REDAKTION: LEDARE

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Solkraft, vindkraft och vågkraft kan ge den energi världen behöver.

Ledare:

Helvetets hierarkier

Vi står inför miljökrisens faktum, och gör våra val med konsekvenser för kommande generationer! Det är ett gigantiskt ansvar! Vad är då värst, pest eller kolera? undrar många! Frågan gäller: ska vi behålla nuvarande livsstil, eller bekämpa den globala uppvärmningen och den övriga ackumulerade miljöbomben?


  i miljökrisens tecken vänder Mamon sitt ansikte mot kärnkraften, och trott sig hittat kraften för den nuvarande livsstilens bevarande.

Mamons ständiga mantra, ”ökad ekonomisk tillväxt”, är dömt att misslyckas! Som om Mamons megafoner hakat upp sig. Det är en majoritet av världens forskare ense om. Och Mamons blindhet leder de blinda raka vägen mot katastrofen.

En småborgerlig nihilism blir mekanismen till valet av kärnkraft, som halmstråt för den konsumistiska livsstilens bevarande. Som om denna livsstil är den enda livsavgörande lyckan på jorden.

Detta mentala fenomen skulle en människovänlig psykolog kalla för idiotism i Mamons efterföljd.

ökad tillväxt på bekostnad av miljön. Råvaruuttagen i världen leder redan i dag till utarmning av miljön inom de flesta sektorer, och som även ökar den globala uppvärmningen i allt snabbare takt – dag för dag. Samtidigt ökar industritillväxten i ofantliga mängder, som ingen trodde skulle kunna vara möjligt.

Människans intelligentia har varit sig själv nog och använt kunskapen både till gott och ont. Det onda är alltså ansvarslösheten för framtiden, där den balanserande måttfullheten saknas!

De flesta människor i den rika världen av i dag, kommer med stor sannolikhet själva få smaka på konsekvenserna av den konstgjorda och hypnotiserade lyckan som konsumismen innebär.

klimatfrågan är överordnad, enligt de flesta människorna. Men både politiker och makthavare försöker spela ut denna fråga med att ”miljön måste vägas mot sysselsättning” – en form av utpressning! Och denna propaganda vänder sig många inom Europafacket mot.

Flera fackliga ledare i både Sverige och övriga Europa anser att klimatfrågan är överordnad övriga frågor, även sysselsättningen. Men att dessa frågor inte alls behöver stå i motsättning till varandra. Både sysselsättning och miljöansvar måste lösas samtidigt, av nödvändighet.

Det krävs stora och omedelbara ansträngningar för att avstyra utsläppsnivåerna av koldioxid, enligt Europafacket.

Vi bör alltså inte alls tro på att frågan gäller ”arbetslöshet, eller död och förgiftning”. Det går alltså att göra något åt klimatkrisen. Men ju längre tid det tar till nödvändiga förändringar, desto svårare blir det att klara av denna uppgift.

även om övriga världen inte minskar koldioxidutsläppen, så är det av stor betydelse att EU gör det, och med lagstiftning omöjliggör import från länder som inte lever upp till nödvändiga miljöåtgärder. Några länder måste bli föredömliga, och de första. Dessa länder borde kunna få hela världen till efterföljelse. Här duger inga argument som konkurrenshämmande begränsningar – vilket det självklart är och måste vara. Konkurrens med miljöanpassade åtgärder är det som måste gälla!

det sorgliga för världens människor är att makthavarna våndas i en handlingsförlamande fördröjningstaktik. De vill flytta den nödvändiga problemlösningen till drömmarnas värld, eller att problemen blir lösta genom en hokuspokus lösning, eller av sig själva, eller av andra.

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008-02-20