Vindskeppet från Norge

Det norska designföretaget Lade AS har konstruerat ett fraktfartyg som till största delen drivs med vindkraft. Seglet utgörs av skrovet som den huvudsakliga framdrivningen. Inspirationskällan har hämtats från raketindustrin som format bärytan på ett specifikt symmetrisk sätt. Hela skeppet är kapabelt att fånga lika mycket vind oberoende om den kommer från babord eller styrbord. Skeppets tyngd och den tyngsta lasten ligger underst på fartyget. 

Terje Lade, företagets chef, säger att bärytans funktionella symmetri är identiskt med med moderna segelbåtar.

Fartygets fartegenskaper är i paritet med de snabbaste transportfartygen av idag. Bränsleförbrukningen rediceras med 60 procent, och utsläppen med 80 procent. Det bränsle som används är till för att få fartyget i rörelse och vid ankomsten till hamnar. Det avancerade navigationssystemet leder fartygets rutt för gynnsammaste färdförhållanden. 

Fullriggade fraktfartyg

Världshandeln är helt införstådda med klimat- krisen. Det tog lång tid att ta den globala uppvärmningen på allvar.

Idag tar alltfler av världens företagare större ansvar för vad som produceras och vilka konsekvenserna det medför. Men det är långt ifrån alla som tar sitt ansvar. Bland dem finns den politiska och den ekonomiska makten. Det är dessa makthavare som lägger krokben för en kvalitativ alternativ teknikutveckling.

Dessa fartyg är på fullt allvar och designade av konstruktörsfirmor på uppdrag av skeppsvarv.

Kontorsbyggnader med grönsaksodlingar runt om i framtidens städer. Varför inte?! Solenergin möjliggör morgondagens vertikala växthusodling. Ömsesidig värmehållning längs hela glasväggen och mellan kontorslokalerna.

Men det finns ju både åkrar och bönder som kan odla grönsaker, är inte det bättre? Det är självklart bra. Men på åkermark odlas inte grönsaker, där odlas spannmål av alla sorter, och potatis, oljeväxter och andra produkter. Skillnaden ligger istället i att kunna odla grönsaker och frukter som idag importeras med flyg från världens alla hörn. Närodling direkt i anslutning till städerna, där människornas behov finns, kan knappast vara bättre. Närodlade och färska grönsaker borde vara en källa till rikedom för människors bästa.

Green City och ändamålsenliga byggnader med spännande design för olika ändamål; odling av grönsaker till restauranger och hushållen direkt där man bor. Kan man köpa bröd i kvartersbageriet, kan man väl också köpa färska grönsaker i kvarteret. Helt naturligt.

Ark Hotell Ryssland. Intresset för färska närodlade grönsaker tycks växa runt om i hela världen.

Närodlade grönsaker kan vara en kvalitetsutveckling för en mera levande stad, med större insyn över odlandet, med minimering av transporter och negativ miljöpåverkan.

Livsmedelsförsörjningen är ur många perspektiv en säkerhets- och försörjningsfråga. Dagens färskvaror fraktas oftast med flyg, och vid eventuella kriser kan leveranser av grönsaker försvinna på bara ett dygn. Den enda lagerhållningen finns i transportlogistiken. Grönsaker och frukter är vår viktigaste intag av livsviktiga vitaminer och mineraler.

Professor Oren Lyons svenska företag Plantagon AB planerar idag ett Greenhouse i Linköping, som fått ett positivt mottagande bland många människor. Troligtvis skulle dessa ändamålsenliga kombinationsbyggnader bli de urbaniserade storstädernas garantier för betydligt färskare och fräschare grönsaker i en snar framtid. 

 

Entreprenören Hans Hassle arbetar med Oren Lyons svenska företag Plantagon AB, 

och tillsammans med uppfinnaren Åke Olssons idé om vertikala växthus.

 

Green City – för Jordens och människans bästa

Storstädernas växthus

Färska grönsaker från dagens skördar, istället för frukt och grönsaker som fraktas runt hela Jorden. Det gör skillnad. Och det är vad som är på gång runt hela världen, och möjligheterna tycks vara outsinliga.

Fantasin från arkitekt– och konstruktionsfirmorna är minst sagt imponerande. Och alla har som mål en hållbar och ansvarsfull ekologisk världsordning för all världens människor.

Runt hela vår värld kreeras projekt för en ny världsordning, gällande för människornas bästa. Arkitekt- och byggnadsföretag konstruerar energi- och miljöanpassade hus. Sverige har placerat sig i täten för grönt boende.

 

Konsultföretaget Sweco har fått uppdraget att göra en teknisk analys av projektet. Och i Dagens Industri uttalar sig Swecos Sverigechef Eva Nygren:

”Det här är intressant för oss eftersom det ligger i linje med vårt uppdrag om att bidra till hållbar energi och design. Utvecklingen kräver att vi tänker i nya banor och hittar nya lösningar för hur vi lever och odlar”. 

 

 


Moderna storseglare

Moderna storseglare blir allt större och vanligare. Till Stockholms hamn kommer var och vartannat år storseglande turister. För en del år sedan gjorde ett japanskt skeppsvarv en djärv konstruktion för ett containerfartyg på 300.000 ton. Med åtta master och ett stålsegel, skulle kolossen segla med samma hastighet som ett maskindrivet fartyg. Motiveringen var, enligt varvet, den goda ekonomin och miljötänket.

EDITT Tower i Singapore kommer att bli ett mönster för fastighetsbyggandet i Singapore – storstaden med lite markutrymme.

Tornet konstrueras av arkitektfirman TR Hamzah & Yeang och sponsras av National University of Singapore. 

Det 26 våningar höga tornet kommer att drivas av solcellsmoduler, och med naturlig ventilation. 

Kraftanläggningen installeras i en levande mur som täcker hälften av tornets yta. Den grönskande skyskrapan är avsedd att öka den biologiska mångfalden och återställa det lokala ekosystemet i Singapore.

Allmänna trottoarramper ansluter övre våningarna till gatunivå med butiker, restauranger och trädgårdsflora – helt utan bilism.

Byggnaden har också utformats för framtida behov, med väggar och golv som kan flyttas eller tas bort efter behov. 

I en stad känd för sina skyfall, så anpassas byggnaden för att kunna samla in regnvatten och integrera behovet för både växt-bevattning och toalett spolning med uppskattningsvis 55 procent självförsörjning.

855 kvadratmeter solcellspaneler kommer att täcka 39,7 procent av byggnadens energibehov, och planerna omfattar även att omvandla avloppsvatten till biogas och gödsel. 

Tornet kommer att byggas med hjälp av många återvunna och återvinningsbara material, och en centraliserad återvinningssystem kommer att vara tillgängliga från varje våning.

EDITT Tower-projektet sponsras av Singapores universitet.