REDAKTION: Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare, 

och Gunnar Westerholm, ansvarig koordinator.

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till oss 

Skrifter

Pressrum

Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa

 

Redaktionellt

Notiser, Press och Kommentarer

TILLBAKA TILL TIDIGARE SIDA

Bilden är från Kalifornien där solpaneler och vertikal-

turbiner ökar markant.

 

SOLPANELER

HSB Linköping ligger först i klimatarbetet

HSB i Linköping vill ligga i täten med energiförbättringar. De har som mål att halvera koldioxidutsläppen i deras boenden till år 2023. Och under hösten 2012 lanserade de landets största solpanelsprojekt. Alla taken på de nya bostadshusen har fått heltäckande solpaneler.

  Projektet kommer att ge 1/3 av elenergins årsförbrukning. Det motsvarar omkring 32 000 kwh per år. Anläggningen är inte den första i Linköping, det finns fyra anläggningar tidigare. Men denna anläggning är den största satsningen med kvarter av flera bostadshus. De första anläggningarna med solpaneler i Linköping är Linköpings universitet, Biblioteket, Konserthuset och Vasahallen.

BAKOM PROJEKTET

Anders Lago är VD för HSB Östergötland, initiativtagaren och den som invigde de nya miljöhusen. Han uppmanar hela HSB att satsa på solceller för att sänka energikostnader och minska koldioxidutsläppen. HSB Östergötland ska fortsätta satsa på alternativa energianordningar. Kostnaden betalar sig efter 10 år och därefter en beräknad period av 20 år gratis solenergi.

KLIMATRAPPORTEN "SKRUVA NED VÄRMEN"

Världsbankens inflytande är betydelsefull

Rapporten från Världsbanken är en allvarlig varning om en annalkande klimatkatastrof. I rapporten klargörs att om den globala uppvärmningen skulle komma att överstiga 4 grader så är risken att vi inte längre kan hejda en kaosliknande tipping point. Det vill säga att klimatsystemen löper amok, med orkaner, torka och regn med konsekvenser vi omöjligt kan värja oss emot. 

Paul Lindberg:  Klimatrapporten "Skruva ned värmen – varför en 4 grader varmare värld måste undvikas", är ett viktigt bidrag och argument mot den politiska och passiva handlingsförlamningen runt om i världen. Innehållet i rapporten är från en vetenskaplig och enig klimatforskarkår, som rapporterats via FN-organet IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Världsbanken har en stor kapacitet att kunna påverka regeringar, industri och näringsliv om behovet av att frammana nödvändiga åtgärder.

Kostnaderna av ett fortsatt energislöseri äter upp alla tillväxtens ekonomiska vinningar. För närvarande gäller, att ju mer tillväxt desto intensivare global uppvärmning, med en accelererande global uppvärmning. Det är det industriella tillväxtsyndromet i sig som är orsaken till den globala uppvärmningen.

ERSÄTTA OLJA MED KÄRNKRAFT?

Många har en undran, eller förhoppningen av att ersätta oljan med kärnkraft. Och svaret på den frågan är att det finns betydligt bättre alternativ än både olja och kärnkraft. Olja tillsammans med kolanvändning har hitintills varit den verkande orsaken till den globala uppvärmningen. Dessa energislag har varit avgörande för industrialismens tillväxt och utveckling, samtidigt som denna tillväxt nått fram till våra dagars maximum – hit men inte längre. Vi har en kort nådatid att förvalta på bästa sätt, till en kvalitativ förändring av den nuvarande verkligheten som vi står inför. 

Kärnkraft är det allra sämsta alternativet till olja och kol, av många olika anledningar: eftersom det möjliggör en fortsatt tillväxtutveckling, med samma sjuka tillväxtraseri som försatt oss i ett dödligt klimathot. Kärnkraftskramarna är oftast kärnkraftsindustrins egna partners, med intressen i den redan befintliga atomenergisektorn. Kärnkraften har visat med all önskad tydlighet att den inte alls har hållit vad den lovat. Den käcka propagandatidningen Atom var nästan löjeväckande positiv över den svenska kärnkraftsindustrin, till skillnad av EU:s kritiska omdöme kring dess säkerhetssystem, som ansågs ligga i botten av Europas kärnkraftverk.

KÄRNKRAFT ÄR DET ALLRA FARLIGASTE SOM UPPFUNNITS

Kärnkraftverk har runt hela världen utlovats som idiotsäker, och med billigaste elproduktion. Kring den propagandan har en motsägande ståndpunkt gjort sig gällande av länder som Tyskland, Japan och USA. Som menar att kärnkraft är opålitlig, och ju mer kärnkraft desto mer ökar risken för haverier. Men i stort sett allt det positiva som sagts har varit rena lögner. Kärnkraften har visat att det ständigt uppstår incidenter och haverier. Procentuellt sett har det visat sig att kärnkraftverk är mer instabila och otillförlitliga än vad som utlovats. 

Kärnkraft är ur ett säkerhetsperspektiv en av de farligaste måltavlorna. Ett radiostyrt drönarplan, eller till och med ett avancerat modellflygplan med en anpassad bomb, skulle ganska lätt kunna få ett kärnkraftverk att demoleras, och med stora konsekvenser.

MILJÖ OCH HÄLSA

Caroline Klüft ny projektledare 

på Naturskyddsföreningen

I sin roll som projektledare kommer Carolina att i första hand ingå i det löpande operativa arbetet med 2013 års huvudkampanj om ekologisk mat och global livsmedelsförsörjning. Även andra projekt som rör hälsa kopplat till klimatförändringar, miljögifter och närnatur kommer att involveras.

  – Nästan alla miljöfrågor har en koppling till vår hälsa. Det handlar om allt från att dålig stadsluft försämrar barnens kondition till hur vår mat påverkar jordens klimat. Jag är övertygad om att Carolina Klüft kommer att kunna hjälpa oss att bättre integrera föreningens arbete med hur det påverkar vår kropp och hälsa. Hennes erfarenhet av att sätta upp och nå konkreta mål är något som är särskilt viktigt för oss som arbetar i en folkrörelse, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Parallellt med detta fortsätter hon sina universitetsstudier i freds- och konfliktforskning. – För mig är det här en fin och bra 

Foto: Carl-Axel Fall

möjlighet att bredda både mina kunskaper och mitt engagemang. På Naturskyddsföreningen kommer jag att kunna jobba i globala nätverk med bland annat vårt personliga ansvar för hållbarhetsfrågor. Jag hoppas också att kunna bidra med mina erfarenheter från min tidigare idrottskarriär, säger Carolina Klüft.

Läs en längre intervju med Carolina Klüft här!

krigsmaterielexporten

Andreas Ekman Duse, ISP, drar sig tillbaka

Den 27 november avtackades Andreas Ekman Duse som gick i pension efter att ha varit generaldirektör för ISP sedan 2005. ISP har i uppdrag att arbeta med kontroll och tillsyn av bland annat krigsmaterielexporten. Sverige är världens nionde största vapenexportör. Räknat per person är Sverige världens största.

  Vapenexportchef pensioneras – får kryphål i present av Svenska Freds. 

– De senaste tio åren har den svenska vapenexporten ökat med mer än 300 %. Under sju av dessa tio år har Ekman Duse varit chef över ISP. Förra året, 2011, var nytt rekord för vapenexporten och bland annat gick 56% av vapenexporten till diktaturer som Thailand, Saudiarabien, Pakistan och Bahrain. Vapenexporten har fortsatt att skena iväg under Andreas Ekman Duses tid som chef på ISP, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds. 

Svenska Freds närvarade på Ekman Duses avskedsmottagning. Där tilldelas Andreas Ekman Duse en symbolisk avskedspresent, från Svenska freds, ett kryphål, för att påminna om alla de klartecken för vapenexport Ekman Duse har beviljat

"Till Andreas Ekman Duse, med önskan om en lugn och skön pensionstid och en svensk vapenexport utan kryphål / Svenska Freds".

genom åren i strid med lagen och riktlinjerna om att exempelvis inte beväpna krig eller länder som kränker mänskliga rättigheter. 

– Vi ger en symbolisk avtackningspresent till Andreas Ekman Duse i formen av ett kryphål. Detta för att påminna om och synliggöra utvecklingen för vapenexporten de senaste sju åren. Vi hoppas också att Andreas Ekman Duse själv ska upptäcka nya perspektiv på vapenexporten och fredsfrågorna nu när han går i pension, säger Anna Ek.

MILJÖPARTIET

MP KU-anmäler Reinfeldt för brutna klimatlöften

Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund KU-anmäler statsminister Fredrik Reinfeldt med anledning av brutna klimatlöften. Per Bolund kommer också att debattera frågan med Fredrik Reinfeldt vid statsministerns frågestund.

  Pressmeddelande:  |2012-11-29| Enligt FN:s klimatkonvention och överenskommelsen vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 ska Sverige och andra rika länder bidra med nya och additionella medel utöver biståndet för att finansiera klimatomställning i fattiga länder. Summan ska 2020 uppgå till 100 miljarder US-dollar.

Alla pengar som Sverige bidragit med till klimatfinansieringen har tagits från biståndet. Varje krona som levererats har inneburit en krona mindre till fattigdomsbekämpning. Fredrik Reinfeldt har struntat i det löfte han gav i Köpenhamn, säger Per Bolund.

Om Sverige ska vara en trovärdig röst i klimatförhandlingarna så måste andra länder kunna lita på Sverige. Den här frågan är helt avgörande för att vi ska få till det bindande klimatavtal som världen är i så akut behov av, säger Per Bolund.

Förutom att ta pengarna från biståndsbudgeten har regeringen skurit ner kraftigt på stödet till klimatfinansiering i årets budget.

VITRYSSLAND

Människorättsorganisation konfiskerat

På måndagsmorgonen den 26 november beslagtog företrädare för Justitiedepartementet och polisen huvudkontoret för Viasna, Vitrysslands ledande människorättsorganisation.

  Agnes Hebert:  |2012-11-27| Viasnas kontor har konfiskerats. Amnesty fördömer detta och menar att det är en uppenbar kränkning av Vitrysslands åtaganden om internationella mänskliga rättigheter och skyldigheter att garantera rätten till föreningsfrihet.

DEMOKRATINS GRUNDPELARE

– Rätten att bilda föreningar, även om de på ett fredligt sätt främjar idéer som skiljer sig från regeringen och även delar av folkopinionen i samhället, är en grundläggande mänsklig rättighet och en grundpelare i varje demokratiskt samhälle. Den vitryska konstitutionen säger sig garanterar rätten till föreningsfrihet, men varje dag ser vi hur Vitryssland kränker rätten till yttrande-, förenings- och mötesfrihet, säger David Diaz-Jogeix, biträdande chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

Viasnas ledare dömd

Den 4 augusti 2011 greps Ales Bialiatski, ledaren för det vitryska människorättscentret Viasna, och dömdes strax efter för "döljande av intäkter i stor skala". Det innebar att han hade använt personliga bankkonton i Litauen och Polen för att finansiera Viasnas arbete för mänskliga rättigheter i Vitryssland. Amnesty anser att Bialiatski är en samvetsfånge och att hans rättegång var orättvis. Bialiatski var tvungen att öppna ett konto i utlandet efter att vitryska myndigheter vägrade att registrera frivilliga organisationer och därmed hindra dem från att öppna ett bankkonto i Vitryssland. Organisationen kräver att Ales Bialiatski och andra samvetsfångar i Vitryssland släpps.

fyra och ett halvt års fängelse för Bialiatski

Bialiatskis fällande dom innebar fyra och ett halvt års fängelse samt böter och förverkande av egendom, inklusive Viasnas kontor. Den 17 november fick hans hustru Natalia Pinchuk ett brev från en distriktdomstol i Minsk som sa att Viasnas kontor och all annan egendom skulle konfiskeras den 26 november.

– Varken förtryck mot vår ledare och medlemmar av Viasna, eller konfiskering av vårt kontor stoppar arbetet, säger Valentin Stefonovich, Viasnas tillförordnade chef. 

– Vi kommer inte att upphöra med det legitima arbetet för mänskliga rättigheter. Alla offer för brott mot mänskliga rättigheter kan räkna med oss för att få hjälp och stöd precis som tidigare, tillägger Stefonovich.

AMNESTY NEKADES INRESEVISUM

Strax före konfiskeringen av Viasnas kontor nekade de vitryska myndigheterna en Amnestyutredare att få inresevisum, något som inte har hänt sedan 1990 då Amnesty började arbeta med landet. Vitrysslands myndigheter vägrar att klargöra varför Amnesty inte får visum. Detta leder till slutsatsen att beslutet var politiskt motiverat.

Konfiskeringen av Viasnas kontor och att Amnesty nekas inresevisum är starka bevis för att de som arbetar med att försvara mänskliga rättigheter i Vitryssland befinner sig i en oerhört svår situation. 

HANS BLIX

Klimathotet betydligt mer oroväckande än krig

På frågan i tematidningen Mediaplanet om vilket som är vårt största hot i dag? Så svarar kärndiplomaten Hans Blix följande: "Klimathotet är betydligt mer oroväckande än krig och terrorism". 

  Paul Lindberg: Hans Blix är den framgångsrike diplomaten som besiktigade Irak innan USA invaderade oljelandet. Som diplomat hade Hans Blix världssamfundets förtroende att inspektera Iraks påstådda kärnvapenprogram, enligt USA:s ståndpunkt. Hans rapport visade att det inte fanns någon anledning till oro. De kunde inte finna någonting som liknande en förberedelse av en atombomb. USA:s dåvarande president George Bush krävde att Hans Blix skulle finna bevisen. Men med övertygande säkerhet fanns ingenting att bevisa. Det retade många hökar i framförallt USA.

USA INVADERAR IRAK

Därefter invaderade USA Irak efter terrorattacken mot Ground Zero i New York. Krigsförklaringen var minst sagt diffus och motiverades delvis med terroristbekämpningen av al Qaida, men också på grund av Iraks ockupation av Kuwait. Hans Blix var den rätte att kunna bedöma om Irak byggde atombomber. Och väl efter det att Irak invaderades så kunde ingenting hittas kring dessa anklagelser. Bevekelsegrunden visades istället ha gällt presidentens iver att komma över oljetillgångarna, som idag ägs av framförallt amerikanska oljebolag. 

Greenspan avslöjar presidentens avsikter

Den förste att avslöja presidentens grumliga avsikter var ingen mindre än USA:s avgående riksbankschef Alan Greenspan. Han berättade rakt på sak att presidenten ville erövra Iraks oljetillgångar.

Av detta kan vi lära att den ståndaktige stjärndiplomaten Hans Blix stod pall mot världens mäktigaste president. Och av detta i sin tur, kan vi också lära oss att klimathotet kan bli en förevändning av en grumlig propaganda för en energiväxling till kärnkraft. Men det hoppas jag att Hans Blix aldrig lånar sig till, i samband med sin bedömning att klimathotet är det största hotet mot mänskligheten.

GREENPEACE

Hovrätten frikänner flera Forsmarkaktivister

Svea Hovrätt ogillar Uppsala tingsrätts dom mot ett antal personer som deltog i den fredliga aktion Greenpeace genomförde vid Forsmarks kärnkraftverk inför riksdagsomröstningen om ny kärnkraft 2010.  

  Greepeace:  Personer som deltagit men inte tagit sig innanför skyddsstängslen frikänns. Utrustning som beslagtagits, inklusive en båt, kommer inte att förverkas. Det framkom av Hovrättens dom som har meddelats.

– Rätten ser uppenbarligen detta som en manifestation av rätten till yttrandefrihet. Man minskar möjligheten att strafflägga handlingar, och ser det för vad det är: fredliga miljömanifestationer, inte som brott. Det är en principiellt viktig dom som även får praxisbetydelse, säger Greenpeace juridiska ombud Jan Palmblad.

fredlig manifestation 

I samband med att Sveriges riksdag skulle hålla omröstning om att häva förbudet mot ny kärnkraft  i juni 2010, genomförde Greenpeace en fredlig manifestation vid Forsmarks kärnkraftverk där aktivister utklädda till förnybara energislag som sol, vind och vatten – alternativen till den riskabla kärnkraften – tog sig över staketen till kraftverket för att belysa risker, utsatthet och tillgänglighet. Andra personer deltog i manifestationen men höll till utanför staketen, förutom aktivister kommunikatörer, sjukvårdare och båtförare.

Uppsala tingsrätt dömde i oktober 2010 samtliga för olaga intrång, oavsett var de befunnit sig eller gjort, och beordrade att båt och annan utrustning skulle förverkas. 

Greenpeace överklagade, och idag meddelade alltså Svea Hovrätt att man upphäver domen mot samtliga personer som deltog i manifestation men som befann sig utanför skyddsområdets stängsel. Dessutom hävs beslutet att förverka båten och annan utrustning.

yttrandefrihet väger tungt 
– Hovrätten har verkligen gjort en individuell bedömning snarare än den svepande bedömning som tingsrätten gjorde. Här har man funnit att aspekten om yttrandefrihet väger tungt och konstaterat att om man inte utför ett faktiskt brott är man oskyldig, säger Jan Palmblad.

SVENSKA KYRKAN

Minoritetsspråken med på gudstjänstförnyelse

Svenska kyrkan kommer under ett år att pröva nya former för gudstjänsten och ny musik när ett förslag till ny kyrkohandbok är på remiss. Delar av förslaget har också översatts till minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska och teckenspråk.

  Ett förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan kommer att prövas i församlingar ett år framåt från första advent i år. För att församlingar med gudstjänstfirande på nationella minoritetsspråk ska kunna pröva kyrkohandboksförslaget på sitt språk har delar av förslaget översatts till finska, meänkieli, lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska samt teckenspråk. Översättningar beräknas vara färdiga i december.

Gudstjänst på teckenspråk
De teckenspråkiga avsnitten som totalt omfattar 97 delar finns på kyrkohandbokswebben.
Materialet publiceras också på en DVD som görs tillgänglig för församlingar med teckenspråkigt gudstjänstfirande. Den nu aktuella översättningen till teckenspråk är språkgranskad av auktoriserad översättare.

Från första advent i år till domssöndagen nästa år kommer församlingar i landet att pröva gudstjänstordningar i ett förslag till en ny kyrkohandbok. En kyrkohandbok innehåller ordningar för kyrkans olika gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst.

BAKGRUND

Gudstjänsten i Svenska kyrkan uttrycker det som är gemensamt – tro, bekännelse och lära. Kyrkohandboken är, tillsammans med bland annat psalmboken, en av Svenska kyrkans gudstjänstböcker. Med jämna mellanrum behöver en kyrkohandbok med dess text och musik revideras för att främja gudstjänstlivet. Sedan kristendomen kom till Sverige har gudstjänsten förändrats mer genomgripande framförallt under två tidsperioder. Den första omdaningen skedde som ett resultat av 1500-talets reformation. Den andra större förändringen ägde rum under 1900-talets senare del. 

Den kyrkohandbok som finns i Svenska kyrkan idag antogs av kyrkomötet 1986. Den föregicks av omfattande försöksverksamhet på 1970-talet. Kyrkohandboken dessförinnan var från 1942.

kyrkohandbokswebben

kyrkohandbok

GREENPEACE

Eon lämnar kärnkraftsbygge

Världens största energibolag, Eon, har beslutat att sälja sin verksamhet i Finland och drar sig ur bygget av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, eftersom de inte sett någon lönsamhet i projektet. Beslutet innebär att nära 40 procent av investerarna dragit sig ur på kort tid, vilket gör att det är tveksamt om projektet överhuvudtaget blir av.

  Daniel Bengtsson: |2012-10-24|  – Energibolagen måste acceptera att kärnkraftsepoken är över, och se till att investeringar i förnybar energi och energieffektiviseringar ökar. Eons beslut är en logisk förlängning av att kärnkraftsprojekt kraschar runt om i USA och Västeuropa. Kärnkraft är en farlig och dyr teknik som inte har någon plats i en förnybar framtid, säger Martina Krüger, klimat- och energiansvarig på Greenpeace i Norden.

Greenpeace släppte idag en färdplan för hur hela Europa kan ställa om till förnybart. På senare tid har flera byggnationer av kärnkraftverk stoppats. Under 2011 övergavs nybyggnadsplaner i Brasilien, Frankrike, Indien och USA och i Bulgarien och Japan så avbröts till och med kärnkraftsprojekt som redan inletts.

Beslutet från Eon var inte oväntat eftersom kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki har drabbats av ekonomiska problem tidigare. Den 29 augusti i år meddelade omkring 6 procent av de finländska aktieägarna att man drar sig ur projektet. Eons beslut innebär att omkring 40% av ägarna i Fennovoimas kraftgrupp har beslutat att överge projektet.

Greenpeace kritiserar dock Eons intentioner att investera i livstidsförlängning och effekthöjningar av de gamla reaktorerna i Oskarshamn.

- Eon borde sluta lappa ihop dessa gamla riskabla reaktorerna och istället satsa fullt ut på förnybar energi, säger Martina Krüger.

KOMMENTAR:

Information är en sak – propaganda en annan

Kampen om regeringsmakten hårdnar. Mycket står på spel 2014. Mediekriget tappar sans och reson. DN, den 26 oktober, presenterade DN/Ipsos mätning om ställningen bland väljarna. Det handlade om endast 2 331 intervjuade personer. Och av detta gjordes en famös propaganda.

  Paul Lindberg: Kring resultatet av mätningen gjorde DN:s nyhetsredaktion, av journalisten Jens Kärrman, en frapperande uppbackning för SD. Med en till synes omsorgsfull redogörelse och med godaste råd för vad som skulle kunna vara till fördel för SD inför 2014-års valkampanj.

Utan tidningar som DN skulle SD aldrig av egen kraft ta sig fram till Riksdagen. Varför tvingar DN att SD ska göra politisk framgång i ett parlamentariskt Sverige?

DN, Ipsos och SD – ETT PARTI SOM ANDRA?

SD utgör idag ett större vågmästarparti än exempelvis Miljöpartiet, vilket kan vara en av orsakerna till DN:s agerande.

Jens Kärrman vill göra SD rumsrent, och vill att vi ska ta SD på allvar som ett seriöst parti.

DN anlitade marknadsföretaget Ipsos för att genomföra sin marknadsföring med förhoppningen att kunna förverkliga en valseger på valdagen 2014, samtidigt med ett väl tajmat prinsessbröllop.

Ipsos om sig själva:

"Vi stödjer våra kunder med insikter så att rätt strategier utvecklas och välunderbyggda beslut kan fattas. Kort sagt – vi hjälper våra kunder att nå framgång."

"Vi har undersökningsmodeller som använts och bidragit till våra kunders framgång över hela världen. Vi använder ofta skräddarsydda lösningar, kombinerar olika metoder och tekniker, integrerar olika datakällor – och vi söker ständigt nya och bättre metoder."

DN LEKER MED ELDEN

Det politiska rävspelet kan vara hur uselt som helst, och följderna kan bli därefter. Att söka göra ett främlingsfientligt parti rumsrent, kan med tiden få allvarliga följder. Det gäller alla dem som kan komma att bli offer i en framtid som ser helt annorlunda ut än samhället av idag.

DN:s –framgångssaga, kanske en av de bästa dagstidningarna i världen, ska inte behöva solkas på grund av politiska förhoppningar kring spekulativa propagandametoder.

Följderna med att matcha SD kan i värsta fall uppmuntra en legalitet av att det är fritt fram med främlingsfientlighet. Då tänker jag främst på alla de människor som får utstå känslan av osäkerhet, och till och med rädslan att bli trakasserade. Vi kan redan idag se vad som skett i framförallt Malmö. Det är faktiskt en hel del mord som skett i främlingshatets anda även i vårt land.

En vädjan till DN:s medarbetare och dess ägare är då på sin plats: Ta ert ansvar och lek inte med elden! Låt er inte ha förhoppningen att ni kan styra SD om de når stora framgångar. Sådana politiska spekulationer gjordes i Tyskland och många trodde att de kunde styra utvecklingen – det blev något helt annat.

VARGJAKTEN

Miljöministern vargpolitik under EU-lupp

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF uppmärksammar nu EU:s miljökommissionär Janez Potočnik på att miljöminister Lena Ek har lagt ett tak för vargpopulation på 180 individer och att en licensjakt på varg ska äga rum kommande vinter. Brevet är en inlaga i det pågående ärendet som kommissionen driver om den svenska vargjakten.

  Naturskyddsföreningen |2012-10-24|Förra året backade regeringen från licensjakten på varg och det dåvarande taket på 210 vargar. Nu vill regeringen, insvept i ny retorik, återigen licensjaga varg och sänker det tidigare taket. Vi uppmanar nu kommissionen att kräva att beskeden återtas, säger de tre organisationerna.

Våren 2010 anmälde Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige den svenska vargjakten till EU-kommissionen för att vargjakten bröt mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen. Anmälan ledde bland annat till att EU-kommissonen framförde skarp kritik mot Sverige för jakten och krävde en förklaring av regeringen. I slutändan är det EU-domstolen som avgör om Sverige gjort sig skyldig till fördragsbrott genom överträdelser av det så kallade art- och habitatdirektivet. Tidigare har Finland fällts för brott mot de gemensamma reglerna i samband med vargjakt under liknande omständigheter.  

Läs brevet till EU:s miljökommissionär Janez Potočnik

AMNESTY

Israel och de ockuperade områdena

Tiden knapp för hungerstrejkande fånge. Den 14 oktober återupptog den palestinske fången Samer al-Barq sin hungerstrejk i protest mot att de israeliska myndigheterna brutit sitt löfte att överföra honom till Egypten. Hälsotillståndet för al-Barq är nu oerhört kritiskt eftersom det bara har gått tre veckor sedan han avslutade en fyra månader lång hungerstrejk.

  Elisabeth Löfgren:  |2012-10-19| Den 11 oktober fick hans familj besöka honom för första gången på ett år. Samer al-Barq sa då att han tänkte återuppta sin strejk i protest mot hans frihetsberövande utan åtal eller rättegång och att myndigheterna inte har gett honom den medicinska vård han behöver. Han berättade också att han tänker fortsätta sin hungerstrejk om han inte ställs inför rätta eller släpps fri och får återvända till sin hemstad Jayyus på Västbanken. Familjen sa att han verkade ha förlorat ungefär hälften av sin kroppsvikt och att han lider av svåra magsmärtor.

frihetsberövad utan rättslig prövning

Samer al-Barq har sedan 2010 hållits i administrativt förvar, vilket innebär att han blivit frihetsberövad utan rättslig prövning. Han avslutade en tidigare hungerstrejk i mitten av maj 2012, men återupptog den bara några dagar senare då beslutet om frihetsberövande förlängdes med ytterligare tre månader. När den tiden hade gått förlängdes det administrativa förvaret på nytt. Under al-Barqs andra hungerstrejk förflyttades han till ett sjukhus där han hölls fången med hjälp av fotbojor. Al-Barq har också rapporterat till advokater att han vid flera tillfällen har blivit slagen och förnedrad av fängelsevakter.     

Den israeliska fångvården (IPS) har gång på gång nekat organisationen Läkare för mänskliga rättigheter i Israel (PHR) att besöka al-Barq och andra hungerstrejkande i administrativt förvar. Trots al-Barqs kritiska hälsotillstånd förflyttades han den 10 oktober från IPS-sjukhuset i Ramleh till Hadarim-fängelset. Den 18 oktober behandlades hans överklagan i högsta domstolen, men inget nytt beslut togs.

tiden är knapp för al-Barq 

En jurist från PHR besökte al-Barq den 17 oktober och rapporterade då att tiden är knapp, al-Barq är svagare än någonsin. I nuläget vet man inte om han fortfarande dricker vatten eller inte.   

Amnesty uppmanar israeliska myndigheter att frige Samer al-Barq, Hassan Safadi och alla andra fångar som befinner sig i administrativt förvar, såvida de inte omgående åtalas för ett brott i lagens mening och ställs inför rätta i enlighet med internationella normer för korrekta rättegångar. Myndigheter måste även kunna garantera att fångar som befinner sig i administrativt förvar får tillgång till den specialiserade sjukvård de behöver. Övergrepp som tortyr, misshandel och annan förnedrande behandling får absolut inte förekomma.

2 000 palestinska fångar hungerstrejkade

Efter en uppgörelse med de israeliska myndigheterna avslutades den 14 maj en stor hungerstrejk där omkring 2 000 palestinska fångar deltog, i protest mot de dåliga fängelseförhållandena. Trots medierapportering om att Israel hade gått med på att inte förnya besluten om administrativt förvar för de fångar som redan hölls frihetsberövade, såvida inte betydande ny information framkommit, har de israeliska myndigheterna fortsatt att såväl förnya samt utfärda nya beslut. 

Den 31 augusti 2012 fanns det 212 administrativa fångar, en del har släppts "fria" om de gått med på att lämna de ockuperade palestinska områdena. Bruket av landsförvisning strider mot Israels internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter. 

Läs mer i rapporten Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel

Amnesty: Frige Samer al-Barq

SERBIEN

Tusen romer tvångsvräktes i Belvil

Den 26 april förra året genomförde serbiska myndigheter en omfattande vräkning i förorten Belvil, utanför Belgrad. Närmare 250 romska familjer tvingades bort från sina hem. Hälften placerades i containerliknande bostäder långt utanför Belgrad, medan resten blev tvungna att återvända till sina hemorter i södra Serbien.

  Agnes Hebert: |2012-10-17En del familjer blev dock inte vräkta den dagen. De hade blivit informerade året innan om att de skulle bli vräkta på grund av ett nytt infrastrukturprojekt "Sava Bridge" (finansierat av Europeiska investeringsbanken), men först år 2013. Då skulle de också bli erbjudna permanenta bostäder.

Gruppen som tvingades bort från sina bostäder i våras blev inte informerade i god tid och hade ingen möjlighet att delta i processen för att hitta ersättningsbostäder. Amnesty bedömer därför att de serbiska myndigheterna genomförde en tvångsvräkning. Myndigheternas agerande bröt dessutom mot andra mänskliga rättigheter, som rätten att fritt förflytta sig samt välja bostadsort och dessutom rätten till arbete.

Containerbostäder

Många av de romer som tvingades återvända till sina hemorter i södra Serbien har blivit hemlösa eftersom de inte blev erbjudna några alternativa bostäder. Dessutom är bristen på jobb där väldigt stor.

Containerbostäderna, som erbjöds till resten av de romska familjerna, ligger mycket isolerat långt utanför Belgrad. Där finns absolut inga jobb, ingen tillgång till sjukvård och skolor. De befinner sig nu i en hopplös situation där de är helt beroende av hjälp utifrån. 

– I Belvil kunde vi åtminstone planera hur vi skulle överleva nästa vecka och hur vi skulle kunna ge mat till våra barn. Här ute är vi helt beroende av hjälp utifrån. Våra barn är hungriga och jag vet inte vart jag ska vända mig för att tjäna tillräckligt med pengar för att ge dem mat, säger en invånare som tvingades flytta från Belvil till ett containerboende i Jabucki.

EU-kommissionen skulle bidra med pengar 

I april 2012 bestämde EU-kommissionen att man skulle bidra med pengar för att hjälpa de romer som blev tvångsvräkta i Belvil att hitta ersättningsbostäder. Dessa bostäder har dock legat alldeles för långt bort från civilisationen anser Amnesty, vilket leder till att romernas utanförskap förstärks.

Amnesty uppmanar därför serbiska myndigheter och EU att inte finansiera segregerade bostäder till romer. Det är ett brott mot Serbiens antidiskrimineringslag och internationell rätt.  

Den här massiva tvångsförflyttningen av närmare 1 000 romer visar mycket tydligt på behovet av att Serbien inför ett rättsligt system som kan förhindra tvångsvräkningar.

Amnestys undersökning i Serbien

Rapporten är hämtad från en omfattande undersökning som Amnesty genomförde i Serbien mellan april och juni 2012. Utredningen har främst fokuserat på tvångsvräkningen som ägde rum den 26 april 2012 i Belvil, men refererar även till den kommande vräkningen av romska familjer då bygget av tillfartsvägen till Sava Bridge drar igång.

STOCKHOLM

Stadsmissionen förlorar pengar i Panaxias konkurs

Det som Stockholms stadsmissions seconhandbutiker och café tjänade under en vecka är borta. Pengarna, närmare en miljon kronor, skulle föras över till banken av bolaget Panaxia. Ett bolag som gick i konkurs i början på september.

  Hanna Wallsten:  |2012-10-11Panaxia har skött hanteringen av dagskassor för Stockholms Stadsmissions Second Hand butiker samt café-verksamheten i Gamla stan, verksamheter som sammantaget gav inkomster på cirka 73 miljoner kronor förra året. I samband med Panaxias konkurs saknas dagskassor till ett värde av cirka en miljon kronor. 

Näst sista veckan innan konkursen lämnade Panaxia inte in pengarna till bankerna, förklarar Stockholms Stadsmissions ekonomichef, Harald Hagman. Totalt rör det sig om 800 000 kronor. För oss är en miljon mycket pengar, men det finns många som förlorat mycket större belopp. Stadsmissionen kommer att polisanmäla ärendet och om någon döms för brottet kommer man även att kunna ta upp det som ett försäkringsärende. Men det kan ta år innan organisationen får tillbaka några pengar.

VERKSAMHETEN KAN DRABBAS

Indirekt kan flera av organisationens verksamheter drabbas, säger Harald Hagman. Det är vårt absoluta mål att inga verksamheter ska bli lidande, men det kan hända att planerade satsningar får vänta eller utebli. Samtliga bolag i Panaxiakoncernen försattes i konkurs den 5 september 2012. Bolaget erbjöd en rad tjänster under området säkerhet och logistik. Koncernen bedrev en riksomfattande verksamhet.

Naturskyddsföreningen

Nya partiledare har gett miljöfrågorna ett lyft

Naturskyddsföreningen har presenterat en undersökning av hur partiledarna använt sina viktigaste tal till att visa ledarskap i miljöfrågorna under första halvan av mandatperioden.

  Kristoffer Talltorp:  |2012-10-11– Ord har stor makt. Den retorik som partiledarna väljer att använda är en spegel av deras prioriteringar. Vi ser en viss ljusning med nya partiledare, men det krävs en rejäl uppryckning om det ska kunna resultera i tillräcklig praktisk politik. En skara nymornade ledare tar oss inte till en hållbar utveckling, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. 

I rapporten har Naturskyddsföreningen granskat hur ofta partiledarna använt nyckelord på miljöområdet i sina tal i Almedalen, sommartal samt inledningsanföranden i partiledardebatter.

– 2014 är det val i allt från kommunfullmäktige i Sveg till Europaparlamentet. Vår granskning halvvägs dit pekar på att miljöfrågan är på väg att lyfta i flera partier, men för att leda till konkreta beslut måste partiledarna axla ett starkare ledarskap, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Läs hela undersökningen

Afghanistan

Sjukhus öppnar igen efter bombattack

Nu återupptar Läkare Utan Gränser verksamheten i mödravårdssjukhuset i provinsen Khost, sydöstra Afghanistan. I april tidigare i år avbröts all medicinsk verksamhet efter att en bomb exploderat inne på sjukhuset.

  Malin Lager:   |2012-10-19Bombattacken inträffade inne på sjukhusets mödravårdsavdelning och sju personer skadades. Detta skedde endast sex veckor efter öppnandet av sjukhuset, där över 600 förlossningar hunnit ske. Beslutet att åter öppna sjukhuset togs efter förhandlingar med lokala ledare och representanter i Khostprovinsen. De ger sitt fulla stöd till att Läkare Utan Gränser finns på plats för att erbjuda mödravård till befolkningen.

– Vi öppnar åter sjukhuset efter det överväldigande stödet från lokalsamhället och efter att ha fått säkerhetsgarantier för våra patienter och vår personal inne på sjukhuset, förklarar Benoit de Gryse, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Afghanistan.

nödvändiga förberedelser 

Nu är det möjligt för personalen i Khost att återuppta den medicinska verksamheten med kostnadsfri mödravård till gravida, särskilt till dem som inte har råd att betala och till dem som lider av komplicerade graviditeter och förlossningar. 

Nu genomförs nödvändiga förberedelser inför återöppnandet som ska ske innan årsskiftet. Lokal, kvinnlig medicinsk personal, inklusive barnmorskor och sjuksköterskor, rekryteras och kommer att arbeta tillsammans med internationell personal. 

Stöd från samhället, respekt för patienternas säkerhet samt lokaler, och medicinsk personal, gör det möjligt för Läkare Utan Gränser att arbeta på tre andra platser i Afghanistan, och i mer än 70 länder.

Läkare Utan Gränsers sjukvård är gratis
Läkare Utan Gränser finns även på plats i Ahmad Shah Baba-sjukhuset i östra Kabul och i Boost-sjukhuset i Lashkar Gah, i Helmandprovinsen, samt i Kunduz i norra Afghanistan, där organisationen driver ett kirurgiskt traumacenter. All sjukvård som organisationen erbjuder är kostnadsfri. Förinsatserna i Afghanistan tar organisationen inte emot institutionella medel från någon regering, utan är helt beroende av allmänhetens privata gåvor.

 

NY BOK – UTMANAREN

Håkan Juholt kommer till tals

En dyster partihistoria och ett hårt slag för en partiledare. Den behandling som Håkan Juholt utsattes för har säkert aldrig tidigare hänt i svensk modern partihistoria. Och värst av allt, han drabbades av sina egna partikamrater. Han förtalades, skadades, och han stals på sitt ämbete. Till och med vissa av hans medarbetare förrådde honom. Men, de utgjorde en minoritet.

  Paul Lindberg: |2012-09-28| Håkan Juholt är tillbaka. De som stal partiledarskapet, har själva visat prov på oförmåga och brister som slår det mesta. Någon partikuppseffekt har ännu inte infunnit sig – SAP minskar i opinionsundersökningar. Om Juholt inte hade baktalats och istället fått en massiv uppbackning av sina partimedlemmar, så hade troligtvis socialdemokratin varit på offensiv frammarsch idag. 

Samtidigt med Juholts tevedebatter, med bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt, så passade sossarnas högerfalang på att mobba och hacka på Juholt underifrån. Och med falangens mediekontakter, sökte de med all kraft tillintetgöra och smutskasta Juholt, som trovärdig person. 

Alla som såg Håkan Juholt i debatten med Reinfeldt, kunde själva se något annat än någon inkompetent partiledare – det var precis tvärtom. I recensionerna efter tevedebatterna ansågs det allmänt att Juholt var en mycket slipad debattör, och som en allvarlig motståndare till Reinfeldt – helt i klass med statsministern. Den elogen kommer knappast Stefan Löfven att bli ägare av.

NY BOK OM HÅKAN JUHOLTS RESA

"Utmanaren", en ny bok om och kring Håkan Juholt, berättad för författaren Fredrik Loberg. I boken får Juholt för första gången chansen att beskriva sig själv, och vad som egentligen hänt under de 10 månader som han var partiledare för Sveriges största parti.

Det framkommer i boken att Juholt utsattes av värsta formen av mobbing, av den intrigerande och ökända högerfalangen inom SAP. Framförallt agerade falangen från höga maktpositioner och mestadels från Stockholm. Falangen fick Juholt att känna sig som en utböling. Man kan dra den slutsatsen att det i SAP verkligen finns en markant gränsdragning mellan Stockholm och landet i övrigt. 

Stockholm var och är falangens centrum, och landet i övrigt har ansetts som traditionalister. Traditionalisterna har setts med ett raljerande, i den meningen att de värderar jämlikhet och rättvisa, som ett ideal för partiet. Falangen uppfattas som att inte stå för Socialdemokratiska värderingar, i enlighet med partiprogrammet. Det som hitintills har presterats för att ge klarhet, det är en högerpopulistisk och korporativistisk maktpolitik, där ledarkulturen är det tongivande.

Falangen utsätter sitt eget parti för destabilisering på grund av partiledarkuppen. Och då kommer en undran om hur denna partiledning skulle kunna vara ett trovärdigt alternativ för att leda ett land som Sverige?

EN BRA BIT TILL HÖGER OM MODERATERNA

Stefan Löfven, representerar en anmärkningsvärd högerprofil – långt till höger om moderaterna. Han representerar återkallandet av 50-talsandan, men med ett högerstuk som vi för länge sedan förmodades ligga bakom oss. Här får jag hålla tand för tunga, när jag skulle vilja göra jämförelser med Italiens 30-tal, men det gör jag alltså inte.

Efter partikuppen uttalade Stefan Löfven att, nu är vi varken höger eller vänster, nu är vi socialdemokrater. Denna retorik skulle efter partikuppen ena partiet – "partiet allt, målet intet". Men då bortser han från att de själva gjort en prakttavla på grund av en egenmäktig partiledarkupp, så som görs i diktaturer.

Om det jag skriver här inte är sant, så beror min tolkning på att jag bara använder falangens egna uttalanden och beteenden – ingenting annat. 

Tillväxtproduktionen ska tvingas fram, arbetsinsatserna intensifieras, för kvantitativ produktionsökning, och pensionsåldern ska öka markant. Det som prioriteras är bland annat ökad biltillverkning och motorvägsbyggen, och nytillverkning av kärnkraftsverk. Ökad vapentillverkning och vapenexport. Det liknar psykologiskt sätt ett fältslag i rustningsministern Albert Speers anda under Andra världskriget. Är Mammon i krig mot världen?

Stefan Löfven har också agerat korporativistiskt i relationen till näringslivet, med en hållning som inget annat parti skulle tänkas göra. Och i denna enda fråga ligger han före Moderaterna. Det liknar nämligen, i många stycken, den kinesiska arbetsmarknadspolitiken, med en uppifrån reglerbar arbetsmarknad, med ett optimalt arbetskraftsutnyttjande, vilket dirigeras för tillväxtkampen – men, objektivt sätt och i grunden, för tillväxtens egen skull – som ett mål i sig. Människan blir mer av en optimal kolenhet, utan egen vilja, och som plikttroget har till uppgift att ställa in sig i leden och vara förfoglig.

MILJÖ, ÖVERLEVNAD OCH FÖRHOPPNINGEN OM EN FRAMTID

Kina är idag mycket stolta över sin gigantiska tillväxt. Och en sådan tävlan för nationalstoltheten finns i hela den industrialiserade världen. Det kan i våra egna förhållanden liknas med 50- och 60-talens industritillväxt. Skillnaden idag är att vi står inför diametralt annorlunda behov, och detta vill inte falangen lyssna till. De vill visa svart på vitt hur framgångsrik ett totalitärt samhälle kan nå potentiella ekonomiska framgångar. Det är gårdagens politik, som växt fast i en anda som skapar problem inom en snar framtid, för nästkommande generation. Och detta struntar falangen totalt i – det är inte deras race.

Jag vet att Mammons idealsamhälle hägrar mer än ett hållbart ekologiskt samhälle. Så illa står det till, men det kommer tyvärr med all oönskad tydlighet att i slutänden tära på de globala överlevnadsmöjligheterna.

Och hela denna dystra utveckling beror på politiker, som exempelvis Stefan Löfven och hans falang. De är alla skolade i tillväxtens absurda realiteter, men som saknar ett mänskligt humanitetsperspektiv, och kan liknas vid en alltför spänd luftballong, nära bristningsgränsen.

Den första personen som klart motsatte sig kuppen mot Håkan Juholt, var partikollegan Ylva Johansson, vilket omedelbart meddelades på hennes egen hemsida.

Falangen måste av demokratiska och anständiga skäl avgå!

KYRKANS TIDNING

Vår existentiella stumhet

Cecilia Melder intervjuas av Erika Hedenström. Många saknar ett språk för det viktigaste i livet. Om existentiell ohälsa och behovet av ett meningsskapande språk talar Cecilia Melder, som skrivit boken "Vilsenhetens epidemiologi".

Se och hör!

EU OCH FREDSPRISET

Fred och ofred i Europa

EU har fått Nobels fredspris. Och stoltheten är stor – men också delad. En del tyckte att priset skulle ha getts till någon förtjänt person, eller i alla fall till någon föredömlig fredsorganisation, eller liknande. Europa har haft sin längsta fred någonsin efter Andra världskriget. Visserligen har det varit vissa krigskonflikter, som mellan Storbritannien och Argentina. Men vid den tiden var det inte EU som var i krig.

Paul Lindberg:  |2012-10-15| Stoltheten till utnämningen av Nobels fredspris, har främst visat sig bland den politiska makten inom EU – de är omåttligt stolta. Och det är verkligen något att vara stolt över. EU har sedan unionen kom till föregått med en hel del goda exempel, bland annat vad det gäller de mänskliga rättigheterna. EU har heller inte upprustat medlemsstaternas krigsapparater, så som exempelvis USA, som är världens mest beväpnade land på alla sätt och vis.

VAD INNEBÄR FRED I EUROPA?

Världens största vapensmedjor ligger i USA, EU och bland Asiens stormakter. Sverige är världens största vapensmedja per capita räknat. Fredspriset har getts till EU för att denna union har slutat att kriga mellan nationerna. Av den anledningen är fredspriset tillräckligt för att vara trovärdigt och föredömligt – en stolthet för Europas folk. Men vad betyder fred i verkligheten?

Ja, för det första gäller det precis så som Nobels motiverat utnämningen av fredspriset till EU. Däremot har EU inte fått något fredspris på grund av den vapentillverkning och export till bland annat Afrikas krigförande länder, eller till de länder som är i krigskonflikter runt om i världen. Enligt en mängd fredsforskare och forskningsinstitut så tillhör vapenexporten en av de allra lukrativaste affärer inom världshandeln.

Offren för denna vapenhandel tillhör många gånger de allra fattigaste människorna i världen. Det berör många miljoner oskyldiga människor. Fred och ofred gav ett fredspris i Nobels anda.

KÄRNKRAFTSSÄKERHETEN

EU-rapport varnar om svensk kärnkraft

EU-kommissionen har låtit stresstesta 145 kärnkraftsreaktorer. Sverige fick den mest markanta kritiken av alla Europas reaktorer, med inte mindre än 17 påpekanden, och med påföljden av nödvändiga åtgärder. I rapporten uppmanas att svenska reaktorer omedelbart åtgärdas med bland annat en alternativ elkälla ifall en haverikatastrof inträffar, och att energimyndigheten ansvarar för att det åtgärdas omgående.

