IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Plan och UNHCR kommer särskilt att uppmärksamma utsatta grupper och statslösa barn.

Foto: PhotoDisc

FN SAMARBETE

Födelseregistrering på FN:s agenda

Plans arbete för alla barn

Plan sätter födelseregistrering på FN:s agenda. Plans arbete för att alla barn ska registreras vid födseln har fått gehör i FN. För första gången antog FN:s Råd för mänskliga rättigheter i en resolution helt ägnad åt frågan om födelseregistrering och rätten till en laglig identitet.


 Sofia Klemming Nordenskiöld: |2012-03-22| Plans arbete för att alla barn ska registreras vid födseln har fått gehör i FN. För första gången antog FN:s Råd för mänskliga rättigheter en resolution helt ägnad åt frågan om födelseregistrering och rätten till en laglig identitet.

Plan blev särskilt tillfrågad att bidra med vår expertis vid skrivandet av resolutionen och fick stort inflytande över formuleringarna i texten:

”Alla stater ska säkerställa födelseregistrering av alla barn, utan diskriminering, och ge alla barn erkännande som personer inför lagen.”

BARNS LAGLIGA IDENTITET

– Resolutionen är en milstolpe i det globala arbetet för alla barns rätt till födelseregistrering och en laglig identitet. Utan officiella dokument förblir miljontals barn osynliga för myndigheter och riskerar att inte få sina basala rättigheter tillgodosedda, som rätten till utbildning och hälsovård, säger Anna Hägg Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.

Resolutionen antogs enhälligt utan omröstning vilket visar att behovet av födelseregistrering har brett stöd bland FN:s medlemsstater. Frågan om födelseregistrering är inte ny utan finns med i flera internationella konventioner, bland annat i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 1948 och barnkonventionen 1989. Men trots lagtexterna förblir 51 miljoner barn oregistrerade varje år, de flesta i utvecklingsländer.

skyldighet att registrera varje barn

– Barn är ännu mer sårbara och utan skydd om de inte registreras och riskerar att utsättas för trafficking, tvångsäktenskap, övergrepp och utnyttjande. Den här resolutionen är en väckarklocka och ger ny kraft att påminna stater om deras skyldighet att registrera varje barn vid födseln, säger Anne-Sophie Lois, Plans FN-representant i Genève.

Plan är en av de ledande organisationerna i världen när det gäller födelseregistrering. Med kampanjen ”Count every child” som lanserades 2005 har Plan bidragit till att över 40 miljoner barn har registrerats i 32 länder. Dessutom har Plan påverkat lagstiftningen i 10 länder vilket lett till att 153 miljoner barn nu har rätt till gratis födelsebevis.

Plan har också ingått i ett unikt samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR som innebär att våra organisationer ska arbeta gemensamt på global-, regional- och landsnivå för att se till att barn registreras.

uppmärksamma utsatta grupper som asylsökande

Plan och UNHCR kommer särskilt att uppmärksamma utsatta grupper som asylsökande, flyktingar, internflyktingar och statslösa barn. Vi kommer att identifiera prioriterade länder och arbeta systematiskt för att säkra att varje barn registreras vid födseln. Samarbetet handlar också om att regelbundet utbyta information om hur arbetet i respektive land fortskrider.