upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska Freds

Regeringen stöder vapenexport

Regeringen inrättar lobbyorganisation för försvarsindustrin. En satsning på en exportstödsmyndighet för försvarsmateriel. Den nya myndigheten tillförs 38 miljoner kronor för det första halvårets verksamhet.


  Anna Ek: |2010–04–20| Statsmakterna i Sverige har de senaste åren allt mer aktivt stött försvarsindustrin i deras exportansträngningar. Detta har till exempel fått till följd att ambassadörer fått som huvuduppgift att försöka sälja Gripen, att regeringsföreträdare aktivt marknadsfört svensk krigsmateriel utomlands och att Gripen-försäljning integrerats i svenska kultursatsningar.

Svensk personal från försvarsmakten har dessutom vid ett flertal tillfällen aktivt assisterat vid provskjutningar av haubitsar i Indien.

En särskild myndighet för exportstöd kommer att leda till att svenskt exportstöd ökar och intensifieras. Det är ett steg i helt fel riktning och en tydlig signal om att Sverige stödjer och vill öka vapenproduktionen i allmänhet och särskilt vill gynna de egna vapenproducenterna.

Den svenska vapenexporten har ökat dramatiskt på senare tid. Samtidigt har beställningarna från det svenska försvaret minskat vilket lett till att en allt större del av de vapen som produceras exporteras, något som innebär ett trendbrott. Enligt det svenska regelverket för vapenexport är produktion enkom för exportmarknaden förbjuden.

Det är absurt att Sverige nu inrättar en myndighet för att främja en verksamhet som i grunden är förbjuden. Den nya Exportstödsmyndigheten är ingenting annat än en statligt finansierad lobbyorganisation för försvarsindustrin!

Anna Ek är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 

Läs Svenska Freds remissvar angående myndighet för exportstöd av krigsmateriel (pdf): remissvar