  Paul Lindberg: |2012-10-04| Svenska kärnkraftsföretag står inför ett ganska pinsamt avslöjande. Eftersom svensk kärnkraftsteknologi skrutit med att svenska reaktorer är bäst i världen, så skulle Sverige kunna exportera reaktorer och hela kärnkraftsverk till andra länder runt hela världen. Men även om dessa reaktorer tekniskt sett har förbättrats med tiden, så motsvarar det inte alls de säkerhetsbehov som är nödvändiga.

DEN NÖDVÄNDIGA SÄKERHETEN FÖRSUMMAS

EU-kraven gäller så kallad nödvändig säkerhet, vilket betyder att om det allra värsta skulle hända så ska ett kärnkraftverk stå oberört – vad det än är som orsakar skadan. Orsaken till EU:s skärpta regelverk är att kärnkraftverket i Fukushima var ett sådant utlovat idiotsäkert kärnkraftverk. Vilket också ansågs av svenskt kärnkraftskunnande – men det var innan tsunamikatastrofen i Japan. Efter katastrofen ansåg svenska kärnkraftstekniker att Sverige var världsbäst. Medan däremot EU-kommissionens tester visar svart på vitt att Sverige är sämst i Europa, och med flest anmärkningar.

KÄRNKRAFTSVERKEN MÅSTE FUNGERA VID VILKEN NATURKATASTROF SOM HELST

EU kräver att gasturbinerna ska fungera vid vilken naturkatastrof som helst. Det går alltså inte att skylla på någonting annat än på att kärnkraftverket inte håller måttet, om ett haveri inträffar. EU-kommissionen kräver också installation av varningssystem vid extrema väderleksförhållanden. Omfattande vattentillgång med dimensionerade vattenrör för beredskap vid reaktorbrand. EU-direktiven vill att Forsmark och Ringhals åtgärdar höga vattennivåer vid stormar, vilket inte har gjorts tidigare, konstigt nog. EU kräver också kraftfulla lösningar för att svenska kärnkraftsverk ska kunna hantera mycket stora volymer av radioaktivt vatten vid en kärnkraftsolycka.

JAPANSKA ÖSTKUSTEN RADIOAKTIVT FÖRGIFTAT

Under Fukushimakatastrofen forsade radioaktivt vatten ut i havet, som var flera miljoner gånger större än de gränsvärden som var tillåtna. Och det var så stora volymer att mätningar som gjordes i havet utanför Fukushima och långt ut i de japanska fiskevattnen var och är radioaktivt förgiftat.

EU-testerna kunde konstatera att Forsmark och det finska kärnkraftsverket Olkiluoto tillhörde de mest anmärkningsvärda ur säkerhetsaspekter, i jämförelse med Europas alla övriga kärnkraftverk. Orsaken till denna skarpa kritik är att dessa reaktorer skulle kollapsa redan efter en timma vid ett strömavbrott, om inte reservkraft finns till hands med största omedelbarhet. I denna säkerhetsfråga menar EU-rapporten att de två nämnda kärnkraftverken, är anmärkningsvärda, men i övrigt inte sämre än övriga kärnkraftverk. De är ungefär likvärdiga. 

EU vill därför inte peka ut just dessa kärnkraftverk som mindre säkra än andra. Men enligt EU-rapporten behöver dessa två kärnkraftverk däremot omgående skapa säkerhetsåtgärder än i något annat land.

Strålskyddsmyndigheten, som består av expertis från kärnkraftsverken, försäkrar att svensk kärnkraftssäkerhet är god, vilket är besynnerligt, eftersom EU-rapporten säger någonting annat.

SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan ska utbildas i HBTQ-frågor

Nu ska Svenska kyrkan lära sig mer om hbtq-frågor. Ett 40-tal anställda från Svenska kyrkans stift ska i veckan gå en tredagars pilotutbildning i Sigtuna. Målet är att de ska sprida kunskapen om hbtq-frågor i församlingarna.

  Svenska kyrkan |2012-10-01| Vad är könsidentitet och sexuell läggning? Vad är queerbibelläsning? Det är exempel på frågor som anställda i Svenska kyrkan ska få lära sig mer om på utbildningen Livgivande mångfald i Sigtuna den 3-5 oktober. Syftet med pilotprojektet som belustades på kyrkomötet 2010, är att Svenska kyrkan vill skapa mötesplatser som är trygga och öppna för alla människor som kommer i kontakt med kyrkan, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

– Vi tror att mångfald när det gäller exempelvis kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning berikar kyrkans gemenskap, säger Inger Lise Olsen, handläggare för genderfrågor i Svenska kyrkan. Utbildningen ska ge deltagarna en fördjupad kunskap och kompetens för att kunna driva HBTQ-arbetet i sina respektive stift.Utbildningen arrangeras i samarbete med Svenska kyrkan, Sigtuna folkhögskola, Svenska 

Kyrkan ska vara en öppen mötesplats – trygg och välkomnande för alla.             Foto: Magnus Aronson/IKON

kyrkans Unga och studieförbundet Sensus. Bland de medverkande:

Jesper Svartvik, professor i religionssociologi

Anders Wejryd, ärkebiskop

Åke Roxberg, kyrkoherde i Teleborgs församling i Växjö. Kyrkomötets beslut om hbtq-frågor.

USA

Chockerande livsvillkor i isoleringsceller

Kaliforniska myndigheter måste förbättra livsvillkoren för fångar i isoleringsceller så att det omänskliga lidandet som idag drabbar tusentals fångar stoppas, säger Amnesty i en ny rapport, den 27 september.

  Elisabeth Löfgren: Rapporten "The Edge of Endurance: Conditions in Carlifornia's Security Housing Units", bygger på en undersökning där Amnesty fick möjligheten att besöka isoleringsceller i Kalifornien. Den uppmärksammar de fruktansvärda förhållanden som 3 000 isoleringsfångar lever under. Bland dessa finns 78 personer som har suttit över två decennier i isolering.

Isoleringscellerna är åtta kvadratmeter. Där sitter fångarna instängda minst 22 och en halv timme varje dag. På fängelset "Pelican Bay State Prison" sitter över 1 000 personer inspärrade i sådana celler, som dessutom inte har några fönster. Träning är begränsad till en och en halv timme per dag och den utförs helt på egen hand i en tom lokal.

utan rehabiliteringsprogram 

Fångar i isoleringsceller har varken tillgång till arbete, rehabiliteringsprogram eller någon typ av gruppaktivitet. De tillåts inte ha någon som helst kontakt med omvärlden. Kontakter med sjukvårdspersonal sker bakom galler och besök av familjemedlemmar eller advokater sker genom glasfönster. Fångarna får heller inte ha någon regelbunden telefonkontakt med anhöriga.

– Det är chockerande att se dessa levnadsvillkor och att fångarna är inspärrade i isoleringsceller under så lång tid, säger Angela Wright, Amnestys USA-utredare efter att ha besökt ett antal fängelser i Kalifornien.

Hon betonar att det är ett fruktansvärt straff att inte låta fångar som sitter i isolerade miljöer få tillgång till naturligt dagsljus, tillräckligt med träning eller ha mänsklig kontakt. Dessa behov är grundläggande och livsnödvändiga för psykisk och mental hälsa.

ISOLERINGSCELL I ÅRTIONDEN

2011 presenterade California Department of Corrections and Rehabilitation statistik som visade att fler än 500 fångar hade tillbringat tio år eller mer i isolering, att fler än 200 fångar hade suttit 15 år i sådana celler och att 78 personer hade varit isolerade i 20 år.

Även om isoleringscellerna är avsedda för personer som begått extrema brott, lider de som hamnar där ofta av mentala sjukdomar eller beteendestörningar. I somliga fall har de också blivit isolerade på grund av upprepade, relativt små brott mot fängelsereglerna. Över 2 000 fångar har satts i isoleringsceller efter att ha blivit anklagade för att tillhöra gäng i fängelset. 

I december 2011 skrev en fånge med mexikansk bakgrund att han inte kunde få besök från sina gamla föräldrar sedan han hamnade i en isoleringscell på Pelican Bay 1999 på grund av att de var i för dåligt skick för att klara av den långa resan. Under flera år försökte han därför bli förflyttad till ett fängelse som låg närmare hans föräldrars hem. Han fick då beskedet att "de kanske kunde överväga en förflyttning om han gick med på en utfrågning", som bland annat handlade om att förmedla information om de andra gängmedlemmarna.

levnadsvillkoren är extremt hårda i Kalifornien

– Amnesty är medvetet om att man måste separera fångar på grund av disciplinära- eller säkerhetsskäl, men de rådande levnadsvillkoren för isolerade personer i Kalifornien är extremt hårda. Dessutom används metoden allt för ofta. Isolering får endast användas under exceptionella omständigheter och under så kort tid som möjligt, säger Angela Wright.

Isoleringens allvarliga konsekvenser återspeglas i statistik som kommer från olika domstolar. Den visar nämligen att självmord begås oftare av fångar som sitter isolerade än hos dem som sitter i vanliga fängelseceller. Mellan åren 2006 till 2010 var det genomsnittliga antalet fångar i Kalifornien som begick självmord 34 per år, där 42 % inträffade bland dem som satt isolerade.

Dessutom visar forskning att de negativa och psykologiska effekterna i samband med långvarig isolering kan sitta kvar länge efter att fången blivit frisläppt. Det blir mycket svårt för en fånge, som suttit åratal eller decennier i isoleringscell, att komma tillbaka till det normala samhället efter att han/hon blivit frigiven. I dagsläget finns inte några speciella övergångsprogram som kan förbereda fången inför den stora omställningen.

Kalifornien uppfyller inte internationella normern

– De reformförslag, gällande välbevakade isoleringsenheter, som nyligen lades fram av kaliforniska myndigheter är inte tillräckliga. Om de inte införlivar de förslag som Amnesty presenterar i rapporten, uppfyller Kalifornien inte de internationella normerna för mänsklig behandling av fångar samt förbudet mot tortyr och andra former av misshandel, menar Angla Wright.

» Amnesty International kräver att kaliforniska myndigheter:

» Minskar användningen av isoleringsceller.

» Förbättrar livsvillkoren för alla fångar som sitter i isoleringsceller. 

» Tillåter fångar som sitter i isoleringsceller att ha regelbunden telefonkontakt med sina familjer.

» Omedelbart omplacerar fångar som redan tillbringat flera år i isoleringsceller

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Regeringen sänker havsmiljöarbetet

Regeringens höstbudget är årets viktigaste miljöbeslut. Trots det kommer den samlade miljöbudgeten för 2013 att minska med 132 miljoner kr. Särskilt allvarligt är att havsmiljöarbetet skärs ned med en tredjedel.

  Kristoffer Talltorp:  – Regeringen fortsätter att betrakta miljöbudgeten som något katten släpat in i regeringskansliet. Jag tror att regeringen är helt ensam i bedömningen att det svenska naturskyddet är ett område där det behövs besparingar, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Regeringen väljer att sänka anslagen till havsmiljön med 235 miljoner kr för 2013. Detta innebär en minskning med en tredjedel, något som riskerar att slå hårt mot det lokala arbetet med övergödning och miljögifter, ex anläggandet av våtmarker och byggande av båttvättar.

ÖSTERSJÖN FÖRORENAT HAV

– Med den här budgeten sänker regeringen havsmiljöarbetet. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att regeringen nu slutat att prioritera havsmiljön. Detta trots att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, säger Mikael Karlsson.

Budgeten innehåller inga ytterligare satsningar på klimatfrågor i utvecklingsländer utöver biståndet, trots löften om motsatsen. Regeringen höjer heller inte koldioxidskatten, det mest kostnadseffektiva redskapet för att nå klimatmålen.

– Trots löften om motsatsen satsar regeringen inte nya medel på klimatfrågor i utvecklingsländer. De fattiga i världen får därför fortsätta att betala notan för vår överkonsumtion, säger Mikael Karlsson.

RÄDDA BARNEN

Skapa en idrott fri från diskriminering

Över en miljon av alla barn och unga i Sverige är, eller har någon gång varit, engagerade i föreningsidrott. De allra flesta av dem upplever sitt idrottande som något positivt, men precis som i skolan förekommer även här mobbning, kränkningar och diskriminering.

   I en undersökning från Ungdomsstyrelsen framkommer det att 15 procent av de tillfrågade barnen och ungdomarna säger att ”vår ledare berättar gärna sexskämt”, 6 procent berättar att ”vår ledare verkar inte gilla homosexuella eller vissa invandrare” och 14 procent säger att ”det kan vara ganska tuffa tag i vårt omklädningsrum. Man kan få slag av våta handdukar och sådant”. 

– Barn, unga och deras föräldrar ska kunna lita på idrotten, ingen ska behöva fara illa. Genom att föra in barnrättsperspektivet och det viktiga arbetet med handlingsplaner vill vi bidra till att barn och unga ska kunna få idrotta utan att bli diskriminerade och mobbade, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

EN HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING
Det stöd som Rädda Barnen har tagit fram är material som idrottsföreningar kan använda för att skapa en handlingsplan som förebygger kränkningar, mobbning och diskriminering. En handlingsplan som också innefattar det viktiga förebyggande arbetet samt även konkreta åtgärder, hur föreningen ska agera, om det ändå inträffar.

Fritidsförvaltningen i Malmö Stad är en av de första som kommer använda sig av utbildningsmaterialet och erbjuda kommunens föreningar möjligheten:

– Att erbjuda stöd till föreningslivet är inte endast en fråga om ekonomiska bidrag, vi vill också stödja föreningar i deras arbete med de viktiga frågorna om värderingar, jämställdhet och diskriminering. Därför kommer kommunens alla föreningar få möjligheten att utbildas av Rädda Barnen, säger Daniel Olsson sekreterare på Malmö Stad.

Rädda Barnens idrottsprojekt
Rädda Barnens idrottsprojekt är en satsning med stöd från Skandias Idéer för livet och Willys. Målet är att  10 000 barn och unga ska omfattas av projektet. Sedan tidigare samarbetar också Rädda Barnen med Riksidrottsförbundet kring föräldratelefonen – och mejlen. På vår hemsida kan du läsa mer.

www.rb.se

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN

Kyrka i det nya Sverige

Nu finns en ny chans att går kursen Kyrka i det nya Sverige på Teologiska Högskolan! Så här beskrivs kursen: Denna kurs behandlar det mångkulturella och mångreligiösa Sverige utifrån en förståelse av den religiösa mångfalden som en ny men bestående situation i vårt land.

   Den faktiska och den möjliga dialogen mellan kristendom och andra religioner studeras och diskuteras liksom de teologiska och kulturella förutsättningarna för den. Studiet konkretiseras i några miljöer där den kristna kyrkan tydligt utmanas av närvaron av andra troende. Dit förläggs en del av kursarbetet. Vi undersöker hur kristen tolkning av evangeliet och samhället sker i en etniskt och kulturellt pluralistisk miljö. Vi studerar också hur kyrkan påverkas av det faktum att många icke-kristna bor i grannskapet. 

För mer information, kontakta kursledaren Sven Halvardson, 08 564 357 17 eller studierektor Marianne Källberg 08 564 357 03. Du kan läsa mer på THS hemsida: 

www.ths.se/kurskatalog/kurs.lasso

SYDAFRIKA

Marikanautredningen måste få tydligt mandat 

Den undersökningskommission som tillsatts för att utreda massakern i närheten av Lonmin's Marikangruvan, där 44 gruvarbetare sköts ihjäl av polisstyrkor, måste få ett tydligt mandat för att kunna garantera rättvisa samt gottgöra alla dem som drabbats av tragedin, säger Amnesty.

  Agnes Hebert: Mindre än en vecka efter att undersökningskommissionen, ledd av domaren Ian Fariam, ska börja sitt arbete är det oklart om de kommer att ha möjlighet att fritt samla bevismaterial och vittnesmål samt skydda personer som riskerar vedergällning.

Det är även osäkert om utredningen har tillräckliga resurser för att stötta dem som vill tillhandahålla information för utredningen. Många potentiella vittnen kan behöva ekonomiskt stöd, vilket inkluderar rättslig rådgivning och transport.

VAD hände i Marikana?

Kommissionen verkar också under press på grund av att arbetet sattes igång med extremt kort varsel. Dessutom har kommissionen bara fyra månader på sig att få fram allt bevismaterial.

- Fyrtiofyra människor har dödats. Det är oerhört viktigt att den här kommissionen inte misslyckas med sitt arbete. Utredningen måste få tillräckligt med resurser. Dessutom är det viktigt att kommissionen får den tid som behövs för att blottlägga exakt vad som hände i Marikana och för att förhindra att en sådan här tragedi återupprepas, säger Noel Kututwa, chef Amnesty Internationals södra Afrikaavdelning.

polischefen fastställde att polisaktionen var rättfärdigad

Redan en dag efter massakern meddelade chefen för polisens egen utredning att de höll på att utreda om polisskjutningarna var proportionerliga på grund av att det fanns ett hot. Samma dag lades dock undersökningen ned, eftersom den nationella polischefen fastställde att polisaktionen var rättfärdigad.

De strejkande gruvarbetarna blev däremot gripna och anklagades i vissa fall för mord. Det rapporterades även att de misshandlades i poliscellerna. Amnesty har regelbundet rapporterat om fall där den sydafrikanska polisen har utövat våld och tortyr.

opartisk och öppen undersökningskommission 

Alla potentiella vittnen, överlevande och familjemedlemmar till dem som mördades, måste kunna delta i utredningen utan att behöva vara rädda för att bli straffade, säger Noel Kutuwa. Därför behövs det en robust, tydligt opartisk och öppen undersökningskommission för att kunna säkerställa rättvisa och gottgöra alla dem som drabbats av våldet i Marikana.

 

ARKTIS

Rekordtunt istäcke i Arktis

Rekordtunt istäcke i Arktis - FN uppmanas att vidta krisåtgärder. Enligt US National Snow and Ice Data Centre (NSIDC) har istäcket i Arktis minskat så mycket att ett nytt bottenrekord slagits. Den 26 augusti 2012, var istäcket mindre än det var vid samma tid 2007 då även den nivån var den lägsta som då uppmätts. Greenpeace uppmanar nu FN att vidta krisåtgärder för att rädda Arktis.

  Anna Havula:  Det här är alarmerande uppgifter som måste tas på största allvar. Ett av världens mest känsliga ekosystem håller på att förstöras. Det här bör vara startskottet för en intensiv krishantering för att rädda Arktis, med massiva satsningar på ren energi och en FN-resolution för att skydda Nordpolen från exploatering, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

När världens regeringar träffas i september vid FN:s generalförsamlings möte i New York bör de anlända dit med bilden av ett smältande Arktis etsad i minnet. För Arktis is smälter bort med regeringarnas goda minne. Forskare har i åratal varnat för att detta blir effekten av den ohämmade användningen av fossil energi, säger Therese Jacobson, Arktisexpert för Greenpeace.

Men inte ens nu är det för sent. Vi kan välja att investera i rena energikällor och att energieffektivisera, men för att detta ska hända krävs att miljoner människor kräver handling av sina regeringar, säger Therese Jacobson.

Mer om Greenpeace kampanj:

Save The Arctic

FILIPPINERNA

Mer regn väntas – situationen i Manilla förvärras

Hjälporganisationer inklusive Rädda Barnen kämpar för att nå ut till familjer i de översvämningsdrabbade områdena. Just nu påverkas 3,7 miljoner människor och av dessa är 2 miljoner barn.

  Rädda Barnen:  Det är en kamp emot klockan då mer regn väntas komma i veckan. Rädda Barnen oroas också över situationen i evakueringslägrena där hundratusentals människor inackorderats utan rinnande vatten, elektricitet, brist på toaletter och begränsad sjukvård. – Behovet är stort och brådskandet – miljontals människor lider av konsekvenserna efter översvämningarna och vi måste försöka nå ut till dem innan det börjar att regna igen, säger Anna Lindenfors, landschef på Rädda Barnen.

Förhållandena i evakueringslägrena är fruktansvärda. Upp till tolv familjer sover i ett rum och mer än 20 familjer delar på en toalett.

– Under dessa förhållanden är det lätt att sjukdomar sprids , vi har redan sett flera fall av diarréer, feber, förkylningar och hudutslag hos barn, säger Anna.

Och mer regn och stormar förväntas då monsunperioden snart är här vilket innebär att situationen kan förvärras och värst drabbade blir barnen. Välgörenhetsorganisationer behöver snarast utöka insatserna för att täcka behoven i de drabbade områdena.

Läs mer om: Manilla  Rädda Barnen  översvämningar  Filippinerna

Kongo-Kinshasa

Ebola i Kongo-Kinshasa

Ett nytt Ebola-utbrott har bekräftats i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa. Sjukdomsfallen har upptäckts i Isiro, nära gränsen till Uganda. Dock finns inget samband med det tidigare utbrottet av sjukdomen i Uganda i juli.

  Malin Lager: |2012-08-24| Läkare Utan Gränser har ett team på plats som arbetar med att stoppa utbrottet och hindra att viruset sprids. I nuläget misstänker man tolv fall totalt, varav en patient är intagen på behandlingscentret för Ebola i Isiro. Nio människor har hittills avlidit men bland dem har endast ett fall av Ebola kunnat bekräftas i laboratorium. En man har lyckats tillfriskna från sjukdomen.

Ett annat akutteam från Läkare Utan Gränser har sedan slutet av juli arbetat i Uganda med ett Ebola-utbrott som dödat 16 personer. Detta utbrott har dock inget samband med det i Kongo, då det handlar om olika virusstammar.

– De två utbrotten är inte relaterade, säger Olimpia de la Rosa, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare. Detta stärker uppfattningen att Ebola-viruset smittar genom nära kroppskontakt, vilket gör att viruset svårligen sprids över nationsgränser.  

ARBETE I FLERA VECKOR

I Kibaale har Läkare Utan Gränser arbetat i flera veckor tillsammans med Ugandas hälsoministerium och andra organisationer som Röda Korset och Världshälsoorganisationen. I dagsläget är spridningen av viruset stoppad och läget under kontroll. Det sista fallet bekräftades den 4 augusti. För att utbrottet ska betraktas som över ska 42 dagar passera sedan det senast bekräftade fallet.

Ebola är en hemorragisk feber som upptäcktes första gången hos människor 1976 i Zaire, nuvarande Kongo-Kinshasa. Sjukdomen sprids via kroppsvätskor och har en mycket hög dödlighet, mellan 50 och 90 procent av de drabbade dör. Hur hög dödligheten är beror på vilken virusstam som orsakar sjukdomen och den drabbades genetiska förutsättningar.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Svenska sjuksköterskan Lisa Rydell matar ett barn i östra Kongo-Kinshasa med plumpynut. Plumpynut används i behandlingen av undernärda patienter

FORUM SYD

Sverige kan bidra till en demokratisk utveckling

Så kan Sverige bidra till en demokratisk och hållbar utveckling. Sveriges bistånd bör stötta människors organisering för mänskliga rättigheter och demokrati, skriver Forum Syd och ett flertal svenska biståndsorganisationer till regeringen.

  Marie Norling: |2012-08-15| Forum Syd och ett flertal svenska biståndsorganisationer lämnade över synpunkter på regeringens aviserade biståndspolitiska plattform. Organisationerna uppmanar regeringen att sätta enskilda människor och deras organisering för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling i centrum för hur biståndspolitiken utformas.

För att biståndet ska göra verklig skillnad för människor som lever i fattigdom måste det utgå från deras synpunkter och deltagande. Människor som får kraft och verktyg att organisera sig kan utkräva ansvar för den politik som förs i sina länder och därmed förändra sina samhällen, säger Annica Sohlström, Forum Syds Generalsekreterare.

långsiktigt engagemang

Organisationerna skriver vidare att svenskt bistånd måste göra det möjligt för människor att arbeta med svåra frågor och situationer där man inte kan uppnå snabba resultat. Att biståndet ska leda till resultat är en självklarhet, men arbete för mänskliga rättigheter och demokrati kräver långsiktigt engagemang. Stora samhällsomvälvande förändringar kan ibland tyckas ske snabbt. Men de bygger ofta på mångårigt och idogt arbete ofta med till en början fler motgångar än framgångar.

I höst lanserar regeringen en ny biståndspolitisk plattform för att förenkla styrningen av biståndet och för att förtydliga hur och vad svenskt bistånd ska prioritera.

”Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och vi hoppas på fortsatt möjlighet att dela med oss av vår och våra samarbetspartners fleråriga erfarenhet av hur man uppnår varaktiga resultat för dem som mest behöver det.” säger Annica Sohlström.  

Läs Forum Syd:

Den biståndspolitiska plattformen

Läs GS-Nätverket:

GS-nätverkets brev angående den biståndspolitiska plattformen

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Foto: Skaraborgsbygden

SVENSKA KYRKAN

Åke Bonnier – ny biskop i Skara stift

Biskop electus Åke Bonnier, född i Stockholm 1957, prästvigdes 1984 för Stockholms stift och är sedan 2006 domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och 2010 e o hovpredikant. Han är gift och har två vuxna döttrar. Hans valspråk ”Ge Jesus äran” är hämtat ur Bo Setterlinds psalm nr 17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.

  Sven-Erik Falk |2012-08-24| Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år., spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok – sliten snarare än sluten, beskriver Åke Bonnier sitt biskopsvapen för Skara stift.

På söndag den 26 augusti vigs Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och e o hovpredikant, till biskop för Skara stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster samt kronprinsessan Victoria.

Åke Bonnier valdes till biskop i mars då han i den avgörande valomgången fick nära åttio procent av alla röster. Efter 54 år i Stockholm ska han lära känna en helt annan del av landet och ett annat stift med betydligt mer landsbygd. – Jag kommer att ompräglas, konstaterar han.

Mellan tradition och förnyelse
Åke Bonnier tror på möten och dialog. Han nämner vikten av att lyssna, samtala, be och skratta tillsammans. Att visa på Jesus i ord och handling är förstås viktigt för en biskop i Svenska kyrkan. Detta kan göras på många olika sätt. – Det gäller att balansera mellan tradition och förnyelse i sättet att framföra budskapet, säger han.

BISKOPSVAPNET
Åke Bonniers personliga kommentar:
"På en röd botten framträder en öppen bok i silver och ett Kristusmonogram i guld ovanför den öppna boken. Mitrans linjer antyder delar av ett Kristusmonogram. Kräklans övre del, den öppna öglan bildar tillsammans med de korslagda strålarna, också de, samma monogram. Biskopsmottot i blått på det silverfärgade bandet nedanför skölden är hämtat från Bo Setterlinds psalm nr 17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.

Kristusmonogrammet i skölden, i kräklan och med antydan i mitrans linjer är uttryck för den tro på Jesus Kristus som bär mig. Solus Christus, säger Martin Luther. Jag vill, i samklang med det, i ord och handling, i mitt liv och i min gärning, tala tydligt om Jesus och inspirera andra att göra detsamma. Till detta har jag både som präst och biskop vigt hela mitt liv. Jesus själv talar också om att vi får ha Honom mitt ibland oss (Matt 18:20). Kristusmonogrammet mitt över den öppna boken vittnar om detta.

DEN ÖPPNA BOKEN

Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år, spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok, läst, tolkad och levd i det enskilda och kollektiva livet. Därför är boken öppen. Sliten snarare än sluten. 

Den röda färgen var betydelsefull i min barndom, min favoritfärg. Färgen är också Andens, martyriets och kärlekens färg. 

Må den heliga Andens vind fortsätta att blåsa över Skara stift och må vi alla vara 'martyrer' (av nytestamentlig grekiska martyria – vittne) som vittnar om vår Herre i och genom den ömsesidiga kärleken som alltid tar initiativet. Genom allt detta, och ännu mer, får vi ge Jesus äran!"

 

Foto: RLC

KYRKANS TIDNING

Lunds stift föreslår ökad mångfald i Malmö

Med etableringen av ett kunskapscenter och uppmärksamhet av olika religioners högtider ska icke-troende och troende skåningar mobiliseras för ökad social samhörighet i Malmö stad. Det hoppas Lunds stift, Malmö stad och Region Skåne som står bakom projektet Social Cohesion vars förstudie presenterades i dag. 

  Signe Hassler:  Utgångspunkten är att religiös mångfald är en tillgång inte ett problem och att trosgemenskaper har en offentlig, en personlig och en privat roll att fylla, säger biskop Antje Jackelén som är initiativtagare till förstudien.

Förstudien, som skett i samarbete med Rådet för världsreligionernas parlament i Chicago, påbörjades redan i höstas. Den bygger på 102 intervjuer och fem tankesmedjor. Förstudien är nu avslutad och en rapport ligger till grund för det vidare arbetet. Rapportens förslag är att etablera ett center som agerar kunskapsbank och nätverksbyggare, och som kontinuerligt knyter samman initiativ från lokala, regionala och nationella myndigheter samt från fristående aktörer. För att markera religiöst oberoende bör Malmö stad och Region Skåne finansiera centrets verksamhet, enligt rapporten.

Ett annat förslag är att stimulera Region Skåne och Skånes kommuner att uppmärksamma religiösa högtider och bjuda in till fest. ”Uppmärksamhet av det slaget visar att man ser sina medborgare och att man respekterar deras kulturella och religiösa tillhörigheter”, står det i rapporten som också lyfter fram staden Leicester i Storbritannien som ett föredöme.

I de intervjuer som gjorts i samband med förstudien har en viss skepsis framkommit mot ytterligare ett projekt. Malmö stad har varit föremål för ett stort antal sådana de senaste åren. Vad gör att projektledningen tror att just detta ska göra skillnad?

» I media målas ofta bilden upp att de religiösa trossamfunden står i konflikt med det demokratiska samhället medan det egentligen är tvärtom. Det finns en förväntan på att vi ska vara med och bidra till ökad social samhörighet. Vi tror att de religiösa samfunden har tillgångar som kan användas för ett sådant samarbete, säger biskop Antje Jackelén.

En tillgång hon beskriver som samsyn på högt ställd etik, känsla av gästfrihet och viljan att skapa goda förutsättningar för den plats man bor på.

Svenska kyrkans bidrag i helheten blir förutom att vara den som tagit initiativ till projektet att uppmuntra och skapa kontakt mellan samhället, det privata och offentliga näringslivet, och de religiösa samfunden.

»  Vi har ett stort intresse att få vara med  och förändra det offentliga samtalet. Att få bygga bort  något av den beröringsskräck mot religionen som finns. Att göra staten den tjänsten. För även en sekulär stat måste ha intresse av att dess medborgare har kontakt med sina religiösa och kulturella rötter eftersom det gagnar det demokratiska samhället, säger hon.

GREENPEACE

Sverige kan gå mot 100 procent förnybar energi!

Sverige har en unik möjlighet att omgående ställa om till ett helt förnybart energisystem. Redan idag har vi en hög andel förnybar energi i energisystemet och den största energikällan i landet är bioenergi. En majoritet av befolkningen vill att framtidens energisystem ska vara förnybart.

  Sverige har en unik möjlighet att omgående ställa om till ett förnybart energisystem tack vare landets stora mängder etablerad vattenkraft som kan balansera den varierande solenergi- och vindkraftsproduktionen. Både politiker och företag har visat ett stort intresse för att utveckla smarta elnät som kan reglera och jämna ut efterfrågan, vilket är ett måste för att ett storskaligt förnybart energisystem ska kunna etableras.

Med en liten befolkning på en stor yta finns det gott om plats för storskaliga vindkraftparker där produktionspotentialen är god utan att kraftproduktionen behöver kompromissas med andra intressen eller miljövärden. När det gäller de kanske mest akuta åtgärderna som behöver vidtas finns det enorma möjligheter för mycket stora och lönsamma energieffektiviseringar.

Sammantaget ser framtiden mycket ljus ut, förutsatt att vi nu på allvar riktar allt fokus och all kraft på energirevolutionen. Att gå mot 100 procent förnybar energi är inte bara en nödvändighet om vi ska lyckas hantera de globala klimatproblemen, utan skapar också nya jobb och en grön ekonomi som kan göra Sverige till en hållbar framtidsnation.

SYRIEN

Aleppo - Från förtryck till väpnad konflikt

De våldsamma angreppen på Aleppo i dagsläget är kulmen på månader av brutala övergrepp på regimmotståndare. Det konstaterar Amnesty i rapporten All-Out repression, som baseras på förstahandsinformation inhämtad under en resa till Aleppo i slutet av maj i år.

  Elisabeth Löfgren: I rapporten beskrivs hur säkerhetsstyrkorna och den ökända shabihamilisen   rutinmässigt sköt skarpt mot fredliga demonstranter, vilket ledde till att såväl demonstranter som åskådare, inklusive barn, dödades och skadades. Dessutom förföljdes skadade aktivister, samt läkarna som behandlade dem. Tortyr har använts rutinmässigt och det har också förekommit såväl godtyckliga frihetsberövanden som påtvingade försvinnanden.

– De hårda angreppen på Aleppo idag, som utsätter civilbefolkningen för ett ännu större hot, är en förutsägbar utveckling som beror på de oroväckande mönster av övergrepp som statliga styrkor över hela landet har begått, sade Donatella Rovera från Amnesty International, som varit i flera syriska städer, inklusive Aleppo, under flera veckor.

I rapporten framgår hur familjerna till de demonstranter och åskådare som dödades av säkerhetsstyrkorna har pressats till att skriva under uttalanden där det står att deras familjemedlemmar har dödats av "beväpnade terroristgäng".

SÄKERSTÄLL ETT ORGAN FÖR ÖVERVAKNING

I rapporten uppmanar Amnesty återigen säkerhetsrådet att säkerställa att ett organ för övervakning av människorättssituationen i landet är på plats, antingen genom att stärka och utvidga UNSMIS (UN Supervision Mission in Syria), eller genom att införa ett annat övervakningsorgan. Amnesty upprepar också sin uppmaning till säkerhetsrådet om att hänvisa situationen i Syrien till åklagaren i Internationella brottmålsdomstolen, samt att det införs ett vapenembargo för Syrien med syfte att hindra vapenflödet till den syriska regimen.

Genom sin utredning i Syrien har Amnesty också kunnat konstatera att den syriska regeringen är skyldig till övergrepp som uppgår till brott mot mänskligheten.

– Det internationella samfundet är skyldigt att skipa rättvisa för folket i Syrien och att säkerställa att de ansvariga för de allvarliga övergreppen ställs till svars. Men för bara några dagar sedan misslyckades säkerhetsrådet återigen med att enas om en resolution för Syrien. Det internationella samfundets handlingsförlamning under de senaste 18 månaderna har inte oväntat lett till att den syriska regimen tror att den kan fortsätta begå övergrepp, inklusive krigsbrott och brott mot mänskligheten, sade Donatella Rovera. 

AMNESTY: KUBA

Politisk aktivist frihetsberövad

Den före detta samvetsfången José Daniel Ferrer García greps i provinsen Holguín på östra Kuba på kvällen den 30 juli. Det är i dag okänt var han befinner sig. 

  Vera Häggblom:  José Daniel Ferrer García är koordinator för paraplyorganisationen Kubas patriotiska union (Unión Patriótica de Cuba, UNPACU), som verkar för demokratisk omvandling på Kuba. Han färdades i bil tillsammans med UNPACU-medlemmen Antonio Blanco och två andra personer när de stoppades av polisen. Antonio Blanco har sagt att han trodde att det var en rutinkontroll, men när polisen förstod vem José Daniel Ferrer García var grep de honom. Antonio Blanco och de andra fördes tillbaka till sina hem i provinsen Santiago de Cuba.

avtjänat 8 av 25 års straff

José Daniel Ferrer García blev villkorligt frigiven i mars 2011 efter att ha avtjänat åtta år av sitt 25 år långa fängelsestraff. När han greps 2003 i ett tillslag mot dissidenter i landet adopterades han tillsammans med 74 andra personer som samvetsfångar av Amnesty, då de hade agerat med icke-våld och fängslades under Kubas illegitima lagstiftning som kriminaliserar politiskt oliktänkande.

I villkoren för frigivningen ingår att Ferrer García kan skickas tillbaka till fängelset för att avtjäna de kvarstående 16 åren av sitt straff där. I april 2012 greps han igen tillsammans med flera andra UNPACU-medlemmar och åtalades för "störande av den allmänna ordningen". Han släpptes 27 dagar senare och blev tillsagd att han släpptes med motkravet att han slutade med politisk aktivism.

godtyckligt frihetsberövande

Sedan UNPACU bildades i mitten av 2011 har dess medlemmar varit utsatta för ständiga trakasserier från de kubanska myndigheterna, bland annat godtyckligt frihetsberövande. I januari 2012 dog en av UNPACU:s medlemmar, samvetsfången Wilman Villar Mendoza, efter en hungerstrejk han gjorde i protest mot det fyraåriga fängelsestraff han dömdes till efter ett förenklat rättegångsförfarande. Amnesty anser att det senaste gripandet av José Daniel Ferrer García är ytterligare ett försök att kväsa hans och andra UNPACU-medlemmars fredliga dissidentaktiviteter på östra Kuba.

Amnesty kräver nu att de kubanska myndigheterna omedelbart talar om var José Daniel Ferrer García befinner sig och har inlett en kampanj för att han omedelbart ska släppas fri, såvida det inte finns tillräckliga bevis för att åtala honom för ett internationellt erkänt brott.  

KRISTET VITTNESBÖRD

Samtalsdag kring en mångreligiös värld

I juni förra året publicerades det ekumeniskt mest representativa dokumentet sedan 700-talet. Bakom det står Kyrkornas världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog och Evangeliska världsalliansen det vill säga en stor del av världens kristna. Dokumentet är översatt till svenska och har fått titeln Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld rekommendationer för uppförande.

  Välkommen till en samtalsdag om dokumentet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld!

Tid: Onsdag 19 september 2012, kl. 10-15.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Södermalm, Stockholm

Som kristna är vi kallade att vittna om Kristus, men den mångkulturella och mångreligiösa värld vi lever i kräver av oss att vi gör detta på ett respektfullt och etiskt godtagbart sätt. Men vad innebär det? Rekommendationerna är generellt skrivna och behöver konkretiseras i varje samhälle och situation.

Avsikten med dokumentet är att uppmuntra kyrkor, kristna råd och missionsorganisationer att reflektera kring sin nuvarande praxis och att använda rekommendationerna för att utarbeta egna riktlinjer för vittnesbörd och uppdrag bland dem som har olika religioner eller inte bekänner sig till någon religion alls. Därför bjuder nu Svenska missionsrådet (SMR) och Sveriges kristna råd (SKR) gemensamt in till en samtalsdag kring detta. Dokumentet presenteras och en bakgrund ges, det blir panelsamtal och gruppsamtal. Representanter från bland annat Katolska kyrkan, Svenska kyrkan och Evangeliska världsalliansen finns med i panelen.

Preliminärt program:
10.00 Inledning Eva Christina Nilsson
10.15 Presentation av dokumentet, professor Kajsa Ahlstrand
10.30 Panelsamtal med bland andra Kajsa Ahlstrand, sr. Katrin Åmell (OP) och Bertil Ekström, Evangeliska världsalliansen.

12.00 Lunch på närliggande restaurang

13.15 Gruppsamtal
14.15 Återrapportering och avslutande samtal
14.55 Avslutning Karin Wiborn

Ingen anmälningsavgift. SMR/SKR bjuder på fika.
Ladda ner dokumentet: www.kristet_vittnesbord

Anmälan kan göras på Svenska missionsrådets (SMR) hemsida www.samtalsdag-om-kristet-vittnesbord

Varmt välkomna önskar

Robert Odén (SMR) och Olle Kristenson (SKR).

Foto RLC

AKADEMIN VALAND

Mask och Ansikte

Litterär gestaltning vid nya Akademin Valand, Göteborgs Universitet, ger under hösten en kortkurs som vänder sig till yrkesverksamma författare och konstnärer. Kursen, som heter Mask och Ansikte leds av poeterna Helena Eriksson och Mette Moestrup. Under kursens tre träffar medverkar även poeterna Giannina Braschi och Simen Hagerup, samt bildkonstnären Jeanette Ehlers.

  Helena Eriksson: Vad bestämmer vår uppfattning av ett mänskligt ansikte? Vem är den andre? Vad är mask? När är masken frigörande, när är den förtryckande? Kursen är en undersökning av dessa viktiga begrepp i vår samtid. De berör såväl skrivande som etiska frågeställningar. Teori om ansikte och mask kommer att

uppmärksammas men referensramen skapas utifrån kursdeltagarnas egna texter.

Kursen består av gemensamma diskussioner, föredrag/framföranden av kursledare och gäster, samt textläsning i mindre grupper. Helena Eriksson och Mette Moestrup kommer att tala om masken respektive ansiktet i förhållande till sin egen praktik, samt till egna och andras verk.

Giannina Braschi, f. 1953 på Puerto Rico, lever sedan många år i New York. Har undervisat i latinamerikansk litteratur och kreativt skrivande. Som akademiker har hon ägnat sig åt författarskap som Miguel de Cervantes, Federico García Lorca och Cesar Vallejo. Skriver på spanska, spanglish och engelska. Debut 1980 med diktboken Asalto al tiempo. Senaste bok United States of Banana, 2011. På svenska, urvalsvolymen Drömmarnas imperium, 2012.

Simen Hagerup, f. 1980, norsk författare och kritiker, bosatt i Berlin. Har bland annat utgivit Grufulle tomrom (2009). Jeanette Ehlers, f. 1973, dansk konstnär, (utbildad vid Det kongelige danske kunstakademi), har arbetat med kolonialism och slaveriets historia i fotografi och videofilmer, där hon bl.a. använder sig själv och sin far, som är från Trinidad. Bland hennes senaste videoverk märks Black Magic in the White House och The Invisible Empire.

Helena Eriksson, f. 1962, svensk poet, bor i Göteborg. Senaste böcker Logiska undersökningar (2009) och Mellan eller En annan närhet (2011), en bok om maskerfarenheter.

Mette Moestrup, f. 1969, dansk poet, bor i Köpenhamn. Bland hennes senaste böcker: romanen Jævnet med jorden (2009) och diktsamlingen Dø, løgn, dø (2012).

Mer information om kursen: litterargestaltning-mask-och-ansikte

AZERBAJDZJAN

Regimen hämnas mot dem som protesterade

Demokratiaktivisten, bloggaren och bildjournalisten Mehman Huseynov har åtalats för "huliganism". Amnesty anser att anklagelserna är falska och kräver att åtalet genast läggs ned. 

  Elisabeth Löfgren: Det sannolika skälet till att myndigheterna riktar in sig mot Mehmen Huseynov är att han avslöjat människorättskränkningar i Azerbajdzjan i samband med Eurovision Song Contest. Han släpptes mot borgen men om han blir fälld i domstolen riskerar han fem års fängelse.

Polisens tillslag mot unga aktivister som deltog i protesterna har ökat. Gripandet av Mehmen signalerar precis det som Amnesty befarat, att regimen nu kommer att slå till mot aktivister som ansvariga för den negativa publiciteten i samband med Eurovision Song Contest. 

"Sing for Democracy"

– Europeiska ledares motvillighet att fördöma de chockerade övergreppen i detta oljerika land ger regimen fritt spelrum att hämnas på aktivisterna, säger Max Tucker på Amnesty International.

Mehmen Huseynov arbetade som pressansvarig på organisationen "Sing for Democracy", en kampanjgrupp som uppmanade den svenska vinnaren, Loreen, att uttala sig om situationen för de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan.

Han anklagas för "huliganism"  i samband med en protestaktion. Enligt ögonvittnen slog polismän sönder Huseynovs kamera och även en annan kollegas kamera, och då svor Huseynov åt poliserna. Poliserna hävdar att Huseynov inte bara svor utan även agerade våldsamt, utan att ge några detaljer. Två vittnen hävdar att han inte använde våld och en videoupptagning från händelsen styrker Huseynovs version.

Huseynovs bilder från fredliga demonstrationer, där polisen använt våld för att skingra deltagarna, har fått stor spridning i internationell press och sociala medier. I mars 2011, då han arbetade som fotograf för Amnesty International, greps han och förhördes om sina aktiviteter på Facebook.

sjunde journalsiten som GRIPITS 

Mehman Huseynov är den sjunde journalsiten som gripits i Azerbajdzjan och om han döms blir han den 15:de samvetsfången i landet.

Tillslagen mot aktivister som deltog i protesterna har ökat de senaste veckorna. Föräldrarna till flera av ungdomarna har kallats till förhör där polisen påstått att deras barn gått med i "radikala rörelser". Efter att Ramin Musayevs föräldrar hade kallats till förhör två gånger om sonens aktiviteter blev han själv förhörd av polisen och hotades med att han skulle bli relegerad från sin skola.

Amnesty har nu inlett en aktion med krav på att åtalet mot Mehmen Huseynov omedelbart läggs ned.

Läs mer om Amnestys aktion

Greenpeace 

Ny rapport avslöjar säkerhetsbrister på Ringhals

Greenpeace publicerar en rapport som avslöjar flera säkerhetsbrister vid europeiska kärnkraftverk. En oberoende expertgrupp har analyserat resultaten av de så kallade stresstesterna som sattes igång efter kärnkraftsolyckan i Japan. Ett av de 13 utvalda kärnkraftverken som uppmärksammats i rapporten är just Ringhals i Sverige.

  Daniel Bengtsson: – Trots att stresstesterna varit ofullständiga så påvisar resultaten ändå skrämmande brister i europeiska kärnkraftverk. Några av de som har granskats skulle enligt analysen behöva stängas omedelbart. Ringhals är ett av dem, åtminstone tills de allvarligaste bristerna är åtgärdade, säger Martina Krüger, ansvarig för Greenpeace klimat- och energiarbete.

Femton månader efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima har EU:s energiministrar, inklusive Anna-Karin Hatt, för första gången fått ta del av och diskuterat de stresstester, som utförts för att se över säkerheten på Europas samtliga 143 kärnkraftverk.

Resultaten visar bland annat:

Allvarliga brister gällande alternativ kylning för kärnreaktorerna, bland annat ska flera reaktorer samtidigt förlita sig på enskilda dieselgeneratorer i händelse av en olycka. Vissa kärnkraftverk, bland annat Ringhals, visade sig ha dåliga säkerhetsmarginaler för att hantera jordbävningar och översvämningar.

Batterikapaciteten som behövs vid elbortfall måste höjas avsevärt. Strålskyddet i poolerna för utbränt kärnbränsle visade sig generellt vara bedrövligt otillräckligt i Europa.

Rapporten som gjordes på uppdrag av Greenpeace visar att:

Testerna har ignorerat scenarier med flera haverier samtidigt, så som skedde vid Fukushima. De flesta bortsåg också från flygkrascher och samtliga tester ignorerade beredskapsplaner för evakuering, trots att vissa anläggningar ligger så nära som 10 km från europeiska städer.

