REDAKTION: Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare, 

och Gunnar Westerholm, ansvarig koordinator.

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till oss 

Skrifter

Pressrum

Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa

 

Redaktionellt

Notiser, Press och Kommentarer

TILLBAKA TILL TIDIGARE SIDA

 

Nr 7 – 2014

Den globala uppvärmningen, orsakad av växthuseffekten, medför gigantiska kostnader.  Och det oavsett om det är människan som varit orsaken eller om det är ett naturfenomen.

Foto: Animali Politics

 

POLITIKERNAS MORALISKA SVEK

Kapitalister tar kampen mot uppvärmningen 

I USA har det märkliga skett, efter det att världens största oljeimperium, Standard Oil, tar ansatsen att söka stoppa den accelererande globala uppvärmningen. Det är ättlingarna till den rikaste oljemiljardären genom tiderna, J D Rockefeller, som mycket progressivt går till verket. 

   Paul Lindberg: |2014-09-29 | Det var under FN:s klimatmöte i New York för en kort tid sedan som tillkännagivandet kom. Det är familjen J D Rockeffelers ättlingar, som sitter på en av världens största förmögenheter, och tillsammans med stora intressegrupper och miljöorganisationer som tillsammans vill bryta motviljan till genomgripande åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

Som första stora åtgärd stoppar Rockefellerfamiljen den miljökritiserade utvinningen av den s.k. oljesanden i Canada, med ett marknadsvärde av 350 miljarder SEK. Detta oljeprojekt stoppas alltså av familjen Rockefeller. Miljökostnaderna blir nämligen större om projektet skulle fullföljas. Så som det hitintills varit har industrialisterna inte behövt ta miljökonsekvenserna av exempelvis destruktiv och miljöförstörande affärsverksamhet. Och det är sådan verksamhet som Rockefeller nu ser över i den egna verksamheten. 

Det blir särskilt intressant att se hur Rockefeller kommer att agera med sitt Exxonprojekt i Norra ishavet, som är starkt kritiserat. Exxon och ryska Rosneft planerar att exploatera mängder av olja som finns under Karahavet i Norra ishavet. Projektet är framförallt kritiserat på grund av de omfattande säkerhetsriskerna.

KINA OCH USA ÄR BROMSKLOSSARNA

Kina och USA skyller varandra för obstruktion och kräver av varandra att de ska göra mer för att stoppa den globala uppvärmningen. Det låter som en absurd infantilism. I båda länderna finns emellertid mycket mäktiga industriella krafter som tycker sig vara de utpekade företagen som orsakar växthuseffekten, och de företagen protesterar. Mycket står på spel för dem. Och ännu mer står på spel för planeten Jorden. Dessa egenintressen måste förändras.

Det paradoxala är att både Kina och USA gör stora tekniska och organisatoriska framsteg för att minska utsläppen. Men det räcker inte. Eftersom uppvärmningen dag efter dag accelererar på grund av samtidens extrema utsläpp, tillsammans med tidigare utsläppsförsyndelser. Problemet gör att behoven av minskning av utsläppen av växthusgaser ökar dramatiskt. Prognosen för behovet av minskade växthusgaser börjar likna ett fullständigt stopp för utsläppen. Om det inte kan förverkligas så närmar sig en s.k. tipping point, som kan få vädersystemen att löpa amok. Allt detta vet vi idag, enligt numera en enig forskarkår. Och vi kan också se klimatförändringarna med ständigt nya väderleksrekord runt om i världen.

HUNDRAÅRSSTRECKET

Hundra år har uttalats som något slags tidsmått som vi skulle kunna ha tillgodo – eller att jordens civilisation går sitt öde till mötes. Men kring sådana uttalanden som "hundra år" råder det förbistring, och dessutom fanns tidigare ingen preciserad förklaring om vad hundraårsstrecket skulle innebära eller ha för reella konsekvenser. Men, det var decennier sedan som detta begrepp myntades. Många, framförallt bland politiskt ansvariga, tog det som en intäkt för att vi skulle ha 100 år på oss att åtgärda problemet med växthusgaserna. Och det ledde till att vi inte behöver skynda på, eller göra något som sätter krokben för bilismen eller för den industriella massproduktionen – eller behovet av att förändra vår tids livsstil.

Faktum är, ju längre vi dröjer med de nödvändiga åtgärderna, desto närmare kommer vi den optimala gränsen för tipping point, som inte alls handlar om några hundra år. Om hundra år kan det i värsta fall vara frågan om en katastrofal civilisationsupplösning, på grund av att klimatförändringarna inte tillåter oss att längre leva ett normalt liv på den här planeten.

DEN GODA VILJANS POLITIK

Barack Obama har verkligen tryckt på och fått med sig kongressen i vissa beslut som handlade om utsläppsrätter, men mycket mer har inte åstadkommits i det parlamentariska systemet. Republikanerna har ständigt saboterat alla nödvändiga åtgärder som behövs för att stoppa den accelererande uppvärmningen. Obama har utnyttjat de möjligheter han har i sitt presidentämbete, och lagt hinder i vägen för kolanvändningen i USA, med motiveringen att det bevisligen är skadligt för hälsan.

Det som nu sker i USA, är istället att många industriföretag och fondföretag har engagerat sig för att hindra den globala uppvärmningen. I Sverige har Svenska kyrkan gjort på samma vis, genom att ta bort sina investeringar från alla företag som inte gynnar klimatet. Det kan komma att visa sig vara effektivt.

Det visar sig alltmer tydligt att nyvakna storföretag, inom näringsliv runt om i världen, är beredda att ta ett större ansvar för klimatutvecklingen än politikerna. Och det tycks gälla även för lokalpolitiker runt om på flera orter i olika länder.

FN har givetvis bästa avsikter inför klimatfrågan, men som motarbetas av de industriella stormakterna. Men FN måste säkert få ett större inflytande och en större auktoritet på bekostnad av de ekonomiska supermakterna. Det är fortfarande så att USA förbrukar dubbelt så mycket energi som genomsnittskinesen.

KINA

Tortyr på export 

Kinas blomstrande handel med tortyrredskap och polisutrustning bidrar till kränkningar kränkningar människorätten runt om i Afrika och Asien, avslöjas i en ny rapport från Amnesty International och Omega Research Foundation. Enligt rapporten: China's Trade on Tools of Torture and Repression, har antalet företag som är involverade i denna verksamhet vuxit från 28, för tio år sedan, till över 130 idag. 

   Elisabeth Löfgren: |2014-09-24 | En del av de produkter som marknadsförs som – elchocksbatonger, spikbatonger och extra tunga fotkedjor – är såväl grymma som inhumana och borde omedelbart förbjudas. Annan utrustning – som kan ha en legitim användning under särskilda förhållanden – till exempel tårgas och kravallutrustning, exporteras från Kina till länder där det finns en stor risk att de används för grova människorättskränkningar.

