IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto PhotoDisc

Kooperation Utan Gränser

Äventyrare besöker kaffebönder i Nicaragua

Efter över 30 expeditioner i 100 länder började upptäcktsresande Johan Ernst Nilson planera sitt största äventyr någonsin; att resa från Nordpol till Sydpol. Under resans gång kommer Johan att besöka förmånstagare till PostkodLotteriet, bland nicaraguanska kaffebönder som får stöd av Kooperation Utan Gränser.


  Björn Lindh: |2011-04-21| – Expeditionen börjar på Nordpolen den 6 april, och efter två månader på skidor har den nått Grönland. Där fortsätter Johan Ernst Nilson och hans team att färdas 1000 km med hundspann över Grönland, för att därefter segla över till Kanada. Resan går vidare på cykel över Nordamerika och Sydamerika. Efter sex månader ska Johan och teamet färdas på skidor över det kyligaste stället på jorden, Antarktis, tills de når andra sidan planeten, Sydpolen. Äventyret kommer att ta cirka ett år att utföra och kommer att göras klimatneutralt.  

FÖRHANDLINGSKRAFTIGARE KAFFEBÖNDER

Under resan kommer Johan att träffa småskaliga kaffebönder i Nicaragua som får stöd av Kooperation Utan Gränser, ett projekt som finansieras av pengar från PostkodLotteriet. För att öka sina inkomster går kaffebönderna ihop i kooperativ och blir därigenom starkare i förhandlingar med kaffebolagen. Bönderna får stöd att ställa om till ekologisk odling och Fairtrade, som ger bättre betalt. Resultatet av pengarna från PostkodLotteriet blir ett bättre liv för 17 000 kaffeodlare och deras familjer.  

hållbarhet som ledstjärna

Johan Ernst Nilson berättar: ”Jag ska genomföra min expedition med respekt för miljön, natur och människor. Mitt uppdrag är att väcka känslor och ge kraft för att välja klimatneutrala och hållbara lösningar. Expedition Pole2Pole är klimatneutral och vi har hållbarhet som ledstjärna. Det innebär bland annat att såväl mina förberedelser som själva expeditionen genomförs klimatneutralt.”

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. PostkodLotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger överskottet till ideella organisationer. Under 2010 delade PostkodLotteriet ut 732 miljoner kronor till 35 utvalda organisationer. Kooperation

MER MAT OCH ÖKADE INKOMSTER 

Utan Gränser fick ta emot 5,7 miljoner kronor. Under 2010 användes medel från PostkodLotteriet till att utbilda småbönder i Centralamerika och runt Malawisjön, för att de ska kunna få mer mat och ökade inkomster från skörden.

Björn Lindh är kommunikationschef Kooperation Utan Gränser