Analysen kompletteras med spridningskartor som visar hur radioaktivitet, vid olika väderförhållanden, kan spridas över Europa efter en allvarlig kärnkraftsolycka i någon av kontinentens reaktorer.

– Kartorna visar att en olycka i Ringhals utgör en allvarlig risk för bland annat Danmark och Norges huvudstad Oslo. Så svenska regeringen utsätter inte bara sina egna invånare för fara utan även våra två närmaste grannländers, säger Martina Krüger

lärdomar från Fukushima

EU:s energikommissionär Günther Oettinger lovade att stresstesterna skulle vara enhetliga, grundliga, uttömmande, och baserade på lärdomar från Fukushima och andra hot i form av flygkrascher och dataintrång. Kärnkraftverk som inte klarar stresstesterna "bör stängas”, sade han då. Men Greenpeace befarar att stresstesterna i sin nuvarande form gjorts för att lugna befolkningen snarare än att sålla ut de sämsta kärnkraftverken i Europa för stängning.

eUROPA 

Europas dödliga gränser

Med rapporten SOS EUROPA - mänskliga rättigheter och migrationskontroll, inleder Amnesty den 13 juni en kampanj för att uppmärksamma den svåra situationen för flyktingar och migranter. Varje år försöker tusentals människor från Nord-och Västafrika ta sig till Europa i rangliga båtar med allvarliga brister både vad gäller besättning och säkerhet.

   Elisabeth Löfgren:   Målet är att ta sig sjövägen till Europa. Många är på flykt undan konflikter andra söker sig bort från ett liv i extrem fattigdom. Gemensamt för dem alla är att de söker en bättre framtid. Många av dem når dock aldrig Europas stränder. Vissa dukar under av vätskebrist eller sjukdomar, andra faller överbord och drunknar. Många stoppas av patrullbåtar som tvingar båtarna att vända om.

Förra året drunknade minst 1 500 män, kvinnor och barn i Medelhavet i sin kamp för att nå Europa. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om livräddningsinsatser hade satts in tidigare. Flera av flyktingarna och migranterna har inte skickats tillbaka till sina hemländer utan tvingats tillbaka till länder där de utsatts för övergrepp. De pekas ut som "illegala" och riskerar ha hållas i förvar under långa perioder. Ett exempel är personer som av italienska myndigheter har tvingats till Libyen där de fängslats och utsatts för grova övergrepp. Även de som inte fängslas kan bli trakasserade av polisen eller utnyttjas av arbetsgivare på grund av sin sårbara irreguljära status.

EU:s medlemsländer kritiseras av  Amnesty för att fokusera sina gemensamma ansträngningar på att hindra migranter och flyktingar från att nå EU istället för att ta sitt ansvar och garantera såväl flyktingar som migranter tillgång till sina  grundläggande mänskliga rättigheter.

Läs rapporten S.O.S. EUROPE

SVENSKA KYRKAN 

Nytt forskningsprojekt om prästers trostolkning

Hur tolkar dagens präster kyrkans tro och lära? Svenska kyrkans forskningsenhet sätter till hösten igång ett nytt forskningsprojekt med fokus på spänningen mellan tro och vetenskap i vissa frågor.

  Ewa Almqvist:  Syftet med undersökningen, med arbetsnamnet ”Om prästers trostolkning”, är att få klarhet i hur präster tolkar delar i kristen troslära som tycks särskilt utmanade av naturvetenskapen idag. Det gäller framför allt frågor om Jesu uppståndelse, de dödas uppståndelse, försoningsläran och synen på under.

– Mitt intryck är att det både bland kristna och icke-troende finns väldigt bestämda uppfattningar om vad kristna faktiskt ”ska tro”. Men så fungerar det ju inte, säger Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans forskningschef.

– Vi kristna tänker och tolkar de kristna berättelserna på många olika sätt. När jag nyligen analyserade ett antal predikomanuskript var det påfallande ofta omöjligt att avgöra hur bokstavligt eller bildligt prästerna tolkar till exempel berättelsen om den tomma graven. Det gjorde mig väldigt nyfiken! Dels på hur de tolkar ett sådant bibelställe som tycks motsägas av dagens vetenskap, och dels på varför de uttrycker sig så försiktigt eller öppet, beroende på hur man ser det.

Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans forskningschef. Foto: Magnus Aronson/IKON

Anne-Louise Eriksson betonar att kristen tro naturligtvis är mycket mer än att omfatta ett antal trosutsagor. Undersökningen gör därför inte anspråk på att fånga in ”kristen tro” i en allmän bemärkelse utan fokuserar områden där spänningen mellan tro och vetenskap kan kännas som störst idag, och blir till sin karaktär främst beskrivande.

Anonymiteten säkras
Undersökningen genomförs i två steg:

1) En webbaserad enkät som skickas till samtliga präster i församlingstjänst, ca 3500 personer. Svaren avidentifieras och anonymiteten skyddas genom att tekniskt göra det omöjligt att se vilka svar en enskild individ gett.

2) Ett tiotal djupintervjuer. Anonymiteten säkras bland annat genom att ingen annan än forskaren vet vilka som intervjuas och att intervjuerna raderas när studien är avslutad.

Resultaten kommer att redovisas i bokform våren 2014.  

 

Amnesty International kräver att övergreppen mot de journalister som försökt filma en olaglig tvångsvräkning den 18 april måste utredas, grundligt och opartiskt.

AZERBAJDZJAN:

Journalister brutalt misshandlade

Azerbajdzjanska myndigheter fortsätter sina kraftåtgärder mot landets journalister inför stundande Eurovision Song Contest. Bröderna Idrak Abbasov och Adalet Abbasov har lagts in på sjukhus efter att ha attackerats av myndighetspersonal och polis som agerat under överinseende av inrikesministeriet. Flera andra journalister flydde platsen när oroligheterna startade.

  Jacob Bomgren: Man skulle kunna tro att myndigheterna ska visa upp sig från sin bästa sida, nu när Eurovision Song Contest är runt hörnet och världens blickar riktas mot Baku. Istället attackeras journalister, som är på väg att avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, av myndighetspersonal när de försöker avslöja sanningen, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa-och Centralasienavdelning.

Den prisbelönte journalisten Idrak Abbasov slogs medvetslös medan hans bror fick skallskador och ett brutet revben.

RIVNINGSHOT OCH VRÄKNINGAR
Oljebolaget State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR), som planerar att upprätta ett oljefält i staden Sulutepe, hade tillsammans med polisen påbörjat det olagliga rivningsarbetet när bröderna Abbasov och journalistkollegan Gunay Musayeva anlände till platsen.

Gunay Musayeva har uppgett för Amnesty International att säkerhetspersonal från SOCAR attackerade människor som motsatte sig vräkningarna. Hon har även uppgett att journalister som filmade övergreppen blev bestulna på sin kamerautrustning och slogs medvetslösa med tillhyggen av säkerhetspersonal och polis. Hon fick även själv motta slag över stora delar av kroppen och släpades från platsen i håret.

– De tog min kamera och mitt presslegitimation. Under misshandeln så förolämpades jag och de sa åt oss att sluta filma övergreppen, säger Gunay Musayeva.

sönderslagen bil
Ytterligare tre journalister tvingades fly från platsen efter att personal från SOCAR slagit sönder deras bil med batonger. Enligt uppgifter från lokala människorättsförsvarare så informerades aldrig invånarna i staden Sulutepe om rivningsplanerna och att de skulle vräkas.

– Det är uppenbart att den azerbajdzjanska regeringen försöker undvika negativ publicitet inför Eurovision Song Contest. Azerbajdzjan måste respektera medias frihet och arrangörerna bakom Eurovision Song Contest, the European Broadcasting Union, måste försvara journalisterna, säger John Dalhuisen.

DÖDAHAVSRULLARNA:

Striden om religiöst tolkningsföreträde

Dödahavsrullarna – dramat fortsätter. Måndag 11 juni klockan 18.30 i Sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3.

  Ett pågående arkeologiskt äventyr. En strid om religiöst tolkningsföreträde. En akademisk och politisk brottningsmatch. Dödahavsrullarna är hetare än någonsin. Möt Håkan Bengtsson, direktor på Svenska teologiska institutet i Jerusalem samt Qumranforskare i samtal med rabbin David Lazar. Samtalsledare: Natalie Lantz.

Obligatorisk föranmälan till john.gradowski@jfst.se eller 08 587 858 10. Entré: Gratis för medlemmar i Judiska Församlingen. 50 kronor för icke medlemmar. Vänligen medtag id-kort och legitimation.

Språk: Engelska. Arrangör: Judiska Församlingen och Judiska biblioteket

Centrum för religionsdialog:

Kan man vara både kristen och buddhist?

Eftermiddagsteologi: Kristendomen i buddhistiskt ljus – kan man vara både kristen och buddhist?

21 maj kl 16-18 på Centrum för religionsdialog, Stockholm, Gamla Stan, västra Trädgårdsgatan 2A, 2 tr

  Psykologen och buddhisten Jens Näsström delar tankar om hur buddhistisk filosofi, psykologi och praktisk meditation har berikat och fördjupat hans syn på kristendomen. Han ger också sin syn på hur meditation främjar andligt växande – oavsett religiös tillhörighet – utifrån aktuell hjärnforskning och buddhistisk tradition. Utöver en diskussion om gemensamma referenspunkter, så pekar han på några av de identitetsbärande skillnaderna mellan de två religionerna. (Detta program skulle ägt rum den 29 mars, men blev då inställt.)

Anmälan senast 17 maj till:

helene.egnell@svenskakyrkan.se

STOCKHOLM:

Mer än hälften vill satsa på kollektivtrafik

Mer än hälften av stockholmarna (56 procent) anser att det är viktigast att satsa på utökad kollektivtrafik. Endast 17 procent var emot kollektivtrafikutbyggnaden. Resten av de 2000 tillfrågade hade i övrigt delade meningar om båda förslagen.

  Paul Lindberg: Inför Earth Hour gjordes en intressant enkät med 2000 tillfrågade. Enligt Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden (WWF), tyckte han att det var glädjande och anser att beslutsfattarna tar initiativet för en mera miljöanpassad och attraktiv livsstil. 

koldioxidutsläppen störst i storstadsregionerna

Städerna, framförallt storstadsregionerna, orsakar de allra största koldioxidutsläppen i de allra flesta länder, och har därför en nyckelroll för att minska den globala uppvärmningen. Storstäderna är också lättast att miljöförändra. Tidigare fanns bilismens försvarare i majoritet, och ganska aggressiva i sin hållning. I och med ökad övertygelse av att den globala uppvärmningen verkligen är en realitet, så har också den allmänna meningen också förändrats.

Enligt Håkan Wirtén, visar WWF:s undersökning att hälften av Sveriges befolkning vill utnyttja kollektivtrafiken om den skulle utvecklas och göras framkomligare.

SVENSKARNA VILL HA BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) har den uppfattningen att svenska folket verkligen vill ha en bättre utveckling av kollektivtrafiken, och hon anser att det behöver satsas mer på kollektivtrafiken.

Den politiska låsningen till Förbifart Stockholm, tycks numera mest vara en prestigeståndpunkt, men är av en avgörande betydelse, om en klimatriktig utveckling ska kunna kunna realiseras i Storstadsregionerna.

SVERIGE:

Sänkt arbetsgivaravgift för restauranger blev fiasko

Några nya ungdomsanställningar inom restaurangbranschen blev aldrig realiserat. Och därmed förlorade svenska staten 51,5 miljarder på den reformen. Restaurangerna däremot gjorde sina största förtjänster någonsin. Forskningen har inte konstaterat några som helst positiva effekter. Att göda näringslivet med statliga subventioner kan mera snedfördela marknadssystemet.

  Paul Lindberg: Ungdomarna fick inte fler jobb, och för dessa miljarder skulle den offentliga sektorn kunna ha varit en bra inkörsport för anställning och introduktion inför arbetslivet. Flera röster hördes från näringslivet, som menade att sänkta arbetsgivaravgifter är en dyr metod med osäkra effekter.

Kritiken påpekar att restaurangnäringen är den bransch med lägsta löner och den lägsta arbetsgivaravgiften. För en månad sedan uttalade Björn Arnek, branschekonom vid Sveriges hotell- och restaurangföretagare i DN, att sänkt arbetsgivaravgift kommer att leda till fler jobb. Men nu i slutet av april syns ingen skillnad. Möjligtvis kan det det ändras om det blir sommarvarmt i maj, men då utökas ju alltid restaurangpersonalen. 

 

 

MODERATER I ÖSTERGÖTLAND:

”Ett stopp för vapenexport är populism”

Slå vakt om vapenexporten, dundrar östgötamoderaterna i en artikel i Corren. Ett exportstopp av krigsvapen är inget annat än ”oansvarig populism”, menar fem riksdagsledamöter från Östergötland. Vad de inte berättar är att krigsvapen översvämmar för närvarande hela den tredje världen.

  Paul Lindberg: |2012-04-17 Afrika är i ett permanent tillstånd av krig och elände. Ständiga krigsmaterielleveranser från världens alla vapensmedjor går via mellanhänder till afrikanska länder. Världens fattigaste människor i den rikaste råvarukontinenten förgör varandra på grund av rovgiriga intressekonflikter, som har sina orsaker i den rika världens korrumperade och hemliga politiska agendor. 

Det handlar om neo-kolonialism i ny gestaltning, där den rika världen låter afrikanska krigsherrar utföra en avsiktlig destabilisering av denna rika kontinent. Skälet till detta är att söka hindra en allmänfolklig organisering för demokrati och rättvisa. Allt för att få kontrollen över de viktiga råvarutillgångarna. 

Vapnen som används i Afrika kommer från såväl svenska som hela den övriga världens alla vapensmedjor. På grund av dessa krigsvapen dödas mängder av barn, kvinnor och män. Våldet skapar kaos och fattigdom och hindrar en välbehövlig välfärdsutveckling.

MAJORITET EMOT VAPENEXPORT

När de fem M-märkta riksdagsledamöterna stämplar kraven på exportförbud för krigsmateriel som ”oansvarig populism”, så vet de mycket väl att det inte ligger någon som helst sanning i detta. Med denna beskyllning försöker de bagatellisera frågan som om det ”bara” skulle vara Miljöpartiet som motsätter sig vapenexport.

Men en nyligen gjord opinionsundersökning visade att en stor majoritet av svenska folket inte vill exportera till krigförande regioner, eller till odemokratiska länder. Och dessa ståndpunkter har också stöd i den svenska exportlagen. Dessutom finns det en hel del moderater som också ställt sig avvisande till krigsmaterielexport.

FÖRSUTTIT MÖJLIGHETERNA

De fem riksdagsledamöterna argumenterar i första hand för fri vapenexport, i ett Linköpingsperspektiv, som i första hand handlar om profit och lönsamhet. Och i populistiska tongångar hävdar de att export av krigsmateriel är livsviktig för välstånd, men också ur forsknings och högteknologisk synpunkt. De nämner ingenting om något som skulle kunna likna medkänsla eller solidaritet med de afrikanska folkens behov och önskningar. 

Svenska vapen har använts i den Nordafrikanska befrielsen, mot befrielserörelserna. Och samma sak gäller i stort sett överallt dit svenska vapen har levererats. Detta är nu inte någon populistisk propaganda – detta är moralisk upplysning!

Linköpings högteknologiska kunnande i tillverkningen av krigsmateriel, har försuttit sina möjligheter att skapa alternativa produkter. Det har säkert berott på M och S-politiker som till vilket pris som helst ville ha krigsmaterieltillverkning i Sverige. Men utan helstatliga subventioner, visade det sig att dessa industrier inte heller självmant klarade av omställningen för mer ändamålsenliga produkter. SAAB-Fairchild var en nyskapelse som från början var avsedd att steg för steg vända på den högteknologiska inriktningen. Men sedan blev det stopp för detta civiliserade utvecklingsspår. 

Krigsmateriel är i dag en kolossal lönsam bransch, men där det aldrig pratas om moral eller medkänsla för dem som faller offer för de fasansfulla krigen. Krigsindustrierna i Sverige, är till stora delar inte längre i svensk ägo.

 

SVENSKA KYRKAN:

På rätt spår för rätten till vatten

På FN:s Världsvattendag den 22 mars uppmärksammas kyrkornas arbete för rätten till vatten i en alldeles ny bok, ”On the right track”, av FN:s specialrapportör för Rätten till vatten och sanitet. Svenska kyrkan har genom sitt arbete i Ekumeniska vattennätverket och i ACT-alliansen bidragit med goda exempel.

  Pressmeddelande: |2012-03-20 Svenska kyrkan har bidragit med goda exempel på arbetet för rätten till vatten, till den nya boken På rätt spår. Boken ”On the right track” (På rätt spår) bygger på bidrag från en bred grupp av intressenter. Ekumeniska vattennätverket (Kyrkornas världsråds organ för vattenfrågor) och ACT-alliansen, där Svenska kyrkan är medlemsorganisation, bad sina samarbetspartners som arbetar med utveckling, katastrof, mission och påverkansfrågor att bidra med goda exempel.

– Det blev ett stort gensvar, och av de 10 exempel från kyrkor och kyrkorelaterade organisationer som skickades in till specialrapportören finns nu sex med som goda exempel i boken. Det känns väldigt roligt att kyrkornas arbete uppmärksammas och synliggörs på detta sätt, säger Åsa Elfström, Svenska kyrkans handläggare för vatten och utvecklingsfrågor.

Enligt specialrapportören, Catarina de Albuquerque, så visar boken regeringar och andra intressenter att rätten till vatten och sanitet kan konkretiseras, och att dessa rättigheter inte bara är önsketänkande utan möjliga att förverkliga. Rätten till vatten och sanitet är relativa nya frågor på den internationella agendan, och har nyligen blivit officiellt erkända, men de aktiviteter som syftar till att de ska bli verklighet är inte något nytt. Det finns många goda exempel – alla har inte ett helt tydligt rättighetsperspektiv, men alla bidrar till att förverkliga rätten till vatten.

De olika exemplen i boken belyser olika juridiska och politiska aspekter av rätten till vatten och sanitet såväl som mekanismer för implementering och ansvarskrävande.

Läs mer: 

Om boken "On the right track

Boken "On the right track (som pdf)

Ekumeniska Vattennätverket

ACT-alliansen

EU FÖRSLAG:

Företagens intressen före fattigdomsbekämpning

Vi är oroade över att EU-kommissionens förslag sätter företagens intressen före fattigdomsbekämpning och de fattigas behov”, säger Forum Syd och Afrikagrupperna i ett brev till handelsminister Ewa Björling.

  Karin Gregow: |2012-03-16 EU:s handelsministrar i Bryssel träffades för att diskutera en ny policy om handel och utveckling. Kommissionen trycker i sitt förslag på vikten av investeringsavtal som utgår från investerarnas rättigheter och deras behov av stabila, transparenta och förutsägbara regler. Detta har länge kritiserats av utvecklingsländer. Sådana avtal begränsar deras möjligheter att reglera utländska investeringar så att de verkligen gynnar landets utveckling och lokala ekonomi.

Det är uppenbart att EU-kommissionen inte har dragit lärdom av handelsförhandlingarna mellan EU och afrikanska länder (EPA). 

För att få till stånd EPA-avtal som verkligen utgår från utvecklingsbehov i Afrika, måste det till en radikal kursändring. Kritiken från afrikanska länder mot breda och omfattande EPA-avtal är vid det här laget välkänd, skriver Afrikagrupperna och Forum Syd till Ewa Björling.

BAHRAIN:

Samvetsfånge riskerar dö om han inte släpps

En av Bahrains ledande människorättsaktivister som avtjänar ett livstidsstraff för sin inblandning i protester mot regeringen måste släppas omedelbart, eftersom han riskerar att dö efter 50 dagars hungerstrejk, enligt Amnesty International.

  Lisa Olsson: |2012-03-30 Abdulhadi Al-Khawaja, 52, arbetade tidigare på Frontline, en frivilligorganisation som hjälper människorättsförsvarare. Han greps i april i fjol efter att ha lett protester mot regeringen. Han torterades i häktet och dömdes till livstids fängelse av militärdomstolen i en orättvis rättegång.

- Myndigheterna i Bahrain har lovat att de ska släppa de människor som sitter fängslade enbart för att de har använt sin yttrandefrihet, men att Abdulhadi Al-Khawaja fortfarande sitter fängslad visar att de inte menar allvar med att uppfylla det löftet. Bahrain måste säkerställa att Al-Khawaja släpps omedelbart och villkorslöst, säger Philip Luther, chef på Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

samvetsfånge protester utan våld

Amnesty anser att Al-Khawaja är en samvetsfånge, som enbart sitter fängslad för att ha använt sin rätt till yttrandefrihet. Han har inte använt eller förespråkat våld i protesterna mot regeringen, och myndigheterna har heller inte lagt fram några bevis för detta i rättegången.

Al-Khawaja har inte ätit på sju veckor, i protest mot fängelsestraffet, och enligt hans advokat har han gått ned 16 kilo sedan hungerstrejken började den 8 februari. Han lider också av skador som han fått genom tortyr och annan misshandel. Enligt hans familj fick han inte tillgång till sin diabetesmedicin och han fick heller inte ta emot familjebesök under de första veckorna.

Vid rättegången berättade Al-Khawaja att han blivit torterad i fängelset. Som ett resultat av all misshandel hamnade han på sjukhus med en krossad käke och skalle och han har opererats flera gånger i ansiktet och huvudet.

Hittills har ingen utredning gjorts om tortyren
Al-Khawajas överklagan ska upp i appellationsdomstolen i Bahrain den 2 april. Aktivister i Bahrain har upprepade gånger krävt att Al-Khawaja ska släppas. En demonstration som arrangerades i måndags upplöstes dock snabbt av kravallpolis.

Al-Khawaja, som är gift och har fyra döttrar, är också dansk medborgare. Han återvände efter lång tid i Danmark till Bahrain 2001 när regeringen utlyste en allmän amnesti. Danska diplomater har besökt honom i fängelset flera gånger och bekräftar hans försämrade hälsa.

MALI:

Civilbefolkningen måste skyddas

De väpnade grupper som tagit kontrollen över landets norra städer Kidal, Gao och Timbuktu, måste skydda civilbefolkningen, kräver Amnesty International. I staden Gao har det rapporterats om beväpnade män som plundrat privata och offentliga byggnader, däribland sjukhuset.

  Jacob Bomgren: |2012-04-03 Beväpnade människor tränger sig in i hus, plundrar och skjuter i luften. Vi är skräckslagna och ingen skyddar oss, sade ett ögonvittne till Amnesty International. En person uppges ha dött efter utebliven vård då sjukhuset var under belägring och en kvinna tvingades av samma orsak föda sitt barn på gatan utanför. I Timbuktu avled en man på gatan efter att ha träffats av en förlupen kula.

– De grupper som tagit kontrollen över dessa städer måste försäkra att brott mot de mänskliga rättigheterna inte förekommer. Och om det sker måste åtgärder vidtas och de ansvariga ställas till svars. Plundrandet måste upphöra så att civilbefolkningen kan fortsätta leva sina liv på ett normalt sätt. I Gao råder en atmosfär av terror och förvirring. Människor måste bli försäkrade om att det är säkert att stanna i staden och att de inte kommer skadas. Det säger Gaëtan Mootoo, Amnestys expert på Västafrika.

människor att lämna sina hem
Samtidigt som kaos och förvirring sprider sig väljer allt fler människor att lämna sina hem. "Jag försöker lämna staden med min familj men väntelistan för att få en bussbiljett är lång. Jag hoppas vi får biljetter på onsdag", säger en boende i staden Kidal.

The Azawad National Liberation Movement (MNLA) är en väpnad grupp som utgörs av den etniska gruppen Tuareger. MNLA startade sitt väpnade uppror i slutet på januari 2012. Samtidigt har den islamistiska gruppen, Ansar Dine, startat en väpnad kamp mot militären i ett försök att införa sharialagar i Mali.

Sedan upprorets start har över 200 000 människor flytt från norra Mali. Cirka 100 000 uppskattas ha korsat gränsen in i de närliggande länderna Mauretanien, Niger, Algeriet och Burkina Faso. 

humanitär kris 
– Det finns en överhängande risk för en humanitär kris då hjälporganisationer stöter på många problem i arbetet att nå dem som behöver hjälp. Situationen försvåras av det faktum att hela Sahelregionen står inför en omfattande matbrist, säger Gaëtan Mootoo.

Situationen i staden Bamako är fortsatt instabil trots att det gått tio dagar sedan president Amadou Toumani Touré avsattes i en militärkupp. Ledaren för den styrande militärjuntan lovade i söndags, efter påtryckningar från Economic Community of West African States (ECOWAS), att återställa konstitutionen. 

 

 

 

WWF:

Earth Hour: Lördagen 31 mars 2012. Kl 20.30

Vi släcker ljuset för en ljusare framtid. Nu är det snart dags igen för miljontals människor att visa sitt engagemang genom att släcka ljuset under en timmes tid, i världen största klimatmanifestation Earth Hour. År 2011 deltog 135 länder. Fler än någonsin tidigare. I år vill vi bli ännu fler.

  |2012-03-18|  År 2011 blev det återigen nytt globalt rekord för världens största klimatmanifestation Earth Hour. Totalt deltog 135 länder och 5 000 städer i alla världsdelar. Enligt en Sifo-undersökning släckte varannan svensk ljuset. Mest engagerade är ungdomarna. 62 procent av landets unga mellan 15-29 år deltog i klimatmanifestationen år 2011.

– Earth Hour har blivit en global angelägenhet som inte bara skickar en signal till beslutsfattarna utan också inspirerar människor att göra grönare val. Vi vill nu rikta ett stort tack till alla som var med och gjorde Earth Hour till en framgång. Nu efterlyser vi fler konkreta åtagande från politikerna, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. 

WWF uppmanade i år svenska folket att fördjupa sitt klimatengagemang och göra fler gröna val. En undersökning från opinionsinstitutet Yougov (1000 intervjuade mellan 18-74 år), visar att 30 procent av de tillfrågade också gjorde fler handlingar för miljön. Bland dem valde 63 procent att källsortera och 29 procent att åka mer kommunalt. 23 procent valde att äta vegetariskt medan 21 procent valde grön el.

Vem utmanar du inför Earth Hour?
Nu kan du enkelt utmana vem du vill – inte bara för att så många som möjligt ska släcka under Earth Hour, utan framför allt för att lova varandra nya vanor som vänder klimatutvecklingen, på kort eller lång sikt. Var med du också! Din utmaning kan riktas till en vän, eller organisation, eller lämnas öppen för vem som helst att anta. 

Earth Hour har alltid handlat om mer än att släcka ljuset. I år bjuder vi därför in alla att utmana varandra till olika miljöhandlingar. Läs mer!

www.wwf.se-earth-hour-2012

 

Ärkebiskopen:

Vapenexportutredningen måste sättas igång!

Nu är det ännu tydligare hur nödvändigt det är att snarast skärpa vapenexportkontrollen. Sveriges dubbelmoral verkar vara ännu större än jag trodde, säger ärkebiskop Anders Wejryd angående Sveriges samarbete med Saudiarabien om bygget av en vapenfabrik.

  |2012-03-07|  – Vi får se hur det här utvecklas men det som har rapporterats hittills tyder på att dubbelmoralen i svensk vapenexportpolitik är värre än jag trodde, säger Anders Wejryd.

Ärkebiskopen har vid flera tillfällen uttryckt skarp kritik mot Sveriges vapenhandel med diktaturer som frekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna – senast för några veckor sedan när 2011 års siffror för svensk vapenexport släpptes. 

I maj 2011 fattade riksdagen beslut om skärpt exportkontroll av vapen till ickedemokratiska stater, och gav regeringen ett tydligt uppdrag att ta fram en ny lag om krigsmateriel. ”Nu skulle något kunna hända! Men icke. Nu har det gått nio månader. På denna tid har inte ens ett utredningsdirektiv presenterats”, skrev ärkebiskopen i sin blogg den 22 februari

– Det som nu har framkommit om samarbetet med Saudiarabien visar ännu tydligare hur nödvändigt det är att utredningen tillsätts och snarast får direktiv som gör att den här typen av kryphål kan täppas till, säger Anders Wejryd.

SVENSKA FREDS

Misstroendeförklaring mot vapenaffärerna

En folklig misstroendeförklaring mot Sveriges vapenaffärer kommer att inlämnas till regeringen. Mer än 9000 personer har på kort tid uttryckt sitt missnöje med den förda politiken. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som har tagit initiativ till misstroendeförklaringen, kräver en förändring av svensk vapenexportpolitik.

   |2012-03-12|  Trots att riksdagen förra året beslutade att skärpa vapenexporten till diktaturer ökar den istället dramatiskt. Samtidigt avslöjas att regeringen i hemlighet planerat att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Detta måste nu få ett slut, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Det faktum att svensk vapenexport ökade till diktaturer under 2011 och att regeringen planerat att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien har upprört många. Mer än 9000 personer har på kort tid skrivit under Svenska Freds misstroendeförklaring och många hör av sig och vill engagera sig för att få ett stopp för den förda politiken.

Vi förväntar oss att dessa vapenskandaler leder till en förändring så att skärpta regler införs omgående, striktare praxis etableras och att en större öppenhet och parlamentariskt inflytande garanteras, säger Anna Ek.

Annandag påsk

Solrosuppropet – Tillsammans är vi starka

Solrosuppropet är en fristående fortsättning på Påskuppropet (Svenska kyrkans biskopar), som även förblir kvar på sin nuvarande sida och driver frågan om utförsäkringarna och sjukförsäkringen vidare: www.facebook.com/paskupprop  

  Tillsammans är vi starka, ju fler vi blir, desto bättre, därför går vi nu ihop från alla håll och gör gemensam sak för att ALLA, och särskilt alla utsatta grupper i samhället, ska få det bra. Ingen ska lämnas utanför! Vi kommer att synas överallt lika tydligt som lysande solrosor med kraftiga stjälkar, och vi ger oss inte förrän vi har fått förändring!

Med utsatta grupper menas t.ex. sjuka, utförsäkrade, SGI-lösa (nollade), funktionshindrade, FAS 3/JUG-arbetare, arbetslösa, hemlösa, papperslösa 

– och alla övriga som har hamnat i ett icke självvalt utanförskap och som misshandlas av olika regelverk.

Sverige har mer än väl råd med välfärd för alla. Solrosuppropet är tänkt att fungera som en "paraplyrörelse" för samtliga rörelser i landet som verkar för dessa personer. Vi driver de viktiga frågorna både gemensamt och separat. Alla aktörer är fristående, men enas i aktioner där vi finner det lämpligt. Då har vi både vassa spjutspetsar och en bredd som inte finns hos de enskilda rörelserna. Detta initiativ är, liksom Påskuppropet, religiöst och partipolitiskt obundet. Nu närmast väntar manifestationer på ett antal orter på Annandag påsk 2012.  

St: Jacobs kyrka 18-20 mars

En interreligös Via Dolorosa

En interreligiös korsvägsvandring visas i S:t Jacobs kyrka i Stockholm. Videokonstverk av artister från åtta olika religiösa traditioner illustrerar de 15 korsvägsstationerna. Kan vi ”ge bort” en del av vår kristna tradition till andra trosbekännare? Den frågan ställde sig medarbetarna i den engelska organisationen Art Beyond Belief, som arbetar med konst som ett uttryck för religionsdialog. 

  Efter mycket funderande bestämde de sig för att våga försöket: att be konstnärer med rötter i andra religiösa traditioner att illustrera de femton 

korsvägsstationerna, Via Dolorosa. Traditionen att vandra ”Korsets väg” har sitt ursprung i att kristna pilgrimer till Jerusalem tidigt började gå i Jesu fotspår på vägen till korset. För dem som inte hade möjlighet att resa till Jerusalem uppstod under medeltiden seden att sätta upp 14 ”korsvägsstationer” med de händelser som traditionen förknippade med Jesu, vandring till Golgata i kyrkorna.

Art Beyond Belief lät en jainist, en buddhist, två sikher, en baha’i, en hindu, två kristna, tre muslimska och två judiska konstnärer skapa konstverk utifrån sina egna associationer till de olika stationerna. Man har valt att följa en nyare tradition med 15 stationer, där den sista är uppståndelsen. Konstverken visas på videomonitorer, med musik som konstnärerna har valt. 

I S:t Jacobs kyrka kommer de att visas på fem olika monitorer som är utplacerade i kyrkan, så att betraktarna får göra en konkret, meditativ vandring. Efter vandringen finns möjlighet att stanna för en stunds samtal. Vandringen tar drygt en timme. 

Visningarna är gratis, men kollekt upptas till Art Beyond Beliefs arbete. Art Beyond Belief arbetar inte bara med religionsdialog, utan använder också konst och IT-teknik som redskap i program för utsatta grupper, som barn med ”bokstavsdiagnoser” och intagna på fängelser.

Arr: Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Stockholms domkyrkoförsamling, 

Sensus studieförbund, www.art-beyond-belief-com, www.centrumforreligionsdialog.se

KLIMATFORSKNINGEN

Satellitmätning av Himalayas glaciärer

De två tvillingsatelliterna Grace ingår i utforskandet av Himalayas glaciärer. Det är med ny högteknologisk mätteknik, gravitationsmätning, som förändringar i ismassorna kan studeras. Och det som nyligen kunde bekräftas, var det som tidigare IPPC hade meddelat beträffande Himalayas nedsmältning endast sker på lägre höjd. På de högsta höjderna har ingen nedsmältning ännu kommit igång.

 

  På lägre höjder smälter glaciärerna snabbare än tidigare, på grund av den globala uppvärmningen. Det i sin tur får konsekvenser för människorna på bergmassivens slutningar längre ned i dalarna, där människorna lever och bor. Det blir turbulentare översvämningar med ras av flodkanterna.

Studien med satellitforskningen är främst gjord med utgångspunkt från de höga höjderna av glaciärerna, vilket ger annorlunda resultat, än från de lägre.

160 000 GLACIÄRER

Enligt forskaren Jonathan Bambers rapport finns det totalt 160 000 glaciärer och permanenta istäcken i hela världen. Närmare 120 glaciärer har för första gången fått sin massbalans mätt och beräknad av den årliga förändringen i massa.

Tvillingsatteliterna GRACE skulle kunna avslöja en hel del av faktiska förhållanden, om mätningar kunde göras varje år, och sedan med exakthet kunde jämförelser göras. Och med denna säkra forskning har GRACE blivit mycket uppskattad bland klimat- och glaciärforskarna. Dessvärre kommer satelliter att krascha inom något år. Och någon uppföljning av denna avancerade forskning kommer inte därefter att kunna utföras.

ÖKAD NEDSMÄLTNING

Det man fått reda på inom glaciärforskningen, och som nu kan betecknas som fakta är att världens glaciärer som de i Alaska, Patagonien, Antarktis och Grönland samt Alperna visar en negativ trend, där även lokala studier visar på en ökad nedsmältning.

Om samtliga glaciärer skulle smälta höjs världshaven med 60 meter , enligt senaste forskningens beräkningar. Men det skulle ta lång tid. Men det skulle inte ta särskilt lång tid förrän jordens skulle drabbas av allvarliga problem för överlevnaden.

KOLLEKT TILL BEHÖVANDE

Att smida medan järnet är varmt

Den Kyrkliga familjen är en brokig, och ibland, lite bråkig samling. Nu är det lite bråkigt mellan en företrädare för Seglora Smedja och Kyrkans Tidning. Men smedjan har fått plåster på såren i form av en stiftskollekt och en årlig summa från stiftet samt lite pengar från den församling som man verkar i symbios med. 

  Ulf Svensson: Man kan fundera på stiftskollekten och på vem som egentligen är behövande i samhället. Vem behöver egentligen vem? Uppenbart är att Seglora Smedja behöver pengar till sin verksamhet men kanske tränger man ut annan angelägen verksamhet i stiftet. Eller är det på det sättet att Seglora Smedja tillför massa nytt och fruktbart som annars inte skulle kunna skaps inom den ordinarie verksamheten. Så frågan är, för vem är egentligen smedjan till för och vad är det för planer man smider?

SVENSKA AMBASSADEN, KABUL

55,7 miljoner USD för utbildning i Afghanistan

Den afghanska staten har tilldelats 55,7 miljoner USD från Global Partnership for Education (GPE) för kapacitetsbyggande inom utbildningssektorn. Bidraget syftar framförallt till att förbättra flickors tillgång till utbildning genom bättre ledarskap på lokal nivå och utbildning av kvinnliga lärare. UNICEF har utsetts till förvaltare av GPE-bidraget i Afghanistan. Sverige är en av de främsta finansiärerna av GPE och har också för närvarande en plats i styrelsen.

  GPE är den största internationella finansiären av utbildningsstöd till låginkomstländer. GPE är en vidareutveckling av det till en början inte så omfattande Education for All-Fast Track Initiative (EFA FTI). EFA-FTI bildades 2002 i syfte att uppnå att alla barn har tillgång till grundläggande utbildning enligt millennieutvecklingsmålet för utbildning till 2015. Från att till en början varit en verksamhet i en liten skala har GPE nu vuxit till att omfatta 46 länder. Alla låginkomstländer som uppfyller vissa kriterier, såsom ett åtagande för att ge alla barn tillgång till utbildning av god kvalitet, har möjlighet att söka bidrag och medlemskap i GPE.

Afghanistans medlemskap i GPE bygger på framtagandet av en solid utbildningsstrategi samt finansieringsplan och är resultatet av ett gediget samarbete mellan regeringen och det lokala givarsamfundet, där Sida har varit en drivande kraft. Bidraget är en milstolpe i det afghanska utvecklingssamarbetet. Det utgör en signal om det internationella samfundets tilltro till Afghanistans förmåga att realisera och utöva ett effektivt ledarskap inom den avgörande utbildningssektorn. 

StockholmS DOMKAPITEL

Ändamål för nästa års stiftskollekter är beslutade

Tretton mottagare får stiftskollekt 2012. Svenska kyrkans unga i Stockholms stift får kollektpengar två söndagar, övriga får en eller en halv kollekt.

  Ulf Svensson:  Det är Stockholms domkapitel som har fastställt kollektändamål för de tio söndagar då stiftskollekt tas upp 2012. Hela stiftskollekter får, förutom Svenska kyrkans unga i Stockholms stift, Stockholms stifts kyrkosångsförbund, S:t Lukas mottagning i Stockholm för psykoterapeutisk verksamhet, S:ta Katharinastiftelsen och flyktingverksamhet i Stockholms stift. Seglora smedja, som är ny mottagare av stiftskollekt, får dela med Kapellstiftelsen Ansgars minne, Ny gemenskap delar med Den öppna dörren, Unga kvinnors värn, också ny, delar med Hela människan och Samarbetsrådet för judar och kristna, ny, delar med Individuell människohjälp.

Foto av av Christian Hagward och kommer från qx.se. 

QX:s hederspris

Expo fick hederspris på Gaygalan

QX:s hederspris gick till stiftelsen Expo som verkar genom att upplysa om rasism och främlingsfientlighet. I sitt tacktal underströk Daniel Poohl att Expo vill inte vare emot något. Expo vill vara för något. Antirasism handlar om att våga drömma om ett annat samhälle, att våga kämpa mot en extremhöger som vill att alla ska vara likadana, där avvikare utesluts. Daniel framhöll också vikten av att hålla koll på homofoba tendenser i samhället.

  Stiftelsen Expo är en antirasistisk privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund. Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen Expos verksamhet består av tre grenar:

Publicistisk verksamhet, Stiftelsen Expo ger ut tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se. 

Utbildning, Expo föreläser var tredje dag någonstans i Sverige för kommunpolitiker, journalister,

poliser, lärare, allmänhet med flera. 

Research, Expo samlar, analyserar och sammanställer material om den svenska extremhögern.

Stiftelsen förfogar bland annat över Skandinaviens största arkiv med rasistisk propaganda.

Samtliga vinnare:

Årets homo/bi/trans: Anton Hysén
Årets hetero: David Lazar
Årets keep up the good work: Ulrika Westerlund, RFSL
QX Hederspris: Stiftelsen Expo
Årets artist: Laleh
Årets tv-program: "Så mycket bättre"
Årets tv-stjärna: Roy Fares
Årets film: "Kyss mig"

Årets bok: Rickard Engfors: "Allt eller inget"

Årets duo: Judit & Judit, Comhem
Årets scen: "Angels in America", Stockholm stadsteater
Årets svenska låt: Loreen: "My heart is refusing me"
Årets utländska låt: Lady Gaga: "Born this way"
Årets klubb: Paradise Sthlm
Årets restaurang/bar/café: Bee Bar
Årets festfixare: Katja & Gunn
Årets drag: Diamond Dogs  

Moçambique

ActionAid ökar insatserna i Moçambique

ActionAid växlar upp insatserna för översvämningsdrabbade i Moçambique . ActionAid ger tillfälligt skydd och reparerar förstörda skolor, vårdcentraler och hem i Moçambique, där våldsamma stormar har dödat 25 personer och lämnade tiotusentals hemlösa.

  Cyclone Dando svepte genom södra delarna av landet fäör en tid sedan och har i kombination med ovanligt kraftiga regn lett till översvämningar i vissa områden. Översvämningarna och de starka vindarna har orsakat skador på hus, klassrum, vårdcentraler och marknader.

Elförsörjningen är helt avskuren på vissa platser och flera broar är förstörda. Flera stora områden är fortfarande översvämmade och många vägar oframkomliga. Och med mer regn i prognosen, ser läget ut att ytterligare försämras.

– Våra team finns på plats för att stödja drabbade byar och samhällen. Eftersom det finns risk för ytterligare rundor av regn och stormar förbereder vi för det. Vi stödjer det lokala räddningsarbetet i nära samarbete med drabbade och lokala partnerorganisationer, säger Amade Suca, landschef för ActionAid Moçambique, och fortsätter:

– Vi fokuserar våra hjälpinsatser för att säkra en trygg miljö för kvinnor och barn, som alltid drabbas hårdast av katastrofer som dessa. Viktigt är att barnen kan gå tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Personal från ActionAid besöker nu familjer i de områden där organisationen arbetar med fadderbarn, för att se om och i så fall hur de påverkas.

ActionAid fortsätter att övervaka situationen i hela landet och är redo att växla upp insatserna i linje med behoven hos de drabbade. I katastrofarbetet har ActionAid ett nära samarbete med Moçambiques regerings katastrof- och riskförvaltningskommittéer i planeringen av återuppbyggnadsarbetet.

Foto: Magnus Aronson

vapenhandelsavtal 

Ärkebiskopen skriver till utrikesministern

I ett brev till utrikesminister Carl Bildt, och tre andra ministrar, betonar ärkebiskop Anders Wejryd vikten av ett starkt globalt vapenhandelsavtal med brett humanitärt fokus. Han lyfter i brevet några aspekter som Svenska kyrkan förväntar sig att Sveriges representanter bidrar med inför FN-förhandlingarna i juli 2012.

  Svenska kyrkan:  Ärkebiskopens brev är riktat till utrikesminister Carl Bildt, handelsminister Ewa Björling, biståndsminister Gunilla Carlsson samt försvarsminister Sten Tolgfors, och lyfter aspekter som Svenska kyrkan anser bör inkluderas i ett starkt globalt vapenhandelsavtal:

a) mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som kriterier för om vapenöverföringar ska genomföras
b)
 alla typer av vapen, inklusive små och lätta vapen, ammunition och komponenter
c)
 vapenöverföringar ska ej genomföras om det finns risk att en hållbar utveckling påverkas negativt
d)
 vapenöverföringar ska ej genomföras om det finns risk att genusbaserat våld underbyggs
e)
 stöd till människor som fallit offer för väpnade konflikter

Genom Kyrkornas Världsråd deltar Svenska kyrkan i en ekumenisk kampanj med målet att få till stånd ett bärkraftigt vapenhandelsavtal och begränsa de negativa effekterna av vapenvåld i världen. Inför FN:s fjärde och sista förberedelsemöte, som äger rum den 13-17 februari i New York, uppvaktar KV:s medlemskyrkor sina länders regeringar genom att skriva ett brev. Ärkebiskopens brev är en del i den kampanjen och bifogas i sin helhet.

Bakgrund
Kyrkornas Världsråds påverkans- och informationskampanj för att ett globalt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT), inleddes 2011. Påverkansarbetet koordineras av Kyrkornas Världsråds kontor i Genève och New York, och i november bildades en internationell arbetsgrupp där Svenska kyrkan finns med.

I september 2011 ställde sig Svenska kyrkans biskopar enigt bakom en multireligiös deklaration till stöd för vapenhandelsavtalet

Greenpeace 

Tillsätt en avvecklingskommission för Ringhals!

Stoppa Ringhals och tillsätt en avvecklingskommission!  I Uppdrag Granskning framkom nya, graverande uppgifter om den bristande säkerheten på svenska kärnkraftverk. Mot bakgrund av dessa uppgifter, samt tidigare dokumenterade säkerhetsbrister på svenska kärnkraftverk, kräver Greenpeace nu att en avvecklingskommission för de svenska kärnkraftverken tillsätts. Dessutom förnyar Greenpeace sin polisanmälan mot Ringhals AB.

  Anna Havula: – Avvecklingskommissionen ska ha som uppgift att göra en snabb utredning om hur Sverige kan avveckla de svenska kärnkraftverken, som inte förmår att upprätthålla en godtagbar säkerhetsnivå. Den bristfälliga säkerheten utgör ett omedelbart hot för de människor som bor i närheten, i Ringhals fall rör det sig om 100 000 personer, säger Martina Krüger, energipolitiskt ansvarig för Greenpeace.

– Eftersom svenska myndigheter uppenbarligen inte klarar av att hantera säkerhetstillsynen kräver vi nu att utländsk expertis tas in för en oberoende revision av alla svenska kärnkraftverk. Under tiden måste de reaktorer på Ringhals som fortfarande är i drift stoppas då säkerhetsläget där är allt för allvarligt för att de ska få köras, säger Martina Krüger.

– Det är mindre än ett år sedan kärnkraftskatastrofen i Japan inträffade. Under året har en rad länder, däribland Tyskland, Schweiz, Italien och Belgien, fattat beslut om en avveckling av kärnkraften. Det är dags att svenska politiker tar ansvar och påbörjar omställningen till ett säkert och hållbart energisystem, säger Martina Krüger.