ökända människorättskränkningar

– Denna handel, som orsakar så stort lidande, blomstrar på grund av att de kinesiska myndigheterna inte har gjort något för att försöka stoppa exporten av dessa vidriga produkter eller för att hindra att kravallutrustning, avsedda för polisbruk, hamnar i händerna på dem som är ökända för människorättskränkningar, säger Patrick Wilken, utredare på Amnesty International.

Kina är det enda landet som säljer batonger försedda med spikar. Batongerna är särskilt avsedda för tortyr. Sju kinesiska företag gör öppen reklam för dessa produkter för export. Enligt uppgift har sådana batonger använts av polis i Kambodja och även sålts till militären i Nepal och Thailand. 

Rapporten avslöjar även att 29 kinesiska företag exporterar elchocksbatonger som särskilt används för att utföra tortyr på känsliga delar av kroppen som; könsorgan, halsen, ljumskarna eller öronen, utan att lämna långvariga fysiska spår.

förhindra rörelsefriheten

Många kinesiska företag säljer utrustning för att förhindra rörelsefriheten, förutom hand och tum-klovar, även tunga fotkedjor och speciella stolar där fångar låses fast. Ett företag säljer särskilda halskedjor som kan leda till kvävning.

– Det finns ingen ursäkt för att sälja sådan utrustning, vars syfte i första hand är att användas som tortyrredskap. Tortyr är totalt förbjudet enligt internationell rätt och de kinesiska myndigheterna måste omedelbart införa ett förbud av både produktion och försäljning av sådana grymma och omänskliga redskap, säger Patrick Wilken.

försäljning 40 afrikanska länder

Ett företag – China Xinxing Import/Export Corporation – som säljer en mängd olika tortyrredskap, sa 2012 att de hade försäljning till 40 olika afrikanska länder och att handeln med Afrika uppgick till mer än 100 miljoner dollar. 

Kinesiska företag har även sålt kravallutrustning som använts i situationer då polis använt grovt övervåld. Ett exempel är Uganda där polisen slog till mot demonstranter med kinesisk utrustning, nio personer dödades och över 100 skadades. 

Trade on Tools of Torture and Repression

Ban Ki-moon/NEW YORK

Vi har ett gemensamt ansvar att skydda Arktis

Som en upptrappning inför det stora klimatmötet i New York hade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon haft ett möte med Greenpeace om Arktis framtid. Ban Ki-moon tog emot underskrifter från det globala uppropet Save the Arctic, där mer än sex miljoner människor kräver att det skapas en fristad kring Nordpolen.

   Lisa Ringström: |2014-09-24 | –Jag tar emot detta som ett gemensamt åtagande gentemot vår gemensamma framtid, för skyddandet av vår miljö, inte bara i Arktis, utan över hela världen, sade FN: s generalsekreterare.

Ban Ki-moon sade vidare under mötet att han överväger att sammankalla ett internationellt toppmöte för att diskutera frågan om skyddandet av Arktis. Han uttryckte också en önskan att inom kort resa med något av Greenpeace berömda kampanjfartyg i Arktis.

– Arktis framtid är ett avgörande test för de som deltar i toppmötet i New York nästa vecka. De kommer säkert att leverera eleganta tal som uttrycker allvarlig oro för den snabba uppvärmningen av vår värld. Trots det, kommer många av dessa ledare samtidigt fundera på hur man bäst kan utvinna de allt mer tillgängliga fossilresurserna i Arktis. Det är helt enkelt inte trovärdigt, säger Kumi Naidoo, generalsekreterare för Greenpeace International i en kommentar efter sammankomsten med Ban Ki-moon.

förståelsen för den arktiska naturen 

Delegationen bestod även av Neil Hamilton, Greenpeace främste rådgivare i Arktispolitiska frågor, Margareta Malmgren Köller, väldigt aktiv i kampanjarbetet för Arktisdeklarationen samt den svenska sametingsledamoten Josefina Lundgren Skerk, representant för urfolken som lever i Arktis.

– För oss som långsiktigt vill leva här i norr är klimatförändringarna och de destruktiva industrier som tar över i Arktis ett allvarligt problem. Vi samer känner till och förstår den arktiska naturen och den förändras nu på ett sätt som inte bara hotar oss, utan alla människor över hela världen. 

Människan har skapat klimatkrisen och det är bara genom mänskliga strävanden som den kan stoppas. Jag uppmanar i synnerhet de arktiska staterna att ta klimathotet på allvar. De kan ta de första viktiga stegen här i New York under den kommande veckan, säger Josefina Lundgren Skerk, som deltog förra året i Greenpeace expedition till Nordpolen med målet att skydda Arktis från exploatering. Hon deltog i den Stora Klimatmarschen som planerades dagarna före FN:s klimatmöte den 23 september.

största klimatmanifestationen hittills 

– Då klimat- och arktisfrågorna hänger tätt samman så känns det bra att kunna vara med på det som ser ut att bli den största klimatmanifestationen hittills i världshistorien, säger Josefina Lundgren Skerk.

Förutom de sex miljoner underskrifterna inom Save the Arctic, presenterades även den mer detaljerade Arktisdeklarationen, som slår fast att klimatförändringarna måste hanteras skyndsamt och kräver att det skapas en fristad runt Nordpolen med ett förbud mot oljeborrning och destruktivt fiske. Under de senaste månaderna har mer än 1000 beslutsfattare och inflytelserika personer i civilsamhället skrivit under Arktisdeklarationen; exempelvis ärkebiskop Desmond Tutu, entreprenören Richard Branson och tidigare generalsekreteraren för Nato, Javier Solana. I Sverige stöds Arktisdeklarationen av bland andra tidigare statsminister Ingvar Carlsson, tidigare toppdiplomaten Rolf Ekéus och fotografen Mattias Klum.

Ban Ki-moon tog emot det symboliska överlämnandet av underskrifterna den 23 september, precis ett år efter Arctic 30. Greenpeace protester mot oljeborrning i Arktis ledde till de att inblandade aktivisterna greps och sattes i ryskt fängelse anklagade för terrorism, vilket skapade den globala protestaktionen Arctic 30.

Bilder och videofilm från mötet med Ban Ki-moon finns Här:

FN:s klimatmöte

IRAN/AMNESTY

Sex ungdomar dömda till fängelse och spöstraff

Tre kvinnor och tre män har spelat in en egen video där de dansar och mimar till Pharrell Williams "Happy". Enligt domen har de deltagit i "produktionen av en vulgär video och olaglig kontakt mellan gruppmedlemmar". De har dömts till mellan sex månader och ett års fängelse samt 91 piskrapp vardera. 

