IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto UN Photo/UNICEF/Marco Dormino

Svensk vapenexport fördubblas

Ingen vapenexport till förbrytare

Ta ställning partier – ingen vapenexport till människorättsförbrytare! Sveriges Kristna Råd, Diakonia, Amnesty och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen uppmanar i ett brev de politiska partierna att lägga korten på bordet i vapenexportfrågan.


 Erika Bergman: |2011-04-03| – Vi har gemensamt uppmanat partierna att göra ett åtagande – över blockgränserna – om att verka för att både regelverk och tillämpning skärps, säger Lennart Molin generalsekreterare vid Sveriges Kristna Råd.

Den svenska vapenexporten har på tio år fyrdubblats och Sverige är idag världens största vapenleverantör per capita. 

Det svenska regelverket för vapenexport är på papperet restriktivt och avråder från export av krigsmateriel till länder där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Trots detta har värdet av krigsmaterielexporten till länder med omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna ökat väsentligt de senaste tio åren.

– Detta är allvarligt. Genom krigsmaterielexporten stärker och legitimerar Sverige den regim där människorättskränkningar förekommer, vilket försvårar en nödvändig förändring, säger Bo Forsberg, generalsekreterare i Diakonia.

Vapenexporten till diktaturer når rekordnivåer. 2010 exporterades för första gången krigsmateriel under 2000-talet för över 2000 miljoner och gick till bl.a. Förenade Arabemiraten, Kazakstan, Oman, Pakistan, Saudiarabien, Tunisien och Bahrain.

– Med hänvisning till partiernas principiella positioner och uttalanden på senare tid borde det finnas en majoritet i riksdagen för ett förbud mot vapenexport till diktaturer, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Organisationerna vill även att de statliga exportorganen som försäkrar och lånar ut pengar till svenska företag i länder med stora "risker" ska underställas regler om mänskliga rättigheter.

– Både vapenexporten och den statligt finansierade exportpolitiken med Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) måste underordnas regelverk för att säkerställa att man inte ger stöd till affärer som riskerar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Lise Bergh generalsekreterare på Amnesty.

Magnus Walan, ansvarig för politisk påverkan Diakonia

Anna Ek, ordförande Svenska Freds

Elisabeth Löfgren, pressekreterare Amnesty

Erika Bergman, pressekreterare Diakonia