IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

S och M vägrar svara på Svenska Freds frågor är ett sätt att motverka en öppen debatt inför valet och undvika att berätta för väljarna vilken politik de vill föra inom vapenexporten.

Foto: RLC

SVENSKA FREDS/Saudivapen

Ökad vapenexport

ISP mörkar vapenhandeln

Stöd för ökad transparens om vapenexport. Ekots avslöjande att myndigheten ISP undanhållit det parlamentariska Exportkontrollrådet information av stor vikt för bedömningarna om vapenexport till Saudiarabien bekräftar att det finns stora brister i dagens system för vapenexport. Exportkontrollrådet infördes för att säkra den demokratiska insynen i vapenexporten, men det är uppenbart att systemet inte fungerar.


Linda Åkerström: |2014-08-19 Ekot avslöjar även att ISP tolkat kriteriet för väpnad konflikt på ett sätt som inte har stöd i regelverket. Svenska Freds undersökning Vapenvalet visar att många politiker vill ha ökad öppenhet kring vapenexporten.

– Vapenexporten är i dag ett demokratiskt svart hål med mycket få möjligheter till insyn, granskning och ansvarsutkrävande. Att ISP kan styra Exportkontrollrådet på detta sätt är helt oacceptabelt. Större insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande måste till, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Frågan om transparens i vapenexporten utreds just nu av en parlamentarisk kommitté som ska presentera sina slutsatser i december 2014.

ökad öppenhet i vapenexporten

Svenska Freds valundersökning Vapenvalet visar att det finns stöd för ökad transparens och öppenhet i vapenexporten. Svenska Freds har ställt frågor om vapenexport till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag, till dem som kandiderar till samtliga riksdagspartier, samt till Piratpartiet och Feministiskt Initiativ.

En övervägande majoritet av dem som deltagit i undersökningen har svarat att de vill ha ökad öppenhet. 78 procent av de nuvarande riksdagsledamöter som deltagit har svarat ja på frågan ”Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenaffärer”. 89 procent av de kandidater utanför riksdagen som deltagit i undersökningen har svarat ja.

87 procent av riksdagsledamöterna som deltagit har svarat ja på frågan ”Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits?”. 96 procent av de kandidater utanför riksdagen som deltagit har svarat ja.

partiernas officiella hållning

Svenska Freds har även granskat partiernas officiella hållning, genom styrdokument och hemsidor. Fyra partier nämner specifikt ökad öppenhet: Folkpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet och Socialdemokraterna.

Men inte alla partiers företrädare har velat svara på Svenska Freds frågor. Ett tydligt resultat är att Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna är de partier som inte vill svara. Endast 10 procent av Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas riksdagsledamöter och två procent av Moderaternas har svarat på enkäten. Även för kandidater utanför riksdagen är deltagandet hittills mycket lågt för dessa partier.

Det är uppenbart att de stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna gör gemensam sak i att vilja begrava denna fråga. Att vägra svara på våra frågor är ett sätt att motverka en öppen debatt inför valet och undvika att berätta för väljarna vilken politik de vill föra inom vapenexporten.

www.vapenvalet.se

www.svenskafreds.se

 

RLC