   Elisabeth Löfgren: |2014-09-19 | Domen i Iran visar på de iranska myndigheternas förakt för yttrandefriheten, säger Amnesty International i et uttalande. Enligt en av advokaterna har fem av ungdomarna dömts till sex månader och den sjätte till ett år för att ha lagt upp videon på Youtube. Domarna är uppskjutna tre år.

tvingades framträda i tv 

– Med dessa domar möter det absurda orättvisan. Om domarna fastställs skulle det vara löjeväckande; att stämpla ungdomar som kriminella enbart för att de spelat in en video där de hyllar glädjen. De borde vare sig ha tvingats framträda i statlig tv och "erkänna sig skyldiga" eller ställts inför rätta, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanösternprogram. 

– Domarna är ett uppenbart hån mot yttrandefriheten. Om straffen verkställs anser Amnesty att ungdomarna är samvetsfångar. 

Villkorliga domar brukar i allmänhet inte verkställas i Iran inom den period som anges, i detta fall tre år. Risken för straff hänger dock över den som dömts. Spöstraff bryter dessutom mot förbudet mot tortyr. 

någon skriftlig dom har inte givits

Rättegången mot de sex ungdomarna genomfördes den 9 september och försvarsadvokaterna har ännu inte fått den skriftliga domen, de vet i nuläget inte heller om domarna kommer att överklagas. 

De sex ungdomarna greps i maj 2014 efter att de framträtt i en video där de dansade och mimade till "Happy" en låt som inspirerat till hundratals liknande hyllningsvideos runt om i världen. 

Videon är inspelad på gator och hustak i huvudstaden Teheran. Kvinnorna framträder utan slöja, vilket är förbjudet sedan 1981.

Enligt polisen "kränker den vulgära videon den allmänna moralen". Kort efter att ungdomarna gripits framträdde de i tv och "erkände" sitt brott. De sa att de blivit lurade att spela in videon i tron att det var för en audition.

När nyheten kom att ungdomarna frihetsberövats startade en twitterkampanj.

SVENSKA KYRKAN

Ny biskop vald i Härnösands stift

Svenska kyrkans nästa biskop heter Eva Nordung Byström, nu kyrkoherde i norra Ångermanland och prost i Örnsköldsviks kontrakt. Det står klart efter dagens avgörande biskopsval i Härnösands stift. – Det här är så stort att det är svårt att ta in. Jag blir faktiskt tårögd, säger en omtumlad Eva Nordung Byström när hon meddelas resultatet.

   Kajsa Åslin: |2014-09-18 | I den andra och avgörande omgången av biskopsvalet fick Eva Nordung Byström 200 röster, enligt den preliminära sammanräkningen. Det är mer än hälften av rösterna och innebär att hon blir Härnösands stifts nästa biskop, den 26:e i ordningen.

– Jag ser det som en signal från väljarna att de valt en kandidat från stiftet och en kandidat med närhet till golvet. Nu lovar jag att jag ska göra mitt bästa för att leva upp till de förväntningar som ställs på mig, säger hon.

förankrad i Härnösands stift

Eva Nordung Byström är 57 år, kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt och har en gedigen förankring i Härnösands stift. Sedan tio år är hon kyrkoherde i Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorat. Tidigare har hon arbetat som präst i olika församlingar i Jämtland och Västernorrland. Hon har också varit gymnasie- och studentpräst i Örnsköldsvik. Eva är bosatt i Moliden utanför Örnsköldsvik.

Eva Nordung Byström kommer att vigas till biskop vid en högtid i Uppsala domkyrka den 14 december och efterträder därmed stiftets nuvarande biskop Tuulikki Koivunen Bylund som går i pension i december.

Två kandidater hade gått vidare till den andra omgången i biskopsvalet. Den andra kandidaten, Sven Hillert fick 183 röster.

I valet röstade 386 personer, vilket är lika med 88 procent av de röstberättigade. Rösträtt har alla stiftets präster och diakoner, lika många förtroendevalda elektorer, samt stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter.

SYRIEN/Amnesty International

Världssamfundet måste skydda de civila

I ett upprop från 39 organisationer, däribland Amnesty International, ställs kravet att världens ledare sätter skyddet av civila främst när det gäller den oerhört svåra situation i Syrien, oavsett vilken sida de stödjer i konflikten.

  Elisabeth Löfgren: |2014-09-23 | Inför det kommande mötet i FN:s generalförsamling uppmanar koalitionen, som består av globala människorätts- och humanitära organisationer, världssamfundet att använda sitt inflytande för att se till att internationell rätt respekteras och att attackerna mot skolor, sjukhus och flyktingläger stoppas. Enligt FN har direkta, urskillningslösa och oproportionerliga attacker från samtliga parter i konflikten orsakat merparten av de civila dödsoffren, samtidigt som det gör det omöjligt för den humanitära hjälpen att nå fram.

stoppa attackerna mot civila  

– Världens ledare måste nu visa hur de tänker uppfylla löftena från i februari och se till att de samarbetar för att få ett stopp på attackerna mot civila och att människor får den hjälp de behöver. Världen kan inte längre vända ryggen åt befolkningen i Syrien som har utsatts för urskillningslösa attacker under tre års tid, säger David Miliband, chef för International Rescue Committee, en av medlemsorganisationerna i koalitionen.

I februari i år antog FN:s säkerhetsråd enhälligt ett beslut om att alla urskillningslösa attacker mot civila i Syrien skulle stoppas och den humanitära hjälpen skulle nå fram till de behövande. Idag, sex månader senare är situationen mer kaotisk än någonsin. Mer än 1 500 väpnade grupper är inblandade i konflikten och striderna har spritt sig till norra Irak.

miljontals syriers nödsituation

– Världen är, med rätta, förfärad över den senaste utvecklingen i Irak och Syrien. Men militära strategier stoppar inte miljontals syriers nödsituation, deras dagliga lidande och fruktan. Jag har sett förödelsen av bombningar mot skolor och sjukhus där familjer sökt skydd. Det är skrämmande, det är omoraliskt och det måste få ett slut, säger Dr Rola Hallam som arbetar för organisationen Hand in Hand for Syria, en biståndsorganisation som ger sjukvård i ett av de mest drabbade områdena i Syrien. 

Enligt Navi Pillay, FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter, har situation blivit så fruktansvärd för att "de som mördar, förstör och torterar i Syrien har fått kraft och styrka genom den internationella förlamningen". 

krav på världens ledare 

Koalitionen samlar 39 organisationer från 27 länder. I en petition ställer de krav på världens ledare att uppfylla sina löften från i februari. Även om det just nu inte tycks finnas ett slut på konflikten måste så många liv som möjligt räddas och bombningarna mot civila mål stoppas. 

NIGERIA/Amnesty International

Fruktansvärda vittnesmål om tortyr

Tortyr mot män, kvinnor och barn - en del så unga som tolv år - förekommer rutinmässigt i Nigeria, säger Amnesty International i en ny rapport. Rapporten: Welcome to hell fire beskriver hur människor grips i samband med massarresteringar, straffas med tortyr antingen för att  pressa pengar av dem eller för att tvinga fram "bekännelser" som en genväg för få en hög uppklarningsprocent. 

