IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

För att få märkas med Bra Miljöval måste alla vindkraftverk vara placerade utanför känsliga 

fågelområden som häcknings- och rastplatser, skogsområden med höga naturvärden, landskaps- 

bildskyddade områden och andra områden där vindkraft kan påverka miljön negativt. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Miljömärkta vindandelar

Först i världen med bra miljöval

Idag erbjuder flera kraftbolag så kallade vindandelar, där elkunder får sänkt elpris genom att bli delägare i vindkraftsproduktionen. Men olämplig placering eller dålig skötsel kan leda till skador på miljön och landskapet. Därför lanserar nu Naturskyddsföreningen genom Bra Miljöval världens första miljömärkning av vindandelar.


 Louise Wileen Bjarke: |2012-11-21Vindkraft är en viktig pusselbit när det gäller att minska klimathotet och vårt beroende av fossil energi. Den är decentraliserad och ägs allt oftare av de människor som använder den producerade elen, till exempel kan ett antal personer via andelar gemensamt äga ett vindkraftverk. Köpet av en vindandel innebär i allmänhet rätten att köpa ett visst antal kilowattimmar till självkostnadspris. Att vindandelar nu kan märkas med Bra Miljöval innebär att de aktuella vindkraftverken uppfyller stränga miljökrav.

– Naturskyddsföreningen är övertygad om att mer vindkraft är nödvändigt för att klara klimatomställningen och kärnkraftsavvecklingen. Föreningen är också mycket medveten om att vindkraften kan placeras fel i landskapet. Därför har vi skärpt våra naturskyddsregler för vindkraft inom Bra Miljöval El. Och att även vindandelar kan märkas med BMV betyder att vanligt folk kan skynda på energiomställningen genom att köpa andelar vilket också sänker energikostnaden, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

hårdare krav på vindkraft

Naturskyddsföreningen har haft miljömärkningen Bra Miljöval El sedan 1996, och ställer sedan länge hårda krav på vindkraft. Med märkningen av vindandelar tar föreningen nästa steg för att vägleda konsumenter till miljömässigt bra elproduktion. För att få märkas med Bra Miljöval måste alla vindkraftverk vara placerade utanför känsliga fågelområden som häcknings- och rastplatser, skogsområden med höga naturvärden, landskapsbildskyddade områden och andra områden där vindkraft kan påverka miljön negativt. Som en hjälp för dem som önskar miljömärka sin vindkraft har Naturskyddsföreningen låtit utveckla ett webbaserat GIS-verktyg med en karta där man på ett enkelt sätt kan se om det är sannolikt att man kan få sin vindkraft eller vindandelar godkända enligt Bra Miljöval.              

– Med GIS-systemen kan de företag som funderar på att sätta upp vindkraft ta reda på var man inte skall försöka, vilket gör att de som investerar vinner både tid och pengar. Föreningen vill vara proaktiv och tidigt visa var vindkraften har möjlighet att utvecklas utan att kollidera med viktiga naturvärden. Detta ökar också möjlighet för Naturskyddsföreningen så att vi kan bjudas in tidigare i processen och förhindra dåliga placeringar, säger Svante Axelsson.

kraftbolagen bestämmer inte kriterierna

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning. Med det menas att det inte är kraftbolagen själva som sätter upp kriterierna, utan en tredje part, i det här fallet Naturskyddsföreningen.

Bra Miljöval El skiljer sig därför från vad som brukar kallas för "grön el" och liknande, eftersom det där är kraftbolagen själva som bestämmer vilka krav som ska gälla. Att som elkund köpa vindandelar är ett bra sätt att både sänka sitt elpris och driva på utvecklingen av förnybar elproduktion. Vill man dessutom se till att den förnybara elproduktionen sker på ett sätt som uppfyller hårda miljökrav är det bästa att välja vindandelar märkta med Bra Miljöval.

Läs mer om Bra Miljöval El

Vill du märka vindkraft? - Läs mer här!