Till framsidan Rikare Liv

Till Galleriindex

Bilden av en förunderlig värld:

Bilder

och

tankar

 

Några bilder, några tankar

Tankar och funderingar gestaltades i begynnelsen som bilder, hällristningar, och mycket senare med bildspråken kinesiska och hieroglyfer. I vår tid är tankarna i form av artiklar eller böcker ofta  förstärkta med bilder. Ibland med konkret innehåll eller med associativa betydelser. Texterna i sig är ofta bildbeskrivande. Människor vill helt enkelt uttrycka sig. 

Här bredvid, bara några bilder med kommentarer, de kan verka vara abstrakta, men med försöket av ett abstrakt tänkande kan bilderna klargöras, genom att låta  leken och fantasin få medverka.

Mer än så behöver jag inte uttrycka mig. Låt bilderna tala – men inte utan bildkommentarer! Bildkommentarerna är nämligen min lek, och jag är lekfull.

Text och bilder av Paul Lindberg

 

A

Samhället som teater: En bok som skrevs av Arne Ruth, tidigare chefredaktör på DN, om ett samhälle som teater. Den boken gjorde stort intryck på en hel generation funderande människor. Idag är boken minst lika aktuell, därför att illusionerna och verkligheten utgör samma tankekontinuum.

NATURENS SOM TEATER: Blommor kan vara manipulativa då de utnyttjar sina egenskaper för att charma människan, som istället älskar och adopterar dem  och sedan föder och göder dem. Har ni tänkt på hur tjocka blommorna är i hemmen.

SPOTLIGHT GÖR SIG GÄLLANDE: På museet Arken utanför Köpenhamn, fanns en spotlight som lyste upp ett konstföremål. Spotlightens öga fotograferades och blev själv ett lysande konstverk. Spotlighten, kameran och digital teknik fick fram en spektakulär bild, som är manipulerad.

AKTA ER FÖR GROPEN!: Gropen är avsedd för andra, så håll er undan. Inga stängsel eller varningsanordningar – rena rama illusionen och inget annat.

Varför är musikinstrument så vackra?: Instrument av den klassiska typen, tillhör kanske de allra vackraste konstföremålen. Funktionaliteten är orsaken till instrumentets form, men med vissa konstfulla tillägg, som en funktionell fägring för sinnet. 

ALLTINGS FÖRÄNDRING: I vissa digitala bildprogram kan dessa illusioner framställas. Det märkliga är att de liknar verklighetens kvantenergier.

ENDIMENSIONELLA MINNEN: Vid kanten av ett svart hål kan vår värld lagras som minen, som skulle kunna se ut som denna bild, med god fantasi, alltså.

KLIMATFÖRÄNDRING: Solen skulle inte längre ge sitt ljus, och himlen blir röd...

HOPKNYCKLAD BIT AV VERKLIGHETEN: Hur skulle utomjordingar se på vår värld, om de inte var som oss. Skulle de se ned på oss? Eller upp?

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME: Oljebränder förekommer runt om i världen. Kärnkraftsincidenter förekommer dagligen runt om i världen. Världen lever farligt. Industrialismen har sina för och nackdelar. Kärnkraften tillhör den allra farligaste av alla farofyllda konstruktioner, som människan framställt. Behovet av kärnkraft är energibolagens profitillusioner, som inte har med de verkliga behoven att göra. Vind, sol och vatten räcker mer än väl.

IDYLL: Modernism är funktionellt. Ett sommartorp mitt i naturen är funktionellare för själen.

UNDERJORDENS FANTASIER: Stockholms tunnelbana anses vara stadens längsta konstgalleri, och mycket spännande. Där finns sagorna.

EN FÖRUNDERLIG VÄRLD: Att greppa över kunskapen, för att vilja förstå världen, universum och livets väg, tillhör människan. Att finna den är en annan sak. Men märkvärdigt och meningsfullt är det.

KOMIHÅG: Minnets värld har alltid fått sin förlängning utöver hjärnan, och här konstnärens bild av en människas minne på en anslagstavla. 

FAR OCH FLYG: Katapult är numera leksaker på våra nöjesfällt. Bergodalbanans katapultkrafter är för många rena rama tortyren, och älskas bara av dem som vill nå äventyrets yttersta gränser. 

ELVA DIMENSIONER: Universum lär bestå av 11 dimensioner för att kunna upprättas. Snart kan Standardmodellen förklaras på ett begripligare sätt. Och sen då? Blir det bättre då? Eller är den kunskapen bara dyrbar fåfänglighet

EUREKA: Behöver en bild alltid förklaras, eller betyda något? I så fall är denna bilds förklaring – om den får säga det själv: jag bara finns.

