KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Arms Trade Treaty, ATT

Internationellt vapenhandelsavtal

Världens största vapenproducenter lovade ett globalt vapenhandelsavtal. Efter flera års diskussioner i FN kom i november 2009 en majoritet av stater överens om en tidsram för ett globalt vapenhandelsavtal, ett så kallat Arms Trade Treaty, ATT.


  Kristna Fredsrörelsen: |2010–02–15| Det har inte funnits något avtal för handel med konventionella vapen. Varje dag dödas cirka 2 000 människor genom väpnat våld. Ett ATT skulle kunna rädda många liv genom att slå fast höga gemensamma standarder för kontroll av den internationella vapenhandeln.

153 regeringar, inklusive Sverige, röstade för en FN-resolution som för ATT-processen ett tydligt steg framåt genom att en tidsram etableras för ett starkt och robust avtal. Resolutionen slår fast att ATT ska förhandlas fram i ett antal FN-möten och färdigställas vid en förhandlingskonferens 2012.

Majoriteten av världens största vapenproducenter, inklusive USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, ställde sig bakom resolutionen. Zimbabwe var den enda stat att rösta emot. Många stater underströk vikten av ett avtal baserat på internationell rätt, inklusive internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter och USA, genom Hillary Clinton, sa att man vill ha ett kraftfullt avtal.

Control Arms-kampanjen

En koalition av hundratals organisationer från över 100 länder där Kristna Fredsrörelsen ingår, har arbetat i många år för att ett ATT ska bli verklighet.

Organisationerna välkomnar det historiska genombrottet i det internationella vapenhandelsavtalet, och uppmanar alla stater att förhandla fram ett effektivt ATT.

Samtidigt uttryckte man oro för att förhandlingskonferensen 2012 ska ta beslut med konsensus, vilket i praktiken ger varje stat vetorätt. På så vis kan ett litet antal skeptiska stater låsa konferensen i ett dödläge som riskerar att tunna ut avtalet och göra det svagt.

– Dessa stater kan inte få hålla resten av världen tillbaka när en majoritet är positivt inställda till avtalet, säger Helena Koumi på Kristna Fredsrörelsen som var med under FN-förhandlingarna i New York.

Alla stater deltar i handel med konventionella vapen och är ansvariga för dess negativa effekter: död, skador och brott mot mänskliga rättigheter, sa Rebecca Peters från International Action Network on Small Arms (IANSA).

– Nu har regeringar äntligen kommit överrens om att förhandla juridiskt bindande regler för denna dödliga handel. 

För mer information:

Kristna Fredsrörelsen

www.krf.se