IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Pistol med knut. FOTO:RLC

Svenska freds:

Gör vapenexporten till en valfråga

87 procent av svenska folket anser att vapenexporten till länder som befinner sig i väpnade konflikter bör stoppas. Över 90 procent anser samma sak om exporten till länder som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Men vad tycker egentligen de politiska partierna om vapenhandeln? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen har ställt åtta frågor kring de svenska riktlinjerna.


  Anita Ek: |2010–07–17| Svar har inkommit från samtliga riksdagspartier och visar att det t ex finns ett blocköverskridande stöd för att införa ett demokratikriterium. Frågan har länge drivits av Miljöpartiet (MP) och Folkpartiet (FP). Endast Moderaterna (M) och Centern (C) motsätter sig detta.

Partierna verkar eniga om att förekomsten av interna konflikter och situationen för mänskliga rättigheter i mottagarlandet är relevanta kriterier i givandet av exporttillstånd. Trots att det enligt rådande regelverk inte bör exporteras krigsmateriel till länder som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter eller befinner sig i konflikt står bland annat Pakistan, Saudiarabien och Singapore som mottagare under 2000-talet. Ändå anser (M) och (C) att det existerande regelverket är tillräckligt.

Tydligaste skiljelinjen mellan de Rödgröna och Alliansen ligger i inrättandet av ”Försvarsexportmyndigheten”, en ny myndighet som startar 1 augusti i år. Alliansen är positiv, medan de rödgröna motsätter sig denna.

(M) och (FP) är skeptiska till behovet av att införa förändringar i de svenska riktlinjerna kring kriteriet om fattigdomsbekämpning. De rödgröna samt (C) och (KD) är dock beredda att göra en översyn.

Vapenimporten är idag helt oreglerad och Sverige kan köpa krigsmateriel av vilket land som helst. Samtliga partier utom (M) vill införa regler som även rör krigsmaterielimport.

– Det finns redan idag ett parlamentariskt stöd för att införa ett förbud mot vapenexport till diktaturer, för att göra reformer för att fattigdomsbekämpning inte ska motverkas av vapenaffärer och att införa en importreglering. Nu måste partierna bekänna färg inför valrörelsen och göra vapenexporten till en valfråga, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

– Vi vet att det finns ett starkt stöd i folkopinionen för förändringar i vapenexporten. Vår undersökning visar att det även finns ett stöd i riksdagen för många av våra krav. Nu måste partierna gå från ord till handling och stoppa vapenexporten till diktaturer och länder som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter, säger Håkan Mårtensson, tf generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen.