IHS

REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

FOTO: Corel

Ledare

Livet eller kärnkraft?

Frågan är relevant, på grund av den reellt existerande verkligheten. För framtidens generationer tickar två hotfulla framtidsperspektiv: de växande atomfallsdepåerna runt om i världen, och en växande global uppvärmning. Dessa hot är uppkomna av girig och aningslös tillväxtfundamentalism. Ståndpunkter som kan komma att förstöra jordens livsbetingelser. Alternativa ekologiska lösningar kan istället komma att skingra dessa hot om vi agerar nu! Lösningen gäller först och främst en human kvalitetsintensiv energihushållning.


  Paul Lindberg: |2011-04-01| Om kärnkraftsutvecklingen i världen förmeras, så ökar kärnkraftsolyckor i takt med spridningen av nya kärnkraftsverk. Statistiska beräkningar visar att det förr eller senare också kommer att ske allt fler kärnkraftskatastrofer. Katastrofsäkra reaktorer kommer aldrig att kunna realiseras oavsett förfinad säkerhetsteknologi. Det beror främst på den avsevärda farligheten med strålningen, och hotet av ökad kärnkraftsanvändning som utgör de primära riskerna. Det gäller svenska förhållanden och det gäller hela omvärlden. Vid en härdsmälta, blir skadan en katastrof.

Det är främst oförutsedda orsaker av många olika slag och den mänskliga faktorn som är ständiga riskfaktorer. Vi kommer heller aldrig någonsin att teknologiskt kunna frigöra oss från osäkerhetsfaktorerna.

En god och human energihushållning, med idag kända kvalitetslösningar, kan med tiden helt och hållet ersätta Sveriges 10 kärnkraftsreaktorer. Sverige behöver inte ha någon energibrist utan dessa reaktorer, och behöver därför inte utsätta medborgarna för onödiga kärnkraftsrisker. Men sådana realistiska perspektiv går helt emot energiföretagens profitintressen i deras strävanden att få sälja överflöd av elenergi.

KÄRNKRAFTSETABLISSEMANGETS PROPAGANDA

Japanska kärnkraftstillverkare gjorde påstötningar i början av året 2011 om att få bygga nya reaktorer för Ringhals kärnkraftverk. Det var samma tillverkare som av de nu helt utslagna reaktorerna i Fukushima. 

Trots alla tidigare utfästelser om kärnkraftens betryggande säkerhet, så har verkligheten visat på det helt motsatta. För ett antal år sedan höll kärnkraftsverket i Forsmark på att råka ut för en verklig härdsmälta. Under hela kärnkraftseran har propagandan om kärnkraftens förträfflighet basunerats ut. Efter varje intermezzo och därefter, så har kärnkraftsetablissemanget hävdat att med den nyare reaktorteknologin är det ”idiotsäkert” och det kommer inte att leda till några som helst problem.

Efter varje intermezzo har samma automatiska propaganda upprepats. Kärnkraftsteknologin kan förbättras givetvis, men inte så att det blir ”idiotsäkert”, så som det utlovats. Det idiotiska med kärnkraft är att säkerheten aldrig kan vara så säker att det täcker säkerhetsbehoven för framtida generation efter generation. Det är skillnaden mellan all annan energiframställning – hur dålig än den kan vara.  

Kärnkraftsetablissemangets självgodhet och deras idiotförklaring för alternativenergin har varit beklämmande. Enligt deras ensidiga propaganda, som de själva skriver, så är människor med låg utbildning de som motsätter sig kärnkraft, medan män med hög utbildning oftare är positiva till kärnkraft. Kvinnor är mer emot kärnkraft än män, med undermeningen att välutbildade män är mer att lita på än kvinnor. Sådana värderingar handlar inte om saklighet, det handlar om reaktionära fördomar. Om detta kan vi bland annat läsa i propagandatidningen Allt om atomen.

STOPPA FORSKNINGSBIDRAGEN TILL FORTSATT KÄRNKRAFTSUTVECKLING

Om världens depåer av atomsopor fylls på år efter år, decennium efter decennium, och framtiden hamnar under andra besvärliga livsbetingelser, då uppstår fasansfulla risker. Global uppvärmning, och försämrade utkomstmöjligheter leder till världsekonomiska kriser. Under liknande scenarier kan underhållet av atomavfallets depåer komma att försummas. Problemen för underhåll av atomavfallets depåer kan bli för omfattande för framtida samhällen – framförallt under eventuella krissituationer. Därmed kan risken för allvarlig spridning av atomstrålning drabba människorna. Och allt på grund av att vår tids giriga tillväxtfundamentalistiska energipolitik lägger vår tids skulder på framtidens generationer. Ett sådant hotande arv, och i den omfattningen, har aldrig tidigare förekommit i historien. Och det om något är moraliskt klandervärt!

Alla har naturligtvis ett moraliskt ansvar för att ta kärnkraftshotet på allvar, och ta ställning mot denna dystra framtidsscenario. Kärnkraftsivrarnas talande maktspråk tvingar sig på människorna i en totalitär enfald.

Kärnkraftsivrarna talar enbart i egen sak. Kärnkraftsindustrin och teknikerna talar för egen sak, och politikerna vurmar för industriell tillväxtfundamentalism. Dessa krafter tillsammans är helt ansvariga för faran med fortsatt förstöring av livsbetingelsernas nedmontering som hotar framtidens generationer.

Allvarliga

kärnkraftsolyckor

Flera kärnkraftsolyckor gav upphov till omfattande strålskador vilket drabbade miljontals människor totalt.

1950-talet

Chalk River, Kanada, 1952

Kyschtym, Sovjetunionen, 1957

Sellafield, Storbritannien, 1957

Simi Valley, Kalifornien, USA

Knoxville, Tennessee, USA

1960-talet

Idaho Falls, Idaho, USA, 1961

Charlestown, Rhode Island

Monroe, Michigan, USA

Lucens, Schweiz

Rocky Flats, Colorado

Ågestaverket, Sverige, 1969

1970-talet

Sellafield, Storbritannien

Jaslovské Bohunice, Tjeckoslo. 1977

Greifswald, dåvarande Östtyskland

Browns Ferry, Alabama, USA

Three Mile Island, Pennsylvan. USA, 1979

1980-talet

Saint-Laurent, Frankrike, 1980

Tsuruga, Japan, 1981

Buenos Aires, Argentina, 1983

Gore, Oklahoma, USA

Tjernobyl, Ukrainska, 1986

La Hague, Frankrike

Decatur, Georgia, USA

Vandellós 1, Spanien, 1989

1990-talet

Sewersk, Tomsk, 1993, Ryssland

Tōkai-mura, Japan, 1999

Blayais, Frankrike

2000-talet

Paks, Ungern, 2003

Sellafield, Storbritannien, 2005

Atucha, Argentina, 2005

Braidwood, Illinois, USA, 2005

Fleurus, Belgien, 2006

Forsmark, Sverige, 2006

Erwin, USA, 2006

2010-talet

Fukushima, Japan, 2011

Onagawa, Japan, 2011

 

Kända militära atomolyckor

Mayak Ryssland, 1957

Idaho National Laboratory, USA, 1961

Ubåten K-8, Sovjetunionen 1970

Ubåten USS Dace, USA, 1971

Ubåten USS Fulton, USA, 1980

Kosmos 1402, atomdr. spionsatellit, 1983