Den 26 september 2011 polisanmälde Greenpeace Ringhals AB med anledning av att bolaget dröjt för länge med att vidta tillräckliga åtgärder för att kvalitetssäkra säkerheten, vilket enligt Greenpeace kan betraktas som grov oaktsamhet i lagens mening. Enligt de uppgifter polisen gett till Greenpeace lades förundersökningen ned då Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansåg att de hade ensamrätt att polisanmäla kärnkraftsägarna.

– Vi väljer nu att förnya vår polisanmälan mot Ringhals AB. Nya, allvarliga uppgifter har framkommit om de underlåtelser och försummelser som förelegat. Dessa kan vara straffbara enligt bestämmelserna i lagen om kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftsverksamheten på Ringhals har så allvarliga brister att reglerna i brottsbalken om allmänfarliga brott bör tas med i bedömningen, avslutar Martina Krüger.

Läs mer!

KYRKANS TIDNING 

Kristna, judar och muslimer i samförstånd

Agora Malmö är namnet på en ny förening i Malmö som startats av kristna, judiska och muslimska representanter med syftet att öka tolerans och förståelse. Arbetet kommer bland annat att drivas genom en interreligiös tv-kanal på nätet.

  Martin Larsson/ Kyrkans tidning: –Vi tror att religionen kan mobilisera människor och bli en konstruktiv kraft i utvecklingen, säger Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling, som tillsammans med Frank Kelber från judiska församlingen och Bejzat Becirov från Islamic Center Malmö står bakom initiativet.

– Agora Malmö är frukten av flera års samarbete över religionsgränserna i Malmö, säger Ann Aldén. 

Det här är ett sätt att ytterligare formalisera det arbetet och hitta vägar till konkret handling. Arbetet ska bland annat drivas via en webb-tv-kanal som ska jobba professionellt journalistiskt med reportage och debatter kring utvecklingen i staden. 

Chefredaktör för kanalen blir Lena Friblick, med en bakgrund som programledare och producent på Sveriges Radio och TV4. 

Kanalen ska spegla "glädje och bekymmer, vardag och fest", säger Lena Friblick. Tanken är att det är samtalet, kommunikationen som är bärande i det interreligiösa arbetet. När man ser varandra, lär känna varandra, skrattar tillsammans, då ändras också attityder.

Målsättningen är att tv-kanalen ska kunna starta i samband med Malmöfestivalen i augusti.
Vid sidan av tv-produktionen kommer Agora Malmö också att samarbeta med skolor och andra institutioner.

Läs mer!

UGANDA

Hbt-fientligt lagförslag måste stoppas

I Ugandas parlament lanserades i dag återigen det lagförslag om homosexualitet som enligt Amnesty International är ett grovt angrepp på de mänskliga rättigheterna och som måste avslås. Lagförslaget innebär att homosexuella i Uganda kan dömas till dödsstraff för "grov homosexualitet", en definition som omfattar sexuell samvaro i samförstånd mellan personer av samma kön.

  Emma Hernborg/ Amnesty:  – Det är alarmerande och en besvikelse att Ugandas parlament återigen överväger detta hbt-fientliga lagförslag, säger Michelle Kagari, biträdande chef för Amnestys Afrikaavdelning.

– Om lagen röstas igenom innebär det ett allvarligt angrepp på de mänskliga rättigheterna för alla ugandier, oavsett deras sexuella läggning eller könsidentitet, säger Michelle Kagari.

Lagförslaget innebär en drastisk skärpning av Ugandas nuvarande förbud mot samkönade sexuella relationer. Syftet med lagen är att kriminalisera "främjande" av homosexualitet och kan i vissa fall användas för att tvinga personer till hiv-test. Lagförslaget gör det möjligt att döma personer som ingått samkönade äktenskap till livstids fängelse. Det kommer även att bli brottsligt att inte inom 24 timmar rapportera lagöverträdelser till myndigheterna, något som avsevärt skulle försvåra arbetet för människorättsförsvarare i Uganda.

SKROTA LAGFÖRSLAGET

När lagförslaget på nytt lades fram i parlamentet informerade talmannen kammaren om att lagförslaget denna gång inte behöver behandlas av utskottet (the Legal and Parliamentary Affairs Committee). Amnesty befarar därför att den nya lagen kan komma att träda i kraft inom kort.

– Detta förskräckliga lagförslag skulle inte bara bryta mot ugandiers rätt till liv, icke-diskriminering, likhet inför lagen och till privatliv, utan skulle sanktionera hat, våld och förföljelse av en grupp människor baserat endast på vem de älskar, sa Michelle Kagari.

Såväl ugandiska som internationella människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, har upprepade gånger krävt att lagförslaget ska skrotas sedan det presenterades i oktober 2009.

– Vi uppmanar det ugandiska parlamentet att förkasta lagförslaget i sin helhet. Allt annat vore att skriva in hat i lagen, säger Michelle Kagari.

Läs mer!

ISRAEL – PALESTINA

Stoppa tvångsförflyttning av beduiner

Amnesty International uppmanar den israeliske försvarsministern, Ehud Barak, att omedelbart stoppa den militära planen av tvångsförflytta omkring 2 300 beduiner från Västbanken till ett område intill Jerusalems kommunala soptipp.

  Elisabeth Löfgren:  Enligt planen ska beduinerna drivas ut och 20 beduinbyar ska jämnas med marken för att ge plats för nya israeliska bosättningar. I förra veckan gav de israeliska myndigheterna muntliga löften om att rivningen av ett av beduinsamhällena, Khan al- Ahmar, inte skulle genomföras men detta löfte räcker inte anser Amnesty.

– Tusentals beduiner lever i några av de mest utsatta samhällena på Västbanken och de står nu inför hotet att deras hem och försörjningsmöjligheter kommer att förstöras enligt Israels militära plan. Många är registrerade som flyktingar och har tvingats på flykt många gånger sedan 1948, säger Ann Harrison, biträdande chef för Amnestys Internationals Mellanösternavdelning.

300 METER FRÅN SOPTIPPEN

I juli 2011 informerade Israel FN om sin plan att vräka 2 300 invånare i 20 beduinbyar och förflytta dem till ett område 300 meter från Jerusalems kommunala soptipp. Beduinbyarna ligger nära de illegala bosättningarna i Ma'ale Adumin, som finns med i planerna på en ytterligare utbyggnad av bosättningar. 

Den israeliska militären hävdar att beduinernas bostäder, i område C på den ockuperade Västbanken, är byggda utan tillstånd. Men att få byggtillstånd är i princip omöjligt för palestinier i detta område. 

Den israeliska militären har inte konsulterat de boende angående förflyttningen, Representanter för beduinerna har berättat för Amnesty att det skulle vara omöjligt för dem att leva sitt traditionella liv om de flyttas i närheten av soptippen. I slutet av 1990-talet tvångsförflyttade Israel flera beduinfamiljer till ett område 150 meter från soptippen. Det resulterade i att de tvingades göra sig av med sin boskap eftersom det inte fanns några betesmarker och många är nu arbetslösa. 

Enligt de israeliska miljödepartementet dumpas 1 100 ton avfall varje dag på soptippen. Myndigheterna anser att såväl luften som marken och möjligen också vattnet är kraftigt förorenat. Representanter för regeringen försvarar beslutet att förflytta beduinerna med att de nu kommer att få tillgång till el och vatten, men ger ingen förklaring till varför detta inte går att ombesörja i de områden där beduinerna nu lever när de israeliska bosättarna som bor intill har tillgång till den servicen. 

Bakgrund

Byggandet av illegala israeliska bosättningar ökade med 20 procent under 2011. Under samma år tvångsvräktes nästan 1 100 palestinier från Västbanken, en 80-procentig ökning jämfört med 2010.

Amnesty har nu inlett en kampanj med en uppmaning till Israel att stopp tvångsvräkningarna.

Läs mer!

 

SJ:s nya snabbtåg X3000

Götalandsbanan

Positiv framtid för järnvägen

En samstämd expertis och ett omfattande regionalpolitiskt strävande för en kvalitativ upprustning av Sveriges järnvägar står emot finansminister Anders Borgs ensidiga motstånd av exempelvis Götalandsbanan. Borg är den politiker som stått i vägen för en ändamålsenlig järnvägsförnyelse. Finansministern har i stället prioriterat resurserna till motorvägsutvecklingen med en bisarr överkapacitet.

  Paul Lindberg: Alla referensinstanser tycks vara eniga om att järnvägsutvecklingen ska prioriteras, som framtida transportsystem för industri- och persontrafik. När det gäller projektet Götalandsbanan, så har samtliga berörda regioner för projektet varit eniga om att det finns realistiska och sakliga grunder för en högkvalitativ järnvägsutveckling, vilket kan länkas med det övriga europeiska järnvägssystemet. Projektets kvalitativa motivation är i huvudsak: behovet av en högeffektiv transportkapacitet, med miljöanpassade funktioner.

Götalandsbanan kan leva upp till ovanstående premisser. Finansministerns kritik har däremot gällt kostnaderna för detta projekt och därför sagt nej. Han hänvisar därför transporterna till alla motorvägar som byggts under hans ekonomiska ledning.

Den massiva majoriteten som vill utveckla järnvägen får säkert sin vilja igenom, och finansministern bör backa.

HÖGHASTIGHETS- ELLER EKONOMIJÄRNVÄG?

Götalandsbanan är ett höghastighetsprojekt, med dyra initialkostnader, men som kommer att kunna bära sina kostnader, enligt en ny utredning (2012, 2 feb. TTP-projektet) – ett samarbete mellan Trafikverket, JIBS, Tillväxtverket, Regionförbundet i Jönköpings Län, Sjuhärads Kommunalförbund samt Regionförbundet Östsam. 

Utredningen visar att järnvägsutvecklingen gott och väl täcker sina kostnader, och därutöver med stora spinoffeffekter av ökad sysselsättning i regionerna kring utbyggnaden. Nackdelen med detta projekt är att det inte kan bli klart förrän tidigast 2025-2030.

Det som talar för en allmän järnvägsutbyggnad är att det bli betydligt billigare än motorvägsbyggande av motsvarande omfattning. Och att det framförallt motsvarar kraven på en hållbar miljöanpassning. På dessa frågor har finansministern haft fel.

I stället för Götalandsbanan finns även lågprisalternativet, som gäller för en kvalitativ utbyggnad av hela den befintliga stambanan. Det handlar då om tvåspårig och utrakad bana, med tillhörande tredjespårstationer för effektiva omkörningssträckor för snabbtåg och godståg. Detta alternativ skulle kunna bli klart betydligt snabbare, vilket har stor betydelse eftersom det finns ett uppdämt behov av en effektivare järnväg. Lågprisalternativet har också ett grundläggande demokratiperspektiv, vilket borde kunna göra utbyggnaden till en folkets järnväg som alla har råd att använda sig av. SJ:s nya snabbtåg X3000 är anpassade för den befintliga järnvägen. Fördelarna med dessa tåg är den högre kvaliteten för stränga väderleksförhållanden, och att de kan stanna och starta snabbare än tidigare.

SNABB, SNABBARE OCH ÄNNU SNABBARE…

De som eftersträvar höghastighetståg, jämför säkert hastigheten mellan flyg och tåg. Men det är knappast relevant, eftersom inrikesresandet med flyg eller tåg går ungefär lika fort. Resan till flygplatserna tar ut flygplanets snabbhet. De båda tågalternativen – höghastighetsprojektet och uppgraderingen av den befintliga stambannan – kommer att bli betydligt snabbare än flyget, så som de föreslagna projekten ser ut. 

Frågan är emellertid om tågen verkligen behöver gå så mycket fortare? Mycket talar för att vi måste besinna oss och tänka i nya banor. Vi borde kunna se att den nuvarande livsstilen måste ersättas av en mer mänsklig och hållbar livsstil, där hastigheten inte gör oss blinda. Låt i stället eftertänksamheten få ta plats, för utvecklingen av en ny tidsanda som inte grundar sig enbart på materialism och irrationell snubblande snabbhet.

 

 

Kjell Bergkvist (i mitten) i rollen som VD i filmen Flimmer. Foto: Göteborgs Filmfestival

SVENSKA KYRKANS FILMPRIS 2012

Filmpriset till komedin Flimmer

Svenska kyrkans filmpris 2012 har delats ut till komedin Flimmer. Priset på 50 000 kr överlämnades av Lars Eckerdal, tidigare biskop i Göteborg, vid Dragon Awards-galan under Göteborgs Filmfestival.

  Flimmer är regissören Patrik Eklunds debut, en varm komedi om livet på ett telekomföretag i utförsbacke. Den visar att det är i hjälplösheten som människans mänsklighet framträder som allra tydligast. Kjell Bergqvist spelar rollen som motvillig VD i filmen som skildrar den lilla människans kamp mot klimathot, tillväxtkrav, barnlöshet och spindelfobi.

Juryns motivering till priset är: ”Med värme och finurlighet skildrar Flimmer den mänskliga komedin. När mörkret blir som djupast är befrielsen nära!” Det är första gången sedan 2004 (Fyra nyanser av brunt) som en komedi får priset.

Svenska kyrkans filmpris delas årligen ut till en svensk långfilm som har premiär under festivalen. Filmen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och synliggöra bland annat existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck. Filmerna nomineras av Göteborgs Filmfestival.

Årets filmprisjury bestod av: Mikael Ringlander, ordförande, präst och projektledare för Kultursamverkan, Göteborg; Ola Sigurdsson, professor i systematisk teologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för Kultur och hälsa; Helle Sihm, skådespelare, filmkritiker och fast ledamot i juryn för danska kyrkans Gabrielpris, och Mikael Larsson, handläggare för kulturfrågor på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala och kontaktperson för Svenska kyrkans filmpris.

KORTARE ARBETSTID

Rikare liv genom arbetsdelning                                        

Miljöpartiet vill införa kortare arbetstid. Det kan ge arbete åt alla genom arbetsdelning, och gagnar de arbetslösa ungdomarna, klimatet och miljön. Arbetsdelning ger också möjligheter till ett rikare liv, det uttalar de båda kommunalråden i Göteborg, miljöpartisterna Kia Andreasson och Thomas Martinsson.

  I Naturvårdsverkets rapport ”Klimatomställningen och det goda livet” har forskare sammanställt studier om arbetstid och klimatomställning. Där framgår att viktiga faktorer för ett lyckligt liv, genom sociala relationer och meningsfull fritid beror av tillgången på fritid. Minskad arbetstid kan ge individer ett bättre liv och skapa ett mer socialt hållbart samhälle med mer tid för relationer och ideellt engagemang.

Studier visar att många önskar mer ledig tid, framförallt för att de upplever att de inte hinner med allt som ska göras. Människor vill ha mer tid för socialt umgänge och främst mer tid för barn och barnbarn.

tidspress eller ”tidsrikedom”

Annan forskning visar att människor som upplever att de har ”tidsrikedom”, i motsats till ett liv i tidspress, är mindre ängsliga och oroade, de får mer intima nära relationer samt mer tid för fysiska aktiviteter och personlig utveckling. Kortare arbetstid för de som stressar mest kan då betyda förbättrad hälsa för individen och bättre förutsättningar att på sikt klara sitt jobb.

Forskning visar också att arbetstidsförkortning sannolikt ger en lägre energiförbrukning i samhället. Det finns begränsad forskning om hur en arbetstidsförkortning minskar växthusgasutsläppen men den pekar på en lägre miljöbelastning.

Ett försök med kortare arbetstid på 17 offentliga arbetsplatser visade också att männen ökade sitt hemarbete mer än kvinnorna och kvinnornas fritid ökade mer än männens.

dela på arbetsuppgifterna

Om arbetstiden successivt sänks kommer en del av den frigjorda arbetstiden att behöva besättas. Främst arbetslösa ungdomar kan få arbete genom att vi i praktiken delar på arbetsuppgifterna. Att dela på jobben är viktigt eftersom mängden lönearbete per medborgare sjunkit stadigt i Västeuropa.

En successiv förkortning av arbetstiden bör växlas mot en del av kommande reallöneökningar. Finansiering sker också genom minskade kostnader för arbetslösa och sjukskrivna för stress. En något lägre konsumtion ger också minskade kostnader för miljö- och klimatåtgärder.

AMNESTY – SYRIEN

Rysslands och Kinas veto mot FN:s resolution 

Rysslands och Kinas beslut att lägga in sitt veto mot det urvattnade förslaget till FN:s resolution om Syrien, dagen efter den syriska arméns blodiga attack mot bostadsområden i Homs, är ett chockerande svek mot folket i Syrien, säger Amnesty International.

  Emma Hernborg: – Det är en helt oansvarig användning av vetorätten från Rysslands och Kinas sida, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. 

– Det är häpnadsväckande att de blockerar det som redan var ett mycket svagt utkast till resolution. Efter en natt då hela världen såg folket i Homs lida är dessa länders agerande särskilt upprörande, säger Salil Shetty.

Förutom ett uttalande i augusti 2011, då man fördömde brott mot mänskliga rättigheter, har säkerhetsrådet inte reagerat på krisen i Syrien sedan upproret började i mars 2011.

Emma Hernborg, Communication Officer, Amnesty International

PhotoDisc

Israel-Palestinakonflikten

Oförsonligt ställningskrig

På 47-årsdagen av Fatah-partiets bildande hölls ett minnestal på ett massmöte den 9 januari i år av stormuftin Muhammad Hussein. I sitt tal citerar han Muhammad: ”Uppståndelsen kommer inte att inträffa förrän ni kämpar mot judarna. Juden kommer att gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer då att ropa, ”O du muslim, O du Allahs tjänare, det står en jude gömd bakom mig, kom och döda honom!” Detta enligt Paul Widén, som citerats av Svensk Israel-Informations (SII).

  Paul Lindberg: Om detta uttalats av stormuftin så är det anmärkningsvärt, och ett allvarligt svek mot den palestinska sakens intressen. Och det är ett allvarligt angrepp mot judar i allmänhet. Ja, det är ett angrepp mot all dem som söker dialog, fred och försoning i denna konflikt.

Palestinian Media Watch (PMW) bandade och översatte talet till engelska för att innehållet skulle kunna offentliggöras. Men viktigt är att ett sådant här gravt uttalande inte är en officiell palestinsk ståndpunkt. Vi vet att i dagarna förhandlar palestinska och israeliska politiker i försoningens tecken. Och det kan vara detta som orsakat uttalandet från stormuftin. Det finns nämligen grupper bland både israeler och palestinier som absolut inte vill ha en dialog eller försoning – de vill segra till vilket pris som helst.

Vi kan läsa ett tänkvärt stycke av den berömda författaren Gitta Sereny i boken, Albert Speer och sanningen:

”Vi som lever på 1990-talet är knappast främmande för konsekvenserna av det nationalistiska och rasistiska våldet. Vi har bevittnat dem i Främre orienten och Fjärran östern, i Afrika, i Indien och på ett för många av oss mycket smärtsamt sätt i det forna Jugoslavien. Vi vet att det inte finns något slut på intoleransen, oavsett om de som lider är judar, kurder, svarta eller vita, araber, muslimer, eller ortodoxa, protestanter eller katolska kristna, men i praktiken finns det ändå ett slut, även om det sällan varken är ärofullt eller varaktigt. Detta slut inträder inte när de inblandade människorna blir politiskt klokare, andligt renare eller känslomässigt lugnare och tolerantare utan när de stoppas av krafter som är starkare eller helt enkelt tappar farten. De glömmer de plågsamma känslor de nyligen upplevt, de fruktansvärda brott som just begåtts, och de kan bli villiga, kanske till och med angelägna om att förhandla, tillmötesgå, medla. Och denna beredvillighet att tillmötesgå tillåter dem inte bara att känna sig som, utan framställer dem plötsligt som civiliserade människor.”

Gitta Sereny (Albert Speer och sanningen, Bonniers Alba, 1997)

Ludvika

Nazister attackerade antirasister i Ludvika

Idag, lördag, hölls en lyckad manifestation mot rasism i Ludvika, som samlade cirka 200 deltagare. Efter manifestationen samlades ca 50 personer, mestadels från Ung Vänster och SSU, för att diskutera hur man kan fortsätta den antirasistiska kampen. Då attackerades mötet av nazister.

– De trängde sig in i lokalen och jag fick en flaska i huvudet och började blöda, berättar Daniel Riazat från nätverket Dalarna mot rasism. – De mordhotade mig och de andra. Vi kommer fortsätta den antirasistiska kampen, vi komer aldrig låta oss tystas.

Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg kommenterar attacken så här:

– Dessa attacker sker med jämna mellanrum mot oss som bedriver fredlig antirasistisk kamp. Hotet mot den antirasistiska rörelsen måste börja tas på allvar. Ifall inget görs förblir vår demokratiska rätt att bedriva politisk verksamhet hotad.

PhotoDisc

SVERIGE OCH GLOBALISERINGEN

Verklighetens såpbubblor

Verkligheten tränger sig på – och såpbubblorna spricker. Den globaliserade världsordningen skulle kunna ha varit en välsignelse för hela mänskligheten, men verkligheten ser annorlunda ut. Världsordningen dirigeras och ägs av Mammon och dess maktorganisationer. Under åren 2012 och 2013 kan vi räkna med att Europas kriser håller i sig, med mörka moln hängande över allting. Hur ser då ljusningens möjligheter ut?

  Paul Lindberg: Regeringen Borg och Reinfeldt, med sina stödpartier, har gjort sig stolta och storordiga över att ha skapat världens stabilaste nationalekonomi. Denna självgodhet och konstgjorda stolthet ser mer ut som en medveten Potemkin-propaganda. Men i grunden liknar det mest ett svek mot alla dem som är samhällsbehövande. Den svenska regeringen är på något sätt unik med sin uttalade "balansering" av samhällsekonomin. Sanningen ligger närmare en hopplöst obalanserad nationalekonomi. Och orättvisorna väger mycket tungt för samhällets behövande människor – de i den svaga ställningen utan inflytande. 

Regeringen har spelat ut de som har det bra och fått det bättre, mot de som inte haft det bra och fått det sämre. Den balansgången är ett ovedersägligt faktum. Det omoraliska ligger i att de rika fick ta för sig på de numera fattigas bekostnad. Och märkvärdigt nog, så har den så kallade oppositionen under sådana omständigheter hitintill legat på latsidan, i stället för att konfrontera den regering som klår upp de svagaste i samhället. Troligtvis är en majoritet av svenska folket innerst inne emot orättvisor av ovanstående slag.

SPELBEROENDETS TILLVÄXT

De flesta bank- och nationalekonomer och omvärldsanalytiker är ganska eniga om att eurozonen inte kommer att visa på någon tillnyktring, eller någon BNP-tillväxt under 2012. Medan regeringen däremot hoppas att Sverige ska få någon procent i tillväxt – det skulle visa att regeringen, enligt dem själva, är bättre än alla andra länder. Detta är ju nonsens i kubik. I själva verket tycks regeringen kalla minskningen av samhällskostnaderna som tillväxt. Och regeringens kostnadsneddragningar sker för närvarande enbart från den behövande kategorin i detta lyckligt lottade land. 

Lyckan ler mot dem som inte behöver vara med att betala de gemensamma kostnaderna. En ansvarsfull regering borde i stället ta ansvar för de behövande, som en moralisk pliktskyldighet. 

Regeringen fortsätter i stället smygvägen och säljer ut svenska folkets gemensamma tillgångar, och räknar även detta som tillväxt i ekonomin. Om "tillväxt" ska ske på bekostnad av de behövande, så är det höjden av egoistisk fördärvlighet och moraliskt civilisationsfall.

Sveriges nationalekonomi och landets inkomster stödjer sig på ett alltför ensidigt exportberoende – ett av världens mest exportberoende länder. Det är ett oroande och farligt casinospel under tider med ekonomiska nedgångar, så som i dag med allt fler turbulenser i världsekonomin. Så länge den globaliserade världsekonomin lyder under börsspekulanternas spelberoende så ökar riskerna för en ekonomisk världsdepression. Exporten är naturligtvis positivt, men inriktningen mot ett mindre exportberoende för en stabilare nationalekonomi, borde vara en naturligare framtidsmöjlighet.

Den utmärkande beskrivningen av världsekonomin av i dag är att det handlar om en global hasardekonomi, med börserna som spelcasinon. Och med den nyliberala realiteten av idag är riskerna för ekonomiska kriser värre än någonsin.

i stället FÖR SPEL OCH DOBBEL

Demokrati och rättvisa kan bli den utlösande faktorn till en förändrad samhällsordning för en kvalitativ ökning för en gemenskapens samhällsekonomi. Det vill säga: ett sunt och ansvarsfullt näringsliv friställt från spekulationskapitalism, men med friheten av ett egetägande för bästa kreativa utveckling. Det krävs även en kraftfull avkapitalisering och förnyelseutveckling av den gemensamma sektorn. Det krävs också en kvalitativ utveckling och slagkraftigare riksrevision för att motverka tidsandans kärlek för korruption och fiffel. 

Inom de gemensamma sektorernas kvalitetsutveckling kan underbemannade och underutvecklade samhällstjänster ge den personal som saknas i dag. Det kan gälla flera hundratusentals av arbetstillfällen. Samhällskostnaderna måste betalas efter progressiv bärkraft, genom omfördelningen av bland annat samhällstjänster, som istället för ökade avgifter av sociala tjänster läggs på progressiva avgifter på exempelvis stora bilar med hög bensinåtgång i storstadsregioner. Principen som måste gälla är betalning efter förmåga.

Det finns inte längre någon anledning att söka upprätthålla en spekulativ kapitalism som upprätthålls av Mammons etablissemang. Förskingringen av den nödvändiga samhällsgemenskapen, borde i stället kunna kvalitetsutvecklas så att samhället blir gällande för alla människor. 

PARTILEDARAVSÄTTNINGEN

Håkan Juholts väg mot Golgata

Olof Palme och Anna Lind mördades, och så har vi massakern i Norge. Socialdemokrater runt om i världen har ofta fått bära ett tungt martyrskap. Det har varit diktaturer som inte tålt demokrati, fria fackföreningsrörelser eller socialdemokratiska partier. Men aldrig tidigare har en socialdemokratisk partiledare blivit så illa behandlad av sina egna partikamrater, så som partiledaren Håkan Juholt utsatts för. Han gavs inte en chans att ena partiet. Mörkrets furstar såg till att det skulle misslyckas. De tillsammans med Socialdemokratins kontrahenter anstiftade ett omfattande mediedrev, som vi aldrig sett tidigare i vårt land. 

  Paul Lindberg: "Nu måste vi ena partiet", säger de som till vilket pris som helst jagade bort Håkan Juholt. Varför ville de krascha honom? Var han dålig, eller gjorde han för många tabbar och blunder? Knappast – inte mer än andra politiker! Håkan Juholt visade under sin korta tid som partiledare att han exemplariskt hade både hjärta och hjärna. För honom tycktes hjärtat bulta extra för rättvisefrågorna, det märktes tydligt i tv-debatterna. Juholt hade säkert kunnat bli en framstående partiledare, om han hade fått en ärlig chans. Istället krossades han på ett barbariskt och ociviliserat sätt, liknande vendetta och diktaturfasoner. 

STAGNATION OCH FÖRLAMANDE INAKTIVITET

Socialdemokraterna har under decennier fått känna av växande stagnation och brist på offensivt agerande, främst i rättvisefrågorna – vilket människor i allmänhet också märkt av. 

Tidigare S-ledningar svängde istället över i riktning mot den allt mer växande medelklassen, men vindkantrade och hamnade för långt ut till höger i ivrandet att besegra Moderaterna. Och M gjorde då ett krumsprång och tog sig epitetet "Arbetarpartiet" – i en beprövad korporativ anda. Och framgångarna infann sig hos M.

Medan M växte och utnyttjade marknadspropagandans hela mediala maskineri, kunde svart förvandlas till vitt. S kom i bakvattnet och fastnade i trevandet efter trovärdighet av att de var det nya medelklassens parti. Men den ivern var så stor att de istället bevisade att de blev mer än ett medelklasspart – de blev ett riktigt högerparti. "Det är inte fel att bli miljonär" uttryckte en del S-ledare, som antagligen representerade den förmögna S-aristokratin. Förbluffande i SAP:s partihistoria. 

Och här har vi poängen med Håkan Juholts väg mot Golgata – Juholt var inte någon högerman eller miljonär. Han försökte direkt med en inledande rättviseoffensiv mot högerns etablissemang. Han tycks ha insett betydelsen av en kvalificerad ideologi och med ett nytt handlingsprogram, som partiet skulle kunna ha enats kring.

Om Mona Sahlin haft besvärligt med att hålla ihop olika viljor, och med dessa viljor försökt skapa ett enhetligt parti, så blev det för Juholt rena helvetet – uppenbarligen. Kring demokrati- och rättvisefrågorna skulle ideologin kunnat vara den enande faktorn. 

Men, partiledaren Juholt fick aldrig den chansen. Han bekämpades av den egna partihögern. Och detta trots hans duglighet och framgångar i tv-debatter och i olika intervjuer, vilket kom fram under hans korta resa. 

I hans eget parti kan vi alltså hitta orsakerna till att partiet hamnat i ett fritt fall. Och Juholt hade verkligen en genuin lösning mot detta dilemma, och därtil en stor portion av energi och ambition. 

Oppositionspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartierna har däremot hittat sig själva – med klara och tydliga ideologiska program. SAP fastnade med Edward Bernsteins teser om "Partiet allt – målet intet". 

Håkan Juholts beslut att inte längre stå till partiets förfogande kan trots allt ha varit rätt beslut. Socialdemokrater råkar ofta illa ut runt om i världen. Herrarna, det vill säga slotts- och herrgårdspolitikerna, eller partiadeln, har inte kunnat tåla annat maktinnehav än sig själva, trots att partiets organisationer valt en partiledare ur folket. Risken för S-medlemmarna är att ledningen kommer att ta sina beslut ovanför deras huvuden. De politiker som sökt krossa Håkan Juholt, de som med subversiv propaganda gjorde honom icke trovärdig, kommer säkert inte att få det lätt framöver. 

Hur det ska gå för SAP vet vi ingenting om, även om det naturligt finns en undran. Miljöpartiet och nya Vänsterpartiet har tagit form och ser ut att kunna formulera alternativ till de nuvarande maktpartierna.

Judiska Församlingen i Stockholm

Officiell minnesdag över Förintelsens offer 

Torsdag 26 januari 2012 · kl 18.00 i Stockholms Stora Synagoga i närvaro av Deras Kungliga Majestäter Konungen och Drottningen. Årets officiella minnesceremoni uppmärksammar Raoul Wallenberg (1912-). Tal av Olle Wästberg, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012. 

  Tilldelning av Hedersdiplom till f.d. statsminister Göran Persson på uppdrag av Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige.
Tal av Tobias Rawet f.d. ordförande, Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige.
Maurice Ravel’s
»Kaddish« framförs av sopranen Barbara Hendricks.

Obligatorisk föranmälan sker till Judiska församlingen i Stockholm. E-post: 26jan@jfst.se eller telefon: 08-08 587 858 08. För att underlätta säkerhetskontrollen på plats ber vi Dig uppvisa legitimation eller JF medlemskort. Pga. säkerhetsskäl kommer Wahrendorffsgatan att vara avspärrad under evenemanget. Insläpp av gäster kommer ENDAST att tillåtas från Berzelii Park. Tack för visad förståelse. SVT kommer att direktsända hela minnesceremonin i Stockholms Stora Synagoga.

Svenska Freds

Kommande konflikter i världen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen lanserar en Early Warning-rapport med exempel på potentiella eskalerande konflikter i världen under 2012. Det har ofta och länge talats om behovet av att tidigt varna för konflikter som är på väg att utvecklas till väpnade strider. Men alltför ofta handlar den politiska diskussionen och medierapporteringen om konflikter som redan brutit ut till krig. 

  Det behöver utvecklas en kultur i debatten av Early Warning och behovet av konfliktförebyggande insatser. Det säger Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Oändligt mycket mer resurser läggs på militära upprustningar och vapenhandeln än på konfliktförebyggande insatser, liksom betydligt större krafter på insatser i samband med krigens utbrott samt efter att krigen har avslutats. 

Även om det fortfarande talas vackert och engagerat om Early Warning och förebyggande insatser läggs det alltså för lite resurser på att förverkliga en sådan strukturell omvandling av den internationella krishanteringen.

Vi anser att det behövs en ny stark politisk signal för fredlig konflikthantering, att en specifik handlingsplan tas fram och att ett institut etableras för Early Warning. Vi önskar att media också rapporterar mer utifrån ett Early Warning-perspektiv samt mer om positiva exempel på fredsinitiativ. 

Civila samhället bör också engagera sig och opinionsbilda mer i förväg, liksom ses som en resurs där deras lokala nätverk bör utnyttjas bättre, säger Christoffer Burnett-Cargill.

För att läsa mer om vilka konflikter som vi varnar för under 2012, ladda ner rapporten som Svenska Freds lanserar på ett seminarium tillsammans med Utrikespolitiska institutet idag.

Early Warning-Rapporten

DURBAN

Grundat för en global klimatreglering

FN:s klimatmöte i Durban enades kring en realistisk färdriktning för jordens klimatreglering. Även om uppgörelsen i Durban får anses som blygsam och otillräcklig, så har äntligen kampen mot den globala uppvärmningen på allvar satts igång. Förutom globala överenskommelser måste stora förändringarna ske i alla de länder som har resurser och kraft att föregå med den goda politikens exempel.

  Paul Lindberg: Miljöminister Lena Ek (C) har visat stort engagemang och klargjort tydliga vägar för den fortsatta färden mot ett hållbarare klimatförhållande för vår planet. Den tidigare globala Kyotoöverenskommelsen blir kvar under ytterligare en period. Om fyra år ska ytterligare en global överenskommelse ratificeras som ska bli gällande för alla världens stora utsläppsländer.

Fram till dess att reellt avgörande överenskommelser kommer till stånd har varje nation sitt ansvar, för att gå till verket och göra allt för att stoppa den globala uppvärmningen. Vi är faktiskt inne på sista varvet, enligt världens främsta forskare. Om vi inte agerar nu så finns det ingen mer tid till förfogande.

Lena Ek (C) har under sin korta tid som miljöminister gjort uttalanden som andas hoppfullhet. Bland annat har hon gett uttryck för att länder med ansvarskänsla och resurser bör kunna samarbeta och ta föredömliga initiativ utöver FN:s klimatöverenskommelser. Det skulle kunna öka trycket för ett snabbare agerande och engagemang för påverkan av andra länder, och för det allmänna miljömedvetandet.  

Enligt Lena Ek gäller det att öka trycket för en uthålligare omställning för en nödvändig miljöanpassning, som inte ska kunna ge upphov till en global uppvärmning.

Fyra procent i stället för två

Klimatforskningen kom fram till att klimatmålen för att kunna rädda planeten inte får öka med mer än 0-1 grad, ifall den globala uppvärmningen ska kunna hejdas. Världsordningens politiker ansåg att det räckte med 2 grader. Och resultatet vid klimatförhandlingarna i Durban kom inte längre än till 4 grader. Det säger något om oviljan bland världens maktmänniskor.

EU har faktiskt agerat hyggligt på klimatmötet i Durban. Det gällde åtaganden för utsatta ö-nationer och länder med låga kustområden. Många av dessa länder tillhör jordens fattigaste folk.

Under lång tid framöver kommer utsläppen av gaser och partiklar att öka, och detta på grund av den nuvarande globala industriella tillväxten, som slår alla tidigare rekord. Även om EU och delar av västvärlden gnäller över bristen på tillväxt, så ökar tillväxten desto värre i de så kallade BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Dessa länder har den största industritillväxt i jordens historia. Av dessa länder tycks Kina ta det allra största ansvar för miljötänkandet. Kina har stora naturtillgångar av kol som ger deras industriella framgångar den energi de behöver. 

Samtidigt är det Kina som numera levererar de stora energialternativen, som framöver kan komma att täcka hela världens behov av energi, enligt dem själva. Kina levererar idag ljusceller och vertikalturbiner som kan placeras på alla hustak runt om i både städer och landsbygden. Vertikalturbinerna har redan blivit succé runt om i världen – i både Japan och USA. Dessa turbiner har miljösäkrats för att skydda fåglar och fladdermöss. 

Den rika världens ansvar måste dock komma att förlita på en lagstiftning för en teknologisk och omfattande energihushållning. En sådan utveckling är redan idag möjlig och skulle sannolikt kunna halvera energislöseriet i den rika världen.

FÖRBIFART STOCKHOLM – EN YNKEDOM!

Vad ska principen grundas på för ett motorvägsmonument som Förbifart Stockholm? Politikermakten, eller de faktiska behoven? Om en sund parlamentarism ska kunna vara försvarbar, måste den vara demokratisk och se till de elementära behoven för samhälle och dess invånare. Parlamentarism utan demokrati räcker inte. Att minska bilismen inom Stockholms innerstad är nödvändigt, men med Förbifart Stockholm sopas problemet under mattan. Helhetslösningen saknas och Förbifart Stockholm är ingen lösning – det är en förflyttning av problemet.

Om jorden står inför en framtida miljötragedi, så måste lösningarna i stället ske med problemet – inte flytta problemet. Förbifart Stockholm ger bilismen möjligheter för tillväxten av ökad person- och transportbefordran. Samtidigt är kollektivtrafiken helt underdimensionerad i Stockholmsregionen med dess två miljoner invånare. Om det bara gäller förbifart för att slippa trängseln i Stockholm, så finns det redan ett befintligt järnvägssystem som går förbi Stockholm. 

I riktningen Göteborg och norröver finns befintliga järnvägen via Örebro – Västerås – Uppsala, och norr upp. Och från södra Sverige finns möjligheter via Norrköping – Katrineholm – Eskilstuna – Kvicksund – Västerås och norr över. 

Den nuvarande riksjärnvägen kan effektivt förbättras genom att kurvor rakas ut, men också att flera omkörningsstationer byggs ut med sträckor av ett tredje spår, för att förhindra flaskhalsar eller möjligheterna att köra förbi stående tåg. Detta skulle bli en järnväg med större kapacitet för alla. Snabbtåg däremot, med helt nya anläggningar, är onödigt och kostsamt för ett litet land, med långa sträckor som Sverige. En omfattande kapacitetshöjning av den befintliga järnvägen kan bli en folkets lågprisjärnväg – en järnväg för alla.

I Stockholm byggs nya citybanan för pendeltåg i nord-sydlig riktning, som borde kunna ge möjlighet för bättre förbifart inom regionen. Ulla Hamilton (M) har lagt fram en trafikplan som ska minska privatbilismen med omkring 20 procent i staden. Socialdemokraterna har förslagit en hel ny tunnelbana, och Moderaterna har föreslagit en massiv utbyggnad av spårvägslinjerna. Allt detta tillsammans är utomordentligt bra för Stockholm och dess invånare, och därmed för hela landet. Men vad kostar det? Ja, det blir betydligt billigare på lång sikt än att bygga ut motorvägar, vilka har anläggningskostnader som inte alls är försvarbara i jämförelse med en omfattande kvalitativ kollektivtrafik.

De som inte tycker ovanstående förslag är bra får väl försöka lifta med någon eventuell skidåkare, om det blir någon mer snö i den globala uppvärmningens tidevarv.

RELIGIONSDIALOG

"Jesus var inte från Schleswig-Holstein"

Professor Susannah Heschels föreläsning till Krister Stendahls minne tog sin utgångspunkt i hur Jesus-gestalten framställts i tysk-judisk och kristen teologi de senaste århundradena och landade i en uppmaning att utveckla förståelse och samarbete mellan judendom, kristendom och islam.  

Helene Egnell: Årets Krister Stendahl Memorial Lecture, den tredje i ordningen, hölls inför ett hundratal åhörare på Ersta konferens den 7 november, Bland åhörarna fanns bland annat Krister Stendahls änka, Brita Stendahl och sonen John. Susannah Heschel är professor i Jewish studies vid Dartmouth college, och under detta år gästforskare vid Wissenschaftskolleg zu Berlin. 

Från jude till arier

Hon beskrev hur judiska teologer, framför allt i Tyskland, under 1800-talet intresserat sig för Jesus-gestalten, och lyft fram han judiskhet. Hur det han sade låg helt i linje med den rabbinska traditionen. De kristna teologerna däremot, gjorde allt för att framställa Jesus som så ”arisk” som möjligt. Bland annat hävdade man att det faktum att Jesus kom från Galileen betydde att han egentligen var arier. En del gick dock ännu längre, och hävdade att Jesus i själva verket var född i Schleswig-Holstein!

Detta framstår idag som skrattretande – men det var dessa teologiska strömningar som gjorde att delar av den tyska kristenheten inte kunde motstå nazismen utan stöttade Hitler. 

Inte heller svensk teologi stod utanför detta. Susannah Heschel nämnde till exempel Hugo Odeberg, professor i bibelvetenskap som stod de tyska teologerna nära och utvecklade en antijudisk teologi under 30- och 40-talet.

Universella värden

Den judiske 1800-talsteologen Abraham Geiger, som lyfte fram kontinuiteten mellan Jesus budskap och den rabbinska judendomen, skrev också i positiv anda om islam. Han fann att Koranen återberättade de bibliska historierna på samma sätt som Mishna och midrash (tolkande återberättande av bibeltexter) i judisk tradition, och hade en positiv syn på profeten Muhammed. 

Susannah Heschel menar att judarna under 1800-talet betonade judendomens universella värden – att den var ursprunget till såväl kristendom som islam. i stället för att betona det annorlunda som de gjort under tidigare århundraden.

Positiv värdering av Islam

Hon framhöll även vikten av att judar idag återupptäcker den positiva värdering av islam som bland annat Abraham Geiger gav uttryck för, och frågade sig om muslimer skulle kunna vara en ”tredje röst” som kan hjälpa till att utveckla dialogen mellan judar och kristna. Relationen mellan judar och muslimer ser annorlunda ut, och har en annan historia, än den mellan judar och kristna.

Det finns en finns dynamik i den relationen som kan tas till vara menar Susannah Heschel och avslutade med en uppmaning till förståelse och samarbete:

– Kan vi inte ha lite medkänsla med varandra? Judar, kristna, muslimer – vi har alla idag problem med hur vi ska tolka och utveckla våra traditioner – så låt oss hjälpa varandra att komma vidare!

(Från Svk:s hemsida)

Etik och moral

Allvarlig hets mot Håkan Juholt

Håkan Juholt blev lika smädad som Mona Sahlin och Olof Palme. Ett tydligt mönster kan urskiljas, som handlar om aggressiva högerkrafter vars avsikter är att förvägra Socialdemokratin att åter kunna komma till regeringsställning. Risken med sådana drev kan trissa fram stämningar så som ledde till mordet på Olof Palme.

 Paul Lindberg: Ett samhälle med legaliserat hat som propagandamedel är minst sagt inte rumsrent. Ibland vädrar dagspressen artiklar med innehåll som att ondska inte existerar, eller att hat kan vara positivt. Hur skulle hat kunna vara positivt? Ja, det positiva kan gälla dem som med hatfulla metoder driver propaganda, och framgångsrikt skördar segrar med hatmanipulation. 

Hat riktat mot dålig beteende hos människor, men ändå inte mot individen är en sak. Men hat riktat mot person i avsikt att söndra, störta och tillintetgöra tillhör civilisationens vanliga dödssynder. Fair play är däremot förutsättningen för demokrati.

Dessa dödssynder fick Juholt kännas vid, då han inte bara kritiserades utan även utsattes för en hatkampanj grundat på antagonisternas vilja att knäcka honom. Faktaunderlaget mot honom var faktiskt tunt, visade det sig. 

Några regler för ett samboende i en av Riksdagens betalda lägenhet fanns inte. Även en hel del andra riksdagsledamöter gjorde samma sak. De hade inte tänkt på att det var otillåtet – vilket det heller inte var. 

Att bo tillsammans med sin partner är annars ganska naturligt. Denna kinkiga situation slog till med extremt bombardemang i medierna, med avsikten att Juholt gjort bort sig med dunder och brak. Inte nog med det, allt vad han uttalade som förklaringar och ursäkter, manglades och utmålades i propagandan, som att han var otroligt korkad. Han pressades som fastnitad mot väggen, och hans förklaringar tillintetgjordes som ohederliga svepskäl. Alla ryktes med, även hans egna partikamrater – och det var liksom meningen. Juholt skulle misskrediteras.

När det till slut framgick att han inte gjort något olagligt, övergick anklagelserna till "det självklara moralbrottet"; eller "han borde väl själv ha förstått".

Det som i själva verket framkom var att Juholt utkrävdes ett moralansvar till något han själv aldrig  varit upphov till. Regelverket för Riksdagens betalda lägenheter kom anmärkningsvärt till dagarna efter det att Juholt stod fastklistrad mot muren med en exekutionspluton framför sig – det samlade medieuppbådet. Allt i denna sorgliga historia liknade mer en mycket avancerad och samlad konspiration i ordets sannaste mening. 

Juholt bad om ursäkt för att han låtit sin sambo bo hos honom. Nu i efterhand kan man se klart att Juholt blev utsatt för en satanisk fälla. Han blev visserligen varnad för att den betalda lägenheten bara gällde honom. Men det fanns då alltså inga regler om detta. Under loppet kring varningen och fram till när hans parti var mitt uppe i en turbulent och engagerande fråga som gällde ny partiledare, så tycks inte de mänskliga resurserna räckt till. 

Att politiker frestas att ta för sig när möjligheterna ges är väl känt bland allmänheten. Den allmänna meningen är säkert den att politiker är en samling mutkolvar. När frestelsen tar över rämnar demokratin och målet missas. Men ett avkrävande för Juholts avgång stod alltså inte i paritet med hans handlingar. Och hans belackare hade säkert önskat att han gott kunde ha gjort ett mycket värre brott för att skuldtynga Socialdemokratin så mycket som möjligt.

Ett annat anmärkningsvärt förhållande inom Juholts parti, är det faktum att en grupp av kärriärpolitiker gör sig alltmer gällande. Det är inte någon särskilt stor grupp – men mäktig. Problemet för SAP är att den gruppen drar kraftigt åt höger, och har blivit allt aggressivare. Deras inflytande är stort och de är för närvarande på krigsstigen och försöker med alla medel få bort Juholt. Dessa femtekolonnare tillsammans med övriga högerkrafter gör livet surt för den Socialdemokratiska rörelsen.

