REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Ledare: 

Världsordningens dilemma

Världsordningens patriarkaliska ledning styrs av grabbighet och infantila materialistiska ideal. Under de senaste decennierna har svaret på den globala uppvärmningen egentligen handlat om ”vi ska bara...” Först kommer alltså Mammons intressen, som tvingar sina ideal på den rika världens konsumtionskroppar, med argument som, ”först måste BNP-ökningen stärkas,” ”först måste vi... och därefter så... och sedan ska vi bara...” Den självgående monotonin om den ansvarslösa egoismens ideologi.


  Paul Lindberg  |2010-04-10Allt fixar sig till slut, lite senare och längre fram. Precis som om det fanns en regenererande självsanering – som en automatisk självrengörande bostad. Tryck på knappen bara, så ordnar det sig av sig själv. För vissa ordnar Gud upp det hela åt dem, bara så där. Det kanske är så, men det tror inte jag.

Viljan att se verkligheten i ansiktet är som ett rött skynke för många. Varför ska det vara bra med en verklighetssyn, när illusionerna är mycket roligare?

I marknadsreklamens uppmaningar ”Tänk på dig själv, njut av livet och var ytlig”, framhålls det tydligt att det inte behövs någon verklighetssyn, det räcker med illusioner. Så kan värderingarna ta sig ut av en allt för stor del av den rika världens människor. Och denna värde-nihilism marknadsförs frenetiskt av världsordningens maktägare i en global och gigantisk hjärntvätt. Enligt min mening kan demokratin endast skyddas med lagar i en sådan stollig marknadsföring.

VERKLIGHETEN

En mycket liten del av Jordens invånare lever i mycket stort materiellt välstånd, som om det var sista andetaget. Medan en majoritet av planetens invånare är fattiga, hungriga och utan utbildning. De hindras medvetet för en demokratisk utveckling, på grund av maktintressen med viljan mot demokratiska möjligheter och rörelsefrihet.

De utnyttjade och undanskuffade går miste om ett värdigt och meningsfullt liv. Av den anledningen är det nödvändigt med både en uppståndelse i enlighet med Jesu glädjebudskap – Jesus viktigaste budskap. Ingen människa ska nämligen behöva ha levt förgäves i elände och förnedring. Upprättelse och dom i enlighet med Jesus omdöme tillhör därför verkligheten.

Domen över dem som ställde sig i vägen för det goda samhället, som skulle gälla för alla människornas skull, tillhör också verkligheten. Men det krävs också ett medvetet och kärleksfullt solidaritetsarbete för rättvisans skull. Verkligheten har redan visat sitt innehåll, för dem med öppna ögon – oavsett tro eller icke tro. Verkligheten måste av nödvändighet förändras!

VÄRLDSHANDELN

Handeln omfattar produkter, framställda av världens länder, exempelvis bilar som transporteras runt hela Jorden. Biltillverkande länder, både tillverkar och importerar bilar, kors och tvärs, fram och tillbaka. Samma sak med matframställningen, eller med djur som transporteras fram och tillbaka över kontinenter. Och detta sker i den nyliberala ideologins tecken.

Vapenexporten i Sverige slog år 2009 tidernas försäljningsrekord. Vapnen används ofta i fattiga delar av världen. Mäktiga och rika intressen använder dessa vapen i fattiga, men rika råvaruländer, där människor förintar varandra för Mammons intressen.

Världshandeln dirigeras av kapitalismens mäktigaste intressen, de största kapitaltrusterna i världen, med Världsbanken som det kraftfullaste vapnet. Dessa krafter härskar många gånger över både den politiska makten och näringslivet runt hela världen.

ÖVERBEFOLKNINGEN

Jordens överbefolkade samhällen, ökar i en växande proportionerlig ökning, och spränger ramarna för vad som är möjligt.  Med över sex miljarder människor, och med den nuvarande konsumtionen i den rika världen, så lever människorna enbart på framtidens resurser, utan hänsyn till världens övriga medmänniskor.

Försörjningsmässigt tickar det komplexa hotet mot en tipping point, då försörjningssystemen kollapsar, på grund av överutnyttjandet av Jordens resurser.

