IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Lantarbetarna drabbas av diskriminering, osäkra anställningar, undermåliga boendesituationer och en lön som inte räcker till ett drägligt liv.

Foto: Afrikagrupperna

RÄDDA BARNEN 

Vinet i din flaska

Vem plockar druvorna?

Vet du vem som plockat druvorna till vinet i din flaska? Och vad de fått betalt? Idag har Svenska Dagbladets läsare fått en tanke kring detta i en krönika om arbetsvillkoren inom vinindustrin. Mikael Mölstad lyfter kampanjen Rättvis Vinhandel som Afrikagrupperna är en del av och beskriver vårt arbete med information och påtryckningar för en etisk vinbransch.


  Viktoria Olausson: |2014-04-25|  "I Sverige är vingårdsarbetarnas villkor i Afrika högaktuella. Det är de mycket aktiva Afrikagrupperna som nu har riktat in sig på vinbranschen genom att skapa begreppet Rättvis Vinhandel. Efter att ha studerat deras redovisning av förhållandena på många håll i Sydafrika upplever jag som vinskribent att jag också har ett ansvar." skriver Mölstad. 

I krönikan beskrivs situationen för lantarbetare som ofta har en fruktansvärt utsatt situation och drabbas av diskriminering, osäkra anställningar, undermåliga boendesituationer och en lön som inte räcker till ett drägligt liv.

Afrikagrupperna välkomnar initiativet från Mölstad och hoppas att fler vinskribenter följer initiativet och tar sitt ansvar att informera. 

– En anledning till att villkoren i Sydafrika uppmärksammats är att arbetarna har kunnat organisera sig även om de möter stora svårigheter. Därmed kan de samarbeta med solidaritets- och arbetarorganisationer internationellt. Det är viktigt att vi stödjer arbetarnas organisering, säger Agnes Nygren på Afrikagrupperna i Johannesburg.

Rättvis Vinhandel har sedan 2010 arbetat för en etisk värdekedja för vin och uppmärksammat situationen för lantarbetare främst i Sydafrika, Chile och Argentina. Kampanjens huvudfokus är att stödja kampen för en levnadslön för arbetare och att arbetare ska involveras i arbetet med etiska koder och märkning för att dessa ska kunna fungera. 

Bakom kampanjen Rättvis Vinhandel står Afrikagrupperna, Dfsa-SAC, Latinamerikagrupperna, de sydafrikanska fackföreningarna Sikhula Sonke, BAWUSA och CSAAWU, den chilenska organisationen Anamuri, den argentinska lantarbetarorganisationen UST, Handelsklubben på Lagena Distribution AB, SUF Storstockholm, Livsmedelsarbetarklubben på Procordia i Örebro, och de finska organisationerna Eetti Ry, Kalevi Sorsa, handelsfacket PAM och SASK.

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.

Läs mer på www.afrikagrupperna.se

RLC