IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Sveriges vapenexport har mer än fyrdubblats under senaste tioårsperioden, en ökning med 300 procent.

Bild UN Photo

SVENSKA FREDS

Stoppa vapenhandeln

Skärp vapenkontrollen

Den internationella vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militära upprustningar, och bidrar därmed till väpnade konflikter. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter. Föreningen verkar också för en skärpt lagstiftning och hårdare kontroll av vapenhandeln både nationellt och internationellt.


 Eva Kellström Froste: |2013-03-20| Här följer några snabba fakta från Svenska Freds om vapenexporten 2011. 

Mest i världen: Svenskar säljer mest vapen i världen, räknat per person. Ser man till hela totalen så placerar vi oss på nionde plats under 2011. 

Mest någonsin: Under 2011 sålde Sverige krigsmateriel för 13,9 miljarder kronor. Det är rekord.

Stor ökning: Vapenexporten har mer än fyrdubblats under den senaste tioårsperioden, från drygt tre miljarder till mer än 13 miljarder. Det motsvarar en ökning på mer än 300 procent.

Flest länder: Under 2011, liksom under 2010, sålde Sverige krigsmateriel till 63 länder, fler än någonsin tidigare. Detta kan jämföras med 52 länder under 2000 och 33 länder under 1990.

Största köparna: De fem största mottagarna av krigsmateriel från Sverige under 2011 var i ordning Thailand, Saudiarabien, Indien, Pakistan och Storbritannien. Dessa fem länder stod ensamma för 60 procent av den svenska exporten.

Ökning till diktaturer: Över hälften av svensk krigsmaterielexport under 2011 (56 procent) gick till 20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som ickedemokratier, däribland Brunei, Förenade arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan. Totalt exporterade Sverige krigsmateriel till ickedemokratier förra året till ett värde av 7,8 miljarder kronor. Det innebär en ökning på mer än 100 procent i jämförelse med 2010.  Bara Saudiarabien fick ensamt köpa krigsmateriel för 2,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en femtedel av den totala exporten. 

Största företagen: Saab AB som helhet är Sveriges ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel. Saab-koncernen står ensam för nära 60 procent av den svenska krigsmaterielexporten. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE System Hägglunds, BAE System Bofors, Nammo, Kockums och Volvo Aero.

Vem bestämmer: Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Inom regeringen är det utrikesminister Carl Bildt som ansvarar för regeringens policy och handelsminister Ewa Björling som ansvarar för regelförändringar. Regeringen har emellertid delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till den så kallade Inspektionen för strategiska produkter (ISP). 

Lagar & regler: Vapenexport är i princip förbjuden. Men undantag kan medges enligt "Lag om krigsmateriel" om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Regeringens riktlinjer säger i korthet att vapenexport inte bör beviljas om ett land är involverat i, eller riskerar att dras in i, en väpnad konflikt eller om det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Krig & diktaturer: Trots riktlinjer som borde förhindra detta säljer Sverige krigsmateriel till både krigförande länder (ex. USA och Indien) och diktaturer (ex Förenade arabemiraten och Saudiarabien).

Svenska Freds kräver: Vapenhandel är en viktig drivkraft bakom militär upprustning, och bidrar därmed till väpnade konflikter. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Håller du med? Bli medlem!

Läs mer om vapenexport till diktaturer här.

Källa: Regeringens årliga skrivelser om strategisk exportkontroll.