IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto PhotoDisc Inc

Läkare utan gränser

Dålig mathjälp måste upphöra

| Världens största givare av mathjälp, däribland EU, USA, och Japan, fortsätter de att tillhandahålla och finansiera undermåliga livsmedel till fattiga länder, trots att det finns vetenskapliga belägg för att de är ineffektiva när det gäller att minska undernäring hos barn, sade Läkare Utan Gränser inför Världshungerdagen den 16 oktober.


  Malin Lager: |2010-10-22| Mat som vi aldrig skulle ge våra egna barn skickas till de mest utsatta barnen i världen. I de allra flesta mathjälpsprogram består nästan uteslutande av näringsberikat av majs och soja (CSB). En blandning som inte uppfyller internationell standard för näringsbehov för barn under två år. Näringsexperter från Världshälsoorganisationen (WHO) har konstaterat att CSB är olämplig som behandling av undernärda barn, bland annat eftersom det kan hämma upptaget av viktiga proteiner och andra näringsämnen som är nödvändiga för barnets återhämtning från undernäring.

Osynligt problem med allvarliga konsekvenser 

– Detta är ett osynligt problem som får allvarliga konsekvenser för miljontals barn. Det pågår en medicinsk katastrof som kräver att världssamfundet agerar nu, säger Sara Kitabwalla, programansvarig för Läkare Utan Gränser i Sverige.

195 miljoner barn under fem år drabbas av undernäring och utav dessa lider 20 miljoner av grav akut undernäring, som utan behandling kan leda till döden.

Inte bara brist på mat

Undernäring beror inte bara på brist på mat. De två första åren i livet är en kritisk period då barn behöver tillgång till näringsrik mat med viktiga proteiner, livsviktiga fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler för att växa och utvecklas.

Länder som framgångsrikt minskat undernäring bland barn, som exempelvis Mexiko, Thailand, USA och flera europeiska länder, har gjort det genom att se till att barn i fattiga familjer får tillgång till högkvalitativa livsmedel, såsom mjölk och ägg. Men internationell mathjälp har misslyckat med att hålla jämna steg med utvecklingen i näringslära för barn.

– Om näringsinnehållet i mathjälpen inte håller den kvalitet som krävs för att bidra till barns normala utveckling kan deras tillväxt och mentala utveckling hämmas och i värsta fall leda till döden, säger Sara Kitabwalla.

Internationell kampanj

Läkare Utan Gränsers personal vittnar om förödelsen orsakad av undernäring. Under 2009 behandlade organisationen 250 000 barn för grav akut undernäring. Nu startar Läkare Utan Gränser en internationell kampanj, "Starved for Attention” för att uppmana de största mathjälpsgivarna – däribland EU, USA, Kanada och Japan – att leverera rätt sorts mathjälp till de länder som drabbats hårdast av undernäring. 

Läkare Utan Gränser skickar nu brev till dessa regeringar och kräver en reform av deras politik när det gäller mathjälp. Tiotusentals människor har redan undertecknat uppropet som kommer presenteras för ledarna inför G8-toppmötet i Frankrike 2011

Läkare Utan Gränser

www.lakareutangranser.org

Läkare Utan Gränser

Kolerautbrott drabbar Haiti

Efter ett utbrott av akut diarré i Artibonite-regionen i Haiti har Läkare Utan Gränsers personal bestående av läkare, sjuksköterskor och logistiker, rest till de drabbade områdena längs med Artibonitefloden beläget mellan städerna Saint Marc och Mirebalais norr om huvudstaden Port-au-Prince.

Haitiska hälsovårdsmyndigheter har hitintills rapporterat om minst 138 dödsfall och 1 500 fall av kolera har bekräftats. 

Läkare Utan Gränser har i samarbete med nationella hälsovårdsmyndigheter bistått med personal samt med tekniskt och materiellt stöd till hälsostrukturer i Saint Marcområdet.

Läkare Utan Gränsers personal har del i behandlingen av patienter och nödvändiga åtgärder har satts in för att försöka förhindra att utbrottet sprids vidare. Just nu förstärker Läkare Utan Gränser sin personalstyrka och skickar ytterligare medicinsk utrustning och erfaren personal till de drabbade områdena.

Läkare Utan Gränser kan i detta läge varken bekräfta orsaken eller den exakta bakteriella typen av utbrottet.

Artibonite-regionen påverkades inte av den förödande jordbävningen den 12 januari 2010.