IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Magnus Aronson / IKON

Ärkebiskopen

Vi ser på Jesus men står inte på samma punkt

Sjukförsäkringsfrågorna lever vidare. Sveriges kristna råds öppna brev till regeringen och biskoparnas uppslutning bakom det handlade om att få ljus på frågorna. Fullkomliga lösningar brukar saknas hitom himlen men uppenbarligen satsar nu olika berörda mer tid och kraft på att hantera frågan på ett genomtänkt och förhoppningsvis ansvarigt och omtänksamt sätt. 


  Anders Wejryd: |2011-05-02| Det finns många människor som far illa. Det handlar om hur vi bemöter varandra och det handlar om strukturer och system. Bara några ytterligare exempel: Glöm inte de psykiskt funktionshindrade, glöm inte barn och unga, glöm inte övergivna äldre, glöm inte flyktingar och asylsökande som kämpar med att få sin sak ordentligt prövad! Alla sådana här påminnelser upplevs som tärande om utgångspunkten är att jag ska kunna få leva mitt liv i fred utan att störas av andra. Om utgångspunkten är insikt om att jag inte är någon utan andras stöd – och ytterst Guds – så kan det ge ett annat perspektiv.

Regeringen hade inbjudits att sända en delegation till saligförklaringen av den förre påven, som ägde rum i söndags. Civilministern Stefan Attefall ledde gruppen som i övrigt bestod av bl a ambassadörerna Ulla Gudmundsson och Olof Ehrencrona; monsignore Jorge de Salas, biskopsvikarie vid Stockholms romersk-katolska stift; politiskt sakkunniga hos Stefan Attefall, Caroline Nilsson; domprost Åke Bonnier samt jag, och som jag med tiden förstod, mest i egenskap av ordförande för Sveriges kristna råd.

Helgen väcker motstridiga reaktioner. Fantastiska människoskaror. Många unga människor. Påven Johannes Paulus II älskas ännu. I mässan upplevelsen av hur mycket vi har gemensamt i ordningar och liturgi, även om jag som lutheran inte är välkommen att dela nattvardsgemenskapen. I saligförklaringen upplevelsen av främlingskap och hur olika utvecklingen gått i våra traditioner. Vi reformatoriska kristna kan ha förebilder men tror inte vi kan be via dem. Den lilla flaskan med blod från den saligförklarade påven bars fram som relik. För mig var det mycket främmande. Men vi lever i olika traditioner.

Påven Benedictus markerade i sin predikan att något av det viktigaste i Johannes Paulus liv och verk var att han i allt vågade hävda att sanningen befriar. Mina associationer gick till Nathan Söderblom och hans frimodighet inför teologins möte med bibelkritik och naturvetenskap för ett sekel sedan. Sanningen ska göra er fria!

Arbetsveckan innehåller bland annat årsmöte med Sveriges kristna råd, detta märkligt välfungerande och breda ekumeniska råd. Här finns vi med, från pingst till midsommar. Att rådet fungerar så väl beror bland annat på, tror jag, att nästan alla kyrkor har sin ledare med. Här möts vi, missionsföreståndare och biskopar, och kommer under ytan när vi har retreater eller samfundsledardagar. På årsmöten och styrelsemötena är representationen mycket bred. Till ny ordförande kommer biskop Anders Arborelius från romersk-katolska kyrkan att väljas.

Artikeln är publicerad på Svenska kyrkans hemsida.