IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

För första gången sedan 1963 kunde stormuftin samma dag förrätta fredagsbön i den kända moskén Hala Sultan Tekke.

Foto: Eric Bezine, Larnaka

tro och solidaritet 

Religionsdialog

Unik händelse i delat Cypern 

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tagit initiativ till och driver arbete för religionsdialog i det delade Cypern, för att bidra till fredsprocess och ökad förståelse över gränserna. I helgen ledde detta fram till flera historiska händelser på Cypern, när en muslimsk ledare från norr besökte en kristen ledare i syd.


  Monica Pourshahidi: |2013-10-21|  Cypern är sedan snart 50 år ett delat land. Mellan det grekcypriotiska söder och det turkcypriotiska norr går den s.k. Gröna linjen, bevakad av FN.

Cypern är det enda landet i Europa där muslimer och kristna levat i harmoni både i modern tid och historiskt – bortsett från de senaste 50 åren. Religionen har inte varit en grundläggande konfliktorsak, men landet är delat även religiöst mellan det muslimska norr och kristna söder. Vissa historiska religiösa monument har genom delningen också hamnat på ”fel” sida.

Förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Peter Weiderud, tog 2009 initiativ till, och har tillsammans med svenska ambassaden, drivit arbete för religionsdialog mellan de båda sidornas muslimska respektive kristna ledare sedan dess.

Syftet är huvudsakligen att stärka de religiösa ledarnas ansvar

Ärkebiskop Chrysotomos II och stormuftin Dr Talip Atalay 

idag begränsade religionsfriheten i hela landet – bl.a. genom ökad tillgång till kyrkor, moskéer och viktiga monument på motsatt sida.

unik historisk händelse

Nu har en unik historisk händelse inträffat inom ramen för detta svenska initiativ: En muslimsk ledare från norr har besökt en kristen ledare i syd.

För första gången sedan Cypern delades har den muslimske ledaren stormuftin Dr Talip Atalay passerat den gröna linjen till syd, för att tas emot av den cypriotiska kyrkan och dess ärkebiskop Chrysotomos II. För första gången någonsin besökte ledarna för de två religionerna i fredags en moské tillsammans, den historiska moskén Bayraktar i centrala Nicosia. För första gången sedan 1963 kunde stormuftin samma dag förrätta fredagsbön i den kända moskén Hala Sultan Tekke. 

religionsdialog kan stärka en fredsprocess

– De religiösa ledarna visar stort mod och tillit i en konflikt som präglas av misstänksamhet och rigiditet. Även om ön är delad politiskt, vill de inte låta religionen spä på splittring och hat. Tvärtom är det nu tydligt att de religiösa ledarna vill verka för ökad förståelse över gränserna, tillsammans. Det ger verkligen hopp för många , säger Peter Weiderud för Socialdemokrater för tro och solidaritet.