IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Intervju med Socialministern med anledning av barnmorskeproblemet

Foto: RLC

PÅ SATIRISKT ALLVAR

Barnmorskeproblemet

Intervju med socialministern

 Ingemar Siby: |2013-073-21| Intervju med Socialministern med anledning av barnmorskeproblemet

Reporten: Ja, Göran Hägglund, som socialminister är du ansvarig för sjukvården. Anser du det är bra att barnmorskorna måste springa mellan två eller tre barnaföderskor, så de inte kan vara hos en föderska under hela födelseprcessen?

Göran Hägglind: Nej, det är helt oacceptabelt!

–  Vad tänker du göra för att förbättra situationen?

–  Vi måste vidta åtgärder på både kort och lång sikt. På kort sikt måste vi införa trängselskatt!

– Trängselskatt!

–  Jo, det är helt oacceptabelt att barnafödandet är koncentrerat till vissa perioder på året. En koncentration, som innebär att det blir trängsel om vårdplatserna under dessa perioder, och tomma sängar under resten av året. Kan vi få föräldrarna att sprida ut födandet jämt över hela året, uppstår det ingen trängsel om platserna. Personalen kommer därför också att få jämn arbetsbelastning hela året runt. En trängselskatt, dvs. en avgift på de högbelastade perioderna borde därför vara ett viktigt incitament för att förmå föräldrarna att planera barnafödandet lite bättre.

– Jaha, men på längre sikt då, vad har du för lösningar då?

– Vi i KD har alltid värnat om familjen. Därför har vi lyckats införa vårdnadsbidrag, så att mödrana får ekonomisk möjlighet att vara hemma med sina barn. Vi vill därför nu också införa ”Hemfödslobidrag” så att mödrarna får ännu större möjlighet att vara hemma med barnen. Det avlastar också BB.klinikerna.

– Hemfödsel! Är det bra det?

– I det här fallet är jag mycket inspirerad av Moa Martinsson. Hon har mycket levande och gripande berättat i en av sina böcker om hur hemfödsel går till. Hur den födande modern lägger vedträ på vedträ i kaminen för att få riktigt varmt och mysigt. Hur hon ligger där på madrassen. Hur hon krystar. Hur hon sliter i fosterhinnorna! Jag är övertygad om att ett ”hemfödslobidrag” kan bidra till att stärka familjen! Kanske måste vi också införa ett ”vedkaminbidrag” för att få riktig fart på utvecklingen.

– Men, det löser väl inte problemet med att barnaföderskorna vill ha hjälp under hela födsloprocssen?

– Jo, pga. dessa bidrag kommer allt fler mödrar att få stanna hemma och stärka familjen. Då får de också möjlighet att hjälpa sina vänninor när de skall föda. Det finns inget som den idella omtanken och hjälpen till medmänniskor! Det är det som är kittet i samhället!

– Men mödrarna har ju inte hemma tillgång till smärtstillande och  annan hjälp!

– Nej, men det är helt enligt bibeln! Kvinnan skall föda med möda och under smärta!

– Men det är ju professionell hjälp mödrarna vill ha. Vore det då inte bättre och snabbare att anställa fler barnmorskor?

– Absolut inte! Då skulle kostnaderna öka i den offentliga sektorn. Då kan vi inte införa ett femte jobbskatteavdrag – och då kan jag inte heller få lägre skatt!