   Elisabeth Löfgren: |2014-09-18 | – Detta går långt utöver den skrämmande behandlingen av misstänkta Boko Haram-medlemmar som utsätts för tortyr och mord. Över hela landet är omfattningen och brutaliteten som män, kvinnor och barn utsätt för, av de myndigheter som ska skydda dem, chockerande även för de mest härdade människorättsobservatörer, säger Netsanet Belay, chef för Amnesty Internationals utredningsavdelning.

Tortyr inget brott i Nigeria

– Tortyr är inte ens ett brott i Nigeria. Landets parlament måste omedelbart ta steget och införa en lag som kriminaliserar tortyr. Det finns ingen ursäkt för att skjuta upp detta. 

Amnesty har gjort utredningar och samlat vittnesmål under tio års tid och det som framkommer i rapporten är att tortyr är institutionaliserat i polisens tortyrkammare och att militären rutinmässigt begår övergrepp. 

Detta i ett land som har ett förbud mot tortyr inskrivet i konstitutionen, men inte har någon lagstiftning som följer upp detta förbud. 

I rapporten framkommer också att merparten av dem som frihetsberövas hålls isolerade – de förvägras kontakt med omvärlden; sina familjer, advokater och en rättslig prövning i domstol. 

Tortyren är så integrerad i polisverksamheten att många polisstationer har en informell "tortyransvarig". En alarmerande samling metoder används, som bland annat att dra ut tänder och naglar, kvävning, elchocker och sexuellt våld.

TORTYR MOT CIVILA

Ett exempel är 24-åriga Abosede som berättade för Amnesty om de bestående skador hon fick av tortyren.

– En kvinnlig polis tog mig till ett litet rum och sa åt mig att ta av alla kläder. Hon tvingade isär mina ben och sköt tårgas in i min vagina... för att få mig att erkänna att jag skulle ha begått ett väpnat rån .... jag blödde...än i dag har jag svåra smärtor i magen. 

Den nigerianska militären begår liknande övergrepp när de fängslar tusentals i jakten på misstänkta Boko Haram-medlemmar. 

Mahmoud, en 15-årig pojke från delstaten Yobe, greps av polis tillsammans med 50 andra, de allra flesta pojkar mellan 13-19 år gamla. Han berättar hur militären höll honom fängslad i tre veckor. De misshandlade honom med gevärskolvar, batonger och machetes, hällde smältande plast på hans rygg, tvingade honom att kliva på krossade glasflaskor och se på när andra fångar avrättades. 

En tolvårig pojke berättade att han tvingades torka upp spyor med sina bara händer och hur soldaterna stampade på honom.

ALLA SKYLDIGA MÅSTE TAS UR TJÄNST

– Tortyren är så utbredd för att ingen hålls ansvarig. Det är nödvändigt att Nigeria ändrar förhållningssätt. Alla som på sannolika grunder gjort sig skyldiga till tortyr måste tas ur tjänst, brotten måste utredas och de som misstänks för tortyr ska ställas inför rätta. 

I de fall det görs en intern utredning, inom polisen eller militären, redovisas aldrig offentligt vad som kommit fram och rekommendationerna genomförs sällan. Av de hundratals fall som Amnesty tittat på har inte ett enda tortyroffer fått kompensation eller annan ersättning från den nigerianska staten.

ÅTGÄRDER MOT TORTYREN GÅR LÅNGSAMT

Regeringen är medveten om problemet, minst fem kommittéer har tillsatts av presidenten de senaste årtiondet för att reformera det straffrättsliga systemet och för att stoppa tortyren, men det går oerhört långsamt. 

– Vårt budskap till den nigerianska regeringen är: kriminalisera tortyr, upphör med att hålla fångar isolerade och utred alla anklagelser om tortyr grundligt, säger Netsanet Belay, Amnesty Internationals utredningsavdelning. 

Rapporten: Welcome to hell fire

RIKARE LIV – CIVILISATION

Krigets vansinne möjliggörs av den rika världen

Alla dessa rapporter från krigsskådeplatserna runt om i världen, och alla dessa egenmäktiga krigsherrar som låter massmörda civila människor såväl barn, kvinnor och män. Det har sin tillkomst från den industrialiserade världens handelspolitik och vapensmedjor.

   Paul Lindberg: |2014-09-25 | Under den "arabiska våren" gick Sverige med i kriget för att ställa tillrätta situationen i Nordafrika. Samtidigt gjordes ett uttalande i en TV-rapportering av den vapenansvarige personen för krigsplanet JAS, som handlade om hur han såg på utsikterna för deras möjliga krigsinsatser. Och hans svar var häpnadsväckande, infantilt och med ett entusiastiskt glädjerus: ... det kan bli första gången vi får se JAS-planen i ett realistiskt krigsläge. 

Vi ser idag att de vapenproducerade länderna pressar fram ökad produktion och användning av deras lukrativa krigsprodukter. Vi ser även hur de politiska och industriella krafterna agerar, och deras passion för profiterna från krigsindustrin. Vapenhandeln sker ofta illegalt och handhas flitigt av en mycket mäktig vapenmaffia. 

Krigsindustrin är den mest lönsamma vinstmotorn och i paritet med oljan. Argumenteringen för vapenexportens legalitet motiveras med arbete och sysselsättning. Det om något är djävulskt. 

Vapentillverkning leder enbart till krig och användning för destruktiv söndring och ett oerhört lidande. Fred leder till fred. 

SVENSKA KYRKAN

Ansvarsfulla investeringar

2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Nu säljs även det sista ägandet i tre gasbolag. Med anledning av klimatmötet i New York uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

   Stefan Håkansson: |2014-09-22| För att begränsa den globala uppvärmningen till två grader måste 7000 miljarder kronor/år fram till 2050 investeras i förnybara energisystem.

– Enligt Internationella Energiorganet (IEA) behöver vi, från nu fram till 2050, investera 7 000 miljarder kronor per år i förnybara energisystem. Det motsvarar ungefär en tredubbling av dagens investeringar. Annars klarar vi inte att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Såväl politiker som företag och investerare måste agera nu om vi ska klara omställningen från fossilt till förnybara och energieffektiva lösningar. Ju längre vi väntar desto dyrare blir klimatnotan, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

det globala samfundets ansvar

I debattartikeln påtalar Anders Thorendal, tillsammans med Svenska kyrkans klimatexpert Henrik Grape, bland annat att klimatförändringarna fortfarande kan hejdas runt om i världen. I New York möttes engagerade människor från hela världen för att uppmana politiker och det globala samfundet att ta sitt ansvar och styra mot en framtid som inger hopp. 