Liknande interna problem får man leta efter i svensk partihistoria. Att inte majoriteten av partiets medlemmar sluter upp mer helhjärtat och aktivare är förstås förvånande. Partiets problem inför de sista valen har varit internproblem, grundat på en intern grupphöger, som tycks vilja styra partiet mot höger.

Burma

Politiska fångar hålls i hundburar

Politiska fångar hålls i hundburar utan tillgång till vatten. De burmesiska myndigheterna måste omedelbart stoppa den dåliga behandlingen av omkring 15 politiska fångar i Inseinfängelset i Rangoon, säger Amnesty. Fångarna nekas tillgång till vatten och vissa uppges hållas i hundburar. 

 Vera Häggblom/Amnesty: Fångarna inledde en hungerstrejk den 26 oktober som protest mot att de blivit nekade den strafflindring som kriminella fångar har rätt till. Dagen därpå började fängelseledningen neka de strejkande dricksvatten, vilket kunde leda till uttorkning. Detta pågick åtminstone fram till den 2 november. Två av fångarna skickades till sjukhus den 1 november medan åtta av fångarna har hållits i celler avsedda för hundar, uppger lokala källor. 

– Att neka fångarna vatten som straff för att de deltagit i en hungerstrejk är väldigt inhumant. Dessutom kränker de burmesiska myndigheterna folkrätten genom att behandla fångarna på det här sättet. Myndigheterna måste genast ge fångarna tillgång till dricksvatten och släppa ut de åtta från hundburarna, säger Donna Guest, biträdande chef på Amnestys Asienavdelning.

Hundburarna i Inseinfängelset är omkring tre meter långa och två meter breda och de är både fönsterlösa och ljudisolerade. Dessutom saknar de oftast sanitär utrustning och har varken sängar eller mattor på golvet. De hungerstrejkande har också nekats besök och medicin, samt att motta brev från sina familjemedlemmar.

Fängelseförhållandena i Burma är ökända. Förutom att tillgången på mat, vatten och medicinsk vård är otillräcklig hålls de politiska fångarna ofta långt borta från sina familjer. Många utsätts också för tortyr och annan misshandel, som exempelvis utdragna isoleringsstraff. 

Politiska fångar i Burma åtalas ofta enligt svepande lagar som är kopplade till säkerhet eller den allmänna ordningen. Detta öppnar upp för oerhört breda tolkningsmöjligheter för myndigheterna. Även om drygt 300 politiska fångar har släppts i år hålls majoriteten av dem som har fängslats under de senaste åren fortfarande bakom galler. 

SYRIEN

Människorättsobservatörer måste ges tillträde

Amnesty International uppmanar Arabförbundet att sätta press på Syrien att tillåta oberoende människorättsobservatörer, då dödandet och gripanden fortsätter i Syrien trots en överenskommelse om att våldet ska upphöra. 

Josefine Nilsman /Amnesty: Det har rapporterats att fler än 100 människor har dödats i landet sedan Syrien, i förra veckan, meddelade att de skulle rätta sig efter handlingsplanen som de kom överens med Arabförbundet om den 30 oktober. De flesta som dödats verkar ha varit obeväpnade demonstranter och åskådare som skjutits av säkerhetsstyrkor.

– Det rapporteras dagligen om att obeväpnade demonstranter grips och dödas, vilket gör Syriens löfte till Arabförbundet till en parodi, säger Philip Luther, Amnestys tillförordnade chef för Mellanöstern och Nordafrika.

Qatar har kallat till ett krismöte på ministernivå nu på lördag gällande Syrien, för att diskutera situationen och att syriska myndigheter inte rättar sig efter handlingsplanen. Syrien gick i den med på att upphöra med "alla våldsamma handlingar, släppa alla som är frihetsberövade på grund av pågående händelser och ge tillträde till Arabförbundet och arabiska och internationella medier". 

Amnesty har skrivit till Arabförbundet för att formellt begära hjälp med att garantera tillträde för människorättsobservatörer, bland annat från Amnesty och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter.

– Arabförbundets handlingsplan är ett viktigt steg i rätt riktning och, om den följs, kan den bidra till att det obarmhärtiga och olagliga dödandet och frihetsberövanden, som vi har observerat i flera månader, upphör. Men genom Syriens sätt att motarbeta villkoren i handlingsplanen borde förbundet förstå att det inte är tillräckligt. Att garantera åtkomst för människorättsobservatörer vore ett konkret sätt för förbundet att kunna avslöja fortsatta övergrepp, säger Philip Luther.

Amnesty har även bett Arabförbundet att ansluta sig till uppmaningen att FN:s säkerhetsråd ska hänvisa Syrien till Internationella brottsmålsdomstolen, inrätta ett vapenembargo och frysa tillgångarna för president Bashar al-Assads och hans närmaste krets.

Den 5 november tillkännagav den syriska regimen att 553 fångar frigivits, "som varit inblandade i de pågående händelserna men vars händer inte var befläckade av blod". Dock fortgår gripandet av demonstranter och de som uppfattas stödja protesterna.

Det rapporteras att fler än 3 000 människor har dödats sedan i mars, många av dem i samband med demonstrationer och attacker mot bostadsområden. De omfattande attackerna mot civilbefolkningen har varit omfattande och systematiska vilket, enligt Amnesty, innebär att de kan sägas utgöra brott mot mänskligheten.

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopen kritisk till regeringen

”I den lilla grupp på fjorton länder som valde att rösta emot Palestinas medlemskap i Unesco återfanns till vår stora förvåning Sverige”, skriver Svenska kyrkans ärkebiskop och utrikeschef till statsminister Fredrik Reinfeldt.

  Redaktionen/Svk: I måndags antogs Palestina med stor majoritet som medlem av FN-organet Unesco. En stor grupp länder valde att lägga ner sin röst i väntan på avgörandet om Palestinas fullvärdiga medlemskap i FN. Sverige, däremot, anslöt sig till en minoritet som röstade emot medlemskapet.

Röstningen sänder fel signaler

Med anledning av detta har Svenska kyrkan fått ta emot många frågor om varför Sverige förefaller ha frångått sitt välkända och högt värderade stöd för palestiniers rättigheter. Därför har Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och utrikeschef Erik Lysén skrivit till statsministern med kritik mot röstningen.

• Sveriges agerande är både överraskande och olyckligt, anser Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och utrikeschef Erik Lysén som menar att det är viktigt att tydliggöra att den svenska linjen för en tvåstatslösning och ett stopp för den israeliska ockupationen ligger fast.

• Röstningen mot Unescomedlemskapet sänder i detta sammanhang tyvärr fel signaler!

STOCKHOLM

Nya Slussen – helt hysteriskt

Stockholms trafikpolitik är ett verk av blådårar. Politikerna vill tvinga fram trafiken genom stadens innerkärna, trots att kärnan är byggd för medeltida behov. En åttafilig motortrafikled ska enligt trafik- och stadsledningskontoret ersätta nuvarande Slussen. 

 Paul Lindberg: 30 000 bilar, fram och tillbaka, blir tillsammans 60 000 ton. Men på ett helt dygn riskerar det att bli betydligt över hundratusen ton. Tänk er ett tankfartyg på 100.000 rulla fram över Slussen och Skeppsbron varje dygn. Det är faktiskt vad som i vikt ska transporteras dag ut och år in.

INGEN TRAFIKLOGIK

Trafikplanerarna har av politikerna tvingats leverera ett förslag som ska möjliggöra att 30 000 bilar ska ta sig fram via Slussen och Skeppsbron till Norrström. Men därefter blir det alltså stopp – om inte motorvägsbygget får sin förlängning över Kungsträdgården, eller tar över platsen för Operan, som då måste rivas för att ge ökad framkomlighet för bilismen. För om inte motortrafikleden får ta vidare plats genom Stockholms innerstad, så finns det ingen som helst logik att riva Slussen bara för att bygga en motorväg framöver Skeppsbron. 

TUTA OCH KÖR

I Stockholm har ett bilismens protestfenomen uppstått under rusningen. Bilisterna tutar på varandra för att komma fram snabbare. Och detta trots att det är de själva som är i vägen för varandra, i en alldeles för liten stadskärna.

Låt i stället stockholmspolitikernas förslag (båda blocken) om att utveckla nya spårvagnslinjer ovan jord, och en ny tunnelbanelinje ta över och ersätta den skadegörande storstadsbilismen. 

POLITISK PRESTIGEFRÅGA

Som det nu är tycks Slussen vara en typiskt prestigefråga. Oavsett invånarnas transportbehov, så tvingar politikerna fram illmariga och ensidiga lösningar enbart för bilismens framkomlighet. Denna politik handlar alltså mer om att provocera och markera reviren och värnandet om de egna livsstilsidealen. 

I dag har stockholmarna många gånger svårt att ta sig till sina arbeten på grund av kollektivtrafikens kraftigt underdimensionerade kapacitet. Och detta bottnar säkert i psykologiska orsaker vilket kan handla om infantilism. Vuxna män har helt enkelt inte växt ifrån sandlådan, utan vill tvinga sig kvar med allt vad som kan rädda denna lekfulla bilvärld, även om bilismen i nuvarande storstadsregioner leder till elände och skada för dess invånare.

VÄRLDEN

Kristallnatten 9 november 1938

Vi får aldrig glömma! Natten mellan den 9 och 10 november utförde nazisterna avskyvärda pogromer mot judar i både Tyskland och Österrike. 1400 synagogor och bönehus brändes ned. 30 000 judiska män arresterades och fördes till koncentrationsläger. Samtidigt mördades 400 judar och tusentals utsattes för grov misshandel.

  Paul Lindberg: Under hela pogromen, som varade några dagar, mördades omkring 1500 människor på grund av våldet som människorna utsattes för. Tusentals affärer och bostäder plundrades och förstördes. Efter dessa händelser tvingades affärsinnehavarna att själva rensa upp i bråtet och sopa upp allt glassplitter från skyltfönstren – det som gav kristallnatten sitt namn. 

För att kränka judarna på det mest förnedrande sättet fick de betala en kollektiv straffskatt på en miljard riksmark, som straff för den förstörelse de själva blivit drabbade av. 

Kristallnatten blev inledningen till det som kom att kallas "den slutgiltiga lösningen" – det vill säga "Förintelsen". Året därpå, 1939, startade nazisterna det Andra världskriget, med omkring 50-70 miljoner döda människor som följd. I dag är Tyskland ett av de länder som har en total noll-tolerans för nynazism och främlingshat.

STOCKHOLM

Tillsammans – men inte på Slussen

Ett nytt begrepp lanserades av Nya Moderaterna i samband med partistämman i Örebro: "tillsammans". I jakten på att bli de Nya Socialdemokraterna kreerar borgerliga reklambyråer, tankesmedjor och PR-firmor än den ena än den andra slogan som ska få oss att tro att Moderaterna och Alliansen är de nya statsbärarna, de nya folkhemsbyggarna. 

  Ulf Svensson: "Framåt tillsammans" kan mycket väl bli ett av huvudbudskapen i nästa val. I Stockholm håller politikerna på som mest att få ordning på en av stadens mest kära, omdebatterade och komplicerade platser, Slussen. Men frågan är om alla kommer att ha tillgång till de nya ytor som skapas.

Inom designområdet talas allt oftare om universell design eller design för alla. Det som avses är inte bara design av produkter och tjänster utan också miljöer. Och Slussen är en unik miljö, som älskas av alla Stockholmare och andra, eftersom den är en plats som binder samman staden och visar upp hela staden och dess sammanhang. Historien står dessutom som spön i backen. 

ETT SVÅRTILLGÄNGLIGARE SLUSSEN

Efter många år och många förslag finns nu ett som håller på att förverkligas, sakta men säkert. Trots detta är det många som protesterar eftersom man menar att platsen blir än mera otillgänglig med tanke på alla nivåskillnader som måste erövras av dem som visats där. Man menar att äldre, människor med funktionsnedsättningar, barn och föräldrar kommer att få svårt att släpa sig runt i det nya Slussen. Kort sagt; nya Slussen blir en plats med sämre utsikt, sämre tillgänglighet och sämre och dyrare utbud för flanörer.

LÄTTILLGÄNGLIGARE FÖR BILISM 

Frågan är om Slussen kommer att bli en ickeplats för allt fler Stockholmare eftersom främst de starka och inflytelserika kommer att kunna frekventera området. Kanske är detta också en spegelbild av Nya Moderaternas och Alliansens nya folkhemsbygge, ett bygge för de starka och inflytelserika.

ARBETE OCH DEMOKRATI

Arbeta – för profiten eller behoven?

Arbeta mer, annars får du en minimal pension! Det är politikernas budskap till kommande pensionärer. Och detta budskap är både grymt och omänskligt. Maktens görare hotar folket med splittring, mellan dem som arbetar över ålderspensionen, och dem som har behov av pension vid 65, eller tidigare. Över- och medelklassens pensioner ska räddas, och de som inte orkar, offras på Mammons altare. Allt för orättvisans skull.

  Paul Lindberg: "Vi har inte råd", uttalar sig makthavande politiker och deras tjänande maktelit. Den splittring som skapas blir ett helvete för dem som inte orkar arbeta över 65 år. Denna splittring ligger i spekulationen kring en närliggande ekonomisk världskris, där samhällssystemet ska upprätthållas för dem som tillhör Mammons tjänare. Det vill säga, alla dem som helt har ställt sig till marknadens förfogande. Men dessa människor har redan högsta pension, dessutom privatpension, och orken och motivationen att arbeta över pensionsgränsen vid 65 år.

Om en världsekonomisk depression slår till så blir den inskolade tesen om arternas kamp gällande som sanning, och redan nu kan vi konstatera att "Makten" rustar sig för denna framtid. 

Kring marknadskadavret samlas gamarna, för att roffa åt sig det som finns kvar. Över detta blir västvärldens människor upprörda, och försöker tafatt att göra motstånd, med allt våldsammare demonstrationer. Frustrerade människor tar till våld, och våldspiralen ökar och eländet förvärras. Mot detta skulle en solidarisk jämlikhet kunna vara lösningen.

Om det krisar i Mammons världsordning så är det än mer viktigt att upprätthålla jämlikhetsidealen och solidariteten med dem som annars kommer till slaktbänken. Människor offras för världsordningens Gud, som heter Mammon, enligt Jesus.

STOCKHOLM

Spårvagn – eller tunnelbana?

Stockholms många problem grundar sig på att staden växer med omkring 30 000 invånare per år. Bostäder och kollektivtrafik är något av ett permanent och desperat problem för invånarna. Innerstadens utrymmen är inte dimensionerat för en så omfattande biltrafik som det nu är. Under rusningstid fastnar trafiken som i ett skruvstäd. Och kollektivtrafiken är försummad sedan decennier tillbaka.

  Paul Lindberg: Den politiska stridsfrågan i Stockholm står mellan utvecklingen av spårvägen i innerstaden, eller en helt ny tunnelbana – en cirkellinje. Kring dessa förslag råder olika ståndpunkter och mycket träta. M vill satsa på spårvägen och S vill i stället utveckla tunnelbanan. Medan trafikexperter och allmänheten är ense om att staden är i behov av båda delarna.

Båda förslagen är både bra och nödvändiga, men otillräckliga var för sig. Ökad tillväxt för bilismen omöjliggörs av att staden har en alldeles för liten stadskärna. Om bilismens framkomlighet ökas så blir det inte mycket kvar av innerstaden. Och då är det ingen poäng att ha någon innerstad överhuvudtaget.

Många önskar att Stockholms politiker kan enas kring en överenskommelse med en tillväxt för båda trafikslagen. Då kan innerstaden räddas och en kollektivtrafik som täcker invånarnas elementära transportbehov.

KLIMATFÖRBEREDELSER 

En annan aspekt gäller miljön, och det gäller koldioxidutsläppen som drastiskt skulle minska med den förbättrade kollektivtrafiken. Bra miljö på grund av bra kollektivtrafik får man alltså gratis. 

Stockholm är en av landets minst klimatförebyggande städer. Malmöregionen, inklusive Köpenhamn är föredömliga i sina förberedelser mot klimatförändringarna. Forskarna vet nu bestämt att klimatförändringarna redan är här och mätbara. Åtgärder mot själva grundorsaken till klimatförändringarna, kommer däremot inte till handling, och dessa källor är bland annat bilismen. Det gäller även själva tillverkningen av både bensin- eller kommande eldrivna bilar.

Konsekvenserna av hela industriprocessen för biltillverkningen ger minst lika mycket koldioxidutsläpp som användandet av bilar – vare sig det är elbilar eller inte. Därför är tillväxten av både spårväg och tunnelbana av står betydelse för Stockholms framtid – och bra på alla sätt och vis.

Ett förrädiskt förhållningssätt till annalkande klimatkriser är när politiker och därmed medier uttalar sig om ett scenario vid sekelskiftet år 2100. Vid sekelskiftet är den nuvarande civilisationen satt ur spel och denna världsordning finns inte längre – om inte drastiska förändringar sker redan nu.

Klimatförändringarna visar sig redan nu, i dag, med turbulenta förändringar och med växande rekord av väderleksförändringar. Det går att hindra en apokalyptisk klimatkris – om vi agerar nu!

VÄRLDEN

Miljoner i vrede mot girigheten

Närmare tusen (1000) städer runt om i världen gjorde sina röster hörda under lördagen, 15 oktober, mot orättvisor och girighet uppkomna av de ekonomiska makthavarna.

  Paul Lindberg: Demonstrationerna gick helt fredligt och normalt till, med ett enda undantag – Italien. Inrikesministern Roberto Maroni, med ansvar för landets ordningspolis gjorde omedelbart ett uttalande i tidningen La Stampa: Han menade att "Det inte fanns någon koppling mellan demonstranterna eller att dessa skulle ha gjort utbrytningar för våld." 

Till Italiens demonstrationer hade över 200 000 tusen anslutit sig, och enligt polisens högsta ledning hade i stället omkring 2000 från maffian infiltrerat demonstrationen i välorganiserade former, och det var endast dessa som helt öppet provocerade fram våld. Våldet riktades direkt mot de fredliga demonstranterna, varav närmare ett hundratal skadades och fick föras till sjukhus.

Våldet blev så upprivande att manifestationens budskap kom helt i bakgrunden. Det framgångsrika deltagandet får framöver inte ge vika för eventuella våldsprovokatörer av något slag. De som vill ta till våld måste alltid motarbetas, med alla demokratiska medel som som står till buds. Framöver behöver demonstrationerna bevakas noga, både av demonstrationsvakter och polis, så att inte infiltratörer tar sig igenom. 

Demonstrationens deltagare kom från flera demokratiska partier, och från kyrkans präster, teologer och församlingsmedlemmar, och demokratiska medborgare i allmänhet.

Berlusconis medier skyller intermezzot på vänsterextremister, och varnar för röd terror och röda brigader. De beskyller även inrikesministern för förräderi på grund av sitt uttalande kring de kriminella infiltratörerna.

SVERIGE

Vattenfall bedriver kärnkraftspolitik

Kärnkraftsivrarna kräver att politikerna öppnar för ny kärnkraft, trots folkomröstningens beslut att kärnkraften skulle ha varit helt avslutad redan år 2010. Politiker och energiföretagen respekterar inte folkets vilja, det vet vi, och det är ett allvarligt problem.

  Paul Lindberg: Kärnkraftsbolagen fick dispens på grund av att politikerna aldrig tog sitt ansvar för utvecklingen av alternativen i stället för kärnkraft. Först på senaste decenniet har alternativen fått blomma, men ännu så länge med alldeles otillräcklig utveckling. Alternativen visade sig vara effektivare än vad någon hade vågat hoppas på. Trots energialternativens framgångar så vill kärnkraftskramarna tvinga fram fortsatt kärnkraftstillväxt. 

Den dispens, eller undantag från lagen, som medgivits kärnkraftsindustrin, har för länge sedan överskridits. Resultatet av folkomröstningen kan inte nonchaleras i all oändlighet. Politiska makthavare menar att eftersom folkomröstningen sträckte sig fram till 2010, och att alternativa energislag inte räcker till, så måste ny kärnkraft utvecklas. Det är cynism, eftersom de själva orsakade detta.

Sverige har en energikapacitet som ger stora vinster till energibolagen, men som inte står i proportion till folkviljans ändamålsenliga intressen. Energiföretagen har inget intresse av mindre energiåtgång, de vill tjäna pengar och sälja mycket energi.

Sverige med sitt överskott av energi, och med stor teknisk innovationskapacitet, skulle lätt kunna lösa frågan om det så kallade energibehovet. Med en avancerad teknologi för energihushållning skulle några kärnkraftverk kunna avvecklas. Medan däremot politiker och energibolag vill tjäna optimalt med en mer energiåtgång. I denna fråga säger sig Vattenfall vilja vara pådrivande.

SVERIGE

Påtvingande ny regionsindelning

Regeringens utredning föreslår större regioner med färre landsting och länsstyrelser. Landstingen får friheten att själva bestämma vilka landsting som ska utgöra grunden för de nya självbestämmande storregionerna. Det finns en stor risk för omfattande segregering mellan rika och fattiga regioner.

  Paul Lindberg: Intresset är inte påfallande stort bland Sveriges kommuner och landsting. De nuvarande förhandlingarna är på en låg intressenivå. Det råder en förvirrande osäkerhet vad en storregions utveckling kommer att innebära. Det blir mer inflytande för färre, och mindre lokalt inflytande. De rika regionerna nobbar de fattigare landstingen att komma med i deras regioner. Stockholms län har exempelvis nobbat närliggande län att gå samman. Samma sak med Västra Götaland, som redan är en storregion; även de nobbar andra fattigare län att komma med.

Förhandlingarna om storregioner är påtvingat av regeringen, med avsikterna att stampa fram kraftfulla ekonomiska regioner, som de tror ska gynna hela landet, som rika ekonomiska kraftkällor. Men det kan i stället bli tvärtom. Mycket tyder på det. Det framgår tydligt att Sverige blir mycket segregerat med marginaliserade provinser, som kommer att överleva på nåd av rika regioner. Den faran är ganska tydlig, men ett av de politiska incitamenten för denna bisarra regionsindelning. 

En nykonservativ regionsutveckling strävar efter större löneskillnader, billigare arbetskraft och mindre allmänt politiskt inflytande; högre ekonomisk profit för företagen och mer politiskt inflytande för de ekonomiska intressena.

Låt hela Sverige leva

Reformera gärna kommuner och landsting, men låt i så fall hela Sverige bli delaktigt i ett fullkomligare demokratiskt samhälle, genom ett totalt demokratiskt inflytande. Öppna kommunerna och landstingen för en total öppenhet. Öppna möjligheterna av en förbättrad lagstiftning för en total demokratisering av statens regelverk. 

Minska skillnaderna i den regionala socialpolitiken. Ett enda exempel: en rullator kostar omkring 2000 kr i Östergötland, medan det i Stockholm är kostnadsfritt att låna en rullator för den behövande.

Risken med en påtvingad ny regionsutveckling, på uppdrag av nykonservativa direktiv, kommer sannolikt att öka åtstramningen inom vård och socialpolitiken. Människor med behov av specialmediciner nekas detta på grund av att de anses för dyra. 

Ett nytt administrationstänkande skulle i stället prioritera hela landet som en enhet, med behov av en genomgripande socialpolitisk förändring och med tydliga lösningar för de sociala behoven. 

Sverige är inte i behov av segregation – Låt hela Sverige leva!

EUROPA

40.000 miljarder kronor

40 000 miljarder kronor är omfattningen av Europas spekulationshärva. Bankerna är de huvudsakliga aktörerna. EU vill nu reglera detta förhållande genom att ta ut en transaktionsavgift av bankerna. Det kan vara en blygsam början för en rekonstruktion till sundare europeiska nationalekonomier och därefter en sundare världsekonomi. En reglering är av stor nödvändighet.

  Paul Lindberg: Världsdepressionen under 1920-talet var den första ekonomiska härdsmältan som drabbade världens folk och ekonomier. Orsaken till denna katastrof låg i den turbulenta utvecklingen av den då spekulativa aktiehandeln på världens alla börser. Alla investerade för att få en ökad kapitaltillväxt. Det liknade det som vi kan se idag, med den skillnaden att det numera är i en betydligt större omfattning. Det handlade helt enkelt om ett destruktivt pyramidspel, och inte mycket mer.

På 20-talet blev det mycket dystert och besvärligt för de flesta människor, men då fanns större möjligheter för folk att trots allt få tag i mat genom bland annat egna små potatis- och trädgårdsodlingar, eller med egna höns och kaninuppfödning – det var ganska vanligt.

I vår moderna och urbaniserade värld finns inte samma möjligheter som under 20-talet. Våra megastäder skulle aldrig kunna försörjas under nuvarande förhållanden om en global ekonomisk härdsmälta skulle utlösas. Det finns heller knappast någon beredskap för de globala ekonomiska spekulationssystemen. Allting sker i en låt-gå-anda, utan några reglerings- eller styranordningar värda namnet.

EU VILL BESLUTA OM ANSVARSTAGANDE ÅTGÄRDER

Sverige tog, ensamt, ett första steg för några decennier sedan, då f.d. finansministern Kjell-Olof Feldt införde den s.k. "valpskatten", med samma motivering som numera en stor del av EU:s nuvarande regeringar står för. Idag är en transaktionsreglering mera realiserbart, när EU står bakom dessa nödvändiga reformer. 

Genomgående har konservativa kritiker protesterat mot transaktionsavgifter för börshandeln. Deras argument grundas på de egna ideologiska idealen, det vill säga: fritt fram för privata spekulationsmöjligheter. Om avgifter ska läggas på aktiehandeln, så måste den vara "världsomfattande", menar dessa kritiker, men också för att det ska vara "rättvist" för alla aktiehandlare. Men detta låter patetiskt. Högern har väl aldrig någonsin varit kända för rättvisa.

Uttrycket "Världsomfattande", kan ses med samma bortförklaring som med en världsomfattande överenskommelse för att hindra den globala uppvärmningen. Många vet att de konservativa ekonomiska krafterna i världen inte alls vill ha några förändringar som hotar deras ekonomiska dominans. Och det blev heller ingen global överenskommelse för att hindra den globala uppvärmningen. Deras förändringsovilja skyller de på, och menar att det inte finns någon överenskommelse, och därmed behöver de inte befatta sig med några förändringar överhuvudtaget.

DEN INTERAKTIVA VÄRLDSEKONOMIN

Världshandeln och den globala spekulationsekonomins låt-gå-anda är inte tidsenligt. Sverige, EU och hela världen måste demokratiseras i en mycket stor och ändamålsenlig omfattning om inte fasansfulla kriser ska utlösas. Vi kan se tydliga kopplingar mellan kapitalägande och, exempelvis den globala uppvärmningen. Kapitalägarna vill överhuvudtaget inte prata om de miljöförstörande konsekvenserna av deras eget agerande och ägande.

I den ständiga och oreglerade ekonomiska berg-o-dalbanan, så vill bankernas talförare minska de decentraliserade nationernas möjligheter att påverka sin egen nationalekonomi, med förslaget om en autokratisk finansminister för hela EU. Men det är just detta diktaturliknande förslag som omöjliggör en demokratisk och mer välanpassad behovsutveckling, som gynnar det allmännas bästa, i stället för den nuvarande spekulationsekonomin. 

Vi kan inte ha en otidsenlig och spekulativ casinoekonomi när behoven är något helt annat.

VÄRLDEN

Global aktionsdag 24 oktober

Global aktionsdag för Klimataktiviteter på Kulturhuset och Musikmaraton på Södra Teatern sätta press på regeringarna. Den 24 oktober kommer tusentals människor världen över samlas för att gemensamt visa att de tar klimatfrågan på allvar. Benny Andersson, Robyn, teaterproducent Cecilia Holm och meteorologen Martin Hedberg är några av de människor som agerar i Stockholm. 

  Caroline Matsson: 24 oktober är det 6 veckor kvar till klimattoppmötet i Köpenhamn och ett utmärkt tillfälle att sätta press på världspolitiken. Temat för aktionsdagen för klimatet är nummer 350. 

350 ppm eller parts per million är Koncentrationen av koldioxid i atmosfären ses av ett växande antal forskare som en övre säker gräns. Dagens nivå är mycket nära 390 ppm och stiger snabbt.

Människor visar sitt engagemang på olika sätt den 24 oktober. I över 140 länder finns det nästan 2.000 olika tankeväckande drift fläckar. Navet i Stockholm är Ekoteket på Kulturhuset. Här kan man delta i workshops, lära sig om klimatförhandlingarna i Köpenhamn och få tips på hur du kan påverka politiker. I enklaste form kan du visa ditt engagemang genom att delta i bildandet av siffran 350 på Sergels torg.  Kvällen avslutas med No More Lullabies på Södra Teatern – en musik maraton – där mer än 24 svenska konstnärskollegor spelar tillsammans i 350 minuter. 

No More Lullabies öppnas med en dialog om klimatfrågan, som går bortom politisk retorik. Projektansökarna konstnär Ane Brun, Tällberg Foundation är medarrangör. 

Organisationer i kampanjen TckTckTck: Klimat Action, GlobalFOCUS, WWF, Greenpeace och IdeasForChange.tv Barbara Teater, Klimatmagasinet Effekt, tankesmedjan Fores och Tällberg Foundation är några organisationer som deltar i den globala aktionsdagen för klimatet.

KÄRNKRAFT – NEJ TACK!

Atomens farliga urladdning

Olyckor inom kärnkraftsindustrin blir större nyheter än andra, kan vi läsa på DN:s ledarsida 11-09-13. Skribenten söker jämföra olyckor av olika slag mellan kärnkraft och andra industrier. Och slutklämmen låter som att det är orättvist att kärnkraften får så mycket mer kritik. Men det har sina särskilda orsaker.

  Paul Lindberg: Kärnkraft är den allra farligaste uppfinning människan någonsin utvecklat. Det är därför som det finns en saklig kritikerkår som hänger på.

Innan den tragiska tsunamiolyckan i Japan, så verkade en offensiv lobby för att aktivt köra över svenska folkets beslut i en folkomröstning, om att kärnkraften skulle vara avvecklad till år 2010. Av den omröstningen blev folket snuvade. 

Kärnkraftslobbyn har under flera år försäkrat att några faror för kärnkraften föreligger inte längre, eftersom säkerheten har förbättrats så till den milda grad att det är stört omöjligt att någonting kan hända några kärnkraftsolyckor. 

Just dagarna efter lobbyns utskick av tidningen Allt om atomen till hela svenska folket, ödelade tsunamin i Japan stora delar av kustsamhällena. Och kärnkraftsverken i Fukushima förstördes. Vid detta katastroftillfälle skulle efter några veckor en av tidernas största utsläpp av radioaktivt kylvatten tvingats ut i havet.

DN:s ledarskribent försöker både att förringa kärnkraften risker, och väga detta med kärnkraftens olika fördelar. Detta låter sig inte göras. Det som utlovades redan från kärnkraftens begynnelse har gällt att kärnkraften är billig, säker och bra för tillväxten. Vilket inte alls har varit sant i någon av dessa motiveringar.

DN:s motivering lyder: 

"Att avveckla befintliga kärnkraftsreaktorer i förtid är samhällsekonomiskt slöseri. Ur ett säkerhetsperspektiv däremot är nya anläggningar bättre än gamla." Ledarskribenten är någon som inte ger sig, en fighter, som till vilket pris som helst vill vinna i kärnkraftskampen. Men detta är både oanständigt och omoraliskt, för att inte tala om sorgligt, med tanke på att kärnkraftsintermezzon sker ständigt. Även efter Fukushima.

Även om nya kärnkraftsverk kan bli säkrare, så utgör den globala ökningen av nybyggda kärnkraftsverk, statistiskt sett, den avgörande faran. Och med tanke på, exempelvis, den relativt enkla möjligheten att deformera Oslos regeringskvarter, så är kärnkraftsverk minst lika enkla för terrorister att skapa rena helveten på jorden, om de så vill. Ett radiostyrt flygplan, med en bomb i riktning mot ett kärnkraftverk skulle kunna utgöra en katastrof. Och hur mycket säkerhet som läggs in i kärnkraftsproblematiken, så är atomens laddning ändå det dödsbringande hotet – när olyckan är framme. 

Det är hög tid att avveckla kärnkraften, för att enbart utveckla teknik för effektiv energibesparing och utveckling av hållbar energiproduktion.

SVENSKA KYRKAN

Ny biskop för Göteborgs stift

Per Eckerdal valdes till ny biskop för Göteborgs stift med 58 procent av de 678 rösterna. 60 år och med stor erfarenhet av diakonins betydelse för socialt arbete. 1990 blev han direktor för Famna, branschorgan för icke vinstdrivande vård och social omsorg. Född och uppvuxen i Göteborg i ett prästhem.

  Paul Lindberg: "Biskop blir man inte för sin egen skull" har Per Eckerdal uttalat. I sitt prästsociala diakoniarbete har han arbetat med Bräcke Diakoni på Hisingen i Göteborg i 20 år. Bräcke Diakoni har omkring 800 anställda medarbetare, som arbetar med barn- och ungdomshabilitering, samt äldreomsorg och hospits. Omsättningen är 400 mkr.

Inget vinstintresse inom vården har varit av stor betydelse för Per Eckerdal, vilket han driver med stort eftertryck. Överskott i verksamheterna placeras åter in i verksamheten. Verksamheten grundar sig på professionalism, och gör aldrig avkall på kvalitet. Det finns en väl utbildad och kompetent personal, med både formella meriter och personliga egenskaper som garanterar en hög standard på vården. Målsättningen är att vården helst ska vara högre än vad den övriga vården kan ha att ge. 

I en intervju uttalar Per Eckerdal om att "Vårt liv är väldigt skört. Det ska inte mycket till för att något ska gå sönder, något som helt förändrar vår tillvaro och gör oss beroende av hjälp."

Per Eckerdal är gift med Monica som är nationell samordnare för Jourhavande präst. De har sex vuxna barn, varav två bonusbarn och sex barnbarn. Musik är det stora intresset och höll på att bli alternativet i stället för prästämbetet.

Uttalat av Per Eckerdal: "Anser att jag inte ska ge mig in i fler sammanhang än jag kan sköta."

VÄRLDSEKONOMIN

Rim och reson i tillväxten

Konsumtionstillväxten av i dag är den faktor som upprätthåller världsekonomin. Samtidigt som tillväxten i dess nuvarande skick är det som förstör framtidens livsbetingelser. En mängd framsynta ekonomer har sedan lång tid tillbaka varnat för dessa ohållbara förhållanden. 

  Paul Lindberg: Kapitalism har nått sitt högsta stadium, har det sagts. Världsekonomin krisar, och det har gjorts under hels dess historia. Kriserna och framgångarna har avlöst varandra. Kring världsekonomins förklaringsbegrepp finns egentligen ingen saklig vetenskap som kan ge en rakryggad och pålitlig förklaring av faktiska förhållanden. Och det beror på att världsekonomin är partisk och ensidigt hanteras av spekulationskapitalism, som helt grundas på spel och dobbel, eller casinoekonomi och ingenting annat. 

Den nuvarande världsekonomin har hämtat sina ideal från begreppet laissez-faire, det vill säga låt-gå-ekonomi, utan statlig kontroll och inblandning. Främsta företrädarna för denna låt-gå-ekonomi av i dag är nyliberalismens anhängare. 

Flera av världens mest berömda nationalekonomer utgör däremot dem som lyckats förklara den deformerade världsekonomin och varnat för dess extrema följder. Världsekonomins globala totalitet kan med tiden, eller när som helst, bli en förlamande ekonomisk härdsmälta.

SPEKULATIONEN MED FEODALA FÖRTECKEN

Under hela den industriella epoken har kapitalägarna sökt makten över den ändamålsenliga utvecklingen, med avsikten att kapitalisera och göra alla samhällsfunktioner till avkastningsbara affärsobjekt för profitens skull. 

Under senaste tiden har något som liknar propagandan för feodala ideal riktade mot det demokratiska samhället gjort sig gällande. Bland annat har försök gjorts med påståendet att ungdomen struntar i demokrati och låter gärna sälja sin röst till dem som betalar. Men detta avvisades av samhällsforskarna, som i stället menade att ungdomen är säkrare i sin demokratiuppfattning än någonsin tidigare.

Ett annat försök har gjorts med syftet att det är bättre att Europa leds av en enda centralregering, i stället för suveräna nationalregeringar. Det gällde lösningarna för de ekonomiska kriserna i Europa och i världen. I argumentet har det underförstått menats att "folk" ändå inte förstår sig på nationalekonomin och då skulle det vara bäst att låta experterna sköta den saken.

Ytterligare försök görs nu med argumenten för att låta offentliga kostnader dras ned för att rädda banker och kapitalinvesteringar av alla slag. Detta trots att det handlar om kapitalismens kris som de vill vältra över på skattebetalarna och de behövande. 

Dessa förslag kommer från det spekulationsekonomiska maktetablissemanget, som själva gjort sig beroende av dessa investeringar, vilket de nu själva faller offer för.

BEHOVET AV ÖKAD TILLVÄXT

Samhället lider stora brister och behov av en konstruktiv tillväxt, men som inte ska kunna drabba människorna. Det gäller omställningarna för den miljöanpassade och hållbara industriproduktionen av alla slag. Rekonstruktionen av ett fungerande järnvägssystem, och förbättrad kollektivtrafik i Sveriges storstadsregioner. Det gäller behovssektorerna såsom skola och utbildning; tillväxten av vård och äldreomsorg; tillväxten av arbete och bostäder för unga.

Ja, det finns en mycket stor sektor för behovstillväxt, som lägger grunden till det som ett samhälle är ämnat till. Samhället kan inte längre få vara en lekstuga för nyliberala spekulationskapitalister.

Tänk på att näringsliv inte nödvändigtvis är liktydigt med den spekulativa kapitalismen. Många företag håller sig borta från spekulativa riskbolag och investerar i stället med egna medel. Ett väl fungerande och seriöst näringsliv är a och o för demokrati och välfärd.

Gör Sverige rättvist och demokratiskt!

HÖGEREXTREMISM

Makt och hegemonisträvande

Herostratisk ryktbarhet tillhör de psykopatiska dragen hos vissa delar av mänskligheten. Storhetsvansinne, hybris, hat och styrkans övermod; egoism, makt och empatilöshet är bara några verksamma nyckelord. Livet görs svårare för många när dessa nyckelord realiseras under tiden vi passerar jordelivet.

  Paul Lindberg: De människor som lägger makt och hegemonisträvande till sina politiska handlingar kan många gånger själva vara belastade med egenskaper som liknar nyckelorden här ovan.

Kyrkor och samvetsrörelser, biskopar och samhällsledare i hela Europa varnade tidigt för den extrema högervågen. I Sverige har en rad politiska ledare gjort tydliga avståndstaganden till både populism och Sverigedemokraterna. Medan andra krafter gjort vad de kunnat för att knuffa fram SD till en position i samhället.

I Rikare Liv gjordes tidigt varningar för den hållningslösa uppbackningen av SD. Antingen var stödet till SD en fråga om aningslöshet, eller troligare en tafflig spekulation för att låta SD splittra i den Socialdemokratiska valmanskåren. 

Inom högerlägret antogs det nämligen, av vissa, att det var bland S-väljarna som de främlingsfientliga elementen fanns. Det kan i viss mån ha varit sant, men i så fall inte i en sådan omfattning som högern önskade, men däremot i mindre omfattning än inom högern.

INTE LIKA KÅLSUPARE 

Främlingsfientlighet och rasism har tydligt satt sina spår under 1900-talets historia, och hör historiskt hemma inom den politiska högern. Mellanfolkliga fördomar har alltid funnits och grundar sig ofta på tesen om "De är inte som oss!"

Bland nyliberala skribenter inom svensk mediepress har man tydligt kunnat läsa om försvaret för SD:s rätt att få uttrycka sina värderingar, och att deras politik ska refereras i alla medier för yttrandefrihetens skull. Flera nyliberala medier gick långt utöver de uttalade värderingarna om yttrandefriheten, och övergick mer till ren propaganda för SD, genom att bara publicera rakt av, utan kommentarer, av det som SD ville ha sagt till svenska folket.

Det nyliberala försöket misslyckades och visades bara ge stöd till högerextremism. Samma journalister som stött SD visades också vara aggressiva i sin kritik mot den rödgröna gemenskapen så länge den varade.

Efter attacken mot Socialdemokraterna i Oslo, kan ett ansvar utkrävas mot högern. Socialdemokrater har attackerats med illdåden mot Olof Palme, Anna Lind och nu senast i Oslo. Förutom dessa offer har hundratals socialdemokrater mördats runt om i världen, det har ofta gällt fackföreningsledare och parlamentariker.

Socialdemokratiska koalitioner valda i parlamentariska val har många gånger brutalt krossats genom stats- och militärkupper.

Detta är vedersakliga berättelser som nu är historia och som rapporterats i hela världspressen.

RASISM

Jesse Jackson kritiserar svensk rasism

Jesse Jackson bestört över rasismen på svenska lärosäten. Rasismen på lärosätena i Lund och Malmö har uppmärksammats och fördömts av den amerikanske medborgarrättskämpen Jesse Jackson som i ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund uppmanar honom att vidta aktiva åtgärder mot rasismen.  

  Mariam Osman Sherifay: Jan Björklund uppmanas att vidta aktiva åtgärder för att genom kunskap medvetandegöra det svenska folket om den transatlantiska slavhandeln och Sveriges aktiva deltagande i den. Jesse Jackson är även kritisk till de rasistiska attackerna mot Jallow Momodou, styrelseledamot i CMR, som polisanmälde Hallands Nation för hets mot folkgrupp. 

Jesse Jackson poängterar att Jallows rättigheter måste beskyddas och att hans säkerhet måste tillförsäkras. Därför uppmanar Jesse Jackson att Jan Björklund ska se till att polisen i Malmö och de berörda högskolorna genomför en utredning för att identifierar de berörda förövarna bakom gärningar så att de kan ställas till ansvar.

Centrum mot rasism (CMR) har tidigare vidtagit åtgärder genom att polisanmäla Hallands och Helsingkronas nationer för hets mot folkgrupp. Centrum mot rasism polisanmälde även den s. k gatukonstnären Dan Park för hets mot folkgrupp efter att ha satt upp affischer som hånade Jallow Momodou som "negerslav". Flera organisationer samlades den 12 maj för en demonstration i Stockholm och Malmö mot den ökande rasismen, i synnerhet mot svarta i Sverige.

– Medan svenska politiker är passiva och tysta får vi medhåll från andra sidan Atlanten, säger Mariam Osman Sherifay, CMR:s ordförande. Det är dags att den svenska regeringen och svenska politiker agerar mot rasism. Tystnad eller halvhjärtade fördömande är liktydigt med stöd för rasistiska handlingar.

Världsekonomin 

Djup världsekonomisk oro

Världsekonomin har under hela den kapitalistiska eran haft turbulenser i framgångar och dalar. Men den oro vi står inför nu är summan av tidigare uppdämda ekonomikriser, som bottnar i den rika världens synder – bokstavligt talat. Världsekonomin styrs helt av "plutokratin", det vill säga det maktägande och spekulerande penningväldet. Den "rika världen" är mer än skuldtyngd.

  Paul Lindberg: Nyliberalismens propagandamakare predikade masskonsumtionens och den ständiga tillväxtens lov. De tvingade också fram en allomfattande global världshandel, på gott och ont, men helt på kapitalismens villkor. Det blev tyvärr med påtvingade låglöneländer under diktaturformer och en konsumerande medelklass för den rika världen. 

Globalt samarbete över nationalgränser är en välsignelse – om det samarbetet främjar ökad rättvisa och fördelningsdemokrati. Den nuvarande ekonomiska världsordningen krackelerar på grund av sin allomfattande otillräcklighet. Kris följer på kris – ett faktum. Vem som helst borde ha kunnat begripa att låna för att konsumera inte kan vara bra. Har man skulder är man inte fri. 

Och när nationer lånar upp kapital för att låta banker låna ut till konsumenter, kan det gå som i Grekland. Människor lånade allt vad de kunde och spekulerade med lånade pengar i bland annat andra länder än i Grekland. När krisen kom flyttade en hel del av dem till länderna där de hade sina rikedomar, och Grekland har så gott som ruinerats. Det var faktiskt mycket pengar som förskingrades.

Världsordningens spekulationshysteri är som en casinopest, som först och främst borde ses över, för att seriösare och trovärdigare möjligheter kan skapas för säkrare och stabilare förhållanden – för både näringsliv och medborgare. 

Det kan därför vara viktigt att minska marknadsutsättningens omfattning, och låta så många sektorer av samhället som möjligt befrias från marknadsgreppet. Exempelvis behöver inte offentliga lokaler som skolor och sjukhus, eller teatrar och andra kulturbyggnader vara en handelsvara för politisk spekulation. Det finns hur många exempel som helst av en avreglering och marknadsfrigörelse som skulle gynna stabilitet och ordning.

Det kan konstateras att den nuvarande spekulationsekonomin är ett hinder för ett seröst och effektivt näringsliv, och för möjligheten av ett demokratiskt samhälle. Människorna behöver en ny världsordning – helt enkelt en ny värld och nya himlar.

Svenska kyrkan

Ny generalsekreterare

Kyrkostyrelsen har utsett Helén Ottosson Lovén till ny generalsekretare för Svenska kyrkan. Hon har sedan november 2010 varit tillförordnad generalsekreterare.

  Kyrkostyrelsen: Vi sökte en person med starka ledaregenskaper och har valt Helén Ottosson Lovén som under sin tid som tillförordnad generalsekreterare redan delvis är prövad för rollen. Vi är mycket glada att hon ville ta sig an uppdraget, säger Levi Bergström, förste vice ordförande för Kyrkostyrelsen.

Hon är bestämd med vad hon vill men är också lyhörd för medarbetarna. Under tiden som tf. generalsekreterare har hon redan börjat förändringen till ett ännu mer sammanhållet kansli och har idéer för hur hon vill utveckla kansliet i framtiden, säger Bergström. 

Medvandrare för människor

Kyrkan har varit viktig i mitt liv sedan unga år. Som generalsekreterare vill jag bidra till att kyrkan kan fortsätta vara en medvandrare i många människors liv, säger Helén Ottosson Lovén.

Församlingarna ska ha möjlighet att lägga sin kraft och kompetens på att möta människor. Efter alla år i kyrkans tjänst vet jag att kyrkans medarbetare i alla våra olika roller är enormt duktiga på att möta människor i glädje och sorg, att bygga gemenskap. Svenska kyrkan är i den meningen verkligt rik på resurser! Jag är glad och ödmjuk inför uppdraget att få leda arbetet på den nationella nivån i kyrkan, säger hon.

