IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Svensk soldat i Afghanistan. Svensktillverkat vapen som används i krig runt om i världen.

Foto: Försvarsmakten

Svenska Freds

Vapenexporten

Sverige beväpnar diktaturer

Fortsatt stor vapenexport till diktaturer. Siffrorna över Sveriges vapenexport från 2012 visar att Sverige fortsätter att beväpna diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Samtidigt, enligt myndigheten ISP minskade den totala vapenexporten med 30 procent.


 Eva Kellström Froste: |2013-02-07– Det är bra att vapenexporten minskat, men man ska komma ihåg att det är ju från en rekordhög nivå. Minskningen är inte en konsekvens av något åtstramningsbeslut från myndighetens sida. Om det hade varit ett medvetet beslut hade mottagarländer som Saudiarabien och Bahrain inte funnits med, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Vapenexporten till diktaturer fortsätter till synes utan restriktioner trots den starkt förändrade situation som den arabiska våren inneburit. Bland de största mottagarländerna finns länder som Saudiarabien, Pakistan, Thailand och Förenade Arabemiraten. Bahrain, där demokratirörelsen fortfarande slås ner av regimen, fortsätter att få köpa vapen från Sverige. I juli beviljades helt nya utförseltillstånd för krigsmateriel för strid till landet.

Indien är största köparlandet

– Det är också viktigt att konstatera att Politiken för global utveckling inte följs. Indien är största köparlandet, ett land som dras med enorma fattigdomsproblem och där den andel av befolkningen som lever i hunger har ökat. 

I november förra året avslöjades uppgifter om att Indien har vidareförmedlat granatgeväret Carl Gustaf till den burmesiska armén i strid med såväl internationella vapenembargon som Sveriges regler om krigsmaterielexport. Detta ska medföra att vapenexporten till landet i fråga fryses, säger Anna Ek.

De fem största mottagarländerna är Indien (1 438 miljoner kronor), Saudiarabien (922 miljoner kronor), Frankrike (899 miljoner kronor), Pakistan (615 miljoner kronor) och Thailand (600 miljoner kronor).

EU: s vapenembargo mot Syrien bör inte hävas

Fredsorganisationer i det europeiska nätverket mot vapenhandel (ENAAT) riktar kritik mot det förslag till förändring av EU:s nuvarande vapenembargo mot Syrien som föreslås av Storbritannien. Ett förslag om att lätta på vapenembargot till Syrien för att möjliggöra att militär utrustning skickas till oppositionella grupper kommer sannolikt att behandlas av Europeiska Unionens råd för utrikes frågor i dag.

I stället för att lätta på vapenembargot bör EU sätta press på Ryssland och andra leverantörsländer att sluta leverera vapen till Assad-regimen och se till att inga vapen som levereras till tredje land, som Saudiarabien, skickas vidare till någon fraktion inom Syrien.

Syrien är redan fullt med vapen. Eventuella ytterligare vapen skulle sannolikt förlänga konflikten och minska chanserna för en fredlig lösning. Vissa grupper inom rebellrörelsen är okända, där några har en mycket sekteristisk karaktär. Om vapenleveranser når fram till dessa grupper kommer det sannolikt att innebära en framtida instabilitet för landet och regionen.

Lärdomar från Libyen visar att vapnen kan lätt kan spridas vidare till andra länder, vilket bland annat framgår av alla de libyska vapen som nu används i Mali. Fler vapen till regionen kan få långsiktiga konsekvenser, eftersom vapen inte försvinner efter att konflikten har upphört utan kan dyka upp hos andra grupper i Syrien eller närliggande länder.

Undertecknare:

Christine Hoffmann. Aktion Aufschrei: Stoppt den Waffenhandel, Germany

Andrea Kolling. Bremen foundation for arms conversion and peace research, Germany

Wendela de Vries, co-ordinator. Campagne tegen Wapenhandel, The Netherlands

Jordi Calvo Rufanges. Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs, Spain

Adi Feller. Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) / Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA)

Hannah Eline Ander, co-ordinator. Norwegian Peace Association

Francesco Vignarca, co-ordinatorRete Italiana per il Disarmo (Italian Disarmament Network)

Anna Ek. Swedish Peace and Arbitration Society / Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Roel Stynen. Vredesaktie Belgium

www.svenskafreds.se