På plats var även religiösa ledare från världens olika trossamfund, inklusive förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nybliven europapresident för Kyrkornas Världsråd. Dessa ledare har överlämnat ett gemensamt uttalande om att kommande generationer måste få ärva en jord som är beboelig och där vi delar jordens resurser mer rättvist.

finansbranschens betydelse för klimatet

En viktig fråga som diskuterades under mötet i New York var hur finansbranschen kan spela en aktiv roll i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Här kan Sverige visa på ledarskap. Svenska kyrkan uppmanar ägare och förvaltare av kapital, inklusive svenska staten och AP-fonderna, att:

» Ta fram strategier och handlingsplaner för att successivt minska klimatpåverkan i sin kapitalförvaltning och kreditgivning;

» Öppet redovisa resultatet av detta arbete, övergripande och på fondnivå;

» Skapa nya, innovativa former för företag, staten och investerare för att göra det attraktivt att investera i till exempel klimatsmarta energisystem. Idag ser vi även hur bland annat lågfossila index och gröna obligationer växer snabbt.

Dessutom bör den kommande regeringen:

» Driva på för ett ambitiöst globalt klimatavtal i Paris 2015.

» Aktivt verka för att EU slutar subventionera kol, olja och gas med mångmiljardbelopp och att EU får en fungerande marknad för utsläpp av koldioxid.

» Säkerställa att regelverk och ekonomiska styrmedel, i form av t ex skatter och avgifter, främjar långsiktiga och klimatnyttiga investeringar.

Anders Thorendals debattartikel i Veckans Affärer

The Interfaith Summit on Climate Change

Ett gemensamt uttalande

KORTA FAKTA:

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 6 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att tyngdpunkten ligger på bolag som aktivt och systematiskt hanterar sin påverkan på samhället och miljön, och gärna bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar

 

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

Ärkebiskopen i samtal med Desmond Tutu

Traditionsenligt är Antje Jackelén på bokmässan i Göteborg i helgen men nytt för i år är att hon är där som ärkebiskop. På programmet står bland annat ett samtal med den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu, präst, på temat försoningens villkor och möjligheter.  

   Daniel Bramsell: |2014-09-23 | Antje Jackelén medverkade på Se människan-scenen för första gången i sin roll som ärkebiskop.

– Som kyrka är vi verksamma i försoningsbranschen. Desmond Tutu har inte bara predikat om försoning under sex decennier, han har även varit med och lett den försoningsprocess mellan svarta och vita i Sydafrika som få trodde var möjlig. Dottern Mpho, som är präst i anglikanska kyrkan i Sydafrika, har också ett långt engagemang i dessa frågor, säger ärkebiskop Antje.

”Gäst hos ärkebiskopen”

Samtalet skedde på Se människan-scenen och ingår i serien ”Gäst hos ärkebiskopen” som sedan flera år är en stående programpunkt i Svenska kyrkans program. Det är ärkebiskopen som tar initiativ till att bjuda in spännande personer som är aktuella med en ny bok. I år föll valet dessutom på före detta statsministern Ingvar Carlsson samt författaren och skribenten Marcus Birro.

- Jag kände stor förväntan inför dessa samtal. Författarna och böckerna skiljer sig ganska mycket, men de har alla väckt min nyfikenhet på lite olika sätt, säger ärkebiskopen.

Ärkebiskop Antje kom också att synas på Internationella torget. Där pratade hon klimat med Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Och på söndagen pratade hon med Magdalena Streijffert, generalsekreterare för Fairtrade, om hållbar försörjning, livsmedelsproduktion och ekonomisk rättvisa. 

Sveriges Kristna råd

Att slå följe för fred

Åtta röster om tro och handling. Under fredskonferensen i Uppsala lanserades en ny bok med fredsteologiska texter ur olika perspektiv med bidrag från bland annat Sofia Camnerin. Bygg Fred! – 200 år av fred. Ja, det bör man fira! Sveriges Kristna råd inbjöd i samverkan med lokala kyrkor i Uppsala till en fredskonferens på internationella fredsdagen den 21 september.

   Tomas Lannfjäll: |2014-09-24 | Närmare 100 personer hade uppmärksammat detta och deltog under en dag fylld av föredrag, delande av erfarenheter, ekumenisk gudstjänst i domkyrkan, manifestation och workshops. Här är några axblock från dagen:

Organisationen ONAD (Organisation for Non violence and Development), Sydsudan. Från Sydsudan beskrev Moses Monday John visionen om ett fredligt och demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla människor. Han menade att för att nå fred krävs samverkan. Samverkan mellan människor, mellan religioner, mellan oliktänkande, mellan politiska partier, i akt och mening att leva i fred med varandra. Alla behövs.

Han uppmanade oss att agera gentemot politiker på alla nivåer för att ta steg mot fred. Det handlar inte bara om frånvaro av krig och beslut angående hur nationella budgetar används, för förebyggande eller för att medverka till strid, utan också om fred mellan var och en av oss, i församlingar och på arbetsplatser, fred med skapelsen och rättvis handel.

Panelsamtal om boken Att slå följe för fred

Några av författarna fanns med under dagen. I boken beskriver de personligt om hur fredskallelsen format dem och deras kyrkas teologi, praktik och självförståelse. Det väcker brännande aktuella frågeställningar om hur den rättvisa freden blir konkret synlig och hur Guds rike på jorden gestaltas.

Antalet väpnade konflikter är idag fler och mer komplexa än någon gång tidigare, och inte sedan andra världskriget har världen upplevt en mer kritisk flyktingsituation. Samtidigt har längtan efter fred kanske aldrig varit större. Hur kan de kristna kyrkorna i praktisk handling verka för freden, i denna verklighet? Och vilka stigar i kristen trostradition manar särskilt till försoning?

Reflektioner från författare och deltagare

Ett kristet liv är att vara fredsaktivist. Rädsla för varandra hindrar att vi är oss själva. I bön, fasta och gudstjänst utmanas vår rädsla för Enda vägen till fred är att mitt liv talar fred. När en del av mig är i ofrid så lider resten av mig.

Manifestation

Med sång vandrade deltagarna genom Uppsala till Fyrisån för att sätta i små båtar som tillverkats under dagen med budskap och böner om fred. Båtarna slog följe längs ån och vi som var med sjöng fredssånger och vandrade vidare hem till våra olika städer. En enkel handling med smak av den pilgrimsvandring för fred som Kyrkornas Världsråd uppmanar alla kyrkor till över hela världen.

RÄDDA BARNEN/SYRIEN

Tusentals skolor förstörda i Syrien

Omkring 2,8 miljoner skolbarn i Syrien står utan möjlighet att kunna gå i skolan. Stridigheterna i landet har lett till att tusentals skolor har förstörts eller tagits i anspråk av de stridande parterna för militära ändamål. En ny rapport från Rädda Barnen visar att bara vartannat barn i Syrien går i skolan idag. Även Rädda Barnens egna utbildningsinsatser i norra Syrien har drabbats av väpnade angrepp.

