IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Maharashtra har sin värsta torka på över 40 år.

GEMENSAM FRAMTID

Svår torka i Indien

Maharashtra drabbas hårt

Enligt rapporter pågår just nu den värsta torkan på 40 år i Maharashtra. Det är den delstat i Indien där vår samarbetskyrka, Hindustani Covenant Church, har sitt huvudsäte. Många med bakgrund i Missionskyrkan kopplar HCC till vattenprojekt – ”1000 brunnar” var till exempel ett stort insamlingsprojekt under 70-talet som många deltog i. Under åren har kyrkan i Indien via företaget Sholapur Water Service borrat brunnar, grävt ut diken, byggt dammar och utbildat bybor i hur de sparar på vattenresurerna och tar hand om sina brunnar.  


 Rut Eliasson: |2013-03-21Mycket utav arbetet har skett just i Maharashtra, en delstat som ofta drabbas av torrperioder. Nu säger alltså myndigheterna att torkan är värre än den som drabbade regionen 1972 och man står inför en stor utmaning att nå ut med nödhjälp till alla drabbade. Skördar förstörs, boskapen dör och människor saknar vatten och mat för dagen. Det finns också en oro för att våldsamheter ska utbryta i den desperation som uppstår.

HCC har bestämt sig för att göra vad man kan för att hjälpa människor i drabbade områden. I första hand har man nu rest runt till några områden där man tidigare installerat brunnar för att reparera där det finns behov av det. Man har också valt ut ett särskilt drabbat område där nödhjälp behövs i form av rent vatten, matpaket, foder till djuren, samt sjukvård. Hittills har man fått visst stöd från vår 

I Maharashtra i mellersta Indien, grävdes under 70-talet i och med vattenprojektet "tusen brunnar". Foto Rut Eliasson

samarbetskyrka i USA via deras biståndsorganisation. Gemensam Framtid kommer också att skicka ut en mindre bidrag för att bistå HCC i deras arbete. Var gärna med och be för situationen! Du kan också ge en gåva till arbetet genom att märka inbetalningen med ”Humanitärt Indien”.

Ge en gåva