IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Thunderbird är ett högteknologiskt bombplan som används i Syrien.

Foto: US Aitforce

AMNESTY INTERNATIONAL/ SYRIEN

USA-ledd attack mot civila

Hundratals civila dödade

En flygattack som den USA-ledda koalitionen misstänks ligga bakom och som utfördes den 28 July 2016 träffade en marknad på huvudgatan i al-Ghandoura. Minst 28 civila dog, av dem 7 barn.


Ami Hedenborg: |2016-10-26 Runt 300 civila kan ha dödats under de elva koalitionsattacker som Amnesty undersökt, attacker som utförts under två års tid i strider mot den väpnade gruppen som kallar sig Islamiska staten (IS).

Hittills har myndigheterna i USA inte svarat på den promemoria som Amnesty International skickade till det amerikanska försvarsdepartementet den 28 september 2016 där organisationen ställde frågor om koalitionens styrkor i Syrien. 

I promemorian sammanställs och analyseras information från olika källor, bland annat från ögonvittnen, som pekar på att CENTCOM (US Central Command) – som styr koalitionsstyrkorna i Syrien – kan ha underlåtit att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att skydda civila och istället utfört olagliga attacker som har dödat och skadat civila.

– Vi är rädda att den USA-ledda koalitionen betydligt undervärderar den skada som deras operationer orsakar civila i Syrien. Det är hög tid att USA erkänner den fulla vidden av hur civila drabbats av koalitionens attacker i Syrien. Det måste göras oberoende och opartiska undersökningar om alla eventuella brott mot internationell humanitär rätt och resultaten måste också offentliggöras. Det säger Lynn Maalouf, chef researchavdelningen, Amnesty Internationals regionala kontor i Beirut.

AMNESTYS INFORMATIONS INHÄMTNING

Amnesty International har granskat offentligt tillgänglig information från bland annat lokala människorättsorganisationer och media, och där det varit möjligt också intervjuat ögonvittnen, analyserat satellitbilder, foton och videobevis – allt för att samla så många detaljer som möjligt kring omständigheterna runt elva USA-ledda koalitionsattacker där bevis pekar på att så många som 300 civila kan ha dödats. Hittills har CENTCOM bara bekräftat ett dödsfall i dessa attacker. Kring två av attackerna ska det fortfarande pågå utredningar enligt CENTCOM.

Bland de senaste attackerna som lyfts fram i ett pm finns tre attacker ledda av USA-koaltionen som utfördes i juni och juli 2016 i Manbijområdet i Aleppos guvernement, i norra Syrien. Amnesty misstänker att i de här tre attackerna tillsammans har över 100 civila dödats i byarna al-Tukhar, al-Hadhadh och al-Ghandoura. Attacken mot al-Tukhar den 19 juli tros vara den som orsakat flest dödsoffer från en enskild attack utförd av USA-koalitionen. Minst 73 människor dog, bland dem 27 barn, och runt 30 personer skadades. CENTCOM undersöker den attacken. I sitt PM till de amerikanska myndigheterna ställde Amnesty frågan om vad som var målen med attackerna och vilka åtgärder som gjorts för att verifiera de underrättelseuppgifter som fanns, eller för att kontrollera om det fanns civila i närheten.

Research och dokumentation som gjorts av organisationerna the  Syrian Network for Human Rights, Airways, the Syrian Observatory for Human Rights och the Violations Documentation Center indikerar att det totala antalet civila offer som dödats av koalitionsstyrkorna i Syrien sedan de militära operationerna började kan vara över 600 eller till och med över 1000.

Bakgrund

Amnesty International har gjort research och publicerat rapporter som visar på brott mot internationell humanitär rätt och på grova människorättskränkningar - bland dem krigsbrott och brott mot mänskligheten, och som utförts av flera parter i syrienkonflikten – det vill säga syriens regering och dess allierade (inklusive Ryssland), som står för den största delen av alla brott, IS, kurdiska styrkor och flera väpnande grupper.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

RLC