FORMENS FASON: Människan tar form i livet – i bästa fall. Naturens formgivning, sker på minsta nivå i energiprocesserna på kvantmekanisk nivå, och kring dessa morfologiska processer, studerar människor på fullt allvar hur livet och materien får sina former. Intressant för den vetgirige.

FÄRDEN MOT KOORDINATPUNKTEN: Färden leder till upplösning, då det visar sig att världsordningens leder oss mot civilisationens fall, eller tipping point. Planeten blev totalt överexploaterad och länsad, under ledarskap av vulgära maktmarodörer. Världsordningens ledarskap representerades av parlamentariskt erövrade maktpositioner, eller av katastrofala diktaturer. Summan av maktens gemensamma ledarskap blir en grundlig förstörelse av livsbetingelserna för världens nästkommande generationer

I MITTEN AV SÅNG OCH SKÅDESPEL: Mellan slott och opera landade denna uppseendeväckande farkost, bara för att göra betraktaren förundrad.

SKÖNHETEN OCH ODJURET: Skönheten klädd i sin fjäderskrud, medan odjuret är klädd i en käck och klädsam mössa, som säger att han frigetts från romerskt slaveri. Den mössan övertogs senare som symbol under den franska revolutionen. Ingen ska vara slav eller en utnyttjad arbetskraft.

MELLAN TVÅ LJUSPUNKTER: På ena sidan om ljuspunkten, går människan åt andra hållet, och på den andra sidan, går hon åt ena hållet. I mötet dem emellan uppstår ett dubbelt ljushav.

JESUS I STRÄNGNÄS: Korssymbolen, lidandet i världen och upplösningen.

TÄVLA FÖR SEGER, ELLER SEGRA FÖR INSIKT: Fighten gäller den krokiga vägen till insikt.

DOPET GENOM ÅNGER: Hoppet genom ett glädjebudskap. 

RESERVDELSMÄNNISKAN: Mänskliga robotar tar över omvårdnaden, och mänskliga människor blir arbetslösa utan omsorg.

SITT VACKERT: Konsten har speciella uttryck för komfort och behaglighet. Att sitta vackert har betydelse i relation med att stå givakt.

SE UPP!: Vad döljer sig i taket egentligen. Museibyggnaden kan ibland vara minst lika intressant som utställningsföremålet – men bara ibland.

INFÖR DÖDEN ÄR VI LIKA: Lik gör oss lika, och lika inför Gud. Skördemästaren ser här själv närmast ut som ett lik. Att vara, eller inte vara ...

BYSTER DÅ – IDAG FOTOPORTRÄTT: Romarna lär ha varit mästare på porträttlika byster. En socialrealistisk kärlek till verklighetssynen av gestalten.

Nybrutalism: Brutalism är ett begrepp från 1950-talets England, som beskrivning av bland annat Le Corbusiers arkitektur. Arkitekten Hans Asplund  myntade uttrycket i Sverige, som senare kom att beteckna arkitekten Peter Celsings byggnader för svenska byråkratibyggnader i Stockholms regeringskvarter. PS! Skär er inte på de rakbladsvassa kanterna! Fortsättningen på nybrutalism är denna form av Spektakulärism, med ett visst förakt för idyll och det mänskliga. Men spännande är det... det omänskliga.

ÄKTA IDYLL: Danmarks förkärlek för idyll fick en kraftfull reaktion, då istället nya förorter till Köpenhamn fick designen nybrutalism, som visserligen kan vara spännande, men knappast rart och gulligt. Spektakulärt men knappast vackert.

SÅSOM I EN SPEGEL: För att bearbeta pormaskar eller andra slag av ansiktsmask, håller vissa hotell med maskspeglar som förstorar härligheten i ansiktet. Vrider man på spegeln så förvrids perspektivet på grund av den förvridna uppförstorningen, så att man nästan trillar omkull. 

FESTDUNKLET: Intimitet, sorl och glädje. Doften av orientens delikatesser; och dimmiga ölglas, som gör bilden dimmigare på grund av ölglaset.

TÖRNEN: Elefanten som far fram i nattmörkret. Törnen lägger sig i vägen och hindrar framkomligheten. Dessa taggar kan skapa problem.

KULTUR OCH ODLING: Sådd, växt, skörd och välstånd. Torka, blöta, missväxt och miljöförstöring.

FILMENS MYSTIK: Underhållningens mystiska värld och äventyr. Lustkänslor, romantik, äventyr och eftertanken om det som pirrar.

