www.rikareliv.info

Bilder: RLC

IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Stockholm Pride 2010

Verklighetens folk

Stockholm Pride 2010 är manifestationen över verklighetens folk, av alla dem som värderar kärlek och rättvisa före diktatur och konformism. 40 000 deltagare i paraden och en deltagarpublik på över 350 000 människor. Deltagarna utgör snittet av hela svenska folkets mångfald. Och svensk parlamentarism visar sin allra bästa sida och en mycket god vilja!


  Paul Lindberg: |2010–08–02| Alla var där! Och alla hade roligt! Där fanns de politiska representanterna och en stor del av det svenska humanistiska etablissemanget. Människor med annars olika ståndpunkter kunde på prideparaden älska varandra, som de inte alltid gjort tidigare.

I Svenska missionskyrkans tidning Sändaren skriver teologen Thomas Kazen om kristenhetens syn på homosexuella, bibelsynen och traditionen: 

"De starkaste argumenten kom från traditionen, inte bibeln." "Äktenskapet är historiskt sett en social överenskommelse och kyrkan kan inte bestämma över definitionen." "Ofta var inte kyrkan inblandad när folk gifte sig, och fastän det Tridentiska kyrkomötet vid mitten av 1500-talet hävdade att ett äktenskap utan präst och två vittnen var olagligt så levde gamla seder vidare." 

Människors fördomar har alltså många gånger format traditionen, och vantolkat bibeln – ibland medvetet, för att lufta sina känslor mot sådant som inte kunde gillas, älskas eller tolereras. 

Kring synen på traditionen har de flesta svenska kyrkor och samfund funnit en mera nyanserad syn på sina egna traditioner. Det som inte är hållbart, exempelvis ur ett Jesusperspektiv, lämnas om det inte är kärleksfullt och rättvist. De som däremot tror att Gud inte godkänner förändringar av bibelsynen, ja, de är fanatiker. I synen på hbtq-människor är det allt färre som hävdar ståndpunkter mot det annorlunda.

Lev upp till Jesus budskap om kärlek och rättvisa! Låt traditionen vara glädje och kärlek över alla gränser, istället för hat och missunnsamhet!

 

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

www.rikareliv.info

Svenska kyrkans unga

www.rikareliv.info

Ett litet människofientligt parti, riksdagens minsta, har inflytande över människors viljor och längtan, vilket visar att demokrati och parlamentarism inte alltid går ihop.

www.rikareliv.info

Amnesty International har varit frontorganisation för förtryckta. 

www.rikareliv.info

Ungdom mot rasism 

www.rikareliv.info

HBTQ-liberaler i Folkpartiet 

www.rikareliv.info

Miljöminister Andreas Carlgren på solskenshumör tillsammans med sina centergayiga partikamrater.

www.rikareliv.info

Finansminister Anders Borg hade en hel hästsvans av ministrar och vänner bakom sig. "Let Love Rule".

www.rikareliv.info

Här spurtar gayvänstern och uppmanar i skarpa ordalag att älska din nästa på alla sätt och vis. Det som gäller är "Makt & Politik".

www.rikareliv.info

Vänstern gående högerut på bilden. 

www.rikareliv.info

Hela världen längtar...

www.rikareliv.info

Applåddragarna. Polis, polis, kärlekspolis...

www.rikareliv.info

Stolta invandrare har gjort prideparaden till en folkfest

www.rikareliv.info

Präst och biskop välsignar publiken och alla deltagarna

www.rikareliv.info

EKHO – kristna hbtq-personer

www.rikareliv.info

Fackföreningen Unionen och öppenheten.

www.rikareliv.info

Baquetum mot förtryck mot homosexuella i Sudan.