IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Medan regeringen tvekar ökar vapenexporten till diktaturer. 

Foto: RLC

Svenska Freds

Vapenexporten ökar dramatiskt

Köparna från ickedemokratier

Vapenexporten till ickedemokratier ökar dramatiskt . Mer än hälften av vapenexporten gick till ickedemokratier . Idag offentliggör regeringen redogörelsen över svensk vapenexport under 2011. Över hälften av svensk krigsmaterielexport under förra året gick till ickedemokratiska länder. Det konstaterar Svenska Freds- och Skiljedomföreningen efter att ha analyserat den fullständiga statistiken.


Anna Ek: |2012-04-12| Sveriges röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter överröstas av det faktum att vartannat svenskt vapen exporteras till odemokratiska länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Svenska Freds har tagit del av den statistik som regeringen har presenterat.

Svenska Freds analys visar att 56 procent av svensk krigsmaterielexport under 2011 gick till 20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som ickedemokratier, däribland Brunei, Förenade arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan.

Sverige ställer sig förtryckarnas sida

Sverige ställer sig genom vapenexporten till diktaturer på förtryckarnas sida. Det borde vara en självklarhet att inte beväpna regimer som fängslar, torterar eller avrättar människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Totalt exporterade Sverige krigsmateriel till ickedemokratier förra året till ett värde av 7,8 miljarder kronor. Det innebär en ökning på mer än 100 procent i jämförelse med 2010. Riksdagens beslut den 19 maj förra året om att regeringen ska återkomma med en ny lag i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska länder har ännu inte lett till några nya regler.

regeringen tvekar ökar vapenexporten

Medan regeringen tvekar ökar vapenexporten till diktaturer. Det är inte acceptabelt att regeringen ignorerar riksdagens krav på en skärpt vapenexportpolitik gentemot ickedemokratiska länder. Läs Svenska Freds analyser av den svenska vapenexporten.

Anna Ek är ordförande i Svenska Freds.

www.svenskafreds.se