IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Klimataktion

Politikerna fortsätter blåsa i tillväxtballongen

Alla politiker låtsas vara jättearga på varann, men i grunden är de överens om att fortsätta öka vår tillväxt, fast det är uppenbart att vårt nuvarande tillväxtsystem tär på jordens resurser och hotar livsmöjligheterna för världens fattigaste och för kommande generationer, skriver en av Klimataktions talespersoner.


  Samuel Jarrick: |2010-10-09| Fredagen den 8 september genomförde den politiskt oberoende organisationen Klimataktion en gatuaktion på Medborgarplatsen. Föreningen ville uppmärksamma att två mycket grundläggande framtidsfrågor hamnade helt i skymundan i den då pågående valrörelsen.

Med clowner, uppblåsta politiker och exploderande ballonger vill Klimataktion visa det ohållbara med idén om evig materiell tillväxt på en planet med begränsade resurser. Klimataktion är också kritiska till att politikerna ger sken av att bedriva en kraftfull klimatpolitik fast den mest handlar om subventioner till bilindustrin, och att försöka hitta på kryphål för att slippa göra verkliga utsläppsminskningar.  

POLITIKERNA MEDVETNA OM DEN OHÅLLBARA MILJÖPOLITIKEN

– Det senaste årets klimatkatastrofer, som bland andra katastrofen i Pakistan, borde ha gjort klimatfrågan till huvudfrågan i senaste valet, men de flesta partierna undviker att ta i frågan. De verkar medvetna om att de egentligen har en ohållbar politik.

Klimataktion framhåller att det senaste årets brutala väderhändelser följer precis de scenarier som klimatmodellerna förutspått. Isavsmältningen går snabbare än i de värsta prognoserna från IPCC:s rapport 2007. Enligt nya rapporter har skogarnas och havens förmåga att suga upp koldioxid från atmosfären försämrats vilket riskerar att snabba på den globala uppvärmningen ytterligare.

Dessutom fortsätter vi att övergöda våra hav. Den biologiska mångfalden är hotad, fisken i haven håller på att ta slut, skogarna ödeläggs, öknarna breder ut sig. Och en rad viktiga råvaror, bland annat tillväxtekonomins själva livselixir, oljan, håller på att sina.

– Ska världssamfundet ha en chans att hejda de värsta domedagsscenarierna, krävs helt nya prioriteringar för politiken. Då räcker det inte med nyord som "hållbar tillväxt" eller "miljöbilar". Vi behöver ställa om vår ekonomi i grunden.

Om Klimataktion
Klimataktion är en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt ansvar för att rädda planeten nu. Klimataktion står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister.

Klimataktion

www.klimataktion.se