inte de skyldiga kvar i livet. Det är synd tycker jag!

Gill Strömberg 

Rättvisefrågorna i Rikare Liv

Jag tycker att det är bra att Rikare Liv tar upp rättvisefrågorna. Jag tycker att orättvisorna har ökat och folk bara tänker på sig själv. I många artiklar handlar det om sådant som borde vara självklart för en kristen människa. Hos de flesta kristna är det säkert så. Och jag önskar att fler vill ta på sig rättstänkandet, och gå i Jesus fotspår.

Desirée Karlsson

Tack för Sanningens Evangelium

Vilken underbar skrift av Valentinus! Och denna text har undanhållits kristna människor. Det är inte utan att jag blev rörd och sentimental över allt elände som utsatt ärligt troende människor i historien. Förklaringen hur det kom sig att dessa skrifter brändes och förstördes är skrämmande. Jag har sökt dessa skrifter på nätet, och funnit en hel del, och jag förstår nu att vi många gånger i historien lurats på vår tro, som du skriver i Rikare Liv. Jag är också besviken på dem som alltid försvarar vad de s.k. kyrkofäderna och vad kyrkomötena tog för beslut. De ska aldrig kunna bestämma över Jesus ord som vi finner i Evangelium. Tack för Sanningens Evangelium!

Moa 

Dåligt med vapenexport

I nr 4 av Rikare Liv skriver ni om regeringens stöd för vapenexporten. Alla vet att vapnen används av krigsarméer runt om i världen. Jag tycker att regeringen borde skämmas som inte stoppar denna omoraliska handel. I både teve och i dagstidningar ser vi hur människor urskiljningslöst slaktas på grund av dessa vapen. Hur är politiskt ansvariga människor funtade som kan låta sådan export få fortsätta? Jag hoppas att denna vapenexport stoppas, snarast.

Lilian Vikström

Idealitet och karriärism

Ideella organisationer har växt sig starkare med tiden. Kvalificerade människor gör sina insatser för de ideal de står för. I organisationerna verkar medlemmarna som ordets görare. De gör oftast sina insatser av övertygelse utan betalning. Utan frivilliga ideella arbetsinsatser skulle inte solidariskt arbete kunna upprätthållas. Ledningen för en ideell organisation måste vara optimalt föredömlig för medlemmarna, kring allt det som rör organisationens verksamhet och ideal. Jag tänker på allt det sorgliga som hänt inom Röda korset.

Karriärister kan, om det vill sig illa, förstöra tanken om solidariskt bistånd för alla organisationer. Jag har ofta tänkt på den organisationsstruktur som med tiden utvecklats inom ideella rörelser. I takt med utvecklingen har flera ideella rörelser upprättat tjänstetitlar som direktör, eller generalsekreterare. Meningen kanske ska vara att det ger någon form av tyngd och pondus. Men det ger nog mer tyngd till de som innehar dessa tjänster, som titlar för människor i karriären. Jag känner en viss fara för denna utveckling. Idealitet blir en marknadsföreteelse och tappar sin själ, när det idag behövs idealitet av det sannare slaget.

Anna Burman

Tack för dina tankar! Röda korset blev väl en rejäl väckarklocka för många. Det du påpekar om vikten av hög kompetens i organisationernas ledningar, borde kunna ses med andra ögon än vad som görs idag. Det kan säkert vara så att ideella föreningarna bör ompröva och utveckla mot föredömligare demokratisk representativitet. Det kan aldrig vara fel med en etisk diskussion som berör frågan om karriär kontra idealitet.

Paul Lindberg 

Framväxten av högerpopulism

Framväxten av högerpopulism och islamofobi i Europa – kan Sverige gå en annan väg?  

Dramaturgin och de retoriska figurerna som SD använder för att fiska röster är ingenting nytt utan välbekanta och beprövade metoder som används av andra partier i Europa. Med öppna ögon ser vi hur dessa metoder (muslimknappen) används. Finns det för Sverige någon annan väg att bemöta högerpopulismens framfart eller kommer vi se samma walk-over seger här? Var finns muslimerna i debatten?

Följ oss på Facebook! Där kommer vi kontinuerligt lägga ut information kring samtal, konserter och evenemang som vi anordnar!    www.facebook.com/pages/ReOrient/117675668248210

Mikael Olsson

Re: Orient, Stockholm

Fel sorts hjältar?

Jag vet inte om detta är gnäll, opportunism eller sund kritik. Det är lättare att komma med kritik än goda lösningar – men det finns, som jag ser det, gränser som har passerats.

Att städa trappan uppifrån är logiskt – varför vara bättre än de som finns ovanför i hierarkin. 

Vad gör de? Riksdagsledamöterna höjer själv sin ersättning, så att avståndet till genomsnittslönen ökar. Full pension efter ett fåtal år i riksdagen. 

Motivet? Osäkert arbete – men vem har inte det? Några, inte alla, låter pensionen landa i egna bolag. Om de då inte tar ut pengarna eller ser till att det går med förlust genom att investera får de full pension och kapitalet växer.

Den 28 maj 2009 läser jag att riksdagsledamöterna förbereder en kraftig höjning av sina pensioner och samtidigt diskuterar en sänkning av alla andras! EU-ersättningen anses vara orimligt hög. Men varför då inte betala tillbaka en del av pengarna till de egna partiernas fonder, och återföra medel till det system som skapat denna snedfördelning.

Ett inlägg från DN:s Barbro Hedvall 28 maj 2009: ”Slutligen heder åt en politiker (Hökmark) som vågar säga att han använder sin lön själv. Och inte heller jamsar om att den är för stor. EU-parlamentarikernas ersättningar, som förvisso är generösa, är också produkter av EU:s stora kompromissmaskineri.”

Menade Barbro Hedvall därmed att ersättningen ytterst är acceptabel? Hur mycket högre ska det bli?

Politikerna sätter sina egna löner och regelverken kring dessa. Tittar de utåt och jämför sig med varandra? Gör en undersökning för att kolla folkets uppfattning istället för alla navelskådande undersökningar av partisympatier.

Är ledare inom näringslivet bättre? Våren 2009 var AMF:s VD-bonus på tapeten. LO fick ta smällen – inte så mycket VD:n själv eller Svenskt Näringsliv, som tydligen levde upp till vad som förväntas av dem?

Näringslivets ord på 90-talet om självsanering, istället för lagar kring frikostiga fallskärmar etc. har lett till belöningar som uppgår till åtskilliga livsinkomster.

I en insändare 5 april 2009 skriver några företrädare för Wallenbergarna, att vi inte ska peka finger (på SEB:s ledning – som avstod bonus att få del av den statliga garantin). ”Näringslivet, bankerna och i synnerhet deras ”giriga direktörer” har ibland pekats ut som ansvariga. Politiker får också en hel del kritik. Men att leta syndabockar är inte särskilt konstruktivt om vi vill ta oss ur krisen”.

Men, inte har väl någon tidigare kopplat krisen med denna form av girighet. En avledande manöver? Är både de och vi verkligen så korkade i varandras ögon?

Vad gör jag? Tja, hittills nada. Konstaterar att det är de många som betalar för all excess. Vi verkar ha fel sorts hjältar. Nu skriver jag dessa rader för att bli av med en del negativ energi och kanske bidra på något sätt.

Kent Lagerquist

Närmare Jesus kan man knappast komma

2010-03-14 | Innehållet i Rikare Liv är verkligen väsentligt för oss människor här på jorden. Det ni skriver om är kanske de viktigaste frågorna som existerar. I nummer efter nummer tar ni upp ämnen om allt det orättvisa utan att det handlar om kverulans. Jag kan förstå att vissa människor inte vill höra om eländet i världen. Många vill nog helst slippa ta ansvar. 

Det som stöter mig är när människor säger sig vara kristna, och har tron, och att världens problem är inget att bekymra sig för. De menar att Gud ändå ordnar allt så det blir bra för alla. Det tycker jag är en hemsk verklighetsflykt.  Detta med tanke på den globala uppvärmningen, eller alla krigen runt om i världen.

Det ni skriver om i Rikare Liv kan knappast komma Jesus närmare. 

Patricia

Jönköping

Ord utan handlingar

2010-03-27 | Inte blev det något resultat efter Köpenhamnsmötet. De traditionella stormakterna var inget att lita på. Det var mycket ord utan handlingar, medan behoven av åtgärder är minst sagt enorma. Kan det verkligen vara så illa att den rika och välbeställda delen av världens så totalt struntar i den övriga världen? I så fall är det skrämmande. Om nu den globala uppvärmningen fortgår, så blir det en mörk framtid vi har att se fram emot.

Jag måste ändå säga att jag är en positivt tänkande människa. Det anser jag att alla de som arbetar för en sundare global gemenskap också är. Däremot tycker jag att det är politikerna, som inte kan få igång ett rejält och pålitligt arbete till förändringar för att stoppa den globala uppvärmningen, är de som bär ansvaret och sprider pessimism omkring sig.

N.Kristofferson

Stockholm

Behöver kristna kyrkan bytas ut?

2010-01-27 | Jag har under en tid läst skrifterna som finns med i Rikare Liv, och undrar om det är dags att byta ut kyrkan mot något som mera motsvarar det Jesus berättat om i Evangelium. Slutsatsen om den kristna kyrkans verklighet är inte helt överensstämmande med det som kommer fram, tid efter annan. Jag har läst om hur manikéerna behandlades, hur kvinnorna förtrycktes, och om de människor som förföljdes för sina åsikters skull. Min Gudstro har inte på något sätt rubbats, tvärtom faktiskt, men nog har jag fått något att tänka på. 

Det är inte bara i Rikare Liv som dessa historiska uppgifter kommit fram och blivit offentliggjort. Vi kan läsa om kyrkohistoriens alla händelser lite varstans inom trossamfunden. En del värjer sig och menar att det "bara" handlar om gnosticism och deras åsikter, vilka inte skulle höra hemma i kyrkan. Det är skrämmande åsikter, och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

Angelica Borg

Karlstad

Hej Angelica och tack för ditt brev!