   Anders Maxson: |2014-09-21 | – Vi har skolor som fått evakueras efter att de blivit utsatta för flyganfall. Det händer ungefär en gång i månaden att våra skolor blir angripna av väpnade styrkor. De psykosociala påfrestningarna för barnen går inte att föreställa sig, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rapporten ”Futures Under Threat” från Rädda Barnen visar bland annat att:

» Allt fler skolor tvingas stänga på grund av konflikten;

» Andelen barn i Syrien som är inskrivna i skolan har rasat från nästan 100 % före konflikten till omkring 50%;

» 2,8 miljoner barn går inte i skolan;

» Syriska flyktingar i grannländerna vittnar om att deras barn utsätts för trakasserier i en alarmerande omfattning. I flera av Syriens grannländer finns starka opinioner mot flyktingarnas närvaro.

respektera barns rätt till utbildning 

Rädda Barnen kräver att alla stridande parter respekterar barns rätt till utbildning och att skolor inte utsätts för väpnade angrepp. Organisationen uppmanar det internationella samfundet att fortsätta ge stöd till alla insatser för att göra det möjligt för barnen i Syrien att få gå i skola.

– Idag är det i vissa fall förenat med livsfara att gå i skolan i Syrien, mot bakgrund av det är det inte konstigt att andelen elever minskar snabbt. I exempelvis Aleppo går bara omkring sex procent av barnen i skola. Vi riskerar att få en hel generation som inte har kunnat gå i skolan, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Stöd Rädda Barnens Katastroffond. Bidra med 100 kronor genom att sms:a KATASTROF100 till 72911. Plusgiro: 90 200-3. Bankgiro: 902-0033. 

Tack på förhand för din gåva!

Futures Under Threat

www.raddabarnen.se

Svenska Missionsrådet

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Sveriges nya regering behöver ta ansvar i FN för en hållbar och rättvis framtid, skriver Svenska missionsrådet och 16 andra svenska organisationer idag i en debattartikel publicerad på SVT Opinion. Världens ledare träffades i FN:s generalförsamling. Mötet utgör startskottet för ett års mellanstatliga förhandlingar om vilka globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen.

   Kristina Stedul: |2014-09-24 | 16 svenska organisationer uppmanar Sverige att ta ansvar för framtiden och verka för ambitiösa mål kring bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar, klimatförändringar orsakar katastrofer runt om i världen, 2,5 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitet och 1,2 miljarder lever på mindre än 10 kronor om dagen.

365 dagar för att sätta världen på rätt kurs

Världens stats- och regeringschefer träffades i FN:s 69:e generalförsamling för att diskutera dessa utmaningar. Därefter har Sverige och de andra medlemsstaterna 365 dagar på sig att sätta världen på rätt kurs och enas om nya utvecklingsmål som ska antas i september 2015.

Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden:

Mänskliga rättigheter. Sverige är ofta ett föredöme när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och har därför ett särskilt ansvar att verka för att medlemsstaterna lever upp till existerande åtaganden, bland annat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet samt för att privata företag respekterar mänskliga rättigheter i alla länder de verkar i.

Jämställdhet. Jämställdhet krävs för en ekonomisk och hållbar utveckling och är ett viktigt mål i sig. Kvinnors och flickors rättigheter måste uppfyllas, inklusive rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet, barnafödande och giftermål. Sverige måste verka för åtaganden som säkerställer att barn inte blir bortgifta eller att tonårsflickor tvingas föda barn och lämna skolan. Ingen ska behöva dö i sviterna av förlossning eller osäkra aborter på grund av brist på preventivmedel, mödrahälsovård eller sexualundervisning.

Klimat. Rika länder som Sverige har ett historiskt ansvar för höga utsläpp av växthusgaser vars konsekvenser främst drabbar människor i fattiga länder. Här behöver Sverige bidra till att de nya utvecklingsmålen omfattar åtgärder för och säkrar finansiering som stoppar klimatförändringarna, hanterar dess konsekvenser och begränsar den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Hållbar tillväxt. Ekonomisk tillväxt i framför allt utvecklingsländer är en förutsättning för fattigdomsminskning. Men för att vara hållbar och skapa bättre villkor för de allra fattigaste, måste tillväxten vara inkluderande, säkerställa en rättvis fördelning och hålla sig inom ramarna för jordens resurser. Sverige bör ta ansvar och verka för utvecklingsmål och åtaganden som minskar ojämlikheten och som inte kompromissar med miljön.

Generöst bistånd. Världens fattiga länder saknar de resurser som krävs för att nå hållbar utveckling, bland annat på grund av skatteflykt som gör att mer pengar försvinner ut ur utvecklingsländerna än vad de tar emot i bistånd. Vi förväntar oss att Sverige står fast vid att världens rika länder även fortsättningsvis ska avsätta minst 0,7 procent av BNI i bistånd och verkar för att stoppa olovlig kapitalflykt, skatteflykt och förekomsten av skatteparadis.

Alla länder har ett ansvar för att hantera de globala utmaningarna.

Vi vill att Sverige tar sin del av ansvaret

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet

Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna

Kristina Henschen, generalsekreterare LO-TCO Biståndsnämnd

Felix König, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Niclas Lindgren, direktor PMU

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Erik Lysén, internationell chef Svenska Kyrkan

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid

Anneli Rogeman, vd We Effect

Samordnade inom CONCORD Sverige

Av: Kommunikatör

Skog och naturvård

Sveaskog hemlighåller fakta om sitt skogsbruk

Naturskyddsföreningen har skickat ett öppet brev till statliga Sveaskogs styrelse med anledning av att företaget inte lämnar ut viktiga fakta om huruvida skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är kritisk till bristen på öppenhet.

   Kristoffer Talltorp: |2014-09-24 | – Sveaskog är ett statligt bolag, med detta följer förväntningar om öppenhet och transparens. Sveaskogs skötsel av de gemensamt ägda skogarna är av ett stort allmänintresse och därför är det viktigt att få veta hur Sveaskog förvaltar skogsinnehavet, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar. Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat brister i Sveaskogs skogsförvaltning.

helhetsbilden efterfrågas

Bolaget ombads därför i juni att redovisa information som skulle ge en helhetsbild över hur det egentligen är ställt i företagets skogar. Svaret ger inte den helhetsbild som efterfrågades. Naturskyddsföreningen har efterfrågat information som rör bland annat resurshushållning och planerade åtgärder. Det handlar också om den stora mängd frivilliga avsättningar i Norrbotten som Sveaskog har och planerar att omklassa till produktionsskogar i syfte att avverka.

– Om Sveaskog inte vill lämna ut den efterfrågade informationen så är det i princip omöjligt för allmänheten att bilda sig en uppfattning om huruvida Sveaskogs skogsbruk bedrivs på ett hållbart sätt, säger Malin Sahlin sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen.

Nr 6 – 2014

Regering och Riksdag har sitt uppdrag av folket, och ska stå till folkets förfogande.

