Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Barnkonventionen är väldigt tydlig med att vårdnadshavare och staten har det yttersta ansvaret för att skydda barn från att begå kriminella handlingar. Den är även tydlig med att barn ska kunna få hjälp med att komma ur ett kriminellt beteende.

Foto: PhotoDisc

UNICEF SVERIGE

När myndigheter brister

Fel att skylla på barnkonventionen

Moderata ungdomsförbundet anser att barnkonventionen försvårar arbetet för SiS ungdomshem (Statens institutionsstyrelse) när det gäller vården av barn som har begått kriminella handlingar (AB 20/9).


Pernilla Baralt: |2020-09-21| Enligt Muf är barnkonventionen som lag orsaken till att dessa barn tillåts använda mobiler och datorer som möjliggör planering av fritagningar.

Det är en felaktig slutsats, och det visar hur viktigt det är att höja kunskapen om hur barnkonventionen ska användas i praktiken. Barnkonventionen medför självklart inte per automatik att alla barn alltid ska ha tillgång till en mobil, utan att barns rättigheter alltid ska prövas i förhållande till andra faktorer som riskbedömningar och säkerhetsbeslut.

Unga som har begått kriminella handlingar

Utgångspunkten när det gäller vård av barn och unga som har begått kriminella handlingar måste alltid vara att individuella riskbedömningar och konsekvensanalyser av deras rättigheter enligt barnkonventionen görs av berörd personal. Ett beslut som inskränker barns grundläggande rättigheter ska vara noga utrett, dokumenterat, proportionerligt och tydligt motiverat.

Barnkonventionen är väldigt tydlig med att vårdnadshavare och staten har det yttersta ansvaret för att skydda barn från att begå kriminella handlingar. Den är även tydlig med att barn ska kunna få hjälp med att komma ur ett kriminellt beteende.

Att barnkonventionen har blivit lag innebär inga nya rättigheter för barn. Däremot ställs högre krav på ökad kunskap hos myndigheter om hur barnkonventionen ska användas i praktiken.

Alla barns rätt

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen.

Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige