IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Göran Persson (S) är förmodligen den största vapenhandlaren i modern svensk historia!

Foto: RLC

LEDARE

Vad döljs bakom vapenhandeln?

Det som med tiden kommer fram i medierna!

De två skandalpartierna S och M har i ett osannolikt samförstånd lyckats föra svenska folket och Riksdagen bakom ljuset, med en av den mest omoraliska sortens ”affärer”. År 2005 gjordes en ramöverenskommelse med Saudiarabien om vapenaffärer och byggnation av vapenfabriker. Drivkraften till affären var dåvarande statsministern Göran Persson (S). Efter avgången som partiledare, inledde Persson en period med stora personliga inkomster – omkring sju miljoner kronor. Dessa inkomster uppges komma från föreläsningar med mera. Den relevanta frågan är ändå om Persson gjorde sig förmögen på vapenaffärerna med Saudiarabien, och i så fall, hur mycket pengar fick han för dessa tjänster?


 Paul Lindberg: |2012-03-09| Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare, uttryckte sig i en debattartikel att ”Sveriges samarbete med Saudiarabien framkallar kväljningskänslor.” (sr.se)

Enligt min mening kan endast maktmänniskor ligga bakom en sådan avskyvärd handling, som affären med den totalitära militärdiktaturen Saudiarabien. Svensktillverkade vapen används bevisligen i krig runt om i världen, ett förhållande som är olagligt enligt svensk lag för vapenexport. 

I detta sammanhang kan man även urskilja en koppling av olika värdemotsättningar mellan det Socialdemokratiska partiets ledaretablissemang och de demokratiskt valda ur medlemskåren. Det resulterade i något som liknar en överrumplande partiledarkupp. En ”kamarilla” tycks egenmäktigt ha tvingat till sig makten. Detta liknar även något av en stats- eller militärkupp, vilket vi i Sverige varit ovana vid. En paralyserande förlamning verkar ha drabbat partiets medlemmar, som istället fick ställa in sig i leden under mottot ”partiet allt, målet intet”. Maktövertagarnas hierarkiska budskap blev därefter att nu ska alla gå åt samma hålla, här är ingen höger eller vänster – här är alla Socialdemokrater.

En oro och rädsla kunde märkas bland dem som kördes över, framförallt bland aktiva politiker och funktionärer – det gällde ju jobben även för dem.

Den demokratiskt valda partiledaren Håkan Juholt hade bombarderats och minerats med försåtliga anklagelser, och uttalanden om inkompetens, fuskande med hyror och andra grova beskyllningar. Juholts ställning underminerades med en omöjlig fortsättning som arbetande partiledare. Den undermineringen var i så fall utlagd och inspirerad av den s.k. ”partiadeln” – de som inte kunde acceptera att de avpolletterats från ”makten”.

PARTIKUPP, RÄTTNING I LEDEN, KÄRNKRAFT OCH VAPENHANDEL

Ett politiskt mönster kan urskiljas, där olika viljor vill nå fram till sina föresatser. De som tog över makten var knappast valda genom representativa beslutande organ eller medlemsförsamlingar. I stället visades en tydlig odemokratisk rättsordning, där besluten påtvingades det verkställande utskottet – med påbud från dem som tog över makten. Så ser den bakomliggande bevekelsegrunden ut.

De som trädde fram som kuppmakarna, har tidigare gjort sig ovilliga till åtgärder för att minska hotet av den globala uppvärmningen. Likaså vad det gäller riskerna med kärnkraften, de har tidigare visat stort intresse för kärnkraftsutveckling. De har också sedan lång tid tillbaka gjort klart att vapentillverkning och export ska stimuleras – ja, till och med prioriteras. Argumentationen har gällt att om Sverige inte säljer vapen så gör andra det i stället.

Men, sådana argument tillhör moralens lågvattenmärken. Det får nämligen fasansfulla konsekvenser för alla dem som blir offer i de delar av världen där svenska vapen används. Och många har bevisligen fallit offer för svenska vapen.

De humanitära organisationerna och alla som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati, och de som vill stoppa den globala uppvärmningen, skydda människor mot krigets fasor, eller de som verkar för alternativ energihushållning och alternativ energiteknik, alla dessa representanter kränks djupt av den ledning som tvingade till sig makten i Sveriges största parti.

"Människas makt över människa, leder till människans fördärv." Jesus