REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ledare: 

Saabs – eller Jordens räddning?

Är det Saab eller miljön som är i störst behov av räddning? I den globala överproduktionen av bilar så är biltillverkningen varken ur miljö eller ekonomisynpunkt försvarbart. Men Saabs kunnande behövs däremot för en alternativ och ändamålsenlig industri, med inriktning på högteknologi för överlevnad och ett mera ändamålsenligt samhälle.


  Paul Lindberg: |2009–03–15Med kärnkraft ska bilar få drivmedel och fortsättningsvis kunna tillverkas, även om det inte finns några köpare på grund av den globala överproduktionen. Tron på kärnkraften för alla problems lösningar är materialismens förhoppning av en Universalkraft.

Metalls ordförande Stefan Löfven ser för sin del bara ett endaste problem för sina ögon: att kunna rädda svensk bilindustri, med sin insats att endast vara talesman för särintressena. Det är förståeligt! Men alltför många ledare för olika intressen gör samma sak. 

Ledarnas race väger tyngre en framtida möjligheter för överlevnad. Och deras argument under en annalkande ekonomisk världskris antas väga tungt hos allmänheten, vilket tycks vara den propagandistiska retorikens mål. Av de drabbade inom bilindustrin blir säkert propagandan det enda trovärdiga. I västvärlden går ju bilindustrin före allt annat!

KORTARE ARBETSTID – EN LÖSNING

Men ett av de mer konstruktiva och realistiska reformförslag som kommit under senare decennier är Stefan Löfvens om kortare arbetstider, som ur alla aspekter kan gynna människor, miljö och ekonomi.

Om människor kan befrias från arbetslöshet är mycket vunnet. Och kan kortare arbetstid, som princip, leda till arbetsdelning kan ett rättvisare samhälle utvecklas. Nationalekonomi grundad på bnp-tänkande leder bara till överproduktion och miljöförstörelse och måste nödvändigtvis ersättas av ett nytt kraftfullare humanekonomiskt tänkande. Behoven av ett mera kärleksfullt och rättvisare samhälle är en överlevnadsfråga. Någonstans måste initiativet ta sin början – varför inte just när tillfälle ges!

Kärnkraftsavfallets problem

Men Stefan Löfven motsäger sig själv då han menar att det inte finns några problem med kärnkraft, och inte heller med uranbrytning. Han glömmer medvetet incidenter som ständigt händer på de "idiotsäkra" kärnkraftverken världen över. En dag smäller det!

Säker lagring av kärnavfallet går inte att lösa visar undersökningarna. Med ständig och utökad upplagring av radioaktivt avfall runt om i världen, blir framtida problem helt omöjliga att klara av. Ett sådant arv från vår tids girighet och misskötsel är inget annat än kriminellt! Det måste bli olagligt med kärnkraft och allt det som belastar framtiden med vår tids vansinniga industrihärjningar!

Om det är sant att den globala uppvärmningen av planeten Jorden är ett faktum i enlighet med en internationell forskarkår, så kan det omöjligt vara Saabs biltillverkning som har behov av rekonstruktion och räddning. En rekonstruktion är nödvändigt, men inte för en fortsatt billtillverkning, vare sig det gäller med traditionellt bränsle eller elenergi. Det gäller bilismen i stort!

Människors miljömedvetande

Men, det glädjerika är att över 80 procent av svenska folket ger stöd för att staten inte tar över Saab. Det stödet var över alla förväntningar. Ett sådant kraftfullt stöd grundar sig på uppfattningen om att det amerikaägda företagets biltillverkning inte har ekonomiska muskler för en fortsatt utveckling efter de behov som finns. 

Men det 80-procentiga folkliga stödet gäller i ännu högre grad kring vår tids miljöproblem och för Jordens överlevnad. Slutsatsen blir att satsningar på kontraproduktiv biltillverkning är att kasta pengarna i sjön och förödande, eftersom behoven är de motsatta. 

Bilkrisen tycks trots allt ha kommit i rättan tid, och borde tas tillvara av Saab och Volvo, för alternativ produktion och för konstruktiva och ändamålsenliga innovationer. I sådana fall finns alla skäl för statliga utvecklingsstöd till företagen.

tågresandet ökar markant

Bland västvärldens billänder har en markant ökning av tågresandet konstaterats. I Sverige har personresandet fördubblats sedan 90-talet, samtidigt som bilköpen minskar kraftigt. Det ger klara tecken för behovsinriktningen. Människor gör sina fria val och ska inte motarbetas av klåfingriga politiker som stöder bilismens lobbyintressenter.

Människors viljeinriktning att bekämpa den globala uppvärmningen är tydlig. De allra flesta vill göra det rätta för att bidra med en ändamålsenlig livsstil som gagnar framtidens möjligheter för överlevnad. För nu handlar det om överlevnaden i den reellt existerande verkligheten. Människor behöver helt enkelt ett rejält stöd för denna goda vilja!

SOL-, VIND- och VÅGKRAFT

Den förnybara vindkraften har vind i seglen och visar sig mycket konkurrensdugligt på alla sätt och vis. 

I USA, Japan och Kina, med flera länder, finns en intensiv utveckling av "vertikalturbiner" som kan monteras på hustak, nästa överallt, utan att förstöra miljö eller estetiska värden i stadsmiljöerna. I bara Kina tillverkades för några år sedan över 500.000 tusen vertikalturbiner per år för inhemskt bruk och för export till framförallt USA.

I kärnkraftsivrarnas gemenskap finns däremot hela registret av miljöförstörande industrier av allra värsta slag. Deras produkter förgiftar planeten Jorden på grund av att de kemiska komponenterna inte kan brytas ned. Den otidsenliga industrialismen, så som den ser ut, lägger framtiden i en oförsvarbar fara.

Det miljöarv vi lämnar efter oss måste vara det allra bästa för nästkommande generationer. Det är en moralisk och tvingande nödvändighet!

Opinionsamätning av SOM-Institutet:

"Vilka energikällor bör

Sverige satsa på?"

Frågan har ställts för en opinionsmätning utfört av SOM-Institutet vid Göteborgs Universitet och presenterades under Stockholmsmässan under mars månad 2009.

Det var professor Sören Holmberg som på Energitinget visade den senaste opinionsställningen över svenska folkets inställning till vilka energikällor som de vill att det ska satsas på i Sverige.

SOM-Institutet har under 10-års tid följt svenska folkets inställning till energikällor och som visade ett mycket stort stöd för vindkraften och ett minskat stöd för biobränslen. 

Svenska folkets inställning till vilket energislag som ska satsas på är följande:

Vindkraft, 80 procent (stor ökning)

Vattenkraft, 47 procent (som tidigare)

Biobränslen, 39 procent (minskat)

Kärnkraft, 19 procent (någon ökning)

Kolkraft, 3 procent (stor minskning)

Oljekraft, 2 procent (stor minskning)