Generalsekreteraren i Svenska kyrkan är kyrkans högsta chefstjänsteman som ska leda arbetet på Kyrkokansliet i Uppsala med 300 anställda samt ca 200 anställda utomlands. Helén Ottosson Lovén får ett sexårigt förordnande från 1 juli 2011.

Har varit ekonomi- och finanschef på kyrkokansliet i Uppsala sedan 1997. Efterträder Lars Friedner som avgick i november 2010.

SVERIGE

Socialdemokratiskt dilemma

Öppna motsättningar inom socialdemokratins ledarskikt har tidigare varit ovanliga. Orsaken kan säkert förklaras ur Socialdemokratins egna premisser och partihistoria. Den framtvingade och nödvändiga öppenheten ledde till oskickliga och tafatta påhopp bland ledande personer emellan. Det skulle kunna vara ett resultat av det som en gång gav Socialdemokratin dess framgångar. Förklaringen kan alltså ligga i en otidsenlig och ingrodd tes om ”Partiet allt, målet intet.”

  Paul Lindberg: Ovanstående tes formulerades av Socialdemokratins anfader Eduard Bernstein. Han var chefsideologen omkring sekelskiftet (1800-1900-talen) för den nya Socialdemokratin i Tyskland och verkade för revideringen av den revolutionära grundsynen. I Bernsteins programförklaring gällde det en ny parlamentarisk reformrörelse, som med tiden visade sig bli mycket framgångsrik under hela 1900-talet.

Men trots Bernsteins doktrin ”Partiet allt, målet intet”, så eftersträvade han ett demokratiskt samhälle med social rättvisa och jämlikhet. Målet fanns alltså kvar i hans avsikter, men parollens innehåll förverkligades trots allt, visade det sig, på grund av parollens tolkning som en allmängiltig strategi.

PARTI UTAN INNEHÅLL

I Sverige blev Socialdemokratiska partiet med tiden återhållsammare och svajigt, vägande mellan det ena och det andra, och med ett allt mer avväpnat innehåll. Det gäller slutet av 1900-talet och fram till idag. Och med detta följde nedmonteringen av gemenskapens välfärdssamhälle. Partiet blev mest bara ett parti, men utan något meningsfullare innehåll – i alla fall enligt väljarkåren.

I Bernsteins bok Socialismens förutsättningar och Socialdemokratins uppgifter, utvecklades en ny parlamentarisk strategi, som ersättning för en omedelbar revolution. 

Bernstein menade att med parlamentarism skulle samhällsutvecklingen reformeras fram till demokrati, genom ett slagkraftigt parti med mycket hängivna och villiga medlemmar. Partiets organisation och styrka fick ersätta visionära programskrivningar. i stället utgjorde de elementära massbehoven de begripliga kraven för samhällsförändringar. Där socialdemokrati och socialliberalism kunde enas, gjordes också parlamentariska framgångar. Och i sådana relationer verkade den politiska utvecklingen genom hela seklet.

"BETONGRÖRELSEN"

En socialdemokratisk partiledare uttryckte för något decennium sedan att många uppfattar partiet som ett otidsenligt ”betongparti”. Och i det ligger säkert en stor del av sanningen. ”Partiet allt, målet intet”, var en taktisk paroll som bäst passade för sin tid, men som i dag fått följderna av en total avideologisering. En sådan paroll kan demoralisera vilket parti som helst. 

När Göran Persson blev partiledare tillsattes en intern etisk kommitté. Det gällde fallskärmsavtal för fackföreningarnas ombudsmän, betalda med medlemspengar. På kommitténs fråga om ombudsmännen kunde tänkas avstå fallskärmarna, blev svaren att de kunde avstå dessa om även direktörerna och andra höjdare kunde göra samma sak.

Många exempel av demoralisering uppkomna på grund av en saknad och vederhäftig ideologi kan urskiljas bland många andra partier runt om i Europa, vilka bara är partiapparater och inte mycket mer.

SKOLPOLITIK

Jan Björkris svider

Jag hörde några samtalande präster och teologer som förargades över utbildningsministerns obalanserade uttalanden under åren. En präst uttryckte, med anledning av införandet av skolfrånvaro i betygen, att utbildningsminister Jan Björkris får det att svida i skinnet på ungdomarna.

  Paul Lindberg: Jan Björkris har ofta uttalat sig klumpedunsigt, minst sagt, när han söker skylla ifrån sig på grund av egna misslyckanden. Hans misslyckanden i skolpolitiken vill han vältra över på dem som i stället skulle vägledas för konstruktiv handledning och utveckling.

Under den politiska mandatperioden har Jan Björklund varit mycket raljant och kritisk till den tidigare förda skolpolitiken, som han kallat ”flumskolan”. Kring den ståndpunkten fick han stöd från den nyliberala högern runt om bland partierna. 

Det finns naturligtvis mycket att kritisera och mycket att önska över skolpolitiken. Men en sak står helt klart: skolan har inte blivit bättre med björkriset Jan Björklund som militär befälhavare – om det nu är en demokratisk och human skola som föresvävar.

Dumma elever som inte fattar ska klart och tydligt straffas. Jan Björkris har haft en ganska lång tid på sig för att förverkliga "världens bästa skola", men han försummade den chansen, och tycks ha blivit förbittrad och uppgiven över att behöva ta hänsyn över de barn och ungdomar som har särskilda krävande behov. Och då tycks det bara finnas björkriset kvar att ta till.

hållbar värld

Inga avgörande klimatåtgärder 

"Sverige kan bidra till ny vision för en hållbar värld". För att skapa en hållbar utveckling krävs en dialog mellan vetenskap, politik och näringsliv. Annars hotar miljökatastrofer med förödande effekter. Det skriver Andreas Carlgren (C) i DN-Debatt, tillsammans med Gunilla Carlsson (M), Johan Rockström, prof. SU, och Staffan Normark, KVA.

  Paul Lindberg: Trots 500 internationella miljööverenskommelser, så har inga avgörande klimatåtgärder kommit till stånd för framtida trygghet och säkerhet. Det är mycket dystert och ett sorgligt faktum. Initiativet till artikeln är emellertid mer än välkommet – även om den kan komma att bli ytterligare en i raden. 

De två ministrarna representerar en regering som är offensiva för industriell tillväxt, men skulle kunna bli de som förändrar den nuvarande linjen. I alla fall om de menar allvar med sitt upprop till "Ministrar och vetenskapsmän". Uppropet har satt fem prioriterade klimatpunkter på Nobelpristagarsymposiet i Stockholm:

1. Världen behöver en ny global utvecklingsväg.

2. Den globalt sammankopplade världen kräver stärkt samarbete utifrån miljöns gränser.

3. Den globala politiken för miljöfrågor och utveckling måste kopplas samman.

4. En global energiomställning är grunden till framgång. 

5. Ekonomisk värdering av naturkapital avgörande för välfärden.

BESLUT FÖR FN:s HÖGNIVÅPANEL

Ovanstående punkter till Nobelpristagarsymposiet läggs fram till FN:s högnivåpanel. Det är speciellt bra att de två ministrarna presenterar detta förslag, därför att Anders Carlgren under tsunamikatastrofen i Japan, gjorde uttalandet att kärnkraften för Sveriges del är en parentes. Det vill säga att det som beslutades av svenska folket i en kärnkraftsomröstning legaliserades.

För trovärdighetens skull, och för att Nobelsymposiet inte ska behöva bli ett i raden av högtidliga och pompösa maskeradfester, så borde exempelvis regeringen kunna bli ordets görare och visa upp det goda exemplets politik.

Globala miljööverenskommelser kan bara bli trovärdiga med trovärdiga och goda exempel i det egna landet. Ett av Sveriges värsta byggprojekt står för dörren – Förbifart Stockholm. Ett sådant trafikprojekt möjliggör en ökad framkomlighet för bilar och långtradare. Byggs motorvägsprojektet så kommer det naturligtvis inte bli färre personbilar och långtradare. 

Visa i stället det goda exemplet, och upphäv ingångna beslut, och ta alla dessa ekonomiska resurser för att bygga ut Stockholms kollektivtrafik till att bli i världsklass. Dessa resurser skulle även kunna bidra till utvecklingen av ett tredje spår för järnvägen. Pengarna till motorvägsprojekten i Stockholm har ju ändå tagits från bland annat järnvägen, med resultatet av brister i underhållen under flera decennier

De som fortsättningsvis stöder motorvägsprojektet Förbifart Stockholm är knappast några som inger tillit i fråga om globala miljööverenskommelser. Globala överenskommelser som inte infrias, kan alltid skyllas på att det var de andra som svek, och gläder dem som inte är så värst bekymmersamma över den globala uppvärmningen 

Trafikverket

Mindre resurser till järnvägen

Järnvägen får mindre till underhåll – trots löften om ökade resurser efter vinterns kaos. Enligt Dagens Industri lovade regeringen ökade resurser för att förhindra fortsatt järnvägselände. Men löftena om ökade resurser visar sig i stället att bli kraftiga minskningar för järnvägsunderhållet.

  Trafikverket/DI: Investeringarna i det eftersatta järnvägsunderhållet bantas ytterligare i år, samtidigt som regeringen tidigare presenterade investeringar på 800 miljoner kronor, enligt Dagens Industri.

Granskningen av Trafikverkets egna siffror, som Dagens Industri gjort, visar att resurserna för drift och underhåll minskar med 400 Mkr i år jämfört med i fjol – från 7,4 miljarder till 7 miljarder.

Trafikverket var i vintras tvunget att utnyttja en statlig kredit hos regeringen, och lånade 760 miljoner för att klara vinterunderhållet för spårframkomligheten. Den lånemöjligheten är nu förbrukad och Trafikverket får i år bara låna 100 miljoner. Det får till följd att underhållet av järnvägen skärs ned.

Det betyder att Trafikverket inför nästa vinter redan har förbrukat i stort sett hela den kredit man haft, med en skuld på 1 miljard kronor som först ska betalas tillbaka. Det kan innebära betydligt större neddragningar av underhåll och investeringar framöver.

Trafikverket ska naturligtvis inte överhuvudtaget behöva ta lån av staten, eftersom Banverket är statligt. Behoven av en behövlig upprustning av järnvägskapacitetens höjande ska självklart finansieras med ökade statliga medel, och i en sådan omfattning att resenärerna ska kunna lita på att passagerartrafiken fungerar året om.

Samtidigt med extrema ekonomiska neddragningar för järnvägen satsar regeringen allt vad de kan på motorvägsprojekt. Och då slösas det i en omfattning som aldrig tidigare i svensk trafikhistoria.  

JAPAN

Ytterligare kärnkraftverk stängs i Japan

Japans regering beordrade stängning av kärnkraftverket i Hamaoka söder om Tokyo. Området är ett av Japans värsta riskområden för jordbävningar, meddelar Japans regering.

  Japanrapport: Kärnkraftsexpertis har under flera år varnat för de japanska kärnkraftverkens riskfylldhet. Tokairegionen, som Hamaoka ligger i, anses vara särskilt riskfyllt. Risken för en kärnkraftkatastrof bedöms som mycket stor, på grund av jordbävningsrisken. Under en 30-årsperiod är risken närmare 90 procentig. Kärnkraftverket i Hamaoka har varit det mest kritiserade i hela Japan.

Energialternativen i Japan är under stor förvandling och utveckling. Fantasin saknas inte. Ett stort tillskott för alternativ hushållsenergi är de så kallade vertikalturbinerna, som placeras på hustak, och ser ut som vilken takdetalj som helst utan att störa. Kina är stortillverkare av miljöanpassade vertikaturbiner, som också är konstruerade för att skydda fåglar och fladdermöss. USA är en av de största användare av denna växande hushållsenergi. 

I Sverige har vertikalturbiner satts på prov av vissa bostadsföretag. Självklart blir dessa energialternativ en stor konkurrent till de stora energibolagen, men det måste ses som något positivt.

SVENSK KÄRNKRAFT

"Bygg bort riskerna"

Bygg bort kärnkraftskatastrofer, bygg bort allt som står i vägen för kärnkraftsutveckling. Bygg bort alla problem. Så tycks Hans Bergström tänka i en artikel i DN.

  Paul Lindberg: All världens problem kan inte byggas bort, och det är inte alltid ingenjörskonsten som är lösningarna av de mänskliga behoven. När ingenjörskonstens bidrag används rätt i humanitetens och de reellt existerande behovens tjänst, först då är den värdefull för livet på jorden. Men vi vet att det under historiens gång visat sig att ingenjörskonsten utnyttjats till betydligt mer än för bara livets bästa.

Hans Bergström, f.d. DN-redaktör, gör ett desperat försök på DN:s Ledare/signerat då han går till försvar för fortsatt kärnkraftsutveckling. Enligt hans artikel tycks världen gå under utan kärnkraft. Ja, Bergström agerar verkligen desperat. Han vill försvara kärnkraftsutvecklingen, och letar fram personer som han prackar på en tacksamhetens tanke, så som Maud Olofsson och Håkan Juholt "för att de hållit huvudet kallt under den första månadens dramatik", angående kärnkraftskatastrofen i Fukushima.

Bergström skriver att en företrädare för allianspartiernas energiuppgörelse uttalat att den står fast, vilket innebär att "gammal kärnkraft kan få ersättas med ny, med senaste teknik". Men under den första månadens dramatik uttalade faktiskt miljöminister Andreas Carlgren bestämt, att "kärnkraften är en parentes". Det kan bara betyda att ministern gett en utfästelse om slutet för svensk kärnkraft. Vi får lita på att miljöministern står för sitt uttalande.

"SVERIGE BÄST I VÄRLDEN"

Med argumentationen av en svensk kärnkraftssäkerhet som den allra bästa i världen, blir det nästan sanslöst. På alla punkter gör Bergström gällande att Sverige är bäst, bäst, bäst. Och dessa argument har han hämtat från kärnkraftsetablissemangets propagandamaterial. Bergström har helt glömt bort att det finns en mängd experter som inte alls delar uppfattningen om denna grandiosa så kallade säkerhet.

Bergström ställer sig bakom Folkpartiet som lagt all energi på kärnkraftsutveckling, och därmed lierat sig helt med kärnkraftsindustrins ekonomiska intressen. Om Bergström får vad han vill ska svensk kärnkraft säljas till hela Europa. Mediemakten över propagandan har varit den enda källan till framgångar för kärnkraftsetablissemanget – aldrig deras argument. 

Om hela världen bygger in sig i ett omfattande kärnkraftsberoende, så blir det svårt att backa, efter det att härdsmältorna förstör region efter region runt om i världen. Nu är det knappast troligt att Sverige är bäst på kärnteknologisk säkerhet. Sådana känslor handlar nog mer om kärnkraftsetablissemangets upp-peppande självgodhet. Även om Sverige vore bäst, så ger det indikationer till alla andra länder att känna sig minst lika bra och därför satsa på kärnkraft. Men svensk kärnkraftsindustri vill sälja svensk kärnkraftsteknologi till hela världen – eftersom Sverige i alla fall är allra bäst.

Kärnkraftsavfallet i Sverige ska förvaras djupt i urberget. Men om övriga världen ökar sin kärnkraft, men som inte har urberg överhuvudtaget – hur blir det då? Ska Sverige i så fall deponera dessa länders kärnavfall i svenska urberg? Nej, det som sker med kärnkraftsivrarna är att de ser allt ur nationella perspektiv, och negligerar det globala kärnkraftshotet. Vem som helst kan förstå att dessa mastodontproblem blir något fasansfullt för framtiden att handskas med. Teknikoptimism och kärnkraftsentusiasm liknar ett kommande Titanicsyndrom.

TVÅ STORA HOT

Två verkligt stora hot mot framtidens människor är den eventuella kärnkraftsutvecklingen och den globala uppvärmningen. Argumenten att kärnkraft skulle bota den globala uppvärmningen, är som att bota pest med kolera. i stället är världen i ett avgörande stort behov av en ny humanekologisk livsstil av många livsavgörande skäl.

Bergström refererar med stor optimism kärnkraftsteknikers uttalanden angående säkerheten: "Vid övertryck i reaktorinneslutningen öppnas en säkerhetsventil och utsläppen leds genom en filterkammare, där det renas." Och kärnkraftsteknikerna berättar vidare att "Vi försökte sälja systemet i Japan". Men det visade sig att Japan inte var speciellt intresserade.

Det är rörande, bara en säkerhetsventil så fixar sig alltihopa.

Stoppa forskningsresurser för vidare utveckling av kärnkraftsteknologi – för säkerhetens skull! Investera i alternativteknisk energiutveckling. Och framförallt, skapa energieffektivare högteknologi. Förra året, 2010, var det som svensk kärnkraft skulle ha varit avvecklat.

ARBETE OCH DEMOKRATI

30-timmars arbetsvecka

Miljöpartister reagerade starkt då en tidning skrivit att Gustav Fridolin (MP) lämnat kravet på 30-timmars arbetsvecka. Miljöpartisternas hjärtefråga försvarades emellertid och protester hördes från många håll.

  Paul Lindberg: Om en ny livsstil ska kunna ersätta den nuvarande tillväxtfundamentalismen så är kortare arbetsvecka en viktig faktor både för miljöansvaret och för en meningsfullare humanekologi. Tillväxtökning ger inte människan något kvalitativt till godo, förutom masskonsumtion som knappast gör människor i den rika världen lyckligare.

 Miljöpartister frågade om det är sant att Gustaf Fridolin svikit på en så principiell viktig fråga som kortare arbetstid. Gustav Fridolin svarade på upprördheten med beskedet att "arbetstiden är något som politiker i väldigt liten utsträckning styr över i Sverige." 

Fridolin menar att om vi verkligen ger människor mer makt över sin tid, och börjar värdera annat mer än bara jobb och konsumtion, så krävs det fler och andra verktyg än att lagstiftningsvägen sänka normalarbetstiden. Arbetstiden styrs för de allra flesta genom avtal. Fridolin har därför uppmanat MP-medlemmar att trycka på fackliga organisationer som Kommunal och SKTF, och andra fackliga organisationer.

Medbestämmandet över arbetstiden är en central demokratifråga, med rätten att själv kunna välja att arbeta halvtid eller heltid. Det gäller medbestämmande över flexibel pensionsålder; det gäller utformningen av trygghets- och pensionssystemen, och med möjligheten att gå ned i arbetstid efter behov i olika livssituationer. Fridolin berättar att det i dessa frågeställningar kommer under året att hållas rådslag över hur människor ska kunna få mer makt över sin tid, där alla kan medverka och komma med förslag, enligt Fridolin.

förbättrad arbetstidslagstiftning 

Sedan nyliberalismens genombrott hos makteliten har det funnits ett motstånd mot att lagstifta till folkflertalens bästa. Men en arbetstidslagstiftning finns redan, som kan förbättras, och är faktiskt inte bara en angelägenhet för fackliga organisationer, eftersom dessa organisationer inte alltid varit för exempelvis kortare arbetstid än den nuvarande arbetstiden. Det gäller också en önskan att kunna arbeta deltid med bibehållna trygghetsanordningar. 

I flera länder finns det arbetstidslagar som anvisar rätten att inte behöva arbeta längre än vad lagen säger. Danmark har exempelvis satt gränsen vid 37 timmars arbetsvecka. Med lagar kan demokratin stärkas och människor skyddas.

USA

Värsta tornadostormar i USA:s historia 

Hundratals döda, med ödelagda städer som följd, enligt meteorologiska institut i USA.

Omkring 160 tornado drabbade sydöstra USA under en enda dag. Tre kärnkraftsreaktorer slogs ut i Tennessee, vilket drabbade över en miljon hushåll, enligt amerikansk rapportering.

  USA: President Barack Obama utlyste undantagstillstånd för staterna Alabama, Missisipi och Kentucky, dit katastrofhjälp anlänt. räddningspersonal prioriterar att ta fram människor som begravts under husmassorna. En kort tid före denna katastrof drabbades USA av en hagelstorm som bokstavligen slog sönder och samman hela hus, och ett stort antal bilar. Ett helt hus hade blåst upp närmare 50 meter i luften under denna hagelstorm. 

USA har drabbats allt hårdare av jordens väderleksförändringar. Forskarna i USA menar att det är förändringarna i väderlekssystemen, beroende på den globala uppvärmningen, som orsakar dessa rekordartade stormar. I vintras drabbades USA av de värsta snöstormar i landets historia.

SVERIGE

Regeringen utan miljösatsningar

Regeringens budget är tom på miljö satsningar, enligt regeringens ekonomiska vårproposition. Greenpeace kampanjchef Patrik Eriksson kommenterar miljö- och energisatsningarna.

  Greenpeace: Regeringens budget är mer eller mindre tom på miljösatsningar. Miljöanslaget minskas kraftigt med 500 miljoner kronor. i stället för ytterligare satsningar på förnybar energi slopas exempelvis stödet till solenergi. Och biologisk mångfald nämns inte med ett enda ord, säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace

Sverige och världen är i akut behov av en energirevolution för att bli av med smutsiga och farliga energislag och satsa på de energislag som kan rädda klimatet. Att då minska investeringarna i förnybar energi är inte acceptabelt. Greenpeace anser att satsningarna på förnybar energi i stället måste öka kraftigt och att regeringen måste ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan för 100 procent förnybar energi, säger Patrik Eriksson.   

Europarådet 

Stoppa våldet mot kvinnor

Viktigt steg för att stoppa våldet mot kvinnor. Amnestys välkomnar att Europarådet antagit en konvention om att hindra och bekämpa våld mot kvinnor. Efter mer än två år av förhandlingar lyckades slutligen rådets ledamöter enas om att anta konventionen. Fördraget kommer att undertecknas under ministerkommitténs sammanträde i Istanbul den 11 maj.

  Kaj Ranén: Fördraget skapar ett juridiskt ramverk för Europas regeringar för att kunna hindra, utreda samt väcka åtal i fall där kvinnor utsatts för våld. Detta kommer även att underlätta erfarenhetsutbytet mellan länderna och skapa en bra grund för att säkerställa jämlikhet inför lagen i Europa. Dessutom innefattar fördraget uppdaterade definitioner av våldtäkt och sexuellt våld, våld i hemmet, förföljelse, riskbedömning, samt skyddsmekanismer och hjälp för de kvinnor som överlevt våld. 

Det enträgna arbetet av kvinnorättsorganisationer, och Amnestys egna granskningar av våldet mot kvinnor i hela Europa, visar på att lagarna mot våldtäkt och sexuellt våld inte efterlevs och att straffriheten för våld mot kvinnor är djupt rotad. I alldeles för många länder betraktas ännu våldet mot kvinnor som ett socialt problem snarare än ett brott.

Kvinnor och flickor har rätt till likhet inför lagen. Våldet mot kvinnor och straffriheten för relaterade brott undergräver kvinnors lika rättigheter - och är alltjämt vanligt förekommande runtom i Europa. Amnesty uppmanar därför de inblandade staterna att ratificera och i praktiken genomföra de lagförändringar som krävs. Europas kvinnor har redan väntat alldeles för länge. 

SVERIGE

Rädda järnvägarna!

Ulf Adelsohn (M) visade stort kurage då han öppet protesterade mot regeringens trafikpolitik. Det var i ett uttalande om att ”Svensk järnvägstrafik har varit en lekstuga för okunniga politiker i 25 år.” Adelsohn har därefter fått lämna ordförandeskapet över SJ.

  Paul Lindberg: Den hemliga politiska agendan har varit att järnvägarna i Sverige ska avregleras. Och konsekvenserna av den hemligheten har tydliggjorts i regeringens realpolitiska satsningar på överdrivna motorvägsbyggen, som framförallt ensidigt har gynnat Stockholmsregionen.

Ekonomiska medel har styrts över från SJ till motorvägsbyggena, vilket vi kan se i den misskötta järnvägens bristande funktionalitet. Det är ett verk av dem med 60-talets drömmar om bilsamhället, De drömmarna handlar om att osolidariskt vilja gynna endast sina egna bilintressen. Och detta trots de uppenbara behoven av en fungerande kollektivtrafik för alla medborgare.

För 25 år sedan var den politiska allmänna meningen i vårt land att bilism skulle ersätta kollektiva färdmedel. Det var en av orsakerna till att Stockholms spårvagnar försvann.

SAMTIDIGT I USA

Under samma period förekom en het debatt i USA, där regeringen ville lägga ned järnvägarna, och en av New Yorks största och funktionellaste stationshus Pennsylvania Station revs. Befolkningen blev ursinnig och reste sig mot detta illdåd. Befolkningen visste att regeringen medvetet hade låtit järnvägarna få förfalla, för att därefter kunna lägga ned dem.

Ingen mindre än Jaqueline Kennedy tog till orda och höll flammande tal för framtida behov av en väl och förbättrad järnvägsutveckling. Hon menade att järnvägen absolut hade framtiden för sig, under förutsättning att inte kollektivtrafiken motarbetas av regeringen.

Efter bland annat hennes aktiva insatser räddades världens största trafikknutpunkt Central Station, som vid den tiden också hotades av rivning. I dag är denna station lyckligtvis renoverad och knutpunkten för en framgångsrik reorganiserad järnvägsutveckling, med kanske det bästa trafiksystemet av all befintlig kollektivtrafik. Tunnelbana, pendeltåg och järnväg knyts samman i en magnifik logistisk ingenjörskonst, som numera med stor kapacitet slår bilismen för storstadsbehoven i effektivitet och komfort.

MEDVETEN FÖRSTÖRELSE

Förbifart Stockholm är egentligen samma tänkande och hot mot storstadsregionens behov, och kan jämföras med det som skett i New York. 

USA ligger omkring 25 år före utvecklingen i Sverige, i värderingarna av betydelsefulla satsningar för en väl fungerande kollektivtrafik för alla människors behov. USA har varit ett ideal för många människor i världen – varför då inte ta efter deras godare sidor?

STOCKHOLMS MOSAISKA FÖRSAMLING

David Lazar viger samkönade

Stockholms nye rabbin för den judiska församlingen viger gärna samkönade par. Hans föredömliga människosyn grundar sig på hans humanistiska människosyn. Liberala judiska församlingar runt hela världen viger i dag enkönade par, till skillnad från konservativa och ortodoxa församlingar. Detta kan vi läsa i hbt-tidningen QX.

  QX: David Lazar uttalar i en intervju i hbt-tidningen QX: ”Jag insåg hur viktigt det är att heterosamhället blir mer öppet och inkluderande när det gäller hbt-samhället”. 

David var i tidiga ungdomsåren ortodox och konservativ, men kom med åren att formas av en ny human människosyn. Han är själv gift med Sascha och har fem vuxna döttrar. I QX uttalar David att liberala strömningar vinner allt större terräng, framförallt i Israel och USA, men även i Sverige. Och för den utvecklingen vill David själv arbeta för.  

David är född i Los Angeles, i en aktivt religiös men liberal judisk familj. I deras synagoga gjordes ingen skillnad mellan könen, och gemenskapen i församlingen gällde på jämställdhetens grunder. Som 18-åring flyttade David till Israel och det var där som hans konservativa och ortodoxa ståndpunkter övergavs för utvecklingen till medkännande och humanistiska värderingar.

Hittills har David utfört 18 samkönade vigslar, och hoppas att det ska bli fler. Han menar att frågan om samkönade äktenskap är en viktig signal om att ingen ska känna sig exkluderad ur församlingen. Vigseln handlar om att växa både andligt och känslomässigt. David anser att ceremonier över huvudtaget spelar en viktig roll i våra liv.  

Greenpeace

Greenpeaceanställd i ledningen för Vattenfall

Greenpeace-anställd föreslås bli ny styrelseordförande för Vattenfall. Martina Krüger, ansvarig för den nordiska energikampanjen på Greenpeace, föreslås att bli Vattenfalls nya styrelseordförande. 

  Greenpeace– Styrelsen behöver både kompetens i utvecklingen av framtidsvisioner för företaget och nytänkande i sin strategiska inriktning. Antingen kan de som tidigare förhålla sig defensiva till energiutmaningen och motsätta sig en omställning till en hållbar energiframtid. Eller så tar Vattenfall frågan på allvar och tar in hjälp från oväntat håll, säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.

Martina Krüger är civilingenjör och har arbetat med energifrågor på Greenpeace sedan 1992. Sedan sju år tillbaka leder hon den nordiska klimat- och energikampanjen. Som en av Vattenfalls största kritiker i Sverige har hon en djupgående kunskap om företaget. Hon har även med sitt tyska ursprung goda kontakter i Tyskland där Vattenfall har stora problem med sin impopularitet, som en följd av sin miljöförstörande brunkolsbrytning och sina vanskötta kärnkraftverk.

– Martina Krüger kan med sina djupgående kunskaper om dagens och inte minst framtidens energisystem, sin vana att ta fram och driva igenom strategiska beslut och sin förståelse för nödvändigheten av en energiomställning se till att det sker ett nytänkande inom Vattenfall och att en omställning till 100 procent förnybar energi blir verklighet, säger Patrik Eriksson.

Styrelsens främsta uppgifter är, förutom att utse VD och vice VD:

• att fastställa verksamhetens strategiska inriktning

• att godkänna större investeringar, förvärv och väsentliga förändringar av koncernens organisation

• att fastställa centrala policyer och instruktioner

KÄRNKRAFTSLOBBYN

Allt om atomen

Bara några dagar före Japankatastrofen manglade kärnkraftsetablisse- manget ut propagandatidningen Allt om atomen, i distribution med Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Underdevisen på tidningen: ”laddad med möjligheter”. Ja, kärnkraftens möjligheter är ohyggliga.

  Paul Lindberg: Kärnkraftsetablissemangets propagandatidning Allt om atomen, ger både ett naivt och vilseledande innehåll, minst sagt. Kärnkraftsanhängarna spände musklerna till bristningen med denna propaganda. De försökte ta över initiativet för en svensk och global kärnkraftsutveckling.

På framsidans rubriker hittar vi: ”Bryr du dig?” underförstått, bryr du dig om kärnkraftsetablissemangets svar på människans framtidsbehov. ”Robertas explosiva forskning”, en annan framsidesrubrik

med ett innehåll som vill förklara hur vi skyddar oss mot härdsmälta. En forskare som anser sig själv världsbäst på detta ämne, och uttalar sig om arbetet med framtidens kärnkraftreaktor: ”– Inte illa. Man får hålla på med världsledande, supercool forskning hela dagarna, och på kvällar och helger badar man i Medelhavet eller klättrar i Alperna”.

KÄRNKRAFTSFÖRKLARING PÅ SVERIGES RADIO

Utgivarna av Allt om atomen, är Svenskt Kärntekniskt Centrum, SKC. Ledare för denna kärnkraftens intresseorganisation är Jan Blomgren.

Dagarna efter Japankatastrofen deltog han i ett samhällsprogram i Sveriges Radio, tillsammans med andra kärnkraftsförklarare. Programledaren presenterade deltagarna som experter på kärnkraftsteknik. På frågorna svarade de mycket svävande och ibland helt irrelevant. 

I programmet deltog också Jan Blomberg, och jag reagerade omedelbart på att det inte fanns några kärnkraftskritiska experter med i programmet. Det var ganska upprörande, tänkte jag. Men, den upprördheten var obefogad så snart Jan Blomberg tog till orda. Jag har nog aldrig hört något ensidigare kring kärnkraftsproblematiken. Hans försök att försvara kärnkraften med att skylla på att det i Japan berodde på jordbävningen, som följdes av tsunamin. Hans argumenterande om att Japan är bra på att bygga jordbävningssäkra hus och kärnkraftsverk var löjeväckande.

Programledaren påpekade att det trots dessa åtgärder fått fyra kärnkraftverk att haverera. Ja, men det berodde på tsunamin, replikerade Jan Blomberg. Och han berättade att Japan har byggt stora skyddsvallar mot tsunami. Då replikerade programledaren med att dessa skyddsvallar var sex meter höga, medan tsunamin var omkring tio meter hög. Ja, just det, svarade Jan Blomberg, dom måste bygga högre skyddsvallar. Därefter sa han att han inte visste så mycket om de japanska förhållandena.

KÄRNKRAFTSARGUMENTERINGEN

Envisa kärnkraftsivrare är förståligt nog oroliga för kritisk granskning av deras ståndpunkter, argument och referenskällor. Frågan ställs nu om vi kan lita på kärnkraften? Det kan vi självfallet inte göra! Det handlar inte bara om Tjernobyl, Harrisburg eller det som nu sker i Japan. Intermezzon i kärnkraftverk sker tusenfalt i hela världen. Alla kärnkraftsverk har haft mer eller mindre problem. Och ju mer kärnkraftsverk runt om i världen, desto större risker, givetvis.

Kärnkraftsivrarna refererar till atomenergiorganet IAEA, som om det skulle vara en objektiv och trovärdig källa. Detta organ är kärnkraftens främsta fanbärare. Likaså, när olika myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten åberopas, så används informationen inte speciellt relevant, med exempelvis argument som att strålningen från de japanska havererade reaktorerna inte haft någon påverkan på människor och miljö. Sådan propaganda är vilseledande och ännu finns ingen säker och trovärdig information om detta problem.

Kärnkraftsintressenterna förringar medvetet faran med kärnkraften, och det är sakligt och moraliskt sett anmärkningsvärt – ja, moraliskt ohederligt.

Orsakerna till de reellt existerade kärnkraftsintermezzona har i det stora hela berott på flera olika orsaker och omständigheter. Detta har tagits som något slags grumligt argument för att det i Sverige råder andra förhållanden än de i Japan. Men ett kärnkraftshaveri kan egentligen utlösas av hur många olika orsaker som helst, och var som helst.

Förutom riskerna med själva kärnkraftsverken, så återstår det allra största problemet: kärnavfallet!  Ingen kärnkraftsnation har ännu någon godtagbar lösning på denna hantering. I USA lagras atomavfallet i tunnor i lagringsdepåer runt om i USA. Hur det är i Ryssland, Kina och Indien vet vi inte alls så mycket om. Inom EU är avfallshanteringen helt och hållet utan någon lösning.

Det finns kärnkraftsanhängare som helt öppet och cyniskt argumenterat om att kärnavfallet får väl framtidens människor själva lösa. Försvaret av kärnkraft är djupt oansvarigt, och ur en moralisk synvinkel i det närmaste en kriminell handling, framförallt mot nästkommande generationer. Kärnkraft möjliggör också ökad industritillväxt och därmed ökad global uppvärmning.  

60 Earth Hour

Världens största klimataktion

60 Earth Hour – den timme som vi släcker ljuset kan också bli mer än en uppmaning till världens beslutfattare att ta klimatfrågan på allvar. Det kan också vara en timme att reflektera över vår värld och vår livsstil.

  Paul Lindberg: Initiativet togs i Sydney i Australien 2007 och har växt till att bli en världsomfattande manifestation mot den globala miljöförstöringen. Manifestationen är riktad mot makthavande politiker runt hela världen, med uppmaningen att med omedelbara åtgärder förändra den nuvarande industriella och miljöförstörande livsstilen. 

Förra året beräknades att Earth Hour omfattades av en miljard människor. Och hur har man kunnat komma fram till detta enorma deltagande? En av metoderna har varit att via satelliter mäta ljusflödet från hela jorden under alla nätter året om. Om en dag under ett helt år tas till vara för att göra skillnad, exempelvis lördagen den 26 mars, kl 20.30-21.30, och att så många som möjligt släcker ned, så kan skillnaden i ljusutsläpp mätas ganska exakt. Summan av det minskade utsläppet kan matematiskt omsättas i antalet nedsläckta hem. 

Förutom att allmänheten deltar så har även en hel del storföretag runt hela världen anslutit sig till denna folkliga manifestation.

Det är dags för politikerna att tänka om och agera kraftfullare mot den globala uppvärmningen. I dag är det just politikerna som är bromsklossarna, och det är mycket dåligt.

Pakistan

Ställ ministermördarna inför rätta

Amnesty har uppmanat Pakistans regering att se till att de som mördade minoritetsministern, Shahbaz Bhatti, ställs inför rätta. Shahbaz Bhatti sköts onsdagen den 2 mars till döds av tre män som öppnade eld mot hans bil medan han var på väg till sitt arbete i huvudstaden Islamabad.

Kaj Ranén:  Shahbaz Bhatti var den ende kristne regeringsmedlemmen, och en av få ledande politiker i Pakistan som ville förändra landets kontroversiella blasfemilagar. 

– Pakistans regering måste omedelbart agera för att ställa mördarna till svars i en rättsprocess som lever upp till internationella krav om en korrekt rättegång. Den fortsatta oviljan att ställa våldsförbrytare inför rätta har allvarligt undergrävt Pakistans rättssystem, säger Sam Zarifi, Amnestys chef för Asienavdelningen.

MOTSTÅND MOT REFORMER

Shahbaz Bhatti hade redan tidigare utsatts för hot från grupper som motsätter sig reformer av blasfemilagarna. Så sent som i januari dödades två andra som uttryckt sig kritiskt mot lagarna, den ene var Punjab-provinsens guvernör, Salman Taseer.

– Denna typ av våldsdåd frodas i den kultur av straffrihet och ansvarslöshet som är sprungen ur regeringens ignorans av mänskliga rättigheter. Regeringen måste undvika de brister som präglat den rättsmedicinska processen i tidigare utredningar, som i fallen med Salman Taseer och förra premiärministern, Benazir Bhutto, säger Sam Zarifi.

Pakistans talibaner uppges ha tagit på sig ansvaret för mordet på Shahbaz Bhatti. Talibanerna har också varnat andra som kritiserat blasfemilagarna att de kommer att gå samma öde till mötes. Flera kritiker till lagarna har mottagit dödshot under de senaste två månaderna. Medlemmar av religiösa minoritetsgrupper har berättat för Amnesty att hotbilden från extremistgrupper har ökat.

– I slutändan ligger ansvaret att skydda medborgarna, mot våld från extremistgrupper, hos Pakistans regering. President Asif Ali Zardari, och säkerhetsstyrkorna, måste utöka skyddsnätet för de pakistanier som vill reformera blasfemilagarna, säger Sam Zarifi. 

katolska kyrkan TYSKLAND

Celibat nej, kvinnliga präster ja

143 katolska universitetsteologer i Tyskland kräver i ett gemensamt upprop att celibatet för katolska präster hävs och att kvinnor får tillträde till prästämbetet. Teologerna talar om en kris för den katolska kyrkan av ett aldrig tidigare skådat slag. 

Sueddeutsche Zeitung: Fler medlemmar än något annat år valde förra året att lämna kyrkan. Det råder prästbrist och skandaler med präster som begått övergrepp på barn och unga, vilket har skadat kyrkan svårt. Därför krävs modiga reformer, och teologerna anser att katolska kyrkan behöver präster som är gifta och präster som är kvinnor. Dessa och andra reformer krävs, skriver teologerna, för att kyrkan ska återfå liv och trovärdighet.

Den tyska biskopskonferensen välkomnade teologernas upprop. Biskopskonferensens sekreterare Hans Langendoerfer påpekade att vissa krav står i konflikt med kyrkans teologiska övertygelse och dogmer som är starkt bindande. 

Det som står i vägen för en demokratisk utveckling i den katolska kyrkan är just det som sekreteraren påpekar. Det gäller dem som tar till argumenten om traditionens bevarande, regelverkens efterföljelse, och de bakbundnas underkastelse. Men den kyrkan är inte den kyrka Jesus predikade om. Frihetlig demokrati utan tvång är det som Jesus stod för, och är en allomfattande värdegiltighet för världens alla människor.

Klimatutvecklingen

Cyklonen Yasi och Mammutstormen

Två rekord samtidigt i klimatförsämringens spår. Yasi, Australiens största cyklon någonsin, och Mammutstormen som drabbade omkring 30 delstater med det största snökaos i USA:s historia.

Paul Lindberg: Vädersystemen blir allt turbulentare och tar sig allt extremare former. Det som hänt de senaste åren är numera ett klart tecken över att klimatförändringen är ett faktum. Under flera decennier har den meterologiska forskningen varnat för den händelseutveckling som vi nu ser början av.

Det som befarades var om Stilla havet i stor omfattning skulle överstiga 28 grader C, så förändras vädersystemen drastiskt, med en vindökning av 20 sekundmeter per grad i värmeökning. Och det är vad som händer med Stilla havet.

Världens regeringar är i stort sätt övertygade om att klimatförändringarna är en realitet att ta på största allvar. Samtidigt har makthavarna stora våndor över hur de ska väga förhållandet mellan ökad industriell tillväxt i relation till den ökande globala uppvärmningen. 

Den globala uppvärmningen har samma orsakssammanhang som förgiftar vår miljö, såsom förgiftning av åkermark och manipulering av livsmedel i stort. Den globala uppvärmningen orsakas inte bara av bil- och flygavgaser. Det är hela den nuvarande tillväxten av det globala industrikomplexet som i sin helhet orsakar det global miljöhotet.

Behovet av globala miljööverenskommelser är i slutänden den enda hållbara lösningen. 

Till dess att en överenskommelse har ratificerats av världens länder, så är det bara påtryckningar som finns till hands. Det gäller lokala påtryckningar bland de olika nationalstaterna för skärpta miljöåtgärder. Det kan säkert bli den allra bästa motivationen, med föredömliga länder, som möjliggör en påtryckning för en global överenskommelse.

Ärkebiskop Anders Wejryd kräver

Skärpt lagstiftning mot vapenexport

Ärkebiskop Anders Wejryd skriver på DN Debatt, med anledning av situationen i Egypten och Tunisien, att det är oacceptabelt att fortsätta med svensk vapenexport till diktaturer och länder som bryter mot mänskliga rättigheter.  

Ärkebiskopen uppmanar samtliga partier att agera för en skärpt lagstiftning i fråga om den svenska vapenexporten, och menar att det är dags att öppna upp för såväl debatt som hård granskning.

– Idag är det alltför tyst omkring regelverket och de politiska partiernas inflytande i beslutsprocessen kring exporten, säger Anders Wejryd.

– Det finns redan idag tydliga riktlinjer om att respekten för mänskliga rättigheter är ett villkor för att bevilja tillstånd för export, men det hindrar tydligen inte Sverige från att  exportera till länder som Egypten och Tunisien. Läs hela debattinlägget! DN Debatt

Foto: RLC

Sveriges Kristna Råd:

Inte polarisering, utan ett större "vi"

Presidiet för Sveriges Kristna Råd har med anledning av bombdådet i Stockholm gjort följande uttalande:

Svenska kyrkan: |2010-12-14|   "Sverige har blivit kallare. En självmords- bombare har slagit till i Stockholm. Katastrofen kunde ha varit större, men är redan stor. En hatideologi förklädd till religion slog till och bomben kunde ha tagit flera liv än bombmannens mitt i Stockholms julhandel.

Nu är det viktigt att religiösa, humanistiska och politiska ledare tar sitt ansvar för att inte skadan ska bli större genom att enstaka våldsmän utmålas som representanter för en religion eller en etnisk grupp. Det är inte undantaget som är representativt, utan snarare de hundratusentals människor med muslimsk bakgrund eller tro, som ingenting annat vill än att vara med och bygga ett gott och gemensamt samhälle i Sverige. De flesta av dem har själva flytt från fanatism och våldsideologier för att söka skydd i det fredliga Sverige.

Som kristna känner vi avsky för både våldsdådet och för de idéer som ligger bakom. Denna avsky delar vi med svenska muslimer och deras ledare, liksom med alla andra människor av god vilja, troende eller icke troende.

Vad vi i en stund som denna behöver är inte en polarisering i ett vi och dom, utan ett större vi som kan härbärgera olikhet. Låt oss tillsammans bilda en medmänsklig front mot förenklade hatbilder och fanatism vare sig den klär sig i religiösa eller politiska ideologiska motiv. Den enda kraft som kan övervinna omänsklighet är medmänsklighet."

Presidiet för Sveriges Kristna Råd

Anders Wejryd

Ärkebiskop i Svenska kyrkan

Ordförande

Anders Arborelius

Biskop i Stockholms katolska stift

Vice ordförande

Tikhon Lundell

Arkimandrit i Serbiska ortodoxa kyrkan

Vice ordförande

Karin Wiborn

Missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet

Vice ordförande"

Klimattoppmötet i Cancún:

Sluta spela rysk roulett med klimatet!

Klimatförändringarna utgör fortfarande ett stort hot mot världens fattiga och utsatta i utvecklingsländerna. Många rika länder har inte gjort nödvändiga utsläppsminskningar och fördröjt förhandlingarna.

Svenska kyrkan: |2010-12-13Länder i Nordamerika och Europa samt Japan har ett stort historisk ansvar, men gör inte tillräckligt. Diakonia och Svenska kyrkan menar: i stället för att spela rysk roulett med klimatet borde rika länder gå före med en ambitiös klimatpolitik och sluta se till kortsiktiga nationella intressen.

Mötet i Cancún har inneburit vissa framsteg. Det finns nu ett regelverk för tropiska regnskogar och förhandlingarna om anpassningsåtgärder har gjort framsteg. Det är även glädjande att en fond för finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer har skapats.

– Att fonden ligger under klimatkonventionens parters kontroll och att platserna i fondens styrelse kommer att delas lika mellan industri- och utvecklingsländer ger fonden legitimitet. Men nya pengar måste fram för klimatanpassning och investeringar i hållbar energi i utvecklingsländerna, säger Carl-Henrik Jacobsson, Svenska kyrkan.

Nu återstår frågan om hur man kan skapa nya pengar för dessa åtgärder, när det gäller den långsiktiga finansieringen gjorde mötet inga framsteg. En del av överenskommelsen i Cancún innebär att många länders löften om utsläppsminskningar nu är införda i ett formellt beslut. Men slutdokumenten saknar skrivningar om hur otillräckliga dessa löften är för att förhindra framtida klimatförändringar, och det finns inte heller en tydlig plan för hur ambitionerna ska kunna höjas. Detta tillsammans med att Kyotoprotokollets framtid fortfarande är osäker gör att världen fortsätter på en osäker väg.

– Att förhandlingarna inte nått fram till en förlängning av det juridiskt bindande Kyotoprotokollet är mycket olyckligt. Vaga löften om utsläppsminskningarna innebär en stor risk att världen inte kommer att klara av klimatkrisen, säger Andreas Ulfsax, Diakonia.