Att byta ut kyrkan – eller varför inte hellre öppna kyrkan till ännu bredare förnyelse för en mera anpassad systematisk teologi. Det borde i så fall kunna gälla både humaniora och naturvetenskap, religionsdialog och etnisk kulturell mångfald. Men också större förståelse av människornas personliga sökande, vilket gör de gamla gnostiska skrifterna giltiga. En förändring kanske behövs mot bindande dogmer eller normer för den enskilda personens sökande inom den kristna kyrkan. Kyrkan idag har trots allt förändrats alldeles kolossalt, till hennes fördel. PL

Obama och amerikanska livsstilen

2010-01-24 | Under vinjetten "Press & kommentarer" skriver Paul Lindberg följande, citat: "Vi vet att president Obama har haft problem med det amerikanska folkets livsstil."

Såvitt jag vet är det väl amerikanarna (USA) som är de mest engagerade vad det gäller klimathotet. Varför inte berätta om vad de lyckats göra för att hindra den hotande globala uppvärmningen.

Marie-Sofi Bergman

Lund

Hej!

Ja, du har rätt! Det är viktigt att framhålla det amerikanska folkets föredömliga vilja att förhindra den globala uppvärmningen. I USA uppkom en rad frivilliga organisationer för olika medmänskliga intressen, som hjälporganisationer, miljörörelser, mänskliga rättigheter, kvinnorörelser, gayfrigörelse och mycket mer. USA är ett komplext land med en stor mångfald. USA har med ett mycket stort vetenskapligt engagemang visat världen om den globala uppvärmningen. 

Trots denna föredömlighet, så är en stor del av befolkningen av den uppfattningen att de inte alls är beredda att rucka på sin livsstil, för att stoppa hotet med den globala uppvärmningen. Kring denna fråga stöder en hel del ledande republikaner livsstilens bevarande, och låter sig inte rubbas, även om klimathotet förstör livsbetingelserna på Jorden. USA är per capita räknat den största utsläppsnationen av växthusgaser. PL

"Med förlov sagt, bullshit"

2010-01-23 | Paul Lindberg skriver:

"Desinformation och destruktiva anklagelser mot FN:s klimatpanel IPCC är ett allvarligt hot, både mot en fri vetenskap och demokrati. Anklagelser att IPCC är politikerstyrt och av den anledningen styrts att rapportera om hotet från globala uppvärmningen är skrattretande och en förvriden verklighetssyn." "Att skapa misstro. eller att vilseleda mot IPCC:s rapporter på grund av oviljan till solidaritet för nästkommande generationer visar på uselhet, och ska jämställas med brott mot mänskligheten."

Med förlov sagt, Bullshit.

Min bror Ulf Erlingsson, som inte på något sätt har ekonomisk koppling till någon intressegrupp i detta avseende, bestämde sig för åratal sedan för att kontrollera om IPCC rapporten var framtagen enligt sund vetenskaplig metodik. Han kom fram till att så ej var fallet, vilket han många gånger nämnt i privat e-post korrespondens till sina syskon och familj. Nu har han skrivit offentligt om saken på sin egen blog också. 

Med förlov sagt, Paul, du sågar av din egen trovärdighet genom att envisas med detta spår.

Sedan kan man undra varför du inte skriver om sionismens offer, som är i dag, men väl om nazismens, som var för mer än 50 år sedan? Nazismen såg faran med sionismen, men "löste" problemet på fel sätt. Dock måste man till deras fördel säga att de faktiskt såg problemet. När ska du själv upptäcka det? Det kommer kanske att dröja lite längre än med IPCC-grejen, men även den här saken riskerar i framtiden att svärta ned din trovärdighet, om du inte är försiktig. Det är så man undrar om du kanske själv är sionist...  det om något är en skadlig och destruktiv verklighetssyn.

Om du vill ont och är en medveten desinformatör, då gör du ett bra jobb, och då finns inget att anmärka – för jag är helt för att människor ska ha frihet att arbeta för vad de tror på. Men på något sätt har jag fått intryck av att du vill väl. Och i så fall förstör du för dig själv, på lite sikt.

Leif E

Stockholm

Paul Lindberg svarar:

Pang! Två flugor i en smäll! Din bror har förklarat att IPCC inte handlar efter sund vetenskaplig metodik, och larmat om detta på sin egen blogg. Då har vi förmodligen att ta ställning mellan din bror eller IPCC...

Min artikel till minne av Förintelsen handlar om den ständiga faran med att inte ta konkreta lärdomar av människans göranden på planeten Jorden. Nutida händelser skapar förvirring, om man inte lyckas se perspektiven bortom överblickbara horisonter. Teodor Herzls idé om sionism var under hans tid inte ett hot mot några andra folkslag, eller mot européerna. Så såg perspektiven ut då. Det var Europas antisemitism som var den verkande orsaken till sionism. Och följderna ser vi idag i Palestina-Israelkonflikten. Det skulle inte alls behöva vara så, men oförsonliga krafter ställs mot varandra, och kring dem flockas alla ställningstaganden för den ena eller andra sidans ytterligheter. Det menar jag är sorgligt!

Är jag sionist? Nej, men jag förstår sionismens uppkomst! Istället eftersträvar jag sans och reson; försoning och konstruktiva brobyggen; religionsdialog och etnisk mångfald, helt grundat på kärlek och rättvisa! Jag älskar människan, och hatar destruktiva beteenden hos människorna. Om jag av den anledningen förstör för mig själv, så ber jag till Gud: "Gud, trots allt vet jag att du aldrig överger människorna!"   

Leif, det kan bli din trovärdighet som faller, med tanke på din artikel om Mormonerna, som är publicerad i denna tidning, och med tanke på de ställningstaganden du gör här ovan?

Mer energi än man tillför

2010-01–10 | Hej! Ni har en mycket intressant hemsida!

Jag heter Pelle Lundberg 60 år, kristen och bor i Örebro med familj, villa, vovve, Volvo och en elbil som jag åker i dagligen till och från mitt jobb. Jag har i hela mitt liv jobbat med teknik och elektronik, bott i bl.a. Saudiarabien, Iraq, England och USA.

Under nära nog hela mitt liv så har det ständigt dykt upp idéer och lösningar på allt möjligt, jag kan inte släppa idén om att det på något sätt skall gå att göra världen oberoende av oljebolag och dessa rika finansfamiljer och deras centrala bankinstitutioner som man kan läsa om på er hemsida.

Jag söker efter folk i min omnejd som är lika tokig som jag, som älskar att se utanför ramarna i ämnet självgående magnetmotorer, andra lösningar som ger mer energi än man tillför, jag vet hur tokigt det låter och många har hånat mig.

Kanske ni känner några fler sådana stollar som jag kan dela mitt intresse med och tillsammans prata och utveckla en miljövänligare framtid.

Se min hemsida www.elfordon.org som jag kommer att utveckla! Med vänlig hälsning

Pelle Lundberg

Tack Pelle, för ett härligt brev! Vad vore världen utan positiva tokstollar! Jag själv bekänner mig till samma skara. Länken till din hemsida bifogas här ovan. PL

Tomasevangeliet – ingen del av kanon

2010-01–05 Hej! Jag fick mail om Tomasevangeliet. Det står att den under 700 år var en av fem jämställda evangelier. Det är inte sant. Tomasevangeliet har aldrig varit en del av kanon. Jag blev nyfiken på mailet och hade kanske kunnat köpa boken om ni hade lanserat den utan ett falskt påstående.

Eric Dominicus, 

potentiell kund

Det är rätt det du skriver, Tomasevangeliet blev aldrig kanon – det vill säga ett "rättesnöre" för kristenheten. Det grundar sig på de värderingar och beslut som togs av vissa kyrkofäder. De ville stoppa en hel del skrifter och evangelietexter som inte passade de då härskande makthavarna. Många av de skrifter som på detta sätt gått förlorade är en sorglig historia. Tänk på att Tomasevangeliet var Jesus ord, nedtecknat direkt i anslutning till Jesus leverne. Tomas var helt godkänd av Jesus, som den som helt och fullt hade förstått Jesu lära. I dag kan aldrig kyrkofädernas beslut för omkring 1700 år sedan bestämma vad vi ska anse vara "rättesnören". Var och en kan själv bedöma om Jesu ord är legitima! 

Med 700 år som jämställt evangelium syftar jag på att Jesusanhängarna tog till sig denna skrift till sitt hjärta, ända tills detta evangelium totalförbjöds och brändes. PL 

Fysikens lagar är allmängiltiga 

I Paul Lindbergs skrift "tankar kring energierna – Ordet och tillblivelsen" skriver du att det "enligt relativitetsteorin kan ingen energiöverföring, i form av exempelvis informationsbärande signaler ske med högre hastigheter än ljusets hastighet. Men på kvantmekanisk nivå finns det ibland ingen tid eller hastighet, tidspilen är orelevant, och kvantfysikens lagar träder i kraft och gör sig gällande." 

Jag undrar vilka "lagar" du tänker på? Fysikens lagar är väl allmängiltiga och några andra lagar finns inte. Jag undrar vad du egentligen menar?

Sven-Eric Dahlberg

Uppsala

Bra fråga! Jag har vid några tillfällen i denna skrift som du nämner påvisat att på kvantmekanisk nivå råder inte samma förhållanden som i den atomiserade materien. Först vid atombildningen uppstår fysikens kända lagar och naturkonstanter. Den kvantmekaniska nivån växelverkar genom partikelspinnets rena energier för atombildningen. Av den anledningen har vissa forskare ställt frågor kring eventuella och specifika lagar kring kvantmekaniken. Från min sida sett handlar det om funderingar kring detta. Som du påpekar, "fysikens lagar är allmängiltiga" – men troligtvis inte på kvantmekanisk nivå. Den kunskapen tycks fortfarande vara förborgad, och kan eventuellt komma att visa sig vara "ignorabimus", eller otillgängligt för människan. Själv är jag tvivlande på den saken. PL

"Världsmedvetandet

Intressant och viktig tidning!

Artikeln om "världsmedvetandet" känns angelägen. Devisen på framsidan "Ny livsstil och ny livsanda!" genomsyrar hela tidningens själ – en genial uppmaning för ett angeläget behov av en omfattande förändring av världens kriser. I devisen ligger säkert svaret på människans bästa möjligheter för en hållbar framtid. Kanske den enda möjligheten.

Budskapen om vår tid, då händelserna löper amok, och med uppmaningen till besinning, borde få största prioritet. Mänskligheten ska inte behöva drabbas av en helt onödig katastrof, skapad av människan själv. 

En stor majoritet av världens människor instämmer med att världsordningen är både orättvis och förödande. Det är "egoism som politisk ideologi", som är grunden till världens förödelse, som ni skriver i en artikel. 