TOMT OCH INNEHÅLLSLÖST: Från död till liv, som blomman viken fröat av sig, och sätter nytt liv till världen.

AXIS MUNDI: Uppe på höjderna kändes det storslagna. Och människorna vibrerade i riktning mot himlen.

PARADISET: En doft av paradiset, med evigt liv genom blommor och bin, och fortplantning.

SOMMAR MITT I VINTERN: Varmt och skönt, vackra växter, och en kopp kaffe med en macka. Att njuta sommar om vintern.

KRIGETS SYMBOLER: I stridens hetta med segrarnas illusoriska attribut. 

TA DET PIANO: I tunnelbanans trängsel på väg mellan hem och arbete. När du äter din arbetslunch under arbetspausen. På semestern i väntan på hägrande upplevelser. I livets sökande efter meningsfullheten. Ta det piano!

DEN STORA DRÖMMEN: Slå en knut på det onda i tillvaron. Slå en knut på vapenhandeln. Passa på att även slå en knut på orättvisorna.

RUM FÖR TANKEN: Ofullkomliga funderingar är bättre än inga tankar alls. Fullkomliga tankar är eftersträvansvärda, och möjliga att nå.

UTVECKLING GENOM INSIKT: Lärandets betydelse, steg för steg. Med en ängel som lärare kan det väl inte gå fel?

SARKOFAGENS INNEHÅLL: Född naken, död i tomhet. Förborgad rikedom, och döden finns inte mer.

KÄRLEKEN FÖDER LIV: Kvinnan i historien har ofta ställts under Herrarnas ledning. Steg för steg tar kärleken över och världen förändras.

NÄR TVÅ BLIR EN: Vad vill du då göra?

ARTERNAS KAMP: Insekten som åt pollen. 

SANDKONST: Ständig förändring skapar mångfald! För vem då? För dem som hänger med i förändringen naturligtvis!

SANDKONST: Ständig förändring skapar mångfald! För både troende och icke troende. En föränderlig förbättring i en gemenskap för alla.

DET STORMAR KRING KLIMATET: Alltid finns det något att prata om, väder och vind exempelvis.

KÖP MERA BOMBER: Men var rädda om barnen.

SYMBOLISM: Människas makt över människa, leder bara till elände. 

ETT FATTIGDOMSBEVIS: Status och prestige.

UPP STIGER RIDÅN: Och med den öppnas garderoben.

EN PLUMP NEDSTIGER TILL MÄNNISKORNA: Plumpar ska rädda världen! Varför då? Så att inga andra kommer och räddar världen!

FESTEN KAN BÖRJA: Först, en liten drink. Sedan, en middag. Och därefter, en liten truddelutt på dansgolvet. Och? Sedan är det läggdags.

Charm, charm, CHARM: Mat, misstänksam blick, charmiga blickar och någon som stör mitt i middagen. Det är inte fotografen. Målaren kanske.

DET ÄR VAD LAGEN SÄGER: När pengarna tog slut, och eländet tog över.

ENERGIPROCESSER: Kvantfysiker är som besatta av energi. Det är inte så konstigt att energipriserna ideligen ökar. 

ANSIKTE I STEN: Platon menade att det som skapats ur sten fanns i stenen redan innan konstnären gjort sitt. Det och mycket annat kan diskuteras.

FATTIGVÅRDEN: Innan fattigvården fanns ingenting, där tog svält och död över. När socialpolitiken tog vid, protesterade en del.

ABSTRAKT KONST: Vem bestämmer att det är abstrakt? Det gör väl betraktaren.

OPTIMAL OPTIK: Till vilken glädje är denna bild utlagd på Internet? Det är nog ingen som kan svara på den provokativa frågan! Det får läggas till handlingarna. Och återupptas vid uppståndelsen, vid sjutiden, om det passar.

ABSTRAKT KONST: Jag tycker att den är fin, i alla fall.

BLOMMOR ÄR INTE ABSTRAKT: Ja, därför att vi människor har förklarat att det är blommor. Fråga utomjordingar som inte har blommor, vad de tycker.

DETTA ÄR INTE ABSTRAKT: Därför att fotografen som pillat ihop bilden inte anser att den är speciellt abstrakt. Bilden har något oabstrakt över sig.

STRYKJÄRNSARKITEKTUR: Mitt mellan bilstråket och järnvägen. Det gäller att vara smal, hög och platt, då fungerar det.

ROMANTIK: Sjön suger i en stämningsfull ångpannerytm. Vågorna skvalpar och tycke uppstår, vill du gifta dig med mig? Nej, hellre en god middag.

KONUNGADÖMETS TJÄNARE: Vem tjänade vem, och vad betjänades?