IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Att bluffa med tillrättalagd statistik om svensk omsorg för så kallade

kolsänkor är både moraliskt och juridiskt anmärkningsvärt.

Foto: RLC

 NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kolsänkor riskerar klimatet

Riksdagsbeslut om klimatpolitiken

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till tillkännagivandet i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott om att Sverige rapporterar in kraftigt missvisande värden om svenska kolsänkor till EU. Föreningen kommer att uppmärksamma EU-kommissionen på felaktigheterna i beräkningarna.


Oscar Alarik: |2019-02-06| – Vi ser mycket allvarligt på det här. Att ett föregångsland som Sverige skickar in gravt missvisande värden om kolsänkor kan uppmuntra andra nationer att göra samma sak i ett större sammanhang. Det kan leda till överskott av utsläppskrediter globalt, som stör den internationella klimatpolitikens genomförande. Vad säger vi när Brasilien försöker göra samma sak inom ramen för klimatkonventionen? säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.  

Hur mycket kol kan bindas i ekosystemen?

Frågan om hur kolsänkor ska beräknas är komplicerad, men viktig. Klimatet är lika beroende av hur mycket kol som binds i ekosystemen som hur mycket som släpps ut. Inom EU har medlemsländerna enats om regler om att försöka bibehålla kolsänkorna, och därför har alla medlemsländer fått i uppdrag att skicka in information om hur stora kolsänkorna för skogsmarken var under början av 2000-talet – den så kallade ”skogliga referensnivån”. Denna nivå ska vara en viktig utgångspunkt för uppskattningar om kolsänkan ökar eller minskar.

Alliansen och SD bluffade i EU

Under förra mandatperioden beslutade Sveriges riksdagsmajoritet – Alliansen och SD – att Sverige skulle driva den egendomliga linjen att beräkningarna om kolsänkan inte ska baseras på verkliga historiska data om skogsavverkningar. Istället skulle kolsänkan räknas fram på andra sinnrika sätt, som på olika vis säkrar att Sverige kan avverka betydligt mer än vad vi gör idag – och ändå redovisa en orörd kolsänka. Denna svenska linje förlorade stort i omröstningen inom EU, och resten av medlemsländerna rapporterade in sina referensvärden inför deadline i december förra året utifrån de historiska avverkningar som man bestämt. Men inte Sverige, som begärt anstånd.

Idag har riksdagsmajoriteten – Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – gått emot regeringens förslag och anlagt ett starkt politiskt tryck på regeringen att Sverige istället ska rapportera in en referensnivå som utgår från att Sverige avverkat 100 procent av den tillväxt som skedde i skogen under perioden. Något som Sverige faktiskt inte gjort.

Sverige kan få efterföljare med dålig moral

Naturskyddsföreningen hävdar, i motsats till vad som påstås i debatten, att en korrekt hantering av rapporteringen om kolsänkor inte nödvändigtvis skulle lägga någon begränsning för rimligt stora avverkningar i Sverige. Systemet innehåller nämligen i sin helhet ett övermått av olika så kallade flexibla mekanismer, som gör regelverket ganska verkningslöst mot ökade avverkningar – ifall kolsänkan visar negativa värden så kan till exempel överskott från andra sektorer tillgodoräknas.

Riksdagen har även ställt sig bakom att låta annullera de krediter som kan skapas av de uppblåsta referensnivåer som nu ska rapporteras in. Det är förstås bra, men problemet kvarstår att Sverige kan få efterföljare i sättet att beräkna kolsänkor.

Låt inte skogsindustrin komma undan ansvaret

– Naturskyddsföreningen kommer att uppmärksamma EU-kommissionen på felaktigheterna i beräkningarna. Vi har goda förhoppningar om att vi får kommissionen med oss på att inte låta den svenska skogsindustrin komma undan med det här under förevändning att det här skulle vara bra för klimatet.

Oscar Alarik är chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

 

 

RLC