"Kärlek och rättvisa" har ni också gjort till en grundläggande devis som genomströmmar hela tidningens andemening. 

Inom vissa kyrkor i mitt land USA skrivs det om dessa tankar som framförs i Rikare Liv, vilket jag själv också bidragit med. 

Gud välsigna er! 

Sylvia Highmount

Kalifornien

Tack snälla Sylvia för detta uppmuntrande brev! Rikare Livs läsare är faktiskt till största delen svenskar och amerikaner, över 80 procent – ungefär fifty-fifty. Övriga läsare är fördelat på omkring 50 länder runt hela världen. De som räknats är endast unika besökares ip-adresser (anonyma). Denna andel amerikaner är för mig något av en gåta. Hoppas du hör av dig igen och berättar om vad du håller på med! (Brevet är på svenska). PL

Visa respekt

Ni skriver i nummer efter nummer om katastrofer och elände, att världen snart nalkas sin undergång. Ni hänvisar till vetenskapen om allt möjligt och omöjligt. Precis som ni skulle ha stöd i vad ni framställer, om det som ni tror är viktiga varningar för mänskligheten. Det har funnits olyckskorpar i alla tider, men världen har ändå inte gott under. Vi lever fortfarande, har ni märkt det? Kanske ni inte gör det, men låt då vi andra få leva ett lyckligt liv!

Det är många forskare som anser detta med en global uppvärmning som en jättebluff av den lycksökande gröna maffian – ni som inte har något annat för er än att förstöra för oss andra.

Jorden har alltid varit utsatt av förändringar, och visst kan det komma nya istider, men det tillhör det naturliga, och i så fall inget vi kan påverka. Läs på lite mera, det skulle inte skada!

Jag tror att ni har personliga problem, och kanske är ni avundsjuka på dem som det gott bra för i livet – det handlar om missunnsamhet. Ni kanske inte kan tolerera att det finns olikheter hos människor, och det kan vara skon som klämmer. Det tror jag att det kan vara faktiskt.

Självklart ska vi ta ansvar för miljön, om det verkligen finns risker, men så är inte situationen i dag. Det finns inte mycket som tyder på det. Så låt oss se positivt på livet och låt visa respekt för dem som vill vara ifred. Tack!

Per Johannesson

Stockholm

Det var ett ovanligt inlägg! Men Per, du kan inte mena allvar? Vi visar verkligen respekt, men knappast för en så inbiten egoism det du visar i detta brev. En sak är att du kanske inte vill höra sanningen om det som sker med Jorden, då kan du bara slå dövörat till, det är många som gör. Men för dem som vill ta ansvar, för sig själv och för andra kan du inte beskylla för att vara okunniga eller avundsjuka. Läs på lite mera, skriver du. Jag tror att vi gjort det, och vill uppmana dig att göra detsamma! PL 

Kristen tolerans för homosexuella

Tack för artiklarna om hbt-personer. Jag tänker på Prideparaden och andra artiklar om ämnet i tidigare nummer. Jag kommer från ett kristet hem med stor kärlek och tolerans. Mina föräldrar accepterade direkt att jag var gay, helt utan förbehåll. Och även i den församling som jag är medlem av. Det finns ingen som visat någon ovilja. Några stycken av oss ungdomar har öppet kunna visa vem vi är, och blivit respekterade av både äldre och andra ungdomar i vår egen ålder. Jag tror inte detta varit möjligt om inte alla som varit påtryckare före oss gjort så mycket gott för oss. Jag känner en jättestor tacksamhet från er alla! Tack!

Lotta

Sundbyberg

Hej Lotta! Ja, och nu har vi fått en biskop som öppet kan vara det som hon varit avsedd för. Jag vet inte vilken församling eller kyrka du är med i. Men lycka till er kärleksfulla människor i församlingen! PL

Förbifart Stockholm och demokratin

Tack för en viktig kristen tidning!

I nummer 5 av Rikare Liv skriver Paul Lindberg en ledarartikel om Förbifart Stockholm och berättar om vad olika remissinstanser haft att säga om detta byggprojekt och miljön. Många blev nog chockade då politikerna trots att de flesta expertinstanser visar att projektet inte är bra för miljön.

Alliansen tillsammans med sossarna beslutade att sätta igång med bygget. Var kommer då demokratin in i bilden. Jag förstår inte att de kan ta sådana beslut, som bara drabbar framtidens människor. Det är brottsligt tycker jag.

Mikael Fredriksson

Hägersten

Tack Mikael! Ja nog är det konstig politik, och följderna kan i värsta fall bli ödesdigra för många av Jordens människor. PL

Apropå livet efter döden

Hej,

Jag såg skriften om nära-döden-upplevelser i Rikare Liv på nätet, och ville bara tipsa Er om en ny bok vid namn "Dina tankar är ditt Liv - Bok 1". Boken är skriven utifrån ett antal samtal mellan mig och ett mycket populärt medium vid namn Rosita Carlsson. Vi pratar om livet här och nu, de vardagliga funderingarna som de flesta människorna har och så kommer vi såklart in på livet efter döden... om det nu finns något sådant.

Ni kan läsa mer på www.enmentor.se 

Med vänliga hälsningar

Christer Holm

Tack för tipset Christer!

Flytta hus i Kiruna med luftskepp

Hej!
Vi sitter två tjejer från Chalmers och skriver exjobb angående att Flytta hus, på uppdrag av LKAB i Kiruna. Ett förslag som kom upp och som vi studerat närmre är luftskepp, jätteintressant!

Jag har hittat bra info från er tidning som jag använt till rapporten. Nu undrar jag om jag får lov att använda en bild för att publicera i vår rapport? Det gäller en bild från artikeln "Luftskeppens återkomst – Gammal visdom i ny design", bilden överst på sidan. Är detta ett fotomontage? Går det för sig?

Hälsningar

Sofia Nyberg

Göteborg

Hej Sofia, och tack för ditt intressanta projekt! Bilderna är vi inte ägare till. Det borde nog gå bra ändå, men först bör du kontakta de företag som har upphovsrätten. Vi fick använda dem. Du finner företagen på Internet, "airship". PL

Guds hjälp till självhjälp

Tack för en intressant och viktig nättidning!

I artikeln "civilisation eller barbari" får vi en hel världsbild avklarad, på ett helt annorlunda sätt än den gängse bilden om världens tillstånd. Artikeln ger ett sorgligt perspektiv över mänsklig civilisationshistoria, men som ändå ger oss ett hopp. 

Sens moralen gäller för hur människan måste ta sitt ansvar, för sig själv och sina medmänniskor, och hur vi måste agera för att ändra livsstilen.

Jag tycker att det är märkligt med denna tillvaro. Möjligheterna för människan att göra det rätta finns redan. För detta har människan kunskapen, men inte den goda viljan. Det som behöver göras, vill inte människorna göra. 

Min förhoppning ligger då i att människan, innan det är försent, tar sitt förnuft till fånga. Att bara lita till Guds ingripande är en verklighetsflykt. Jag tror inte Gud hjälper människorna om de inte själva vill hjälpa till.

Thomas Edling

Tack Thomas!

Visst vill människor ändra på de dystra perspektiven vi nu befinner oss i. Det är nog en stor majoritet. Det är många som inser hur farlig tillvaron är för mänskligheten – i alla fall för kommande generationer. Många människor har kommit till insikt på olika vägar och sätt. Som du skriver är det märkligt med tillvaron, att när kunskapen finns för att kunna rätta till orsakerna till exempel miljöutvecklingen, så vill inte makthavande myndigheter göra rätt för sig. De vill inte förändra livsstilen, för då krackelerar deras egna ideal. Personligen tror jag Gud hjälper oss därför att vi behöver Gud. Men som du skriver, vi måste själva hjälpa till. PL 

 

Israel bär största skulden

2009-04–16 | Paul Lindberg skriver att han tycker det är svårt att kritisera Israels aggressiva politik på grund av antisemitism. Han tycker det finns två jämbördiga sidor i konflikten, och därför avstår han att kritisera folkmordet i Palestina. Jag tycker att det är lika fegt som att skylla på att det är antisemitism som är orsaken till detta. Se med öppna ögon vad som skett i Gaza. Hur kan man blunda för dessa terrordåd! Försök tänka om!

Bernt Karlsson

Umeå

Precis som jag skriver, Israel-Palestinakonflikten är infekterad och alla ställs mot varandra. Jag är givetvis fullkomligt medveten om att Israel har ett stort ansvar på grund av deras agerande mot den ickejudiska befolkningen. Idag är det högerns fundamentalister som kräver "ett heligt Israel", som inte vill göra några som helst eftergifter. 

Det står också klart att Hamas inte godkänner Israels rätt till en nation, och eftersträvar ett "heligt Palestina". Medan majoriteten av palestinierna faktiskt erkänner Israel som en suverän nation, och för denna ståndpunkt står deras representativa parti Fatah och deras president Abbas. Det är ett faktum.

Paul Lindberg

Maten är manipulerad

2009-04–13 | Hej och tack!

Artikeln om överviktiga ungdomar tycker jag är viktigt. Det skrivs så mycket om att barn och ungdom ska gå ned i vikt och att de därför ska banta. Men så har vi också fått klart att det många gånger beror på den mat som säljs i butikerna, som ofta är manipulerad. Det är en massa socker som tillförs födoämnena, som ursprungligen inte innehåller socker. 

Mycket av den mat som finns idag är s.k. skräpmat och att den är full med tillsatser och kolhydrater med stor brist av riktiga näringsämnen. 

Jag håller med om att det är fel att barnen ska utpekas på det vis som ni skriver i artikeln. Både föräldrar och barn är ju lurade av livsmedelsföretagen. Om detta tycker jag teve och tidningar kunde upplysa mera om, istället för att kränka barn och föräldrar. 

Det är inte lätt för föräldrar att värna sig mot all oseriös försäljning av dålig mat.

Liv Sandberg

Södertälje

Släpp församlingarna fria!

2009-04–06 | Jag tackar för en bra nättidning! Jobba vidare med frimodighet, ni behövs!

Jag läste ett inlägg av en läsare som var förvånad över att församlingarna inom Svenska kyrkan styrs av politiker och jag kan bara bekräfta att det förhåller sig på det viset. I dagarna har jag också fått veta att, åtminstone några av de politiska partierna i Stockholm, kommer att låta partipiskan vina i biskopsvalet. Det kan bara beskrivas som absurt, menar jag. Kyrkan är skild från staten, i alla fall delvis, men har istället hamnat helt i händerna på de politiska partierna. 

