IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Romer och andra europeiska minoriteter ska precis som alla medborgare ha rimliga möjligheter till ekonomisk trygghet, oavsett var de bor.

 

TRO OCH SOLIDARITET

Tiggare ger ovan närbild

Ett gemensamt ansvar

Tiggarna ger oss en ovan närbild av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina röster i desperation över en förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också anas. Vad kan vi göra? Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver en anständig politik för ett socialt sammanhållet Europa och ger här fem punkter att realisera.


  Peter Weiderud: |2014-02-05| En kall vinterdag möts en stockholmare på en kort promenad i innersta’n av inte en eller två, utan av tiotals människor som tigger om pengar. Vi möter dem plötsligt i många städer runtom i Sverige. Tiggarna ger oss en ovan närbild, i realtid, av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina röster i debatter och sociala media i desperation över en förändrad stadsbild. Men en viss uppgivenhet kan också anas. Vad kan vi göra?

Diskussionen har hittills främst gällt om det är rätt eller fel för den enskilde att ge pengar. Från flera håll, bland annat från moderaternas kongress, har rests krav på förbud kring tiggeri. Under tiden förfasas vi andra över frysande tiggare i city och i växande kåkstäder runt svenska storstäder.

En stor andel av de som tigger i svenska städer är romer från Rumänien och nu talas det om att kräva att Rumänien ska ta sitt ansvar. Bland annat har Stockholms folkpartister krävt att Rumänien ska ”betala notan”. Trots att vi alla vet att Rumäniens politiker knappast visat intresse för sina romska invånare ens på hemmaplan – varför skulle de plötsligt bry sig om sin svagaste minoritet när den befinner sig i kylan i främmande land?

ETT GEMENSAMT ANSVAR

Sverige och EU ansvarar gemensamt för romers och andra minoriteters lika rätt. Ett gemensamt ansvar att se till att alla medlemsländer värnar mänskliga rättigheter för alla sin medborgare. I ekonomiskt svåra tider drabbas minoriteter hårdast, inte minst då människor ofta söker syndabockar bland de som redan befinner sig i en utsatt position – som romer i Rumänien. Högerextrema krafter sprider just nu sitt mörker över Europa och försvårar en redan hård situation för många romer, särskilt i sydöstra Europa. Ökade krafter krävs för att motverka dessa strömningar.

Sverige har ett ansvar att människor som befinner sig i landet kan få tak över huvudet. Vi kan inte stillatigande se på när kåkstäder där människor lever i misär byggs upp i städernas utkanter. Vi har också ett ansvar att i det europeiska samarbetet kräva en anständig politik för ett socialt sammanhållet Europa. Romer och andra europeiska minoriteter ska precis som alla medborgare ha rimliga möjligheter till ekonomisk trygghet, oavsett var de bor. Över 26 miljoner arbetsföra står idag utan arbete i Europa. Det är en situation som drabbar minoriteter liksom oss alla och som måste tas på större allvar.

Palmepriset till Rosa Taikon

Nyligen delades 2013 års Olof Palmepris ut till Rosa Taikon, ”…för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter” och för ”fem decennier av kamp för romernas kultur och medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen.”

Socialdemokrater för tro och solidaritet har en lång erfarenhet av att organisera människor med olika traditioner, för ett solidariskt samhälle. Vi vill tillsammans bidra till att föra Rosa Taikons kamp vidare, för alla människors lika värde och för romernas chans till ett värdigt liv – i hela Europa.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill se:

» Att Sverige driver en aktiv europapolitik som stärker romers och andra minoriteters rättigheter och möjligheter till egen försörjning, utbildning och välfärd – oavsett var de bor och kommer ifrån

» Ett kraftfullt agerande inom EU för ett socialt sammanhållet Europa och en gemensam politik för att förhindra tillväxten av fascistiska, rasistiska och diskriminerande strömningar som hårdast drabbar romer och andra minoriteter

» En samlad antidiskriminerings- och stödplan för romer inom hela EU, med stöd i den lägesrapport för integrering av romer som väntas under våren 2014

» Att boende i lämplig form kan ordnas för de människor som befinner sig tillfälligt i landet, i de kommuner där behoven uppstår

» En mötesplats där tiggare – romer och andra fattiga EU-migranter - tillsammans med svenska samhällsrepresentanter kan samtala om vilka alternativa möjligheter som kan finnas för framtiden.

Peter Weiderud är förbundsordförande i Förbundet Tro och Solidaritet.