IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Upphöra med de övergrepp som drabbat tidigare frigivna politiska fångar.

Foto UN Photo/OCHA/David Ohana

Amnesty

Politiska fångar släppta

Uppgifterna att Tunisien har släppt alla politiska fångar välkomnas av Amnesty. Bland dem som släppts fanns två samvetsfångar som varit "adopterade" av Amnesty, journalisten Fahem Boukadous och aktivisten Ben Abdallah. Bägge har suttit fängslade sedan 2008 då de dömdes till fyra års fängelse för att de deltagit i protester i Gafsa i sydvästra Tunisien.


 Elisabeth Löfgren: |2011-10-12| Det är ett betydelsefullt och positivt steg att de politiska fångarna frigivits. De tunisiska myndigheterna måste nu visa att de verkligen på allvar vill ändra på den kultur av människorättskränkningar som härskat i Tunisien i drygt två decennier och tygla säkerhetsapparaten som trakasserat och förtryckt det tunisiska folket under så lång tid, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnestys avdelning för Nordafrika och Mellanöstern.  

Fahem tackar amnesty

Fahem Boukadous och Ben Abdallah dömdes bägge i orättvisa rättegångar. Deras rätt till ett fullgott försvar bröts upprepade gånger genom att försvarsadvokaterna inte fick föra deras talan och heller inte fick korsförhöra åklagarsidans vittnen. Journalisten Fahem Boukadous, som även suttit fängslad mellan 1999 - 2000, skickade en hälsning till Amnesty när han släpptes: "Jag vill tacka alla medlemmar i Amnesty som kämpat för att få mig fri. Jag gick med i Amnesty inte bara på grund av min övertygelse utan också för det stöd jag fick från organisationen under min rättegång".  

TRAKASSERA INTE FRIGIVNA FÅNGAR

Amnesty uppmanar de tunisiska myndigheterna att också upphöra med de övergrepp som drabbat tidigare frigivna politiska fångar. De har hårdbevakats av polis, nekats sjukvård, haft begränsad rörelsefrihet och i många fall gripits på nytt endast på grund av att de använt sin grundläggande rätt till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet. Tidigare fångar som utsatts för dessa övergrepp måste få upprättelse och ekonomisk ersättning.

Amnesty uppmanar även de tunisiska myndigheterna att upphäva den kontroversiella och hårt kritiserade anti-terroristlagen som har en vid och svepande definition av terrorism och som använts för att slå till mot alla personer som påstods utgöra ett säkerhetshot. Lagen har skarpt kritiserats av FN.