Många förtroendevalda brinner för kyrkans bästa, inget tal om annat, men partipolitik hör inte hemma i en fri kyrka. Allt tal om att alternativet skulle vara en präststyrd kyrka, är bara tom retorik. Jag vill istället att alla som känner för kyrkan och dess budskap ska kunna samlas till kyrkostämma eller vad vi vill kalla det och utse kyrkoråd, utan koppling till något politiskt parti. Så var det förr i tiden och så borde det kunna bli igen. Jag menar att det är dags att skrota den kyrkokommunala förvaltningsmodellen och mer låta sig inspireras av de idéella organisationernas uppbyggnad. Något som Caroline Krook har förespråkat. Släpp församlingarna fria, det är vår!

Bosse Divander

präst i Stockholm

Hej Bosse, och tack!

Det råder ingen tvekan om att det är de politiska partierna som nu gjorts till ägare av Svenska kyrkan, ett arv från fornstora dar då feodalherrarna ägde kyrkan. Det är verkligen otidsenligt. Jag har faktiskt heller inte hört någon som argumenterat och försvarat politikermaktens äganderätt av kyrkan.

Paul Lindberg

Australien överflödar i sol!

2009-03–25 | Jag läste en artikel i Rikare Liv om miljön, och det är likadant här – om inte värre!

Finns det något som vi har gott om här nere så är det solsken. Det finns redan många som har satt solarpanels på taket, och de betalar inte längre något för sin elektricitet. Men regeringen stöttar hellre kolindustrin, istället för att ge bidrag till alternativen. Lite bättre blev det väl när Labour kom in och tog över, men inte mycket.

Det andra problemet här är ju vatten. Det konstiga är dock att av alla världens länder så är det australiensarna som använder mest vatten, trots att vi har minst.

Det är allt bra puckat. Det sitter i grunden, det oansvariga sätt vi uppför oss på. Jag vet inte riktigt vad man kan göra för att få folk att inse att det är verklighet, vi kan inte fortsätta så här.

På tal om bilar, det engelska tv programmet Top Gear hade en framtidsbil som de visade, den hade "hydrogen celler", alltså inte biobränslen eller elektricitet.

Tina Carlson

New South Wales, Australien

Hej Tina, och tack för ditt brev!

Vad kan man göra, undrar du? Precis så som du nu gör: skriva brev till exempelvis tidningar; engagera sig med kompisar och vänner i en miljöorganisation. Att påtala det orimliga med kolkraft när det finns hur mycket vindkraft och solenergi som helst: Ha det bra Tina!

Paul Lindberg

Tack för en nykännande tidning!

2009-03–25 | Vill bara tacka för en nytänkande och nykännande tidning. Härligt med människor som vill veta sanningen. Härligt med människor som skapar i kärlekens namn. Jag känner mig upprymd och entusiastisk. Sanna hjältar i era artiklar om vetenskapen.

Birgitta Westin  

Tack Birgitta, 

och ditt brev värmer! Meningen med artiklarna är att påvisa att det kanske finns mer än bara tro, när det gäller Jesus budskap om en möjlig uppståndelse för var och en. Och att Jesus ord är en realitet som angår oss alla!

Paul Lindberg

Lika pension för alla!

2009-03–18 | Det är tråkigt att behöva uppleva ett samhälle i moraliskt förfall. Då tänker jag på den avskyvärda egoismen och alla som väljer att ta för sig så mycket som möjligt. Människor med redan högsta inkomster vill ha ännu mera. Genom ökade bonusar inom företag, som går allt sämre plundrar dessa egoister vad andra har slitit och släpat ihop. Jag tycker att det är förskräckligt orättvist.

Pensionsystemen är inget annat än spel och dobbel. Och pensionstagarna är redan från början "förlorarna", eftersom vi blivit utsatta av den nyliberala spekulationshysterin. Denna asociala och människofientliga ideologi låter fifflare sno åt sig det som pensionstagarna behöver för att få en anständig pensionstid efter många år i arbete. 

Jag tycker att pensionstagarna ska få sin pension helt genom staten, och då behöver inte pensionen beskattas. Låt pensionen höjas genom att ta bort skatten på pensionen. Det är inte mer än rättvist!

Eva Lindgren

Husqvarna

Hej Eva, och tack!

Jag kan inget annat än att stämma in i det du skriver! Vi ser orättvisorna inom alla samhällsområden. Och om vi inte gör vår röst hörd, så får vi räkna med att det inte blir något rättvisare samhälle, det är väl alldeles klart!

Paul Lindberg

Politik i kyrkan

Till redaktionen!

2009-03–12 | Ni tycks inte acceptera politiker i Svenska kyrkan, efter vad jag kan läsa i era artiklar. Jag förstår inte vad ni har emot politiker och en representativ demokrati inom samhällets alla intresseområden? Det fungerar väl inte alldeles fullkomligt, men det skulle nog inte kyrkan göra utan politikerna heller. 

Jag tror att politikerna spelar en demokratisk roll för en folkkyrka som gäller hela landets befolkning, och den ska vi slå vakt om. 

I er tidning har ni skrivit artiklar om vad som hänt inom vissa församlingar, och ni har verkligen tryckt på sådant som är oacceptabelt för en kristen organisation. Jag tänker på det ni skrivit angående Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Det är bra att ni belyser sådant oskick. Det finns säkert inom flera församlingar, och jag tycker inte att ni gör fel som belyser alla avarter. 

De som gör fel ska avslöjas och berörda politiker och församlingens medlemmar ska tillsammans reda ut osämja och söka nå en bra lösning. Om det inte fungerar bör hjälp sökas hos stiftet och hos de berörda partiernas centrala ledning på orten. 

Det är bra att ni skriver dessa artiklar för allmänheten, det är också en slags politik som ni utför, och inte alls dåligt, tvärtom! 

Björn Strömholm

Stockholm

Tack Björn! Ja, det är klart att det finns bra politiker som vill Svenska kyrkan väl. Men det inbyggda problemet med politikermakten över kyrkan är att det helt och hållet är odemokratiskt i sin nuvarande representation.

Kyrkoförsamlingar leds inte av kyrkans folk utan av människor som många gånger inte står för kyrkans värderingar eller ens är troende. De allmänna kyrkovalen utgörs av cirka 10 procent av valmanskåren och är inte heller representativa för kyrkan. För att ett val ska kunna anses giltigt så räcker inte dessa futtiga 10 procent. Men om kyrkovalen bara gällde församlingens egna medlemmar skulle säkert resultatet nå över 80 procent av medlemmarnas deltagande i sina respektive församlingsval.

För övrigt har jag en positiv syn på politiskt engagemang, det borde vara grundbulten för en fungerande demokrati.

Paul Lindberg

Samstämd kvinnosyn

Hej!

2008-11–09 | Råkade komma på en sida skriven av Paul Lindberg, och blev så välsignad! Det var skriften om kvinnorna i bibeln, de som Jesus upprättade fullständigt till sina lärjungar trots tidens (och nutidens också tyvärr) ojämlikhet på alla plan.

Antagligen har han (du?) redan tagit del av Kenneth E Baileys skrifter, men om inte vill jag bara välsigna tillbaka. Hoppas du läser engelska. 

Denne Bailey har bott och verkat som teolog i över 40 år i Mellanöstern och skriver tolkningar främst ur evangelisten Lukas perspektiv, sett i sin kulturella kontext. Kontentan blir samstämmig vad gäller kvinnosynen: kvinnorna var lika mycket lärjungar som männen kring Jesus. Och Bailey hävdar att detta framgår i evangelietexterna (främst grundtexten) med all önskvärd tydligen. Problemet är att vi i vår västerländska kontext läser in något helt annat och missar att läsa det som tydligt står mellan raderna.

Bifogar en väldigt upplyftande text och hoppas du/ni blir lika välsignade som jag! Kan även varmt rekommendera hans bok Jesus through middle eastern eyes som finns hos Bokus.

Välsignelser, En Kristi lärjunge och syster i Herren

Women_in_bible_kennethebailey.pdf

Titti Axén Sonesson  

Tack Titti för ditt intressanta inlägg. Jag känner inte till författaren som du nämner, men ska självklart läsa skriften som du bifogar, och låter också läsarna få del av texterna.

Paul Lindberg

tal om Jesus

Ett av mina uppdrag på jobbet var att fixa en lampa hos en tant, hon var jättetrevlig och snäll, men det var något lite annorlunda med henne. Det är i och för sig inte ovanligt, vi träffar ofta på lite speciella individer. Hon hade en affisch på väggen som det stod God's Army på – alltså frälsis. 

Mycket riktigt, hon frågade om jag trodde på Gud, så vi pratade lite grann och jag försökte vara så ärlig som möjligt. Fast det var lite svårt att hålla masken, då hon sa till mig efter att jag tappat en skruv på golvet att man kan fråga Jesus om hjälp för att hitta den lättare. 

Sagt och gjort, hon ner på golvet och började säga saker som herren Jesus hjälp mig. Hon hittade min skruv i alla fall och sken som en sol. Lite senare frågade hon mig om jag hade gått i söndagsskola, och jag sa att det hade jag inte, mina föräldrar ville inte tvinga på mig religion utan ville ge mig frihet att välja när jag blev vuxen. Hon nickade allvarligt och sa att, jo ibland är det sådant djävulen försöker lura oss med att tro. 

Jag var där ett tag och hon pratade på hela tiden om diverse mirakel som Gud och Jesus hade gjort. Det kanske låter konstigt, men det var faktiskt ganska intressant. 

Jag har aldrig förut pratat med någon som är sådär nyfrälst, och jag har alltid undrat hur det är de tänker egentligen, så vi pratade lite om hur hon blev frälst och och hur hon ser på religion. Hon verkade ju glad i alla fall, men kanske med några skruvar lite lösa.

Tina

New South Wales, Australien

Tack för ett roligt brev från Australien!

Några skruvar lösa, skriver du, och du undrade över hur en frälst människa tänker. Troende människor har just det specifika gemensamt att de är troende. I övrigt är alla människor högst unika på många sätt och vis. Människan är inte till sin natur konformistisk. Mångfalden är människans rikedom, en Guds värdefulla gåva för att livet inte ska bli tråkigt! Några skruvar som glappar kanske är bättre än en tillskruvad och fjättrad människa. 