Foto: RLC

 

RIKSDAGSVALET

Sverigevänner

Vi har nu bevittnat ett val där nästan alla partier, med ett undantag, förlorat väljarstöd. De som gått framåt i valet har gjort det med några ynka tiondelar och valets verkliga vinnare är Sverigedemokraterna. Nu fylls olika media med förklaringar, bortförklaringar och en debatt har startats som handlar om vad som har hänt med vårt land. Min fundering handlar om vad som inte har hänt, vilket är det avgörande som har hänt.

   Ulf Svensson: |2014-09-16| Vi måste avvakta... verkar vara en honnörsharang hos myndigheter, politiker och många andra i vårt samhälle. Bristen på aktivitet, fullskaletester, experiment och stora grepp, följt av en stor dos med ängslighet verkar vara ett samhällsfenomen av stora mått. Vi har också myndigheter som inte följer lagar och där passivitet verkar vara det som prioriteras. Kort sagt: bristen på initiativ, fokus på efterfrågan snarare än på behov och bortsjabblandet av klimatfrågan; att vi lever i en tid där traderandet ser helt annorlunda ut är bara några exempel på frågor som inte debatteras, skärskådas och problematiseras.

Eftervalsanalys

När vi beskådar medias analys av valutgång handlar det om varför man valt si eller så; pensionärer som inte får pensionerna att räcka till, bristen på att bli lyssnad på, partier som minskar sina medlemskadrer – förutom ett parti, medias behov av att skapa dramatik i debatter snarare än mer grundläggande resonemang och perspektivutvidgning osv. Men även eftervalsanalysen är i sig torftigt att beskåda.

Kanske saknar jag debatter om verkliga visioner och reala skeenden i vårt land. Sverigevänner, nu är det kanske tid att vakna till, göra om och skärskåda samhället på nytt.

RIKSDAGSVALET

Förhoppningen om en god framtid för alla

Ett komplicerat riksdagsval har fullföljts. Nio partier kämpade om bestämmanderätten över regeringsbildningen. Och politikerna vill inget hellre än att få regera – självklart. Vad är då bäst för partierna – eller, vad är bäst för landets befolkning? Det kan vara kärnfrågor som stjälper eller lyfter landets välgång framöver. Alla samhällsintressenter är berörda, och därför är konfrontationen inte någon framkomlig lösning – detsamma gäller för underskottet av den demokratiska ideologiresursen. 

   Paul Lindberg: |2014-09-15| Två partier klarade fyraprocentspärren efter det att hotet hängt över demCenterpartiet och Kristdemokraterna. Det såg kritiskt ut när de närmade sig giljotinen, och så kom det ordentliga lyftet under framförallt sista veckan. Grattis! Feministiska F! får stå på tillväxt i fyra år, men de kommer säkert att agera genom kommun- och landstingspolitiken. Moderaterna är fortfarande ett stort parti, men numera med stukade vingar. De gav sig på det populistiska tricket att kalla sig det "nya arbetarpartiet", vilket klingade falskt. Samma andans barn utgörs av "Sverige Demokraterna" som med sitt partinamn gett en falsk bild av dem själva. Det är så osvenskt som det möjligen kan bli, och inte är de demokratiska – de är rasister. Det om något är alltså vare sig svenskt eller demokratiskt.

REGERING MED RIKSDAGSBESLUT?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – kan de bilda regering tillsammans? Dessa partier har flera grundläggande värderingar gemensamt, de tycks vara beredda på att ta och ge i en pragmatisk anda. Men en sådan regering skulle mest kunna likna en minoritetsregering, eller en expeditionsregering, på grund av SD:s vågmästarroll. Eftersom de tidigare Allianspartierna inte är särskilt intresserade av att ingå i en socialdemokratisk ministär, så tycks de istället vara intresserade av uppgörelser genom riksdagsbeslut. Det skulle i så fall  bli minst lika effektivt, så som ett regeringssamarbete. Detta är viktigt för att inte Sverige ska lamslås på grund av inadekvata beslutsprocedurer.

Folkpartiet kostade på en massiv affischkampanj, med en dominerande partiledares plyte, och hans uppmaning att ge skolan en chans. En skola som partiledaren inte kunnat "ställa till rätta" under hela den 8-åriga regeringsperioden. Under senaste tiden fick "vapenupprustning" bli partiledarens bombardemang i valrörelsen.

VART TOG DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN VÄGEN?

Den globala uppvärmningen påtalades knappast alls i denna märkliga valrörelse. Beställda intervjuer som utfördes av marknadsinstituten gav de svar som beställts av klimatförnekarna. Valmanskåren skulle inte enligt intervjuerna ha varit intresserade av vare sig den globala uppvärmningen eller, som i Stockholm, av motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Liknande intervjuer har gjorts tidigare, och då visade det sig att det var ett falsarium på grund av trixade frågeställningar.

Världens största hot och utmaning, den globala uppvärmningen, berördes inte i "supervalet 2014". Det är skandal, enligt min mening. 

Är järnvägen utsatt för ett konspirationsliknande sabotage?

Foto: SJ

 

JÄRNVÄGsupprustning

Är järnvägen utsatt för sabotage?

Under decennier har järnvägen i Sverige demonterats, vilket resulterat i nedläggning av linjer och trafikkapacitet. Det är ingen hemlighet, tåg skulle ersättas av  bilism – det var den politiska meningen. Bilindustrin gick på högvarv, medan järnvägen förde en alltmer vanskött tillvaro. Men järnvägens betydelse kan inte nog övervärderas.

   Paul Lindberg: |2014-08-25| Tågeländet är något som irriterar både industrin och en majoritet av Sveriges tågtrafikanter. Alla är i stort behov av järnvägen, och kräver att den ska fungera. Allteftersom tågtillbuden tilltagit, har det under sommaren slagit rekord. Trafikverkets statistik slår fast att inte mindre än vart fjärde godståg har försenats under juni–juli. Förklaringen ges att det är vädret och pågående arbetsunderhåll som orsakat förseningarna. 

Industrin drabbas många gånger hårt, till den grad att det kan stoppa hela fabriken i väntan på leveranser. Industrins olika intresseorganisationer är ense om att det är ett allvarligt hinder. De fordrar större insatser och dugliga åtgärder för att få en fullt fungerande järnväg. På grund av järnvägens undermåliga kapacitet har irritation uppstått då industrins leveranser ställs åt sidan och persontågen prioriteras vid de många tågstoppen. Båda trafikslagen är givetvis viktiga.

CYNISK VÄXLING FRÅN JÄRNVÄG TILL MOTORVÄG

Många företag har tvingats se över om de istället måste gå över till vägtransporter. De stora företagen kan emellertid inte växla över till vägtransporter på grund av olika specifika beskaffenheter. De är helt beroende av en fungerande järnväg som måste vara pålitlig och driftsäker.

Det ligger en fasansfull cynism i järnvägens situation. Industrin och trafikanterna som är i stort behov av en fungerande järnväg, samtidigt med en accelererande global uppvärmning. Sabotaget mot järnvägen kostar miljarder i förluster. Enskilda företag förlorar hundratals miljoner. Den tidiga vanskötseln av järnvägen visar sig ha en större omfattning än vad allmänheten informerats om, och detta är väl inget annat än sabotage?

