Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Beiruts erövrare plundrar stadens förmögenheter och dess befolkning efter explosionen.

Foto: Oxfam

OXFAM

10 miljarder $ rikare

Sedan pandemins start

21 miljardärer i Mellanöstern och Nordafrika, varav alla är män, har sett sina förmögenheter växa med nära 10 miljarder dollar sedan covid-19- pandemins start. Det är nästan dubbelt så mycket som den beräknade kostnaden för att återuppbygga Beirut efter explosionen.


Elin Williams:  |2020-08-27 Samtidigt riskerar 45 miljoner människor i regionen att hamna i fattigdom som ett resultat av pandemin. Detta visar en ny rapport som Oxfam har publicerat.

”Pandemin blottar ojämlikheten och de stora misslyckandena i regionens ekonomiska system. Miljoner människor står utan jobb, tillgång till sjukvård och social säkerhet. Samtidigt har miljardärernas förmögenheter ökat med över 63 miljoner dollar om dagen sedan pandemin började”, säger Nabil Abdo, policyrådgivare för Oxfam MENA (Middle East and North Africa).

De rika måste bidra till skatteintäkterna

”Om inte regeringar omedelbart börjar prioritera människor framför vinster och de rika bidrar till skatteintäkterna i en mer rimlig utsträckning kommer miljoner fler människor att hamna på gränsen till fattigdom och nekas sina grundläggande rättigheter. Alltför länge har vinster prioriterats på bekostnad av allmänhetens bästa. Resultatet av detta kunde inte varit mer tydligt än efter den katastrofala explosionen i Beirut, som visar ekonomins bräcklighet och förvärrar ojämlikheten.”

Redan innan coronaviruset var Mena-regionen en av de mest ojämlika i världen, och covid-19 har nu ökat klyftan mellan de fattiga och de rika. 76 procent av regionens inkomster går till den rikaste 10 procenten av befolkningen, och 37 miljardärer äger lika mycket som den fattigaste hälften av den vuxna befolkningen.

Ökad förmögenhetsskatt

Om Jordanien, Libanon, Egypten och Marocko hade infört en förmögenhetsskatt på två procent från 2010, hade de kunnat samlat in 38 miljarder dollar i skatteintäkter, som kunde ha investerats i att förbättra den offentliga hälso- och sjukvården och återuppbygga de sociala trygghetssystemen.

Samtidigt har åtgärderna för att skydda de fattiga varit otillräckliga. Det uppskattas att endast 11 procent av stimulanspaketen i regionen riktats mot socialt skydd och hälsoåtgärder. Mot bakgrund av detta har uppskattningsvis 89 procent av regionens 16 miljoner informella arbetare drabbats hårt av pandemins effekter. Utländska investeringar förväntas också minska med 45 procent och 1,7 miljoner människor förväntas förlora sina jobb, 700 000 av dem kvinnor.

Åtstramningar för folket kunde ha undvikits

”De senaste årens åtstramningar kunde ha undvikits om regionens rikaste personer hade betalat mer i skatt, en kostnad de lätt skulle ha råd med. Detta alternativ kunde ha gett länderna mer flexibilitet i sina finanser och framför allt gjort att regionen haft bättre förutsättningar att tackla coronakrisen eftersom de haft mindre ekonomisk ojämlikhet och lägre skuldsättning”, säger Abdo.

För att undvika att miljontals fler hamnar på gränsen till fattigdom måste regionens regeringar snarast inför policyer för att minska ojämlikheten, så som rättvisa skatter som kan finansiera sjukvård och utbildning för alla, samt minimilöner som går att leva på.

Ny rapport från Oxfam

Rapporten For a Decade of Hope Not Austerity in The Middle East and North Africa utkommer från Oxfam i samarbetade med Wealth X som tillhandahöll förmögenhetsdata från fyra länder (Jordanien, Libanon, Marocko och Egypten). 6 168 individer som 2010 hade en nettoförmögenhet på över 5 miljoner dollar hade ett sammanlagt nettovärde på 195,5 miljarder dollar. I slutet av 2019 hade det ökat till 7 665 personer med en sammanlagd nettoförmögenhet på 221,5 miljarder dollar: en ökning med 13,27 procent.

Oxfams beräkningar baseras på de mest aktuella och omfattande datakällor som finns tillgängliga. Siffror om de allra rikaste i samhället kommer från Forbes miljardärslista och Forbes realtidsmilliardärsrankning. Vi jämförde MENA:s miljardärers nettoförmögenhet den 18 mars 2020 med deras nettoförmögenhet den 16 augusti 2020.

PWC har uppskattat kostnaden för 30-40 förstörda byggnader, 3 400 byggnader som är obeboeliga och 40 000 berörda byggnader till 5 miljarder dollar: 

beirut-explosion

www.oxfam.se

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.