Paul Lindberg

"Vi vill hjälpa till"

2008-11–09 | Vi skulle så gärna vilja hjälpa till med miljöarbete för barnens framtid. Hur gör vi, har ni adresser till någon lämplig förening som driver dessa frågor.

Malin Fredriksson

Linköping 

Hej Malin, och tack för ditt brev!

Om du är med i Svenska kyrkan så kan du gå in på stiftets hemsida eller gå till någon kyrka i din omgivning. Du kan också titta på detta uppslag med en hel del organisationer som arbetar med dessa frågor!

Paul Lindberg 

Läsarbrev 

Jämlikhet är demokrati

2008-11–14 | Jag blev glad när ni tog upp demokratifrågan i era artiklar. I en artikel skriver ni att det inte finns någon demokrati utan jämlikhet. Det tycker jag är något av det viktigaste när vi pratar om demokrati. Tack för en jättebra tidning.

Sofie Olsson

Kungälv

Tack själv Sofie!

Det tycks faktiskt vara så att det mesta av Rikare Livs innehåll pendlar kring demokratitankar, utan att jag egentligen har tänkt på saken. Utan demokrati blir det svårare att andas!

Paul Lindberg

Antisemitism ökar i Europa 

Antisemitism och politisk feghet

2008-10–20 | Rasism och förföljelse florerar i Europas våldssamhällen, och organiserade motrörelser finns, men tycks inte vara värst framgångsrika. Kan det bero på att politikersamhället inte är intresserade av att motarbeta de rasistiska organisationerna? Jag läste om att antisemitism ökar i Europa, vilket skrämmer mig, och säkert många med mig. 

Det stod i artikeln att Svenska FN-förbundet föreslår en lagstiftning mot rasistisk organisering och aktivitet. Några dagar efter denna publicering läste jag DN:s ledarsida, med kommentaren att lagstiftning inte är bra, därför att rasister då kan göra sig rumsrena genom att starta något populistiskt parti.

Jag har aldrig hört på maken! Denna feghet leder bara till det som nu redan etablerats och med stöd från media: Sverige demokraterna.

Elisabeth Clifton

Uppsala

Den fria viljan är är oumbärlig för en demokrati. Någons frihet får aldrig bli den andres ofrihet. Som det nu är handlar inte denna fråga så mycket om frihet. Det handlar mera om ofrihet, våld, förföljelse och mördande utfört av rasister som är organiserade i tillåtna organisationer. Tack för ditt viktiga brev Elisabeth!

Paul Lindberg

Demokrati genom församlingsval

Kyrkor och politik

2008-10–05 | Era artiklar om kyrkans politisering trodde jag tillhörde det förgångna. Jag har inte tidigare haft klart för mig att det är politikerna som bestämmer i kyrkans församlingar eller i andra övergripande kyrkoinstanser. 

När jag frågade bekanta om de kände till dessa förhållanden, så visste de hur det förhöll sig, men egentligen aldrig reflekterat över detta eftersom de inte är troende. Jag själv är troende men inte aktiv i någon kyrka och har därför inte brytt mig om kyrkans inre förhållanden. 

Idag känner jag en viss besvikelse efter vad jag kunnat läsa i era artiklar, om hur politiker kan sätta sig över församlingar på detta sätt. Nu tror jag inte att alla politiker är som det beskrivs i artiklarna, men tycker ändå att det är fel att församlingsledning utses genom allmänna kyrkoval istället för i församlingsval.

Man kan undra hur det kan gå med församlingar i kommuner med odemokratiskt inflytande i församlingarna. Det kan bli en fasansfull verklighet.

Sonia Bergmark

Stockholm

Hej Sonia, och tack för ditt insiktsfulla brev. Visst kan det bli en fasansfull realitet. I vilket fall kan det bli svårt för en församling med en politisk ledning som inte står i samklang med församlingens medlemmar. Det är inte ovanligt idag. Egentligen skulle du behövas i kyrkan med ditt goda omdöme!

Paul Lindberg

Apropå artikeln om vindtorn

Vindkraft ingen lösning

2008-09-24 | Vindkraft tror inte vi är lösningen på människans energibehov. Lösningar tror vi snarare finns i mikro och makrokosmos och genom att utnyttja solens energi effektivare. Att klä hela jorden med stora vindflöjlar är vare sig vackert, hållbart eller effektivt. Hälsningar

LO Landin

Stockholm

Energibehovens lösningar är säkert mångfaldens lösningar. Vindenergi är redan idag en mycket framgångsrik lösning runt hela världen. Se bara på Östgötaslätten, där vindkraftverken inte alls stör naturskönheten, tvärtom. Detta är enligt min mening vackert, hållbart och effektivt. Vindkraftverk måste naturligtvis placeras med förstånd.

Idag är vi vana att se antenner och skorstenar, så nog skulle vi kunna stå ut med effektiva vertikalturbiner på våra tak, dessutom helt miljöanpassade. Alltså stora lösningar grundat på många små dellösningar. Däremot är kärnkraft en både dålig och farlig lösning.

Paul Lindberg

Apropå Vindtorn kritik

Si och så med Al Gore

2008-09-23 | Jag känner väl till denne Al Gore. Har till och med varit aktiv på mailinglista för hans politiska supporters kring 2003/2004. Ett tag drev jag själv till och med en sådan lista. Jag skriver detta bara så du ska förstå att jag har fått en känsla för mannens karaktär, genom personer som känner honom, och det jag fått veta. Min slutsats blev att mannen saknar karaktär. Är opportunist. Saknar mod. Följer minsta motståndets lag, när det hettar till.

Så även vad gäller hans föregivna miljöengagemang. Hela solsystemet går från en kallare till en period med högre solaktivitet, vilket du kan studera bl.a. i ökade temperaturer även på andra planeter i solsystemet. Ingen förnekar att det blir varmare. Tro sjutton annat, när vi har varit inne i en kall-period! 

Läs gärna "Global Warming: The Cold, Hard Facts?" kan där även läsa om hur man medelst mycket fula metoder skapat det "vetenskapliga koncensus" som det hela tiden viftas med.
Och om du känner till väder-modifierngs-vapen, då kanske du till och med kan föreställa dig att det kan förekomma att man avsiktligt hjälper "global warming" på traven, med olika spektakulära fenomen, för att vi ska bli riktigt motiverade att gå in i fållan? Bästa Hälsningar!

L.E.  

Tullinge 

Tack för inlägget!

Al Gore blir naturligtvis utsatt för både jubel och kritik. Jubel för att han satte den globala uppvärmningen som tidernas största hot på dagordningen. En världsomfattande vetenskaplig samsyn säger att planeten Jorden står inför detta faktum. En konspiration i detta sammanhang är absurt! 

Paul Lindberg  

Tomasevangeliet

Jämlikar med Jesus

Tack!
2008-09-17 |  Har nu läst Thomasevangeliet.. Det var en lättnad att kasta av hela det berg om att Jesus offrades för att sona våra synder. När han istället blev förrådd av människor som inte tålde hans budskap, och att vi har ett eget ansvar. Att det är eget ansvar som är sann andlighet. 

Och alla dessa desinformationsreligioner som sedan i 2000 år ägnats åt att förvilla oss att inte se det verkliga budskapet. För att slippa ta ansvar! För att okritiskt stödja makten. Blinda leder blinda.

Har läst Liftarens Guide Till Galaxen. Om att det ultimata svaret till att allt är 42. Det kommer från Douglas Adams bok. Jag skrattade när jag såg att det ultimata svaret till allt i Thomasevengeliet står på Logion 42. Visste Douglas Adams?  ("Bli till, medan du passerar [livet]."  Alltså föds i medvetande.)  Logion 58 "Välsignad är den som kämpat sig fram och funnit livet."

I logion 74 nämns brunn och källa. Min viktigaste dröm någonsin – många år sedan – handlar om hur jag gick ned till källan, och hur jag blev betraktad som farlig och skrämmande när jag hämtat, i drömmen den boll som ramlat ned i vattnet, men jag hade blivit något annat, i drömmen såg andra mig som ett skrämmande monster, men jag själv såg mig som människa.

Logion 108 (och även andra) om att vi blir jämlikar med och blir som Jesus, när vi tar till oss samma insikter. När vi blir till. Alltså föds i medvetande.

En verklig lättnad att läsa, och tack för att du har lagt ut och kommenterat denna viktiga text!

B. Lege

Stockholm

Hej och tack!

Jesus är fortfarande ett löfte och ett hopp för miljontals människor.

Paul Lindberg

Drevet går

Sila fattiga och svälja förmögna

2008-09-16 |  Den nyliberalt influerade alliansen låter jaga förmenta fuskare. Enligt dogmen tycks alla som uppbär bidrag eller a-kassa vara potentiella fuskare. De riktiga skattesmitarna lämnar dock regeringen ifred.

Nyligen publicerade försäkringskassan resultat från den första satsningen. En satsning som kostat 100-tals miljoner. Några få procent av hela den totala bidragsmängden kunde hittas. Och ganska lite var fusk. Det mesta var fel som kassan själva gjort eller på grund av luddiga regler. Skillnaden är stor mot de alarmerande rapporterna för ett tag sedan, som talade om ca 20 miljarder. Så var det alltså inte!

Att fusket är så litet i verkligheten är naturligt. Vi svenskar är ärliga och plikttrogna. Men det finns undantag. De undantagen finns framförallt ibland dem som talar mest vitt och brett om det utbredda fusket. De tror sig veta – tydligen. Eftersom de fuskar själva, och ”Efter sig själv känner man andra” lyder ordspråket.

Bevis finns för detta utbredda fuskande. De verkliga fuskarna är skattefuskarna.  46 (!) miljarder beräknas vara undangömt i skatteparadis. Och rent skattefusk beräknas uppgå till ofattbara 135 miljarder kronor per år.

Varför jagas inte dessa fuskmiljarder på samma effektiva sätt? Varför skjuter inte den nyliberala regeringen till miljoner för att hala hem dessa miljarder? Kan det vara så att regeringen inte anstränger sig eftersom det är deras vänner och bekanta som fuskar? Vi vet ju från skandalerna vid regeringsbildningen att fusk med offentliga avgifter är en livsstil hos dessa förmögna. Så vad kan vi vänta oss? 

Att minska byråkratin för företagare står ju på regerings program. Minskad byråkrati för att underlätta skattefusk förmodligen.

