REDAKTION

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Jordens glaciärer smälter i en omfattning som ingen har räknat med. Foto COREL

Ledare: 

Klimatavtal allra viktigast

Ett trovärdigt klimatavtal, är kravet som ställs av hela världens ansvarstagande människor. Köpenhamn ställs nu i fokus för ett acceptabelt och realistiskt avtal att kunna lita på. Grönlands issmältning har nu ökat med motsvarande tjugo Mälaren om året. Om vi inkluderar issmältningen med Himalayas och världens övriga glaciärer, samt Arktis och Antarktis, så handlar det om hundratals Mälaren för närvarande. Detta är inte propaganda. Detta är verklighet!


  Paul Lindberg: |2009–11–19|  Grönlands issmältning ökar nu mycket fortare än någon forskning kunnat räkna med. Forskarna är många gånger förvånade över denna hotande utveckling. Men enligt expertisens går det fortfarande att stoppa den globala uppvärmningen. 

Innan klimatet kan återgå till det "normala", så återstår en lång period av återhämtning. Först kommer Jorden att fortsätta uppvärmas under lång tid, tills en utplaning tar över. Det kan bara ske under förutsättning att klimatavtalen realiseras i praktiken. Och det är därför nödvändigt att första avtalet ratificeras i Köpenhamn nu i december. 

Risken finns för en tipping point, då den naturliga balansen helt spårar ur och övergår i ett slags klimatkaos, vilket har gestaltats i spektakulära katastroffilmer. Men några av dessa filmer bygger på vetenskaplig verklighetsbakgrund, om vad som faktiskt kan hända. Filmen Day After Tomorrow är ett exempel, även om filmen har en slagsida av Hollywoods uttryckssätt.

Marknadens parter

Inför förhandlingarna har de stora aktörerna för världens nationer visat stor arrogans kring ett kommande avtal. Det handlar om något slags positionering. I första hand om den globaliserade världsekonomins intressen, på marknadens villkor. Förhandlingarna har hitintills mest gällt ett givande och tagande, eller att få ge så lite som möjligt – Mammons retoriska ideologi.

De ekonomiska intressena värderas högre än den globala uppvärmningens avstyrande, har det visat sig. Vi får nu se vad som värderas högst i Köpenhamn.

Den globala världshandeln resulterade i den globala uppvärmningen. Den Globala världshandelns masskonsumtion värderas av marknaden som tidens melodi. Värderingen grundar sig på ideologin om den optimala massproduktionen, utförd av billig arbetskraft, för en masskonsumerande medelklass, och med överklassens järnhårda vilja. Allt i Mammons tecken! Jesus har helt klart tagit ställning mot Mammon – precis så som det ser ut idag!

TUPPFÄKTNING

De industriella superkrafterna, med USA, Japan och Europa i spetsen, följs av de så kallade BRIC-staterna, Brasilien, Ryssland, Indien och China. Samtliga har visat stor ovilja att agera föredömligt. Om de kan komma undan ansvar, för att låta andra ta ett större ansvar, så är det vad de helst vill. 

Statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde gällande att Indien borde göra en större uppoffring inför klimatmötet i Köpenhamn. Totalt sett har Indien enorma koldioxid utsläpp, men per capita är det litet i jämförelse med Sverige. USA har ett extremt utsläppsöverskott – det allra högsta i världen per capita.

Kina och Indien hävdar att det är den rika världen – de med mest utsläpp per capita – som syndar mest, och bör gå med större föredömlighet.

Både Indien och Kina har trots allt ambitiösa klimatprogram som faktiskt redan satts igång. Det ser ganska hoppfullt ut. Det är betydligt sämre ställt med USA, där president Barack Obama har svårt med den motsträviga finanshögern och bland republikanerna. Det största problemet ligger hos USA-högern.

FÖREDÖMLIGA INNOVATIONER

Förutom ett klimatavtal i Köpenhamn fordras betydligt mer av den industriella världen. Och det som kan förväntas av en överenskommelse i Köpenhamn, är ett minimiavtal, med en utsläppsgräns. Bland annat att det globala klimatet inte får överstiga en viss temperatur vid ett bestämt slutdatum, och vilka åtgärder som måste till, och hur det hela ska fördelas av världssamfundet.

Den globala temperaturgränsen och de åtgärder som det handlar om, anses av klimatforskarna redan idag som hopplöst otillräckligt. Av den anledningen är många på det klara med att Köpenhamn blir ett första klimatavtal, som måste följas upp av nya, efter de behov som kommer till medvetande under tidens gång.

Det finns stora behov av föredömlighet, av att visa på de goda exemplen. Runt om i världen alstras de goda exemplen av en mängd innovationer av både  företag och samhälle. Industriella nyheter förverkligas genom insteg i samhällen och förverkligas i stort. Det handlar om nyheter, som i sin begynnelse ofta orättvist får alldeles för hårt motstånd av konservativa traditionalister med egenintressen. Vi ser exempel av detta i Sverige. Politiska kärnkraftsanhängare som på ett fördomsfullt och tarvligt sätt angriper de innovativa företagen som exempelvis investerar i vindkraftsanläggningar. 

I Ödeshög i Östergötland drevs rena häxjakten mot moderaten Håkan Johansson, som själv är innehavare av framgångsrika vindkraftverk. Enligt Östgöta Correspondentens reporter Karl-Johan Norén som menade att Håkan Johansson: "får finna sig i att bli gisslad för detta och att ta emot ett och annat välriktat slag mot överkroppen".

Bakgrunden till trakasserierna gällde motsättningen mellan nya innovationer och hopplöst förlegad kärnkraft. Kring denna fråga har Folkpartiet vurmat och gjort sig breda, för en ny era med ökad kärnkraft, istället för att föredömligt driva kraven av de nya energialternativen. Folkpartiet har på så sätt helt förrått framtidens generationer på det mest ansvarslösa sätt, enligt min mening.

MAMMONS VÄRLDSORDNING

Makten över världsekonomin är säkert helt avgörande för en ändamålsenlig förändring av den nu globala uppvärmningen som vi står inför.

För att innovationerna ska blomma och växa till sig, måste ett friare utrymme skapas. Det krävs kreativare och mera ändamålsenliga lagändringar, som möjliggör en kraftfull innovationsutveckling. Där energimonopol och förlegade industriprocesser avvecklas. De nya innovationerna bör kunna skattesubventioneras, och uppmuntras med alla till buds stående medel. Kärnkraften måste stoppas, i enlighet med folkomröstningen, då svenska folket gav ett klart besked.

En rikare innovationsutveckling skapar ett sundare näringslivsklimat, för en framtid utan hot från en global uppvärmning. Det handlar om global rättvisa!