IHS

REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Demokratirörelser utvecklas runt om i världen. Kommunistblocket föll, och Nordafrika är på väg, och Greklands folk försvarar sin rätt.

Ledare

Occupy Wall Street-rörelsen på offensiv

Den ärkekonservativa Tea Party-rörelsen har fått en mycket avancerad motrörelse i Occupy Wall Streetrörelsen. Rörelsen startades den 17 september i New York, vars förgrundsfigurer redan befinner sig inom en massmedial medelpunkt. Några Nobelpristagare, radikala filmstjärnor, kyrkor, präster och teologer; författare, fackföreningsledare, men framförallt en demokratisk rörelse med en snabb tillväxt bland folket. Och vad vill då denna växande rörelse? Ja de vill helt enkelt få bort den vedervärdiga spekulationskapitalismen, som härjar på börserna och gör livet svårt för människorna. Världen måste helt enkelt civiliseras!


  Paul Lindberg: |2011-09-14| Kärlek och rättvisa är det eftersträvansvärda innehållet i Occupy Wall Street-rörelsen. Människor med små marginaler får ta stötarna när den vulgära kapitalismens härjningar får samhällen att destabiliseras.

Bankerna räddas när det krisas, medan vanliga människor blir ruinerade. Och detta går inte det demokratiska Amerika längre med på. Occupy Wall Street-rörelsen har säkert kommit för att stanna – och för att vinna. Rörelsen menar att om Nordafrika gör sig fria, och att grekerna värjer sig mot orättvisorna, så kan även ett demokratiskt Amerika göra sig fria.

Tea Party-rörelsen och deras ideal bekämpas nu öppet på gator och torg. Detta på grund av att bildade människor tröttnat på den banala och låga argumentationen, som uttalats av högerextrema republikaner. Det som tog skruv var när republikaner uttalade sitt förakt mot president Obama med rasistiska förtecken. De uttalade bland annat att president Obama inte är amerikan, utan afrikan. Att hans pappa inte var amerikansk medborgare, och därför hade inte Obama rätt till presidentämbetet. De beskyllde Obama även för att vara kommunist. Sådana beskyllningar kan vara lätt att rycka på axlarna åt. 

Men när hatet upprepades gång på gång, med applåderande deltagare, så liknar detta lynchstämning från tider som inte är alltför avlägsna.

MISSNÖJES- ELLER DEMOKRATIRÖRELSE?

Occupy Wall Streetrörelsen kännetecknas av ett välgrundat värdeinnehåll, vilket uppkommit ur den reellt existerande verkligheten. Det handlar om en reaktion mot de republikaner som står för ett kärlekslöst och orättvist samhället.

De republikanska högerextremisterna frammanar stort hat med sin polemiska och enfaldiga patriotism, som bottnar i ren okunskap, men med enkla primitiva känslor. Hos dessa människor finns inte några förslag om politiska lösningar för dem som exempelvis ruineras på grund av bankkriserna. De älskar att hurra för nationsfanan, mer än för ett humanitärt och rättvist samhälle. Mot detta står alltså en ny offensiv demokratirörelse som försvarar den amerikanska drömmen, när den var som allra bäst. 

USA var en gång landet som européerna flydde till för att slippa feodalism och ofrihet. Och den drömmen behöver åter slå rot i människornas medvetanden.

VÄRLDENS BEHOV AV FÖRÄNDRING

Occupy Wall Street-rörelsen utvecklas till en global rörelse, med idag 8 aktiva länder. Sverige gick igång den 15 oktober 

Medvetenheten är stor om vad som händer. 

Republikanerna hatar fackföreningar.

Under bara en månad Har Occupy Wall Street-rörelsen växt om Tea Party-rörelsen.

1 procent äger USA, och målsättningen är att 

99 procent ska förändra detta förhållande.

under beteckningen "Stockholm manifestationen". Men även i Göteborg, Sundsvall och Östersund utvecklas nya avdelningar, med samma målsättningar som Occupy Wall Street-rörelsen i USA. Rörelsen utvecklas språngartat runt om i hela världen. USA utgörs numera av över hundra städer som lokalavdelningar. Reglerna gäller för icke-våld, och budskapet som gäller är att "1 procent ägande över 99 procent av folket kan inte tolereras". Denna paroll är riktad mot girigheten i stort, och med meningen att det inte är ägandet som ska styra över samhälle och människor.

Kritiker till demokratirörelsen försöker naturligtvis bagatellisera dess betydelse, och ringakta avsikterna. De beskylls av högern som obetydliga, att det bara är en missnöjesyttring i olika former. Det är självklart missnöjet över orättvisorna som gäller, och som faktiskt bara blivit värre i västvärlden, efter det att den nyliberala ordningen formade om världen.

Det var den kanadensiska tidningen Adbuster Magazine som startade projektet och som nu kan utvecklas till en global massrörelse.

Ledande personer för Occupy Wall Street-

rörelsen

Joseph Stiglitz, nobelpristagare i ekonomi.

Susan Saradon, filmskådespelare.

Alec Baldwin, filmskådespelare.

Roseanne Barr, komedienn och skådespelare.

Noam Chomsky, professor och författare.

Michael Moore, författare och filmregissör.