Och de skattesänkningar regeringen föreslår och har genomfört: Nu senast upp till 200 sek i månaden för pensionärer. I jämförelse med skattefusket är det smulor från de rika männens bord: Ett hån!

Tyvärr finns det inga tecken hos oppositionen att föreslå jakt på skattefuskande förmögna.

Ingemar

Borås

Samhället som du beskriver är som sagt inte ett rättvist samhälle. Det visar du med ditt inlägg!

Paul Lindberg

Undran

Vart vänder man sig för luftskeppsturer

Min svåger, som är väldigt intresserad av luftskepp, fyller 50 i år. Han har önskat sig en luftskeppsflygning. Vet ni vart man kan vända sig för att få mer information?

Vänligen

Eva Färnlöf Orbe  

Hej Eva! 

Ursäkta att svaret kommer så sent! Luftskeppsturer som sightseeing finns bara i några få länder idag, vad jag vet. Jag tycker att du ska titta på hemsidorna med sökorden "airship", "zeppelin". Tyskland och USA vet jag har turer, i övrigt föreslår jag att du söker på nätet!

Paul Lindberg

Svenska kyrkan och klimathotet

Vad kan vi göra för miljön?

Härligt att kyrkan engagerar sig! Vad kan vi små människor göra? Här i Askersund jobbar vi kring klimatfrågor och hållbar utveckling med barn och ungdomar. Kan vi vara med på det här tåget på något sätt?

Hälsningar Sara

Hej Sara!

Titta in på Svenska kyrkans hemsida, eller i ditt stifts hemsida, så kan du säkert hitta någon kontakt för mera information. Ärkebiskopen är personligen engagerad kring frågan om att möta det globala miljöhotet.

Paul Lindberg

Svar på tal

Ni verkar vara hjärntvättade

Ni tar er friheten att anklaga Mats Odell för att vara odemokratisk och okristlig. Hur kan ni vräka ur er något sådant? Ni själva verkar vara hjärntvättade, odemokratiska och okristliga. Vad är ni för några – populister kanske?

Mats Odell har visat sig duglig som en stor marknadsminister, vad har ni själva åstadkommit? Ni blandar ihop saker och ting som ni inte verkar förstå. Ni borde inte blåsa upp er så mycket bara för att ni tror er vara bättre än andra. Jag tycker faktiskt att ni borde skämmas istället!

(okänd avs)

Hej! 

Ord och inga visor! Ja, du verkar upprörd, och har kanske anledning till detta. Mats Odell är säkert duktig på något sätt, i alla fall för dem med samma värderingar. Att han är en stor statsman håller jag inte med om.

Saken är den att både du och jag blivit upprörda, jag på mitt sätt och du på ditt. När de små människorna åker på stryk på grund av en ivrig ministers klåfingrighet, då blir jag upprörd och förbannad, och samma minister vill du försvara. Du har en annan tolkning av vad Mats Odell gjort i sin politiska gärning. Kolla upp själv vad denna statsman gjort för de svagaste hyresgästerna i kommunalägda bostäder. Tänk på saken!

Paul Lindberg 

Direkt från Internet

Jag bara ramlade in

Roligt med en tidningen som inte bara handlar om halleluja bland kristna. Jag råkade se denna nättidning för ett tag sedan, och smygläste den några gånger. Jag bara ramlade in och blev riktigt överraskad. Det var inte bara böner och halleluja, utan handlade om livets allvar. Har själv känt dragningen av något stort bortom himlarna. 

Måste erkänna att jag inte är speciellt religiös, men tycker att frågeställningarna i den här tidningen är intressanta. Det är klös i innehållet och jag blev faktiskt berörd. 

Det är mycket man går och tänker på i livet, och så hittar man något som överensstämmer med ens egna tankar. Jag får väl titta in igen framöver!  Mvh

Robert Bergkvist

Gävle

Tack för brevet Robert!

Det är klös i Rikare Liv, skriver du! Om du blev riven kanske du blev smittad? Böner och halleluja, eller bortom himlarna, nämner du. Böner är den absoluta närheten och din personliga relation med Gud. Det tog lång tid innan jag själv vågade be till Gud, jag kände mig så generad. Himlarna är inte särskilt långt ifrån dig Robert, du hittar dem inom dig. Roligt att du tittade in, hoppas du kommer ihåg adressen!

Paul Lindberg 

Kyrka och politik

Behov av demokrati även i kyrkan

Det finns bland många församlingsmedlemmar ett politiskt allmänintresse och engagemang för ett bättre samhälle. Detta intresse måste vi värna. Demokratin är ingen självklarhet och helt avhängigt medlemmarnas engagemang. 

Om kyrkan avpolitiseras från demokratiskt inflytande, tror jag inte kyrkan blir bättre. Snarare tvärtom! 

Vi har erfarenhet av både goda och mindre goda kyrkopolitiker. I vissa församlingar passar inte politikerna in, de är helt enkelt inte intresserade av kristen tro och dess traditioner. 

Jag är inte helt tillfreds med den kyrkopolitiska ordningen, och önskar istället att församlingarnas egna troende och aktiva medlemmar röstar fram församlingens ledning. Det anser jag vara mest demokratiskt. 

Jag har förtroende till både tro och politik i samförstånd, men inte styrt av partier genom kyrkovalen.

Politikerna får visa sin duglighet som församlingsmedlemmar och utifrån detta kunna väljas av sina bröder och systrar.

Einar Karlsson

Stockholm 

Ja Einar, och här vet du att jag instämmer helt och fullt! De som står för en demokratisk kyrka och ett demokratiskt samhälle, oavsett partier, är säkert i stor majoritet bland Svenska kyrkans medlemmar. Så detta med demokrati genom kyrkans aktiva medlemmar borde kunna bli en folkkyrka av en mer genuin demokrati, tror jag. 

Paul Lindberg

Rikare Liv en väckelsetidning?

Så som i Bibeln

Till redaktionen! 

I skriften ”I själens öga” vill Paul Lindberg låta oss tro att han samtalar med Gud, i en dialog, precis som inspirationer ur en andlig upplevelse. Om sådant kan vi traditionellt läsa i Bibeln. Detta är heller inte så vanligt i vår tid. Men han skriver det med trovärdighet och övertygelse, tycker jag. Det finns en härlig underton av humor mitt i allvaret. Skriften blir faktiskt trovärdigare på så sätt.

Gud säger att Paul inte har rätt i allt han skriver, men att det han säger ändå har en framkomlighet. Hur det är med den saken återstår att se, vi kanske heller aldrig får veta om det stämmer. Orsaken kan i så fall vara min egen misstro, eller vaga tro på det annorlunda, och det som faktiskt kan ske mitt ibland oss. Eller så kanske Paul "bara" har en litterär gåva eller stor fantasi, men vad skulle det göra för skillnad egentligen? Hans "tankar", som han kallar det, är i alla fall inte fel, de är goda, vilket är det väsentligaste.

Det han vill torgföra är sina egna idéer, tror jag, och med dem ett budskap om betydelsen av Jesus ord för vår tid, som han vill förmedla till oss andra. Det är inte alls dumt! Samma sak skulle någon annan kunna försöka åstadkomma, men med tvivelaktiga avsikter. Men något sådant kan jag inte finna i det han skriver. Stort grattis!

Er tidning håller en hög klass och känns annorlunda. Andlighet, samhällsfrågor och vetenskap – hela spektret. Den breda allomfattande andligheten saknas många gånger i vår tid, tycker jag. Man kan inte låta bli att undra över vilka ni är, och vilken eventuell organisation ni kommer ifrån? Vilka värderingar ni har framgår helt tydligt.

Tidningen känns som en riktig väckelsetidning, med en helt ny spiritualism, och med stor allmänbildning och djärvhet. Den verkar också vila på en övertygande fast grund. Jag har i alla fall inte sett något liknande tidigare, och jag har varit med ganska länge.

Lycka till med tidningen! Både till glädje för läsarna och för er egen glädjes skull!

Ingemar Andersson,

Stockholm

 

Tack för ditt vänliga brev! Väckelsetidning – det hade jag inte tänkt på! Jag upplever mig själv mera som debattör och en påträngande påminnare! Jag kan nämligen inte låta bli att lägga näsan i blöt. Jag tror på det permanenta uppbrottet, och på Jesus radikalitet till förnyelse, istället för andlig stagnation.

Paul Lindberg

Rikare Liv – ett ideellt arbete

Vad är ni för ena?

Vad är det för organisation som ger ut denna tidning? 

Eva Candell

Kisa

Hej Eva! 

Din undran är den vanligaste frågan som kommer till Rikare Liv. En annan vanlig fråga är vilka som finansierar denna tidning. 

Det är naturligt att läsarna undrar vad vi är för människor, och vad vi står för? 

För det första: Rikare Liv är ett resultat av vår egen idealitet, vår tro på något som är värdefullt att arbeta för. Rikare Liv är ekumenisk i tanken, opartisk till politiska partier och neutral till olika kyrkor. Vi säger i stället att vi tar ställning till olika sakfrågor. 

För det andra: Rikare Liv är ofinansierad, och vi får inga pengar från något håll. Som sagt, detta är ideellt arbete och grundar sig på vår egen övertygelse.

För närvarande är det cirka 2000 besökare vid varje utgivning. Och besöken tycks öka nummer för nummer! 

Paul Lindberg

 

Alla prästerna slutade i församlingen

Den s.k. demokratin vann!

Efter att ha levt i ett Noréndrama under drygt tio månader kan jag konstatera att vår kyrkopolitiker vann en jordskredsseger. Alla präster har nu slutat och nya har mönstrat på. Man undrar varför allt skett i slutna rum och vilken agenda som egentligen gäller. Nu vet jag hur det inte gick till – men inte hur det gick till. Frågan är om det är intressant eller inte. 

Jag vet att i det stift detta försiggår betalas åtskilliga miljoner ut av medlemmarnas pengar till avpolletterade präster. Sedan år 2000 är det mer än 50 miljoner kronor som betalats ut på detta sätt, men enligt uppgift är det mer än 100 miljoner. Det är mycket pengar med andra ord. Pengar som skulle kunna användas till kyrkans kärnverksamheter.

Kyrkoherdar och komministrar är alltid de som får gå när det är konflikter inom kyrkan verkar det mig som. Politikerna sitter mangrant kvar. Frågan är varför. Jag har inga bra svar, bara frågor. 

