Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tydligt är att yngre känner sig mer ensamma, oroliga och nedstämda än äldre – men sommaren skapar känslor av hopp.

Foto: Magnus Aronson / Ikon

SVENSKA KYRKAN

Coronakrisen

Yngre vuxna oroligare än äldre

Under vårens pandemi har svenskarnas sinnesstämning tydligt försämrats, enligt en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svenska kyrkan. Känslor som oro och ensamhet har ökat, medan glädjen har minskat.


Ewa Almqvist:  |2020-06-18| Svenska kyrkan har frågat svenskarna om deras största orosmoln just nu – och om vad som skänker tröst. Förutom oro för närstående och ovisshet känner sig en av fyra (25 procent) mer ensamma nu än före pandemin. Samtidigt ser sex av tio (58 procent) på sommaren med hopp och glädje. Årstiden i sig är dessutom något som var tredje svensk (33 procent) finner tröst i.

– Efter en vår som kantats av oro och sorg är sommaren en efterlängtad ljuspunkt. Kyrkans envisa tro på att ljuset övervinner mörkret kan vara en hjälp i oron och ett stöd i krisen, inte minst när man själv inte orkar hoppas, säger Cecilia Melder , präst och forskare i religionspsykologi, Svenska kyrkan.

Yngre och kvinnor tyngs mest

Ensamhet, oro, nedstämdhet och känslan att vara uttråkad är betydligt starkare bland yngre (18-34 år) än bland äldre (56-79 år). Även mer specifik oro, som att inte kunna njuta av sommaren eller för anhöriga, är nästan dubbelt så vanligt bland yngre.

Svenska kyrkan noterade tidigt att aktiviteten på chatten via Jourhavande präst ökade kraftigt under coronakrisen, ett forum som särskilt unga vänder sig till. Öppettiderna utökades och alla delarna i tjänsten Jourhavande präst stärktes upp. Under sommaren pågår också ett pilotprojekt med digital familjerådgivning. (

Skapa meningsfulla aktiviteter

– Behoven är fortsatt stora och vi försöker möta dem på olika sätt. Nu kommer sommaren som är full av kontraster, och ensamhet eller oro försvinner knappast för att solen skiner. Normalt minskar vår verksamhet så här års, men många församlingar jobbar nu för att bland annat skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga – med hjälp av ett stort bidrag från Radiohjälpen, säger Cecilia Melder .

Det finns också tydliga skillnader i oro mellan könen, bland annat uppger en av fem män (18 procent) att de saknar behov av tröst. Det är nästan dubbelt så många som bland kvinnorna.

Tiden efter corona

Var fjärde svensk ser på tiden efter pandemin med ovisshet, medan sex av tio svenskar och sju av tio äldre ser på tiden efter corona med hopp och glädje.

– Det glädjande budskapet, som vi har att se fram emot, är att någon gång tar det här eländet slut. Som det står i Bibeln: ”Allting har sin tid (…) det finns en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag”, men också ”en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa”, säger Cecilia Melder .

– Vi har sett många bevis på medmänsklighet under den här krisen, och när oro blir till omtanke är ingen ensam. Jag hoppas vi kan hjälpas åt att orka bära varandra lite till.

Läs mer:

Svenska kyrkan i coronatider (samlingssida)

5 miljoner från Radiohjälpen för insatser på grund av coronapandemin

Praktisk hjälp och annat stöd från församlingar

Samtala med präst eller diakon

Digital samtalslösning för familjerådgivning

Ärkebiskopens hälsning till årets studenter