Mötet i Mexiko skedde under en god stämning och kan innebära en större tilltro till FN-processen efter misslyckandet under Köpenhamnsmötet. De framsteg som ändå gjordes på mötet gör att det finns ett visst hopp om att förhandlingarna kan nå fram till tillräckliga ambitioner nästa år.

Cancúnmötet tog några försiktiga steg i rätt riktning, men det går för långsamt och klimatet kan inte vänta på en lösning. Nu måste länder med de största historiska utsläppen av växthusgaser visa vägen med en ambitiösare klimatpolitik.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete och Diakonia har bevakat klimattoppmötet på plats i Cancún. Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-122, www.svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans pressjour.

Kyrkor fokuserar barnfattigdomen

Barnfattigdomen har ökat rekordartat i både Sverige och Finland, och inom EU riskerar 20 miljoner barn att drabbas av fattigdom. Med anledning av Europaåret (2010) för bekämpning av fattigdom och social utestängning, anordnade Svenska kyrkan och evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ett seminarium kring barns fattigdom och utsatthet.

Ewa Almqvist |2010-12-13|  Seminariet ägde rum i Helsingfors, och medverkade gjorde bland andra Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och den finske ärkebiskopen Kari Mäkinen.

– Barnen har en särställning i kristen tro, sade ärkebiskop Anders Wejryd. Gud valde att komma till oss som ett litet barn och Jesus lyfter fram barnen som föredöme. I varje barndop ber vi för barnen som är "vår framtid, vår oro och vår glädje". Vår uppgift som kyrkor och kristna är att lyssna på barnen, försvara dem och ge röst åt deras erfarenheter.

Seminariets syfte var att lyfta fram Europaårets tema med speciellt fokus på barnfattigdom, barns utsatthet och barns rätt till andlighet. Kyrkorna vill lyfta fram sitt arbete för och erfarenheter av bekämpning av barnfattigdom, samt inspirera till ökat samarbete genom att utbyta erfarenheter och positiva metoder i arbetet.

Dessutom planeras ett gemensamt uttalande av de båda ärkebiskoparna, som ska överlämnas till den finske social- och hälsovårdsministern Juha Rehula.

– Vårt budskap till beslutsfattarna blir bland annat att bekämpningen av fattigdom och social utestängning av barn måste prioriteras, säger Anders Wejryd. Artiklarna i FN:s barnkonvention behöver implementeras fullt ut i alla EU-länder, och barnkonventionen göras till bindande lagstiftning.

Ett 70-tal deltagare beräknades komma till seminariet: representanter för de båda kyrkorna, för offentlig förvaltning och frivilligorganisationer i Sverige och Finland samt för EU-institutioner och europeiska organisationer.

Ärkebiskop Anders Wejryds tal, samt det gemensamma uttalandet kommer efter seminariet att läggas ut på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen

Information om temaåret finns på www.temafattigdom.se samt www.2010againstpoverty.eu

Ewa Almqvist är ärkebiskopens pressekreterare

Klimathotet

Klimatskador för miljarder

Den brittiske miljöministern Chris Hume varnar för mångmiljard- kostnader på grund av de växande klimatförändringarna. Miljöministern säger att kostnaderna för närvarande är enorma, och att vi inte har råd att strunta i miljöförstöringen.

Paul Lindberg: |2010-12-08|  Chris Hume gör detta uttalande med anledning av FN:s klimatmöte i Cancún i Mexiko. Klimatforskarnas rapporter anger att det till 90 procents säkerhet är människan som orsakar klimatförändringarna. Kring denna vetskap uttalade Chris Hume att om en brandexpert varnar om att ditt hus kan med 90 procents möjlighet brinna ned om du inte hindrar denna ödeläggelse i tid. Det vore vansinnigt att inte åtgärda orsakerna innan det är försent.

FN varnar för att det de åtgärder som gjorts för att begränsa den globala uppvärmning med två grader har inte uppnåtts. Drygt hälften, eller närmare 60 procent av den målsättningen har uppnåtts, enligt den överenskommelse som togs i Köpenhamn. Enligt FN:s klimatchef Achim Steiner motsvarar återstoden av det som saknas cirka 5 gigaton koldioxid, vilket motsvarar världens samlade utsläpp från all världens bilar och flygplan under ett år.

På sämre humör i julruschen

En ny undersökning som genomförts av Sifo på uppdrag av Hela Världen, Svenska kyrkans internationella arbete, visar att många svenskar är stressade inför julen. Var fjärde svensk uppger att julruschen påverkar humöret till det sämre. Stressen i affärerna kommer inte heller att ge någon glädje på längre sikt. Hela 15 procent av svenskarna kommer nämligen inte ihåg en enda av förra årets julklappar.

Stefan Håkansson |2010-12-08|  Nästan en tredjedel av svenskarna, eller 29 procent, ser inte fram emot julfirandet i någon större utsträckning. 

Det är tråkiga siffror som visar att vi kanske har börjat fira jul på fel sätt. Julen handlar inte om att stressa runt från affär till affär och armbågas med lika stressade medmänniskor. Julen är en tid för lugn och ro tillsammans med nära och kära, säger Christer Åkesson, Svenska kyrkans biståndschef.

Bland de som upplever stress under julen nämner merparten julklapps- inköpen som orsak. Hela 27 procent tycker att det är stressande med alla julklappar som ska köpas. En av tio är stressad för att julen inte ska bli så trevlig som man hoppas och 15 procent upplever stress för att man spenderar mer pengar än man borde.

Det är intressant att de flesta som upplever stress nämner julklappar som orsak. För de tillfrågade är i undersökningen överens om att julen borde handla om att vara med familjen, ha lugn och ro och äta god mat, säger Christer Åkesson.

Konsumtionshetsen till trots beräknas svenskar (enligt Hui) spendera 64,7 miljarder i årets julhandel. Detta är mer än dubbelt så mycket som Sveriges totala biståndsbudget för hela 2010.

Hela 50 procent minns inte vem som gav vad förra julen och 15 procent av svenskarna kommer inte ihåg en enda julklapp från förra året.

För den som vill ge en julklapp som spelar roll har Svenska kyrkan öppnat en alternativ webbshop där man kan köpa en fredsmäklare, rent vatten eller en brunn.

Adress: http://webbshop.svenskakyrkan.se

Bifogat: Faktablad om undersökningen

*Undersökningen genomfördes under perioden 29 november – 2 december av TNS SIFO i deras webbpanel. Totalt deltog 1 486 personer i undersökningen.
Stefan Håkansson är Pressekreterare i Svenska kyrkan

Wikileak avslöjar

Där makten verkar

Största maktavslöjande i modern tid. På högsta nivå avslöjas den mörka och slutna maktens dolda agenda. Och det märkliga är att vår tids avslöjanden om Mammon går helt i linje med de uttalanden Jesus gjort enligt Evangelium: allt avslöjas, och ingenting kan längre hållas fördolt.

Paul Lindberg: |2010-11-30Wikileaks avslöjanden kring diplomatins politiska hemligheter retar en hel del maktmänniskor och deras hejarklack. De kan helt enkelt inte tåla demokratisk öppenhet, eller demokratisk yttrandefrihet. 

Maktens politiska skvallerpress beskyller Wikileak för att skapa splittring, som utsätter världen för instabilitet. Men detta är helt osannolika beskyllningar. Wikileak är bara brevbäraren. Medan avslöjandets innehåll däremot är ett verk av maktens destruktiva intrigerande runt om i världen.

Att Wikileaks talesman har anklagats för våldtäktsförsök kan mycket väl vara en hämnd på grund av det arbete som denna organisation utför. Om det förhåller sig på det sättet, måste en mycket grundlig undersökning göras. Om åklagare är inblandade i en sådan härva vore det anmärkningsvärt för svenskt rättsväsende. 

Jesus påpekade i sina predikningar att han inte kommit för att ena världen, utan för att splittra världen. Jesus gör helt klart att världsordningen måste ha en fullkomlig öppenhet. Detta förklaras på flera ställen, enligt Evangelium.

Rekordnivåer av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser har nått rekordnivåer. Det meddelade WMO, FN:s meteorologiska organ den 24 november. Aldrig tidigare under den industriella eran har det uppmätts så höga nivåer. Ökningen gäller 27,5 procent av långlivade växthusgaser mellan 1990 till 2009.

Paul Lindberg: |2010-11-25|  Aldrig tidigare har en så hög och snabb ökning skett under hela den industriella epoken. Rapporten belyser farhågorna av att den globala uppvärmningen kan leda till större utsläpp från de arktiska områdena. Människans påverkan på klimatet leder till kedjereaktioner av ökad uppvärmning som snart inte längre kan hejdas. 

Ökningen består av koncentrationer av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas, vilka samtidigt ökade den känsliga atmosfären med 1 procent. Lustgasökningar beror framförallt på bilism på grund av kemiska processer vid avgasreningen.

Trots internationella åtgärder för minskning av växthusgaser, har samtidigt ökningar skett under en global ekonomisk och industriell nedgångsperiod. Detta berodde på världens industriella tillväxttakt på grund av den nya industriella uppgången av nya gigantiska industrinationer, som bland andra Kina, Indien och Brasilien med flera. Så även om det under perioden var en industriell nedgång, så har produktionen totalt sett ökat.

Dessutom, om den rika världens politiska önskningar om ökad tillväxt slår in, så ökar växthusgaserna ytterligare. Följderna blir då att vi närmar oss den så kallade "tipping point", då de balanserande miljösystemen löper amok, och inte längre kan balansera de nuvarande livsuppehållande systemen. 

Tillväxt, javisst! Men hur?

Hela världen är i stort behov av en kraftfull humanitetstillväxt. I stället tvingas en ständig konsumtionstillväxt på den redan rika världen. Konsekvenserna blir med tiden förödande för hela mänskligheten och livet på jorden. Det finansindustriella komplexet, tillsammans med den rika världens politiska ledare, utgör tillsammans det historiska begreppet Mammon. Jesus varnade för Mammon!

Paul Lindberg: |2010-11-23|  Den rika världens maktetablissemang har misslyckats i det stora hela, vad beträffar behovet av det goda samhällets humanitetstillväxt. Det gäller behoven av demokratisk samhällstillväxt och meningsfullare humanutveckling för alla människor. Vad är det då för behov som saknas?

Allmän demokratisk tillväxt är det som saknas i det stora hela. Och behovet av det goda samhällets utbud är bland annat följande:

» Kraftfull miljö- och klimatanpassning för människor, djur, natur – för framtidens överlevnad.

» Nationalekonomisk stabilitetstillväxt och demokratisk samhällsplanering, i stället för destruktiv marknadsspekulation.

» Omsorgstillväxt för barn, ungdom och äldre.

» Tillväxt för vård och medicinering helt via skattefinansiering.

» Tillväxt för en lägre och frivillig pensionsålder med alternativ för kreativ utveckling och meningsfullare ålderdom.

» Tillväxtfinansiering för pensionärsboende efter behov.

» Bostadstillväxt i storstadsregionerna för alternativ och billigt boende utan spekulationsmöjligheter.

» Tillväxt för bostädernas realvärden (tillverkningskostnader, fastighetsskatt m.m.) i stället för fördyrade spekulativa marknadsvärden.

» Jämlikhetstillväxt och fördelningsdemokrati för ett kärleksfullare och rättvisare samhälle.

» Demokratitillväxt för ett större allmänt och folkligt inflytande än människans destruktiva makt över människan.

» Kraftfull tillväxt av en ny livsanda och en ny livsstil.

Arbetskraftsinvandring

Billig arbetskraft?

Regeringen talar med dubbla tungor. MigrationsministerTobias Billström, visar en fientlig hand mot fattiga invandrare, samtidigt som det är fritt fram för oseriösa arbetsgivare att utnyttja billig arbetskraft som är fattiga.

Paul Lindberg: |2010-11-15Arbetsgivare skaffar lågavlönade invandrare som arbetskraft. Det rör sig om fattiga människor och flyktingar som pressas och utnyttjas i slavliknande former.

Fackföreningar och dagspressens ekonomiavdelningar har varnat stort för denna omoraliska utveckling. 

Vanja Lundby-Wedin har uttalat stor oro för denna situation. 

Migrationsministern vänder på problemet och menar att facket måste ta ansvar för dessa missförhållanden. Men enligt LO:s presstjänst finns det inte längre finns någon plattform där facken kan göra sig gällande.

Vanja Lundby-Wedin säger att de aldrig blir rådfrågade av regeringen, med den erfarenhet som facket har i sådana här fall. LO ordföranden menar att migrationsministern borde införa tillståndsprövning arbetsgivare som skaffar billig arbetskraft.

Vanja Lundby-Wedin ska försöka med nya arbetsmarknadsministern Hillevi Engström och se om det den vägen går bättre att hitta lösningar på utnyttjandet av billig arbetskraft.

FN:s klimatförhandlingar

Klimatförhandlingar i Kina

Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson, Miljödepartementet, menar att de gjort små framsteg i klimatförhandlingarna. De rika länderna vill nämligen att u-länderna ska teckna bindande miljöavtal.

Paul Lindberg: |2010-10-13|  Efter klimatfiaskot i Köpenhamn, har ytterligare ett klimatmöte hållits i Bonn, som förberedelse till klimatmötet som hålls nu i dagarna i den kinesiska staden Tianjin. I Bonn ajournerades frågorna vidare till Tianjin, som i sin tur är ett förberedande klimatmöte inför Mexiko i december i år.

Det är naturligtvis bra att förbereda sådana viktiga möten, men det ser mer ut som den rika industrivärlden vill påtvinga U-länderna samma krav som rika västvärlden, vilket utvecklingsländerna menar skulle hindra deras ekonomiska välfärdsutveckling.

U-länderna är positiva till åtgärder för att hindra en global uppvärmning. Däremot är de inte lika villiga att binda sig till överenskommelser på den rika världens villkor. Men detta vill den rika världen i praktiken, framförallt med USA i spetsen. Det blir intressant att se om Obamas ledarskap kan påverka denna problematik inför klimatmötet i Mexiko nu i december.

Det mest oroande för närvarande är de allt växande koldioxidutsläppen från världens industrier. Ökningen av utsläppen kommer från industriländerna Kina, Indien och Brasilien.

Argumenten från I-länderna är att deras utsläpp har stannat av, och ökar inte längre. Medan U-ländernas argumentation är att I-ländernas utsläpp är totalt sett störst, och att det per capita är skyhögt högre i I-länderna.

U-länderna vill att I-länderna går igång med större utsläppsminskningar, på grund av deras kapacitet och moraliska ansvar, för att därefter låta U-länderna följa efter i takt med anpassad teknologi och ekonomiska resurser.

Senast 2012 måste nya klimatavtal vara ratificerade, för då löper Kyotoavtalet ut. Alla är dock överens om nödvändigheten av att hindra den globala uppvärmningen. 

Djurgården - Sergels torg – Stockholms nya spårvagnslinje. 

Valet 2010:

Ny spårvagnslinje i Stockholm

Spårvagnen är tillbaka i Stockholms centrum. Alliansen satsar på nya spårvägslinjer i hela Stockholms innerstad för att minska bilismen. Och de Rödgröna lanserar förslaget om en helt ny tunnelbana, en cirkellinje som täcker alla anknytningspunkter i centrala Stockholm. Tillsammans ger dessa förslag en rejäl knuff för kollektivtrafikens behov. Politiker har näsa för vad folket behöver – eller hur?

Paul Lindberg: |2010-08-23|   I valtider lovas det stort. Men faktum är att under augusti kunde en ny spårvägslije invigas. Den nya Linjen trafikerar Sergelstorg och Djurgården, med hållplatser som Skansen, Gröna Lund och Liljevalchs konsthall.

I ett tillväxtförslag vill M i Stockholm ersätta alla de så kallade blå-bussarna, stomlinjerna, med spårvägslinjer. En spårvagn tar lika många passagerare som sex bussar, och har en större och effektivare framkomlighet än de nuvarande busslinjerna.

Stockholms tunnelbana, som är mycket eftersatt i både underhåll och kapacitetsutveckling, vill de Rödgröna utveckla med ett helt nytt tunnelbanesystem – en cirkellinje som tangerar alla viktiga anknytningspunkter i hela innerstaden. 

Stockholm skulle faktiskt behöva två nya cirkellinjer,en för innerstaden och en för ytterstaden, för att möjliggöra snabbare framkomlighet och för bättre och effektivare trafikkantbyten mellan alla trafikslagen. 

Tävla gärna med att göra huvudstaden så människovänlig som det bara går! Stockholm behöver många nya spårvägslinjer i innerstan för att täcka trafikantbehovet!

Valet 2010:

Snabbtåg? Eller tre spår på stambanan?

Helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Malmö, Göteborg, enligt Socialdemokratiskt förslag. Eller kan ett tredje förstärkningsspår av den befintliga järnvägen vara mer ändamålsenligt? Det skulle kunna vara lösningen som täcker de stora transportbehoven i landet.  

Paul Lindberg: |2010-08-28| Socialdemokraternas förslag om en helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Malmö, Göteborg är ett bra initiativ. En tung markering som fokuserar behoven av uppryckningen för en mycket eftersatt järnvägspolitik i det här landet. 

Men, är det egentligen höghastighetståg som utgör det främsta behovet, och därtill bygget av en helt ny järnväg?

Nuvarande stambanans kapacitet är undermålig och dåligt underhållen, ja rent av medvetet vanskött. Alla ekonomiska medel har i stället slösats på motorvägsbyggen. 

Med ett tredje spår, på strategiska sträckor, och med en ny helautomatisk tågklarering i kombination av optimal logistigteknik, borde ett stort transportbehov kunna lösas. Ett tredje spår behöver inte alls finnas på hela sträckor utan bara där det är strategiskt motiverat. 

En satsning av den befintliga stambanan kan vara mer försvarbart än satsningen på höghastighetståg. Upprustning och nybyggnation av ett tredje spår borde kunna komma att bli färdigt betydligt snabbare än höghastighets- tåg, och med allt som omfattar ett sådant bygge. Prislappen blir betydligt lägre, och med pengar över för lägre biljettpriser.

Låt Sverige få folkets järnväg, som möjliggör ett bra och billigt resealternativ, det är med stor säkerhet detta behov som behöver tillfredsställas. Behoven pekar på att detta inte kan vara fel.

VALET 2010:  

Behövs inte framtiden?

Alliansregeringen har hittills inte lyckats göra någonting för att motverka den globala uppvärmningen. De tycks ha tutat faran över. Allt för bekvämligheten att kunna kringgå ansvaret av frågan, med hänvisning till en global och bindande miljööverenskommelse  – det vill säga armarna-i-korslösningar.

Paul Lindberg: |2010-08-17| Självklart är globala överenskommelser både nödvändigt, och framförallt kolossalt brådskande. Men ett politiskt agerande för att verkligen uppnå godtagbara och nödvändiga handlingar lyser helt med sin frånvaro. 

Att skjuta över frågan som lösningar enbart om ”globala överenskommelser” kan komma till stånd, liknar mest en delegerad utredning, för att slippa besvärliga problemställningar. Denna sandlådepolitik handlar om: ”Ifall inte andra länder ändrar på livsstilen, så behöver inte heller vi ändra livsstil”. Det löjliga i kråksången är att förändringar av livsstilen inte behöver vara kostsamt, förändringar kan i stället accelerera nya alternativa innovationer, som är anpassade för ett hållbart och bättre samhälle. Men också med goda ekonomiska förutsättningar.

Det är ingenting annat än politisk kraftlöshet, handlingsförlamning, ovilja och ansvarslöshet som det handlar om. Det är helt enkelt ett stort svek mot framtidens människor. Problemet med den globala uppvärmningen är att den inte på något sätt kan lösas av framtidens människor, eftersom det är i vår tid som uppvärmningen eldas på.

Inför de globala överenskommelserna, måste alltså kraftfulla och ständiga förberedelser komma till stånd redan nu, för att lägga grunden av de goda exemplen, som verkningsfulla påtryckningar och motivationer!

Flera Europeiska länder har den inställningen, och även miljöminister Andreas Carlgren har gett uttryckt för viljan till samarbete med sådana länder. Det är bara det att alliansregeringen inte har visat något av den viljan under mandatperioden. Och nu är det val.

Det är de politiska makthavarna världen över som piskar fram den vulgära konsumtionshysterin, för att ensidigt öka BNP-tillväxten, på bekostnad av människornas livskvalitet och framtid. 

Politikerna står för tillväxt, medan folkflertalet står för förändringar, för det goda samhället.

Att eftersträva BNP-ökningar i den redan rika världen är brott mot mänskligheten. Sans och reson, och ett mänskligare samhälle borde vara eftersträvansvärt för de flesta – i alla fall för en framtida överlevnad!

VALET 2010:

Den politiska verkligheten och klimatet

Det finns olika typer av verkligheter. En av dessa är den politiska. Det intressanta, och samtidigt det beklagliga, är att den politiska verkligheten har en säregen förmåga att följa en logik som mer har att göra med taktiska överväganden snarare än strategiska. 

I jämförelse kan man säga att till och med kvartalskapitalismen tenderar att vara mer långsiktig. Det främsta exemplet just nu är hur klimatfrågan behandlas. Från att ha varit överst på den politiska agendan och i media för cirka ett år sedan är den nu närmast död.        

Ulf Svensson: |2010-08-12 | Söndagen den 8 augusti kunde man höra ett spännande inslag i Godmorgon Världen om varför det var på detta sätt, men också ett utmanade förslag om en alternativ behandling av en av våra största ödesfrågor, nämligen vårt gemensamma klimat. 

Under vinjetten ”Den döda klimatfrågan” framfördes ett antal röster från media, forskarsamhället och politiken om vad som hänt med denna glödheta fråga. 

Det konstaterades bland annat, apropå Miljöpartiets behandling av frågan, att partiet visserligen tog upp frågan om klimatet men att den tenderade att drunkna i alla andra frågor som detta parti driver. Man är ett miljöparti men inte bara ett miljöparti, vilket innebär att man har åsikter om alla möjliga frågor, inom alla möjliga samhällsområden. Det är logiskt och rimligt med tanke på att man vill vara med och regera landet. 

I de kommentarer som följde i inslaget tog man också upp komplexiteten i denna fråga, svårigheterna att kommunicera olika budskap, att det handlar om åtgärder som ska ha effekt om 10, 20 eller 30 år fram i tiden samt att verkliga förändringar kräver livsstilsförändringar, vilka ofta anses skrämmande hos den breda allmänheten, om vi ska tro på vad våra politiker tror om frågan.

Alltså, frågan tenderar att i och för sig vara viktig, men inte så central att de politiska partierna satsar allt krut på den. Konsekvenserna blir att klimatfrågan tenderar att komma bort från den politiska agendan. Möjligen kan bränder, översvämningar, oljekatastrofer, höga temperaturer ändra denna bild men det återstår att se.      

Utmaningen

Det var en person som bröt detta mönster om att frågan är omöjlig att vinna röster på, och det var forskaren Johan Rockström. Hans enkla, men geniala idé var att:

De båda politiska blocken skulle skriva ihop var sin konkreta vision kring miljö- och klimat för Sverige och utifrån frågan var vi i Sverige vill vara i världen som a) industrination, b) demokrati och c) ledande miljönation. 

Det är faktiskt ett lysande förslag som borde effektueras ögonaböj.

VALET 2010:

SJ och ansvarsfrågan

När spårvagnarna i Stockholm försvann på 60-talet, så var det ett politiskt beslut för en bilvänligare framkomlighet. När SJ saboteras, så är det naturligtvis en medveten politisk handling. Under flera år har SJ underminerats för att helt enkelt inte längre kunna vara ett fullgott resealternativ. Och det i ett tidevarv då detta alternativ är som mest behövligt. 

Paul Lindberg: |2010-08-11| Ulf Adelsohn, SJ:s ordförande, har det avgörande ansvaret hur SJ har skötts. Han förnekar frenetiskt att de har försummat SJ, trots att ekonomiska medel har tagits bort från företaget, då de ekonomiska behoven i stället är som allra störst, samtidigt som både säkerheten och funktionen är så pass undermåligt. i stället för att skjuta till medel för att stärka SJ, har alltså  vinster tagits från ett misskött statligt företag. Kring detta råder det väl ingen tvekan om att det är en politisk och ideologis handlig. Allt tyder på det.

SJ ska inte behöva ge någon avkastning så länge företaget inte klarar åtagandet att leverera fullgoda resor för hela svenska folket. 

Underhåll och anskaffande av nya material, som nya tåg, har inte förekommit i den omfattning som behoven utgör, medan däremot Sveriges utbyggnad av vägar och motorvägar ekonomiskt har prioriterats i överkant.

Det säger en hel del om ansvarsfrågan.

VALET 2010:

Faran med energimonopolen

De stora energiintressena drivs av den allenarådande vinsten. Och dessa intressenter står i vägen för en demokratisk miljöutveckling. Det som behövs är en miljöanpassad mångfald av spridda svenska äganden av energiframställning. Medan däremot Maud Olofsson har gett uttryck för att statliga Vattenfall ska generera större vinst. Hur då, och varför?

Paul Lindberg: |2010-08-11| Sveriges överkapacitet av elenergi är stor, och prognosen ser ut för att öka än mer framöver. För energibolagens intresse gäller det därför att människor slösar med elenergianvändningen för att öka vinsterna. 

Om människorna däremot spar på elenergi, i en föredömlig el-hushållning, så går elpriserna i stället upp, som kompensation. Då blir el-hushållning ett straff, i konsumismens tecken. Så har det hittills varit på elmarknaden, och sådan är kapitalism. Vinsterna är för el-företagen det väsentligaste och som upprätthålls med vilka medel som helst.

I och med den demokratiska miljöindustrialismens framgångar av energialternativen har de giriga energimonopolen gott till angrepp för att sno åt sig andelar av den gröna energiframställningen. Det kan tyckas vara bra, och det borde kunna ha varit ett gott tecken för grön energiutveckling. Men så blev det inte.

MONOPOL OCH ENERGIPOLITIK

När de stora energiföretagen går loss på exempelvis vindkraften, så är deras ambitioner att ta över initiativet över denna kraftkälla. Men med planer på att skapa många vindkraftsparker, med tusentals vindkraftverk vid varje park, kan känsliga naturvärden och människors boendemiljöer komma i fara.

Energibolagen kommer därför i konflikt med människornas intressen. Gärna vindkraftsparker, men endast med principfasta miljöregler, och helst utan ägande av nuvarande energimonopol. Energi ska endast vara för människornas bästa aldrig för energimonopolen. Se Östgötaslättens harmoniska integrering med landskap, människor, näring och natur. Det tycks vara ett naturligt och föredömligt exempel.

Det optimala storskaliga industritänkandet låter sig inte göras om världen ska överleva, så som den globala utvecklingen ser ut i dag, det blir förödande.  

DE GODA ALTERNATIVEN

I flera länder runt om i världen har både hushåll och småföretag låtits framställa sin egen energi, med vertikalturbiner på hustaken, eller med sol- och ljusceller. Detta gynnar givetvis inte energimonopolen – men det gynnar människorna. Det bästa som kan ske är att hushållen har initiativet över sin egen elenergi, och att energimonopolen kan avvecklas eller minimeras.

I Sverige har dessa energialternativ prövats av vissa kommunala bostadsföretag, vilket visats på teve. 

I USA, Kina och Japan har vertikalturbiner installerats på miljoner hustak, både inne i storstäder och i villaområden, som vilken skorsten eller parabolantenn som helst. Större än så behöver inte en vertikalturbin vara, för att bidra med en stor portion av hushållsenergin.

Med ganska enkla lösningar kan alltså en del av energibehoven tillfredsställas. En förutsättning för en decentraliserad energiutveckling är att särintressen och energimonopolen trängs tillbaka, genom bland annat lagstiftning och förenklad lagstiftning för enskilda hushåll att ganska fritt få skapa sin egen el-hushållning. Låt staten vara energigarant med reservkapacitet vid oförutsedda vinterförhållanden.

För närvarande saknas en politisk energipolitik som gynnar människornas energibehov!

Globala uppvärmningen: 

Farhågorna ett faktum

Klara vetenskapliga belägg har lagts fram och bevisar att den globala uppvärmningen är ett faktum. Uppvärmningen beror huvudsakligen av människans påverkan på klimatet. Detta är nu ovedersägliga och vetenskapliga fakta. Konsekvenserna ger sig till känna i tydliga och mätbara klimatförändringar. Rekord efter rekord av turbulentare väderleksförhållanden sker över hela världen. Samtidigt har politiker inte gjort någonting alls för att förändra livsstilen.

Paul Lindberg |2010-08-07| Den globala ekonomiska världskrisen, som drabbade miljontals människor, är ett verk av Mammon. Girigheten efter vinster och ekonomisk tillväxt i ständiga BNP ökningar, fick världsekonomin att kollapsa. Av samma orsaker, ekonomisk tillväxt och BNP-ökning, så drabbas planetens livsuppehållande balanssystem. Dessa globala mastodont problem är synkroniserade, och kommer framöver att öka till katastrofer för överlevnaden. Detta är inga fanatiska domedagsdrömmar, det är verkligheten!

Jorden klarar inte längre av dessa onaturliga påfrestningar. Makten över världsordningen är Mammon, och politikerna kan många gånger liknas vid maktens eller Mammons görare. Mammon tvingar nämligen människorna shoppa världen till döds. 

Livsstilen måste ändras radikalt – annars står inte längre livet till vårt förfogande. Agera nu, sedan är det försent!

President Obama: 

BP ska betala miljöskadan

President Barak Obama statuerar juridiska prejudikat i och med oljekatastrofen i Karibiska havet. Det kan bli inledningen för en ny världsomfattande möjlighet att göra skadegörarna ansvariga för sina tilltag.

Paul Lindberg |2010-06-17|  En av tidernas värsta oljekatastrof kan bli början till slutet för den oljebaserade energianvändningen. Om de uttalanden som gjorts av president Obama håller i sig, så kan USA, som världens mäktigaste ekonomi visa vägen för en mer sansad industriell ekonomiutveckling. Den ansvarslösa spekulationsekonomin i Mammons tecken skulle alltså kunna förändras.

Ett prejudikat av det slag som Obama framfört, att låta BP göras ekonomiskt och juridiskt ansvariga fullt ut, för all den skadegörelse och alla de kostnader som oljekatastrofen åsamkat delar av den karibiska kusten, kan leda till civiliserad och lagenlig ordning i världsordningen. Kapitalism måste underställas och regleras under civiliserade samhällslagar. 

Den amerikanska omvärldsanalytikern professor Immanuel Wallerstein har i tidigare artiklar i Rikare Liv beskrivit den oansvariga kapitalism, som förstör både människor och natur. Och EU-samarbetet har faktiskt under senaste tiden tagit initiativet för att reglera och lagstifta över kapitalismens ohållbara laglöshet – i Mammons tecken och i skepnaden av nyliberalism.

President Obama kan genom sitt prejudikat hjälpa andra miljöskadade länder för en juridisk upprättelse. De multinationella oljebolagen som härjade i Nigeria skadade naturen i sådan omfattning att många människor förgiftades och dog, med förgiftat grundvatten och en förödd natur som inte kommer att läkas under lång tid. 

I enlighet med Obamas prejudikat kan andra företeelser, förutom oljeskador, även annan skadegörelse som uppkommer, regleras mera beslutsamt utan några förbehåll av ekonomiska hänsynstaganden i relationen med skadegörarna, och i stället låta det moraliska och rättsliga bli avgörande.

I bilden kommer också pensionsförsäkringarnas beroende av aktiespekulationen. Pensioner bör inte vara avhängigt aktiehandeln. Pensioner bör enbart vara en civiliserad samhällsangelägenhet med väl tilltagna värden, i stället för ett beroende av exempelvis oljebolag som BP. 

 

Workshop 21 juni, Hotel Scandic Malmen, Stockholm

Alla är lika värda

Det finns partier i Sverige som bygger sin politik på människors rädsla för det okända, som vill lägga beslag på och definiera vad som är svenskt. Händelseutvecklingen i Europa, med en allt djupare etablering av extremistiska partier, är ett faktum också i vårt land.

Intoleransen har fått ett politiskt alibi och därigenom skapas en slags normaliseringsprocess där åsikterna smyger sig in bland både politiker och allmänhet. Men nu vill vi ge vår bild av vad som är typiskt svenskt! Tillsammans kan vi säga ifrån, innan det är för sent!

Folkbildningsförbundet studieförbundens intresseorganisation, bjuder härmed in dig till en workshop måndag eftermiddag den 21 juni på Hotel Scandic Malmen i Stockholm. Syftet är att före valet i höst motivera fler människor.

Alla är lika värda

Håll ögonen öppna och blunda inte för antidemokratiska krafter. ”Studieförbundet” uppmanar, tillsammans med Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation, alla Sveriges demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasismen. Nu och innan intoleransen tar över. Vi måste värna om vår frihet och öppenhet – allt det som anses vara så typiskt svenskt. Och så typiskt bra! Att möta människor och förmedla kunskap är det bästa vi kan göra för ökad jämlikhet och mångfald.

Kom med och sprid budskapet!

Gå in på www.typisktsvenskt.se och signera uppropet med er logga. Loggan kan göras klickbar och länka till er egen webbplats där ni har möjlighet att utveckla den egna organisationens ståndpunkter och aktiviteter.

Typiskt svenskt!

Sverige är julgran och Kalle Anka på julafton, majbrasa, midsommarstång

och många små grodor.

Sverige är kräftor, kebab, pizza, sushi, nygrillad röding och falukorv.

Sverige är hängmörat kött, saltat kött, koscherkött och inget kött alls.

Sverige är demonstranter och syjuntor.

Sverige är gult och blått, rött och grönt, rosa och ibland lite grått.

Sverige är ja och nej och nja och lagom. Jättelagom!

Sverige är massor av språk och mängder med dialekter.

Sverige är landsbygd och by. Tätort och förort. Och en och annan storstad.

Sverige är åker och äng, skog, mera skog, sjö, himmel och hav och allt däremellan.

Sverige är dyslektiker, elektriker och skeptiker.

Sverige är minoriteter och mexitegel, bandybollar och studiecirklar.

Sverige är kyrktuppar och moskéer, lösgodis och fredagsmys.

Sverige är tulpaner och turbaner, folkdräkt och spritt språngande naket.

Sverige är lika och olika. Och lika olika.

Sverige är och ska vara omtanke och kunskap, respekt och empati.

Sverige är och ska vara åsiktsfrihet, jämställdhet och demokrati.

Framför allt är och ska Sverige vara frihet för alla. Här ska alla ha samma rätt att existera och utvecklas. Här ska det finnas acceptans för olikheter.

Ingen annan bestämmer vem du är. Det gör du själv!

Så typiskt svenskt! Så typiskt bra!

Mats Bernerstedt, förbundschef

Ann-Katrin Persson, rektor, SENSUS

Israeliskt massmord

En hel värld fördömer Israels handlande mot Gazakonvojen. Oavsett om provokationer förkommit, är det inget skäl att ta till övervåld. Framförallt inte på internationellt vatten. Det är alltså mord det handlar om!

Paul Lindberg |2010-06-01|  Regimen i staten Israel är ett sorgligt kapitel, och de har aldrig haft världssamfundets förtroende. Den högerpopulistiska regeringen leker med elden mitt i krutrummet, och provocerar omvärlden ideligen. Situationen i Palestina-Israelkonflikten är låst i ett skruvstäd utan möjligheter till fredliga lösningar i regionen. Huvudmotsättningen står mellan en israelisk extremhöger och Hamas i Gaza. Denna destruktiva realitet måste få en ändring!

Enligt en hel del ledande fredsivrare kan de nödvändiga åtgärderna vara att pacificera regionen genom avväpning, för att möjliggöra en tvåstatslösning i enlighet med inblandade parter och världssamfundet. Kraven från extremistiska viljor om endast en Palestinsk stat, eller endast ett Israel i samma landområden måste avvisas.

Om inte en fredlig pacificering kommer till stånd, fortsätter de extrema ytterligheterna till fler och mera omfattande krigshandlingar med katastrofala följder för folkflertalet. Låt ingen av parterna kunna segra! Låt försoningen och fredsutvecklingen vinna, för alla människornas skull!

Demonstrera! 

Det finns ingen planet B – ställ om!

En manifestation i vitt på Världsmiljödagen 5 juni! 15 30. Plats: Norra bantorget och Sergels torg i Stockholm. 

|2010-06-01|  En bred samling av organisationer står bakom manifestationen på Världsmiljödagen som firas med bland andra hiphopgruppen Panetoz och talare som Birger Schlaug, Kajsa Ekis Ekman och Pär Holmgren.

Samtidigt som Världsmiljödagen firas, samlas världens ledare i Bonn för att fortsätta klimatförhandlingarna. Att misslyckas med att hejda den globala uppvärmningen kan inte få vara ett alternativ Det är hög tid att ta klimatfrågan och alla andra resursfrågor på största allvar. Inte minst på hemmaplan. Trots det går politiken och valrörelsen i Sverige på i gamla hjulspår. Hittills har det varit väldigt tyst i de frågor som rör vår långsiktiga överlevnad. Det vill vi ändra på.

Manifestationen kommer att gå i vitt för att symbolisera den fossilfria framtid vi strävar efter. Vitt kontrasterar mot de senaste månarnas gråbruna nyanser av kol, olja, betong och kärnkraft. Vitt är som framtiden, ett oskrivet blad, som vi skriver i tillsammans. Vi vill ha en framtid där vi slipper giftiga oljeutsläpp i haven, och vi vill ha en politik som sätter långsiktig hållbarhet framför kortsiktig tillväxt.

Kom till Norra Bantorget kl. 15.30, gärna vitklädd. Med ett koreograferat danståg går vi mot Sergels torg kl.16.00. När vi kommer fram inleds ett program med tal och uppträdanden.
Klockan 17.30 ansluter Naturskyddföreningens cykelmanifestation tillsammans med Pär Holmgrens elmopedturné och kabarén Sweet Dreams.

För den som vill cykla till Sergels torg istället, går det bra att följa med på Cykelmanifestationen. Den avgår kl. 10.00 från Kallhäll. Klockan 14.00 framförs klimatkabarén Sweet Dreams i Akalla by. Kl.15.30 avfärd från Akalla by.

Arrangörer: Grön ungdom i Stockholmsregionen, Naturskyddsföreningens klimat- och cykelgrupp, Fältbiologerna Klimataktion, Alternativ stad, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Framtiden i Våra Händer m. fl.

För mer info, gå in på www.tcktcktck.se, www.elmopedturnen.se, www.sweet-dreams.se

Peter Thidholm, Naturskyddsföreningens klimatgrupp

Shiva Anoushirvani, Klimataktion

Jesusmanifestationen – Kärlek till alla

Jesus manifesterades med inte mindre än 25.000 deltagare i Stockholm City. Det var tredje gången som Jesus fokuserades och tog plats bland kristna människor. Det viktigaste budskapet var Jesustillhörigheten, men som aldrig riktas mot andras värderingar.

Paul Lindberg |2010-05-23| Jesus är kärleken och rättvisan förkroppsligad, och med hans ord räcker kärleken till alla. Pingsttraditionen berättar att Guds ande utgöts över Jesus anhängare, och de blev Jesu efterföljare med uppdraget att göra människorna till Jesu lärjungar. Jesus i människornas mitt, utgör inga gränsdragningar, och har aldrig upphört – världen förändras ständigt. 

Lördagens Jesusmanifestation fick en riktig feststämning med sång och artistuppträdande. I Jesu anda hittar man inte det man tror är fel hos andra, utan var och en föregår själv med de kärleksfulla exemplen. Precis som under Pridefestivalen, så fanns även hbt-människor, och kvinnliga präster och pastorer med i denna glädjefulla Jesusmanifestation. 

Den verkningsfulla röda tråden gäller försoning och utveckling för en meningsfull utveckling av kärlek och rättvisa till alla! 

Enat står Europa starkt

Europas president Herman van Rompuy uppmanar i en artikel Europas folk att agera i en gemensam anda. Han menar att EU måste utforma en kraftfullare ekonomisk politik och en mer enhetlig utrikes- och klimatpolitik. Men vi får inte riktigt reda på vad det skulle innebära. 

Paul Lindberg |2010-05-15|  "Europas öde står på spel", skriver Herman van Rompuy. Och därför vill han att Europas folk ska ställa upp för att rädda EU ur besvärliga ekonomiska kriser. Men problemet är att det för kriserna varken finns handlings- eller beredskapsplaner. Europa lider under nyliberalism, en ideologi som glömt framförhållningen av planer för kriser och oförutsedda katastrofer. Det är mycket illa. 

Men genom att ta i ordentligt, så skrev Rompuy en artikel till Europas alla tidningsdrakar där han ville att vi ska förstå vad vi står inför.

Vad är det då för konstruktiv räddningsplan som Rompuy vill förmedla? Han skriver så här: 

"I vår föränderliga värld är andra regioner på väg att överträffa oss ekonomiskt. Våra jobb och vårt inflytande kan stå på spel. Nationalism eller populism är inte svaret. För att försvara våra europeiska värderingar, intressen och arbetstillfällen måste vi fortsätta att agera gemensamt, och när vi agerar individuellt måste det göras i en gemensam anda. I dagens värld måste vi särskilt utforma en kraftfullare ekonomisk politik och en mer enhetlig utrikes- och klimatpolitik. Jag är glad att alla medlemmar av Europeiska rådet är beredda att ta på sig detta gemensamma ansvar."

Kraftfullare ekonomisk politik. Jag tar det en gång till – kraftfullare ekonomisk politik!?

MÄNNISKAS MAKT ÖVER MÄNNISKA

Vad menar Rompuy? Ska vi arbeta mer, för att ha råd att konsumera mer, konkurrera mer, bara för att öka BNP? Ska vi samtidigt verka för kraftfullare ekonomisk politik för att rädda miljön? Vad är då kraftfullare ekonomisk politik?

Rompuys uttalanden tycks inte riktigt ha någon klar substans. Uttalandet saknar innehåll, och har en korporativistisk slagsida, som han uttrycker med vad "vi" européer står inför. Jag tror inte riktigt på Rompuy, och hans försök att mobilisera Europas folk på de tvivelaktiga grunder som han målar upp. 

i stället tror jag på fullt allvar, att världsordningens problem i grunden beror på Mammons grepp över världen människor. Det handlar om "makten över människan som bara leder till elände" (Jesus).

NYLIBERALISM ÄR PROBLEMET 

Under tre decennier har världsordningen regerats av nyliberalism i Milton Friedmans anda. Och den vägen ledde till en omfattande instabilitet och rena katastrofen. Det är med demonteringen av nyliberalismen som vi kan hitta konstruktiva lösningar för Europas och världsordningens hotfulla problem.

Kraftfullare ekonomisk politik och en mer enhetlig utrikes- och klimatpolitik, det är med dessa tre kärnfrågor, som lösningarna ska ske, enligt Rompuy. Men det beror i så fall på hur detta ska ske?

Om Rompuy utgår från nyliberala värderingar kring exempelvis en fortsatt obegränsad världshandel, utan nödvändiga regelverk, då blir det inga reella lösningar. Och med värdemätaren BNP, som alltings mått, så löser sig inte problemen med "ökad ekonomisk politik" – tvärtom. Det är i stället med ökad demokratisk utveckling, med humanitära värderingar, som kan ge de konstruktiva svaren på människornas och världens behov.

FATTIGDOMENS DRÖMMAR OM RIKEDOM 

Brasiliens president Lula da Silva är exemplet på en politikers entusiasm för lösningar ur perspektiven av ekonomisk tillväxt. Han är givetvis stolt över Brasiliens ekonomiska växtkraft, och uttalade att hans land arbetar för att bli en ekonomisk maktfaktor i världen. Lulas uttalande är symptomatiskt för statsmän och ledande politiker runt hela världen. 

I många länder blir inte fattiga människor rikare på grund av BNP-tillväxt, inte heller blir de rikare av världshandelns ökade omfattning. 

Enligt FN:s undersökningar har många av världens fattiga inte fått ta del av de materiella ökningarna eller BNP-ökningarna ens i sina egna länder. Det beror på att Mammon vill att världsordningen ska ha en reglerande massa av fattiga människor, som en billig arbetskraftsresurs, som visat sig vara en stor rikedom för Mammon.

Det är tyvärr så med den världsvida utvecklingen, så som Lulas drömvärld, och som de politiska lösningarna tar sig ut i verkligheten. Även här i Sverige och i Europa. 

Medan tillväxtekonomin och folkmängden ständigt ökar, blir visserligen länderna materiellt rikare på konsumtion i en större utsträckning än någonsin tidigare. Men man kan inte påstå att den rikedomen resulterar i en ändamålsenlig "Rikedom" för mänsklighetens överlevnad och för den humanitära meningsfullheten.

Läs mer om Friedman och nyliberalism

Förbifart Stockholm

Sveket mot framtiden

Stockholms tunnelbana borde kunna fördubbla kapaciteten, med förslagsvis två nya tunnelbanesystem – tvär- och sammanbindningslinjer. Två nya cirkellinjer: Gula linjen, innerstadslinjen, och lila linjen, ytterstadslinjen

|2010-04-26Förbifart Stockholm blev idiotismens svar på verklighetens behov av en fungerande och hållbar kollektivtrafik för storstadsregionen. Stockholms pendeltågstrafik har under många år lidit brist på funktion och kapacitet, medan folkmängden ökar språngartat. Tunnelbanan är eftersatt och har misskötts under decennier, när behoven idag i stället är enorma. Folk måste ju kunna ta sig till sina arbeten på ett värdigt och trevligt sätt.

Alliansen och Rödgröna samarbetet har nu urskiljningsbara ståndpunkter i frågan om Förbifart Stockholm. För alla dem med hoppet av en hållbar framtid, vad det gäller miljö, ekonomisk rättvisa och ett samhälle för det allmännas bästa, så finns ännu inget riktigt klart alternativ värt att riktigt ta på allvar. Därför måste alla ansvarstagande optimister bli den optimala kraften, som tvingar fram det kärleksfulla och rättvisa samhället, som vi lider så stor brist på idag.

Förbifart Stockholm, om det byggs, ger en överkapacitet för bilismen, och som inte alls motsvarar behoven i storstadsregionen. Behoven av genomfartstrafik förbi Stockholm kan snart i stället komma att lösas i och med den nya Citybanan. Den nuvarande järnvägen avlastas, och kan då ta över en stor del av godstrafiken från E4:an förbi Stockholm. 