Men jag undrar var detta leder och vad är det för präster som tar över. Vindflöjlar? Ryggradslösa? Menlösa? Tanklösa? Hjärtlösa? Vad kommer dom att predika om? Är det vad som står i det för tillfälligt gällande partiprogrammet? 

Min slutsats är fortfarande lika klar som i förra vändan. Kasta ut politikerna eftersom dom inte har något här att göra. Att göra kyrkan till en lekstuga för egna intressen är inte bara att degradera kyrkan utan också att missbruka medlemmarnas och Guds förtroende.

Morgan

Kungälv

Tack för ditt brev Morgan!

Du är tydligt upprörd och vill kasta ut politikerna ur kyrkan. När människor blivit orättvist behandlade i kyrkan, eller var som helst, har de ofta fått knyta näven i fickan och ställa sig i skamvrån, eller så har de slutat eller fått sparken. Visst är detta orättvisa! Jag tror dock att det finns många kyrkopolitiker som är föredömliga för sina församlingar. Men det är ohållbart i detta årtusende att arvet från diktaturens kejsar och konungadömen fortfarande ska regera i just Svenska kyrkan. Vi på Rikare Liv har kommit till insikt och vill samarbeta med dem som vill upplysa om detta flagranta och odemokratiska förhållande.

Paul Lindberg

Trovärdigheten och sanningen

Om kvinnligt inflytande i urkyrkan

Till redaktionen

Paul Lindberg skriver: "Många kvinnor organiserade församlingarna som tillsyningsansvariga, predikade och kunde vara lärare, precis som männen. De var också präster, kyrkoherdar och till och med biskopar. Så föredömlig var urkyrkan. Och detta hade de lärt av Jesus"

Vad bygger du detta på? I vilka historiskt trovärdiga skrifter ser du detta? Det kan verka som en fin tanke, men var står det? 

De gnostiska skrifterna kanske har sagt att Jesus har sagt detta, men dessa skrifter är ofta inte så trovärdiga i det de berättar om den historiska Jesus. 

Vad gäller ordningen i församlingarna tror jag inte dessa skriver något om det. Jag tror inte de gnostiskt kristna organiserade sig på det sättet. 

Så vad bygger du då detta på? Eller vem säger att det är så?

  Carl-Henrik Karlsson,

Ljungskile  

Hej Carl-Henrik, och tack för detta värdefulla inlägg, som jag svarar i artikelform på annan plats.                            Läs mer!

Paul Lindberg

Den globala uppvärmningen

Alla måste ta sitt ansvar

Hej!

Ni har alldeles rätt! Den mest påträngande frågan just nu är den globala uppvärmningen.

Det är vi i vår tid som måste komma med lösningarna, vi kan omöjligt lämna över detta arv till våra barn. Vi som är föräldrar förstår att vi måste ta det yttersta ansvaret för detta.

Alla måste ta sitt ansvar och inte blunda för verkligheten.

I en text som jag läste i Rikare Liv står det något om att när folk fått det som bäst ekonomiskt (i alla fall i vårt land), då växer sig ett fruktansvärt miljöhot fram. Men det är människorna själva som varit obetänksamma.

De allra flesta vet med sig att detta inte håller och att vi inte alls behöver denna form av konsumtionssamhälle. Det är mycket vi kan avstå från utan att få det materiellt dåligt. Livet för våra barns framtid måste väl ändå vara viktigare än dagens materiella tänkande. Jag hoppas att människor ganska snart kan inse detta.

Med vänliga hälsningar

Christina Johansson

Stockholm

Tack för din uppmaning!

Hur det går för världen är ganska osäkert faktiskt. De globala förändringarna sker nu allt snabbare än några forskare kunnat förutse. Världens makthavare måste låta sig påverkas av den den globala verkligheten. Alla måste agera nu! Risken är att vi vänjer oss vid denna livshotande situation, och förlitar oss på att politiker, eller marknaden, eller att andra fixar lösningen på detta hot. Vanmakten för vanliga människor är säkert stor. Och att lugna med ovederhäftiga och osanna uppgifter är inte heller rättfärdigt. Hellre oro idag, som leder till tvingande åtgärder, än oro när det visar sig vara försent.

Paul Lindberg

Kyrkan – tummelplats för politiker

Ge kyrkan fri – nu!

Är sedan ett par år ”prästfru” och har mycket uppskattat den gemenskap jag upplevt i olika kyrkliga sammanhang. Att jag är agnostiker har inte hindrat mig från att delta i gudstjänster även om gränsen gått vid att ta nattvard. 

Barndomens helvetespredikningar på västkusten har säkerligen satt djupa spår. Nu har jag däremot kommit till vägs ände och det jag reagerar på är kyrkans styrning. Allsmäktig verkar inte längre Gud vara utan det är våra kyrkopolitiker, så kallade förtroendevalda. Varför dom getts denna maktställning är för mig obegripligt och det som skulle få mig att känna för kyrkan som kyrkobesökare, är en ny styrning med lokalt verksamma, engagerade och sanna medmänniskor.

Det är svårt att skriva om det som hänt eftersom det fortfarande är en mycket infekterad stämning. Vi har en icke troende ordförande som vräker ut sig den ena absurditeten efter den andra. Värdighet i ämbetet verkar inte var denne ordförandes bästa gren. 

Problemet är kanske inte just ordförande eftersom vi vet att det finns gott om omdömeslösa politiker utan alla runt omkring som är tysta, mycket tysta. Det är egentligen detta som är det mest skrämmande i denna affär. Att det råkar vara politiker från den nya alliansen kanske är en tillfällighet, jag vet inte. 

Men att en despotisk individ kan sätta dagordningen, oklart hur den egentligen ser ut, är för mig en veritabel gåta. 

På högre kyrkliga nivåer verkar ämbetsbärarna numera bara användas som en slags ”klagomur” och kräklan verkar vara tryggt inlåst i något vapenskåp. 

På mig har den nya ärkebiskopen imponerat. Han har visat ledarskapegenskaper av stora mått. Han ensam inger hopp.

Sedan vet jag att det även finns kyrkopolitiker som är kloka och omdömesgilla, men frågan är om Svenska Kyrkan ska vara en tummelplats för politiker och deras idéer. Jag ser inga avgörande skäl för att så ska vara fallet, jämfört med alternativet av lokalt engagerade och verksamma. 

Vi vet av forskningen att det finns många skäl till varför politiker går in i kyrkopolitiken. Det kan skänka viss trovärdighet, ger ett kontaktnät, nya inkomstmöjligheter och kan vara utgångspunkten för fler politiska eller andra uppdrag.

En och annan kanske till och med är troende och engagerad kyrkobesökare. I den församling jag tänker på verkar dock inte det sistnämnda vara fallet. Här stoltserar man tvärtemot att man inte är ditsatt på kyrkliga meriter utan helt andra, oklart vilka tycks det mig.

Min slutsats är klar. Politikerna måste bort, eftersom dom inte har något här att göra. Att göra kyrkan till en lekstuga för egna intressen är inte bara att degradera kyrkan utan också att missbruka medlemmarnas och Guds förtroende. Det finns många skäl att återkomma i denna fråga. Kanske är det dags för att starta en ny nomineringsgrupp; politikernaut.nu eller varför inte rikareliv.nu.

Morgan

Kungälv

 

Paul Lindberg svarar:

Tack för ditt inlägg!

Svenska kyrkan är inte längre statskyrka, sägs det! Men vem kan se skillnad? 

Makten över kyrkan är gammal och uppkom genom den romerska kejsarstaten. Reformationen sågs i sin inleding som en möjlighet att få slut på detta. Men makten över kyrkan på den tiden, var makten över alla själars andning. Och friheten var ett hot mot makten!

I dagens Sverige är det ynkligt av politiker att påtvinga sig makten över människors troende. Emellertid finns Posk, en partineutral organisation bland Svenska kyrkans aktiva och troende medlemmar, vilka arbetar för en frigörelse på "riktigt". 

Enligt min mening borde de politiska partierna kunna frige Svenska kyrkan till sina egna och troende medlemmar. Det är dags nu!

Tack för en ny kristen och annorlunda tidning! 

Se världen med nya ögon!

Det är bra med nytänkande och som ni skriver, att se världen med nya ögon, det tycker jag är fint. Ni belyser mycket om vetenskap, som jag inte alltid hänger med i, men intressant och lärorikt är det .

Allra bäst är när ni tar upp det här med klimathotet, som faktiskt är ett hot mot ungdomen idag. Vi har troligtvist levt i den slösaktigaste eran någonsin. Många arbetar så de blir sjuka utan att de får någon riktig glädje av livet. En fridfull glädje i gemenskap med varandra är kanske den rätta kvaliteten med livet. Idag tycks det många gånger mest vara prestigefyllda prylar som gäller.

Miljöförstörelsen för framtiden kan jämföras med krigstillstånd. När människor tror att ekonomiska framsteg är att konsumera så mycket att jorden kollapsar, så är väl det inga framsteg. Det kan mest liknas med terrorhandlingar mot skapelsen. Hur kan människor behandla vår jord så kortsiktigt och ansvarslöst. Det är inte underligt att människor mår dåligt i vår tid. Det verkar som de flesta känner oro och ångest inför allt det som händer med våra liv och framtiden.

I vår församling tar vi ibland upp och pratar om det ni skriver, och tycker att det ni gör är en viktig insats i vår tid. Tack för det!

Ingemar Andersson, 

Stockholm   

 

Paul Lindberg svarar:

Hej Ingemar, och tack för ditt brev!

Psykologen Bo Westholm skrev ett svar på en fråga han fick:

"Det här handlar om en sorts psykologiskt slitage som följer med vårt accelererande informationssamhälle, där kunskap och medvetenhet sitter i högsätet. Vad jag menar med det är att man idag i alla åldrar egentligen, utsätts för ett bombardemang av information i form av kunskap, reklam och trender där det nästan blivit livsviktigt att hänga med".

Livet har egentligen aldrig varit enkelt – om man väljer den ansvarsfulla vägen istället för den breda vägen. Men det ni gör, att tillsammans diskuterar olika artiklar eller information är väl det allra bästa. Då vet ni att ni inte står ensamma med er oro, och kan "peppa" varandra. 

