IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Driftiga och dynamiska män som råkat i en desperat tävlingssituation.

Foto: RLC

VÄRLDENS DILEMMA

Vapenbutiken

Dödens leksaker

Måste västvärldens ekonomi fortfarande baseras på inkomsterna från vapenhandeln? Går det inte att sälja vapen utan mutor och påverkar mutorna villkoren för försäljningen? Har USAs relationer till köparländerna påverkats av senare års mutskandaler? Är det helt omöjligt att kontrollera hanteringen?


 Paul Lindberg: |2012-04-19| Ingressens frågor ställdes av författaren och journalisten Antony Sampson år 1977 i sin bok Vapenbutiken. Författaren ansågs på sin tid som en av de främsta rapportörerna om och kring vapenhandeln. Och i boken framgår det tydligt att denna ekonomiska hantering kan jämställas med kriminella och omoraliska tillvägagångssätt. Boken är lika aktuell i dag, tyvärr.

Sampson tecknar den internationella vapenhandelns bakgrund. Han visar i boken hur den började i och med det sena 1800-talets uppfinningar, hur handeln utvecklades och blomstrade under två täta världskrig och hur vapenhandeln under Korea- och Vietnamkrigen gav gigantiska vinster till västvärldens industrier och köpmän, till priset av en skrämmande och cynisk upprustning. Massor av människor dödades samtidigt som vinsterna flödade.

INFORMATION OCH KONTAKTER

Sampson hade den professionella journalistens tålamod, genom att söka igenom mängder av information, som kom fram med anledning av de ständiga mutskandalerna. Dessa ständiga skandaler fick regeringar på fall och som alltid skakat makthavare och kungahus. Han hade talat med företrädare för de stora vapensmedjorna, sammanträffat med statsmän och diplomater i hela västvärldens alla vapenproducerande länder och med kunderna i Mellersta östern, på den tiden. Bland vapenhandelns inblandade män fanns fåfänga och stolthet över deras värv. Pressen kom därför lätt åt fakta från de inblandade själva. Det liknar Göran Persson då han efter de stora svenska vapenaffärerna "skämtsamt" menade att han är väl Sveriges största vapenhandlare. Och det stämmer säkert.

en bit modern världshistoria 

I boken Vapenbutiken berättar Sampson om samspelet mellan vapenfabriker och regeringar, mellan vapenhandlare och köpare. Han ger en engagerande bit modern världshistoria där alla västerländska länder är inblandade – han berättar om de svenska försöken att sälja Viggen till Natoländerna – och där ingen undgår kritik.

Vapenbutiken är historien om driftiga och dynamiska män som råkat i en desperat tävlingssituation, om tekniska genier och skickliga förhandlare men också historien om hänsynslösa och ohederliga politiker och misslyckade spekulanter. Boken är ett lysande reportage från en värld som är okänd för de flesta, men av betydelse för alla.

Den svenska vapenskandalens politiker går till motattack mot kritikerna och förklarar att de tänker fortsätta med denna bedrövliga vapenhandel.

Antony Sampson har för övrigt skrivit succéböckerna De nya européerna och De sju systrarna. Bosatt i England och medarbetare i Observer, och även medarbetat i en mängd amerikanska tidskrifter.

CITAR UR BOKEN VAPENBUTIKEN

”Det som gör kapprustningen till en global dårskap är att alla länder köper sig större och större otrygghet till allt högre kostnad.” Alva Myrdal, 1976, The Game of Disarmament.

”Sporrade av vinstmöjligheter uppenbarar sig mäktiga grupper för att kräva ännu större rustningskostnader. Och nätet av speciella intressen växer.” Dwight D. Eisenhower, 1961

”Korruption kommer att göra mer för att krossa demokratier i världen än något annat.” Senator Percy, 1976

”De hetaste platserna i helvetet är reserverade för dem som förhåller sig neutrala i moraliska kriser.” Harold Wilson, 1965

”Det är nästan en evighetsmaskin. Vi är alla överens om att kapprustningen är en katastrof, och vi är alla överens om att den kan komma att leda till yttersta konflikt som mer eller mindre skulle förinta den civiliserade världen som vi känner den. Det gamla problemet är: vem kommer att ta första steget för att verkligen sätta stopp för evighetsmaskinen?” Sam Cummings, 1967

”Om man erbjuder en regering pengar för att påverka den, så är det korruption. Men om någon i efterhand får pengar för utförda tjänster, så är det en kommission.” Adman Khashoggi, 1976

”För mig till dödens fabriker och låt mig lära något mer. Det måste finnas en eller annan sanning dold bakom all denna förfärande ironi.” Major Barbara

”I Japan finns ingen sanning.” Tjänsteman vid Lockheed

”Kapitalism är det bästa som finns, men om den inte hålls i schack förintar den sig själv.” Stanley Sporkin vid Securities and Exchange Commission, 1976

”Historien kommer att minnas USA för de värderingar och principer vi som nation lever efter, inte för våra vapens mångfald eller raffinemang.” Senatsrapport om vapenexport till Iran, 1976

”Det måste finnas ett sätt att ta sig nerför kullen, att avrusta… Den enda lösningen är att inte ge oss mer vapen för vår säkerhet, utan att ge oss mer säkerhet så vi kan ha färre vapen.” General Moshe Dayan, 1976

Boken Vapenbutiken gavs ut 1977 på Wahlström & Widstrand.