Om det bara är förbifarten som gäller, så blir Citybanan alldeles tillräcklig för regionens och landets behov tillfredsställt. Som förbifart frekventeras genomfarten av omkring tio procent av privatbilism och godstrafik.

Med en kvalitativ och kvantitativ utbyggnad av kollektivtrafiken minskar behoven av utbyggnaden för bilismen, och därmed bör flera flugor i en smäll kunna bli lösningen.

Köpenhamnsmötet kapitulerade inför den massiva påtryckningen från den globala finansmakten, och de som stöder denna makt är också de som sviker framtidens människor och deras rättigheter för det goda och hållbara samhället.

Paul Lindberg

Till demokratins försvar

”Ohållbara svepskäl” (19/3) I DN-ledaren görs försöket att låta Sverigedemokraterna bli rumsrena. SD beskrivs komna ur rasiströrelsen, men att det öppet rasistiska strukits ur programmet. DN har vid olika tillfällen, även före programändringen, försvarat SD som ett rumsrent parti. Varför?

|2010-03-21|  Solklart, inför valet kan SD utgöra en tvivelaktig vågmästarroll.

Riksdagens partier har dock tackat nej för SD-samarbete, med motiveringen att de är främlingsfientliga och kränkande. 

DN:s ledare däremot söker göra brunt till vitt, genom en grumlig spekulationspopulism. Motiveringen är att SD redan är etablerade som politisk kraft. Och att utesluta dem i skolorna med hänvisning till deras åsikter är direkt lagstridigt, enligt ledaren. Men detta är ett ställningstagande och ett direkt stöd för SD. Man måste nämligen göra en analytisk urskiljning om vad som är demokrati, och vad som är spekulativ och omoralisk parlamentarism!

DN har tidigare framstått som en pålitlig motståndare till alla former av antisemitism. Och så kommer denna ledarartikel, som är en öppen uppmaning till politiskt samarbete med SD.

Glädjande är då att M och S i Stockholm nu kommit överens om att inte ha något samröre, eller ta stöd från SD, ifall de skulle komma i en parlamentarisk vågmästarroll. De uppmanar även riksdagspartierna att göra samma överenskommelser. 

Paul Lindberg           

IPCC fick rätt

Beskyllningarna mot FN:s klimatpanel, om att de kommit med tvivelaktiga rapporteringar kring Jordens klimatsituation, har visat sig vara helt och hållet ogrundat. Enligt de undersökningar som gjorts i de berörda länder, där anklagelserna uppkommit, finns inte längre några misstankar om inkompetens eller att felaktigheter har förekommit.

|2010-04-09|  I de länder som propagandadreven uppkom mot forskarna i FN:s klimatpanel, har inte några oegentligheter förekommit, enligt de undersökningar som respektive regeringsmyndigheter har utfört. 

I England förekom skarp kritik mot forskarna, och de misstänkliggjordes om att de gav felaktig information, som inte kunde ifrågasättas, eller som inte var kontrollerbart. Men all den kritiken har nu tillbakavisats av statsmakterna.

Klimatforskningen har i stället visat sig vara föredömligt med stor öppenhet för insyn, och rapporteringen har helt och hållet varit saklig och relevant.

100.000 år av konsekvenser

Kärnkraftens vara eller inte vara

Ett femtontal Greenpeace-aktivister placerade en mängd kärnavfallstunnor utanför miljödepartementet. Den svenska regeringens försök att lägga fram sitt omdiskuterade förslag om ny kärnkraft möter motstånd från alla håll

|2010-03-23|  Regeringens sätt att stressa igenom lagförändringar är demokratiskt tveksamt. Det sker trots ett stort internt motstånd, det bryter mot Alliansens egna vallöften och har fått kritik från lagrådet som inte anser sig fått tid att behandla frågan tillräckligt. 

Alliansens överenskommelse vilar dessutom på att inga subventioner ska ges till ny kärnkraft, men regeringen har inte ens kunnat definiera vad de avser med en subvention. 

Propositionen innebär att förbudet mot ny kärnkraft tas bort. Samtidigt försvinner politikernas centrala verktyg för att ställa om energisystemet – möjligheten att besluta om att ersätta kärnreaktorer med andra mer hållbara alternativ. Frågan avgörs i riksdagen den 17 juni.

Om riksdagsledamöterna röstar ja till ny kärnkraft är det ett beslut med 100 000 år av konsekvenser. Det är absurt att vi använder oss av kärnkraft trots att vi idag inte vet vad vi ska göra med avfallet. Ny kärnkraft innebär tusentals ytterligare ton högaktivt kärnavfall som är extremt långlivat.

Genom satsningar på energieffektiviseringar och förnybar elproduktion går det att ersätta kärnkraften i Sverige. Men trots att det är möjligt fattas fortfarande de långsiktiga energipolitiska beslut som slår fast vägen mot 100 procent förnybart och därmed tydliggör spelreglerna för energimarknadens aktörer.

Förnybart kan leverera den el Sverige behöver, på ett hållbart och flexibelt sätt. Att öppna för kärnkraft är inte bara onödigt, det är att gå bakåt i stället för framåt mot målet om en miljövänlig, trygg energiförsörjning.

Ludvig Tillman, 

Greenpeace talesperson i energifrågor

Imam Hassan Moussa:

– Vi förkastar alla former av terrorism

|2010-03-17| Uttalande från kommittén för bevarande av islams heliga symboler: 

Nyhetsmedia har i dagarna rapporterat om långt framskridna planer att döda konstnären Lars Vilks, som sommaren 2007 ritade en nidbild av Profeten Muhammad – frid vare med honom. Detta oroväckande avslöjande har gett upphov till en mängd kommentarer och analyser. Vissa svenska tidningar har rentav sett sig föranledda att – i förklarande syfte – åter publicera nidbilden. 

Med anledning av denna händelseutveckling, vill kommittén uttala följande: 

– Vi förkastar, fördömer och beklagar alla former av terrorism, våld, övergrepp och hot – mot enskilda människor såväl som mot stater, liksom vi protesterar mot alla kränkningar av Guds profeter och de religiösa symboler, som vi troende håller heliga. 

– Vi uppmanar människor av god vilja att samarbeta för fred, frihet, samexistens, dialog och dynamisk mångfald, ett samhälle, där vi respekterar varandra och är beredda att lära av varandra. På så sätt har vi större möjligheter förhindra både kränkningar och övergrepp i framtiden. 

– Vi uppmanar alla att besinna sig, att inte infektera relationerna mellan olika grupper i det svenska samhället, utan i stället hjälpas åt att tillsammans bygga dagens och morgondagens Sverige, ett land som vi fortsätter att vara stolta över. 

Svenska Kommittén för Kunskap om Profeten Muhammad och Försvarande av Islams Helgedomar

Imam Hassan Moussa, ordförande

Politisk anomali:

Moderater bakom Sverigedemokraterna

Moderat dominans i SD:s ledning, i syfte att splittra det röd-gröna samarbetet, visar på att det är någonting ruttet i konungariket Sverige. Svensk politik börjar alltmer likna 30-talets Tyskland, som handlade om kampen över makten, till vilket pris som helst. 

Paul Lindberg:  |2010-03-17|  Med vilken rätt kan ett uttalat främlingsparti få ta plats i det svenska parlamentariska systemet? Ja, det kan bara ske med självtagarrätten, med stöd av alla dem, som till vilket pris som helst vill krossa och förinta det rödgröna samarbetet. 

SD kan inte ta sig fram av egen kraft, utan stöd av alla dem som menar att de vill dö för SD:s rätt att få bekämpa främlingar och det rödgröna samarbetet. Dö gärna, men gör det hellre till främlingarnas försvar.

Under något decennium har irritationen över Socialdemokratins politiska dominans urartat i en vilja för en totalseger – och för all framtid. Detta oavsett om det skadar den ytterst sköra lilla demokrati som ännu finns.

Vi vet att det är moderater som ligger bakom SD. Nu borde det bli upp till Moderaterna att heligt ta avstånd mot dessa politiska anomalier. 

Herbert Tingsten (tidigare chefredaktör på DN) beskrev sådan politisk smutsbyk i sin bok Nazismens och fascismens idéer, 1965, Aldus/Bonniers. 

Han skrev: "Det snabba uppbyggandet av våldsregimer utan motstycke i historien, rasförföljelser och världskrig orsakades av att grumliga tankesystem omsattes i verklighet av hänsynslösa ledare och slaviskt trogna funktionärer."

Det första valet som SD deltog i, visades att en hel del av rösterna kom från Socialdemokratiska väljarkåren. Av detta drogs slutsatsen att Socialdemokraterna skulle kunna splittras, under förutsättning att SD kunde växa lite mera lagom, så att de antingen kunde bli ett vågmästarparti, eller att de kan stjälpa det rödgröna samarbetet.

Men det kan faktiskt vara ett dumdristigt självmål, eftersom SD:s framgångar i senare väljarundersökningar, mera ser ut som att de suger musten ur alliansens egna partier. 

En eventuell regeringsbildning med stöd av SD, bör aldrig få ett erkännande, med tanke på att riksdagspartierna avsvurit sig allt regeringssamarbete med detta främlingsfientliga parti.

Stoppa Förbifart Stockholm

Bättre kollektivtrafik för alla

En lång kall vinter med en eftersatt och nedsliten kollektivtrafik, fick Stockholm att sluta fungera. Det blir Stockholmarnas minne av vintern 2010. Hundratusentals trafikanter sveks av Stockholmspolitikerna. Samma politiker har tagit beslutet för den mastodontiska prioriteringen av Förbifart Stockholm, med enorma skattekostnader. 

Paul Lindberg: |2010-03-14Infrastrukturministerns reaktion på kritiken mot den dåliga skötseln av kollektivtrafiken blev, voilà – en ny kollektivtrafiklag. Resenärernas valfrihet ska öka – bara så där. 

Genom lagstadgad avreglering av kollektivtrafiken ska allt ordna upp sig, det var ministerns svar på hur regeringen ska åstadkomma en hållbar kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken har faktiskt inte fungerat bra ens under lugnaste väderförhållanden de senaste åren – vad det gäller riksjärnvägen i allmänhet, och Stockholms länstrafik i synnerhet. Materialunderhållet är försummat och nedgånget, och i behov av kvantitativ och kvalitativ utbyggnad i en mycket stor omfattning.

300.000 nya invånare på 10 år

Medan Stockholmsregionen ökar sin befolkning med omkring 30.000 invånare per år, eller med 300 000 invånare på 10 år, så har utvecklingen av kollektivtrafik inte på något vis hängt med. 

Under en kort och intensiv politisk mandatperiod, har massiva motorvägsbyggen i stället kommit tillstånd, så som norra länken, och med  flera andra vägprojekt. Motorvägsbyggen har utvecklats med en överkapacitet, medan den allmänna kollektivtrafiken ständigt försämrats, på grund av överbelastning och brister i underhåll, och med försummelsen av ekonomisk prioritering. Konsekvenserna av detta har Stockholms invånare fått smaka på under denna smällkalla vinter, med påtvingade promenader i tjugograders kyla.

BEHOVET AV ETT SAMHÄLLE

All erfarenhet visar att en storstad är i behov av samhällsplanering, och en effektiv samordning för en homogen kollektivtrafikapparat, som ska kunna täcka alla trafikkanternas behov. Samhället ska kunna garantera sina medborgare detta. Medan en uppsjö av entreprenörer rimligtvis aldrig kan garantera något sådant. Entreprenörerna som årligen tvingas att pressa anbuden, för att överhuvudtaget kunna få ta del av att utföra tjänster, kan aldrig ersättas av samhällets ansvar och utförande.

Förhoppningarna till entreprenörslösningar, med ett kollektivtrafikbehov av Stockholmsregionens omfattning, har redan visat sig vara ohållbart. 

Gärna entreprenörsanda, men först en ansvarsfull samhällsekonomisk styrning bort från mastodontprojekt som Förbifart Stockholm. Behovet av ett starkt samhälle är grundvalen  för en genomgripande förbättring av Stockholmsregions försummade kollektivtrafik!

IPCC och sanningen

Glaciärerna smälter faktiskt!

Desinformation och destruktiva anklagelser mot FN:s klimatpanel IPCC är ett allvarligt hot, både mot demokratin och en fri vetenskap. Anklagelser att IPCC är politikerstyrt och av den anledningen styrts att rapportera om hotet från globala uppvärmningen är skrattretande och en förvriden verklighetssyn. Det är knappast makthavarna som varit hörsamma för klimatpanelens varningar.

Paul Lindberg:  |2010-01-21Att skapa misstro. eller att vilseleda mot IPCC:s rapporter på grund av oviljan till solidaritet för nästkommande generationer visar på uselhet, och ska jämställas med brott mot mänskligheten. Nästkommande generationer är helt beroende av hur vi i det närmaste löser vår tids skadegörelse och misshushållning.

Visst är det politiker som styr och ställer, och som bestämmer agendan, det visade Köpenhamnsmötet med all tydlig önskvärdhet. Men det var knappast IPCC som svek sanningarna.

Maktens primadonnor, med USA, EU och Kina i spetsen agerade som om klimatmötet gällde enbart hegemonin över den växande världsekonomin. De fick i stället den globala uppvärmningens förhandlingsinnehåll att likna kejsarens nya kläder, eller krig är fred, eller att Förintelsen aldrig existerat – eller med liknande subversiva bortförklaringar.

Mammon råder över världsordningen

Jag har flera gånger nämnt Jesusbegreppet "Mammon" i mina texter, vilket kan ha fått icketroende människor, och för all del även troende, att höja på ögonbrynen en aning. Men på den punkten menar jag blodigt allvar. Det Jesus förfasade sig över, och varnade om, är helt relevant med det som nu sker med den reellt existerande världsordningen. Ett faktum som kräver största möjliga uppmärksamhet. Och största möjliga mobilisering för kärlek och rättvisa för alla människor på planeten Jorden!

Om det är sant, som en majoritet av världens klimatforskare rapporterat om, så leder den nuvarande livsstilen rakt in i en katastrof. Vi kan se en början till detta redan i dag. 

Världsordningen är den perverterade Mammons civilisation, som bevisligen förstör både människor och själva livsbetingelserna. Mammon har sina vasaller och görare, som går ärenden för den bankrutta ekonomiska världsordningen, och som aldrig någonsin kan skapa det ändamålsenliga och goda samhället. Det Jesus kallar "Ljusriket!".

ANKLAGELSER MOT IPCC

Många regimledare runt om i världen vill helst sopa problemet om den globala uppvärmningen under mattan. De tycks mena att lösningen av problemet med den globala uppvärmningen inte riktigt är deras race. Vissa vill låta fördröja överenskommelserna, och skjuta problemen till framtiden. Många människor i den rika världen tilltalas säkert av sådana värderingar. Vi vet att president Obama har haft problem med det amerikanska folkets livsstil.

Länder som Indien och Kina har äntligen kommit på ekonomisk plussida med sina ekonomier – från fattigdom till möjligheten att kunna bli ekonomiska superstater. Ingenting tycks få stå i vägen för denna utveckling. Planeten Jordens framtid ser för närvarande ganska dyster ut. 

Samtidigt med oviljan till överenskommelser – som heller ingen invigd har kunnat tro på – så smälter världens glaciärer i en takt som ingen kunnat förutspå. Mot detta om smältande glaciärer har försök gjorts för att misstänkliggöra de vetenskapliga forskningsrapporterna.

IDEOLOGISK KVERULANS FRÅN LIVSSTILSBEVARARNA

När IPCC menade att Himalayas glaciärer skulle kunna smälta under en period av omkring 35 år (2007 års IPCC-rapport), så var detta en uppskattning om en möjlighet, mer än av en exakt tidsangivelse. Och så blev också denna rapport i år, 2010, attackerad av professor Georg Kaser vid universitetet i Innsbruck i Österrike. Kaser var själv med att göra rapporten (2007) om glaciärsmältningen för IPCC:s räkning.

Enligt Kaser tar det hundratals år för Himalayas glaciärer att smälta, eftersom isen är omkring 400 meter tjock. Uppgifterna om tidsangivelsen för Himalayas issmältning kommer från Indisk forskning och rapporterades först i New Scientist redan för 10 år sedan.

Världsnaturfonden WWF ansåg att IPCC:s rapport från 2007 var riktig, och att Georg Kaser inte haft rätt i sak med sin kritik.

IPCC:s ordförande professor Rajendra Pachauri har också vänt sig mot dem som misstänkliggör klimatforskarnas rapporter.

Oseriösa kritiker mot IPCC-rapporterna är mestadels inte forskare, och med uppfattningen att de hellre ställer sig bakom de krafter som helt enkelt vill att IPCC ska ha fel. Vissa av dessa krafter vill heller inte att världssamfundet ska behöva vara solidariska mot framtida generationer. Hos dem är egoism en politisk ideologi. Det finns många seriösa kritiker, men de arbetar för IPCC:s bästa.

Men trots Georg Kasers kritik, specifikt det som gäller glaciärerna på Himalaya, så är Kasel i övrigt helt lojal mot IPCC, och dess arbete och rapporteringar i dess helhet.

I december 2009 höll Nepals regering ett möte högst upp vid glaciärerna, nära Mount Everest, för att uppmärksamma glaciärsmältningen. Och det som nu sker  med issmältningen i Himalaya, är tyvärr just det som rapporterades 2007.

IPCC:s trovärdighet är det få seriösa forskare som ifrågasätter. Däremot finns det vissa journalister som vill gå andra politiska ärenden, som enbart gynnar de kortsiktiga intressena. Och dessa intressen bestäms av världsordningens ledning som Jesus kallade Mammon.  

Maktpolitikens klimatkrasch

Det geopolitiska läget

Klimatkrisen består och världen väntar otåligt på godtagbara lösningar. Vad händer efter Köpenhamn? Miljöminister Andreas Carlgren anser att det globala klimatsamarbetet måste stärkas för att minska risken för "klimatnationalism". 

Paul Lindberg:  |2010-01-10| Att stärka det globala klimatsamarbetet är givetvis bra och nödvändigt, men alldeles otillräckligt. EU måste också föregå med de kraftfulla och goda exemplen. Redan innan Köpenhamnsmötet visste vi att förhandlingarna kommer att saboteras av just "klimatnationalism" – det var förutsägbart.

Det Andreas Carlgren själv uttalar om ökat globalt miljösamarbete, att få det att fungera med realiserbara resultat, kan alltså få sin möjliga giltighet genom en eventuell parallell prioritetsordning:

» Stärk det globala klimatsamarbetet, för att hindra klimatnationalism, och för att uppnå realiserbara resultat.

» Verka för att EU tar initiativet som pådrivande klimatmotor med en tydlig igångsättning av de goda exemplen, genom bland annat kraftfull miljölagstiftning och regelverk för varuhandelns import och export mellan EU och omvärlden. 

» Sverige bör per omgående söka samarbete med de miljövilliga EU-nationer som redan uttalat viljan att föregå med miljöföredömliga insatser.

Det internationella politiska rävspelet, och de uppskruvade förväntningarna av en klimatöverenskommelse, leder självklart till frustration och defaitism hos en stor allmänhet. Även om miljörörelserna mobiliseras och stärks, och kräver resolutare resultat.

Kina och USA står alltså för hälften av världens koldioxidutsläpp, men är de mest ovilliga att komma till skott i ett globalt klimatsamarbete. Kina har tagit steget från fattigdom till en världsmakt, som växer och växer och som inte tycks kunna hejda sig. USA med en befolkning som är hjärntvättade att vara egoister och vara sig själv nog, de vill inte ändra sin livsstil, även om världen drabbas av en klimatkrasch. 

Med en situation med länder som Kina och USA och en annalkande klimatkatastrof, vilket knappast är överord, skulle EU kunna bryta dödläget, och bli den nyckel som låser upp problematiken. Det skulle kunna fungera genom EU- initiativet att verka som en pådrivande klimatmotor, med de goda exemplen, för en levande framtid!

Köpenhamn och oförmågan

Mammon ödelägger livsbetingelserna

"Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon!", säger Jesus. Och Gud och livet på planeten Jorden har inte blivit betjänta av det eländiga klimatmötet i Köpenhamn. Mammons representanter, som utgör världsordningens makthavare, klarar inte av att stoppa den globala uppvärmningen, som de också själva är ansvariga för. 

Paul Lindberg: |2009-12-19| Var och en borde själv kunna begripa vad vi står inför, och vilka val som krävs av var och en. Behövs Mammon? Svaret enligt Jesus är att Mammon inte behövs! 

Det Jesus sagt, har han också alltid menat! Frågan som ställs till er alla är: vad vill ni göra med det som nu ligger framför er?

Det grandiosa klimatmötet smälte samman precis som planetens glaciärer för närvarande håller på att göra. Klimatmötets scenario var väntat, men med hoppet att något mirakulöst ändå skulle hända in i det sista. President Obama sågs som den som till sist skulle vända dysterheten till ett hopp. Men tyvärr, så blev det inte.

När tidigare vicepresidenten Al Gore gjorde klart att mänskligheten är på rak kurs in i en omfattande världskatastrof, på grund av den globala uppvärmningen, så tog många detta på största allvar. De som inte gjorde det var den politiska världsmakten. De misstrodde Al Gore, och många misstänkliggjorde honom. Tidigare presidenten George Busch (d.ä.) uttalade mycket grova kränkningar mot Al Gore, som att vicepresidenten inte var riktigt klok, och idiotförklarade honom. Sedan dess har Al Gore upprättats, bland annat med ett Nobelpris, tillsammans med IPCC. 

Nästa klimatmöte är planerat till år 2013, men till dess är det helt nödvändigt att så många länder som möjligt redan är igång med klimatsmarta lösningar. Det går alltså inte att vänta till dess, då kollapsar de balanserande miljösystemen – eftersom miljösystemen redan i dag kollapsar runt om i världen. 

Ett gigantiskt problem som står för dörren är om de södra havens vattentemperatur överstiger 28 grader, då kan klimatkaos utvecklas, med väderförändringar av tornados och turbulenser i vädren som vi knappast kan skydda oss mot. Tendenser av klimatkaos anses av klimat- och väderforskningen redan börjat. Statistiken med rekordstora tornados har ökat och karaktären av tornados i dag är också i en större omfattning än tidigare.

VAD KAN GÖRAS?

Det finns ännu möjligheter till förändringar. Även om tiden är knapp. En möjlighet är att de länder som kan, i exempelvis Europa, tar stegen för enskilda föredömliga åtaganden, oavsett om vissa länder i världen i nuläget inte gör detsamma. I Europa finns det nämligen en hel del länder som vill föregå med de goda exemplen, och med de behov som finns förändra den reellt existerande orsaken till den globala uppvärmningen.

Med ett samfällt Europa i en allomfattande klimatsmart utveckling kan handelskrav ställas mot omvärlden, genom klara handelsregler för en hållbar utveckling. 

Att lita på Mammons dödfödda handlingsförlamning räcker alltså inte till. 

I Sverige borde miljörörelsen och kyrkorna tillsammans, med alla till buds stående krafter kunna åstadkomma kraftfullare påtryckningar i ett gemensamt upprop för omedelbara åtgärder. Det gäller kraven på kraftfulla lagändringar: 

att inte enbart lita på näringslivets fria vilja till förändringar; 

att ge klara riktlinjer för en kraftfull livsstilsförändring; 

att sätta klarare gränser mot finansspekulation;

att stoppa kärnkraften, som redan idag är ett dödshot mot framtiden.

Den globala världshandeln är mera ett hot än ett löfte för världens ekonomiska utveckling. Varuhandeln och framställningen av livsmedel bör i största möjliga utsträckning produceras regionalt, eller som licenstillverkning. 

Kärnkraften utgör lika destruktiva hot mot framtida generationer som den globala uppvärmningen och måste totalförbjudas.

Det finns mycket att tillägga. Och Mammons ansvarslöshet måste avlösas av en den gröna och ansvarsfulla livsstilens humana civilisation.

"Fullgör allt som är rättfärdigt!", och "Se till att saltet har kraft till förändring!"

Köpenhamn och fortsättningen:

Behov av livsstilsförändring

Andreas Carlgrens (C) uttalande: "Köpenhamn ska inte ses som ett steg, det är steget." Detta tvärsäkra yttrande gav diffusa signaler för en uppgivenhet, eller, hit men inte längre? Om Carlgren med detta uttalande syftar på något av en strategi eller taktik – eller något, så blir det bara obegripligt.

Det första steget för ett klimatavtal är det som sker nu i december i Köpenhamn. Det är ett faktum. Det vi hittills har fått information kring, från de industriella supermakterna, handlar om "vissa" åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser – mindre än 20 procent.

Kraven från miljörörelsen ligger på 40 procent till år 2020, vilket grundar sig på den internationella klimatforskningens krav. Minskningen av växthusgaser måste ned till nivåer som säkrar framtidens generationer för acceptabla livsbetingelser. 

Enligt forskningsrapporter från IPCC måste växthusgaserna upphöra till hundra procent, vilket inte alls behöver ses som en omöjlighet. Lösningar finns redan. Och många länder är redan i stargroparna till förändringar. Politikerna borde därför handla mera offensivt i kraven på förändringar, i stället för den mjäkighet som vi nu ser runt om i världen. Vissa industrier är negativa till förändringar, medan andra ser de ekonomiska och innovativa möjligheterna.

Av ovanstående anledning blir klimatöverenskommelsen i Köpenhamn  första steget! Det steget måste följas av steg efter steg, ända fram till att en hållbar miljöbalans, som med bestämdhet kan garanteras. Men tiden är knapp.

Europeiska miljöbyrån EEB ställer världssamfundet på betydligt högre krav och på ökat tempo, med ambitiösare mål och bredd för miljöåtgärderna.

Köpenhamnsmötet måste alltså ses som en start, eftersom överenskommelsen redan på förhand kan anses som otillräcklig, med tanke på det som redan utlovats. 

Vad som skulle kunna önskas av klimatavtalet i Köpenhamn är att överenskommelsen övergår våra förväntningar, och får en dugligare start för fortsatt ökad takt för nya klimatöverenskommelser.

Paul Lindberg

Socialdemokraterna och förbifart Stockholm:

Föredömlighet i miljöpolitiken?

"Sluta skruva ned förhoppningarna!" Det uppmanade oppositionsledarna till statsminister Fredrik Reinfeldt. De menade att Reinfeldt verkade alltför uppgiven inför Köpenhamnsmötet nu i december. Det var en bra uppmaning, men som tydligen inte gäller Socialdemokraterna själva.

Klargörande rapporter från klimatforskningen, med uppmaningar till den rika världen om nödvändiga livsstilsförändringar, som den allra bästa och långsiktiga åtgärden mot den globala uppvärmningen, nonchalerades totalt av S då de gav stöd för byggandet av "förbifart Stockholm". 

Stödet gick som en elchock genom många sosseanhängare och en hel miljörörelse. Det beslutet var också ett förräderi mot framtida generationer. 

Alla de ungdomar som i engagemang mot det globala miljöhotet blev svikna av Sveriges största parti, som i alliansen med de två andra oppositionspartierna, svek även dessa partier. Ett mycket märkligt politiskt handlande. Ett beslut som är demoraliserande och kan ge upphov till frustration och destruktivitet.

En bedjan och en vädjan till S-ledningen om att ödmjukt krypa till korset, och i stället för en miljöförstörande motorväg i kolossalformat, verka för att alla resurserna investeras i en föredömlig regional storsatsning av en kollektivtrafik för alla samhällets medborgare! På så sätt slipper S-ledningen att svika både sin egen valmanskår och sina allianspartier. Att våga göra en hedersam kovändning och kraftfullt stoppa förbifart Stockholm, skulle uppskattas av en sannolik majoritet av svenska folket! För rättvisans skull!

Paul Lindberg 

Äkta kärlek och den fria viljan:

Hatet i Guds namn

Förmågan att älska sin nästa har inte varit en självklarhet. Förmågan att älska varandra i ett äktenskap har heller inte varit så självklart, under solens gång. Människor har många gånger tvingats ingå äktenskap på grund av konvenansen enligt rådande normer. Äktenskap blev o-äktenskap på grund av den påtvingade och ofrivilliga normeringen över den fria viljan. Kärleken togs ifrån dem som älskade sin nästa.

Äktenskap grundad på kärlek är en ganska sen företeelse i civilisationen. Och människor tycks vara tafatta och ovana vid den friheten. Friheten kan därför ta snedsprång i uttryck som egoism och hänsynslöshet, vilket skadar och deformerar. Men friheten till kärlek tillhör den medborgerliga rättigheten och är den goda viljans triumf. Kärlekens mångfald måste därför tolereras av alla.

Orsaken till ovilja mot samkönade äktenskap, exempelvis, har sin banala grund i värderingen att "de är inte som vi". Denna värdering tillhör den fundamentala fördomen i stort, vad det gäller oviljan till människors olikheter. 

Fördomarna genom tiderna bearbetades, odlades och definierades fram till normer och traditioner. Människornas egna fördomar förklarades av dem själva som Guds vilja och uttryckliga ord. Att skylla på Guds vilja skulle göra den hatskyldige oskyldig. Ansvaret lades i stället på Gud genom falsk tro. Stenar lades framför andra människor att snava över. Lidandet och sorgen blev fruktansvärt.

Fördomar grundat på värderingen ”de är inte som oss”, har givit upphov till rasism och intolerans, och en historisk splittring mellan människorna. Människa har missat målet att vara människa. Denna synd lever ännu kvar bland Jordens människor.

Och konkret: Ni som har dubiösa misstankar mot kärlekens mångfald, och som inte vill att fördomar ska betraktas för vad de i verkligheten är, ni skadar de människor som drabbas av era värderingar. Ni är medskyldiga till att människor förföljs och diskrimineras. Och denna börda skulle ni inte behöva bära om inte Jesus så klart och tydligt hade predikat vad kärlek, rättvisa och tolerans innebär. Sök inte misstänkliggöra andras kärlek, leta hellre upp era egna fördomar, och gör upp med dem! 

Paul Lindberg

Centerpartiet fick som de ville:

Förbifart Stockholm och opinionen

Med en opinionsundersökning kan beställaren få precis det som önskas. Centerpartiet beställde en opinionsundersökning av Novus Group för att visa vad medborgarna ska tycka om byggnationen av Förbifart Stockholm. Och "opnionsresultatet" blev precis så behändigt som Centerpartiets ledning ville ha det. Vilken sabla tur för Centerpartiet, rena slumpen!

Om beställarna själva bestämmer villkoren för vad de vill fråga om, så blir ju svaren därefter. Novus Group ser det som sin uppgift att snabbt och precist erbjuda en relevant och tillförlitlig information. De erbjuder lösningar och modeller med ett nytt och modernt tänk inom områden som opinion, marknad och "loyalty", som de själva beskriver det hela. Loyalty betyder lojalitet och trofasthet – till uppdragsgivaren, of course.

Ett annat opinionsföretag, Synovate, beskriver sina tjänster som resultatet av deras kunders önskemål. Allt de gör har ett enda överordnat mål – att göra deras kunder ännu mer framgångsrika, som de själva uttrycker sig. Eftersom Synovates "kunder" ofta har en unik situation, skräddarsyr de undersökningsprojekten, berättar de.

Utgångspunkten för Synovate när de arbetar för sina kunder är att alla individer har en inre drivkraft. Och med rätt kompetens, förutsättningar och coachning blir denna till Handlingskraft, enligt dem själva.

Genom dessa marknadens opinionsföretag så behövs inga propagandaministerier. Beställarna kan av opinionsföretagen köpa opinion för sina speciella särintressen. 

Centerpartiets beställda resultat blev väldigt negativa sifror för att Förbifart Stockholm ska byggas, hela 72 procent av 1000 tillfrågade människor. 

Svenska kyrkan ställde i en tidigare opinionsfråga till svenska folket som gällde frågan om den globala uppvärmningen. Svaren blev hela 80 procent, med kraven att statsmakterna måste prioritera arbetet för att motverka den globala uppvärmningen som gäller Jordens framtid.

Stockholms nya biskop:

Lycka till Eva Brunne!

Eva Brunne vigs den 8 november till Stockholms stifts nya biskop. 

Stockholms stifts nya andliga ledare, med personlig erfarenhet av att vara människa bland dem som förföljs och trakasseras runt om i världen. 

Eva Brunne lever i partnerskap med Gunilla Lindén och har en liten treårig son tillsammans.  

Vi är många som gläds och är stolta över att Eva Brunne efterträder Caroline Krook, som vi också avtackar för hennes föredömlighet.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som har visats mig, säger Eva Brunne i ett pressmeddelande från Stockholms stift. 

– Nu kommer jag att göra allt som jag förmår för att motsvara förväntningarna på mig som biskop och andlig ledare i Stockholms stift. Bed för mig så som jag ber för er.

Till tidningen QX uttalade Eva Brunne att hon vill tala tydligt om Jesus Kristus!

Foto Svk / Lasse Söderberg

 

Den hycklande moralisten:

Göran Hägglund – moralpopulisten

Göran Hägglund, KD, tror sig vara folkets röst. Som talesman för Riksdagens minsta parti förvägrar han fördomsfullt legitimiteten för samkönade äktenskap. KD har under Göran Hägglunds ledning varit försvarare av fördomar samt verkat för att göra intoleransen rumsren. 

I DN-debatt ser han "en växande klyfta mellan folk och etablissemang och detta är i grunden ett demokratiproblem", enligt Göran Hägglund. 

Om den växande klyftan är numera en majoritet av Sveriges befolkning helt medvetna om. Men hans syftning gäller något helt annat än folkets medvetande. De flesta i Sverige inser att samhällsklyftor och orättvisor ökat markant, och ur detta uppstår sociala problem i en omfattande destruktiv utveckling. 

Konsekvenser visar sig bland annat i förortssegregationen, med frustration och destruktivt ungdomsvåld, som föder en växande subkultur med långlivade konsekvenser. Och det skadar just dem som vantrivs under förnedringen. Regeringsmakten är ansvariga för en rättvis lösning av detta olyckliga samhällsproblem. Det duger inte bara med polisiära lösningar, då blir det aldrig någon lösning.

Kristdemokraterna tog sig ett partinamn med ett ursprung från en kristen rörelse, med från början värderingar för kärlek och rättvisa för de mest utsatta i samhället. Hos dem fanns Jesus radikalitet för en verklig rättvisa. 

Av dessa ideal finns ingenting kvar hos Kristdemokraterna, på grund av dem som tog över partiet. Men Jesusidealen finns naturligtvis kvar bland enskilda medlemmar. 

Av namnet blev bara "demokraterna" kvar, för Jesus finns knappast med i detta parti längre. Och av det som blev kvar förenas KD med andra partier som också kallar sig "demokraterna",  då syftar jag inte alls på Socialdemokraterna, utan på Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. 

Jag ser numera Kristdemokraterna under Göran Hägglunds populistiska ledning bara som ett trätande trillingparti ihop med dessa "demokrati partier". Partinamnen har aldrig haft någon ärlig relevans till verkligheten.

Samma partiledning, har av partisekreteraren Lennart Sjögren, på fullt allvar bjudit in mediaankan Anna Anka som ett dragplåster, vilket stoppades av kvinnoförbundets ordförande Maria Fält. Kvinnoförbundet ville tydligen inte längre låta sig mästras av den rejält skamfilade manliga ledningen, med deras torftiga sexuella ideal. 

Paul Lindberg (2009-09-19)

Förbifart Stockholm 

Mammons miljökrig

Beslutet att bygga Förbifart Stockholm visar ett fullständigt förakt till allt vad förnuft och demokrati heter! Om det är sant att planeten Jorden står inför en global uppvärmning, som kan komma att omöjliggöra framtida generationers överlevnad, så är detta vägbygge ett flagrant brott mot mänskligheten!

Alla instanser som tagit ställning till detta gigantiska motorvägsbygge har samfällt givit ett klart NEJ. Sveriges demokratiska institutioner och remissinstanser har blivit helt överkörda av destruktiva maktmänniskors egenmäktiga beslut kring denna livsviktiga fråga. 

Just detta att våra expertorganisationer har gett ett klart nej, innebär inte att de är motsträviga till utvecklingen. Tvärtom, de om några har tagit sitt ansvar för att det överhuvudtaget ska finnas en framtid att utveckla, även för framtida generationer. 

Nuets politiska marodörer kan genom manipulativa och parlamentariska beslut, delvis orsaka en snar framtida miljökollaps.

Vad ska vi ha politiker till om de använder sig av sovjetmodeller, och inte vill föregå med gott exempel när det gäller människans elementära behov för överlevnad!

En rad av landets främsta remissinstanser har sagt nej: samtliga miljöorganisationer, Sika, statens institut för kommunikationsanalys, Naturvårdsverket, trafikforskarna på våra högskolor (KTH med flera), samt en rad olika intresseorganisationer.

Klimatforskarna säger enhälligt att vi måste ändra livsstil och ställa om hela samhället för överlevnad. Det är inga fanatiska domedagsröster som uttalar dessa ord, det är en samlad expertis av forskare inom samtliga områden som berör denna stora ödesfråga.

I och med beslutet av motorvägsbygget görs Sveriges möjligheter att påverka miljötoppmötet i Köpenhamn i december mindre trovärdigt. Det gäller i stället att föregå med gott exempel.

Personligen har jag misstanken av att ansvariga politiker inte längre tror att det är realistiskt att stoppa den globala uppvärmningen. Eller att de helt enkelt struntar i miljöhotet och låter deras egoistiska livsstilideal få segra på bekostnad av en miljökraschad planet. 

I båda fallen visar de, i så fall, att de är en fara för framtiden!

Paul Lindberg (2009–09–04)

Aftonbladet och antisemitism

Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, krävde ett svenskt fördömande av en artikel i Aftonbladets skriven av Donald Boström. Artikeln tar upp palestinska anklagelser om att Israeliska armén 1992 tagit organ från döda människor. Bakom dessa uppgifter, som först uppkommit i Israel, kopplades sedan ihop med en korruptionsskandal och avslöjandena av organhandel i USA.

Israelerna kallar detta för antisemitism, med utgångspunkt från att dessa uppgifter är osanna.

I New Yersey, USA, arresterades i somras en större grupp, med bland andra judar, även rabbiner, för bland annat korruption och illegal handel av mänskliga organ. Om de varit skyldiga har vi ännu inte fått några klara besked om – och det är viktigt.

Liknande beskyllningar har varit vanliga i historien på grund av antisemitism. Här fordras fortfarande klargöranden. Lägg inte locket på!

Man kan förstå om judar av idag har en välgrundad känslighet mot anklagelser av detta slag. Och tänk om det verkligen är antisemitism som fortfarande frodas.

Antisemitism finns fortfarande under ytan runt hela västvärlden. Och mediernas yttrandefrihet har många gånger överskridit anständighetens gränser. 

Om Aftonbladets material varit osakliga, och haft direkt fel, borde svenska regeringen tydligare kunna visa ett avståndstagande från en sådan journalistik. Detta för att skydda yttrandefriheten och det moraliska ansvaret. Och med tanke på antisemitismens realiteter. 

Sverige har inte gjort upp med vare sig antisemitism, främlingshat eller hatbrott, med tanke på nya politiska partier som står redo att föra den sortens politik vidare i vårt land. Sverige har inte gjort mycket för att bekämpa sådana rörelser, snarare tvärtom.

Om Aftonbladet har rätt, då är det i stället på sin plats att Israeliska regeringen ber både Aftonbladet och svenska regeringen om ursäkt. För det skulle i så fall vara ett anmärkningsvärt övertramp.

Paul Lindberg (2009–08–28

Mammon och domedagen

Hans Bergström, fd chefredaktör på DN, beklagar sig i en signerad ledare (DN 09-07-10) över, som han uttrycker det, "den undergångsmotiverade begeistring inför beslut om en ny världsordning". Bergströms val av rubrik "Den gröna fatwan" luktar fördomar på långt håll. Ja, fördomar från en frustrerad redaktör som andas något slags liberalhaverist.

"Grön fatwa" kommer från ekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren i en tidigare intervju i DN, och som Bergström fortsätter att spinna vidare på. 

I både Sverige och USA vill inte mindre än 80 procent av dess befolkningar att krafttag måste till för att hindra den globala uppvärmningen. Och om detta raljerar Bergström och hans marknadsekonomer. De vill inte inse fakta.

Bergström skriver: "Många av oss som betraktar sig som liberal, i vid mening, våndas inför den frälsningsatmosfär som omger dagens klimatdebatt." 

Hans Bergström är besviken över att dagens klimatdebatt inte går i marknadens favör. Det bevisar kanske att forskningen gjort sig fria för den fria forskningen trots allt.

Att Bergström inte har mycket till övers för troende människor har han tidigare visat i DN-artiklar. Han höjer Christer Sturmark och miljonärernas organisation Humanisterna till skyarna. 

Jag själv, till skillnad från Bergström, höjer Jesus till skyarna! Bara därför att Jesus har hjälpt oss med sina principiella varningar kring dem som fördärvar planeten Jorden. 

I den signerade ledaren desinformerar Bergström medvetet genom beskrivandet av "seriösa forskare", som således hävdar något annat än de "oseriösa forskarna". 

Sådant trams gör inte Bergström trovärdig. IPCC:s forskare har en ganska klar och vetenskaplig bild av faktiska klimatförhållanden på planeten Jorden. När Bergström skriver om "serösa forskare" i plural, så är dessa forskare i en minoritet av forskarna. Att det finns delade meningar är självklart, men inte på det sätt som Bergström försöker insinuera. 

Problemet som framförs är att vetenskapen förklarar att Jorden står inför ett fullbordat faktum: den globala uppvärmningen! Mot detta faktum står en marknadsekonomi som inte vill att verkligheten skall vara på detta sätt! Och därför försöker de intala sig själva, att de inte tror på vetenskapen, och denna "tro" vill de pådyvla alla andra! Detta är olyckligt!

Bergström fortsätter: "Det är en svår uppgift att värna forskares frihet och civilkurage i ett samhällsklimat med utrymme bara för en sanning hos forskningsfinansiärer."

Samma sak med ovanstående: en majoritet av forskarvärlden är ganska ense om sakernas tillstånd. DN:s nyliberala ideologi tycks vara ett medvetet propagandistiskt misstänkliggörande av forskarkåren, den demokratiska rörelsen, finansiärer, religiösa, miljöorganisationer, samt de 80 procent av medborgarna som anser att kraftfulla tag måste till för att hindra en global miljökollaps. Men det vill inte Hans Bergström, för hans "tro" är annorlunda än den forskande vetenskapens vetande!

Paul Lindberg (2009–07–10)

Christer Sanne, docent, KTH:

Ökad konsumtion rena dödsfällan för Jorden

”Ökad konsumtion är inte lösningen på vare sig finanskrisen eller gapet mellan världens fattiga och rika. En återgång till överkonsumtion är att gräva planetens grav.

För att världens rika och fattiga ska kunna närma sig varandra krävs både en annan värld av globala relationer och en mognare attityd till konsumtion och livsstil hos de rika”.

"Finanskrisen skapade en vrede mot girigbukar och fusk. Toleransen för skattefusk krymper, skatteparadisen vacklar och stödet för en Tobinskatt ökar. Det kan användas för att lindra fattigdomen. Det borde åtminstone gå att få ihop några hundra miljarder dollar för att till exempel finansiera FN:s millenniemål (som nu hotar att bli en flopp). Vi har sett att resurserna finns. Bara viljan saknas hittills."

Citat ur SvD

Missanpassad livsstil

Enligt Royal Societys hemsida är problemen med växthusgaser oöverstigliga om inte en helt ny livsstil kommer till stånd på planeten Jorden.

John Shepherd, professor, och ledare för expertgruppen kring minskade utsläpp av växthusgaser, menar att de åtgärder som nu görs kan komma att misslyckas. 

Han menar att nya beredskapsplaner redan nu måste till på grund av risker och osäkerhet. 

På hemsidan har de rangordnat olika tekniska åtgärdsmöjligheter. Men påvisar samtidigt följderna med dessa åtgärder.

» I första hand pekar de på att ta hand om koldioxid från kolkraftverken, och stoppa det under marken, enligt metoden CCS (Carbon Capure and Storage). 

Denna metod är enligt Royal Society knappast möjlig att utföra, även om det annars kunde ha varit effektivast, kvantitativt sett. Metoden skulle dessutom bli mycket dyr, och ingen forskning har lyckats med metoden på något sätt ännu. Den anses ogenomförbar av många forskare. För framtida generationer skulle konsekvenserna bli ödesdigra.

» Ett annat förslag är att mala ner kalkberg för spridning i världsnaturen, för att öka vittringen. Miljökonsekvenserna anses vara oerhört stora, och kostnaderna likaså.

» Att stoppa skogsavverkning i hela världen, och öka trädplantering för att öka koldioxidupptagningen. Det skulle kunna fungera, men marken som skulle behöva användas, är redan upptagen för odling av livsmedel och andra industrigrödor. Effekten skulle bli minimal.

» Om de globala väderleksförhållandena förändras drastiskt, så förslår vissa forskare att det kan gå att spruta ut partiklar i stratosfären. Men konsekvenserna för ozonskiktet kan bli förödande, menar samma forskare.

» Gigantiskt stora speglar, i massomfattning kan reflektera en del av solinstrålningen. Men det skulle ta oerhörd lång tid, och en hel del raketuppskjutningar för att det skulle vara möjligt. Framförallt tycks förslaget ur ekonomisk synpunkt vara det allra dyraste.

» Att spruta vattenånga från fartyg för att öka molntäcket, skulle kunna ge en bromsad instrålningseffekt, föreslås av andra forskare inom vissa företag. 

Alla dessa förslag har uppstått som motivation om vad som kan göras för att bromsa den globala uppvärmningen. 

De kreativa uppslagen har haft en enda tanke: att inte behöva ändra på människans livsstil. Att kunna fortsätta som förut, visserligen med vissa miljömodifikationer.

Tron att det går att lösa alla miljöproblem endast med ingenjörkonst, är något som politiker ofta tror på, men sällan ingenjörer. Det är många gånger teknologie forskare som är de som varnar för dessa lösningar.

Det enklaste och billigaste är trots allt att samhället får en positiv och ändamålsenlig teknologiutveckling som relaterar till människans och naturens reella behov.

Det enkla ligger många gånger framför oss. Exempelvis är en avancerad utveckling av kollektivtrafik ett ekonomiskt och försvarbart alternativ. 

Världen går inte under på grund av att en missanpassad livsstil ersätts av en ändamålsenlig och anpassad teknologi för hela världens behov!

Paul Lindberg