IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Miljöförbundet Jordens Vänner

Vägsatsningar överklagas till EU

Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) överklagar regeringens nationella transportplan till EU-kommissionen. Ellie Cijvat, förbundsordförande, säger att Regeringens investeringsplan är inte bara otillräcklig för att klara klimatmålet och tågtrafikens behov. Den är dessutom olaglig då den bryter mot EU:s lagstiftning. Riksdagen antar de första ekonomiska besluten som finansierar den olagliga planen, och vänder sig Jordens Vänner starkt emot säger Ellie Cijvat.


  Lars Igeland: |2011-02-23| I Transportplanen finns många stora vägsatsningar som ger ökad vägtrafik och ökade utsläpp. Samtidigt saknas nya stora järnvägssatsningar som Ostlänken, Götalandsbanan, Norrbotniabanan, Jönköping – Malmö och dubbelspår på många håll i landet.

– Det är fullt på spåren och utan nya banor kan varken gods- eller persontrafiken öka. Vinterns tågkaos visar också att satsningarna på underhåll av spåren är otillräckliga. Allt detta hotar klimatmålet, säger Ellie Cijvat.

Regeringens transportplan för de kommande tio åren antogs i våras. Då ansökte Miljöförbundet Jordens Vänner om så kallad rättsprövning hos regeringsrätten. Men inget har hänt sedan dess, i och med att budgetpropositionen antas börjar den olagliga planen finansieras. Det är bakgrunden till att organisationen nu går vidare till EU-kommissionen.

Man pekar på att riksdagen har beslutat att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020. Besluten om utsläppsminskning omfattar de utsläpp som står utanför handeln med utsläppsrätter, här är vägtrafiken den största utsläppskällan och står för knappt häften av utsläppen i Sverige. I den nationella transportplanen står det klart och tydligt att Trafikverket räknar med att planen bara kommer att bidra till en minskning med en promille!

– Det är en skandal att satsningar för nära 500 miljarder inte väntas ge större effekt. Dessa investeringar kommer att styra trafikutvecklingen för många årtionden framåt och göra det omöjligt att nå klimatmålet, säger Ellie Cijvat.

Enligt EU-lagstiftningen och miljöbalken ska dessutom olika alternativ prövas i planeringen men sådana saknas i Transportplanen, och även för stora delprojekt som ”förbifart Stockholm” och Marieholmstunneln i Göteborg (vilket även Naturvårdsverket påpekat). Miljöförbundet Jordens Vänner menar därför att Regeringens beslut om den nationella transportplanen bryter mot såväl EU-lagstiftningen som miljöbalken.

– Vi hoppas att EU-kommissionen tar regeringen i örat, så att de åtminstone följer lagen. Det blir samtidigt en möjlighet att på allvar diskutera inriktningen på hela transportplanen, eftersom Trafikverket blir tvungna att ta fram flera olika alternativ att lösa framtidens transporter på, säger Ellie Cijvat.