VAD STÅR BAKOM  MOTSTÅNDET MOT JÄRNVÄGEN?

Det finns en uppsjö av kunskap om järnvägens beskaffenhet från forskningsprojekt, och som framlagts under lång tid. Det finns samhällsinstitutioner som bl.a. Trafikverket med flera, som sökt möjligheter att lägga järnvägen till rätta. Åren har gått, och vi står kvar på samma ställe – järnvägen fungerar inte, och vad blir konsekvenserna?

Branschen för bilhandel är stor och mäktig, men pressas framöver av en konkurrens till döds. Bilismens intressenter i Sverige, och dess politiska sakförare, har sedan decennier försvarat sitt ägande inom bilbranschen ganska hårdhänt. De vill tydligen inte förlora ägandet i bilbranschen, trots att biltillverkningens era i Sverige är bedagad – med undantag av lastvagnar för motorvägar. Kan den kopplingen vara bakgrunden till en sabotagekonspiration mot järnvägen?

KORRUPTION

Sveriges vapenexportlagar kringgås

Sverige har stiftat vapenexportlagar för att vapen inte ska komma i fel händer. Det gäller diktaturer, länder som är i krig eller till maffialiknande vapenhandlare. Trots dessa lagar så exporteras vapenteknologi och ammunition i en mycket stor omfattning från svenska vapensmedjor. Moderaterna och socialdemokraterna är de partier som söker hemlighålla och dölja denna illegala handel.

   Paul Lindberg: |2014-09-09| Övriga partier i Sveriges Riksdag vill emellertid möjliggöra en demokratisk insyn i denna suspekta och illegala vapenhandel. Enligt Svenska Freds kräver de övriga partierna att vapenexportlagarna självklart måste efterföljas. I en intervju som gjordes av Svenska Freds till partiernas ansvariga riksdagsledamöter för vapenexport, så svarade inte M och S överhuvudtaget på frågan om hemlighetsmakeriet. Det betyder att vissa partier tar sig rätten att sätta sig över svenska lagar och över svenska folket.

Chefredaktören på Corren (Östgöta Correspondenten) Charlotta Friborg ställde frågan i en artikel 5 september "Är det så att svenska myndigheter kringgår de vapenexportlagar som vi stiftat? Säljer vi vapenteknologi till Diktaturer?" Och hon svarar: "Ja, var svaret i fråga om Saudiarabien, en av världens vidrigaste förtryckarstater. Skandalen rullades upp av Sveriges radios Ekoredaktion och tvingade fram den förre försvarsministerns avgång."

SENASTE VAPENSKRAMLET

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) utnyttjade KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som bulvan för att kringgå vapenexportlagarna, med leverans av vapenteknologi till Kina. Det är ett land som visat att de inte drar sig för att använda sin krigsmakt.

Nuvarande försvarsministern Karin Enström har uttalat att "Självklart ska svenska myndigheter leva upp till det regelverk som finns. Något annat vore fullständigt oacceptabelt. Kina är världens största diktatur. Jag garanterar en transparent genomlysning av dessa frågor."

Men detta garanterande var inte mycket värt. Istället försvarar sig försvarsministern med att generaldirektören för FOI försäkrar att det inte finns någon grund för några anklagelser av vapenexporten till Kina. Hon låter FOI-chefen få stå för garanten, så att försvarsministern själv ska slippa ljuga.

Charlotta Friborg skriver i sin krönika att försvarsministern ihärdigt och elva gånger repeterat sitt mantra att hon kallat till sig FOI-chefen utan att hon svarade på själva frågan om det olagliga i dessa vapenaffärer. "Man kan givetvis respektera försvarsministern för hennes mod att delta i en direktsändning utan att ha något att säga. Särskilt klokt var det dock inte."

STATSLEDNINGEN ÄR OROVÄCKANDE

Charlotta Friborg ställer frågan: "Tror svenska ministrar att vi medborgare är fullständiga idioter?" "Att den högsta statsledningen omger sig med den här sortens rådgivare i mediefrågor är minst sagt oroväckande. Det väcker osäkerhet om andra beslut som fattas på regeringsnivå. Det göder politikerföraktet och det vidgar klyftan med valda och väljare. Har regeringen någon verklighetsförankring? Medierådgivning som får dessa effekter är katastrofal."

Det råder ingen tveksamhet om att det råder brist på både demokrati och moral i vårt land, och världen i stort. Demokratitillväxten måste, enligt min mening, bli den stora tillväxtfaktorn för framtidens samhällsideal. Och jag tror att många människor lever och andas för dessa ideal.

Ärkebiskop Antje Jackelén vigde Johan Tyrberg till biskop för Lunds stift. 

Foto: Magnus Aronson/IKON

SVENSKA KYRKAN

Biskop Johan: Jag känner glädje och ödmjukhet

Jag känner stor glädje och ödmjukhet, säger Johan Tyrberg som vigdes till biskop för Lunds stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. I sin predikan vände sig ärkebiskopen till Johan Tyrberg och hon knöt också an till hans valspråk – Jordens salt.

   Camilla Lindskog: |2014-08-25| Du blir biskop i en tid då de goda förväntningarna på kyrkan är många och starka. Många som själva tvekar att kalla sig kristna efterlyser kyrkans röst. De som irriterat frågar ”Varför säger eller gör kyrkan inget?” ger uttryck för att det behövs mer salt.

Det behövs mer salt för att världens liv ska bära! Denna sommar som vi säkert kommer att minnas för den plågsamma kontrasten mellan särdeles generös solvärme och så många mörka nyheters iskyla har gjort det väldigt tydligt. Saltet som får livet att bära behövs. Predikan i sin helhet finns på Svenska kyrkans webbplats.

Biskop Johan Tyrberg beskrev sina känslor efter vigningen: – Jag känner stor glädje och ödmjukhet över att ha blivit biskop i Lunds stift. De utländska gästernas närvaro gläder mig mycket. Det visar att vi är en del av en kyrka som finns i hela världen. Jag ser nu efter alla festligheter fram emot vardagen som biskop i vår kyrka.

Läs mer om biskop Johan Tyrberg på Lunds stifts webbplats. Lunds stifts mottagning av den nye biskopen äger rum i Lunds domkyrka lördagen den 30. Efter gudstjänsten serveradess förfriskningar och tilltugg i Domkyrkoforum.

Raoul Wallenbergs torg/STOCKHOLM

Kippavandring i Stockholm

Med anledning av den senaste tidens attacker mot judar i Sverige och Europa arrangerade Judiska församlingen i Stockholm och Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) en kippavandring den 31 augusti. Tillsammans satte alla på sig kippor och tog en promenad genom huvudstaden. Ingen ska behöva vara räd