Även om obehagliga sanningar om världen känns tung, så blir tyngden än värre om vi slutar att bry oss. Istället för att bli nedtyngda kan vi lära oss se ljuset i positivt tänkande med allt det som man kan göra för att förändra den nuvarande situationen. Många arbetar för en positiv framtid och känner tillfredsställe med sådant engagemang. Att stå utanför är kanske det allra svåraste – en frustrering.

Tomasevangeliet var aldrig erkänt bland kristna!

Det blir historieförfalskning!

Hej!

Jag läste på er hemsida några kommentarer till Tomasevangeliet – att det skulle vara ett femte evangelium, accepterat som ett sådant ända fram till 800-talet.

Detta verkar vara helt ogrundat och bygger nog inte på allmänt erkända historiska fakta. Tomasevangeliet har aldrig varit med i kanondiskussionerna, var aldrig erkänd bland de många kristna församlingarna, men väl hos de gnostiskt kristna. Detta bör framgå. 

Men de gnostiskt kristna hade sina evangelier och var inte så värst intresserade av de mer historiskt förankrade vanliga evangelierna. 

Att baka in Tomasevangeliet med de andra evangelierna är mer problematiskt än det som framgår i kommentarerna på hemsidan. Det blir historieförfalskning.

Att sedan Tomasevangeliet kan vara sant och innehålla mycket visdom och värdefullt material – det är en annan sak. Men vi får inte förfalska historien.

Huruvida Tomasevangeliet är gnostiskt i sig är också en annan fråga. Men att det skulle vara accepterat av den allmänna kyrkan under de första århundradena – det är nog ingen historiker som tror.

"Åt var och en efter behov", detta citat har ni på hemsidan och skriver under "Jesus". Står det i någon skrift av eller om Jesus eller är det ett tilltal till någon av er i redaktionen?

Jag tycker det verkar konstigt, även om orden är jättefina. Men det kanske finns en förklaring. 

Vilken kyrklig hemvist har de som idag arbetar med Rikare liv? Trevligt att få se en ny tidning, mångfald är positivt.

Carl-Henrik Karlsson

Ljungskile

 

Paul Lindberg svarar: 

Hej Carl-Henrik,

och ett hjärtligt tack för dina kommentarer!

Ja, nog kan artiklarna verka konstiga, men avsikten är inte att vara historieförfalskare. Under den kristna kyrkans vandring har mycket skett under solen. Forskning som tidigare inte varit möjligt har möjliggjorts, och nya sanningar förändrar ständigt verklighetsbilden.

I vår tid uppenbaras mycket av det som tidigare varit fördolt; en del människor tar illa upp, eller besväras när cirklarna rubbas. Men jag tror att vi ändå måste vara lyhörda till förändringar, om vi vill vandra i Jesu fotspår! Vi måste se sanningen med nya ögon. Jesus frågade aldrig om lov när han predikade det som han ansåg vara ord som lagts i hans mun av Gud. Jesus lanserade sanningar utöver de etablerade uppfattningarna på sin tid.

Problemet i dag är att vi inte riktigt vet vem som har sanningen. Det är därför betydelsefullt med forskningen inom religionshistoria och andra forskningsgrenar, som bidrar med nya upptäckter för en större förståelse. Detta tycker jag är både spännande och värdefullt.

Vem bestämmer om Tomasevangeliet är ett femte evangelium eller inte? Ja, det måste den enskilde själv bestämma över! Nya forskningsrön och diskussioner kan vara vägledande. Ingen kanonisation har längre bestämmanderätt över människors tro och vilja.

I dag har vi valfriheten att välja religion eller kyrkotillhörighet. Egentligen är gamla ståndpunkter i praktiken redan överspelade. Var och en tänker numera ganska fritt och frimodigt, och med ett numera frivilligt förverkligande av Jesus levande ord.

 

Tomasevangeliet fördömdes på kyrkomötet i Nicæa år 787, men hade tidigare förbjudits av vissa lokala kyrkoledare, blanda andra patriarken av Alexandria på 300-talet. Det gällde även andra skrifter som användes av den tidens kristna, och detta var i samband med förföljelserna av manikéerna – en kristen sekt, med starka jämlikhetsideal. Tomasevangeliet var alltså en av många skrifter som förbjöds.

Fram till denna tid fanns ingen omfattande uppdelning mellan olika kristna ståndpunkter, de rådande förhållandena handlade många gånger om vad vi idag skulle kalla, en liberal åsiktsfrihet. Det rådde ett förhållande som i viss mån kan liknas med ekumenik. 

Och åsikterna var säkert omfattande. Paulus var tidigt en av dem som höjde rösten och ville få sin vilja fram. Ofriheten kom från den tidens nya maktcentra, när den kristna rörelsen växte och blev en faktor att räkna med. Det var därefter som den härskande kejsarmakten tog över. I det sammanhanget beslutades om den tilltvingande kanonisationen.

Jesus varnade under sin levnad för dessa maktmänniskor: ”Människas makt över människa är bara till hennes fördärv!”

Även Johannesevangeliet var nära att uteslutas. Än i dag finns det faktiskt vissa som är emot Johannesevangeliet – som de anser vara influerat av gnosticism, det vill säga kunskapande, inklusive grekisk vetenskap och filosofi. Gnosticism kan i viss mån sägas vara föregångare till vår tids naturvetenskapande. I och med att de förde vidare det grekiska kunskapandet.

 

Du undrar också över den konstiga meningen "Åt var och en efter behov. Det är alltså Lukas som berättar vad Jesus svarat lärjungarna, när de på flera ställen i evangelietexterna undrar över hur Ljusriket kommer att se ut. Lukas skriver på ett ställe om händelserna och inspirationen från Jesus:

”Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter sina behov” Apostl. 4:35

Det principiella med detta uttalande har tagits upp av all världens kyrkor, och påverkade den civiliserade världen på djupet, för en solidarisk fördelning, så att sjuka och fattiga får vad de behöver. I dag regleras detta genom lag och finansieras via skatter.

Anledningen till att Rikare Liv tagit med denna devis, är faran för att denna solidaritet naggas i kanten av politiska krafter.

Paul Lindberg

LÄNKAR

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se


Kyrkans tidning

www.kyrkanstidning.se


Equmeniakyrkan

www.equmeniakyrkan.se


Sändaren

www.sandaren.se


KRISS

Kristna studentrörelsen i Sverige

www.kriss.se


Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiskaradet.se


Kristna fredsrörelsen

www.krf.se


Human Rights Watch

www.hrw.org


Front mot livegenskap och slaveri

www.bllf.se


Kreaprenör

www.kreaprenor.se


SwedWatch

www.swedwatch.org


Den goda jorden

www.dengodajorden.se


Centrum för religionsdialog

www.centrumforreligionsdialog.se


Weeffect

www.weeffect.se


Expo

www.expo.se


Svenska kommiten mot antisemitism

skma.se


Läkarmissionen

www.lakarmissionen.se


Arenagruppen

www.arenagruppen.se


SOS Barnbyar, Sverige

www.sos-barnbyar.se


Svenska Bahai Samfundet

www.bahai.se


Sensus

www.sensus.se


Judar för israelisk-palestinsk fred

www.jipf.nu


Tällberg Foundation

www.tallbergfoundation.org


PeePoople

www.peepoople.com


Birger Schlaug

www.schlaug.blogspot.se


Oxfam

www.oxfam.se


Dialogslussen

www.dialogslussen.se


Bertha Foundation

www.berthafoundation.org


Camino

www.caminomagasin.se


Caritas

www.caritas.se


Greta Thunberg

https://twitter.com/GretaThunberg


Kristen humanism

kristenhumanism.org


Ren Åker Ren Mat

www.renakerrenmat.se


Amnesty

www.amnesty.se


Greenpeace

www.greenpeace.org/sweden


Rädda Barnen

www.rb.se


Situation Stockholm

www.situationsthlm.se


Läkare utan gränser

www.lakareutangranser.se


Diakonia

www.diakonia.se


Naturskyddsföreningen

www.naturskyddsforeningen.se


Judisk krönika

www.judiskkronika.se


Judiska församlingen i Stockholm

www.jfst.se


Nathan Söderblom Sällskapet

www2.teol.uu.se/homepage/NSS


Ingen människa är illegal

www.ingenillegal.org


Global Carbon Project

www.globalcarbonproject.org


Folkkampanjen mot atomkraft

www.folkkampanjen.se


Seglora smedja

www.seglorasmedja.se


Stockholm Environment

www.sei-international.org


Re:Orient

www.reorient.se


Global Footprint Network

www.footprintnetwork.org


Ickevåld–plogbill

www.ickevald.net/plogbill


Svenska plan B

www.svenskaplanb.se


WaterAid

www.wateraid.se


FN:s klimatpanel

www.ipcc.ch


Framtiden i våra händer

www.framtiden.a.se


Stadsmissionen

www.stadsmissionen.se


UNICEF

www.unicef.se


Globalportalen

www.globalportalen.org


Mänsklig Säkerhet

www.manskligsakerhet.se


Hyresgästernas boendetrygghet

www.boendetrygghet.se


Jordens Vänner

www.jordensvanner.se

 

Humanitet över 

alla gränser

Global utmaning

https://globalutmaning.se


Climate-Kic

www.climate-kic


Stoppa förbifart Stockholm

www.stoppaforbifarten.nu


Actionaid

www.actionaid.se


Afrikagrupperna

www.afrikagrupperna.se


Forum Syd

www.forumsyd.org


Kvinna till kvinna

www.kvinnatillkvinna.se


Svenska missionsrådet

www.missioncouncil.se


Hela människan

www.helamanniskan.se


350. Global Warming – Global Action Global Future

350.org


Kvinnopolitiskt Forum

kvinnopolitisktforum.blogspot.com


Stiftelsen Ekocentrum

www.ekocentrum.se


Hela världen

www.helavarlden.wordpress.com


Världsnaturfonden

www.wwf.se


Katolsk Observatör

www.katobs.se


Katolska kyrkan

www.katolskakyrkan.se


Famna

www.famna.org


Artister för miljön

www.artisterformiljon.se


SIPRI

www.sipri.org


Barnens Rätt I Samhället

www.bris.se


Världskulturmuseerna

www.varldskulturmuseerna.se


Framtidsjorden

www.framtidsjorden.se


Läkare för miljön

www.lakareformiljon.org


Kyrkornas Världsråd

www.oikoumene.org


Klimatansvaret

www.klimatsvaret.se


Djurens Vänner  

Djurensvanner.se


World Animal Protection

www.worldanimalprotection.se