Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Över hela världen har kvinnor i större utsträckning slutat arbeta eller gått ner i tid under pandemin, till stor del på grund av det vårdansvar som ofta ligger på just kvinnor.

 

COWIDKRISEN

Världens kvinnor

Miste 800 miljarder dollar

Covid kostade världens kvinnor åtminstone 800 miljarder dollar i förlorade inkomster under 2020. Det motsvarar mer än 98 länders sammanlagda BNP, säger hjälporganisationen Oxfam idag.

Elin Williams: |2021-04-29| Globalt sett miste kvinnor över 64 miljoner jobb förra året – en femprocentig förlust, jämfört med 3,9 procent för män. Ytterligare 47 miljoner kvinnor i världen förväntas hamna i extrem fattigdom och leva på mindre än 1,9 dollar per dag 2021. I USA står 1 av 6 kvinnor med afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrund inför osäkerheten att kunna ställa mat på bordet på grund av pandemin.

Gabriela Bucher, generalsekreterare på Oxfam international säger: ”De ekonomiska effekterna av covid-19 slår extremt hårt mot kvinnor som globalt sett är överrepresenterade i lågbetalda jobb med osäkra anställningar i de branscher som påverkats mest av pandemin. I stället för att adressera det problemet har många regeringar agerat som om kvinnors jobb är oväsentliga, vilket har kostat minst 800 miljarder i förlorade löner.”

”Det här är en försiktig uppskattning och omfattar inte ens de inkomster som gått förlorade hos de miljontals kvinnor i världen som arbetar i den informella ekonomin - hushållsarbetare, marknadsförsäljare och arbetare inom textilindustrin.” I Sydasien, Latinamerika och Afrika söder om Sahara arbetar majoriteten av kvinnorna i informella anställningar.

Klyftan mellan könen har ökat

Enligt World Economic Forum har klyftan mellan könen ökat som ett resultat av covid-19-pandemin och ytterligare en generation kvinnor kommer att behöva vänta på jämställdhet. Från 99,5 år kommer det i nuvarande takt i stället att ta 135,6 år innan skillnaderna mellan könen jämnas ut.

Medan kvinnor förlorat inkomst har företag som Amazon blomstrat och dragit in 700 miljarder dollar i börsvärde under 2020. Den 800 miljarder dollar stora inkomstförlusten hos kvinnor kan också jämföras med de 721,5 miljarder dollar som den amerikanska regeringen spenderade på sin försvarsbudget 2020.

Kvinnor i större utsträckning slutat arbeta

Över hela världen har kvinnor i större utsträckning slutat arbeta eller gått ner i tid under pandemin, till stor del på grund av det vårdansvar som ofta ligger på just kvinnor. Även innan pandemin bröt ut lade kvinnor och flickor i världen 12,5 miljarder timmar om dagen på obetalt hushålls- och omsorgsarbete.

"Det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet exploderat i omfattning och ansvaret för att axla det utökade vårdbehovet under pandemin har framför allt fallit på kvinnor,” säger Gabriela Bucher.

”När vi går vidare ifrån stödpaket och nödåtgärder till långsiktig återhämtning måste regeringar runt om i världen ta tillfället i akt att bygga mer jämlika, inkluderande ekonomier och prioritera offentliga tjänster, socialt skydd, rättvis beskattning och försäkra att alla har tillgång till ett gratis vaccin”, säger Bucher.

Kvinnors inkomstförlust

Kvinnors totala inkomstförlust är en uppskattning som bygger på förändringen i antalet arbetande kvinnor mellan åren 2019 och 2020, utifrån siffror från International Labor Organization (ILO): Employment by sex and age -- ILO modelled estimates, Nov. 2020 (thousands) – Annual.

För att få fram siffrorna om inkomstförlust uppskattade Oxfam först den genomsnittliga inkomsten bland kvinnor globalt och multiplicerade sedan denna siffra med antalet kvinnor som arbetade under 2019 och 2020. Siffran för genomsnittinkomst kommer från ILO: Mean nominal monthly earnings of employees by sex and economic activity for the year 2019.

ILO:s månatliga inkomstdata inkluderar femtio länder som representerar varje region i världen. Månadsgenomsnittet har multiplicerats med tolv för att uppskatta årliga inkomstsiffror. Vi håller kvinnors genomsnittliga inkomst konstant mellan 2019 och 2020 (2019 är det senaste året från vilket det finns data tillgängligt). Beräkningen är en uppskattning och är mottaglig för databegränsningar.

www.oxfam.se

Om Oxfam

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder. Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. Vi är ett litet team som arbetar med insamling och kommunikation med målet att informera allmänheten om Oxfams arbete, engagera människor i våra frågor och samla in pengar till verksamheten i världen. Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen.

www.oxfam.se