REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Tiden är knapp, och viljan till reella överenskommelser ser dystert ut. Till år 2050 kommer världshaven att höjas med 20 cm, under nuvarande väderleksförhållanden.

Köpenhamnsmötet december 2009 

Goda exemplens politik

Köpenhamnsmötet i december måste ta de miljöbeslut som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen. Om det misslyckas borde enskilda stater föregå med goda exempel och vara vägledande för EU och världen. Kraftfulla miljöregler kan successivt tvinga världshandeln att leva upp till miljöbehoven.


  Paul Lindberg: |2009–10–08På Köpenhamnsmötet måste hela världen ratificera överenskommelsen för möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen. Det är bara den nuvarande levnadsepoken som kan rädda framtida generationer för en realistisk överlevnad. Det är vad den rika världens nationer också säger om sakernas tillstånd. Alla vet idag hur utsikterna ser ut för planeten Jorden. Men, om en duglig överenskommelse ändå inte kommer till stånd, vad händer då?

SANDLÅDEPOLITIK KAN BLI KÄPPAR I HJULEN 

Olika nationers särintressen ger en mycket dyster bild kring en realistisk samarbetsvilja överhuvudtaget. Det förekommer ett destruktivt taktikspel av de största industristaterna – de med den största miljöpåverkan, och därmed största oviljan till förändringar. Köpenhamnsmötet får inte bli ett spel bara för gallerierna. 

Många regeringar spekulerar i ordvrängningar som, "hela världssamfundet måste gemensamt ratificera miljööverenskommelsen i Köpenhamn, annars är inte miljösatsningar meningsfulla", eller "om andra länder inte skriver under miljöavtalen, så är det meningslöst att vårt land gör miljöuppoffringar." Och på så sätt kommer oansvariga regeringar undan med kraven på föredömligt ansvar – det var ju de andra som inte ville ta ansvar, kan de skylla på. 

En sådan "sandlådepolitik" måste vi se upp med. Alla regeringar är självklart ansvariga för respektive nation, oavsett om Köpenhamnsmötet lyckas komma till en duglig överenskommelse. Ansvaret måste först och främst tas av varje land, oavsett vad Köpenhamnsmötet kommer fram till.

BEREDSKAPSSTRATEGI

Inför detta scenario behövs alltså en beredskapsstrategi, som framtvingar åtgärder där sådana är möjliga. Beredskapsstrategier planeras redan bland forskare ifall inte de miljöåtgärder som nu praktiseras resulterar till acceptabla förbättringar. 

Beredskapsstrategin utgör nationer som kraftfullt startar upp miljömålen, även om inte världssamfundet i övrigt för tillfället gör detsamma. Ju fler som antar denna föredömlighet, desto större möjligheter skapas framöver, för att sedan kunna påverka trilskande nationer. Och på sikt kan kravfulla importrestriktioner antas för länder som inte respekterar ändamålsenliga miljöregler.

I vårt land är det möjligt att ta ansvaret som föredömlig nation, för att bana väg för en hållbar framtid. Nederländska ministrar meddelar att de vill föregå som föredömlig nation, och ministrar i Storbritannien säger detsamma, även flera ledare från en rad länder uttalar liknande intresse. Här ligger en potential mot de trilskande stormakterna.

SKARPA MILJÖREGLER PÅ VÄRLDSHANDELN

Med ändamålsenliga miljöregler hos så många nationer som möjligt, kan världshandeln tvingas leva upp till miljöreglerna. En strategisk beredskapsplan som omöjliggör handel med produkter som inte är miljöcertifierade har ingen marknad och går inte att sälja.

Om världshandeln ska kunna vara en ekonomimotor för utvecklingen, måste den samtidigt framstå som föredömlig, för miljösäkerhet och trygghet för Jordens alla människor. 

Som det idag ser ut, är det just den globala världshandeln som är motorn för den globala uppvärmningens sammanbrott.

Ett exempel på detta är koldioxidens nedgång under senaste tidens industrinedgång på grund av den ekonomiska världskrisen.

Världsekonomin måste besinnas och hållas under kraftfulla och globala miljöregler. Och underställas en viss form av handelsplanering, av en ändamålsenlig utveckling för alla Jordens människor!