LIVSBETINGELSERNA

Planeten Jordens framtid kan vara en ödesfråga – även om den frågan inte tillhör agendan i den rika världens åtaganden för problemlösningar.

Prioriteringen av BNP-ökningen i hela den industriella världen tycks handla om ett psykologiskt fenomen. Maktägande politiker och finansfurstar är kampmänniskor och statusjägare, med den i grunden inbyggda drivkraften av att segra, och vinna lagrar till vilket pris som helst. Prestigen gäller den materiella rikedomen, vare sig det gäller privat- eller politikerstyrd ekonomi. Det tycks inte göra så stor skillnad.

MILJÖN

Växt- och djurarter dör ut i en skenande omfattning, mest på grund av förändrade livsbetingelser orsakade av människans industrialism och livsstil. 

Efter bakslaget med Köpenhamnsmötet, så har tafatta försök gjorts av ett miljömöte i Bonn, med resultat som inte ens kan hittas med ett mikroskop. De bestämde om ett nytt klimatmöte i Mexico till nästa år. 

Miljörörelser och samvetsrörelser körs över ideligen, på grund av maktens ovilja för ett konstruktivt förändringsarbete för hållbara och jämlika samhällen för kommande generationer. 

Inga väsentliga förändringar har skett med produktionen av exempelvis stadsjeepar, eller fordon av andra slag med risker för miljön. Bilproduktionen i världen ökar åter igen, och det är något som mest gagnar den globala uppvärmningen – knappast mänskligheten.

JÄMLIKHETEN

Demokrati är motorn för välstånd och välfärd – ju mer demokrati desto mer välfärd. Diktatur ger bara välstånd åt en mindre del av befolkningen, medan de flesta människorna bara utnyttjas på alla sätt och vis. Jämlikhet och jämställdhet är något av förutsättningarna för demokrati. Demokrati handlar i grunden om kärleken till medmänniskan, och om rättvisa.

YTTRANDEFRIHETEN

Större delen av Jordens invånare tillhör diktaturliknande samhällen. När det gäller yttrandefriheten i denna världsordning så omfattas inte alla av denna möjlighet – inte ens i de minst odemokratiska av samhällen. 

Yttrandefriheten grundas på ägarresurser av exempelvis media, som radio och teve, tidningspress och Internetmöjligheter för alla. I verkligheten ägs medierna av enskilda monopol, och kan därför diktera opinionsfrågorna, vilket gäller över hela världen – även i Sverige. 

Media har i det stora hela sin lojalitet till marknaden, och ägs av desamma. Det är stört omöjligt för demokratiska rörelser att kunna agera på liknande villkor. Det behövs därför en mycket omfattande förändring, till stöd för en möjlig utveckling av en medieutveckling för de demokratiska humanitetsrörelserna. En sådan utveckling kan bara ske genom en demokratisk lagstiftning.

DET GODA SAMHÄLLET

De humanitära behoven är stora över hela världen. Det handlar om elementära behov som mänskligheten egentligen skulle kunna klara av att lösa, om viljan kunde infinna sig hos majoriteten av befolkningen. 

Vad behöver då människorna tänka på för att ta makten från Mammons välde? Att göra sig mer oberoende av de nuvarande maktstrukturerna, och att genomskåda att Mammon är en realitet i världen. 

Ja, det kan exempelvis handla om att de som vill, måste få rätten att arbeta mindre för att må bättre; att konsumera mindre av det man inte alltid behöver och istället hushålla med resurserna. Avstå ägandet av bil, om det är möjligt, och spara på hushållsutgifterna. Jobben fördelas för att minska arbetstiden. 

En nödvändig demokratiutveckling är jämlikhet och generell utjämning av inkomster, genom fördelningsdemokrati. Och för barnens framtid är det viktigt med lika kvalitet i skolorna för alla barn, med bästa tänkbara arbetsmiljö för skolbarnen.

Detta var bara några exempel! Fyll på listan och sänd gärna över vad du kommit fram till: rikareliv@rikareliv.info